Sunteți pe pagina 1din 2

DJ 203 L

CONDICA PENTRU EVIDENTA BETOANELOR TURNATE

NR.
CRT.

DATA
TURNAR
II

ELEMENTUL BETONAT

FURNIZOR

CANTITATE
A DE
BETON
MC

22.03.2
016
22.03.2
016
22.03.2
016
22.03.2
016
24.03.2
016
24.03.2
016
24.03.2
016
24.03.2
016
25.03.2
016
25.03.2
016
25.03.2
016
25.03.2
016
26.03.2
016
26.03.2
016
26.03.2
016
26.03.2
016
28.03.2
016

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CLASA DE
BETON

NR.AVIZ
TRANSPO
RT

C8/10

C8/10

C8/10

C8/10

C8/10

C8/10

C16/20

C8/10

C8/10

C8/10

C20/25

C20/25

C8/10

C8/10

C8/10

C8/10

C8/10

PROBE
DE
BETON
PRELEV
ATE
9

MASURI
ADOPTATE
PENTRU
PROTECTIE
BETON
10

EVENIME
NTE
INTERVE
NITE

SUPRAVEGH
EAT
BETONARE

11

12

3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

DJ 203 L
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

28.03.2
016
28.03.2
016
28.03.2
016
29.03.2
016
29.03.2
016
29.03.2
016
29.03.2
016
31.03.2
016
31.03.2
016
01.04.2
016
01.04.2
016
03.04.2
016

C8/10

C16/20

C8/10

C8/10

C8/10

C20/25

C20/25

C20/25

C20/25

C20/25

C20/25

C8/10

3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI
3
CUBURI

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU