Sunteți pe pagina 1din 15

Aprobat prin Hotărîrea Guvernului din

Regulamentul sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare

Regulamentul sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare (în continuare Regulament) este armonizat cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare cu modificările şi completările ulterioare.

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabileşte norme privind menţiunile nutriţionale şi de

sănătate în vederea asigurării unei funcţionări eficiente a pieţei interne şi a unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor.

2. Prezentul Regulament se aplică menţiunilor nutriţionale şi de sănătate

formulate în cadrul comunicărilor comerciale, fie că apar la etichetarea, prezentarea

sau publicitatea produselor alimentare care urmează a fi plasate pe piaţă şi livrate consumatorului final.

3. Prevederile din punctele 22, 23, 24 şi 30 subpunctele 1) şi 2) din prezentul

Regulament nu se aplică în cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate (inclusiv produse proaspete cum ar fi fructele, legumele sau pîinea) vândute către consumatorul final sau către operatorii de alimentaţie publică şi nici în cazul produselor alimentare ambalate la punctul de vânzare la cererea cumpărătorului sau preambalate în vederea vânzării lor imediate.

alimentare

destinate aprovizionării restaurantelor, spitalelor, şcolilor, cantinelor şi altor restauraţii colective similare.

5. Marca comercială sau denumirea comercială care apar la etichetarea,

prezentarea sau publicitatea unui produs alimentar şi care poate fi înţeleasă ca menţiune nutriţională sau de sănătate, poate fi folosită fără a trebui să fie supusă procedurilor de autorizare sanitară prevăzute de prezentul regulament, cu condiţia ca etichetarea, prezentarea sau publicitatea menţionate anterior să fie însoţite de o menţiune nutriţională sau de sănătate conformă cu dispoziţiile prezentului regulament.

6. În sensul prezentului Regulament se aplică noţiunile termenilor „produs

alimentar”, „plasare pe piaţă”, „supliment alimentar”, „etichetare” prevăzute la

articolul 2 din Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, noţiunile termenilor „consumator”, „agent economic” prevăzute la articolul 1 din

4.

Prezentul

regulament

se

aplică,

de

asemenea,

produselor

Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, precum şi următoarele noţiuni, care se definesc după cum urmează:

1) etichetarea nutriţională - orice informaţie care apare pe etichete şi se

referă la:

a) valoarea energetică;

b) următoarele substanţe nutritive:

proteine;

glucide;

grăsimi;

fibre;

sodiu;

vitaminele şi mineralele menţionate în Regulamentul sanitar privind suplimentele alimentare aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 538 din 02.09.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 138-139,

art.603);

conţinutul de proteină calculat cu formula: proteină = azot

total (Kjeldahl) × 6,25;

şi dizaharidele prezente într-un

- aliment, cu excepţia poliolilor;

4) glucide – toate glucidele metabolizate de organismul uman şi care includ poliolii;

2) proteine -

3)

zaharuri

toate

monozaharidele

5) grăsimi - lipidele totale, inclusiv fosfolipidele;

6) acizi graşi saturaţi - acizii graşi fără legătură dublă;

7) acizi graşi mononesaturaţi - acizii graşi cu o legătură dublă în poziţie

cis;

8) acizi graşi polinesaturaţi - acizi graşi în poziţie cis, legături duble întrerupte cismetilenice;

9) fibre - polimeri glucidici compuşi din trei sau mai multe unităţi monomerice,

care nu sunt nici digeraţi şi nici absorbiţi în intestinul subţire uman şi care aparţin uneia dintre următoarele categorii:

a) polimeri glucidici comestibili, prezenţi în mod natural în produsele

alimentare consumate ca atare;

b) polimeri glucidici comestibili care au fost obţinuţi din materii prime

alimentare prin mijloace fizice, enzimatice sau chimice şi care au un efect fiziologic

benefic demonstrat prin dovezi ştiinţifice general acceptate; c) polimeri glucidici comestibili sintetici care au un efect fiziologic benefic demonstrat prin dovezi ştiinţifice general acceptate;

10) menţiune - înseamnă orice mesaj sau reprezentare care nu este obligatoriu(ie), inclusiv reprezentarea sub formă de imagini, reprezentarea grafică sau simbolică, indiferent de formă, care afirmă, sugerează sau implică faptul că un produs alimentar are caracteristici deosebite;

11) nutrient – înseamnă proteinele, carbohidraţii, grăsimele fibrele, sodiul enumerate în prezentul Regulament, vitaminele şi mineralele menţionate în Regulamentul sanitar privind suplimentele alimentare aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.538 din 02.09.2009 şi substanţele care aparţin uneia dintre categoriile în cauză sau sînt compuşii uneia dintre categoriile în cauză.

