Sunteți pe pagina 1din 16

WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

CuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântulCuvântul Libert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\iiLibert[\ii

Primul al cotidian Olteniei
Primul al
cotidian
Olteniei
Libert[\iiLibert[\iiLibert[\ii Primul al cotidian Olteniei Anul XXVII, Nr. 8243  luni, 9 ianuarie 2017 
Libert[\iiLibert[\iiLibert[\ii Primul al cotidian Olteniei Anul XXVII, Nr. 8243  luni, 9 ianuarie 2017 

Anul XXVII, Nr. 8243luni, 9 ianuarie 2017 16 pagini 1 leu

OlguþaOlguþaOlguþaOlguþaOlguþa VVVVVasilescuasilescuasilescuasilescuasilescu,,,,,

OlguþaOlguþaOlguþaOlguþaOlguþa VVVVVasilescuasilescuasilescuasilescuasilescu,,,,,

ultimaultimaultimaultimaultima conferinþãconferinþãconferinþãconferinþãconferinþã dedededede presãpresãpresãpresãpresã cacacacaca primarprimarprimarprimarprimar

ultima

ultima

ultima

ultimaultimaultima

ultima

ultima

OlguþaOlguþaOlguþaOlguþaOlguþa VVVVVasilescuasilescuasilescuasilescuasilescu,,,,,

conferinþãconferinþãconferinþã dedede presãpresãpresã cacaca primarprimarprimar

conferinþã de presã ca primar

conferinþã de presã ca primar

ultimaultimaultimaultimaultima conferinþãconferinþãconferinþãconferinþãconferinþã dedededede presãpresãpresãpresãpresã cacacacaca primarprimarprimarprimarprimar

OlguþaOlguþaOlguþaOlguþaOlguþa VVVVVasilescuasilescuasilescuasilescuasilescu,,,,,

OlguþaOlguþaOlguþaOlguþaOlguþa VVVVVasilescuasilescuasilescuasilescuasilescu,,,,,

OlguþaOlguþaOlguþaOlguþaOlguþa VVVVVasilescuasilescuasilescuasilescuasilescu,,,,,

conferinþãconferinþãconferinþã dedede presãpresãpresã cacaca primarprimarprimar

conferinþã de presã ca primar

conferinþã de presã ca primar

conferinþã de presã ca primar

ultimaultimaultima conferinþãconferinþãconferinþã dedede presãpresãpresã cacaca primarprimarprimar

ultimaultima conferinþãconferinþã dede presãpresã caca primarprimar

ultima conferinþã de presã ca primar

ultimaultimaultimaultimaultima conferinþãconferinþãconferinþãconferinþãconferinþã dedededede presãpresãpresãpresãpresã cacacacaca primarprimarprimarprimarprimar

conferinþã de presã ca primar

OlguþaOlguþaOlguþaOlguþaOlguþa VVVVVasilescuasilescuasilescuasilescuasilescu,,,,,

OlguþaOlguþaOlguþaOlguþaOlguþa VVVVVasilescuasilescuasilescuasilescuasilescu,,,,,

OlguþaOlguþaOlguþaOlguþaOlguþa VVVVVasilescuasilescuasilescuasilescuasilescu,,,,,

VVVVVasilescuasilescuasilescuasilescuasilescu,,,,, ultima ultima ultima ultimaultimaultima ultima ultima ultima

ultima

ultima

ultima

ultimaultimaultima

ultima

ultima

ultima

ultima

ultima

ultima

ultima

ultima

ultima

ultima

conferinþã de presã ca primar

conferinþã de presã ca primar

conferinþã de presã ca primar

conferinþã de presã ca primar

conferinþã de presã ca primar

conferinþã de presã ca primar

conferinþã de presã ca primar

conferinþã de presã ca primar

conferinþã de presã ca primar

conferinþã de presã ca primar

conferinþã de presã ca primar

conferinþã de presã ca primar

de presã ca primar conferinþã de presã ca primar Ieri, la Casa Univer- sitarilor, Lia Olguþa

Ieri, la Casa Univer- sitarilor, Lia Olguþa Vasilescu a susþinut ultima întâlnire cu presã în calitate de primar. Alãturi de întreaga conducere executivã a Craiovei, acum, având ºi calita- tea de ministru al Muncii ºi Justiþiei Sociale în guvernul Grindeanu, Vasilescu a afirmat cã va spri- jini foarte mult dez- voltarea Craiovei, prin o mai bunã regle- mentare a legislaþiei ce vizeazã administra- þia publicã localã, prin sprijinirea reali- zãrii spitalului regio- nal ºi a construirii autostrãzii Craiova- Piteºti.

77777 pagina ACTUALITATE
77777
pagina
ACTUALITATE

OFF-uri

de GABRIEL

BRATU-MIB

- Una e, Popescule, sã-þi zdrãngãne clopoþeii, ºi alta e sã- þi batã clopotul.
- Una e, Popescule, sã-þi
zdrãngãne clopoþeii, ºi alta e sã-
þi batã clopotul.

MoarteaMoarteaMoarteaMoarteaMoartea unuiunuiunuiunuiunui socialistsocialistsocialistsocialistsocialist europeaneuropeaneuropeaneuropeaneuropean dedededede anvergurã:anvergurã:anvergurã:anvergurã:anvergurã:

MarioMarioMarioMarioMario Soares!Soares!Soares!Soares!Soares!

Figurã emblematicã a luptei con- tra dictaturii salazariste din Protu- galia, fost ministru de Externe, apoi în douã rânduri premier (1976- 1978 ºi 1983-1985) ºi, de aseme- nea, tot în atâtea rânduri, preºedin- te al þãrii (1986-1996), s-a stins din viaþã, la vârsta de 92 de ani, cel care era considerat „pãrintele democra- þiei portugheze”: Mario Soares. Pe numele sãu complet, Mario Alber- to Nobre Lopez Soares, a condus Portugalia spre aderarea la Comu- nitatea Europeanã în 1986, înainte de a pãrãsi puterea, în martie 1996, ºi a deveni deputat european.

actualitate / 3

actualitate /5 DouãDouãDouãDouãDouã femeifemeifemeifemeifemei gravidegravidegravidegravidegravide ºiºiºiºiºi
actualitate /5
DouãDouãDouãDouãDouã femeifemeifemeifemeifemei gravidegravidegravidegravidegravide
ºiºiºiºiºi
ununununun copilcopilcopilcopilcopil
dedededede 1010101010 luni,luni,luni,luni,luni,
scoºiscoºiscoºiscoºiscoºi
dindindindindin
nãmeþinãmeþinãmeþinãmeþinãmeþi dedededede pompieripompieripompieripompieripompieri
GerulGerulGerulGerulGerul punepunepunepunepune
înînînînîn gardãgardãgardãgardãgardã mediciimediciimediciimediciimedicii
Echipajele de intervenþie din
cadrul Inspectoratului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã „Oltenia” al Ju-
deþului Dolj au avut serios de
furcã, la acest sfârºit de sãptã-
mânã, din cauza vântului puter-
nic ce a viscolit zãpada, spulbe-
rând-o ºi aruncând-o pe carosa-
bil. În aceste condiþii, din noap-
tea de vineri spre sâmbãtã, mai
multe drumuri judeþene sau por-
þiuni de drum au fost închise,
restricþii menþinându-se pe une-
le tronsoane chiar ºi asearã.
eveniment / 4
pe une- le tronsoane chiar ºi asearã. eveniment / 4 Douã zile în plus de vacanþã

Douã zile în plus de vacanþã pentru elevi

Douã zile în plus de vacanþã pentru elevi educaþie/ 8 Studenþii craioveni, nemulþumiþi de reluarea cursurilor

educaþie/ 8

Studenþii craioveni, nemulþumiþi de reluarea cursurilor astãzi

de vacanþã pentru elevi educaþie/ 8 Studenþii craioveni, nemulþumiþi de reluarea cursurilor astãzi educaþie/ 9

educaþie/ 9

2 / cuvântul libertãþii

actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

luni, 9 ianuarie 2017

Vremea va fi în continuare geroasã.Prognozameteo pentru luni ºi marþi

Temperaturile maxime se vor încadra între -16 ºi -6 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între - 26 si -10 grade, mai scãzute în estul Transilvaniei pânã în jurul valorii de -29 de grade, informeazã ANM. Astãzi În þarã. Cerul va fi variabil, cu înnorãri mai persistente in nord-

est, iar în cursul zilei si in sud-vest va mai ninge slab, local în jumãtatea de nord a Moldovei, în Banat si Oltenia ºi numai izolat ºi trecãtor în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab ºi moderat, trecãtor cu unele intensificãri în Moldova, Banat ºi Criºana, dar ºi în zonele de munte ºi pe litoral. Mai ales în a doua parte a intervalului, izolat se va semnala ceaþã, asociatã cu depunere de chiciurã. La Bucureºti. Vremea se va menþine geroasã, atât ziua, cât ºi noaptea. Temperatura maximã se va situa in jurul valorii de -11 grade, iar minima va fi de -18 -19 grade, mai scãzutã în zona preorãºeneascã pânã in jurul valorii de -23 de grade. Cerul va mai prezenta unele înnorãri în prima parte a zilei, când vor mai fi condiþii de ninsoare slabã, apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab ºi moderat. Mâine În þarã. Vremea va fi in conti- nuare geroasã dimineaþa ºi noaptea, iar în centru, sud ºi est, local ºi ziua. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -14 ºi -6 grade, iar cele minime vor fi

cuprinse între -25

zonele depresionare din nord-vest ºi centru ºi in jur de -4 grade pe litoral. În cursul zilei cerul va fi variabil în cea mai mare parte a þãrii ºi doar izolat va ninge slab în nord-est ºi în extremitatea de sud a teritoriului. Spre searã ºi noaptea, nebulozitatea se va accentua ºi va cuprinde treptat majoritatea regiunilor, iar în jumãtatea de sud-est, ninsorile se vor extinde ºi local se va depune strat nou þi consistent de zãpadã. Pe litoral, spre sfârºitul nopþii, precipitaþiile vor fi mixte ºi se va produce polei. Vântul va sufla slab ºi moderat, dar în cursul nopþii în Dobrogea, Bãrãgan ºi sudul Moldovei se va intensifica ºi temporar va viscoli ºi spulbera zãpada.

-22,

izolat, în

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A, TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57. Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:

J16/1410/2005; ISSN 1220-9538 SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII SR EN ISO 9001:2012 CERTIFICAT NR. 406/C/2012 Societate cu capital integral privat. Cod fiscal: RO 17758027 Email: mediafax@mail.cvlpress.ro Internet: www.cvlpress.ro

REDACTOR-ªEF:

MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:

MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:

MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:

Actualitate: Laura Moþîrliche, RaduIliceanu, ValentinCeauºescu Eveniment:CarmenZuican Economie/ Politicã:MargaBulugean Educaþie:CristiPãtru Culturã: MagdaBratu Sport: MariusCîrstov, CosminStaicu Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat: 0251.412.457 Publicitate: 0251.412.552 Redacþia: 0251.412.613

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

CineCineCineCineCine suntsuntsuntsuntsunt noiinoiinoiinoiinoii membrimembrimembrimembrimembri aiaiaiaiai ConsiliuluiConsiliuluiConsiliuluiConsiliuluiConsiliului SuperiorSuperiorSuperiorSuperiorSuperior alalalalal MagistraturiiMagistraturiiMagistraturiiMagistraturiiMagistraturii

Noul CSM este format din judecãtorii Simona Camelia Marcu ºi Mariana Ghena de la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, Lia Savonea de la Curtea de Apel Bucureºti, Nicoleta Margareta Þînþ de la Cur- tea de Apel Braºov, Andrea Annamaria Chiº de la Curtea de Apel Cluj, Gabriela Baltag de la Tribuna- lul Neamþ, Evelina Mirela Oprina de la Tribunalul Ilfov, Mihai Andrei Bãlan de la Judecãtoria Timi- ºoara ºi Mihai Bogdan Mateescu de la Judecãtoria

Rm. Vâlcea. În CSM au fost mai fost aleºi procurorii Codruþ Olaru de la Parchetul de pe lângã Înalta Cur-

te de Casaþie ºi Justiþie, Cristian Mihai Ban din Par-

chetul de pe lângã Curtea de Apel Bucureºti, Florin Deac de la Parchetul de pe lângã Tribunalul Mara- mureº, Nicolae Andrei Solomon de la Parchetul de pe lângã Tribunalul Bucureºti ºi Tatiana Toader din Parchetul de pe lângã Judecã- toria Sectorului 2 Bucureºti. Judecãtorul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, Mariana Ghena, a fost ales pre- ºedinte al Consiliului Superior al Magis- traturii. Ea a fãcut parte din completul de cinci judecãtori de la instanþa supremã care a condamnat-o pe Monica Iacob Ridzi la cinci ani de închisoare cu execu- tare pentru cã a atribuit contracte “cu dedicaþie” unor firme de prestãri servicii pentru organizarea Zilei Tineretului, de- lapidând astfel 2,7 milioane de lei din fon- durile ministerului. Tot ea s-a aflat în com- pletul care a decis condamnarea definiti- vã la doi ani de închisoare a fostului mi- nistru al Transporturilor, Miron Mitrea, pentru luarea unei mite de 520.000 de lei, sub for- ma unor lucrãri executate la casa mamei sale, mitã datã de Irina Jianu pentru a fi menþinutã în funcþii- le de inspector-ºef adjunct ºi, ulterior, inspector- ºef al Inspectoratului de Stat în Construcþii. “În ceea ce priveºte mult discutata rãspundere

materialã a magistraþilor, iminenta iniþiativã legisla- tivã este o problemã sensibilã, chiar ºi pentru dum- neavoastrã domnule ministru în activitatea pe care

o veþi desfãºura. Nu o dorim, nu o vedem în altã

modalitate decât cea reglementatã în prezent. O ast- fel de iniþiativã nu poate fi declanºatã decât dupã o atentã evaluare. Dupã o responsabilã apreciere a cadrului legislative care sã reclame aceastã modali- tate de rãspundere, dupã implementarea unui sis- tem de legi bune pentru o justiþie bunã, dupã o con- sultare realã a magistraþilor, ºi dupã identificarea al- tor modalitãþi de eficientizare a activitãþii magistraþi- lor. Nu cred ºi nu credem cã se pune problema la acest moment unei iniþiative legislative sub acest aspect. Pânã când magistratul, judecãtorul, procu- rorul nu va beneficia de toate condiþiile material, de resurse umane, de volum optim de activitate – bu-

nãoarã în statele europene sunt judecãtori care au douã, trei cauze pe lunã – suntem departe de aceas- tã realitate, dar poate în condiþiile în care vom avea creat cadrul care sã ne confere siguranþã, care sã ne ofere condiþiile de muncã astfel încât magistratul poate sã nu greºeascã, atunci poate s-ar pune pro- blema unei astfel de iniþiative. Pânã atunci, nu sus- þinem un asemenea punct de vedere”, a spus jude- cãtoarea Mariana Ghena la CSM. Procurorul Cristian Mihai Ban a fost ales vice- preºedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit CV-ului, el a fost, între 2005-2008, procuror în cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Sec- tor 1 Bucureºti, apoi, între 2008-2009, procuror în Parchetul de pe lângã Tribunalul Bucureºti, res-

cat pentru MEDIAFAX fostul ministru al Apãrãrii, Corneliu Dobriþoiu. Dupã plecarea acestuia însã, succesorul sãu, Mircea Duºa, pare cã a desluºit, dându-i înapoi lui Olaru gradul de colonel, ulterior fiind avansat general de Traian Bãsescu. Întreaga poveste a avansãrii lui Codruþ Olaru a intrat în atenþia publicã dupã ce, pe 17 mai 2016, preºedin- tele Klaus Iohannis a semnat decretul de rechema- re în activitate a lui Codruþ Olaru, general de briga- dã cu o stea, în rezervã, în Ministerul Apãrãrii Na- þionale. Simultan cu aceastã trecere în activitate a lui Olaru, în vârstã de doar 43 de ani, a avut loc ºi numirea sa în funcþia de procuror militar la secþia parchetelor militare de la Parchetul General. Lia Savonea, de la Curtea de Apel Bucureºti ºi care a fost ºi ea numitã în noul CSM, a fost acuzatã de cãtre un alt magistrat cã ar fi intervenit în cazul Rarinca. Mai exact, Ri- santea Gãgescu, unul dintre judecãtorii care a fãcut parte din completul care a achitat-o pe Mariana Rarinca pentru ºantaj la adresa fostului preºedinte al instanþe supreme, Li- via Stanciu, a cerut, în calitate de membru al Corpului Electoral, explicaþii preºedintelui de atunci al Curþii de Apel, Lia Savonea, privind traseul dosarului Marianei Rarinca. “Care este motivul pentru care, deºi adre- sa Inspecþiei Judiciare, datatã 23.06.2015, înregistratã în aceeaºi zi la Curtea de Apel Bucureºti ºi rezolvatã de dumneavoastrã în aceeaºi zi, solicitã copii dupã înscrisuri pânã la o data ulterioarã celei de 24.06.2015, când era programatã ºedinþa de judecatã privind admisibilitatea în principiu a contestaþiei în anula- re, dumneavoastrã aþi trimis dosarul în original cu mult înainte de data solicitatã, dar cu o zi înainte de sedinþa de judecatã, aºa încât contestaþia în anulare nu s-a putut soluþiona de completul legal învestit în urma desemnãrii aleatorii din cauza lip- sei dosarului (cu consecinþa cã dupã încã o amâ- nare pentru lipsa dosarului ºi în urma unei cereri de preschimbare a termenului, fãcutã de DNA ºi admisã, nu de completul de judecatã, ci de judecã- torul de permanenþã, contestaþia în anulare a fost soluþionatã de un alt complet decât cel desemnat aleatoriu)”, este una dintre problemele pe care o ridicã judecãtoarea în privinþa dosarului Rarinca într-o scrisoare adresatã Liei Savonea. Dupã apariþia în spaþiul public a scrisorii, Curtea de Apel Bucureºi a transmis un comunicat de presã prin care susþine cã se fac verificãri în acest caz. Judecãtoarea Gabriela Baltag, de la Tribunalul Neamþ, cunoscutã pentru activitatea ca preºedin- te al Asociaþiei Magistraþilor din România (AMR), a devenit ºi ea membru al Consiliului Superior al Magistraþilor.

