Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea ’’Ştefan cel Mare”, Suceava Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Programul de studii: Contabilitate și Informatică de Gestiune

CONTABILITATE DE GESTIUNE TEMĂ DE CONTROL

CONF. UNIV.DR. Camelia MIHALCIUC

STUDENTĂ, ISTRATE ANDREEA – MIHAELA AN: II

2016

Tema 1

SC. ONIROXY.SRL are că domeniul de activitate codul CAEN 1399 – Fabricarea altor articole textile, fabricarea etichetelor. Materiile prime folosite în prelucrarea etichetelor sunt papiotele de aţă iar produsul finit este etichete pentru articole de îmbrăcăminte. Materiile prime intră în gestiunea unităţii pe bază de factură.

În cursul perioadei de gestiune unitatea patrimonială înregistrează următoarele operaţiuni:

 

-

Pe 1 Mai 2015 stocul iniţial de materii prime este de 10 buc.x 0.9lei/buc= 9lei

 

-

Pe 5 Mai 2015 are loc o intrare de 30 buc.x 1 lei/buc= 30lei

 

-

Pe 7 Mai 2015 are loc o ieşire de 35 buc.

 

-

Pe 10 Mai 2015 are loc o intrare 30 buc. x 1.10 lei/buc = 33 lei

 

-

Pe 12 Mai 2015 are loc o ieşire de 15 buc.

 

-

Pe 20 Mai 2015 are loc o ieşire de 15 buc.

-

Pe 25 Mai 2015 are loc o intrare de 25 buc.x 1.2 lei/buc.= 30 lei

 

-

Pe 28 Mai 2015 are loc o ieşire de 25 buc.

 
 

1.

CMP calculat la sfârşitul perioadei

 
 

Data

Intrare

 

Ieşire

Stoc

 

Q

Cu

 

V

Q

Cu

V

Q

Cu

V

 

01.05

-

-

-

-

-

-

10

0.9

9

05.05

30

1

30

 

-

-

-

40

-

-

07.05

-

-

-

35

-

-

5

-

-

10.05

30

1.1

 

33

 

-

-

-

35

-

-

12.05

-

-

-

15

-

-

20

-

-

20.05

-

-

-

15

-

-

5

-

-

25.05

25

1.2

 

30

 

-

-

-

30

-

-

28.05

-

-

-

25

-

-

5

-

-

Total

85

-

93

 

90

1.07

96.3

5

1.14

5.7

CMP Sf =

CMP =

=

CMP = = = = 1.07 lei/buc

=

CMP = = = = 1.07 lei/buc

= 1.07 lei/buc

 
= * CMP = 90 * 1.07 = 96.3

=

=

* CMP Sf = 90 * 1.07 = 96.3

 

S f = S i =

S = S =

-

= 9+93-96.3 = 5.7 lei

= 9+93-96.3 = 5.7 lei

C u =

= 1.14 lei/buc = CMP

= 1.14 lei/buc = CMP Sf

 

Avantaje:

- simplifică calculul de avaluare al stocurilor;

- are rolul de a nivela variaţiile de cost în cazul fluctuaţiilor de curs.

Dezavantaje:

-

Nu permite evaluarea fiecărei ieşiri din stoc, ci numai evaluarea globală la sfârşitul perioadei ceea ce este în contradicţie cu principiul de bază al inventarului permanent;

-

Mijloc de netezire a evaluării; valoarea stocurilor finale va fi minimizată în perioadele de creştere a preţurilor şi supraevaluată în perioada de scădere a preţurilor.

 

1.

CMP calculat după fiecare ieşire

 
 

Data

Intrare

Ieşire

Stoc

 

Q

Cu

V

Q

Cu

V

Q

Cu

V

 

01.05

-

-

-

-

-

-

10

0.9

9

05.05

30

1

30

 

-

-

-

40

0.98

39.2

07.05

-

-

-

35

0.98

34.3

5

0.98

4.9

10.05

30

1.1

33

 

-

-

-

35

1.08

37.8

12.05

-

-

-

15

1.08

16.2

20

1.08

21.6

20.05

-

-

-

15

1.08

16.2

5

1.08

5.4

25.05

25

1.2

30

 

-

30

1.18

35.4

28.05

-

-

-

25

1.18

29.5

5

1.18

5.9

Total

85

-

93

 