12) altă substanţă - o substanţă, alta decât un nutrient, care are un efect nutriţional sau fiziologic;

13) menţiune nutriţională - orice menţiune care declară, sugerează sau implică faptul că un produs alimentar are proprietăţi nutriţionale benefice speciale datorită:

1) valorii energetice (calorice) pe care:

a) o furnizează;

b)

o furnizează la un nivel mai scăzut sau mai ridicat

c)

nu o furnizează şi/sau

2)

nutrienţilor sau altor substanţe pe care acesta:

a)

le conţine;

b)

le conţine în proporţie scăzută sau ridicată;

c)

nu le conţine.

14) menţiune de sănătate - orice menţiune care declară, sugerează sau implică că există o relaţie între o categorie de produse alimentare, un produs alimentar sau unul din constituenţii săi şi sănătate;

15) menţiune privind reducerea riscului de îmbolnăvire - orice menţiune de sănătate care afirmă, sugerează sau implică faptul că un factor de risc în dezvoltarea unei boli umane este redus semnificativ prin consumul unei categorii de produse alimentare, al unui produs alimentar sau al unuia din constituenţii acestuia;

II. PRINCIPII GENERALE APLICABILE TUTUROR MENŢIUNILOR 7. Menţiunile nutriţionale şi de sănătate nu pot fi folosite la etichetarea, prezentarea şi publicitatea produselor alimentare plasate pe piaţă decât dacă sunt conforme cu prevederile prezentului Regulament. 8. Folosirea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate nu trebuie să:

1) fie falsă, ambiguă sau înşelătoare; 2) conducă la îndoieli privind siguranţa şi/sau conformitatea nutriţională a altor produse alimentare; 3) încurajeze sau să tolereze consumul în exces al unui produs alimentar;

4) să arate, să sugereze sau să implice faptul că un regim echilibrat şi variat nu poate furniza cantităţi corespunzătoare de nutrienţi în general. 5) se refere la modificări ale funcţiilor organismului care ar putea induce temeri consumatorului sau exploata astfel de temeri, fie sub formă de texte, fie sub formă de imagini, elemente grafice sau reprezentări simbolice.

9. Ministerul Sănătăţii stabileşte profiluri nutritive specifice, inclusiv excepţii, pe care alimentele sau anumite categorii de alimente trebuie să le respecte pentru a purta declaraţii nutriţionale şi de sănătate, precum şi condiţiile de utilizare a declaraţiilor nutriţionale şi de sănătate pentru alimente sau categorii de alimente în ceea ce priveşte profilurile nutritive.

10. Profilurile nutriţionale pentru produse alimentare şi/sau anumite categorii de

produse alimentare se stabilesc luând în considerare în special:

1) cantităţile de anumiţi nutrienţi şi alte substanţe conţinute în produsul alimentar în cauză, cum ar fi grăsimile, acizii graşi saturaţi, acizii graşi trans, zaharurile şi sarea/sodiul; 2) rolul şi importanţa produsului alimentar (sau ale categoriilor de produse alimentare) şi aportul la alimentaţia populaţiei în general sau, după caz, a anumitor grupuri cu risc, inclusiv copiii;

3) compoziţia nutriţională globală a produselor alimentare şi prezenţa nutrienţilor care au fost recunoscuţi ştiinţific drept având un efect asupra sănătăţii. 11. Profilurile nutriţionale se bazează pe cunoştinţe ştiinţifice privind alimentaţia şi nutriţia şi relaţia acestora cu sănătatea.

12. Ministerul Sănătăţii consultă mediul ştiinţific şi părţile interesate, inclusiv

operatorii în sectorul alimentar şi grupurile de consumatori la stabilirea profilurilor nutriţionale punând accent în special pe:

1) necesitatea de a stabili profilurile pentru produse alimentare în general şi/sau pentru categorii de produse alimentare; 2) alegerea şi echilibrarea nutrienţilor care urmează să fie luaţi în considerare; 3) alegerea cantităţii/bazei de referinţă pentru profiluri; 4) metoda de calcul a profilurilor; 5) fezabilitatea şi testarea unui sistem propus.

13. Profilurile nutritive şi condiţiile de utilizare a acestora, destinate să modifice

elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, sunt actualizate pentru a ţine seama de evoluţiile ştiinţifice relevante, în conformitate cu

dispoziţiile prezentului Regulament. 14. Prin derogare de la punctele 9, 10, 11, 12 din prezentul Regulament menţiunile nutriţionale:

1) privind reducerea conţinutului de grăsimi, acizi graşi saturaţi, acizi graşi trans, zaharuri şi sare/sodiu, şi care nu fac referire la un profil definit pentru nutrientul/nutrienţii specifici pentru care se formulează menţiunea, sunt permise, cu condiţia ca acestea să îndeplinească cerinţele prevăzute de prezentul Regulament; 2) sunt permise în cazul în care un singur nutrient depăşeşte profilul nutriţional, cu condiţia să apară o menţiune cu referire specială la nutrientul în cauză în proximitatea menţiunii, pe aceeaşi parte şi cu aceeaşi vizibilitate ca menţiunea. Menţiunea se înţelege după cum urmează: "Conţinut mare în [… []]".

15.

Băuturile care conţin mai mult de 1,2 % alcool în volum nu poartă menţiuni

de sănătate.

16. Sunt permise numai menţiunile nutriţionale referitoare la niveluri scăzute de

alcool, sau la reducerea conţinutului de alcool sau la reducerea conţinutului energetic pentru băuturile care conţin mai mult de 1,2 % alcool în volum.

17. Măsurile prin care se determină produsele alimentare sau categoriile de produse alimentare, altele decît cele menţionate la punctul 15 din prezentul Regulament, în legătură cu care declaraţiile nutriţionale şi de sănătate urmează să fie limitate sau interzise, măsuri care sunt destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului Regulament, pot fi adoptate în conformitate cu procedura prezentei hotărîri de Guvern şi pe baza unor dovezi ştiinţifice.

18. Utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate este permisă numai dacă

sunt îndeplinite următoarele condiţii:

1) s-a dovedit că prezenţa, absenţa sau conţinutul redus dintr-un produs alimentar sau dintr-o categorie de produse alimentare a unui nutrient sau a unei alte substanţe care face obiectul unei menţiuni are un efect nutriţional sau fiziologic benefic, astfel cum s-a stabilit prin dovezi ştiinţifice general acceptate; 2) nutrientul sau o altă substanţă pentru care se face menţiunea:

a) se găseşte în produsul final într-o cantitate semnificativă, care va produce

efectul nutriţional sau fiziologic indicat, astfel cum s-a stabilit prin dovezi ştiinţifice general acceptate;

b) nu este prezent(ă) sau este prezent(ă) într-o cantitate redusă, astfel încât să

producă efectul nutriţional sau fiziologic indicat, astfel cum s-a stabilit prin dovezi ştiinţifice general acceptate;

3) după caz, nutrientul sau o altă substanţă pentru care se face menţiunea se

găseşte într-o formă care îi permite organismului să o utilizeze; 4) cantitatea de produs care poate fi consumată în mod rezonabil oferă o cantitate semnificativă de nutrient sau de altă substanţă la care face referire

menţiunea şi care permite producerea efectului nutriţional sau fiziologic indicat, astfel cum s-a stabilit prin dovezi ştiinţifice general acceptate;

5) respectarea condiţiilor specifice stabilite la capitolul III sau la capitolul IV,

după caz.

19. Utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate nu este permisă decât în

cazul în care se aşteaptă ca efectele benefice, astfel cum au fost prezentate în

menţiune, să fie înţelese de consumatori.

20. Menţiunile nutriţionale şi de sănătate se referă la produsele alimentare gata

pentru consum în conformitate cu instrucţiunile producătorului.

21. Justificarea ştiinţifică a menţiunilor:

1) Menţiunile nutriţionale şi de sănătate se bazează pe dovezi ştiinţifice general

acceptate şi se justifică prin acestea.

2) Agentul economic care face o menţiune de nutriţie sau de sănătate justifică

utilizarea acestei menţiuni.

22. În cazul în care se face o menţiune nutriţională, obligaţia şi modalităţile de

furnizare a informaţiilor se efectuează în conformitate cu Normele sanitare privind etichetarea nutriţională, etichetarea produselor alimentare cu destinaţie dietetică

specială, etichetarea produselor alimentare modificate genetic sau provenite din organisme modificate genetic nr. 01-04 din 31 mai 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 131-146, art.281), cu excepţia publicităţii generice, atunci când se face o menţiune de sănătate.

23. După caz, cantitatea (cantităţile) de substanţă(e) care face (fac) obiectul unei

menţiuni nutriţionale sau de sănătate care nu apar în etichetarea nutriţională sau de sănătate sunt menţionate, de asemenea, în acelaşi cîmp vizual ca informaţiile nutriţionale şi sunt formulate în conformitate cu Normele sanitare privind etichetarea nutriţională, etichetarea produselor alimentare cu destinaţie dietetică specială, etichetarea produselor alimentare modificate genetic sau provenite din organisme modificate genetic nr. 01-04 din 31 mai 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 131-146, art.281).

24. În cazul suplimentelor alimentare, menţiunile nutriţionale sunt furnizate în

conformitate cu Regulamentul sanitar privind suplimentele alimentare aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 538 din 02.09.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 138-139, art.603).

III. MENŢIUNI NUTRIŢIONALE

25. Menţiunile nutriţionale nu sunt permise decât în cazul în care acestea sunt

enumerate în anexa la prezentul Regulament şi sunt conforme cu condiţiile stabilite

de prezentul Regulament.

