Sunteți pe pagina 1din 2

ECONOMIE SI MARKETING

CLASA aXIa AN DE COMPLETARE


58ore=2ore/saptamana
N
Unitati
Competen
Continuturi
r
de
te specifice
cr invatare
t
1
Economi
Explica
-Notiuni de marketing:
e si
rolul
-conceptul de marketing, obiectivele
marketin marketingu marketingului,etape in evolutia
g
lui in cadrul marketingului,domeniilr aplicarii
intreprinde marketingului
rii
- Functiile
marketingului:obiectiv,premise,mijloc
Piata:concept,capacitate,profil,segmentare,
piata produsului,piata intreprinderii
-Cercetare de marketing :obiective
,tipologie,metode si tehnici de culegere a
informatiilor
2

Analizeaza
sursele de
Finantare
penrtu
infiintarea
unei
intreprinde
ri

-Dobandirea personalitatii juridice a unei


intreprinderi:
-cadrul juridic de infiintare a intreprinderii
-etapele de infiintare a unei intreprinderi
-documente specifice infiintarii
intreprinderii
-Surse de infiintare pentru
intreprinderi:
-surse proprii
-surse straine:credite,proiecte de
finantare,leasing
-calculul dobanzii creditelor
-calculul costurilor investitiei

Caracterize
aza
activitatea
intreprinde
rii dpdv al
calitatii
produselor
si serviciilor

Calitatea produselor si serviciilor


-Conceptul de calitate conform
standardelor
-Ipostazele calitatii:
-calitatea ceruta si asteptata de client
-calitatea reprezentata de calitatea
produsului,serviciului realizat cu proiectul
sau
-calitatea furnizata de proiectare
-calitatea furnizata de marketing
Caracteristicile produselor
-caracteristici tipologice

Nr ore
XIF

XIG

Sapta
mana

obs

-caracteristici calitative de proces(in


fabricatie),de
baza(functionale,economice,estetice,social
e de
exploatare,disponibilitate,accesibilitate)
Caracteristicile serviciilor
-caracteristici cantitative
-caracteristici atributive(atributiv
calitative)
Protectia consumatorului
-drepturile consumatorilor
-cadrul institucional
Asigurarea calitatii in cadrul
intreprinderii:bucla calitatii
4

Descrie
relatia
cerereoferta intr-o
intreprinde
re

-Cererea si legea cererii:factori de


influenza ai cererii
-Oferte si legea ofertei:factori de influenza
ai ofertei
-Pretul:
-conceptul de pret,caracteristici;tipuri
de pret;functiile pretului
-pretul de echilibru
-formarea pretului pe diferite piete