ºi ea membru al Consiliului Superior al Magistraþilor. pectiv prim procuror al Parchetului de pe lângã

pectiv prim procuror al Parchetului de pe lângã Judecãtoria Sector 1 Bucureºti, între anii 2009-2011 ºi 2012-2013. În 2011, a fost procuror în cadrul Par- chetului de pe lângã Curtea de Apel Bucureºti ºi în cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Ca- saþie ºi Justiþie. Începând cu 1 iulie 2013, a fost delegat procuror general al Parchetului de pe lân- gã Curtea de Apel Bucureºti. Cel mai controversat nume din noul Consiliu Superior al Magistraturii pare a fi cel al lui Codruþ Olaru. Acesta a fost activat ca general al Armatei Române în luna mai a anului 2016. Activarea a scos la ivealã o parte mai puþin cunoscutã, ºi deopotri- vã, controversatã a carierei sale: douã grade mili- tare obþinute în câteva luni, în 2011, la propunerea lui Gabriel Oprea, unul retras câteva luni mai târ- ziu, în 2012, de Corneliu Dobriþoiu, ºi redat, în 2013, de Mircea Duºa. Avansãrile procurorului au fost justificate, în 2011, de MapN ca fiind fãcute „în mod excepþional”, situaþie rãsturnatã un an mai târziu când o comisie de analizã a Armatei „nu a putut desluºi dacã gradul de colonel a fost acor- dat în baza legii ºi a nevoilor ministrului”, a expli-

LegeaStatutului rezerviºtilorvoluntari aintratînvigoare. Recrutãrileîncepînmaximum3luni

Normele metodologice de aplica-

re a Legii privind Statutul rezerviºti-

lor voluntari sunt în curs de finaliza- re ºi vor intra in vigoare în primul trimestru din anul 2017, MApN ur- mând sã încheie contracte cu aproxi- mativ 2.900 de rezerviºti voluntari, din care circa 2.300 de soldaþi ºi gra- daþi, 400 de subofiþeri ºi maiºtri mili- tari ºi 200 de ofiþeri. MApN anunþã cã în acest moment nu se pune pro- blema reluãrii stagiului militar obli- gatoriu ºi cã voluntarii rezerviºti ur- meazã sã primeascã, pe toatã perioa-

da în care vor beneficia de acest sta- tut, 10 la sutã din salariul de bazã.

“Este vorba în esenþã despre un sistem care presupune o pregãtire cu formare iniþialã de trei, patru luni, o introducere în materie, asta în func- þie de cei care rãspund acestei posi- bilitãþi, respectiv dacã au sau nu au background pentru armatã. Dupã aceasta ar urma stagii periodice de o duratã mult mai scurtã, de o sãptã- mânã, douã sãptãmâni de reîmpros- pãtare a cunoºtinþelor ºi menþinere a nivelului de instrucþie cu scoatere din producþie ºi respectiv plata în toatã aceastã perioadã a unui pro- cent, probabil 10 la sutã din salariul pe care aceºti rezerviºti voluntari îl

Ne uitãm în 2017, într-o primã

au. (

etapã, la un numãr de aproximativ 2.900, dupã care va trebui sã vedem care sunt nevoile de completare a

)

rezervei noastre ºi care este reacþia

publicului. Reacþia de principiu pe care am înregistrat-o pânã acum este foarte bunã. Nu cred cã existã susþi- nere în acest moment pentru relua- rea stagiului militar obligatoriu ºi nu cred cã se pune problema”, a decla- rat ministrulApãrãrii, Mihnea Motoc. Orientarea se face cãtre tineri care nu au formaþie militarã anterioarã dar care sunt trecuþi printr-un sistem de formare menit sã le ofere cunoºtinþele necesare pentru a fi apþi sã utilizeze tehnica militarã prezentã. Articolul 5 din Legea 270/2015 cu privire la Sta- tutul rezerviºtilor voluntari prevede cã aceºtia vor fi declaraþi în continuare în sistemul public de pensii, de asigu- rãri sociale de sãnãtate ºi în sistemul asigurãrilor de ºomaj pentru perioa- dele în care participã la instruire ºi în misiuni ºi vor beneficia de drepturi salariale prevãzute pentru personalul militar activ, prime de fidelitate, mã- suri de protecþie socialã, asistenþã medicalã, recuperare dupã participa- rea la misiuni, drepturi de echipare ºi de hranã, pensii ºi despãgubiri în caz de invaliditate, cursuri gratuite ºi de- contarea deplasãrilor în afara garni- zoanei de reºedinþã pe timpul chemã- rii de cãtre unitãþile militare. Totodatã, rezerviºtii voluntari vor beneficia de asistenþã familialã acordatã de autori- tãþile militare ºi civile. Pentru a putea fi recrutaþi, rezer-

viºtii voluntari trebui sã nu fi fost condamnaþi penal printr-o hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã, sã nu facã parte din organizaþii interzise de legislaþia românã, sã nu aparþinã unor culte care contravin normelor de pãstrare a ordinii publice sau care încalcã bunele moravuri, sã cunoas- cã limba românã ºi sã aibã vârsta cuprinsã între 18 ºi 55 de ani. Dupã semnarea contractului, pe durata programului de instruire iniþialã, par- ticipanþii au aceleaºi drepturi ºi în- datoriri cu ale soldaþilor profesio- niºti în activitate. Cei care au înde- plinit serviciul militar activ nu par- curg programul de instruire iniþialã. La finalul perioadei de pregãtire, par-

ticipanþii depun jurãmântul militar. Potrivit articolului 19 din Legea 270/2015, primul contract se încheie, în condiþiile prevãzute de lege, pe o perioadã de patru ani, iar urmãtoare- le pe o perioadã de maximum trei ani, având în vedere încadrarea în clase- le de evidenþã ca rezervist stabilite de lege. La încetarea contractului, rezerviºtii voluntari sunt trecuþi în poziþia de rezervist, în rezerva de mobilizare, în condiþiile legii. Începând cu data de 1 ianuarie 2017, ministrulApãrãrii Naþionale este abilitat sã emitã norme metodologice de aplicare a Legii în termen de 90 de zile, dupã care se va putea proceda la recrutarea rezerviºtilor voluntari.

de aplicare a Legii în termen de 90 de zile, dupã care se va putea proceda

luni, 9 ianuarie 2017

actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

cuvântul libertãþii / 3

MoarteaMoarteaMoarteaMoarteaMoartea unuiunuiunuiunuiunui socialistsocialistsocialistsocialistsocialist

MoarteaMoarteaMoarteaMoarteaMoartea unuiunuiunuiunuiunui socialistsocialistsocialistsocialistsocialist europeaneuropeaneuropeaneuropeaneuropean dedededede anvergurã:anvergurã:anvergurã:anvergurã:anvergurã: MarioMarioMarioMarioMario Soares!Soares!Soares!Soares!Soares!

MIRCEA CANÞÃR

Figurã emblematicã a luptei contra dictaturii salazariste din Protugalia, fost ministru de Externe, apoi în douã rân- duri premier (1976-1978 ºi 1983-1985) ºi, de asemenea, tot în atâtea rânduri, preºedinte al þãrii (1986-1996), s-a stins din viaþã, la vârsta de 92 de ani, cel care era considerat „pãrintele de- mocraþiei portugheze”: Mario Soares. Pe numele sãu complet, Mario Alberto Nobre Lopez Soares, a condus Portu- galia spre aderarea la Comunitatea Eu- ropeanã în 1986, înainte de a pãrãsi pu- terea, în martie 1996, ºi a deveni de- putat european. Este oarecum intere- sant ce s-a petrecut în Portugalia, unde, prin „Revoluþia Lalelelor” din 25 apri- lie 1974, o dictaturã bizarã, susþinutã de o eficientã poliþie secretã (PIDE) era înlãturatã de un grup de tineri ofiþeri, conduºi de generalul Antonio de Spi- nola, fost ºef de stat major ºi guverna- tor al Guineei din 1968 pânã în 1972, ºi dupã primele alegeri legislative de- mocratice (25 aprilie 1976) partidul so- cialist condus de Mario Soares, dãdea primul guvern constituþional al Portu- galiei, cu acesta în funcþia de premier. În 1986 va fi ales preºedinte al Repu- blicii, reales fiind triumfal, din primul tur, în 1991. Cum spuneam, dupã pã- rãsirea puterii în 1996 a devenit depu- tat în Parlamentul European, eºuând la prezidenþialele din 2006, când a încer- cat sã redevinã ºef de stat. Sã reþinem

un detaliu: în martie 1968 era deportat la Sao Tome ºi Principe, o insulã din Oceanul Atlantic, pentru declaraþiile sale contra rãzboiului colonial. Va fi ulterior graþiat. Paul Johnson în „O is- torie a lumii moderne” (1920-2000) îl

considerã pe Antonio Salazar, fostul dictator al þãrii, nu doar unul dintre cei mai longevivi conducãtori postbelici, dar ºi unul dintre cei mai eficienþi, fi- ind singurul tiran rãsturnat vreodatã

prin prãbuºirea

unui ºezlong. A con-

tat pe tehnocraþi, o pãtrime din mem- brii guvernului provenind de la Facul-

tatea de Drept a Universitãþii din Coim- bra. Aspectul notabil este cã Portuga- lia a putut face tranziþia de la un stat poliþienesc durabil la o democraþie funcþionalã, nu numai fãrã vãrsare de sânge, ci ºi conservând multe din rea- lizãrile fostului regim. Decesul unui personaj istoric, cu o cotã ridicatã de simpatie în þara sa, a declanºat o mare emoþie ºi drapelul naþional va fi cobo- rât în bernã timp de trei zile, atât la Adu- narea Naþionalã, cât ºi la sediul Palatu- lui Republicii. Respectul adversarilor politici este unul total ºi preºedintele

adversarilor politici este unul total ºi preºedintele Marcelo Rebelo de Sousa, un conser- vator, a declarat:

Marcelo Rebelo de Sousa, un conser- vator, a declarat: „A fost un luptãtor pentru libertate ºi Portugalia trebuie sã îi pãstreze recunoºtinþã”. La rândul sãu, liderul opoziþiei de centru dreap- ta, Pedro Passos Coelho, a spus despre Mario Soares cã a fost unul din fonda- torii regimului democratic actual. Cu o biografie extrem de densã, figurã pro- eminentã în clubul ºefilor de stat de pe continent, într-un interviu pentru „Le Figaro” (14 aprilie 1994) considera Ro- mânia ºi Bulgaria întârziate în tranziþia lor, exprimându-ºi îngrijorarea faþã de

Rusia, Ucraina, Crimeea ºi Iugoslavia. Opina cã modelul social-democrat, dupã toate cele arãtate în Suedia ºi Norvegia,

este

în panã. Dupã cum neo-liberalis-

mul anilor ‘80 cu Ronald Reagan ºi Margaret Thatcher protagoniºti nu este altceva decât un eºec complet. Având o mare consideraþie pentru Olaf Palme sau Francois Mitterrand, din aceeaºi fami-

lie politicã, se arãta marcat de persona- litatea lui Mihail Gorbaciov pentru „vi- rajul” Estului, care a permis sfârºitul co- munismului. Dispariþia lui Mario Soares, deplânsã, pe scena politicã europeanã, ne atrage atenþia asupra unui amãnunt:

o þarã micã, cum e Portugalia, a oferit

jucãtori politici de mare anvergurã, dacã

îi avem în vedere pe Jose Manuel Bar-

roso, dar ºi pe Antonio Guterres, fost premier în þara sa, de datã recentã se- cretar general al ONU.

Cine va conduce SC Pieþe ºi Târguri

Administraþia pieþelor a fost pusã, în douã rânduri, în situaþia de a rãmâne fãrã conducere. ªi de fiecare datã de aceeaºi persoanã: Claudiu Neagoe, adminis- tratorul care ºi-a dat de douã ori demisia. Dacã prima datã a reuºit sã îi enerveze pe consilieri spunându-le cã s-a plafonat ºi nu îi mai trebuie funcþia, acum motivul ar fi cã renunþã la mandat dintr-o nemãsuratã mãrinimie, pentru a-l lãsat pe noul primar interimar sã-ºi construiascã singur echipa.

noul primar interimar sã-ºi construiascã singur echipa. Dupã plecarea primarului Lia Olguþa Vasilescu la

Dupã plecarea primarului Lia Olguþa Vasilescu la ministerul Muncii ºi desemnarea lui Mihail Genoiu în funcþia de primar inte- rimar al Craiovei, administratorul pieþelor, Claudiu Neagoe, ºi-a anunþat ºi el demisia. Potrivit au- toritãþilor, acesta a înaintat douã documente, o cerere de demisie cãtre Consiliul Local Municipal, dar ºi o cerere pentru efectuarea concediului de odihnã, aferent anului 2016, cãtre Primãria Cra- iova. Altfel spus, Neagoe a aran- jat lucrurile în aºa fel încât sã stea liniºtit acasã, cât timp aºteaptã sã i se perfecteze demisia.

Consilierii trebuie sãiaact de demisie

Legal, demisia lui Claudiu Nea- goe va trebuie sã îmbrace forma

unui proiect de hotãrâ- re, care va fi conceput de municipalitate ºi pus pe ordinea de zi a unei viitoare ºedinþe a CLM Craiova. Aleºii locali se pot limita cel mult la comentarii vi- zavi de administraþia asiguratã pânã în acest moment de Neagoe, fãrã a fi nevoie sã acorde vreun vot în acest sens. Ci, ca ºi în cazul SC Salubritate SRL Craiova, este ne- voie doar sã se ia act de demisia lui. Printr- un alt proiect de hotã- râre, consilierii muni- cipali vor numi apoi un alt administrator la SC

Pieþe ºi Târguri SRL Craiova.

Adouaplecare

Cât timp Claudiu Neagoe se aflã în concediu, aºteptându-ºi demi- sia, conducerea Pieþelor este pre- luatã de directorul tehnic, Alin Mãrãcine. Numai cã ºi acesta din

urmã poate sã stea în funcþie doar pe mandatul administratorului, fi- ind angajat prin concurs, pe pe- rioadã determinatã, echivalentã cu mandatul de administrator al lui Claudiu Neagoe, în noiembrie 2015. Mai mult, când demisia îºi va produce efectele, Claudiu Nea-

goe poate sã-ºi recapete funcþia an- terioarã, de director tehnic, dar Alin Mãrãcine rãmâne fãrã serviciu.

Neagoe nu ºi-ar mai dori nici postul de director tehnic

Sursele noastre susþin însã cã fostul administrator, Claudiu Nea- goe, nu îºi mai doreºte nici funcþia de director tehnic, pe care a avut-o ca rezervã ºi în ianuarie 2016, când a plecat pri- ma datã din funcþia de administrator. Acesta le- ar fi spus cunoscuþilor cã va rãmâne în funcþia de director tehnic „cel mult o zi, aceea în care îºi va da demisia ºi din acea funcþie”. Prin urmare, mai mult ca sigur cã postul de director tehnic va fi scos din nou la con- curs. Pentru funcþia de conducere, consilierii municipali vor numi, cum am spus, un alt ad- ministrator, care poate fi actualul director tehnic, Alin Mãrãcine, sau un alt angajat din cadrul socie- tãþii.

LAURA MOÞÎRLICHE

poate fi actualul director tehnic, Alin Mãrãcine, sau un alt angajat din cadrul socie- tãþii. LAURA

4 / cuvântul libertãþii

evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment

luni, 9 ianuarie 2017

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

DouãDouãDouãDouãDouã femeifemeifemeifemeifemei gravidegravidegravidegravidegravide ºiºiºiºiºi ununununun copilcopilcopilcopilcopil dedededede 1010101010 luni,luni,luni,luni,luni, scoºiscoºiscoºiscoºiscoºi dindindindindin nãmeþinãmeþinãmeþinãmeþinãmeþi dedededede pompieripompieripompieripompieripompieri

Echipajele de intervenþie din cadrul In- spectoratului pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al Judeþului Dolj au avut serios de furcã, la acest sfârºit de sãptãmânã, din cauza vântului puternic ce a viscolit zãpa- da, spulberând-o ºi aruncând-o pe carosa- bil. În aceste condiþii, din noaptea de vi- neri spre sâmbãtã, mai multe drumuri ju-

deþene sau porþiuni de drum au fost închi- se, restricþii menþinându-se pe unele tron- soane chiar ºi asearã. Douã doljence gravi- de au fost preluate de la domicilii de pom- pieri ºi au ajuns în siguranþã la spital, dar ºi un copil de 10 luni, care prezenta stare fe- brilã, în douã situaþii transportul fiind fãcut cu elicopterul SMURD.

situaþii transportul fiind fãcut cu elicopterul SMURD. În noaptea de vineri spre sâm- bãtã vântul s-a

În noaptea de vineri spre sâm- bãtã vântul s-a înteþit la nivelul judeþului Dolj, iar dacã în Craiova nu s-a prea simþit, în judeþ lucruri- le au stat altfel. Vântul puternic a troienit zãpada pe unele drumuri judeþene, astfel cã poliþiºtii IPJ Dolj împreunã cu administratorii dru- murilor au luat decizia închiderii lor, acolo unde a fost nevoie. De altfel, potrivit reprezentanþilor In- spectoratului pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj, care au moni- torizat toate activitãþile desfãºura- te în judeþ de unitãþile aflate în subordinea MAI, ieri-dimineaþã încã mai erau închise urmãtoarele sectoare de drumuri în judeþ:

DJ561A Pleniþa – Opriºor; DJ561B Drãnic – Zãval; DJ561D Pleniþa – Orodel – Vârtop – Dl. Tudor – Giubega – Bãileºti – Rast; DJ561E Bãileºti – Seaca de Câmp; DJ561E Tunarii Vechi – Sea- ca de Câmp; DJ561F Radovan – Cerãt;

DJ 542 Amãrãºtii de Sus – Ocolna; DJ 552 Terpeziþa – Cetate; DJ552A Sãlcuþa – Mãrãcine – Mârza – Periºor – Boureni – Covei – Catane; DJ552D Vârtop – Giubega; DJ553 Desa – Maglavit; DJ561H Mãceºu de Sus –Mã- ceºu de Jos. „Utilajele de deszãpezire au acþionat în permanenþã, astfel cã

au fost porþiuni de drum deschise circulaþiei, au mai fost altele care s-au închis, în funcþie de cum a viscolit. Acolo unde au fost soli- citãri ºi transportul persoanelor cu probleme risca sã nu poatã fi fã- cut, s-a intervenit cu echipamen- tele din dotarea unitãþilor noastre ºi chiar cu elicopterul SMURD”, ne-a explicat mr. Florin Cocoºilã, ofiþerul de presã al ISU Dolj. Douã gravide aduse la Craiova

de presã al ISU Dolj. Douã gravide aduse la Craiova Astfel, duminicã dimineaþa, la ora 04.10,
de presã al ISU Dolj. Douã gravide aduse la Craiova Astfel, duminicã dimineaþa, la ora 04.10,

Astfel, duminicã dimineaþa, la ora 04.10, Detaºamentul 2 Pom- pieri Craiova a intervenit pentru asigurarea transportului unei femei gravide în luna a noua, din comu- na Lipovu. Aceasta nu s-a simþit bine, însã ambulanþa nu a putut ajunge pânã la ea, astfel cã a fost preluatã de un echipaj de pompieri cu ºenilata ºi dusã pânã în comu- na Cerãt, unde aºtepta ambulanþa care a adus-o la Spitalul Clinic Ju- deþean de Urgenþã Craiova. Tot ieri, în jurul orei 14.00, ISU Dolj a pri- mit o altã solicitare, pentru prelua- rea unei femei gravide în luna a ºasea, din satul Covei, comuna Afumaþi. Femeia reclama dureri abdominale ºi o stare generalã proastã, astfel cã a fost trimis eli- copterul SMURD, care a adus-o la Craiova. ªi tot elicopterul a ple- cat apoi în comuna Caraula, pen-

tru a prelua un copil de 10 luni ce prezenta stare febrilã. Pentru siguranþã, atât pompie- rii, cât ºi poliþiºtii recomandã evi- tarea pornirii la drum în aceste zile, iar dacã deplasarea este ab- solut necesarã, conducãtorii auto trebuie sã se informeze în prea- labil dacã pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate. În plus, înainte de plecare, sã se asigure cã sistemul de încãlzire funcþio- neazã eficient, rezervorul de com- bustibil este plin, iar autovehicu- lele sunt echipate corespunzãtor pentru circulaþia în condiþii de iarnã (anvelope specifice sezonu- lui rece, lanþuri antiderapante, lo- patã, sãculeþ cu nisip etc.). Este important sã se urmãreascã la posturile radio/tv buletinele me- teorologice ºi recomandãrile au- toritãþilor centrale ºi locale.

