Sunteți pe pagina 1din 7

Moto

Imaginația este mai importantă decât cunoașterea.Cunoașterea e limitată, imaginația poate acoperi întreaga lume” - Albert Einstein -

CONCURSUL NAȚIONAL-COMPETIȚIE ON-LINE AZI VIRTUAL MÂINE REAL PRIN FIRMELE DE EXERCIȚIU!

L NAȚIONAL - COMPETIȚIE ON -LINE „ AZI VIRTUAL MÂINE REAL PRIN FIRMELE DE EXERCIȚIU! ”

21 aprilie 2016

A. Informatii despre aplicant

Numele instituţiei de învățământ aplicante

Colegiul Economic Dionisie Pop Martian

Adresa completă

Str Octavian Goga, nr 11, localitatea Alba Iulia

Număr telefon/fax:

02580811468

Site și adresă poştă electronică:

B. Informații despre proiect

Titlul proiectului naţional: AZI VIRTUAL MÂINE REAL PRIN FIRMELE DE EXERCIȚIU!

Precizaţi tipul activității principale din cadrul proiectului – CONCURS

Proiectul se încadrează în - Domeniul tehnic

Număr participanţi: 100 – concurs cu participare indirectă

C. Rezumatul proiectului

Concursul este destinat elevilor din învăţământul preuniversitar şi îşi propune promovarea

bunelor practici în predarea şi învăţarea conceptului Firma de exerciţiu, stimularea creativităţii,

cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie.

Concursul „Azi virtual mâine real prin firmele de exercițiu! ” prin activităţile sale îşi propune

contribuie la:

dezvoltarea comunicării interculturale, lărgirea orizonturilor pentru elevii aflaţi în

diferite stadii ale formării profesionale;

dezvoltarea conexiunilor între unităţile şcolare din ţară, între profesori care predau

discipline economice, în scopul manifestărilor educative comune;

creşterea gradului de implicare a tinerilor în unităţile şi comunităţile din care provin

prin transmiterea informaţiei către semenii lor, contribuind în mod real la binele

fiecăruia şi la binele comunităţii.

Organizatorii proiectului îşi propun derularea următoarelor activităţi:

Înscrierea concursului în CAEN/CAER

Promovarea concursului și a regulamentului în şcoli, licee

Primirea, înregistrarea și centralizarea lucrărilor;

Numerotarea lucrărilor și realizarea expoziției cu fotografiile primite;

Constituirea echipelor de lucru;

Jurizarea și premierea lucrărilor;

Expedierea diplomelor, a premiilor

D. Prezentarea proiectului

Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul

elevii din învăţământul preuniversitar (clasele a XI-a şi a XII-a)

studenti care au înfiintat inteprinderi simulate IS

Durata proiectului

februarie -aprilie 2017

SECȚIUNILE CONCURSULUI:

Cea mai bună prezentare PPT

Cea mai bună pagină Web

Cel mai bun spot

Cea mai bună siglă

Cel mai bun slogan

Cel mai bun catalog

CRITERII DE EVALUARE

Cea mai bună prezentare PPT

Nr crt

Caracteristci

Punctaj

 

1. Conținut

40

p

 

2. Organizare

30

p

 

3. Estetică

20

p

 

4. Atractivitate

10p

Cea mai bună pagină Web

 

Nr crt

Caracteristci

Punctaj

1.

Elemente de identificare a FE

35

p

2.

Navigare

25

p

3.

Grafică

15

p

4

Cumpărături online

25

p

Cel mai bun spot

 

Nr crt

Caracteristci

Punctaj

1.

Prezentare

40

p

2.

Originalitate

20

p

3.

Calitate

20

p

4.

Reprezentativ

20

p

Cea mai bună siglă

 

Nr crt

Caracteristci

Punctaj

1.

Originalitate

25

p

2.

Reprezentativă

25

p

3.

Ingeniozitate

25

p

4.

Estetică

10

p

5.

Design

15

p

Cel mai bun slogan

 

Nr crt

Caracteristci

Punctaj

1.

Reprezentativ

20

p

2.

Concis

30

p

3.

Original

20

p

4

Ingenios

20

p

5.

Credibil

10

p

Cel mai bun catalog

 

Nr crt

Caracteristci

Punctaj

 

1. Conținut

40

p

 

2. Organizare

30

p

 

3. Estetică

30

p

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Elevii şi cadrele didactice care doresc să participe la acest concurs vor completa Formularul de înscriere, formular ce se va trimite prin e-mail la adresa: azivirtualmainereal@gmail.com până la data de 20.04.2017.

NU se percepe TAXĂ de participare!