26. Modificările şi completările la anexă se adoptă în conformitate cu

dispoziţiile prezentului Regulament.

27. Fără a aduce atingere Normelor privind etichetarea produselor alimentare

aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.996 din 20.08.2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 189-190, art. 1046), nu se poate face o comparaţie

decât între produsele alimentare din aceeaşi categorie, luînd în considerare o gamă de produse alimentare din această categorie. Se indică diferenţa de cantitate şi/sau valoare energetică a unui nutrient, şi comparaţia se raportează la aceeaşi cantitate de produs alimentar.

28. Menţiunile nutriţionale comparative compară compoziţia produsului

alimentar în cauză cu o gamă de produse alimentare din aceiaşi categorie, cu o compoziţie care nu le permite utilizarea unei menţiuni, inclusiv produse alimentare

aparţinînd unor alte mărci de fabricaţie.

IV. MENŢIUNI DE SĂNĂTATE 29. Menţiunile de sănătate sunt interzise cu excepţia cazului în care acestea respectă cerinţele generale din capitolul II şi cerinţele specifice din prezentul capitol şi sunt avizate sanitar în conformitate cu prezentul regulament şi incluse în listele de menţiuni autorizate sanitar prevăzute la punctele 34-39 din prezentul Regulament.

30. Menţiunile de sănătate nu sunt permise decât dacă următoarele informaţii

sunt incluse pe etichete sau dacă nu există astfel de etichete, în prezentare şi publicitate:

1)

o menţiune care indică importanţa unei alimentaţii variate şi echilibrate şi a

unui stil de viaţă sănătos;

2) cantitatea de produs alimentar şi modelul de consum solicitat pentru a obţine

efectul benefic menţionat;

3) după caz, o menţiune adresată persoanelor care trebuie să evite să utilizeze

produsul alimentar în cauză;

4) un avertisment adecvat pentru produsele care sunt susceptibile de a prezenta

un risc în ceea ce priveşte sănătatea în cazul în care sunt consumate în exces.

31. Nu se poate face trimitere la beneficiile generale, nespecifice nutrientului

sau produsului alimentar asupra bunei sănătăţi globale sau asupra bunăstării legate de sănătate, decât în cazul în care o astfel de trimitere este însoţită de o menţiune specifică de sănătate inclusă în listele prevăzute la punctele 34-39 din prezentul

Regulament.

32. După caz, orientările privind punerea în aplicare a prevederilor din punctele

30-33 din prezentul Regulament se adoptă în conformitate cu dispoziţiile prezentului

regulament.

33. Nu sunt admise următoarele menţiuni de sănătate:

1) menţiuni care sugerează faptul că sănătatea poate fi afectată în cazul în care

nu se consumă produsul alimentar;

2)

menţiuni care fac referire la ritmul sau la cantitatea de greutate pierdută;

3)

menţiuni care fac trimitere la recomandări ale unui singur medic sau personal

medico-sanitar al asociaţiilor naţionale de personal în domeniul medical, nutriţional

sau alimentar, organizaţii filantropice din domeniul sănătăţii şi ale altor asociaţii.

34. Menţiuni de sănătate altele decât cele care se referă la reducerea riscului de

îmbolnăvire şi la sănătatea şi dezvoltarea copiilor:

1) care descriu sau se referă la:

a) rolul unui nutrient sau al unei alte substanţe în creşterea, dezvoltarea şi

funcţiile organismului;

b) funcţiile psihologice şi comportamentale;

c) fără a aduce atingere Normelor sanitare privind etichetarea nutriţională,

etichetarea produselor alimentare cu destinaţie dietetică specială, etichetarea produselor alimentare modificate genetic sau provenite din organisme modificate genetic nr. 01-04 din 31 mai 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 131-146, art.281), slăbirea sau controlul greutăţii, sau reducerea senzaţiei de foame, creşterea senzaţiei de saţietate sau reducerea valorii energetice a alimentaţiei

şi care sunt indicate în lista prevăzută la punctul 35 pot fi formulate fără a fi supuse procedurilor stabilite la capitolul V, dacă sunt:

2)

bazate pe dovezi ştiinţifice general acceptate;

3)

bine înţelese de consumatori.

35. Centrul Naţional de Sănătate Publică instituie şi menţine, în conformitate

cu prezenta hotărîre de Guvern, o listă a declaraţiilor avizate sanitar prevăzute la punctul 34 din prezentul Regulament.

36. Orice modificare adusă listei menţionate la punctul 35, bazată pe dovezi

ştiinţifice general acceptate, se adoptă în conformitate cu procedura menţionată de

prezenta hotărîre de Guvern, ca urmare a unei cereri depuse de un solicitant.

37. Orice adăugare de menţiuni la lista menţionată la punctul 35 care se

bazează pe dovezi ştiinţifice recent stabilite şi/sau care includ o cerere de protecţie a

datelor care ţin de proprietate este adoptată în conformitate cu procedura stabilită la capitolul V din prezentul Regulament, cu excepţia menţiunilor privind dezvoltarea şi sănătatea copiilor.