Autocar cu 35 de copii escortat de poliþiºti pânã la Moþãþei

De câteva zile, ºi judeþul Dolj se confruntã cu probleme cauzate de condiþiile meteorologice extreme. În acest context, poliþiºtii Inspectoratului de Poliþie al Judeþului (IPJ) Dolj, alãturi de celelalte forþe ale Ministerului Aface- rilor Interne, s-au aflat în permanenþã la datorie având ca misiune prioritarã salvarea vieþilor persoanelor aflate în pericol. Astfel, un autocar cu 35 de copii care se întorceau din excursie a fost escortat ºi monitorizat de poliþiºtii doljeni, sâmbãtã seara, acolo unde a fost nevoie s-a solici- tat intervenþia utilajelor de deszãpezire, astfel cã cei mici au ajuns în siguranþã acasã, în comuna Moþãþei.

Potrivit reprezentanþilor Inspec-

toratului de Poliþie al Judeþului (IPJ) Dolj, conducerea instituþiei a decis, încã de la primele avertizãri meteo, sã se constituie un sistem de 36 de filtre auto pe sectoarele de drum

cunoscute din experienþa anilor anteriori ca prezentând risc cres- cut de blocare în cazul cãderilor masive de zãpadã sau viscol. Toþi poliþiºtii au acþionat în permanen- þã pentru monitorizarea stãrii dru- murilor, pentru a verifica sã nu fie persoane blocate în zãpadã ºi pentru a coordona intervenþiile utilajelor de deszãpezire în vede- rea deblocãrii sectoarelor de drum cu probleme. Mai mult, sâmbãtã dupã-amia- zã, oamenii legii au fost solicitaþi

de rudele disperate ale unei femei în vârstã de 50 de ani, care a plecat pe jos, din comuna Întorsura cãtre localitatea Radovan, în jurul orei 12.00, însã nu a ajuns la destinaþie.

Poliþiºtii au mobilizat mai mulþi lo- calnici ºi mijloace auto (tractoare, maºini de teren), iar în jurul orei 15.30, ºeful de post de la Postul de Poliþie Radovan a gãsit-o pe femeie la aproximativ 4 km de Radovan, cãzutã în zãpadã, în stare de incon- ºtienþã. ªeful Postului de Poliþie Radovan i-a acordat primul ajutor ºi a transportat-o, cu o maºinã de teren ºi un tractor, pânã în localita- tea Radovan, unde i-au fost acor- date îngrijiri medicale de un echipaj medical al SAJ Dolj, nefiind nece- sar transportul acesteia la spital. Tot în cursul zilei de sâmbãtã,

poliþiºtii au fost informaþi cã un grup de 35 de copii, din comuna Moþã- þei, se aflau într-un autocar, întor- cându-se acasã dintr-o excur-

sie. Poliþiºtii au þinut în perma- nenþã legãtura cu ºoferul auto- carului ºi cu profesorul însoþi- tor, au coordonat activitatea uti- lajelor de deszãpezire pe itine- rariul pe care trebuia sã îl par- curgã autocarul ºi i-au însoþit pe copii în permanenþã, asigu- rându-se cã au ajuns cu bine acasã. În plus, în noaptea de sâmbãtã spre duminicã, poliþiº- tii au fost sesizaþi cu privire la faptul cã, pe sectorul de drum cuprins între Maglavit ºi Moþã-

cã, pe sectorul de drum cuprins între Maglavit ºi Moþã- tei, un TIR a derapat în
cã, pe sectorul de drum cuprins între Maglavit ºi Moþã- tei, un TIR a derapat în

tei, un TIR a derapat în ºanþ, în ve- hicul rãmânând cei doi ºoferi, ce- tãþeni lituanieni. Din cauza greutãþii mijlocului de transport nu a fost posibilã repunerea acestuia pe drum, astfel încât poliþiºtii au contactat o firmã din Bulgaria, care a trimis o automacara de mare capacitate, cu ajutorul cãreia s-a reuºit ridicarea TIR-ului ºi repunerea pe carosabil. „Poliþiºtii au intervenit pentru deblocarea a 35 de autoturisme, a unui microbuz ºi a douã tiruri rã- mase blocate din cauza cãderilor de zãpadã ºi a viscolului. Monito-

rizãm în permanenþã situaþia per- soanelor vârstnice care trãiesc în locuinþe izolate, mai ales în mediul rural ºi suntem în permanent con- tact cu autoritãþile publice din toate localitãþile pentru a fi în mãsurã sã asigurãm o intervenþie promptã ºi eficientã. Atragem atenþia cu privire la faptul cã, în continuare, condiþiile meteorologice din sudul judeþului sunt improprii deplasãrii cu autoturismele ºi recomandãm limitarea deplasãrilor”, a precizat agent ºef adjunct Amelia Barbu, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

luni, 9 ianuarie 2017

actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

cuvântul libertãþii / 5

BLOGBLOGBLOG /// NOTESNOTESNOTES CrizaCrizaCrizaCrizaCriza continuãcontinuãcontinuãcontinuãcontinuã înînînînîn
BLOGBLOGBLOG /// NOTESNOTESNOTES
CrizaCrizaCrizaCrizaCriza continuãcontinuãcontinuãcontinuãcontinuã înînînînîn variantavariantavariantavariantavarianta uneiuneiuneiuneiunei pãruielipãruielipãruielipãruielipãruieli gratuitegratuitegratuitegratuitegratuite
GEORGE POPESCU
„A pune paie pe foc” e o zicalã româ-
tate inclusiv de domnia sa, ca fiind pe
neascã al cãrei adevãr face cât o axiomã
în
realitatea politicã pe care o trãim cu toþii
în
ultima lunã de zile. Cã fricþiunile dintre
palate coincid cu trecerea dintre ani – pe
care în aceeaºi ordine a înþelepciunii po-
pulare – o mai numim ºi cumpãnã capãtã
ºi
mai mult în vigoare ºi ar trebui sã-i punã
pe gânduri pe cei ce-o susþin ºi o poten-
þeazã în umbra unor orgolii cu costuri greu
de anticipat pe termen scurt.
Privitã la rece, situaþia pare sã aibã de-
deplin funcþionale, s-ar cuveni cel puþin
lãsate sã-ºi administreze menirile în baza
unei autonomii pe care o clamãm cu toþii
dar pe care încercãm s-o ºubrezim prin
alegaþii deseori aleatorii.
E tot mai limpede, aºa cum se poate
constata ceas de ceas, cã preºedintele nu
ºi-a revenit dupã votul din 11 decembrie
de anul trecut. Însã o supãrare, mai de-
grabã personalã, aºa este perceputã chiar
la nivelul omului de rând, a celui care ºi-
face cu comportamentul preºedintelui
Johannis, incapabil funciar sã-ºi depã-
ºeascã o crizã personalã din care, nepu-
tând ieºi, o aruncã în destinul întregii
societãþi. Sigur cã, potrivit cutumelor
a
a exercitat votul liber ºi democratic, nu
poate intra în ecuaþia de manifestare a
celei mai înalte instanþe de Putere a unui
stat. Cine ar fi crezut cã tocmai un neamþ
s-ar fi putut deda la un joc – atât de je-
propriei funcþiei are dreptul sã se pronun-
þe în probleme care vizeazã bunul mers
al
lucrurilor, dar obligatoriu în contextul
ºi
în apãrarea sistemului democratic ºi al
respectului pentru statul de drept. Nu pare
s-o facã ºi nu pare sã fi înþeles acest abc
al rolului sãu constituþional de principal
arbitru ºi de moderator între principalele
instituþii ale societãþii, cele care, decre-
nant ºi, pânã la urmã, periculos – al scan-
dalului cu orice preþ.
Un fel de pãruialã cu toþi cei pe care
nu-i agreeazã ºi faþã de care s-a delineat
cât se poate de direct ºi de deschis
drept… inamic. Or, în politicã nu existã
ori n-ar trebuie sã existe – inamici, ci
doar adversari, dacã nu cumva mai exact
spus… competitori. ªi de aici acel flair-
play care face orice competiþie, inclusiv
ori mai ales, cele din domeniul sportului,
agreabile ºi, fireºte, în cadrul unor seturi
de reguli minuþios gândite ºi general ac-
ceptate.
Personal, nu m-aº fi gândit niciodatã,
dupã un deceniu de bulibãºealã regizatã
de un Traian Bãsescu jucând un rol pe
alocuri diabolic (însã cu un „ºarm” de
regizor oricât de malefic, dar nelipsit de
aparenþele unui tact bine articulat!), ca
un preºedinte sosit pe un imens val de
simpatie sã ajungã sã dea de pãmânt cu
cele mai elementare reguli ale unui man-
dat în care condiþia de arbitru autonom
ºi imparþial era – ºi ar trebui – sã fie de-
cisivã. ªi mai ales la vedere.
S-ar putea ca în unele aspecte care þin
de condiþia precarã a unei legislaþii pre-
ºedintele sã aibã ºi dreptate. Sunt unele
dintre aceste aspecte ºtiute, împãrtãºite
de o mare parte a cetãþenilor ºi de unele
personalitãþi din lumea justiþiei. Cu atât
mai mult în context soluþiile optime ar
trebui sã se îndrepte, cu calmul ºi înþe-
lepciunea de rigoare, pe calea fireascã a
rezolvãrii lor înãuntrul sistemului, acti-
vând instituþiile abilitate pânã la Curtea
Constituþionalã ºi, mai ales, readuse în
plenul Parlamentului, în poziþia acestuia
de cel mai înalt for al unei democraþii
adevãrate ºi verificate.
Umblatul cu ºopârle strecurate în sâ-
nul uneia ori alteia dintre alte instituþii –
unele de forþã – nu poate decât sã spo-
reascã nepermis cota de dezbinare a unei
populaþii obosite ºi, ca atare, în aºtepta-
rea revenirii Þãrii la o stare de normalita-
te de a cãrui absenþã ne plângem de
aproape trei decenii.
Sã mai adaug cã statutul votului – in-
diferent de culoarea sa – este unul impla-
cabil ºi, prin urmare, nu poate suferi nicio
interpretare pro domo sua? E un adagiu
vechi al democraþiei de când aceasta s-a
impus în lumea modernã de-a lungul unei
lungi ºi controversate istorii. ªi de care
nu ne putem lipsi, decât cu riscul recã-
derii în zona unei autarhii. Ori a unei dic-
taturi, alta decât cea a exprimãrii, la urne,
a propriei voinþe care nu poate fi decât
una în folosul cetãþenilor.
GerulGerulGerulGerulGerulGerulGerul GerulGerul punepunepunepunepunepunepune punepune înînînînînînîn înîn
GerulGerulGerulGerulGerulGerulGerul GerulGerul punepunepunepunepunepunepune punepune înînînînînînîn înîn gardãgardãgardãgardãgardãgardãgardã gardãgardã mediciimediciimediciimediciimediciimediciimedicii mediciimedicii
Valul de frig care s-a instalat în toatã þara
a pus în alertã ºi unitãþile sanitare, care
trebuie sã fie pregãtite sã primeascã even-
tualele cazuri de pacienþi cu degerãturi.
Pentru cã ºi urmãtoarele zile se anunþã ge-
roase, temperaturile urmând sã coboare
noaptea, potrivit prognozelor meteorolo-
gice, chiar pânã la minus 25 de grade Cel-
sius, reprezentanþii Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj au lansat un avertisment cã-
tre populaþie pentru a preveni apariþia unor
complicaþii medicale provocate de ger.
tãtor de cuvânt al Direcþiei de Sã-
nãtate Publicã Dolj.
cã. Un alt sfat este acela de a nu
folosi aragazul pentru încãlzirea
locuinþei.
Doljenii, sfãtuiþi
sã evite expunerea
la frig

ªi astãzi vremea se anunþã deo- sebit de rece în judeþul Dolj. Me- teorologii menþin codul galben de ger, temperaturi foarte scãzute ur- mând sã se înregistreze atât ziua, cât ºi noaptea. Astfel, maxima di- urnã se va situa undeva în jurul a minus 10 grade, iar minimele noc- turne vor coborî la minus 23 de grade Celsius. Mai mult decât atât, Administraþia Naþionalã de Meteo-

rologie a anunþat cã mâine va fi cea mai geroasã dimineaþã din aceastã iarnã, fiind preconizatã o minimã de minus 28 de grade Celsius. Pentru a evita îmbolnãvirile, degerãturile ºi chiar hipotermiile, reprezentanþii Direcþiei de Sãnãta-

te Publicã (DSP) Dolj îi sfãtuiesc

pe doljeni sã evite expunerea pre- lungitã la frig. În special persoa- nele vârstnice, copiii, bolnavii cu afecþiuni cronice cardio-vascula- re ºi respiratorii sunt avertizaþi sã nu stea prea mult timp în aer liber. De asemenea, sunt sfãtuiþi sã fo- loseascã îmbrãcãminte ºi încãlþã-

minte adecvatã pentru a evita de- gerãturile. Spre exemplu, îmbrã- cãmintea ºi încãlþãmintea strâmtã nu sunt recomandate, pentru cã nu pãstreazã cãldura. «Persoanele care se expun fri- gului trebuie sã poarte cãciulã, fu- lar ºi mãnuºi. Mersul pe jos – pen- tru distanþe mici – este de preferat unor staþionãri prelungite în aºtep-

tarea unui mijloc de transport în comun. Trebuie evitat efortul fi- zic prea mare, care suprasolicitã organismul. Este necesarã hidra- tarea corespunzãtoare din care sã nu lipseascã supele calde sau cea- iurile vitaminizante. Trebuie folo- site în limita toleranþei mierea de albine ºi usturoiul ca ºi adjuvante naturale împotriva rãcelilor», a declarat dr. ªtefan Popescu, pur-

Medicii spun cã în aceastã pe- rioadã este necesarã o alimentaþie completã adaptatã la vârsta ºi ac- tivitatea zilnicã care sã fie bazatã pe o hranã caldã, cu multe legume ºi fructe proaspete ce au un aport crescut de vitamine ºi minerale, întãresc imunitatea ºi aparã orga- nismul de viroze ºi infecþii respi- ratorii. Este, în schimb, de evitat consumul de alcool ºi cafea, dar ºi fumatul. O altã recomandare se adresea-

zã bolnavilor cronic, sfãtuiþi în aceastã perioadã sã urmeze corect tratamentul pentru bolile de care suferã. Medicamentaþia nu trebuie întreruptã decât cu acordul medi- cului. Altfel, existã riscul decom- pensãrii unor boli grave. Totodatã, în cazul apariþiei unor simptome de rãcealã sau degerã- turi pacientul trebuie sã meargã la medic. În niciun caz nu este reco- mandatã automedicamentaþia. ªi în locuinþã trebuie pãstrat un ambient adecvat cu temperaturã optimã de 22-24 grade Celsius. Potrivit spe- cialiºtilor, sub 20 grade intervine stresul asupra organismului fãcân- du-l vulnerabil ºi incapabil sã se concentreze sau sã se odihneas-

ºi incapabil sã se concentreze sau sã se odihneas- Spitalele doljene, pregãtite sã acorde asistenþã

Spitalele doljene, pregãtite sã acorde asistenþã pacienþilor cu degerãturi

Spitalul Judeþean de Urgenþã are suficiente paturi pentru a primi eventualele cazuri de urgenþã ºi

medicaþia necesarã pentru tratarea pacienþilor cu degerãturi, hipoter- mie sau afecþiuni cardiace, care ar putea ajunge în aceastã perioadã

la Unitatea de Primiri Urgenþe. În

cazul în care vremea se va înrãu- tãþi, iar viscolul ºi ninsoarea vor lovi din nou judeþul Dolj, numãrul de paturi în unitãþile ºi comparti- mentele de primiri urgenþe ar pu- tea fi suplimentat. De asemenea, dacã situaþia o va impune, autori- tãþile sunt pregãtite sã mãreascã stocurile de medicamente ºi mate- riale sanitare pentru Urgenþe, iar persoanele fãrã adãpost vor fi di- recþionate cãtre adãposturile ame-

najate de Primãrie. Ambulanþele sunt ºi ele echipa- te corespunzãtor pentru a se de- plasa la pacienþi chiar ºi în condiþii meteo nefavorabile. Personalul de serviciu, dar ºi numãrul de ambu- lanþe pot fi suplimentate în cazul în care va fi nevoie. La fel cum s-

a întâmplat la finalul sãptãmânii

trecute, pacienþii dializaþi care pro- vin din zone în pericol sã fie izola-

te din cauza viscolului ºi a zãpezii

ar putea rãmâne în spital. ªi fe- meile însãrcinate care trebuie sã nascã vor fi internate din timp.

