Sunteți pe pagina 1din 3

Cercetari operationale (raspunsuri)

1. Se numeste graf orientat o pereche de multimi G=(X,U), unde : X


este o multime finita si nevida, ale carei elemente se numesc noduri
( varfuri), iar U este o multime formata din perechi ordonate (x,y),
x,y X , numita multimea arcelor ( muchii). Daca (x,y,)U , x se
numeste extremitatea initiala ( originea) a arcului, iar y extremitatea
finala ( extremitatea). Numarul elementelor multimii X se numeste
ordinul grafului si se noteaza n = |X| = card(X).
2. Se numeste graf neorientat si se noteaza G=(X,U) o pereche de
multimi, unde : X este o multime finita si nevida, iar U este o
multime de perechi neordonate (x,y) cu x,y X.Elementele lui X se
numesc varfurile ( nodurile ) grafului, iar elementele lui U se numesc
muchiile ( arcele) grafului. Daca u = (x,y)U , x si y se numesc
extremitatile muchiei u.
3. Se numeste graf ponderat sau valuat si se noteaza G=(X,U,c) un graf
(X,U) caruia i se asociaza o functie c : U R+ numita ponderea
arcelor .
4. Matricea de adiacenta este o matrice patratica A cu n linii si n
coloane, in care elementele a[i,j] se definesc astfel: A Mn,n({0,1})
1 , daca (i,j) U.
0 , altfel.
Pornind de la matricea de adiacenta se poate determina numarul
minim de arce care
trebuie adaugate unui graf pentru a
deveni complet .
5. Matricea drumurilor se obine aplicnd matricei de adiacen
transformri succesive. Vom spune c exist drum de la nodul i la
nodul j, dac gsim un nod k (diferit de i, j) cu proprietatea c exist
drum de la i la k i drum de la j la k.
6. Petru determinarea matricei drumurilor folosim algoritmul RoyWarshall .
7. Pentru determinarea drumurilor minime intr-un graf folosim
algoritmul Dijkstra.Conditie : Lungimile tuturor arcelor trebuie sa fie
nenegative .
8. Pentru prelucrarea cu calculatorul un graf se poate reprezenta sub
forma :
Matricea de adiacenta ;
Listele vecinilor ;
Lista muchiilor ( arcelor ) ;
Matricea ponderilor ;
Matricea drumurilor ;
9. Intr-un graf neorientat , G=(X,U), se numeste lant o multime de
varfuri L={x1,...,xk|xi X , i=1,k} cu proprietatea ca oricare doua
varfuri consecutive sunt adiacente, adica (xi,xi+1) U , i=1,k-1.

10.
Se numeste drum intr-un graf orientat un sir de arce
D={u1,.....,uk|ui , i=1,k-1} cu proprietatea ca extremitatea finala a
arcului ui coincide cu extremitatea initiala a arcului ui+1 , i=1,k-1 .
11.
Se numeste gradul exterior al lui x si se noteaza d+(x) numarul
de noduri succesoare lui x . Se numeste gradul interior al lui x si se
noteaza d-(x) numarul de noduri precedente lui x .
12.
Un arbore este un graf conex si fara cicluri .
13.
Un graf G=(X,U) se numeste simplu conex sau conex daca
pentru orice pereche de varfuri x,y X exista un lant de extremitati
x si y .
14.
Metoda PERT se aplica atunci cand duratele activitatilor sunt
aleatoare .Metoda PERT se foloseste mai ales in cazul proiectelor de
cercetare-dezvoltare, unde riscurile in calculul duratelor de timp au o
mare variabilitate.
15.
Arborele de acoperire minima presupune ca folosind arce ale
grafului sa se lege intre ele toate nodurile astfel incat lungimea
totala a arcelor folosite (suma ponderilor) sa fie minima.
16.
Pentru determinarea arborelui de acoperire de lungime minima
se cunosc urmatorii algoritmi : Algoritmul lui Kruskal si Algoritmul lui
Prim .
17.
Drumul critic este o multime de activitati din proiect care are
cea mai mare durata de timp asociata.
18.
Marja, M, a unei activitati reprezinta numarul de zile cu care o
activitate poate intarzia fara ca termenul de incheiere al proiectului
sa fie afectat. Dupa determinarea valorilor DS, DF, TS, TF pentru
toate activitatile, se pot calcula marjele ca fiind :
Mi= Tsi Dsi

sau Mi= Tfi Dfi .

19.
Duratele medii `ti` coincid cu duratele activitatilor in cazul
determinist .
t = 1/6 ( a + b + 4m )
20.
Abaterea medie standard a duratei unui proiect se calculeaza
astfel, daca duratele activitatilor drumului critic sunt considerate
independente si normal repartizate :
= 1/6 ( b a )
21.
Conditii de aplicare a algoritmului lui Kruskal pentru
determinarea arborelui de acoperire minima :
Graful are lungimile muchiilor diferite doua cate doua ;
Graful trebuie sa fie unul conex ponderat ;
22.
Conditii de aplicare a algoritmului lui Prim pentru determinarea
arborelui de acoperire minima :
Graful trebuie sa fie unul conex ponderat ;
Nu se cere ca ponderile a doua muchii diferite sa fie
diferite ;

23.
Pentru determinarea drumurilor de cost minim intr-o retea de
transport cunoastem algoritmul lui Roy-Floyd .
24.
Momentul cel mai tarziu de finalizare a unei activitati intr-un
proiect reprezinta cel mai tarziu moment posibil de terminare a
activitatii respective fara intarzierea proiectului, presupunand ca
toate activitatile sunt desfasurate conform planului initial.
25. Diagrama activitatilor unui proiect este reprezentarea grafica a
intregului proiect ( graf orientat valuat). Activitatile sunt arcele, iar
nodurile momentele de inceput si sfarsit ale activitatilor .