38. Fără a aduce atingere Normelor privind etichetarea produselor alimentare,

aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 189-190, art. 1046) se pot formula următoarele menţiuni în cazul în care acestea au fost avizate sanitar, în conformitate cu procedura

prevăzută la capitolul V din prezentul Regulament, pentru a fi incluse pe o listă cu astfel de menţiuni permise, însoţite de toate condiţiile necesare pentru utilizarea acestor menţiuni:

1) menţiuni de reducere a riscului de îmbolnăvire;

2) menţiuni referitoare la dezvoltarea şi sănătatea copiilor.

39. În afară de cerinţele generale prevăzute de prezentul Regulament şi de

cerinţele specifice de la punctul 38, în cazul menţiunilor privind reducerea riscului de îmbolnăvire etichetarea sau, în cazul în care nu există etichetare, prezentarea sau publicitatea sunt însoţite de o menţiune care indică faptul că boala la care se referă menţiunea are factori de risc multipli şi că modificarea unuia dintre aceşti factori de risc poate sau nu să aibă un efect benefic.

V. CERINŢE PRIVIND AVIZAREA SANITARĂ A MENŢIUNILOR DE

SĂNĂTATE

40. Atunci cînd se face trimitere la prezentul capitol solicitantul înaintează o

cerere de avizare sanitară la Centrul Naţional de Sănătate Publică.

41. După primirea cererii Centrul Naţional de Sănătate Publică verifică

corespuderea acesteia cerinţelor enunţate în articolul 42 şi se pronunţă în scris asupra acestui aspect în termen de 14 zile de la primirea cererii de avizare. 42. Cererea include următoarele elemente:

1) numele şi adresa solicitantului; 2) nutrientul sau o altă substanţă, sau produsul alimentar sau categoria de produse alimentare care va face obiectul menţiunii de sănătate şi caracteristicile sale speciale; 3) o copie a studiilor, inclusiv, a studiilor independente care au făcut obiectul unor evaluări între egali, în cazul în care acestea sunt disponibile, realizate cu privire

la menţiunea de sănătate şi orice alt material disponibil pentru a demonstra că menţiunea de sănătate este conformă cu criteriile prevăzute de prezentul regulament; 4) după caz, o indicare a informaţiilor care ar trebui considerate drept date care ţin de proprietate, însoţite de o justificare verificabilă; 5) o copie a altor studii ştiinţifice relevante pentru menţiunea de sănătate în cauză;

6) o propunere pentru formularea menţiunii de sănătate care face obiectul cererii de avizare sanitară, inclusiv, după caz, condiţiile specifice de utilizare; 7) un rezumat al cererii.

43. Centrul Naţional de Sănătate Publică consultă agenţii economici privind

întocmirea, prezentarea cererii pentru evaluare ştiinţifică.

44. Centrul Naţional de Sănătate Publică asigură evaluarea ştiinţifică a cererii

valabile şi orice alte informaţii oferite de către solicitant şi emite avizul sanitar în termen de trei luni de la data primirii cererii.

45.

Pentru a-şi pregăti avizul sanitar, Centrul Naţional de Sănătate Publică

verifică:

1) dacă menţiunea de sănătate este justificată cu dovezi ştiinţifice; 2) dacă formularea menţiunii de sănătate respectă criteriile prevăzute de

prezentul regulament.

46. În cazul avizării pozitive a menţiunii de sănătate, avizul sanitar include

următoarele informaţii:

1) numele şi adresa solicitantului; 2) nutrientul sau o altă substanţă, sau produsul alimentar sau categoria de produse alimentare care urmează să facă obiectul unei menţiuni şi caracteristicile speciale ale acesteia; 3) o propunere de formulare a menţiunii de sănătate, inclusiv, după caz, condiţiile de utilizare specifice;

4) după caz, condiţiile şi restricţiile de utilizare a produsului alimentar şi/sau o menţiune suplimentară sau un avertisment care trebuie să însoţească menţiunea de sănătate pe etichetă şi în publicitatea produsului.

47. Centrul Naţional de Sănătate Publică transmite solicitantului avizul sanitar

şi îl face public, prin plasarea lui pe pagina web a instituţiei.

48. Menţiunile de sănătate incluse în listele prevăzute la punctele 34-39 pot fi

folosite, cu respectarea condiţiilor aplicabile acestora, de către orice agent economic

49. Acordarea avizului sanitar nu diminuează răspunderea civilă şi penală

generală a unui agent economic în ceea ce priveşte produsul alimentar în cauză.

