Sunteți pe pagina 1din 23

PROIECT PENTRU OBTINEREA CERIFICATULUI DE

CALIFICARE PROFESIONALA NIVELUL 3 AVANSAT


PENTRU CALIFICAREA
MAISTRU INSTALATOR IN CONSTRUCTII

6.MEMORIU JUSTIFICATIV DE CALCUL


1.Necesarul de caldur[ pentru ncalzire
Calculul necesarului de cldura pentru nclzirea spatiilor beneficiarului s-a fcut in
conformitate cu SR 1907-1-97, SR 1907-2-9 STAS1797/2 STAS1797/2-79 . Calculul a fost
facut de beneficiar acesta alegand ca sursa termica un cazan pe lemne cu puterea de
30kw.
2.Alegerea cazanelor
In punctul termic se vor monta un cazane pe lemne ce v-a genera o putere termica de 30
kw si care vor utiliza ca si combustibil lemnul.
3.Alegerea pompelor
Pentru dimensionarea debitului pompei utilizam urmatorul algoritm de calcul:
Qpompa=Qnecesar de caldura/ t [m/h]
Qpompa= Debitul pompei
Qnecesar de caldura=cantitatea de caldura pentru asigurarea parametrilor de confort [kw]
t=ecartul dintre temperatura agentului pe conducta de ducere (t tur) si temperatura
agentului pe conducta de intoarcere (retur)
t = ttur - tetur =80C-60C=20C
3.1.Pompa pentru circulatia agentului intre fiecare cazan si instalatia interioara de incalzire:
Qpompa=2,00m/h
Hpompa=3,00m.col. H2O
3.2.Pompa de by-pass
Qpompa=1,00m/h
Hpompa=2,00m.col. H2O
4.Alegerea vaselor de expansiune
Volumul vasului de expansiune Vu se calculeaza cu urmatoarea formula:
Vu=1,1xVx(1/(1-pmin/ pmax) [m3]
1,1=coeficient de siguranta
pmin=presiunea absoluta minima in vasul de expansiune inchis necesara mentineri apei in
instalatia rece la o cota care sa depaseasca punctul cel mai inalt al acesteia [bar absolut]
pmax= presiunea absoluta maxima in instalatie determinata de elementele componente ale
instalatiei[bar absolut]
V=crestera volumului apei din instalatie datorita dilatarii [m 3]
V=Vinstx(Vtm/V+5C-1) [m3]
Vtm=volumul masic la temperatura medie de regim [m 3/kg]
V+5C= volumul masic al apei la temperatura minima admisa in cladire la sfarsitul perioadei
de intrerupere a functionarii ( de regula +5C) [m 3/kg]

4.1. Vasul de expansiune din cadrul instalatiei interioare de incalzire


Calculul volumului apei din instalatie
tm=(80C+60C)/2=70C
1.Corpuri de incalzire: 13x20=260l
2.Volumul de apa din instalatia interioara de incalzire este:26l
3.Volumul apei in cazane:46l
Total volum de apa in instalatia de incalzire:332l
Presiunea absoluta minima=3bar
Presiunea absoluta maxima=5bar
V=332x(340,6/332-1)=8,6l

