Sunteți pe pagina 1din 21

7.

Poziia financiar a ntreprinderii


Structura activului este prezentata in tabelul de mai jos:
Denumirea elementului
bilantier
Active imobilizate
Imobilizari necorporale

Valoarea elementului bilantier


2005
47,476,217

2006
53,735,225

2007
64,695,342

89,878

90,124

93,589

Imobilizari corporale

40,393,383

46,557,710 57,093,408

Imobilizari financiare

6,992,956

7,074,079

7,495,378

Active circulante
Stocuri
Creante
Investitii pe termen scurt

51,007,586
40,846,975
9,071,377
0

56,300,880
45,118,621
10,058,803
0

62,539,881
49,959,513
11,331,603
0

1,089,234

1,123,456

1,248,765

Casa si conturi la banci

Conturi de regularizare si 86,544,348 97,628,497 114,049,559


asimilate
Total activ
185,028,151 207,664,602 241,284,782

Dinamica elementelor din activul bilanului contabil fa de valorile nregistrate n


anul 2005

Denumirea
elementului
bilantier

Indicele fata de anul


2005(%)
2006
2007

Active imobilizate
113.18 120.40
Imobilizari
necorporale
Imobilizari
corporale
Imobilizari
financiare
Active circulante
Stocuri
Creante
Investitii pe termen
scurt
Casa si conturi la
banci
Conturi de
regularizare
si
Denumirea
asimilate elementului
Total active bilantier

100.27 103.84
115.26 122.63
101.16 105.96
110.38 111.08
110.46 110.73
110.89 112.65
-

103.14

111.15

Ponderea fiecarui elementului


112.81
116.82
in totalul
corespunzator
112.23 116.19
2005
2006
2007

Active imobilizate
Imobilizari
necorporale
Imobilizari
corporale
Imobilizari
financiare
Active circulante
Stocuri
Creante
Investitii pe termen
scurt
Casa si conturi la
banci
Conturi de
regularizare si
asimilate
Total active

25.66

25.88

26.81

0.19

0.17

0.14

85.08

86.64

88.25

14.73
27.57
80.08
17.78

13.16
27.11
80.14
17.87

11.59
25.92
79.88
18.12

2.14

2.00

2.00

46.77

47.01

47.27

Din tabelele de mai sus se observa ca ponderea cea mai mare in in totalul activelor
imobilizate au avut-o imobilizarile corporale, aceasta atingand valoarea maxima in anul 2007,
ca urmare a achizitionarii de mori, a deschiderii mai multor magazine de specialitate si a
fuzionarii cu alte firme, ceea ce a condus la cresterea autonomiei firmei pe plan national.S-au
facut foarte multe investitii pentru dezvoltarea tehnologica, a segmentelor de logistica si
administratie.
n tabelul urmator sunt prezentate ratele de structur a activului S.C. Vel Pitar
S.A. pentru perioada 2005 2007 :

Denumire
Anul
Modul de calcul
Rata activelor
imobilizate
Rata imobilizarilor
necorporale
Rata imobilizarilor
corporale
Rata imobilizarilor
financiare
Rata activelor circulante
Rata stocurilor

2005

2006

2007

25.66

25.88

26.81

0.05

0.04

0.04

Imobilizari corporale/Activ total *100

21.83

22.42

23.66

Imobilizari financiare/Activ otal *100


Active circulante/Activ total*100
Stocuri/Activ total

3.78
27.57
22.08

3.41
27.11
21.73

3.11
25.92
20.71

Active imob/Activ total*100


Imobilizari necorp/Activ total *100

Rata creantelor
comerciale
Rata disponibilitatilor
Denumirea
elementului
bilantier

Creante/Activ total*100
Disponibilitati/Activ total*100
Indicele fata de
anul 2005(%)
2006

2007

Capitaluri
Proprii
106.54 103.03
Capitalul social
101.31 115.32
Rezerve
103.14 102.86
Profi/Pierdere
129.59 115.93
Alte fonduri
136.74
12.35
Datorii
121.56 135.09
Imprumuturi
97.69 117.34
Furnizorielementului143.26
Denumirea
bilantier 88.44
Alte datorii
148.66 258.92
Total Pasiv
112.23 116.19
Capitaluri Proprii
Capitalul social
Rezerve
Profi/Pierdere
Alte fonduri
Datorii
Imprumuturi
Furnizori
Alte datorii
Total Pasiv

4.90
0.59

4.84
0.54

4.70
0.52

Din tabel rezulta ca ponderea cea mai mare in total


active o au activele imobilizate care au inregistrat
valori crescatoare, ca urmare a cresterii ponderii
imobilizarilor corporale in totalul activelor
imobilizate. Activele circulante au avut evolutii
oscilante, acestea fiind influentate de evolutiile
stocurilor, creantelor si a disponibilitatilor.