50. În cazul în care, la cererea solicitantului pentru protecţia datelor deţinute în

mod exclusiv, Centrul Naţional de Sănătate Publică decide utilizarea declaraţiei în favoarea solicitantului:

1) se adoptă o decizie privind avizarea declaraţiei, în conformitate cu procedura menţionată de prezentul Regulament. Avizul sanitar eliberat în acest caz expiră după cinci ani. 2) înainte de expirarea perioadei de cinci ani, în cazul în care declaraţia îndeplineşte în continuare condiţiile stabilite prin prezentul Regulament, Ministerul Sănătăţii prezintă Guvernului o propunere de completare a prezentului Regulament, în vederea avizării sanitare a declaraţiei respective fără utilizare limitată, în conformitate cu procedura menţionată de prezentul Regulament.

VI. LISTE PRIVIND MENŢIUNILE

51. Centrul Naţional de Sănătate Publică instituie şi menţine liste privind:

1)

menţiunile nutriţionale şi condiţiile aplicabile acestora, astfel cum sunt

prevăzute în anexă;

2)

restricţiile adoptate în conformitate cu punctul 18 din prezentul Regulament;

3)

menţiunile

de

sănătate

avizate

sanitar

şi

condiţiile

aplicabile

acestora,

prevăzute la punctele 35, 37 , 34-39 , 54 , 55 din prezentul Regulament.

4) menţiunile de sănătate respinse şi motivele de respingere a acestora.

52. Menţiunile de sănătate autorizate sanitar pe baza datelor care ţin de

proprietate sunt înregistrate într-o listă separată, însoţită de următoarele informaţii:

1) data la care Centrul Naţional de Sănătate Publică a autorizat sanitar

menţiunea de sănătate şi numele solicitantului iniţial căruia i-a fost acordat avizul sanitar;

2) faptul că declaraţia de sănătate a fost autorizată sanitar de către Centrul

Naţional de Sănătate Publică pe baza datelor deţinute în mod exclusiv şi cu utilizare limitată;

c) în cazurile menţionate la punctul 50 subpunctul 2) din prezentul Regulament,

faptul că declaraţia de sănătate este autorizată pentru o perioadă limitată.

53. Listele menţionate la punctele 51, 52 din prezentul Regulament sunt puse la dispoziţia publicului prin publicarea pe pagina web a Centrului Naţional de Sănătate Publică conform legislaţiei în vigoare.

VII. PROTECŢIA DATELOR

54. Datele ştiinţifice şi alte informaţii din cerere solicitate în temeiul punctului

42 din prezentul Regulament nu pot fi folosite în beneficiul unui solicitant ulterior pentru o perioadă de cinci ani de la data avizării sanitare, cu excepţia cazului în care solicitantul ulterior a convenit cu solicitantul precedent că astfel de date şi informaţii

pot fi utilizate, atunci când:

1) datele ştiinţifice şi alte informaţii sunt desemnate ca fiind date care ţin de proprietate de către solicitantul iniţial atunci când s-a depus cererea iniţială; 2) solicitantul iniţial beneficia, la momentul când a depus cererea iniţială, de dreptul exclusiv de a face trimiteri la datele care ţin de proprietate;

3) menţiunea de sănătate nu ar fi putut fi autorizată fără depunerea datelor care ţin de proprietate de către solicitantul iniţial.

55. Până la expirarea perioadei de cinci ani specificată la punctul 54 din

prezentul Regulament, nici un solicitant ulterior nu are dreptul de a face trimitere la datele desemnate ca fiind date care ţin de proprietate de către un solicitant iniţial, cu excepţia cazului în care şi până când Centrul Naţional de Sănătate Publică decide dacă o menţiune ar putea fi sau ar fi putut fi inclusă în lista prevăzută la punctele 38, 39 sau, după caz, la punctele 34, 35, 36, 37 38 din prezentul Regulament fără a prezenta datele desemnate drept date care ţin de proprietate de către solicitantul iniţial.

ANEXĂ la Regulamentul sanitar privind menţiunele nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare

Menţiuni nutriţionale şi condiţii aplicabile acestora

VALOARE ENERGETICĂ SCĂZUTĂ

Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar are o valoare energetică scăzută şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai pentru un produs care nu conţine mai mult de 40 kcal (170 kJ)/100 g în cazul solidelor sau mai mult de 20 kcal (80 kJ)/100 ml în cazul lichidelor. În cazul îndulcitorilor de masă, se aplică limita de 4 kcal (17 kJ)/porţie, cu proprietăţi de îndulcire echivalente cu 6 g de zaharoză (aproximativ 1 linguriţă de zaharoză).

VALOARE ENERGETICĂ REDUSĂ

Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar are valoare energetică redusă şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai în cazul în care valoarea energetică este redusă cu cel puţin 30 % cu indicarea caracteristicii/caracteristicilor care conduce/conduc la reducerea valorii energetice totale a produsului alimentar.