RECUNOAȘTEREA ARTICOLELOR

Materialele promotionale vor fi cuprinse într-un ghid de bune practici (carte) on-line, cu ISSN.

Se primesc DIPLOME de participare

Se primesc DIPLOME premii pentru fiecare secțiune .

Toți participanții la concurs vor trimite un e-mail la azivirtualmainereal@gmail.com care va conține în atașament următoarele:

1. Fișa de înscriere

2. Lucrarea/materialul Perioada de înscriere şi trimitere materialelor: februarie - aprilie 2017.

Materialele primite după data de 20 aprilie 2017 nu vor mai intra în concurs!!!

Jurizarea lucrărilor se va face pe data de 21 aprilie 2017.

Informaţii suplimentare:

pot fi obţinute accesând https://colegiuleconomicdpm.moodle.ro/

Profesori organizatori Furdui Amalia tel.0742.04.08.07, iulia_amalia@yahoo.com Beca Felicia tel 0726.678.930,ffbeca@yahoo.com

E-mail azivirtualmainereal@gmail.com

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE CONCURS NAȚIONAL AZI VIRTUAL MÂINE REAL PRIN FIRMELE DE EXERCIȚIU! 21 APRILIE 2017

Denumirea scolii de provenienta *…………………………………………

*Obligatoriu

Denumire firma *…………………………………………………………

Se va completa

S.R.L. sau S.A.

Localitatea *………………………………………………………………. E-mail F.E. *……………………………………………………………… Prof. coordonator *……………………………………………………….

.

Sectiunea la care participa * se va completa cu DA/NU

Pagina web

Sigla

Slogan

Spot

Prezentare electronica Catalog

Pagina web Sigla Slogan Spot Prezentare electronica Catalog Formularul de înscriere , formular ce se va
Pagina web Sigla Slogan Spot Prezentare electronica Catalog Formularul de înscriere , formular ce se va
Pagina web Sigla Slogan Spot Prezentare electronica Catalog Formularul de înscriere , formular ce se va
Pagina web Sigla Slogan Spot Prezentare electronica Catalog Formularul de înscriere , formular ce se va
Pagina web Sigla Slogan Spot Prezentare electronica Catalog Formularul de înscriere , formular ce se va
Pagina web Sigla Slogan Spot Prezentare electronica Catalog Formularul de înscriere , formular ce se va

Formularul de înscriere, formular ce se va trimite prin e-mail la adresa:

azivirtualmainereal@gmail.com până la data de 20.04.2017.

Jurizarea lucrărilor se va face pe data de 21 aprilie 2017

Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian Str. Octavian Goga, nr. 11 Localitatea: Alba Iulia Județul: Alba Tel. / fax 0258811468. Site / poștă electronică:

Nr. ……………

din……………………………

Scoala……………………………………………………

Str.

Localitatea:

Județul:

Tel. Site/poștă electronică:

eco.alba@mail.albanet.ro

Nr. ……………

din……………………………

ACORD DE PARTENERIAT

Incheiat astăzi,

între şcolile:

Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian, reprezentat de prof. Dincă Cristian , în calitate de director şi Prof. Dărămuș Eugenia Marcela, prof. Cucea Ramona, prof. Furdui Amalia şi prof. Beca Felicia în calitate de coordonatori ai proiectului național Azi virtual mâine real

prin firmele de exercițiu!, care se va desfăşura în anul şcolar 2016 - 2017.

ŞCOALA

,reprezentată

de prof

,

în calitate de director şi

…………

………………

………………………………în calitate de partener(i) în cadrul proiectului

Azi virtual mâine real prin firmele de exercițiu!”,

care se va desfăşura în anul şcolar 2016 - 2017.

Şcoala coordonatoare se obligă :

Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere.

Să colecteze lucrările realizate de către parteneri.

Să realizeze pagina Web a proiectului.

Să asigure jurizarea lucrărilor.

Să trimită tuturor participanţilor diplomele şi premiile obţinute.

Să mediatizeze rezultatele concursului. Şcoala participantă se obligă:

Să returneze semnate şi ştampilate protocoalele de colaborare.

Să înscrie elevii în concurs.

Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor.

Să trimită/expedieze lucrările pe adresa de mail a concursului/şcolii coordonatoare.

Să distribuie elevilor participanţi diplomele şi premiile cuvenite.

Să mediatizeze concursul şi rezultatele obţinute în localitatea de provenienţă. Durata acordului:

Acordul s-a încheiat în 2 (două) exemplare, intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil

în anul şcolar 2016–2017.

Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian, Director, Prof. ………………………….

( Şcoala)…………………… Director, Prof…………………………