Sunteți pe pagina 1din 1

TRUPA DE TEATRU “ZÂMBET DE ARTIST”A LICEULUI TEORETIC “MARIN PREDA” PREZINTĂ SCENETA

ŢARA LUI GUFI de MATEI

DISTRIBUŢIE:

VIŞNIEC (adaptare)

GUFI, rege în ţara orbilor:

Daniel Ungureanu, cls a XI-a D

CURTEAN 1:

Ionuţ Dragomir, cls a X-a D

IOLA, fiica lui:

Adelina Toma, Cls a X-a D

CURTEAN 2:

Bogdan Niculescu, cls a IX-a A

MARŢAFIŢA, doica Iolei,

Andreea Rusu, cls a X-a A

STRĂJERUL:

Petre Coman, cls a X-a A

BUBI, sfetnic militar:

Diana Sprînceană, cls a XI-a C

Asistent, sufleur, dublură… Alexandra Tudorache cls a IX-a A

ZENO, sfetnic cancelar:

Mihaela Dobrică, cls a X-a D

LULU, bufon la curte:

Mihai Buzatu, cls a X-a D