Vu=1,1x8,6x(1/(1-3/5)=23,7l
Deoarece instalatia urmeaza a se extinde se v-a monta un vas de expansiune de tip inchis
avand Vu=24l si presiunea de preincarcare de 2,5 bari.
Conducta de siguranta la vasul de expansiune a cazanului:
Pentru alegerea diametrului interior la conducta de siguranta la vasul de utilizam
urmatoarea formula:
Dinterior=15+ (Q/1160) [mm];
Q=cantitatea de caldura generata de cazan [w]
D=15+ (35000/1160) =28,13mm
Conducta de siguranta ce v-a conecta cele doua cazane v-a avea diametrul =1
Conducta de legatura de la fiecare cazan v-a avea diametrul de:
D=15+ (100000/1160) =20,49mm
Se v-a monta o conducta de =
Dimensionarea supapelor de siguranta:
G=1,61xxxAx[(1,1xpr+1)/v1]unde:
G =debitul de abur produs
=coeficient de curgere a supapei
=coeficient de dilatare a fluidului
A=aria de curgere a supapei alese
pr=presiunea de reglare marcata pe supapa
v1=volumul specific al aburului la presiunea 1,1xp r+1
G=Q/r
r=caldura latenta de vaporizare
5.3.Pentru un cazan Q=30kw
G=30x3600/2121=50,92kg/h
G=1,61x0,4x0,45xAx[(1,1x4,00+1)/0,38] =1,093xA
1,093xA=50,92
A=46,58mm
d=16,7mm
Cazanul va fi echipat cu doua supapa de siguranta de = si presiune de
declansare=4,00 bari.
5.Tratarea a apei
Pentru protejarea cazanelor, apa din circuit trebuie sa nu contina saruri de calciu si de
magneziu in acest sens se v-a prevedea un dozator proportional de polifosfati ( filtru
dedurizator ) ceva avea un debit de 2000l pe ora.
6. Coul de fum
Evacuarea gazelor aese se v-a face printr-un cos de fum metalic ce v-a avea Dn=200mm si
inaltimea de 6,00m, v-a fi izolat cu vata minerala pe minim 2/3 din inaltimea lui. Protectia
mecanica a termoizolatiei se v-a face cu tabla de inox.
Cazanul de Q=30kw este cu tiraj natural si are diametrul racordului de evacuare a gazelor
arse de 156mm..Intreg ansamblu de tubulatura din punctul termic se v-a poza cu o panta
ascendenta de 8% si v-a fi protejat termic cu vata minerala in grosime de minim 50mm,
protectia mecanica, se v-a face cu tabla de inox.
7. Suprafaa vitrat
Suprafetele vitrate vor fi sub forma de ferestre, luminatoare cu geamuri usoare, usi cu geam
sau goluri, toate la exterior.
Suprafata vitrata va indeplini urmatoarele conditii:
-se va utiliza un singur rand de geam
-grosimea maxima a geamului va fi de 3mm
se vor utiliza geamuri simple (nu se admit geamuri armate)
Suprafata centralei termice: 3,55m
Volumul centralei termice: 9,95m
Suprafata de geam necesara:0,05 m/ m=0,50 m
Usa punctului termic v-a fi prevazuta cu o usa metalica de 0,80x1,90m, care v-a avea un
geam cu urmatoarele dimensiuni: 0,60x0,85m

Usa se v-a deschide spre exterior


8. Gol pentru accesul aerului
Cazanul de Q=30kw va functiona pe lemne si vor necesita un gol pentru accesul aerului de
0,02m.In partea inferioara a usi metalice propuse de acces se va prevedea un gol cu
urmatoarele dimensiuni: 0,10x0,20m ce va fi acoperit cu plasa de sirma cu ochiuri de 1 cm
9.Ventilarea ncperii centalei termice
Ventilarea incaperii centalei termice se va face in mod natural prin practicarea unui orificiu
in partea superioara cat mai aproape de tavan care sa aiba suprafata de 25% din suma
ariei sectiuni cosului de fum:
0,25X(X0,20/4) =0,008 m2
Se alege o rama rectangulara cu jaluzele fixe cu dimensiunea de: 0,10X0,10 si o suprafata
de 0,010 m2.
LISTA UTILAJELOR CARE NECESIT MONTAJ PENTRU INSTALAIA DE NCLZIRE
Nr.
crt.
1
2
3
4

DENUMIRE UTILAJ
Cazan Q=30kw-pe combustibil solid (lemn)Pompa Q=2mc/h; H=3m.col. H20
Pompa Q=1mc/h; H=2m.col. H20
Vas de expansiune Vu=24l

5.C A I E T de S A R C I N I

U.M
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.