FĂRĂ VALOARE ENERGETICĂ

Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar nu are valoare energetică şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai pentru un produs care conţine maxim 4 kcal (17 kJ)/100 ml. În cazul îndulcitorilor de masă, se aplică limita de 0,4 kcal (1,7 kJ)/porţie, cu proprietăţi de îndulcire echivalente cu 6 g de zaharoză (aproximativ 1 linguriţă de zaharoză).

CONŢINUT REDUS DE GRĂSIMI

Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar are conţinut scăzut de grăsimi şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai pentru un produs care nu conţine mai mult de 3 g grăsimi per 100 g în cazul solidelor sau 1,5 g grăsimi per 100 ml în cazul lichidelor (1,8 g grăsimi per 100 ml pentru laptele semidegresat).

FĂRĂ GRĂSIMI

Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar nu conţine grăsimi şi orice altă menţiune care poate avea același înţeles pentru consumator numai pentru

un produs care conţine maxim 0,5 g grăsimi per 100 g sau 100 ml. Cu toate acestea, menţiunile de tip „X% fără grăsimi” sunt interzise.

CONŢINUT REDUS DE GRĂSIMI SATURATE

Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar are un conţinut redus de grăsimi saturate şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă suma acizilor graşi saturaţi şi a acizilor graşi trans din produs nu depăşeşte 1,5 g per 100 g în cazul solidelor sau 0,75 g/100 ml în cazul lichidelor şi în ambele cazuri, suma acizilor graşi saturaţi şi a acizilor graşi trans nu trebuie să asigure mai mult de 10 % energie.

FĂRĂ GRĂSIMI SATURATE

Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar nu conţine grăsimi saturate şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă suma acizilor graşi saturaţi şi a acizilor graşi trans nu depăşeşte 0,1 g grăsimi saturate per 100 g sau 100 ml.

CONŢINUT REDUS DE ZAHARURI

Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar are un conţinut redus de zaharuri şi orice altă menţiune care poate avea acelaţi înţeles pentru consumator numai dacă produsul nu conţine mai mult de 5 g zaharuri per 100 g în cazul solidelor sau 2,5 g zaharuri per 100 ml în cazul lichidelor.

FĂRĂ ZAHARURI

Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar nu conţine zaharuri şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul nu conţine mai mult de 0,5 g zaharuri per 100 g sau 100 ml.

FĂRĂ ADAOS DE ZAHARURI

Se poate face o menţiune conform căreia într-un produs alimentar nu s-au adăugat zaharuri şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul nu conţine adaos de monozaharide sau dizaharide sau un orice alt produs alimentar folosit pentru proprietăţile sale de îndulcire. În cazul în care produsul alimentar conţine zaharuri în mod natural, eticheta ar trebui să cuprindă, de asemenea, următoarea indicaţie: „CONŢINE ZAHARURI PREZENTE ÎN MOD NATURAL”.

CONŢINUT SCĂZUT DE SODIU/SARE

Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar are un conţinut scăzut de sodiu/sare şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul nu conţine mai mult de 0,12g. sodiu sau valoarea echivalentă de sare, per 100g. sau per 100 ml. În ceea ce priveşte apele, altele decât apele minerale naturale reglementate de Normele sanitare privind utilizarea şi comercializarea apelor minerale naturale aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 934

din 15.08.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 131-139, art.970), această valoare nu ar trebui să depăşească 2 mg de sodiu per 100 ml.

CONŢINUT FOARTE SCĂZUT DE SODIU/SARE

Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar are un conţinut foarte scăzut de sodiu/sare şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul nu conţine mai mult de 0,04 g sodiu sau valoarea echivalentă de sare, per 100 g sau per 100 ml. Această menţiune nu se foloseşte în cazul apelor minerale naturale şi a altor ape.

FĂRĂ SODIU sau FĂRĂ SARE

Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar nu conţine sodiu sau sare şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul nu conţine mai mult de 0,005 g sodiu sau valoarea echivalentă de sare, per 100 g.

SURSĂ DE FIBRE

Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar este sursă de fibre şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul conţine cel puţin 3 g fibre per 100 g sau cel puţin 1,5 g fibre per 100 kcal.

BOGAT ÎN FIBRE

Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar este bogat în fibre şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul conţine cel puţin 6 g fibre per 100 g sau cel puţin 3 g fibre per 100 kcal.

SURSĂ DE PROTEINE

Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar este sursă de proteine şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă cel puţin 12 % din valoarea energetică a produsului alimentar o reprezintă proteinele.

BOGAT ÎN PROTEINE

Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar este bogat în proteine şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă cel puţin 20 % din valoarea energetică a produsului alimentar o reprezintă proteinele.

SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ŞI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR]

Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar este o sursă de vitamine şi/sau minerale, şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul conţine cel puţin o cantitate semnificativă, astfel cum este definită în anexa nr.3 din Regulamentul sanitar privind suplimentele alimentare aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 538 din 02.09.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 138-139, art.603).