90

-

96.2

5

1.18

5.9

CMP 05.05 =

CMP = = = 0.98 lei/buc =

=

 • = 0.98 lei/buc

=

= = 0.98 lei/buc =
 

CMP 10.05 =

CMP = = = 1.08 lei/buc

=

 • = 1.08 lei/buc

CMP 25.05 =

CMP = = = 1.18 lei/buc

=

 • = 1.18 lei/buc

Avantaje:

 

-

Valoarea stocurilor şi a ieşirilor din stoc este cunoscută în permanenţă

 

-

Valoarea ieşirilor calculate conform metodei este mai apropiată realităţii economice din acel moment

Dezavantaje:

 

-

Datorită complexităţii sale, utilizarea acestei variante de calcul a CMP este dificilă mai ales pentru ciclurile de exploatare unde mişcările de stocuri sunt foarte numeroase.

 

2.

Evaluarea stocurilor la ieşirea din patrimoniu prin metoda FIFO

 

Data

 

Intrare

Data Intrare Ieşire Stoc

Ieşire

Data Intrare Ieşire Stoc

Stoc

Q

Cu

V

Q

Cu

V

Q

Cu

V

01.05

-

-

-

-

-

-

10

0.9

9

30

1

30

-

-

-

10

0.9

9

05.05

30

1

30

40

-

39

 

-

-

-

10

0.9

9

-

-

-

07.05

25

1.0

25

5

1

5

35

-

34

 

30

1.1

33

-

-

-

-

-

-

 

5

1

5

10.05

 • 30 33

1.1

 • 35 38

-

 

-

 

-

-

5

1

5

 • - -

-

 

10

1.1

11

 • - -

-

12.05

15

-

16

20

1.1

22

 

20

 • - 22

-

 

-

-

15

1.1

16.5

-

 • - -

-

 • - -

20.05

5

1.1

5.5

5

-

5.5

25

 

1.2

30

-

-

-

 • - -

-

 • - -

-

25.05

5

1.1

5.5

 • 25 1.2

30

 
 • 30 35.5

-

-

 

-

-

5

1.1

5.5

-

-

-

20

1.2

24

-

-

-

28.05

25

-

29.5

-

-

-

 

5

1.2

6

5

-

6

Total

85

-

93

90

-

96

5

-

6

Avantaje:

- este simplă de aplicat

 

-stocurile finale sunt evaluate la valorile cele mai recente şi sunt, mai apropiate de realitatea economică

Dezavantaje:

-iesirile din stoc sunt subevaluate în perioada de inflaţie,ceea ce conduce la o minimizare a cheltuielilor şi la o supraevaluare a rezultatului final

 
 

-invers, ieşirile din stoc sunt supraevaluate într-o perioadă de scăderea a preţurilor, deci costurile se corelează cu întârzierea cu variaţiile de preţ

 

3.

Evaluarea stocurilor la ieşirea din patrimoniu prin metoda LIFO

 

Data

 

Intrare

Ieşire

Data Intrare Ieşire Stoc

Stoc

Q

Cu

V

Q

Cu

V

Q

Cu

V

01.05

-

-

-

 • - -

-

10

0.9

9

05.05

30

1

30

 • - -

 

-

10

0.9

9

30

1.0

30

40

-

39

07.05

-

-

-

30

1.0

30

5

0.9

4.5

5

0.9

4.5

-

-

-

35

34.5

5

-

4.5

10.05

30

1.1

33

-

-

-

5

0.9

4.5

-

-

-

30

1.1

33

35

-

37.5

12.05

-

 • - -

15

 • 1.1 16.5

 

5

0.9

4.5

-

-

-

15

1.1

16.5

20

-

21

20.05

-

 • - -

15

 • 1.1 16.5

 

5

0.9

4.5

-

-

-

-

-

-

5

-

4.5

25.05

25

1.2

30

-

-

-

5

0.9

4.5

-

-

-

-

-

-

25

1.2

30

30

-

34.5

28.05

-

-

-

25

1.2

30

5

0.9

4.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

4.5

Total

85

-

93

90

-

97.5

5

0.9

4.5

Avantaje: -iesirile de stoc sunt evaluate la costurile cele mai recente;

-fenomenul invers se produce într-o perioadă de scădere a preţurilor

-in perioada de inflaţie consumurile sunt supraevaluate, în comparaţie cu metoda FIFO, ceea ce conduce la o majorare a cheltuielilor şi la o diminuare a rezultatului financiar, deci o micşorare a impozitului pe profit.