Structura pasivului societatii este prezentata in


tabelul de mai jos:
Valoarea elementului bilantier

2005
114,918,334
79,087,324
18,025,678
8,718,234
9,087,098
70,109,817
34,789,654
23,508,615
11,811,548
185,028,151

2006
122,438,999
80,123,876
18,590,879
11,298,347
12,425,897
85,225,603
33,987,564
33,678,964
17,559,075
207,664,602

2007
126,154,918
92,398,753
19,123,098
13,098,278
1,534,789
115,129,864
39,879,679
29,786,987
45,463,198
241,284,782

Dinamica elementelor din pasivului bilanului contabil fa de valorile nregistrate


n anul 2005

Denumirea
elementului
bilantier
Capitaluri
Proprii
Capitalul social
Rezerve
Profi/Pierdere
datorii
AlteAlte
fonduri
Total Pasiv
Datorii
Imprumuturi
Furnizori

Ponderea fiecarui
element in totalul
corespunzator
2005
2006
2007
62.11 58.96
68.82 65.44
15.69 15.18
7.59
9.23
6.38
8.45
7.91 10.15
37.89 41.04
49.62 39.88
33.53 39.52

52.28
73.24
15.16
10.38
18.84
1.22
47.72
34.64
25.87

Capitalul propriu a manifestat evolutii crescatoare datorita cresterii capitalului social si


al rezervelor. Capitalul propriu a crescut de la 114,918,334 in anul 2005 la 126,154,918 in anul
2007. Initial, la inceputul anului 2007, capitalul social s-a redus cu 29.250.000 ron prin
anularea unui numar de 29,25 milioane de actiuni si prin retragerea din societate a unui numar
de 328 de actionari, ce detineau un numar de 193 467 de actiuni. In toamna anului 2007, firma
insa si-a majorat capitalul social ajungand la un capital propriu de 126,154,918 ron. Si profitul
a avut o evolutie pozitiva ca urmare a majorarii capitalului, acesta inregistrand o crestere de
15,93 % fata de anul 2005. Cresterea datoriilor este justificata de cresterea salariilor si a
datoriilor catre bugetul statului.
n tabelul urmator sunt prezentate ratele de structur a pasivului S.C. Vel Pitar
S.A. pentru perioada 2005 2007 :
Denumire
Anul
Modul de calcul
Rata stabilitatii financiare
Rata autonomiei financiare
globale
Rata autonomiei financiare
la termen
Rata de indatorare globala
Rata de indatorare la termen

Cap permanent/Pasiv Total*100

2005
79,50

2006
77,08

2007
86.69

Capital Propriu/Pasiv Total *100

62.11

58.96

52.28

Capital Propriu/Cap Permanent *100


Datorii Totale/Pasiv Total
Datorii pe termen lung/Capital perm*100
Datorii pe termen lung/Cap Propriu1*100

99,87
37.89
26,27
26,43

99,88
41.04
21,09
21,24

99,96
47.72
26,17
26,35

Rata stabilitatii reflecta legatura dintre capitalul permanent si patrimonial total. Nivelul
acesteia inregistreaza o tendinta de imbunatatire ca urmare a cresterii capitalului permanent
datorita contractarii de imprumuturi pe termen lung. Rata autonomiei financiare globale, adica
gradul de independenta financiara a societatii, are un nivel bun, manifestand o tendinta usoara
de scadere datorita contractarii de imprumuturi in anii 2005 si 2006.
Rata autonomiei financiare la termen manifesta o tendinta de crestere continua ceea ce
subliniaza ca unitatea are un grad ridicat de independenta financiara pe termen lung. Rata de
indatorare globala are o tendinta de crestere ajungand in anul 2007 la 47,72 % .

Analiza dinamicii si structurii veniturilor si cheltuielilor


Activitile desfurate de ctre o firm sunt consumatoare de resurse i productoare de
rezultate. Pe plan economico-financiar, utilizrile resurselor sunt exprimate prin cheltuieli, iar
rezultatele obinute, ca urmare a consumrii resurselor, prin venituri.
Analiza dinamicii i structurii veniturilor i cheltuielilor se efectueaz prin aceleai
metode ca i cea a patrimoniului, adic prin metoda indicilor, pentru dinamic, respectiv a
ratelor, pentru structur.
Pentru a afla n ce fel au evoluat veniturile firmei n perioada analizat, se calculeaz,
pentru fiecare categorie de venituri indici.
Dinamica categoriilor de venituri ale S.C. Vel Pitar S.A. n perioada
2005-2007
Anii de referinta
Denumirea
2005