BOGAT ÎN [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ŞI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR]

Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar este bogat în vitamine şi/sau minerale, şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul conţine cel puţin de două ori valoarea cerută pentru menţiunea „sursă de [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] şi/sau [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR]”.

CONŢINE [DENUMIREA NUTRIENTULUI SAU A UNEI ALTE SUBSTANŢE]

Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar conţine un nutrient sau

o altă substanţă, pentru care prezentul regulament nu stabileşte condiţii specifice, şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul respectă toate dispoziţiile aplicabile din prezentul regulament, în special punctul 20. În cazul vitaminelor şi mineralelor se aplică condiţiile prevăzute pentru menţiunea „sursă de”.

ÎMBOGĂŢIT CU [DENUMIREA NUTRIENTULUI]

Se poate face o menţiune conform căreia conţinutul de unul sau mai mulţi nutrienţi, alţii decât vitamine şi minerale, a fost îmbogăţit, precum şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul îndeplineşte condiţiile aplicabile menţiunii „sursă de”, şi dacă îmbogăţirea conţinutului este de cel puţin 30 % în raport cu un produs similar.

CONŢINUT REDUS DE [DENUMIREA NUTRIENTULUI]

Se poate face o menţiune conform căreia conţinutul din unul sau mai mulţi nutrienţi

a fost redus şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator

numai în cazul în care reducerea conţinutului este de cel puţin 30 % în raport cu un produs similar, cu excepţia micronutrienţilor, pentru care se acceptă o diferenţă de 10 % la valorile de referinţă astfel cum sunt stabilite de anexa nr.3 la Regulamentul sanitar privind suplimentele alimentare aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 538

din 02.09.2009, şi cu excepţia sodiului sau a valorii echivalente de sare, pentru care

se acceptă o diferenţă de 25 %.

UŞOR/LIGHT

O menţiune conform căreia un produs alimentar este „uşor” sau „light”, şi orice altă

menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator îndeplineşte aceleaşi condiţii precum cele stabilite pentru termenul „redus”; menţiunea este, de asemenea, însoţită de o indicaţie a caracteristicii (caracteristicilor) care determină caracterul „uşor” sau „light” al produsului alimentar.

ÎN MOD NATURAL/NATURAL

În cazul în care un produs alimentar îndeplineşte, în mod natural, condiţia/condiţiile

stabilite în prezenta anexă în ceea ce priveşte utilizarea unei menţiuni nutriţionale, termenul „în mod natural/natural” poate fi folosit la începutul menţiunii.

SURSĂ DE ACIZI GRAŞI OMEGA 3

O menţiune conform căreia un produs alimentar este o sursă de acizi graşi omega 3

sau orice menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator poate fi utilizată numai dacă produsul respectiv conţine cel puţin 0,3 g acid alfa-linolenic per 100 g şi per 100 kcal sau cel puţin 40 mg sumă de acid eicosapentaenoic şi acid docosahexaenoic per 100 g şi per 100 kcal.

BOGAT ÎN ACIZI GRAŞI OMEGA 3

O menţiune conform căreia un produs alimentar este bogat în acizi graşi omega 3

sau orice menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator poate fi utilizată numai dacă produsul respectiv conţine cel puţin 0,6 g acid alfa-linolenic per 100 g şi per 100 kcal sau cel puţin 80 mg sumă de acid eicosapentaenoic şi acid docosahexaenoic per 100 g şi per 100 kcal.

BOGAT ÎN LIPIDE MONONESATURATE

O menţiune conform căreia un produs alimentar este bogat în lipide mononesaturate

sau orice menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator poate fi utilizată numai dacă cel puţin 45 % din acizii graşi conţinuţi de produs sunt derivaţi din lipide mononesaturate, cu condiţia ca lipidele mononesaturate să reprezinte mai mult de 20 % din valoarea energetică a produsului.

BOGAT ÎN LIPIDE POLINESATURATE

O menţiune conform căreia un produs alimentar este bogat în lipide polinesaturate

sau orice menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator poate fi utilizată numai dacă cel puţin 45 % din acizii graşi conţinuţi de produs sunt derivaţi

din lipide polinesaturate, cu condiţia ca lipidele polinesaturate să reprezinte mai mult

de 20 % din valoarea energetică a produsului.

BOGAT ÎN LIPIDE NESATURATE

O menţiune conform căreia un produs alimentar este bogat în lipide nesaturate,

precum şi orice menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator, poate fi utilizată numai dacă cel puţin 70 % din acizii graşi conţinuţi de produs sunt derivaţi

din lipide nesaturate, cu condiţia ca lipidele nesaturate să reprezinte mai mult de 20 % din valoarea energetică a produsului.