Dezavantaje: -costurile se corelează cu variaţiile de preţ, dar stocul este supraevaluat în caz de depreciere monetară;

-in perioada de creştere puternică a preţurilor, entitatea patrimonială, care poate fixa preţurile sale de vânzare după costurile complete, este interesată să urmărească ca, preţurile de vânzare să urmeze imediat preţurile sale de cumpărare, astfel încât preţurile de vânzare să genereze o rezervă suficientă pentru a face faţă cumpărăturilor.

5. Metoda preţului standard

CMP calculate la sfârşitul gestiunii este de l leu/buc este costul standard.

 

D

301

CS

C

 • 01.05 S id =10*1=10

 

35*1=35

 • 05.05 30*1=30

15*1=15

 • 10.05 30*1=30

15*1=15

 • 25.05 25*1=25

25*1=25

R d =85

R c =90

T sd =95

T sc =90

D

308

C e -CS

C

 • 01.05 S id =10*(0.9-1)= -1

   
 • 05.05 30*(1-1)=0

 
 • 10.05 30*(1.1-1)=3

 
 • 25.05 25*(1.2-1)=5

Rd=8

Rc: 6.3

Tsd: 7

Tsc: 6.3

K=

K= = = = 0.07 Sfd=Tsd-Tsc=7-6.3=0.7

=

=
=

= 0.07

Sfd=Tsd-Tsc=7-6.3=0.7

Rc308 = K*Rc301 = 0.07*90 = 6.3

05.05

%

=

401

36

 

301(cost standar)

 

30*1=30

 

308

30*(1-1)=0

4426

30*20%=6

Se inreg. Achiziţia a 30buc la

 
 

Cs 1leu/buc

Ca 1leu/buc

07.05

 

601=301

 

35*1=35

35*1=35

Se inreg darea în consum a celor 35 buc mat prime la cost standard 1 leu/buc

10.05

 

%

=

401

 

39.6

 
 • 301 30*1=30

 • 308 30*(1.1-1)=3

4426

33*20%= 6.6

Se achiziţionează 30buc a

 
 

Cs 1leu/buc

Ca 1.1lei/buc

12.05

 

601=301

 

15*1=15

15*1=15

Se inreg. Darea în consum a celor 15 buc mat prime la cost standar 1 leu/buc

20.05

 

601=301

 

15*1=15

15*1=15

Se inreg. Darea în consum a celor 15 buc mat prime la cost standar 1 leu/buc

25.05

 

%

=

401

 

36

 
 • 301 25*1=25

 • 308 25*(1.2-1)= 5

4426

30*20%=6

Se achiziţionează 25buc a

 
 

Cs 1leu/buc

Ca 1.2lei/buc

28.05

 

601=301

 

25*1=25

25*1=25

Se inreg. Darea în consum a celor 25 buc mat prime la cost standar 1 leu/buc

31.05

601=308

 

6.3

6.3

   

Se înregistrează darea în consum şi a diferenţelor de preţ aferente materiilor prime

 

Sf= Sf 301 +Sf 308 = 5.7

 

E=(35+15+15+25)*1=90*1=90

 

I=(30+30+25)*1=85*1=85

6. Analiză comparative a metodelor de evaluare a stocurilor la ieşirea din patrimoniu

Caracteristică

CMP

FIFO

LIFO

Cs

 

CMP Sf

CMP fiecare intrare

Şi

9

9

9

9

9

93 93 93 93 93

93

93

93

93

93

96.3 96.2 96 97.5 96.3

96.3

96.2

96

97.5

96.3

Sf

5.7

5.9

6

4.5

5.7

Din datele prezentate în table constatăm faptul că rezultatul exerciţiului nu depinde numai de performanţele economice şi financiare ale unităţii patrimoniale, ci şi de opţiunile sale metodologice pe linie de evaluare a stocurilor la ieşirea din patrimoniu, şi aume:

 • - Variantele metodei epuizării successive a stocurilor (FIFO şi LIFO) sunt complexe şi implică necesitatea cunoaşterii permanente a compoziţiei stocului de bunuri material;

 • - Metodele de evaluare analizate sunt excelente din punct de vedere principal, însă este deosebit de important de a şti până la ce punct pot prezenta date exacte.