2006

2007

Venituri din
exploatare
114597312 146395088 171624045
Venituri financiare
1028543
1133684
1227661
Venituri
exceptionale
0
0
0
Total Venituri
115,625,855 147,528,772 172,851,706

Dinamica categoriilor de venituri ale firmei este prezentata in tabelul de mai jos:
Indicele fata de anul 2005 (%)
Denumirea
Venituri din
exploatare
Venituri financiare
Venituri
exceptionale
Total Venituri

2006

2007

127.75
110.22

149.76
119.36

0.00
127.59

0.00
149.49

Toate categoriile de venituri au inregistrat valori crescatoare ca urmare a strategiei de


diversificare a productiei si implicit a cresterii productiei, ceea ce a condus si la o crestere a
productivitatii muncii.
Dinamica veniturilor din exploatare este prezentata in tabelul urmator:

Denumire indicator
1.Cifra de afaceri neta (rd. 02 la
04)
productia vanduta (ct.
701+702+703+704+705+706+708
)
venituri din vz marfurilor (ct. 707)
venituri din subventii de exploatare

Nr.
rd.

Anii
2005

2006

2007

113,756,616

144,974,644

170,001,716

2
3
4

112,879,643
876,973
0

143,987,236
987,408
0

168,903,451
1,098,265

aferente cifrei de afaceri nete (ct


7411)
2.Variatia stocurilor (ct. 711 sold
C)
(ct. 711 sold D)
3. Productia realizata de entitate
pentru scopurile sale propriisi
capitalizata(ct. 721+722)
4. Alte venituri din exploatare
(ct. 758+7417)
VENITURI DIN
EXPLOATARE(rd.01+0506+07+08)

Denumirea elementului bilantier

1.Cifra de afaceri neta (rd. 02 la


04)
productia vanduta (ct.
701+702+703+704+705+706+708
)
venituri din vz marfurilor (ct. 707)
venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete (ct
7411)
2.Variatia stocurilor (ct. 711 sold
C)
(ct. 711
sold D)
3. Productia realizata de entitate
pentru scopurile sale propriisi
capitalizata(ct. 721+722)
4. Alte venituri din exploatare
(ct. 758+7417)
VENITURI DIN
EXPLOATARE(rd01+0506+07+08)

5
6

613,907
0

987,536
0

1,120,397
0

226,789

432,908

501,932

114,597,312

146,395,088

171,624,045

Indicele fata
de anul
2005(%)
2006
2007

127.44 149.44
127.56 149.63
112.59 182.50
0.00

0.00

160.86 182.50
0.00

0.00

0.00

0.00

190.89 221.32
127.75 149.76

Denumirea elementului
bilantier

1.Cifra de afaceri neta


(rd. 02 la 04)
productia vanduta (ct.
701+702+703+704+705+
706+708)
venituri din vz marfurilor
(ct. 707)
venituri din subventii de
exploatare aferente cifrei
de afaceri nete (ct 7411)
2.Variatia stocurilor (ct.
711 sold C)
(ct. 711 sold D)
3. Productia realizata de
entitate pentru
scopurile sale propriisi
capitalizata(ct. 721+722)
4. Alte venituri din
exploatare (ct.
758+7417)
VENITURI DIN
EXPLOATARE(rd01+0506+07+08)

Ponderea fiecarui
element in totalul
corespunzator
2005 2006
2007

99.27

99.03

99.05

99.23

99.32

99.35

0.77

0.68

0.65

0.00

0.00

0.00

0.54

0.67

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

0.30

0.29

Cifra de afaceri a inregistrat valori crescatoare, ca urmare a imbunatotirii activitatii


firmei prin marirea patrimonului si majorarea productiei. Acest lucru reiese si din influenta
productiei vandute asupra cifrei de afaceri, influenta pozitiva si favorabila. Datorita largirii
patrimoniului si a investitiilor masive, a crescut ponderea veniturilor din vanzarea marfurilor
ajungand in 2007 la o crestere fata de anul 2005 cu 49.99%.

Dinamica categoriilor de cheltuieli ale firmei este prezentata in tabelul de mai jos:

Denumire
Cheltuieli din
exploatare
Cheltuieli financiare
Cheltuieli exceptionale
Total cheltuieli

Anii
2005
2006
2007
113,796,820 118,274,717 129,445,483
125,784
139,752
256,076
0
0
0
113,922,604 118,414,469 129,701,559

Dinamica categoriilor de cheltuieli ale firmei este prezentata in tabelul de mai jos:

Denumirea
Cheltuieli din
exploatare
Cheltuieli
financiare
Cheltuieli
exceptionale
Total cheltuieli

Indicele fata de
anul 2005(%)
2006 2007
104

114

111
0.00

119
0.00

104

114

Din tabel reiese ca ponderea cheltuielilor a crescut, ca urmare a influentei cheltuielilor


financiare, influenta negativa ce s-a datorat investitiilor, dar si litigiilor firmei cu alte societati.

O evolutie pozitiva si favorabila a fost inregistrata de cheltuieli de exploatare, care au respectat


raportul de echilibru venituri cheltuieli (veniturile din exploatare > cheltuieli din exploatare).
Ponderea fiecarei categorii de cheltuieli in total cheltuieli este redata in tabelul urmator:

Ponderea cheltuielilor in
totalul cheltuielilor (%)
Denumire
Cheltuieli din
exploatare
Cheltuieli
financiare
Cheltuieli
exceptionale
Total cheltuieli

2005

2006

2007

99.89

99.88

99.80

0.11

0.12

0.20

0.00
0.00
0.00
100.00 100.00 100.00

La fel ca si in cazul veniturilor, ponderea cea mai mare in total cheltuieli o au


cheltuielile de exploatare. Acestea au o evolutie similara cu veniturile, pastrandu-se insa
echilibrul (V>C).

8.Previziuni
Oferta de produse
1.Panificaie ambalat. Datorit creterii cererii de produse ambalate, S.C. Vel Pitar
S.A., i-a diversificat an de an gama de produse , venind n sprijinul cumprtorilor cu produse
noi, alturi de cele existente pe pia.
La nceputul anului 2004, Vel Pitar i-a propus s devin liderul pieei pinii feliate i
ambalate, dispunnd de o tehnologie modern, complet automatizat.
Panificatia ambalata are la baza utilizarea conceptului Keine Touch. KeineTouch produs neatins - este o tehnologie moderna care impune un nou standard in panificatie. Pornind
de la selectarea tipurilor de faina si continuand cu framantarea, dospirea, coacerea, racirea si
ambalarea, procesul este in intregime controlat de calculator. Painea este ambalata in punga
sigilata, intr-un mediu igienic, oferind garantia ca primul care atinge produsul este doar
consumatorul final.
Tabelul nr.1. Clasificarea produselor de panificaie ambalat
Denumirea grupei de produse
Denumirea subgrupei de produse
Pine
Specialiti
Panificaie ambalat
Patiserie

Cofetrie
Semipreparate
Sursa : Nomenclatorul de produse al S.C.Vel Pitar S.A.
Dup cum se observ n tabelul de mai jos, anual au aprut noi sortimente de de pine
ambalat.
French Toast paine toast feliata, in patru sortimente (French Toast Clasic, French
Toast Secara, French Toast Seminte, French Toast Graham). Lansata in noiembrie 2004 este
primul brand premium de pe piata de panificatie si este produs sub tehnologia Keine Touch.
French Rolls. In 2006, ca urmare a achizitiei unei linii noi de productie de ultima
generatie s-a nascut ideea lansarii unui alt nou brand premium, French Rolls ( baghete si chifle,
proaspete si precoapte). French Rolls proaspete acopera cerintele unui mic dejun frugal, dar
consistent, ale unei petreceri in aer liber, ale unei vacante, calatorii sau drumetii lipsite de griji.
French Rolls precoapte completeaza bucuria de a savura impreuna cu familia, in minunatele
clipe petrecute impreuna, a unei paini, calde, aburinde, preparata in maximum opt minute.
Tabelul nr. 2. Evoluia sortimentelor de pine ambalat n ultimii 4 ani
Denumire
AniAniAAnul
sortiment
2002
2003
2004
2005
Toast alb
Toast alb
Toast alb
Toast alb
Pine de secar
Pine de secar
Granatur Silueta
Pine
Pine de
Granatur Silueta
Pine Bios
ambalat
secar
Pine Bios
Granatur multicereale
Granatur
Granatur cu secar
Pine de
Granatur
multicereale
Pine Panfibro
secar
Silueta
Granatur cu
Pine Dieta
secar
Graham proteinizat
Pine Bios
Pine Panfibro
Pine de secar feliat
Sursa : Nomenclatorul de produse al S.C.Vel Pitar S.A.
a. Pinea. Interesul crescnd al S.C. Vel Pitar S.A. pentru grupa de produse ambalate, a orientat tot mai mult
cercetrile spre produse cu aport caloric, nutriional crescut, sntoase, uor de consumat i cu termen mare de
valabilitate (produse feliate, ambalate).
Tabelul nr.3. Clasificarea sortimentelor de pine
Sortimente de pine
Denumirea produselor
Toast alb 500g
Pine de secar 600g
Pine din fain alb de gru

Granatur Silueta 400g


Granatur multicereale 400g
Granatur cu secar 400g
Granatur graham proteinizat 400g

Pine din finuri speciale

Pine Dieta 250g


Pine Bios 500 g
Pine Panfibro 200g
Pine feliat cu secar 450g

Sursa : Nomenclatorul de produse al S.C.Vel Pitar S.A.