RADU ILICEANU

6 / cuvântul libertãþii

economieeconomieeconomieeconomieeconomie În 21 ºi 28 ianuarie,

luni, 9 ianuarie 2017

În 21 ºi 28 ianuarie, luni, 9 ianuarie 2017 P a g i n ã r
În 21 ºi 28 ianuarie, luni, 9 ianuarie 2017 P a g i n ã r

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

a t ã d e M A R G A B U L U G E
a t ã d e M A R G A B U L U G E

LansareLansareLansareLansareLansare oficialãoficialãoficialãoficialãoficialã pentrupentrupentrupentrupentru noilenoilenoilenoilenoile capitalecapitalecapitalecapitalecapitale culturaleculturaleculturaleculturaleculturale europeneeuropeneeuropeneeuropeneeuropene

Începând cu 1 ianuarie 2017, oraºele Aarhus (Danemarca) ºi Pafos (Cipru) sunt noile capitale culturale europene. Lansarea oficialã a programelor de activitãþi va avea loc în 21 ºi 28 ianuarie, la Aarhus ºi, respectiv, Pafos.

Ambele oraºe au prezentat pro- grame care pun în evidenþã secole de culturã, utilizând, în acelaºi timp,

modalitãþi artistice diferite pentru a aborda problemele socio-economi- ce cu care se confruntã Europa

problemele socio-economi- ce cu care se confruntã Europa · În 2016, oraºele Wroc³aw (Polonia) ºi San

· În 2016, oraºele Wroc³aw (Polonia) ºi San Sebastian (Spania)

au fost capitale culturale europene.

· În 2018 – Valletta (Malta) ºi Leeuwarden (Olanda)

· În 2019 – Plovdiv (Bulgaria); Matera (Italia)

· În 2020 – Rijeka (Croaþia) ºi Galway (Irlanda)

· În 2021 – Timiºoara (România), Elefsina (Grecia) ºi Novi Sad- (Serbia, þarã candidatã)

Elefsina (Grecia) ºi Novi Sad- (Serbia, þarã candidatã) turale care vor fi gãzduite de Pa- fos

turale care vor fi gãzduite de Pa- fos în 2017 vor gravita în jurul con- ceputului de “Pod între continente, punte între culturi”. Ca prim oraº cipriot gazdã a acestui program, el îºi va pune în evidenþã experienþele multiculturale ºi proximitatea geo- graficã atât cu Orientul Mijlociu, cât ºi cu nordul Africii, pentru a con- solida relaþiile dintre þãri ºi culturi.

Odimensiuneputerniceuro-

peanã

Iniþiat în 1985 de ministrul grec al culturii de atunci, Melina Mer-

couri, programul “Capitale culturale europene” este una dintre cele mai cunoscute iniþiative din acest do- meniu din Europa. Oraºele sunt ale-

se pe baza unor programe culturale

care trebuie sã aibã o dimensiune puternic europeanã, sã stimuleze participarea ºi implicarea activã a locuitorilor ºi sã contribuie la dez- voltarea pe termen lung a oraºului. Acest titlu este, de asemenea, o ocazie excelentã pentru oraºe de a-

ºi schimba imaginea, de a-ºi marca

poziþia pe harta lumii, de a atrage mai mulþi turiºti ºi de a-ºi regândi propria dezvoltare prin culturã.

astãzi. “Titlul de Capitalã cultura-

lã europeanã este o ocazie unicã de

a aduce împreunã comunitãþile -

prin culturã ºi de a stimula crearea unor parteneriate locale, europene

ºi internaþionale solide pentru vii-

tor. Urez celor douã oraºe, Aarhus

ºi Pafos, mult succes în anul care

vine.”, a subliniat Comisarul euro- pean pentru educaþie, culturã, tine- ret ºi sport, Tibor Navracsics.

Temacentralã:„regândirea”

Tema centralã pentru Aar- hus 2017 este “regândirea”. Oraºul danez va ilustra modul în care arte- le, cultura ºi sectorul creativ ne pot ajuta sã ne regândim ºi sã ne mo- delãm comportamentele sociale, urbane, culturale ºi economice de bazã, pentru a gãsi soluþii noi la pro- blemele comune. Evenimentele cul-

gãsi soluþii noi la pro- blemele comune. Evenimentele cul-

“Pãþanii.“Pãþanii.“Pãþanii.“Pãþanii.“Pãþanii. Poveþe.Poveþe.Poveþe.Poveþe.Poveþe. ProiecteProiecteProiecteProiecteProiecte îndrãzneþe”îndrãzneþe”îndrãzneþe”îndrãzneþe”îndrãzneþe”

Reprezentanþa Comisiei Europene în România a lansat, luna trecutã, un concurs al cãrui obiectiv este strângerea a cât mai multor lecþii învãþate în perioada de finanþare 2007-2013 în ceea ce priveºte desfãºurarea cu succes a unui proiect cu fonduri europene. Termenul-limitã de participare este 31 martie 2017. Premiul este o vizitã de studii la Bruxelles, la Comisia Europeanã.

o vizitã de studii la Bruxelles, la Comisia Europeanã. Reprezentanþa Comisiei Europe- ne în România a

Reprezentanþa Comisiei Europe- ne în România a lansat, în 15 de- cembrie, un concurs al cãrui ob- iectiv este strângerea a cât mai multor lecþii învãþate în perioada de finanþare 2007-2013 în ceea ce priveºte desfãºurarea cu succes a unui proiect cu fonduri europene. Termenul-limitã de participare este 31 martie 2017. Premiul este o vi- zitã de studii la Bruxelles, la Comi- sia Europeanã. Concursul a fost lansat în para- lel cu publicarea primei benzi de- senate dedicate fondurilor structu- rale in Romania. Cei interesaþi sã participe sunt invitaþi sã îi trans-

mitã lui Alex, eroul benzii desena- te, cunoºtinþele pe care vor sã le împartã cu alþi beneficiari referitor la elaborarea ºi implementarea pro- iectelor cu finanþare UE. În acest context, trebuiesc tri- mise trei exemple de lecþii învãþate la adresa: Reporter_Alex@fonduri- structurale.ro. Cele trei exemple trebuie sã fie diferite de cele de- scrise în banda desenatã “Pãþanii. Poveþe. Proiecte îndrãzneþe”. Tra- gerea la sorþi a câºtigãtorului va avea loc în luna aprilie. Rezultatul va fi publicat pe pagina de internet a Reprezentanþei Comisiei Europe- ne în România.

“Europa ta, pãrerea ta!”

La sfârºitul anului trecut, Colegiul Economic “Virgil Madgearu” din Târgu Jiu a fost selectat de Comitetul Economic ºi Social European (CESE) sã participe, din partea României, la ediþia 2017 a manifestãrii “Europa ta, pãrerea ta!” (Your Europe Your Say - YEYS).

În aceastã adunare anualã a elevilor europeni vor fi dezbãtute principalele provocãri cu care se confruntã Europa. Dintre cele - peste 680 de candidaturi primi- te, au fost selectate 33 de ºcoli – câte una din fiecare stat membru al UE ºi din cele 5 þãri candidate

fiecare stat membru al UE ºi din cele 5 þãri candidate (Albania, fosta Republicã iugo- slavã

(Albania, fosta Republicã iugo- slavã a Macedoniei, Muntenegru, Serbia ºi Turcia) – printr-o tra- gere la sorþi.

Fiecare ºcoalã va trimite la Bruxelles o delegaþie alcãtuitã din trei elevi cu vârsta cuprinsã în-

tre 16 ºi 17 ani ºi un profesor, pentru a lua parte la sesiunea ple- narã pentru tineret din 30 ºi 31 martie. Ediþia din 2017 este una aniversarã, marcând împlinirea

a 60 de ani de la semnarea Tra-

tatului de la Roma. Elevii vor dez- bate provocãrile politice ale mo- mentului, vor lua parte la un vot

ºi vor propune propriile soluþii.

Prin aceastã iniþiativã, CESE, ca voce a societãþii civile, doreº- te sã se asigure cã opiniile, ex- perienþele ºi ideile generaþiei mai tinere se fac auzite în procesul de elaborare a politicilor UE.

cã opiniile, ex- perienþele ºi ideile generaþiei mai tinere se fac auzite în procesul de elaborare

luni, 9 ianuarie 2017

actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

cuvântul libertãþii / 7

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

OlguþaOlguþaOlguþaOlguþaOlguþa VVVVVasilescu,asilescu,asilescu,asilescu,asilescu, ultimaultimaultimaultimaultima conferinþãconferinþãconferinþãconferinþãconferinþã dedededede presãpresãpresãpresãpresã cacacacaca primarprimarprimarprimarprimar

cacacacaca primarprimarprimarprimarprimar Învestirea primarul Craiovei ca ministru al Muncii ºi
cacacacaca primarprimarprimarprimarprimar Învestirea primarul Craiovei ca ministru al Muncii ºi
cacacacaca primarprimarprimarprimarprimar Învestirea primarul Craiovei ca ministru al Muncii ºi

Învestirea primarul Craiovei ca ministru al Muncii ºi Justiþiei Sociale nu a însemnat cã relaþia Olguþei Vasilescu cu craiovenii s- ar fi încheiat la acest moment. Din contrã. Ieri, în calitate de primar al municipiului, Lia Olguþa Vasilescu a susþinut ultima sa confe- rinþã de presã, unde a fãcut o scurtã trecere în revistã a obiectivelor realizate în manda- tele de primar.

Mari proiecteduselaîndeplinire

Astfel, aceasta a parcurs cu deplinã în- credere de sine toate realizãrile de pe man- datele sale: spitalul municipal ce va fi gata în primãvara acestui an, dar ºi celelalte in- vestiþii în sãnãtate; modernizarea ºi reabi- litarea ºcolile ºi grãdiniþelor – cu o aloca- re generoasã de fonduri pentru acordarea burselor ºcolare, mii de elevi primind o recunoaºtere a eforturilor lor de a fi com- petitivi –, reabilitarea Parcului „Nicolae Ro- manescu” ºi a Grãdinii Botanice; construi- rea stadionul de fotbal; achiziþia a 24 de noi autobuze; reabilitarea cu fonduri ne- rambursabile a liniei de tramvai ºi moder- nizarea în regie proprie a tramvaielor. „40% din populaþia Craiovei nu bene- ficia de apã. Acum doar 10% din strãzi nu au canalizare. Firul al II-lea de aduc- þiune Izvarna, cea mai mare investiþie din Sud-Estul Europei, este în grafic. În 2018, toatã populaþia Craiovei va benefi- cia la robinet de apã de izvor. Am obþinut 25% din totalul fondurilor nerambursa- bile destinate României. Este o mare rea- lizare ºi avantajele se simt deja”, a spus Lia Olguþa Vasilescu.

Ceamaimareproblemã,

câiniicomunitari,cazrezolvat!

Dacã pânã nu demult Craiova era locul unde agresiunile patrupedelor maidaneze asupra copiilor – ºi nu numai –, þinând loc de breaking news în toatã presa localã ºi naþionalã, iatã cã, încã de acum 4 ani, ceea ce era consideratã cea mai gravã problemã a municipiului a fost soluþionatã. „În toate sondajele referitoare la problemele pe care craiovenii le considerã de importanþã majo- rã ºi a cãror rezolvare se impune cu strin- genþã a fost numai ºi numai situaþia câinilor maidanezi. În urmã cu 4 ani am reuºit sã realizãm adãpostul de la Breasta ºi, de atunci, sã rezolvãm o situaþie ce luase amploare ºi devenise de necontrolat. Acum nu mai ve- deþi câini comunitari pe strãzile Craiovei, iar cei ce sunt aduºi de prin alte localitãþi sunt imediat capturaþi de angajaþii noºtri”, a spe- cificat Lia Olguþa Vasilescu.

Ieri, la Casa Universitarilor, Lia Olguþa Vasilescu a susþinut ultima întâlnire cu presã în calitate de primar. Alãturi de întreaga conducere executivã a Craiovei, acum, având ºi calitatea de ministru al Muncii ºi Justiþiei Sociale în guvernul Grindeanu, Vasilescu a afirmat cã va spri- jini foarte mult dezvoltarea Craiovei, prin o mai bunã reglementare a legislaþiei ce vizeazã administraþia publicã localã, prin sprijinirea rea- lizãrii spitalului regional ºi a construirii autostrãzii Craiova-Piteºti.

regional ºi a construirii autostrãzii Craiova-Piteºti. Stadionulesterealizat80% Arãtând cã un om de

Stadionulesterealizat80%

Arãtând cã un om de administraþie tre- buie sã aibã nu numai abilitãþi organizato- rice, dar ºi o viziune ce transcede prezen- tului, primarul Craiovei a amintit cã, dupã Bucureºti, municipiul nostru va deveni al doilea oraº din România cu cea mai mare bazã sportivã. Stadionul este realizat în

municipalitãþii pentru ca, mai apoi, tot aceasta sã vândã imobilele construite.

Craiova nu s-a împrumutat cu niciun leu

Simþind povara creditelor fãcute de pre- decesorii sãi de la conducerea municipiului, Olguþa Vasilescu a ales sã nu angajeze Primã- ria, ºi în speþã locuitorii, în niciun contract de

ria, ºi în speþã locuitorii, în niciun contract de 80% din lucrarea finalã, cel de atletism

80% din lucrarea finalã, cel de atletism în 40%, iar reabilitarea cantonamentului este în faza de licitaþie. Una dintre marile nerealizãri ale sale este cartierul de locuinþe de pe strada Caracal. Aici trebuie regânditã finanþarea ºi, dacã investitorul chinez nu reuºeºte sã se þinã de angajamente, pot fi luate douã mãsuri imediate: fie asigurarea unei alte surse de finanþare a continuãrii lucrãrilor, fie pre- luarea ºantierului în coordonarea directã a

creditare în care administraþia localã sã fie parte debitoare. „Nu cred cã m-aþi auzit pe mine vreodatã sã mã plâng de lipsa fondurilor pen- tru investiþiile ºi reabilitãrile din Craiova. Am accesat destul de multe proiecte cu finanþare nerambursabilã, iar alocãrile pe care le-am fã- cut au contribuit la ridicarea nivelului de trai al craiovenilor. Sã nu uitãm cã suntem singurul oraº din þarã care a scãzut preþul la gigacalo- rie, în urmã cu 4 ani. ªi, de atunci, nu l-am mai crescut”, a spus Lia Olguþa Vasilescu.

„RãmânprezentãînCraiova”

Legãtura sa cu Craiova este mai mult de- cât strânsã, spune Olguþa Vasilescu. Pe de o

parte, îºi pãstreazã domiciliul aici, pe de altã parte copilul sãu rãmâne înscris la o unitate ºcolarã de pe raza Craiovei. „Dupã ce am construit un spital municipal ºi un stadion, nu mai e nimic de fãcut ca obiectiv major” a concluzionat Vasilescu. Desigur, obiectivele sale din postura de ministru în actualul Gu- vern se pliazã ºi pe regiunea Oltenia, prin demersurile pe care le va face pentru ca au- tostrada Craiova-Piteºti sã devinã cât mai repede realitate; legea salarizãrii unitare sã fie adoptatã ºi sã creeze avantaje multor ca- tegorii de salariaþi; atragerea de investiþii în Oltenia sã fie un punct bifat în agenda sa ministerialã ºi construirea spitalului regional

– una dintre investiþiile prioritare al momen- tului pentru craioveni ºi nu numai.

MihailGenoiumenþinetrendul

Viceprimarul Mihail Genoiu, numit în urmã cu câteva zile primar interimar pânã la alegerile din varã, s-a arãtat pe deplin con- ºtient de ritmul solicitat de conducerea mu- nicipiului. Putem spune cã evoluþia cronolo- gicã Vasile Bulucea – Antonie Solomon – Lia Olguþa Vasilescu a fost nu doar fireascã, dar

ºi obligatorie, pentru ca municipiul Craiova

sã nu rãmâne încorsetat în stereotipii desu- ete, învechite, lipsite de racordarea la pro- vocãrile prezentului. Ca atare, Mihail Geno- iu este deja familiarizat cu munca adminis- trativã ºi, ales fiind din rândurile alianþei elec- torale PSD-UNPR, promite cã va þine sta-

cheta la fel de sus, aºa cum a fost aceasta ridicatã de prestaþia Olguþei Vasilescu. ªi a dovedit, ieri, cã îºi ia pe deplin rolul în serios: «Am fãcut o solicitare firmei chi- neze pentru a ne comunica dacã va conti- nua lucrãrile în ºantierul de locuinþe, mai ales cã autorizaþia de construire va expira în cu-

rând. Fie face dovada ca are banii, fie tre- cem lucrarea în coordonarea municipalitãþii. În privinþa Parcului „Nicolae Romanescu” vã pot spune cã ne-a venit avizul de la Culturã pentru gardul de la lacul lebedelor ºi balustra- dã. În privinþa AquaParc suntem în faza de expertizare a structurii ºi de obþinere a avizu- lui de la ISU. Urmeazã depunerea actelor pen- tru o nouã autorizare. De asemenea, vã mai precizez cã nu existã probleme cu apa ºi cãl- dura în Craiova. Doar la ªcoala nr. 32 a fost

o avarie, dar s-a remediat rapid. ªi, nu în ul-

timul rând, aº dori sã mai spun cã niciun pri- mar nu poate face nimic, dacã nu are susþi- nere din Guvern» a precizat Mihail Genoiu, primarul interimar al Craiovei.

8 / cuvântul libertãþii

educaþieeducaþieeducaþieeducaþieeducaþie

luni, 9 ianuarie 2017

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

S-aS-aS-aS-aS-a stabilitstabilitstabilitstabilitstabilit calendarulcalendarulcalendarulcalendarulcalendarul promovãriipromovãriipromovãriipromovãriipromovãrii învãþãmântuluiînvãþãmântuluiînvãþãmântuluiînvãþãmântuluiînvãþãmântului dualdualdualdualdual

Învãþãmântul dual este, de pu- þin timp, parte importantã din dez- voltarea învãþãmântului profesio- nal ºi tehnic, apãrând ºi norme metodologice în ceea ce priveºte punerea sa în aplicare în sistemul de învãþãmânt preuniversitar na- þional. La sfârºitul anului trecut

au fost fãcute cunoscute ºi preci- zãrile referitoare la activitãþile specifice fundamentãrii cifrei de ºcolarizare pentru anul de învã- þãmânt 2017-2018. De sãptãmâ- na trecutã, a început derularea calendarului de stabilire a locuri- lor destinate învãþãmântului dual.

