Sunteți pe pagina 1din 1
 

Prof. dr. Ioan MĂRCULEȚ Prof. înv. primar Dorina BIRIȘ

 
 

T

E

M

A

2

 

VALEA LUNGĂ – ORIZONTUL LOCAL: RELIEFUL (De la relieful localității Valea Lungă la relieful României)

 

Exercițiul I

Relieful localității Valea Lungă (circa 425 m altitudine medie) este predomninant deluros și se înscrie în Podișul Târnavelor. Se evidențiază dealurile Bere, Chepteni, Cimitirului și Veserei, cu altitudini de 450-550 m. În sud-vestul satului se află valea Târnavei Mari, cu terase și luncă largă, iar prin partea centrală se evidențiază valea pârâului Valea Lungă.

Citește textul din coloana din dreapta și scrie în caiet:

 

a) forma de relief predominantă;

d)

altitudinea medie a reliefului;

c)

principalele elemente componente ale Văii

Târnavei Mari.

 
 

Exercițiul II

 

1. Analizează Harta reliefului judeţului Alba şi scrie în caiet:

 

- numele unităţilor de relief;

 

- forma de relief care ocupă suprafaţa cea mai mare;

poziţia geografică a Depresiunii Colinare a Transilvaniei în cadrul județului.

-

care ocupă suprafaţa cea mai mare; poziţia geografică a Depresiunii Colinare a Transilvaniei în cadrul județului.

2.

Completează afirmațiile de mai jos:

 

a) Localitatea Valea Lungă este situată în unitatea de relief numită b) Subunitatea de relief numită Podişul Târnavelor face parte din

3. Încercuieşte răspunsul corect. În judeţul Alba, podişul Târnavelor de află situat în partea de:

 

a) est

b) nord-est

c) sud

d) vest

4.

Colorează Podişul Târnavelor folosind culoarea potrivită.

   

Exercițiul III

 

Analizea

harta

alăturată

(România

unitățile de

relief)

și

colorea:

 
 

a)

cu

roșu,

simbolul

localității Valea Lungă;

 
 

b)

cu

galben,

Depresiunea

Colinară

a

Transilvaniei;

 
c) cu maro, unitățile montane care încadrează Depresiunea Colinară a Transilvaniei; d) cu verde, Câm

c) cu maro, unitățile montane care încadrează Depresiunea Colinară a Transilvaniei;

d) cu verde, Câmpia de Vest și Câmpia Română.