b.Specialiti
Tabelul nr.4. Sortimentul de specialiti la S.C. Vel Pitar S.A.
Grupa
Denumire produse
Chifle graham
Specialiti
Chifle hamburger
Japoneze
Sursa : Nomenclatorul de produse al S.C.Vel Pitar S.A.
c.Cofetrie i patiserie. Cu un efort susinut permanent n domeniul panificaiei, S.C.
Vel Pitar S.A. este deja cunoscut ca un productor de referin pe piaa de cozonac i chec.
Tabelul nr.5. Sortimentul produselor de cofetrie i patiserie
Grupa
Denumire produse
Cozonac cu nuc
Cozonac de cas
Cozonac cu nuc i cacao
Cozonac Diana
Cofetrie
Cozonac cu rahat
Chec cu cacao
Chec marmorat
Chec cu cacao
Chec cuglazur de ciocolat
Srele cu mac
Patiserie
Saleuri
Saleuri
Saleuri Sora
Sursa : Nomenclatorul de produse al S.C.Vel Pitar S.A.

Masa
0,800 kg.
0,800 kg.
0,800 kg.
0,500 kg.
0,700 kg.
0,240 kg.
0,250 kg.
0,500 kg.
0,250 kg.
0,100 kg.
0,300 kg.
0,250 kg.
0,150 kg.

d.Semipreparate. Ca un ajutor n buctrie, S.C. Vel Pitar S.A. vine n ntmpinarea


clienilor cu o ofert de produse uor de preparat.
Tabelul nr.6. Sortimentul de semipreparate
Grupa
Semipreparate

Denumire produs
Blat de tort
Foi plcint
Vafe
Blat de Pizza

Sursa : Nomenclatorul de produse al S.C.Vel Pitar S.A.


II.Panificaie proaspt
Oferta Vel Pitar cuprinde, in functie de specificul zonei deservite, diferite variante de
paine proaspata, produsa din cele mai bune ingrediente - faina alba de grau, fainuri speciale si
mixuri de cereale - cu gramaje si forme diverse, pornind de la Paine Alba Simpla 220g din
Bucuresti si pana la Specialitate Tarnava 2000g din Cluj.
Painile pentru nutritie speciala sunt prezente in toate locatiile Vel Pitar, intr-o gama
variata ce corespunde celor mai diverse gusturi si nevoi nutritionale: paine neagra, paine
integrala, paine neagra cu cartofi, paine fara sare, paine cu tarate si multe alte asemenea
sortimente
Tabelul nr.7. Sortimentul de pine proaspt
Grupa
Felul pinii
Denumire produs
Franzel Extra
Pine
Pinea Casei
proaspt
Pine alb
din fin
Pine Lotru
special
Pine Spicul
Pine
Pine alb simpl
proaspt
Pine alb
Pine specialitate alb cu tre
Pine
Pine neagr cu tre
pentru nutriie
Pine neagr cu cartofi
special
Digesta
Panfibro
Proteica
Pine Panem fr sare
Pine integral
Sursa : Nomenclatorul de produse al S.C.Vel Pitar S.A.

Masa
0,280 kg.
0,330 kg.
0,1000 kg.
0,600 kg.
0,280 kg.
0,450 kg.
0,350 kg.
0,400 kg.
0,350 kg.
0,750 kg.
0,500 kg.
0,200 kg.
0,300 kg.
0,300 kg
0,280 kg

Forme i varieti de specialiti.


Tabelul nr.8. Forme i varieti de specialiti
Categorie
Grupa
Forme i
Pine
proaspt

varieti de
specialiti

Denumire produs
Japoneze
Batoane
Chifle graham
Covrigi vanilai, srai
Covrig Aurora
Cornuri cu Gem