Din ce în ce mai mult, se acor-

dã importanþã dezvoltãrii învãþã-

mântului profesional ºi tehnic, in- clusiv al celui dual, anul 2017 fiind

cel

care este dedicat întrutotul ideii.

La

finele anului anterior, au apãrut

ºi

precizãrile privind activitãþile

specifice necesare pentru funda- mentarea cifrei de ºcolarizare în învãþãmântul dual, pentru anul 2017-2018. Învãþãmântul dual, ca parte a celui profesional ºi tehnic, are mai multe caracteristici: este organizat la iniþiativa operatorilor economici interesaþi; are la bazã un contract de parteneriat ºi unele in- dividuale de pregãtire practicã; agenþii economici asigurã pregãti- rea practicã a elevilor, bursã la ni-

velul celei acordate din fonduri pu- blice ºi alte cheltuieli de formare a cursanþilor ºi sunt implicaþi în me- canismele decizionale la nivelul uni- tãþii de învãþãmânt partenere. La stabilirea cifrei de ºcolariza- re pentru 2017-2018, aprobatã prin Ordinul ministrului Educaþiei naþi- onale ºi cercetãrii ºtiinþifice nr.5777/22.11.2016, se prevede, la art.6: „Fundamentarea proiectului planului de ºcolarizare pentru în- vãþãmântul profesional ºi liceal, în cadrul criteriului relevanþei, con- form cãruia educaþia rãspunde ne- voilor de dezvoltare socio-econo- micã, se va urmãri: investigarea necesarului solicitat de specializãri care sã ofere acces pe piaþa mun-

cii sau în învãþãmântul superior ori

calificãri profesionale ale agenþilor

economici; analiza solicitãrilor ex- primate de agenþii economici ºi pro- iectarea ofertei de formare în în-

vãþãmântul profesional ºi tehnic”. Întregul plan de ºcolarizare pentru „dual” va fi supus avizãrii Comite- tului Local de Dezvoltare a Parte-

neriatului Social (CLDPS), Centru-

cunoscutã oferta pentru anul de învãþãmânt 2017/2018. Aºa cum a precizat prof. Simona Ciulu, in- spector ºcolar pentru învãþãmânt profesional ºi tehnic, în cadrul In-

învãþãmânt profesional ºi tehnic, în cadrul In- lui Naþional pentru Dezvoltarea În- vãþãmântului

lui Naþional pentru Dezvoltarea În- vãþãmântului Profesionalºi Tehnic (CNDIPT) ºi unitãþii administrativ teritoriale pe raza cãreia se aflã unitatea ºcolarã.

Ceva mai mult de o lunã pentru finalizare

Conform legislaþiei, este nece- sar sã fie organizate ºi desfãºura- te, la nivelul inspectoratelor ºcola- re judeþene, o serie de activitãþi specifice prin care sã fie fãcutã

spectoratului ªcolar Judeþean Dolj,

a fost transmisã în teritoriu meto-

dologia de aplicare, la care a fost ataºat ºi calendarul care deja este

în plinã derulare, începând de sãp- tãmâna trecutã. Astfel, pânã pe 6 ianuarie, in- spectoratele trebuia sã promoveze învãþãmântul dual, prin publicare pe site-ul propriu, în mass-media

ºi prin transmitere la operatorii eco-

nomici a întregii legislaþii; pe 13 ianuarie este data finalã la care agen-

þii economisi pot transmite la CNDIPT solicitãrile, acestea ur-

PepinieraPepinieraPepinieraPepinieraPepiniera dedededede voluntarivoluntarivoluntarivoluntarivoluntari

dedededede voluntarivoluntarivoluntarivoluntarivoluntari Elevii ºi studenþii cu vârsta între 16 ºi 21 de ani,

Elevii ºi studenþii cu vârsta între 16 ºi 21 de ani, care vor sã dezvolte proiecte destinate comuniunii „om-naturã”, se pot înscrie, pânã pe 17 ianua- rie 2017, la cea de-a doua ediþie a proiectului „Pepiniera

de voluntari”. Activitãþile se desfãºoarã în regim de voluntariat, sub îndrumarea ºi cu sprijinul unei echipe de profesioniºti cu o vastã experienþã de management de proiect, din mediul de afaceri

românesc. Programul urmã- reºte dezvoltarea abilitãþilor practice ale unor tineri interesaþi de dezvoltare comunitarã ºi de mediu. Dupã trei luni de sesiuni de facilita- re, coaching ºi implementare alãturi de tineri profesioniºti, 30 de elevi ºi studenþi vor putea pune în practicã proiec- te ce respectã principiile dezvoltãrii durabile, plecând doar de la stadiul de idei. Ulterior, va începe implemen- tarea a cel puþin 15 proiecte noi, pentru care tinerii beneficiari vor avea la dispo- ziþie un buget iniþial, precum ºi consiliere personalizatã din partea celor care îi pregãtesc. Pentru a aplica, cei interesaþi trebuie sã completeze un formular de înscriere, pe

https://www.padureacopiilor-

.ro/pepiniera-de-voluntari-2-

0/, pânã pe 17 ianuarie 2017.

0/, pânã pe 17 ianuarie 2017. mând sã fie centralizate pânã pe 16 ianuarie. Ziua de

mând sã fie centralizate pânã pe 16 ianuarie. Ziua de 23 ianuarie este punctul terminus la care inspecto- ratele ºcolare întocmesc proiectul planului pentru 2017-2018, pe uni- tãþi de învãþãmânt, domenii de for- mare profesionalã ºi îl transmit tu- turor partenerilor economici care au cerut ºcolarizare, instituþiilor din CLDPS, consiliilor locale ºi primã- riilor pe raza cãrora a fost fãcutã solicitarea. Inspectoratele ºcolare organi- zeazã, pânã pe 27 ianuarie, întâl- niri de lucru ale CLDPS, cu parti- ciparea reprezentanþilor partene- rilor, în care vor fi analizate posi- bilitãþile reþelei de unitãþi ºcolare de învãþãmânt profesional ºi teh-

nicde a satisface nevoile operato- rilor economici, CLDPS urmând sã emitã avizul proiectului, care va fi înaintat CNDIPT, instituþia care va avea un reprezentant la aceste întâlniri. Odatã primitã confirma- rea, proiectul trebuie trimis, pânã pe 30 ianuarie, unitãþilor de învã- þãmânt, iar Consiliul de Adminis-

traþie al acestora îl aprobã pânã pe 3 februarie, o sãptãmânã mai târ- ziu unitãþile de învãþãmânt trebuind sã încheie contractele de partene- riat cu agenþii economici. Data de

15 februarie este cea la care CNDIPT va transmite cãtre Mi- nisterul Educaþiei Naþionale ºi Cer- cetãrii ªtiinþifice situaþia centrali- zatã a proiectului planului de ºco- larizare, în vederea adoptãrii unui act legislativ.

Douã unitãþi ºcolare din Craiova promoveazã învãþãmântul dual

În acest moment, douã unitãþi promoveazã învãþãmântul dual, în Dolj. Este vorba despre Liceul Tehnologic Auto Craiova ºi Cole- giul „ªtefan Odobleja” din Craio- va, pe specializãri din domeniul mecanic. Operatorii economici care participã la acest program pot beneficia de facilitãþi fiscale, iar o clasã este constituitã din mini- mum 20 de elevi ºi maximum 30, instruirea practicã fiind realizatã cu grupe de 10 – 15 cursanþi, o clasã putând fi constituitã din trei grupe cu calificãri diferite, faþã de douã cât erau pânã la apariþia noi- lor reglementãri.

DouãDouãDouãDouãDouã zilezilezilezilezile înînînînîn plusplusplusplusplus dedededede vacanþãvacanþãvacanþãvacanþãvacanþã pentrupentrupentrupentrupentru elevielevielevielevielevi

Iarna cu zãpadã ºi ger puternic a prelungit vacanþa elevilor cu douã zile. Astfel, din cauza atenþionãrii emise de ANM, privind CODUL GAL- BEN de vreme geroasã, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a hotãrât, în ºedinþa Consiliului de Administraþie, din 7 ianuarie, ca, în zilele de 9 ºi 10 ianuarie, cursurile în ºcoli ºi grãdiniþe sã fie suspendate, orele pierdute urmând sã fie recuperate pânã la sfârºitul anului ºcolar.

ºi grãdiniþe sã fie suspendate, orele pierdute urmând sã fie recuperate pânã la sfârºitul anului ºcolar.

luni, 9 ianuarie 2017

culturãculturãculturãculturãculturã ///// educaþieeducaþieeducaþieeducaþieeducaþie

cuvântul libertãþii / 9

RevelionulRevelionulRevelionulRevelionulRevelionul artiºtilorartiºtilorartiºtilorartiºtilorartiºtilor,,,,, lalalalala CraiovaCraiovaCraiovaCraiovaCraiova

O searã dedicatã tuturor artiºtilor

O searã dedicatã tuturor artiºtilor De asemenea, din programul petrecerii nu va lipsi muzica

De asemenea, din programul petrecerii nu va lipsi muzica popularã, invitatã fiind in- terpreta Zorina Bãlan. Organizatorul evenimentului este Bog- dan Uþã, solist instrumentist în cadrul Fi- larmonicii craiovene, saxofonistul ºi lide- rul formaþiei CASUAL BAND.

MAGDA BRATU

care au muncit din greu pentru a bu- cura publicul pe tot parcursul anu- lui 2016, poate chiar ºi în noaptea de revelion, este organizatã pentru prima datã la Craiova. Petrecerea – care se anunþã una spectaculoasã, cu multã distracþie ºi surprize – va avea loc sâmbãtã, 14 ianuarie, înce- pând cu ora 21.30, la restaurantul hotelului „Europeca”. Potrivit muzicianului Bogdan Uþã, petrecerea este dedicatã artiºtilor din cadrul instituþiilor de culturã locale: Fi- larmonica „Oltenia”, Opera Românã Craiova, Teatrul Naþional „Marin So- rescu” ºi Teatrul pentru Copii ºi Tine- ret „Colibri”. Invitaþii se vor bucura de muzicã de calitate, cu Cvartetul „Prelude” al Filarmonicii „Oltenia”, „Duo Clasic” – Octavian Gorun (vioarã) ºi Corina Stãnescu (pian), café concert cu Dan Bozgan (Ope- ra Românã Craiova), CASUAL BAND & Bogdan Uþã (Filarmonica „Oltenia”), McDorin Band (Filarmonica „Oltenia”).

Salariul personalului cu funcþii de execuþie din instituþiile de spectacole sau concerte, mãrit cu 50%

Executivul a decis, în ºedinþa de la sfârºitul sãptãmânii trecute, majorarea cu 50%, începând de la 1 februarie, a sala- riilor personalului care ocupã funcþii de specialitate artisticã, dar ºi tehnicã în ca- drul instituþiilor publice de spectacole sau concerte, aflate atât în subordinea admi- nistraþiei centrale, cât ºi locale, a anunþat

ministrul Culturii ºi Identitãþii Naþionale, Ionuþ Vulpescu. “De la actori, balerini, muzicieni din fi- larmonici, dirijori, artiºti de circ ºi pânã la machiori, peruchieri, iluminiºti, gardero- bieri, operatori – ºi mulþi alþii, practic toa- te funcþiile de execuþie din instituþiile de spectacole sau concerte – toþi cei care ocupã astfel de funcþii vor beneficia de aceastã majorare salarialã”, a scris Vulpescu pe pagina sa de Facebook. În opinia ministrului Culturii, aceas- tã decizie reprezintã “o mare victorie” prin faptul cã s-a “reuºit ca aceastã mãsurã sã fie extinsã cãtre toate cate- goriile de artiºti, inclusiv personalul teh- nic”. “Era nedrept ºi discriminatoriu ca anumite categorii de salariaþi din do- meniu sã fie excluse de la aceastã mã- rire. Este o primã dovadã a faptului cã, în mandatul acestui guvern, cultura se aflã în centrul actului de guvernare”, conchide Ionuþ Vulpescu.

centrul actului de guvernare”, conchide Ionuþ Vulpescu. StudenþiiStudenþiiStudenþiiStudenþiiStudenþii

StudenþiiStudenþiiStudenþiiStudenþiiStudenþii craioveni,craioveni,craioveni,craioveni,craioveni,

nemulþumiþinemulþumiþinemulþumiþinemulþumiþinemulþumiþi

dedededede reluareareluareareluareareluareareluarea

cursurilorcursurilorcursurilorcursurilorcursurilor astãziastãziastãziastãziastãzi

„Aho-aho, copii ºi fraþi! Staþi puþin ºi n-amânaþi! Dragi studenþi, la Universitatea din Craiova cursurile încep dupã calendarul ºtiut, adicã de luni, 9 ianuarie! Cunoaºterea nu suportã amânare! Sunteþi aºteptaþi la cursuri! Pânã atunci: distracþie plãcutã!”. Aºa sunã anunþul postat sâmbã- tã, 7 ianuarie, pe pagina oficialã de Facebook a centrului universitar craiovean, prin care studenþilor le este adus la cunoºtinþã cã reiau cursurile de astãzi. În condiþiile în care meteorologii avertizeazã cã vremea va rãmâne în continuare geroasã, inclusiv Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj decizând ca în zilele de 9 ºi 10 ianuarie cursu- rile în ºcolile ºi grãdiniþele din judeþ sã fie suspendate, mai mulþi studenþi s-au arãtat nemulþumiþi de aceastã hotãrâre. „În unele zone drumurile sunt închise. Cum pot ajunge studenþii la cursuri?”, „Aho-aho, copii ºi fraþi, pastilele sã vi le luaþi!”, „Aho-aho, conducerea universitã-

þii sã-mi cumpere pastile dacã rãcesc”, „Foarte bunã decizia, probabil v-aþi gândit cã noi avem haine mai groase decât alþii ºi putem sã începem!”, „…la Auto- maticã preferi sã stai într-un frigider decât într-o salã de curs” sunt doar câteva dintre replicile studenþilor postate la respectivul anunþ. Potrivit Ministerului Educaþiei, „În învãþãmântul superior, întreru- perea temporarã a activitãþii rãmâne exclusiv la latitudinea conducerilor universitãþilor, în virtutea autonomiei universitare. Ministerul Educaþiei Naþionale recomandã tuturor studenþilor sã consulte paginile web ale universi- tãþilor în care studiazã pentru a obþine informaþiile necesare”. În baza acestei dispoziþii, Universita- tea Politehnica ºi Universitatea de ªtiinþe Agronomice ºi Medicinã Veterinarã din Bucureºti au decis, spre exemplu, sã suspende, astãzi ºi mâine, desfãºurarea cursurilor. MAGDA BRATU

astãzi ºi mâine, desfãºurarea cursurilor. MAGDA BRATU MinisterulMinisterulMinisterulMinisterulMinisterul

MinisterulMinisterulMinisterulMinisterulMinisterul EducaþieiEducaþieiEducaþieiEducaþieiEducaþiei aaaaa datdatdatdatdat ooooo notãnotãnotãnotãnotã privindprivindprivindprivindprivind ocupareaocupareaocupareaocupareaocuparea funcþiilorfuncþiilorfuncþiilorfuncþiilorfuncþiilor dedededede directoridirectoridirectoridirectoridirectori rãmaserãmaserãmaserãmaserãmase vacantevacantevacantevacantevacante înînînînîn urmaurmaurmaurmaurma concursuluiconcursuluiconcursuluiconcursuluiconcursului

Pe funcþiile de director ºi director adjunct,

rãmase vacante dupã validarea rezultatelor concursului, pot fi numite ºi persoanele care pânã la organizarea acestuia au ocupat aceste funcþii ºi nu au participat la concurs sau au participat dar nu au fost admise, a declarat, ieri, pentru Agerpres, secretarul de stat în Ministerul Educaþiei, Liviu Marian Pop. “În urma analizãrii aplicãrii Metodologiei privind organizarea ºi desfãºurarea concur- sului pentru ocuparea funcþiilor de direc- tor ºi director adjunct din unitãþile de învã- þãmânt preuniversitar s-a emis, prin dero- gare, o notã care prevede soluþionarea si- tuaþiilor pentru care nu s-au emis deciziile de numire în funcþiile de director ºi direc- tor adjunct prin detaºare, în interesul învã-

þãmântului. Nota prevede cã în funcþiile de director ºi director adjunct rãmase vacante dupã validarea rezultatelor concursului pot fi numite ºi persoanele care pânã la organi- zarea acestuia au ocupat funcþii de director sau director adjunct în unitatea de învãþã- mânt respectivã ºi nu au participat la con- curs sau au participat, dar nu au fost admi- se. Luni începe ºcoala ºi trebuia gãsitã o soluþie pentru ca în aceste unitãþi ºcolare sã avem directori ºi directori adjuncþi’’, a precizat Pop. El a explicat cã derogarea datã trebuie sã rezolve probleme celor peste 600 de funcþii de directori. ‘’Ei sunt detaºaþi pânã în 31 august, conform legii sau data desfãºurãrii unui nou concurs. Nu s-a decis pânã în

desfãºurãrii unui nou concurs. Nu s-a decis pânã în ) ), situaþia posturilor neocupate. Potrivit oficia-

)

),

situaþia posturilor neocupate. Potrivit oficia- lului, dintr-un total de 6.404 directori au fost numiþi prin concurs 4.058, iar prin detaºare trebuie numiþi 2.346. Numãrul situaþiilor ne- soluþionate este de 358 (5,59%). Dintr-un total de 2.480 de directori adjuncþi au fost numiþi prin concurs 1.344, iar prin detaºare trebuie numiþi 1.136. Numãrul situaþiilor ne- soluþionate este de 308 (12,42%).

momentul de faþã sã se des- fãºoare un concurs. Ur- meazã ca luna aceasta dom- nul ministru sã decidã acest lucru. (

lucru: sã avem ocupate funcþiile de condu-

Noi ne-am dorit un singur

cere pentru cã începe (

cizii. Pe o metodologie deficitarã au lãsat peste 600 de posturi de directori neocupa- te”, a adãugat secretarul de stat pentru în- vãþãmânt preuniversitar. Pop a mai spus cã astãzi va avea loc o nouã videoconferinþã în care se va discuta

trebuie luate de-

10 / cuvântul libertãþii

externeexterneexterneexterneexterne

luni, 9 ianuarie 2017

ªTIRI

Peste 40 de morþi, într-unatentat cu maºinã-capcanã în Siria

Cel puþin 43 de persoane, majoritatea civili, au murit sâmbãtã în urma exploziei unei maºini-capcanã în oraºul sirian Azaz, situat la frontiera cu Turcia, potrivit unui bilanþ al victimelor furnizat de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului. ªase rebeli se numãrã printre victime ºi alte trupuri, carbonizate, nu au putut fi identificate. Zeci de persoane au fost de asemenea rãnite de defla- graþia care s-a produs într- o piaþã din faþa unui tribunal islamic din aceas- tã localitate, situatã în provincia Alep.

