Sunteți pe pagina 1din 4

Pentru calculul raportului de transmitere corespunz tor primei trepte de vitez se

introduc urm toarele date :


0 0.92

randamentul principal

tr1 0.935

randamentul corespunz tor angrenajului

MM 19

[daNM]

cuplul maxim

nM 4200

[rot/min]

tura ia corespunz toare cuplului maxim

Pentru determinarea puterii corespunz toare cuplului maxim se utilizeaz rela ia :


Pm

MM n M

Pm 83.525225
[kW]

955.4

nm 4200

Pm 83.525225
z1 34
u12teoretic 0.97

z2prelim z1 u12teoretic 32.98

z2 33
z2
i12
0.970588
z1
u

u 12teoretic i12
i12

100 0.060606

n 1 n m 4.2 10

n 2

nm
i12

4.327273 10

P1 Pm etarul 82.689973

P2 Pm etarul etac 79.407181

etarul 0.99

etac 0.97

T1

3 10 P1
n1

1.880074 10

T2

3 10 P2
n2

1.752334 10

PREDIMENSIONAREA ANGRENAJULUI
KA 1.25
a 0.3

in finctie de viteza periferica a angrenajului, anexa 27(popa)

Unghiul de inclinare a danturii


20 deg 0.349066

Profilul cremalierei generatoare


Unghiul de presiune de referinta in plan normal

n 20
0.349066
180

Coeficientul inaltimii capului dintelui


han 1

Coeficientul jocului la capul dintelui de referinta


csa 0.25

Tensiunile admisibile pentru calculul de predimensionare


Hlim1 760
Hlim2 720
Flim1 580
Flim2 560

Factorul de elasticitate al materialului rotilor dintate


ZE 189.8

Factorul inclinarii dintilor pentru solicitarea de contact


Z

cos ( ) 0.969377

Factorul zonei de contact


ZH 2.49 Z 2.41375

2 awnec cos ( )

mnec

z1 z2

3.580477

mn 1.75

z1 z2
a mn
62.387422
2 cos ( )
aw 63

b a aw 18.9
verificare :

aw a
mn

0.350045

diametrele cercurilor de divizare


d 1

d 2

mn z1
cos ( )
mn z2
cos ( )

63.318577

61.456266

diametrele cercurilor de baza

db1 d1 cos t 59.044267

db2 d2 cos t 57.307671

diametrele cercurilor de rostogolire


cos t
d w2 d 2

cos wt
cos t
d w1 d 1
cos wt

63.940299

62.059701

diametrele cercurilor de picior

z1

d f1 mn
2 han csa xn1 59.56364
cos ( )

z2

d f2 mn
2 han csa xn2 57.725246
cos ( )

diametrele cercurilor de cap

z2

d a1 2 aw mn
2 han 2 xn2 67.399754
cos ( )

z1

d a2 2 aw mn
2 h an 2 xn1 65.56136
cos ( )