Lipii
Sursa : Nomenclatorul de produse al S.C.Vel Pitar S.A.
Patiserie i cofetrie.
Fiecare locatie Vel Pitar si-a dezvoltat o gama proprie de produse de patiserie si
cofetarie, in urma analizei preferintelor consumatorilor locali. Ruladele, cozonacii, saleurile,
strudelele, rulourile si croissantele cu diverse umpluturi sunt numai cateva dintre produsele Vel
Pitar care si-au castigat faima pe pietele locale. Vel Pitar este deja cunoscut ca un producator
de referinta pe piata de cozonac si chec.
n ceea ce privete produsele de cofetrie, specialitii de la S.C.Vel Pitar S.A. s-au
ntrecut pe ei nsi n inovaie i desvrire oferind o gam diversificat de produse.
Cele mai cunoscute produse de patiserie, prezente de altfel n toate filialele S.C. Vel
Pitar S.A. sunt prezentate n tabelul de mai jos.
Tabelul nr.9. Sortimentele de patiserie i cofetrie
Grupa de produse
Denumire produse
Pateuri cu brnz i ciuperci
Patiserie
trudel cu mere
Saleuri
Arici cu ciocolat
Cofetrie
Specialitate Kassandra
Croissant cu ciocolat, vanilie, cacaval
Bezele umplute
Sursa : Nomenclatorul de produse al S.C.Vel Pitar S.A.
Vel Pitar are in prezent doua marci nationale de rulade: Almadolce si Roll4Ever.
Roll4Ever este o gama de minirulade glazurate in 4 arome (cacao, cappuccino, capsuni,
vanilie) ce se adreseaza adolescentului aflat in pauza de masa sau studentului care vrea sa
scape rapid de foame. Almadolce, gama de rulade decorate cu glazura de ciocolata, se
pozitioneaza ca rasfatul dulce de dupa serviciu sau ca un cadou dulce cu care baiatul castiga
inima iubitei.
Napolitane, biscuii i paste.
Napolitane. Sortimentul de napolitane este grupat n funcie de puterea de cumprare a
consumatorului i dup modul de ambalare.
Tabelul nr.10. Sortimentul de napolitane
Grupa
Denumire produs

Napolitane

Napolitane vrac(cacao, vanilie, feic, rom,


capuccino)
Napolitane ambalate: -Supernapo cu cacao(30g)
- Supernapo cu vanilie(30g)

Sursa : Nomenclatorul de produse al S.C.Vel Ptar S.A.

Biscuii. Gama de biscuii oferii de S.C.Vel Pitar S.A. este destul de variat, dup cum
urmeaz:
Biscuitii ambalati se adreseaza in special copiilor prescolari (Clopotel, Poieni),
scolarilor ( 2B+C) si adultilor care urmeaza o anumita dieta (Tabiet digestivi, Tabiet graham, 5
minute).
Tabelul nr.11. Sortimentul de biscuii
Grupa
Categoria

Denumire produs
Clopoel cu vanilie, cacao,
cpuni i lmie
Biscuii 5 minute
Biscuii Poieni
Tabiet Biscuii digestivi
Tabiet Biscuii graham
Biscuii graham
Biscuii digestivi
Biscuii Delicia cu cacao
Delicios cu crem de cacao
2B+C cu cacao i lmie

Biscuii ambalai
Biscuii
Biscuii vrac
ambalai la cutii
de 3-6 kg.
Sursa : Nomenclatorul de produse al S.C.Vel Ptar S.A.

Paste finoase. Pastele finoase se prezint pe pia sub dou aspect:


- Paste finoase ambalate
- Paste finoase vrac
Oferta de paste finoase a S.C. Vel Pitar S.A.
Paste finoase lungi
Paste finoase simple
Paste finoase

Paste finoase medii


Paste finoase cu ou

Paste finoase scurte


III.Produse de morrit.
Avnd n cinci locaii : Tecuci , Rm. Vlcea , Piteti , Iai i Trgu-Jiu , mori de mcinat
gru i porumb, S.C. Vel Pitar S.A. poate s controleze atent ntregul drum parcurs de produs
de la faza de materie prim brut pn la aezarea lui pe raft.
Este un proces complex, dar bine stpnit de ctre specialitii care au mult experien
n domeniu.
Tabelul nr.12. Sortimentul produselor de morrit
Grupa
Denumire produs
Tipuri
Fin tip 480

Fin de gru
Produse de
morrit

Fin de porumb
Gris
Tre

Fin tip 650


Fin semialb tip 800
Fin neagr tip 1350
Mlai superior
Mlai extra
Gris la pachet de 500 g.
Gris sub form vrac
Tre din gru sub form vrac
Tre din porumb sub form vrac

Sursa : Nomenclatorul de produse al S.C.Vel Pitar S.A.

Pretul
Pe plan national si international exista o abordare diferita in ceea ce priveste preturile
produselor agroalimentare, in principal datorita politicilor unor tari de subventionare a
agriculturii. Tendinta care se manifesta in prezent este aceea de aliniere a preturilor interne la
cele mondiale, avand la baza internationalizarea pietelor agricole si intensificarea concurentei.
In ultimii 10 ani, pretul painii a avut o dinamica diferita, manifestata printr-o crestere mult
mai redusa fata de cele ale preturilor majoritatii produselor alimentare. Acest fenomen s-a
datorat interventiei statului care pana in 1996 a stabilit si a supravegheat pretul produsului in
vederea corelarii acestuia cu puterea de cumparare a populatiei.
In prezent insa, din cauza secetei si implicit a micsorarii productiei, pretul painii este
majorat cu 40% ( de la 0.6 lei la 0,85-0,9 lei). O influenta negativa asupra pretului a avut-o si
cresterea pretului graului cu 30%. Aceasta crestere a pretului graului a fost determinat pe de-o
parte de seceta, aceasta reducand recolta, si e de alta parte de faptul ca cerealele au inceput sa
fie folosite pentru producerea de biocombustibili si astfel cererea a crescut.
Si in cadrul societatii Vel Pitar s-a recurs la majorarea preturilor de la 0,65 lei la 0.9 lei (in
toamna anului 2007) la produsul franzela extra 280 grame. Pretul franzelei este mai ridicat cu
6% decat media preturilor produselor cu aceleasi caracteristici produse de firmele concurente.
Pentru celelalte produse, societatea utilizeaza o politica a preturilor ridicate, in concordanta cu
calitatea produselor.