Accident gravînFranþa, soldat cu 4 morþi ºi 27 de rãniþi

Patru persoane ºi-au pierdut viaþa, iar alte 27 sunt rãnite, dupã ce autoca- rul în care se aflau a fost implicat într-un accident grav în centrul Franþei, în departamentul Saône-et- Loire. Douã dintre persoa- nele rãnite în urma acci- dentului se aflã în stare gravã la spital. Tragedia a avut loc în jurul orei locale 04:30, în apropiere de viaductul Charolles. Auto- buzul, care dispunea de aproximativ 40 de locuri, transporta cetãþeni portu- ghezi spre Elveþia, potrivit creusot-Info. Potrivit rtl.fr, la faþa locului au fost mobilizaþi peste 70 de pompieri.

Fostulpreºedintesocialist portughezMarioSoares aîncetat dinviaþãlavârsta de 92 de ani

Fostul preºedinte socialist portughez Mario Soares a încetat din viaþã la vârsta de 92 de ani, a anunþat pentru AFP, sâmbãtã, spitalul din Lisabona unde acesta era internat. Mario Soares a fost spitalizat pe data de 13 decembrie din cauza “unei agravãri generale a stãrii sale de sãnãtate” ºi preluat de o secþie de Terapie Intensivã. Potrivit apropiaþi- lor sãi, el nu s-a recuperat niciodatã complet dupã o encefalitã de care a suferit în ianuarie 2013 iar starea sa de sãnãtate s-a înrãutãþit dupã decesul soþiei sale, în iulie 2015. Deseori descris ca tatã al democraþiei portugheze, Mario Soares a contribuit într-o manierã decisivã la construirea democraþiei ºi la integrarea europeanã a þãrii sale.

ªTIRI

ºi la integrarea europeanã a þãrii sale. ªTIRI DonaldDonaldDonaldDonaldDonald

DonaldDonaldDonaldDonaldDonald TTTTTrump:rump:rump:rump:rump: NumaiNumaiNumaiNumaiNumai oameniioameniioameniioameniioamenii proºtiproºtiproºtiproºtiproºti credcredcredcredcred cãcãcãcãcã relaþiilerelaþiilerelaþiilerelaþiilerelaþiile strânsestrânsestrânsestrânsestrânse pepepepepe carecarecarecarecare lelelelele avemavemavemavemavem cucucucucu RusiaRusiaRusiaRusiaRusia suntsuntsuntsuntsunt ununununun lucrulucrulucrulucrulucru rãurãurãurãurãu

Preºedintele ales al Statelor Uni- te, Donald Trump, continuã sã se opunã concluziilor la care
Preºedintele ales al Statelor Uni-
te, Donald Trump, continuã sã se
opunã concluziilor la care au ajuns
serviciile secrete americane asu-
pra implicãrii Rusiei în alegerile din
2016, iar sâmbãtã, acesta ºi-a apã-
rat vechea credinþã conform cã-
reia relaþia strânsã dintre SUA ºi
Rusia nu este un lucru nociv, ci
chiar benefic pentru SUA. Co-
mentariile lui Trump au fost fã-
cute dupã ce serviciile secrete
americane au realizat un raport de
evaluare ºi au ajuns la concluzia
cã guvernul din Rusia a influenþat
scrutinul prezidenþial american din
2016, acest lucru ducând la vic-
toria lui Trump. “Principala con-
cluzie este cã preºedintele Vladi-
mir Putin a ordonat o campanie
de influenþare a scrutinului prezi-
denþial desfãºurat în SUA în 2016.
Scopurile Rusiei au fost submi-
narea încrederii publice în proce-
sul democratic american, denigra-
rea candidatului Hillary Clinton,
compromiterea capacitãþii sale de
a fi aleasã ºi afectarea eventualu-
lui mandat prezidenþial. Vladimir
Putin ºi Administraþia de la Mos-
cova au dezvoltat o preferinþã cla-
rã pentru republicanul Donald
Trump”, precizeazã raportul citat.
Trump ºi-a exprimat indignarea pe
Twitter în ceea ce priveºte con-
cluzia acestui raport: “Faptul cã
avem o relaþie bunã cu Rusia este
un lucru bun. Numai oamenii
“proºti” sau fraierii ar crede cã
acest lucru este unul rãu. Avem
suficiente probleme în lume ºi
fãrã asta. Când voi fi preºedinte,
Rusia ne va respecta mai mult
decât o face în prezent, iar ambe-
le þãri, cel mai probabil, vor lucra
împreunã pentru a rezolva unele
dintre cele mai presante probleme
ºi aspecte ale LUMII!”, a fost
mesajul postat de Trump pe re-
þeaua de microblogging.

Autoritãþile din SUA aprobã remedierea a circa 70.000 de vehicule Volkswagen

Agenþia americanã pentru Pro- tecþia Mediului (EPA) a aprobat planul de a remediere a aproxima- tiv 70.000 de vehicule diesel Vol- kswagen. Grupul auto german Volkswagen a acceptat, în iunie 2016, sã cumpere înapoi de la pro- prietari 475.000 de vehicule fabri- cate în intervalul 2009-2015, pen-

tru suma de 10,033 miliarde de dolari, sau sã repare maºinile, în cazul în care planul ar fi aprobat de autoritãþile de reglementare. Agenþia americanã pentru Protec- þia Mediului (EPA) a aprobat vineri planul de reperare a 70.000 de ve- hicule diesel Volkswagen Beetle, Golf, Golf SportWagen, Jetta, Pas-

sat, toate fabricate în 2015, ºi a vehiculelor diesel Audi A3 din ace- laºi an. Iniþial, reparaþia va consta în schimbarea softului. În a doua etapã, programatã peste un an, Volkswagen va efectua actualizãri ale softului, precum ºi schimba- rea filtrelor de particule ºi a catali- zatoarelor. Volkswagen aºteaptã aprobarea EPA pentru remedierea restului de aproximativ 400.000 de vehicule cu propulsie diesel cu motoare de 2,0 litri. Grupul auto german a trebuit sã achite daune de aproape 15 miliarde de dolari (13,5 miliarde euro) în Statele Uni- te ale Americii pentru instalarea la motoare diesel a unui soft pentru manipularea emisiilor poluante. În septembrie 2015, Volkswagen a anunþat cã circa 11 milioane de autovehicule ale grupului, la nivel mondial, sunt afectate de scan- dalul emisiilor poluante. Scanda- lul a izbucnit dupã ce Agenþia ame-

ricanã pentru Protecþia Mediului (EPA) a acuzat VW cã a instalat sisteme speciale pe unele autotu- risme diesel pentru a evita stan- dardele federale din SUA în ma- terie de emisii, expunând cetãþeni americani la gaze poluante. Con- structorul auto german ar fi insta- lat un software special în calcula- torul de bord al unor modele die- sel Volkswagen ºi Audi. Dispoziti- vul era programat sã activeze un sistem de filtrare completã a parti- culelor doar în timpul testelor ofi- ciale pentru emisii. Dupã teste, adicã în situatiile generale de func- þionare a motorului, dispozitivul dezactiveazã sistemul de filtrare a particulelor, susþine Agenþia ame- ricanã pentru Protecþia Mediului. Potrivit autoritãþilor americane, 482.000 de autoturisme cu mo- toare diesel au încãlcat standar- dele federale americane privind emisiile de dioxid de carbon.

federale americane privind emisiile de dioxid de carbon. Turcia a demis alþi peste 6.000 de poliþiºti,

Turcia a demis alþi peste 6.000 de poliþiºti, funcþionari publici ºi cadre universitare

O revoltã militarã din Coasta de Fildeº pe tema salariilor aajuns lacapitalacomercialãAbidjan

menþioneazã cã persoanele din strãinãtate care sunt urmãrite de autoritãþile turce ºi-ar putea pier- de cetãþenia dacã nu se întorc în þarã în tremen de trei luni. Apro- ximativ 120.000 de persoane au fost suspendate din funcþie sau demise de când a avut loc tenta- tiva de loviturã de stat în iulie 2016, deºi mii dintre aceºtia s-au întors la posturile lor. Peste 41.000 de persoane au fost pla- sate în detenþie aºteptând sã fie judecate dintre cele 100.000 care au fost anchetate.

O revoltã a militarilor din Coas- ta de Fildeº pe tema salariilor s-a extins cãtre capitala comercialã Abidjan, unii dintre ei preluând con- trolul asupra Statului Major al ar- matei. Aceºtia au tras focuri de armã ºi au preluat controlul asu- pra bazei militare situate în distric- tul Plateau din oraº. Revolta a în- ceput vineri, în oraºul Bouake. Aceasta s-a rãspândit apoi la mai multe tabere militare din þarã. Mi- nistrul Apãrãrii, Alain-Richard Donwahi, s-a deplasat la Bouake pentru a discuta despre cererile protestatarilor.Un parlamentar a spus cã militarii vor un salariu

8.000 de dolari ºi o locuinþã fie- care. Corespondentul BBC în Coasta de Fildeº a spus cã revol- ta aminteºte de rãzboiul civil din aceastã þarã care a durat 10 ani ºi care s-a încheiat în 2011. Se pre- supune cã unii dintre membrii re- voltei sunt foºti rebeli care s-au alãturat armatei dupã conflict. Anterior, focuri de armã au fost auzite la baza militarã de la Akou- edo, care gãzduieºte comandouri de paraºutiºti consideraþi loiali pre- ºedintelui Alassane Ouattara. Pro- teste similare au fost anunþate în oraºele Man, Daloa, Daoukro, Odienne ºi Korhogo.

Turcia a demis alþi peste 6.000 de poliþiºti, funcþionari publici ºi cadre universitare în conformi- tate cu decretele publicate în Monitorul Oficial, în cadrul in- vestigaþiilor privind lovitura de stat eºuatã din iulie. În decrete s-a cerut demiterea a 2.687 de poliþiºti, 1.699 de oficiali din ca- drul Ministerului Justiþiei, 838 de funcþionari din cadrul Ministeru- lui Sãnãtãþii, peste 630 de cadre universitare ºi 135 de oficiali din cadrul Directoratului pentru Afa- ceri Religioase. În decrete se mai

630 de cadre universitare ºi 135 de oficiali din cadrul Directoratului pentru Afa- ceri Religioase. În

luni, 9 ianuarie 2017

programeprogrameprogrameprogrameprograme TVTVTVTVTV ///// utileutileutileutileutile

cuvântul libertãþii / 11

LUNI - 9 ianuarie TVR 1 PRO TV ANTENA 1 07:00 Telejurnal matinal 07:50 Sport
LUNI - 9 ianuarie
TVR 1
PRO TV
ANTENA 1
07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Exclusiv în România (R)
09:50 Vreau sã fiu sãnãtos
10:00 Teleshopping
10:40 Mica Românie din
America
12:00 Teleshopping
12:35 Gustul Moldovei
13:30 Ultima ediþie (R)
14:00 Telejurnal
15:10 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 iUmor
22:30 Xtra Night Show
01:00 iUmor (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator
PRIMA TV
19:30 Best FIFA FootballAwards
2016
21:00 Telejurnal
21:50 România 9
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:10 România 9 (R)
01:15 Perfect imperfect (R)
02:00 Exclusiv în România (R)
02:45 Telejurnal (R)
03:25 Gustul Moldovei (R)
04:20 În grãdina Danei (R)
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Precious Cargo
2016, Canada, Acþiune
22:00 Suspiciunea
2007, SUA, Thriller
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Anul Unu (R)
2009, SUA, Aventuri, Comedie
02:00 Precious Cargo (R)
2016, Canada, Acþiune
03:30 La Mãruþã (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv
ACASÃ
04:45 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
05:35 Profesioniºtii
Vodã (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României
cu Eugenia
TVR 2
07:00 Teleshopping
08:00 Naturã ºi sãnãtate (R)
08:30 Jurnal de secol
08:40 Floare în temniþã (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã
09:50 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul
Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Minoritaþi sub trei dictaturi
15:00 Pofticioºi, la cratiþã!
15:40 Cadoul de nuntã
1936, SUA, Comedie, Romantic,
Dragoste
17:10 Carpaþii, Plãmânul
Europei
17:20 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
17:30 Floare în temniþã
2016, Coreea de Sud, Dramã
18:40 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Teatru TV
22:10 Marea frumuseþe
2013, Italia, Franta, Comedie,
Dramã
00:40 Filler
00:50 Femei de 10, bãrbaþi de
10 (R)
02:00 Cap compas (R)
07:00 Culorile iubirii (R)
08:00 Pentru cã te iubesc (R)
09:15 Regina inimilor (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Surplus de bagaje
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Dragoste cu împrumut
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Clona (R)
01:00 Dragoste cu împrumut (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Culorile iubirii (R)
06:00 Inimã de frate (R)
PRO CINEMA
07:45 Aventurile lui Joe Dirt (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Fraierul (R)
14:00 Sheena: Regina Junglei
(R)
16:30 La bloc
18:45 Dansul vieþii
20:30 O sãptãmânã cu Marilyn
22:30 Anaconda 3
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
08:20 Tilicã, steluþã de cinema
09:00 Pitici ºi tãtici
09:30 Teleshopping
10:00 Atelierul magic (R)
10:30 Cu lumea-n cap (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Callas ºi Onassis (R)
2005, Italia, Biografic, Dramã
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Cireaºa de pe tort
16:30 Focus
17:00 Apel de urgenþã
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Lupta virtualã
1995, SUA, Acþiune
22:30 Trãsniºi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Lupta virtualã (R)
1995, SUA, Acþiune
02:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
03:15 Cireaºa de pe tort
04:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii
2006, România, Comedie
05:30 Apel de urgenþã
06:00 Focus din inima României
(R)
00:30 O sãptãmânã cu Marilyn
06:45 Teleshopping
(R)
02:30 Cine A.M.
KANAL D
SPORT.RO
HBO
07:40 Tineri însurãþei
09:15 Viaþa secretã a lui Marilyn
Monroe
12:10 Grease Live!
14:20 Hector în cãutarea fericirii
16:20 Monster House - Casa e
un Monstru!
17:50 Pe platourile de filmare
18:20 Captiva
20:00 Tânãrul papã
21:55 Tinereþe
00:00 Secretul
01:50 Camera
03:45 Lunetistul american
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFAChampions
League: Barcelona - Celtic
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal UEFA Europa
League: Osmanlispor - Steaua
17:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fight Night: ''BanKOuri cu
olteni''
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro
07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Dragostepunctro (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
11:45 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,
Romantic, Dragoste
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
04:15 Teo Show (R)
06:00 Teleshopping (R)
RECOMANDÃRI TV Tânãrul papã Se difuzeazã la HBO, ora20:00
RECOMANDÃRI TV
Tânãrul papã
Se difuzeazã la HBO,
ora20:00
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
The Young Pope spune po-
vestea controversatã a începu-
turilor pontificatului lui PIUS al
XIII-lea, nãscut Lenny Belardo.
Un personaj complex ºi tulbu-
rat, atât de conservator în
alegerile sale încât frizeazã
graniþa obscurantismului, dar
plin de compasiune faþã de cei
slabi ºi sãraci. El este un om cu
mare putere, care este încãpã-
þânat de rezistent
Suspiciunea
Se difuzeazã la Pro Tv, ora22:00
In noul thriller DreamWorks
Pictures Suspiciunea, cele mai
liniºtite strãzi deþin cele mai mai
negre secrete. Kale are o viaþã
pentru care majoritatea adoles-
cenþilor l-ar invidia. El îºi petrece
cea mai mare parte a zilelor
jucând jocuri video, navigând
pe internet, mâncând de la fast-
food ºi uitându-se la televizor.
El este stãpân pe întreaga casã,
iar o tânãrã frumoasã pe nume
Ashley tocmai s-a mutat în casa
de alãturi
O sãptãmânã cu Marilyn
Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 20:30
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Filmul este bazat pe cartea lui
Colin Clark despre timpul
petrecut de Marilyn la Londra
în 1957 pe când filma The
Prince and the Showgirl, în
regia lui Laurence Olivier. My
Week With Marilyn este de-
spre o sãptãmânã din viaþa lui
Marilyn în care scapã de viaþa
din Hollywood ºi trãieºte în stil
englezesc alãturi de Colin
Clark, acesta fiind angajat de
Olivier sã aibã grijã de ea
sursa: cinemagia.ro
VALUTA
Cursul pieþei valutare din 9 ianuarie 2017 - anunþat de BNR
1 EURO
4,5069
45069
4,2518
42518
1lirãsterlinã
5,2635
52635
1 dolar SUA
1 g AUR (preþ în lei)
161,1464
1611464
METEO
Înnorat
luni, 9 ianuarie - max: -10°C - min: -23°C
ploaie
ploaieploaie
ploaie
ploaieploaie
ploaie

12 / cuvântul libertãþii

programeprogrameprogrameprogrameprograme TVTVTVTVTV ///// cinemacinemacinemacinemacinema

luni, 9 ianuarie 2017

MARÞI - 10 ianuarie TVR 1 PRO TV ANTENA 1 07:00 Telejurnal matinal 07:50 Sport
MARÞI - 10 ianuarie
TVR 1
PRO TV
ANTENA 1
07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Exclusiv în România (R)
09:45 Vreau sã fiu sãnãtos
09:55 Vorbeºte corect! (R)
10:00 Teleshopping
10:40 România 9 (R)
11:50 Discover Romania
12:00 Teleshopping
12:35 Gustul Moldovei
13:30 În grãdina Danei (R)
14:00 Telejurnal
15:10 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
19:40 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:20 ªtirile de mâine
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Perfect imperfect (R)
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Sport (R)
06:10 Vorbeºte corect! (R)
06:15 Discover Romania (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Copacul lui Joshua
1993, SUA, Acþiune
22:15 Eu, cu mine ºi Irene
2000, SUA, Comedie
00:15 ªtirile Pro Tv
00:45 Copacul lui Joshua (R)
1993, SUA, Acþiune
02:30 Eu, cu mine ºi Irene (R)
2000, SUA, Comedie
04:15 Lecþii de viaþã (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 iUmor
23:00 Xtra Night Show
01:00 iUmor (R)
03:00 Observator (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator
PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
ACASÃ
TVR 2
07:00 Teleshopping
08:00 Cap compas (R)
08:30 Jurnal de secol
08:40 Floare în temniþã (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã
09:50 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul
Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
07:00 Culorile iubirii (R)
08:00 Pentru cã te iubesc (R)
09:15 Vieþi schimbate (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Dragoste cu împrumut (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Dragoste cu imprumut
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Clona (R)
01:00 Dragoste cu împrumut (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Culorile iubirii (R)
06:00 Inimã de frate (R)
08:20 Tilicã, steluþã de cinema
09:00 Pitici ºi tãtici
09:30 Teleshopping
10:00 Focus 18 (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Callas ºi Onassis (R)
2005, Italia, Biografic, Dramã
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Cireaºa de pe tort
16:30 Focus
17:00 Apel de urgenþã
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Misiune la mare adancime
1997, SUA, Acþiune, Dramã,
Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Misiune la mare adâncime
(R)
PRO CINEMA
14:30 Minoritaþi sub trei dictaturi
15:00 Naturã ºi aventurã (R)
15:40 Prinþesã pentru o lunã
1934, SUA, Comedie, Romantic,
Dragoste
17:00 Cap compas (R)
17:30 Floare în temniþã
2016, Coreea de Sud, Dramã
18:40 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Destine ca-n filme
21:00 Poveste dupã poveste
22:10 Hotel de lux
1992, România, Dramã
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
07:15 Monty Python: Nu e
Mesia
09:15 Ce spun românii (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Surplus de bagaje (R)
14:45 Dansul vieþii (R)
16:30 La bloc
18:45 Paravanul de fum
20:30 Parcul câinilor
22:15 Urmãrire în Tokyo
00:15 Anaconda 3
02:15 Cine A.M.
1997, SUA, Acþiune, Dramã,
Thriller
02:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
03:15 Cireaºa de pe tort
04:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii
2006, Romania, Comedie
05:30 Apel de urgenþã
06:00 Focus din inima României
(R)
06:45 Teleshopping
KANAL D
SPORT.RO
(R)
01:30 Carpaþii, Plãmânul
Europei
01:35 Cap compas (R)
02:00 Revizie tehnicã
HBO
08:00 Monster House - Casa e
un Monstru!
09:30 Captiva
11:10 Tinereþe
13:15 Robinson Crusoe
14:45 Camera
16:40 Frankenweenie
18:10 Miracole din Paradis
20:00 În singurãtate
21:00 Lunetistul american
23:15 Misterele Berlinului
01:00 Sosia
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Champions
League: Dortmund - Real Madrid
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal UEFA Europa
League: Steaua - Villarreal
17:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fight Night: ''Venin în
Severin!''
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro
07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Dragostepunctro (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
11:45 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,
Romantic, Dragoste
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
04:15 Teo Show (R)
06:00 Teleshopping (R)
RECOMANDÃRI TV În singurãtate Se difuzeazã la HBO, ora20:00 Când Hana Sikorova, pri- mariþa unui
RECOMANDÃRI TV
În singurãtate
Se difuzeazã la HBO,
ora20:00
Când Hana Sikorova, pri-
mariþa unui oraº nordic din
Boemia, înfruntã o mare
companie de minerit care le
oferã locuitorilor compen-
saþii mari ca sã-ºi abando-
neze casele, fiica ei de 14
ani, Misha, dispare.
Regia:
Ivan Zachariás ºi Alice
Nellis
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Copacul lui Joshua
Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30
Wellman Santee (Dolph
Lungren) este un fost cam-
pion de Formula 1 condam-
nat pentru o crimã pe care
nu a comis-o. Fostul pilot de
Formula 1 nu acceptã aceas-
tã situaþie ºi evadeazã din
închisoare pentru a-ºi face
singur dreptate. Wellman ia
ostatic o femeie, fãrã sã ºtie
cã ea este poliþistã ºi încear-
cã sã-i întindã o capcana
detectivului corupt care l-a
trimis în închisoare.
Parcul câinilor
Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 20:30
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Bruce McCulloch îºi face
debutul regizoral cu "Dog
Park", o comedie romanticã,
plinã de nuanþele satirice
specifice anilor '90, în care
câinii tind a cãpãta în vieþile
noastre tot atâta importanþã ca
ºi oamenii. Mai ales atunci
când scosul câinelui la plim-
bare devine un foarte bun
pretext pentru întâlniri amo-
roase
Haioasã ºi bine jucatã!
sursa: cinemagia.ro
PanoramicPanoramicPanoramicPanoramicPanoramic cinematograficcinematograficcinematograficcinematograficcinematografic ----- PatriaPatriaPatriaPatriaPatria
Collateral Beauty: A doua ºansã
Ora:18:00
Genfilm:Dramã
Crãiasa Zãpezii: Foc ºi Gheaþã
Ora:14:00 (3D,ro) ;16:00 (3D,ro)
Genfilm:Animaþie
Assassin’s Creed: Codul Asasinului
Ora:20:30 (3D)
Gen film: Acþiune, Aventuri, Istoric, SF

luni, 9 ianuarie 2017

publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

cuvântul libertãþii / 13

Anunþul tãu! Anunþul tãu! Primãria Teslui, cu sediul în loca- litatea Teslui, str. Unirii, nr.26,
Anunþul tãu!
Anunþul tãu!
Primãria Teslui, cu sediul în loca-
litatea Teslui, str. Unirii, nr.26, judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru ocu-
parea urmãtoarei funcþii contractual
vacante pe duratã nedeterminatã,
conform temeiului legal HG 286/2011:
- Consilier, grad II, în cadrul Comparti-
mentului Financiar-Contabil - 1 post.
Concursul se desfãºoarã astfel: Data
ºi locul de desfãºurare a concursului:
Primãria comunei Întorsura, cu
sediul în localitatea Întorsura, stra-
da Podiºorului, nr. 70, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocupa-
rea funcþiei publice vacante de: In-
spector superior, clasa I, în cadrul
compartimentului agricol, 1 post.
Concursul se va desfãºura astfel:
Proba scrisã în data de 02.02.2017, ora
9.00; Interviul în data de 02.02.2017, ora
12,00. Concursul va avea loc la sediul
primãriei Teslui, judeþul Dolj. Pentru
participarea la concurs, candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã urmãrtoarele
condiþii: - Studii: Superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licen-
ta; -Vechime în muncã:1 an. Candida-
þii vor depune dosarele de paricipare
la concurs în termen de 10 zile lucrã-
toare de la publicarea anunþului în Mo-
nitorul Oficial Partea a III-a, la sediul
primãriei Teslui, judeþul Dolj. Bibliogra-
fia ºi relaþii suplimentare se obþin la
sediul Primãriei Teslui, persoanã de
contact. Stan Traian Vasile, telefon
0786421968, fax 0251/456606, e-mail:
primariateslui@yahoo.com.
PETCU GEANINA MARINELA ºi
Proba scrisã 20.02.2017, ora 10.00,
Proba interviu 22.02.2017, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs can-
didaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
matoarele condiþii: sã aibã cel puþin
9 ani vechime în specialitatea studii-
lor; studii universitare de licenþã ab-
solvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã absolvi-
te cu diploma de licenþã sau echiva-
lentã, domeniul de licenþã agrono-
mie, specializarea agricultura; cu-
noºtinþe operare calculator- nivel
mediu dovedite cu diploma sau cer-
tificat calificare. Candidaþii vor de-
pune dosarele de participare la con-
curs în termen de 20 de zile de la data
publicãrii anunþului în Monitorul Ofi-
cial, la sediul primãriei Întorsura, Dolj,
în timpul orelor de program 08.00-
16.00. Relaþii suplimentare la sediul
primãriei Întorsura, persoana de con-
tact Chenea Olivia Mihaela, telefon/
fax 0251-359.286.
PETCUMARINELNICUªORanunþãpu-
blicul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: Supraînãlþare imibil
existent de la D+P+4E la D+P+6E+7,8
retrase cu modificãri interioare ºi faþa-
de ºi schimbare destinaþie la parter din
locuinþe în spaþiu comercial, propus a
fi amplasat în municipiul Craiova, str.
Calea Severinului, nr. 18B, judeþul Dolj.
Informaþiileprivindproiectulpropuspot
fi consultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr.1, în zilele de l-J, între
orele 8-16 ºi vineri îmntre orele 8.14 ºi
la sediul titularului din Craiova, str. Ar-
þarului nr. 28A. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Dolj din
S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
Craiova,str.PetruRareº,nr.1,fax:0251/
0771/289.009.
419.035,e-mail:office@apmdj.anpm.ro.

OFERTE DE SERVICIU

Caut menajerã pentru curãþenie apartament de douã ori pe lunã în Craiova - Centru. Te- lefon: 0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII

DJ - organizez eveni- mente pentru ono- masticã, cununie, bo- tez, nuntã. Relaþii la telefon: 0727/757.913.

PRESTÃRI SERVICII

Fotografiez, filmez Full HD la diverse eveni- mente: nunþi, botez, majorat. Relaþii la tele- fon: 0767/674.328.

Filmãri foto video de ca- litate superioarã la pre- þuri avantajoase. Tele- fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI

CASE

þuri avantajoase. Tele- fon: 0766/359.513. VÂNZÃRI CASE Vând casã în comuna Apele Vii, judeþul Dolj, din

Vând casã în comuna Apele Vii, judeþul Dolj, din cãrãmidã (anul con- strucþiei: 1967), 3 came- re (cu sobe de teraco- tã, parchet ºi mobilã), douã holuri ºi bucãtãrie; anexe gospodãreºti ºi beci; teren de aprox. 1.400 mp; grãdinã cu viþã-de-vie ºi pomi fruc- tiferi; fântânã în curte ºi posibilitate de racorda- re la reþeaua publicã de alimentare cu apã. Preþ:

50.000 lei, negociabil. Telefon: 0744/810.932.

Vând (schimb) casã lo- cuibilã comuna Periºor + anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã cu pruni, vie. Telefon:

0765/291.623.

Vând casã 5 camere 2400 mp teren satul Ghizdãveºti - Celaru, cadastru, carte funcia- rã, unic vânzãtor. Te- lefon: 0748/542.454.

cu toate

utilitãþile super-îmbunã-

tãþitã în comuna Lipo- vu cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/450.724.

Casã mare

TERENURI

Vând pãdure Borãscu

- Gorj. Telefon: 0723/

693.646.

Vând teren intravilan în Craiova, str. Nicolae Romanescu. Telefon:

0722/943.220.

Proprietar vând teren Cârcea ºi Gara Pie- leºti. Telefon: 0752/

641.487.

Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Govora, toate uti- litãþile, împrejmuit, as- falt,lângã pãdure. Tele- fon: 0351/402.056;

0744/563.640.

Vând lot 500 mp – Cra- iova, cartier ªimnicu de Jos, utilitãþi- la DJ, cadastru. Telefon:

0744/563.823.

AUTO

Vând Skoda Octavia Tour 1.6 benzina, unic proprietar - de nouã, super întreþinutã, toate

consumabilele schim- bate recent, fãrã nici un defect. Telefon: 0766/

632.388.

Vând Cielo al doilea proprietar din anul

1995. Telefon: 0742/

023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând convenabil 1(un) calorifer tablã 1,20/ 0,60 foarte puþin folo- sit, sau la schimb cu

un calorifer de fontã folosit. Telefon: 0720/

231.610.

Vând triploc, arbore motor Dacia 106, vând arc spate Dacia 5 lo- curi, sãpun de casã, bobinatoare electrica. Telefon: 0745/589.825.

Vând 2 foi grapã, se- mãnãtoare de cai, prãºitoare de cai, în- gropãtoare. Telefon:

0768/ 721.915.

14 / cuvântul libertãþii

publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

luni, 9 ianuarie 2017

Vând maºinã de cusut. Telefon: 0740/611.136.

Vând lãmâi în primul an de fructificare, flori de apartament trandafir ja- ponez, maica domnu- lui ºi flori de piatrã. Te- lefon: 0742/023.399.

Vând frigider stare bunã de funcþionare. Telefon: 0724/065.756.

Vând televiozor color IVORY cu telecomandã în bunã stare de funcþi- onare. Preþ 100 lei. Te- lefon: 0351/808.490 sau 0740/515.044.

Vând televizor Pana- sonic funcþionabil. Te- lefon: 0351/414.149.

Vând aparat gimnasti- cã AB-ROCKET nou

150 lei. Telefon: 0351/

413.276.

Vând þuicã de prunã. Telefon: 0765/291.623.

Vând coº metalic 5 m - pentru sobe, centra- le termice - D15mm, jgheaburi tablã, cârli- ge, apomentru apã, parazãpezi. Telefon:

0767/153.551.

Vând colþar sufragerie pe burete 1300 lei, su- fragerie 350 lei. Tele- fon: 0351/463.661;

0742/884.839

Vând pat mecanic, centralã termicã Bosch, saltea dublã, cãrucior handicap, TV color 102 cm, sobã te- racotã, 2 picioare schelã metalicã. Tele- fon: 0761/853.192.

Vând calorifer din fon- tã cu 5 elemenþi, 50 lei. Telefon: 0351/416.166.

Vând þuicã de prunã, vin, casã de marcat marca Samsung pen- tru piese. Telefon:

0727/884.205.

Presã hidraulicã mase plastice, aragaz 3 ochiuri funcþionabil, giurgiuvele trei canate cu geamuri vopsite. Cielo- 2006 cu gaz. Telefon: 0767/153.551.

Vând 4 gropi în cimiti- rulRomaneºti-Craiova. Telefon: 0744/846.895.

Vând maºinã de cusut, aspirator, fotolii, scau- ne tapiþate, pat dublu, comodã, masã, saltea relaxa, scoarþã. Tele- fon: 0351/806.512.

Vând sãpun de casã 5 lei / kg, ºubã îmblãnitã, guler astrahan pe co- mandã, 4 bare cornier de 70 cm, lungime 2,80m, 3 foi tablã zin- catã 2/1- 15 lei buc. Te- lefon: 0770/303.445.

Drujbã electricã EIN- ªEL lanþ rezervã- 200lei, cruce albã scri- sã 1200/400- 80 lei, covor persan 200/ 1800 bine întreþinut – 100 lei, televizor color cu telecomandã. Tele- fon: 0770/303.445.

Vând2fotoliiVINTAGE,

1 bibliotecã, 1 vitrinã micã unde poþi pune un aparat de radio cu pi- cup ºi o noptierã pen- tru telefon. Preþuri mici. Telefon: 0729/684.222.

Vând menghinã insta- laþii butelie aragaz. Te- lefon: 0767/153.551.

Vând TV Color D 102 cm, pat mecanic, cen- tralã Bosch, sobã tera- cotã, cãrucior handi- cap, polizor 2500 W, diafilm, schelã metaicã. Telefon: 0768/083.789.

Vând 2 TV Color Nei, Royal, telecomandã, defecte - 100 RON. Te- lefon: 0731/877.880;

0721/373.748.

Vând car bãtrânesc cu jug, original, pretabil te- rase, grãdini. Telefon:

0729/033.903.

Vând bicicletã copii – 50 lei, expresor cafea 100 lei, maºinã de spã- lat 50 lei. Negociabil. Telefon: 0351/181.202.

Vând þiglã Jimbolia, cã- priori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon:

0722/943.220.

Calorifere fontã, aspi- rator, telefon mobil EBODA, cutii pãstrare armament mic ºi car- tuºe, piese Dacia noi, piei bovinã ºi oaie ar- gãsite, combinã muzi- calã Stereo 205, pan- tofi, bocanci noi. Tele- fon: 0735/445.339.

Vând 3 uºi solide brad noi 2 m x 0,90 m, 2 cu toc negociabil, 3 arzã- toare gaze sobã- 150 w. Telefon: 0351/809.908.

Vând avantajos, lãmâi, canistrã, piese Dacia. Telefon: 0251/416.455.

Vând cort 4 persoane,

2 compartimente ºi ve-

randã, douã aragaze voiaj, butelie aragaz. Telefon: 0773/801.619;

0351/410.383.

Aragaz voiaj douã ochiuri cu butelie, po- lizor unghiular (flex) D 125 / 850W, canistre aluminiu 20 litri noi, loc de veci Sineasca douã gropi suprapuse. Tele- fon: 0251/427.583.

Vând baloþi lucernã ºi bicicletã copii pentru vârsta de 7 ani. Tele- fon: 0764/779.702.

Vând televizor Goldstar – 100 lei, 4 gropi supra- puse Romaneºti, maºi- nã de cusut Ileana. Te- lefon. 0729/977.036.

Vând maºinã cusut, fri- gider, ºifonier, cana- pea, fotolii, scaune, bi- bliotecã, aspirator, masã, saltea copil. Te- lefon: 0770/298.240.

Vând cãrucior din lemn cu roate cu ºinã imita-

þie,dimensiunile1x0,50

m, butelii aragaz voiaj

5 litri. Negociabil. Tele- fon: 0251/598.518;

0748/233.140.

DIVERSE

Singura argintãrie din Craiova, situatã în Va- leaVlãicii (vis-a-vis de Electrica) unde gãsiþi bijuterii lucrate manual, cu argint la schimb ºi manopera/obiect. Tele- fon: 0351/423.493.