ntreinerea i repararea utilajelor


Activitatea de ntreinere se efectueaz de ctre personalul serviciului
mecano-energetic prin revizii i curri zilnice ale instalaiilor de transport
pneumatic a finii i ale tuturor utilajelor din seciile de producie. Sarcina
de supraveghere a acestei activiti i revine inginerului ef pentru serviciul
mecano-energetic.
Gradul ridicat de automatizare a cuptoarelor-tunel cu band
presupune efectuarea unor operaii de ntreinere atent. n luna
februarie2004, la recomandarea inginerului ef pentru serviciul mecanoenergetic, ca urmare a constatrilor cu privire la randamentul sczut al

arztoarelor, au fost solicitate oferte pentru aceste piese firmelor de


specialitate.
Reparaiile echipamentelor de lucru i ale pieselor utilajelor se
efectueaz de personalul atelierului mecanic, care are n dotare:
- un strung SN 315;
- o frez vertical;
- o main de roluit (ndoire tabl cu grosime sub 2mm);
- o maina de ndoit tabla Apcant;
- aparate de sudur;
- dou polizoare.
Reparaiile motoarelor electrice, care au puteri cuprinse ntre 0,1555KWh, se efectueaz n cadrul atelierului electric de bobinaj.
Igiena i protecia muncii
Pentru ncadrarea muncii n condiiile normale de igien i protecie,
n cadrul societii sunt prevzute urmtoarele msuri:
- n zonele cu probabilitate mare de apariie a concentraiilor de praf de
fina (silozurile i buncrele din seciile de producie) este interzis accesul
cu surse deschise de foc. Aceast msur previne accidentele de munc
datorate combustiei prafului de fin cu o concentraie de 1,5-2kg/m3 n
prezena unei surse de cldur de 800-900oC;
- legarea la pmnt a conductelor de transport pneumatic pentru evitarea
acumulrii de electricitate static;
- capsularea motorului electric al cerntoarelor de fin;
- dotarea seciilor de producie cu instalaii pentru evacuarea prafului de
fin i a bioxidului de carbon rezultat n urma fermentaiei, precum i cu
hote de absorbie a cldurii la gurile cuptoarelor;
- predospitoarele i dospitoarele sunt prevzute cu panouri lateralede
protecie, pentru a nu permite accesul n spaiul utilajelor n micare;
- exploatarea i supravegherea cuptoarelor este executat de personal
specializat. De asemenea, stingerea accidental a flcrii de la arztoare
este semnalizat optic i acustic.

9.Strategii i aciuni n sprijinul ndeplinirii obiectivelor

Analiza SWOT
Puncte tari
a) Societatea este detinuta de fondul de investitii Broadhurst care este administrat de compania
New Century Holdings.

b) Societatea a fost divizata la inceputul lui 2007 in 10 firme distincte. Astfel a crescut
rentabilitatea si utilizarea activelor a devenit mult mai eficienta in urma specializarii firmelor
pe parte de morarit, panificatie si retail.
c) Produsele sunt sigure din punct de vedere alimentar. Utilizarea tehnologiei Keine Touch
(produs neatins) impune un nou standard in panificatie: practic, pornind de la selectarea
tipurilor de fain si continuand cu fragmentarea, dospirea, coacerea, racirea i ambalarea,
procesul este in intregime controlat de calculator. Panificaia ambalat este pusa automat n
punga sigilata, ntr-un mediu igienic, astfel nct primul care atinge produsul este doar
consumatorul final.
d) Notorietatea brand-ului corporate i a mrcilor de produse ambalate (French Toast,
Panissimo, Almadolce, Roll4Ever), obinut n primul rnd prin preocuparea de a iei n
ntmpinarea dorinelor clienilor.
e) Vel Pitar acorda importanta si clientilor care necesita o alimentatie speciala datorita
diverselor afectiuni si celor care isi doresc o alimentatie bogata in substante nutritive si cu un
aport caloric redus. Vel Pitar a creat gama de produse ambalate Panissimo Silueta, Paine Bios,
Paine Dieta, Paine cu rosii si busuioc.
f) Prin tehnologiile i aparatura modern cu care este dotat, societatea are posibilitatea
urmririi eficiente a calitii produselor, acesta fiind o preocupare constant.
g) Societatea a investit 19 mil. de euro pentru achizitionarea unor noi linii de panificatie,
construirea a doua noi mori, modernizarea sistemului logistic, marketingului, promovarea
produselor si imaginii companiei.
h) Vel Pitar detine in Bucuresti o cota de piata de 30-35% si 9% la nivel national.
i) Reteaua de distributie s-a extins la 170 de magazine proprii, adica aproximativ 10.000 de
metrii patrati spatiu de retail. Din cele 170 de unitati, 151 au fost modernizate in ultimii 3 ani.
Puncte slabe
a) Compania New Century Holdings are o participatie de aproximativ 80% la toate cele 10
firme rezultate in urma divizarii
b) Infrastructura de distributie este slab dezvoltata.
c) In urma divizarii actiunile firmei au fost retrase de la BVB Bucuresti.
d) Materiile prime ale firmei provin atat din tara cat si din import.
e) Datorita investitiilor realizate firma a inregistrat in 2007 un profit operational aflat sub
estimarile initiale.
f) A crescut pretul produselor finite, cele din segmentul de morarit majorandu-se cu 60-70%
in cea de-a doua jumatate a anului trecut, iar cele din panificatie cu 23%.
g) Reteaua de magazine proprii nu cuprinde toata tara. Zonele deficitare din acest punct de
vedere sunt Dobrogea si partea de vest si de nord a tarii.
Oportunitati
a) Patrunderea cu succes pe noi piete, chiar si pe cele externe datorita aderarii Romaniei la
UE.
b) Vel Pitar isi doreste sa se extinda in regiunea balcanica prin achizitii de fabrici de paine cu
capacitati de productie de 50-60 de tone/zi. Pietele din Ucraina, Moldova, Serbia sau Bulgaria

sunt foarte interesante deoarece prezinta aceleasi particularitati ale pietei romanesti de acum 10
ani.
c) Reorganizarea interna, restructurarea si retehnologizarea realizata in 2007 vor duce la un
management mai eficietent si la imbunatatirea calitatii produselor si nu in ultimul rand la
cresterea vanzarilor.
d) In 2008, investitiile vor continua, fiind alocate 2,5 mil. de euro pentru activitatiile de
marketing si de promovare a produselor si a imaginii firmei.
e) Cresterea rapida a pietei produselor de panificatie de la 1,3 mld de euro in 2005 la 2 mld
euro in 2007. In 2008 se previzioneaza o crestere a pietei de 20%.
f) Majoritatea sucursalelor Vel.Pitar sunt amplasate in zone agricole, unde predomina cultura
de grau.(Bucuresti, Pitesti, Iasi, Tecuci, Giurgiu)
g) Realizarea campaniei Vreau paine curata care isi propune eliminarea firmelor care isi
desfasoara activitatea la negru.
Amenintari
a) Existenta unei economii subterane, a unor unitati care comercializeaza poduse de panificatie
in mod ilegal, industria moraritului si a panificatiei aflandu-se in topul evaziunii fiscale. Aceste
unitati detin o cota de piata de 40%.
b) Conform unui studiu de piata Rompan consumul de paine scade. In 2008 se estimeaza o
reducere de 5 puncte procentuale.
c) Emanciparea consumatorilor care prefera produse cu un aport caloric scazut, bogate in
substante nutritive, paine ambalata si feliata.
d) Cresterea pretului la grau si totodata a produselor de panificatie si morarit.
e) Fenomenele de seceta care au redus recolta nationala.
f) Degradarea solului in zonele de cultura a graului.
10. Concluzii
Societatea Vel Pitar :
-are un management modern;
-are produse diversificate i de bun calitate;
-are o pia de desfacere stabil i este posibil lrgirea ei;
-a obinut profit constant;
-are posibilitatea i condiiile de diversificare a produselor;
-are posibilitatea de a se menine printre liderii de pia zonali i chiar naionali;
Pentru meninerea i accentuarea dezvoltrii societii Vel Pitar, se poate aciona prin:
-continuarea modernizarii bazei tehnico-materiale;
-patrunderea pe piata externa;
-utilizarea cu preponderenta a materiilor prime din tara;
Analiza SWOT este o metod eficient, utilizat n cazul planificrii strategice pentru
identificarea potenialelor, a prioritilor i pentru crearea unei viziuni comune de realizare a
strategiei de dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie s dea rspunsul la ntrebarea Unde
suntem?, aceasta implicnd analiza mediului intern al ntreprinderii i a mediului extern
general i specific.