ANUNT Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes ” Craiova organizeazã concurs la data de 01.02.2017, ora 09.00 (proba scrisa), si respectiv 06.02.2017 (interviu) la sediul unitãþii din str.Calea Bucuresti nr.126, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

- 1 post vacant de Economist debutant (S) in cadrul Biroului de Resurse

Umane;

- 1 post vacant de Economist II (S) in cadrul Biroului de Resurse Umane;

- 1 post vacant de Economist debutant (S) in cadrul Serviciului de Statistica si evaluare medicala;

- 1 post vacant de Economist II (S) in cadrul Biroului de Serviciului

Management al calitatii serviciilor medicale;

- 1 post vacant de Informatician debutant (S) in cadrul Serviciului de Statis- tica si evaluare medicala;

Concursul se va organiza in conformitate cu prevederile HG 286/2011, care spe- cifica urmatoarele:

In vederea participarii la concurs, persoanele care urmeaza sa se angajeze, trebu- ie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a)are cetatenia romana; b)cunoaste limba romana, scris si vorbit; c)are varsta minima reglementata de prevederile legale; d)are capacitate deplina de exercitiu; e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie si pe baza fisei de aptitudine

eliberate de medicina muncii ; f)indeplineste conditiile de studii si de vechime si, dupa caz, de vechime si conditiile specifice pentru postul respectiv ; g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedi- ca infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

- Conditiile solicitate privind pregatirea profesionala vor fi urmatoarele: - Conditii specifice:

- Economist debutant (S) – Diploma de Bacalaureat, Diploma de licenta studii superioare in domeniu.

- Economist II (S) – Diploma de Bacalaureat, Diploma de licenta studii superioare in domeniu, vechime in specialitate 6 luni;

- Informatician debutant ( S) ) – Diploma de Bacalaureat, Diploma de licenta studii superioare in domeniu.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la registratura spitalului

pânã la data de 20.01.2017,

ora 13.00

Relatii suplimentare se pot obtine la Secretaritul concursului, asigurat de Biroul Resur- se Umane al unitatii, telefon 0742253333, la avizierul unitatii (cladirea TESA), pe site-ul unitatii: www.vbabes-cv.ro (sectiunea Concursuri) sau pe portalul posturi.gov.ro.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA

VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul Domiciliat în Posesor al B.I. Seria

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Numãrul

la data de

la rubrica asumându-mi responsabilitatea conþinutului: Numãrul la data de luni, 9 ianuarie 2017 Semnãtura:

luni, 9 ianuarie 2017

Semnãtura:

luni, 9 ianuarie 2017

spspspspsp

luni, 9 ianuarie 2017 spspspspsp rtrtrtrtrt cuvântul libertãþii / 15 Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

rtrtrtrtrt

cuvântul libertãþii / 15

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

FlorinFlorinFlorinFlorinFlorin ªoavãªoavãªoavãªoavãªoavã aaaaa anunþatanunþatanunþatanunþatanunþat programulprogramulprogramulprogramulprogramul FiliaºiuluiFiliaºiuluiFiliaºiuluiFiliaºiuluiFiliaºiului dindindindindin aceastãaceastãaceastãaceastãaceastã iarnãiarnãiarnãiarnãiarnã

Deºi lucrurile erau, în principiu, clare, conducerea divizionarei doljene de Liga a III-a, CSO Filiaºi, a ajuns la un acord de principiu cu Florin ªoavã, care va conti- nua pe banca tehnicã cel puþin pânã în varã. Fapt dezvãluit chiar de fostul inter- naþional, care a anunþat ºi programul acestei ierni, precum ºi alte detalii din sânul echipei. „Nici nu s-a pus problema sã nu conti- nui, doar cã nu s-au semnat actele. Nu am discutat deocamdatã perioada noii mele în- þelegeri, dar va fi pe minimum ºase luni. M-am întâlnit de câteva ori cu domnul pre- ºedinte Florin Spânu ºi am stabilit tot ce trebuie fãcut în aceastã iarnã. Reunirea lo- tului va avea loc luni, 16 ianuarie, la ora 14.00, la stadionul Chimia din Iºalniþa. În- tre 9 ºi 17 februarie vom pleca într-un can- tonament montan la Baia de Aramã. Am înþeles cã au fost acolo an de an ºi cã sunt condiþii bune. Ne-am structurat ºi datele pentru meciurile amicale, iar acum urmea- zã sã gãsim adversarele. Vrem sã jucãm pe 25 ºi 28 ianuarie, iar în februarie în datele de 1, 4, 11, 15 ºi 22”, a spus ªoavã, pentru site-ul oficial al grupãrii filieºene.

Deocamdatã,ºaseplecãri ºi osingurãvenire

Florin ªoavã a vorbit ºi despre schim- bãrile survenite la nivelul lotului: “S-a re- nunþat la câþiva jucãtori, în speþã la Rãz- van Istudor, Ionuþ Cimpoeru, Frank Or- ban, Zamfir, japonezul Toshi ºi Robert Cãle, cãruia i s-a încheiat contractul ºi nu i-l vom prelungi. O situaþie neclarã o are Tãnase, care vrea sã plece. Ar fi o pierde- re pentru noi, dar asta e viaþa, trebuie sã ne descurcãm, sã gãsim ºi alte soluþii. La capitolul veniri, deocamdatã preºedintele nostru a discutat cu Radu Moraru ºi aces- ta se întoarce la echipã. Este un avantaj, pentru cã este junior ºi avem nevoie de el. Cu siguranþã o sã mai vinã doi-trei jucã- tori, nu mai mulþi, pentru cã grupul este deja format ºi nu aducem doar de dragul de a aduce. Ne trebuie un fundaº central, un mijlocaº stânga ºi un atacant”, a mai afirmat ªoavã.

“Sunt sigur cã ne vomclasa pe podium”

În privinþa returului, Florin ºoavã este si- gur cã echipa va prinde podiumul la final:

„Fiecare echipã va încerca sã-ºi complete-

la final: „Fiecare echipã va încerca sã-ºi complete- ze lotul cu jucãtori buni, deci va fi

ze lotul cu jucãtori buni, deci va fi mai greu ca în tur. Dar noi ne dorim sã jucãm un fotbal la fel de bun ca în ultimele etape, sã facem spectacol ºi sã aducem cât mai mulþi oameni la stadion. Sunt încrezãtor în for- þele echipei ºi sunt sigur cã ne vom clasa sus, pe podium. ªi acum puteam sã iernãm pe locul doi dacã ne impuneam la Titu, dar

s-a ratat mult ºi suntem pe patru. Dupã evoluþia echipei ºi dupã cum s-a compor- tat în partea a doua a turului, cred cã eram îndreptãþiþi sã fim pe locul doi. Era un re- zultat meritoriu. Dar nu-i nimic, avem un grup unit, bun, iar dacã mai aducem doi- trei jucãtori care sã ne ajute o sã avem re- zultatele dorite”, a încheiat ªoavã.

Raluca Olaru a pierdut finala turneului de dublu de la Shenzhen

Olaru a pierdut finala turneului de dublu de la Shenzhen Perechea compusã din Raluca Olaru ºi

Perechea compusã din Raluca Olaru ºi ucraineanca Olga Savciuk, cap de serie

numãrul 3, a pierdut, sâmbãtã, finala probei de dublu din cadrul turneului de la Shen-

zhen (China), dotat cu premii în valoare totalã de 750.000 de dolari. Cele douã s-au înclinat cu 1-6, 5-7, dupã o orã ºi 20 de minute, în com- pania tandemului, Andrea Hlavackova/Shuai Peng (Cehia/China), cotate cu ºansa secundã la cucerirea trofeului. Pentru aceastã performan- þã, Olaru ºi Savciuk vor primi câte 180 de puncte în clasa- mentul de dublu ºi un cec în valoare de 13.544 de dolari. În întrecerea de simplu, câºtig de cauzã a avit cehoai- ca Katerina Siniakova (52 WTA). Cea care barase în optimi drumul Simonei Halep a depãºit-o în ultimul act pe americanca Alison Riske (39 WTA), scor 6-3, 6-4.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

6-3, 6-4. SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT DIGI SPORT 2 7:00 – TENIS

DIGI SPORT 2

7:00 – TENIS (F) – Turneul de la Sydney (Aus- tralia): ziua 2 / 21:45 – FOTBAL Spania – La Liga:

Osasuna – Valencia / 3:00 – TENIS (F) – Turneul de la Sydney: ziua 3.

DIGI SPORT 3

2:00 – TENIS (F) – Turneul de la Hobart (Australia):

ziua 3.

DOLCE SPORT 1

21:45 – FOTBAL Spania – La Liga: Osasuna – Valencia.

EUROSPORT 1

9:00 – TENIS (M) – Turneul de la Sydney (Australia).

HANDBAL(M) CM 2017, un vis mult prea îndrãzneþ Naþionala de tineret, fãrã speranþe în faþa
HANDBAL(M)
CM 2017, un vis mult prea îndrãzneþ
Naþionala de tineret, fãrã
speranþe în faþa nordicilor
Selecþionata Under 21 a Ro-
mâniei a ratat accederea la Cam-
pionatul Mondial din vara aces-
tui an, dupã ce a pierdut primele
douã meciuri din cadrul grupei
de calificare de la Piteºti, contra
putericelor reprezentative ale
Danemarcei (15-26 vineri) ºi
Suediei (25-32 sâmbãtã). Cele
douã formaþii scandinave ºi-au
disputat asearã primul loc, sin-
gurul care asigura biletele pen-
tru turneul final, în timp ce ju-
cãtorii lui Ovidiu Mihãilã ºi Da-
niel Apostu au întâlnit, într-o
partidã de palmares, Bulgaria.
Tricolorii mari ºi-au continuat
seria eºecurilor din amicale
Învinsã recent de vicecam-
pioana mondialã Qatar (18-30)
ºi de deþinãtoarea titlului conti-
nental, Germania (21-30), - am-
bele calificate la CM care va de-
buta miercuri, România a pier-
dut ºi primele douã partide de la
“Yellow Cup”, scor 24-25, vi-
neri, cu Brazilia (calificatã, de
asemenea, la CM), respectiv 19-
25, sâmbãtã, în compania gaz-
dei Elveþia. Ieri, dupã închide-
rea ediþiei, naþionala noastrã s-a
testat ºi cu Slovacia. Amintim,
România a pornit senzaþional în
calificãrile pentru CE 2018,
având bilanþ maxim dupã cioc-
nirile cu Belarus (d) ºi Polonia
(a), într-o grupã din care mai
face parte Serbia.

16 / cuvântul libertãþii

luni, 9 ianuarie 2017

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1, cacacacacacacacacaca înînînînînînînînînîn 1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978, înînînînînînînînînîn RFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFG

1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1,1-1, cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacaca înînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînîn 1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978,1978, înînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînîn RFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFG

RFG RFGRFGRFGRFG RFGRFG RFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFGRFG

UniversitateaUniversitateaUniversitateaUniversitateaUniversitatea CraiovaCraiovaCraiovaCraiovaCraiova ––––– FortunaFortunaFortunaFortunaFortuna DusseldorfDusseldorfDusseldorfDusseldorfDusseldorf 1-11-11-11-11-1

Au marcat: Alex Popescu 78 / Iyoha 24. Universitatea Craiova: Mingote – Vlãdoiu (46 R. Petre), Acka (46 Kelic), Dumitraº (46 Popov), Briceag – Zlatinski (46 Mateiu), Screciu (46 Drãghici) - Manea (46 Mãzãrache) Bãluþã (46 Gusta- vo), Bancu (46 Nuno Rocha) – Ivan (46 Alex Popescu). Antrenor:

Gigi Mulþescu. Fortuna Dusseldorf: Rensing – Hoffmann (46 Koch), Madlung (46 Akpoguma), Bormuth (46 Gül) – Schauerte (46 Kiesewetter), Gartner (46 Kinjo), Bodzek (46 Ferati), Ayhan (46 Sobottka), Schmitz (46 Bellinghausen) – Ritter (46 Yildirim), Iyoha (46 Rüzgar). Antrenor: Friedhelm Funkel.

Universitatea Craiova a re- mizat într-un amical disputat în Malta cu Fortuna Dusseldorf, o reeditare a dublei din primul tur al Cupei Cupelor de acum aproape 4 decenii

Universitatea Craiova ºi Fortu- na Dusseldorf ºi-au dat întâlnire dupã aproape 4 decenii de la dubla din turul 1 al Cupei Cupelor, solda- tã cu calificarea nemþilor, care aveau sã joace în acel sezon chiar finala, pierdutã în faþa Barcelonei. Ambele cluburi au ºi menþionat pe paginile lor de web cã echipele s- au confruntat în anii 70 în a doua competiþie intercluburi, dispãrutã între timp. Amicalul din Malta n-a

fost aranjat cu gândul de a reedita disputele din 1978, întrucând cei din

fãcut spectacol acum un an în Antalya, la meciul cu Universita- tea, ultraºii Fortunei Dusseldorf au aprins torþe în debutul jocului de pe stadionul Ta’Qali din Val- letta, unul dintre fani întrerupând ºi partida pentru a strãbate tere- nul cu o torþã aprinsã. Gigi Mulþescu a utilizat o for- mulã ineditã ºi destul de neinspi- ratã. Fundaº dreapta a fost utili- zat tânãrul Vlãdoiu, deºi pe acel post s-a consacrat Dumitraº, in- clusiv la echipa naþionalã. În schimb, „Dumi” a fost mutat în centru, unde evoluþiile sale sunt mai degrabã modeste. În prima reprizã, germanii s-au distrat cu defensiva Craiovei, în special prin raidurile atacantului german de culoare Emmanuel Iyoha. În vâr-

atacantului german de culoare Emmanuel Iyoha. În vâr- staff-ul Universitãþii au aflat abia în pre- ziua

staff-ul Universitãþii au aflat abia în pre- ziua disputei cu Fortuna cã Borussia Monchengladbach nici mãcar nu se aflã în Malta, deci nu prea avea cum sã fie adversara alb-albaºtrilor. Aºa cã în loc de reeditarea partidei cu „Glad- bach”, ªtiinþa a dat peste o altã fostã rivalã în Europa, dar de alt calibru, fi- indcã Fortuna Dusseldorf este pe lo- cul 8 în liga secundã germanã, în timp ce Borussia a evoluat în sezonul ac- tual al Ligii Campionilor.

Primareprizã,

ladiscreþianemþilor

La fel cum suporterii unei alte echipei germane, Hallescher, au

stã de 19 ani, atacantul cu origini nigeriene a creat panicã printre alb-albaºtri, iar în minutul 24 a ºutat printre picioarele lui Mingote, dupã ce portughezul reuºise sã se opunã în câteva rânduri deschide- rii scorului. Ayhan ºi Iyoha au fost aproape sã mãreascã avantajul, dar oltenii au scãpat cu o diferen- þã minimã la pauzã. Unica ocazie a Craiovei a venit în urma acþiunii purtate de Ivan ºi Bancu, finaliza- tã cu ºut peste poartã de Bãluþã.

AlexPopescu, gol ladebut

În partea a doua, Craiova a

AlexPopescu, gol ladebut În partea a doua, Craiova a încercat sã ofere o replicã mai consistentã.

încercat sã ofere o replicã mai consistentã. Gustavo a fost cel mai periculos jucãtor al lui Mul- þescu. Brazilianul putea egala dintr-o loviturã liberã executatã inteligent, iar apoi l-a servit per- fect dintr-o altã fazã fixã pe Ke- lic, care a trimis cu capul în barã. Mingote a mai avut douã inter- venþii bune, iar Universitatea a egalat cu 12 minute înaintea fi- nalului. La debutul pentru echipa mare a ªtiinþei, Alex Popescu a ºi marcat. Atacantul de 19 ani a profitat de o pasã primitã de la un adversar, s-a dus în stoperul advers încercând sã pãstrundã în careu ºi când pãrea sã piardã controlul mingii a ºutat din alu- necare, surprinzându-l pe Mi- chael Rensing. Acesta din urmã, în vârstã de 32 de ani, a fost timp de 5 sezoane al doilea portar al lui Bayern Munchen ºi recent a fost votat în renumita publicaþie Kicker drept cel mai bun goal- keeper al turului din Zweite Bun- desliga. Caracterizarea jocului de la Valletta a fost fãcutã de antreno- rul nemþilor, Friedhelm Funkel:

„Am fãcut un meci bun, þinând cont cã am întâlnit echipa care ocupã locul 4 în prima ligã din România. Am dominat prima re- prizã, iar dupã pauzã am folosit o altã formulã, cu unele noutãþi. Din pãcate, am fãcut o gafã ºi le-am oferit adversarilor ºansa de a ega- la. Totuºi, sunt mulþumit de rezul- tat ºi de modul cum am jucat”.

Mingoteadebutat, dar sub numele de Vlad

Portarul Pedro Mingote a fost

titular în primul amical al ªtiinþei din 2017, însã veteranul portughez n-a fost pomenit în ºtirea de pe site-ul oficial al clubului. Astfel, pe pagina oficialã de web a Uni- versitãþii ºi pe cea de facebook, portar a fost trecut puºtiul Andrei Vlad, care ar putea fãrã proble- me sã fie fiul lui Mingote, între cei doi fiind o diferenþã de vârstã de 20 de ani. Cei de la CS Uni- versitatea Craiova au amintit prin aceastã metodã de ascundere a identitãþii de vremurile când Se- curitatea îl obliga pe Ceauºilã sã figureze drept C. Gheorghe, iar Ernest Szekely s-a transformat în Dan Daniel când a ajuns la Vic- toria Bucureºti.

Cãlãtorie cu peripeþii spreMalta

Delegaþia Universitãþii Craio- va a întâmpinat probleme din ca- uza zãpezii ºi gerului care a cu- prins România, cursa aerianã

Bucureºti-Valletta fiind amânatã cu câteva ore. Zborul nu a fost nici el unul liniºtit, turbulenþele oferindu-le emoþii alb-albaºtrilor, care au ajuns în jurul orei 3 dimi- neaþa în Malta. Gigi Mulþescu are sub comandã pentru cele 3 sãp- tãmâni de pregãtire 26 de jucã- tori, dintre care 4 sunt portari. Lotul ªtiinþei pentru cantona- mentul de iarnã: Nicolai Calan- cea, Pedro Mingote, Laurenþiu Popescu, Andrei Vlad (portari); Marius Briceag, Stephane Acka, Renato Kelic, Apostol Po- pov, Andrei Dumitraº, ªtefan Vlã- doiu (fundaºi); Alexandru Mateiu, Gustavo Vagenin, Nicuºor Bancu, Madson Henrique, Alexandru Bãluþã, Hristo Zlatinski, Stephan Drã- ghici, Alin Manea, Robert Petre, Vladimir Screciu, Radu Bârzan (mijlocaºi); Andrei Ivan, Nuno Rocha, Si- mon Mãzãrache, Jovan Markovic, Alexandru Popescu (atacanþi).

Radu Bârzan (mijlocaºi); Andrei Ivan, Nuno Rocha, Si- mon Mãzãrache, Jovan Markovic, Alexandru Popescu (atacanþi).