Cantitate
1
2
2
1

pentru execuia lucrrilor


INSTALAII INCLZIRE
Generaliti
Prezentul caiet de sarcini dezvolta in scris elementele tehnice mentionate in planse si
prezinta informatii, precizari, prescriptii si conditii tehnice pentru executia instalatiilor de
incalzire din centrala termica si spatiile aferente acestor tipuri de instalatii.
Conditii tehnice de executie
Lucrari pregatitoare
Analiza pieselor scrise si desenate din proiect.
Se va face confruntarea planurilor de instalatii de incalzire cu planurile celorlalte specialitati
de instalatii, in vederea coordonarii traseelor comune si a rezolvarii optime a intersectiilor.
De asemenea, se va face confruntarea cu constructia respectiva in vederea coordonarii
golurilor de trecere prin pereti, precum si verificarea pozitiilor la fundatiile de utilaje.
Intocmirea graficului de executie.
In conformitate cu graficul de esalonare a lucrarilor, se va trece la pregatirea locului de
munca, respectiv la amenajarea spatiilor de depozitare a utilajelor care necesita montaj, a
materialelor si a sculelor.
Dimensiunile depozitului trebuie sa asigure spatii pentru depozitarea cantitatilor si
sortimentelor de materiale conform extrasului de materiale necesar, tinand cont de ordinea
cronologica in care trebuie sa fie puse in
opera materialele respective, astfel ca santierul sa aiba necesarul de materiale asigurat dar
sa nu creeeze stocuri.
Depozitul trebuie sa asigure conditii bune de pastrare si de securitatea materialelor.
Pastrarea materialelor pentru instalatii se va face in depozitele de materiale ale santierului,
cu respectarea prescriptiilor in vigoare privind normele de prevenirea incendiilor si normele
specifice de tehnica securitatii muncii.
Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii
si in asa fel incat sa nu se deterioreze.
Utilaje, armaturi si materiale folosite
Se vor folosi utilaje, armaturi si materiale produse in tara si omologate sau din import care
au atestatul de folosire de la organele de stat abilitate in acest sens - MLPAT, ISCIR, BRML.
Utilajele, armaturile si materialele vor trebui sa fie insotite de:
certificatul de calitate al furnizorului care sa confirme realizarea de catre
produsul respectiv a caracteristicilor tehnice prevazute
fise tehnice de detaliu continand caracteristicile produsului si durata de viata
in exploatare in care se mentioneaza aceste caracteristici
instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare a produsului
certificatul de garantie specificand perioada de timp in care se asigura
realizarea caracteristicilor
Executantul lucrarilor de instalatii se asigura de existenta certificatelor mentionate mai sus
si de cunoasterea lor de catre personalul specializat propriu.
Inaintea punerii in opera, toate materialele si aparatele se supun unui control cu ochiul liber
pentru a constata daca nu au suferit degradari de natura sa le compromita tehnic
(deformari sau blocari la aparate, starea filetelor, a flanselor, functionarea armaturilor, stuturi
deformate sau lipsa etc.). Se remediaza defectiunile respective sau se inlocuiesc aparatele
si materialele ce nu pot fi aduse in starea corespunzatoare de remediere.
Montarea utilajelor
Generalitati
Instalarea cazanelor,boilerelor cu acumulare, boilerelor cu acumulare, a recipientilor de
acumulare, a vaselor de expansiune sub presiune si a pompelor se va face in conformitate

cu prevederile cuprinse in instructiunile tehnice ISCIR (C1, C4, C30, C31), precum si cu
instructiunile de montare ale producatorilor.
Montare cazane
Montarea cazanelor se va face cu respectarea :
1.Normativului I 13, privind proiectarea si executia instalatiilor de incalzire
2.Cartii tehnice a cazanului
3.Instructiunile tehnice, ale furnizorului
Montarea supapelor de siguranta
Supapele de siguranta cu parghie si contragreutate se monteaza astfel incat tija sa fie
verticala si ridicarea contragreutatii sa se poata face liber, indiferent de pozitia ei pe
parghie.
Supapele de siguranta se regleaza prin stabilirea contragreutatii, respectiv a arcului,
corespunzator presiunii de asigurare prescrise.
Montarea conductelor
In conditii T<115*C
Se folosesc conducte laminate la cald fara sudura. Se pot folosi si conducte sudate
longitudinal numai pentru circuitul de apa calda 85/65.
Se vor respecta diametrele prevazute in proiect.
Conductele se primesc cu certificatele de calitate date de furnizor.
Fixarea si sustinerea conductelor de pereti, stalpi, grinzi, plansee se va face cu bratari,
dispozitive de prindere sau console.
Distantele dintre punctele de sustinere se vor determina in functie de materialul conductei si
diametrul acesteia conform normativ I 13-1994 - tabel 16.2.
La trecerea conductelor prin pereti se vor monta tuburi de protectie care sa permita
miscarea libera a conductelor, datorita dilatarii si care se vor etansa pentru a evita infiltrarea
de gaze din exterior in centrala termica.
Tehnologia de imbinare a tevilor de otel pentru realizarea instalatiilor de incalzire din
centrala termica se alege de catre executant astfel incat sa se evite riscul obturarii sectiunii
tevii.
Se recomanda ca pentru tevile din otel cu diametre mai mici de sa se foloseasca
imbinarea cu fitinguri cu filet.
Pentru tevile din otel cu diametrul incepand de la , imbinarea se face de regula prin
sudura, cu luarea masurilor necesare pentru a evita obturarea sectiunii.
Imbinarea intre conducte si armaturi se executa prin flanse sau prin filet dupa tipul armaturii
utilizate in proiect.
Filetul tevilor va corespunde prevederilor STAS 432 si trebuie sa permita insurubarea
pieselor cu mana pana la cel putin jumatate si cel mult trei sferturi din lungimea filetului
piesei.
La imbibarile cu filet, etansarea se executa cu fuior de canepa imbibat cu pasta de minium
de plumb sau pasta de grafit amestecata cu ulei de in dublu fiert sau alte solutii de etansare
omologate in acest scop.
La imbinarea prin sudura a tevilor cu diametrul peste 1 , tevile cu peretii sub 4 mm
grosime se sudeaza in I iar cele cu grosimea de 4 mm sau mai mare, se sudeaza in
V .
Etansarea imbinarilor prin flanse se face cu garnituri de klingherit grafitat (marsit). Se pot
folosi si alte materiale care satisfac conditiile necesare de etansare la temperatura maxima
de lucru a instalatiei. Garniturile imbinarilor
cu flanse nu vor obtura sectiunea de trecere a tevii, iar periferia garniturii va ajunge pana la
suruburile flansei.
Schimbarile de directie ale conductelor din otel se realizeaza:

prin intermediul fitingurilor filetate

prin indoirea tevilor

prin intermediul curbelor sau coturilor de sudat cu R min = 1,5


Se recomanda utilizarea, cand conditiile permit, a coturilor din teava STAS 8805 - 8807.
La racodarea tevilor cu diametre diferite se asigura:

continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontala


coaxialitatea conductelor verticale
La schimbarile de directie ale fascicolelor de conducte montate in acelasi plan, curbele se
executa:

cu aceeasi raza de curbura (corespunzatoare tevii cu diametrul cel mai


mare), in cazul cand schimbarea de directie se face intr-un plan perpendicular pe
planul in care se gaseste fascicolul de tevi

cu acelasi centru, in cazul in care schimbarea de directie se face in acelasi


plan in care se gaseste fascicolul de tevi.
Legaturile la aparate se monteaza astfel incat sa permita demontarea aparatelor sau a
unora dintre partile lor componente.
Distribuitoarele pentu apa calda si abur se vor realiza din teava neagra (fara sudura pentru
abur) iar capacele de inchidere vor fi bombate.
Pentru etansarea imbinarilor prin surub cu fileturi matritate se utilizeaza chei cu etansare
cu banda, daca reductia nu este prevazuta cu insurubare cu mai multe laturi direct la
partea metalica.
Utilizarea reductiilor cu fileturi din material plastic nu este admisa in tehnica sanitara din
considerente termo-tehnice si fizico-mecanice !
Reductiile cu fileturi din material plastic pot fi utilizate de exemplu, la efectuarea unor
sisteme de distributie provizorii.
Pentru inchiderea coturilor de perete sau a ansamblurilor universale de perete, inainte de
montarea armaturilor de evacuare se utilizeaza obturatoare din material plastic.
Etansarea imbinarilor
Etansarea imbinarilor prin surub se efectueaza exclusiv cu banda de telefon, fuior de
canepa sau chit special pentru etansare.
La trecerea conductelor prin pereti se vor monta tuburi de protectie care sa permita
miscarea libera a conductelor, datorita dilatarii si care se vor etansa pentru a evita infiltrarea
de gaze din exterior in centrala termica.
ATENIUNE !
Utilizarea reductiilor cu fileturi din material plastic nu este admisa in tehnica sanitara din
considerente termo-tehnice si fizico-mecanice !
Reductiile cu fileturi din material plastic pot fi utilizate de exemplu, la efectuarea unor
sisteme de distributie provizorii.
Pentru inchiderea coturilor de perete sau a ansamblurilor universale de perete, inainte de
montarea armaturilor de evacuare se utilizeaza obturatoare din material plastic.
Proba de presiune
Umplerea sistemului de distributie cu apa este posibila la cel curand o ora dupa efectuarea
ultimei suduri. Dupa terminarea montajului sistemului de distributie de tevi trebuie sa
efectueze proba de presiune in urmatoarele conditii :
Presiunea de proba :
min.1.5xpresiunea de regim dar nu mai mare
de 3bari
Inceputul probei :
min.1 ora dupa aerisirea si etansarea
sistemului
Durata probei :
60 minute
Scaderea max. de presiune :
0.02 MPa (0.2 bar)
Conducta pregatita pentru proba trebuie sa fie asezata conform proiectului, sa fie curata si
vizibila pe intregul traseu. Inchizatoarele montate trebuie sa fie deschise. Armaturile de
evacuare pot fi montate numai in cazul in care corespund suprapresiunii de proba. In mod
obisnuit, la efectuarea probei de presiune acestea sunt inlocuite cu obturatoare. Conducta
se umple din locul cel mai de jos in felul urmator : se deschid toate locurile pentru aerisirea
conductei si se inchid treptat, indata ce din ele curge apa fara bule de aer. Lungimea
conductei testate se stabileste in functie de conditiile locale, insa lungimea maxima
recomandata este de 100 m.
Recomandam ca proba de presiune sa fie efectuata dupa 24 de ore de la umplerea
conductei cu apa. in conducta umpluta cu apa ridicam usor presiunea pana la valoarea de
proba. Proba de presiune dureaza o ora si pe timpul efectuarii ei este permisa o scadere a
presiunii de maxim 0.02 MPa. In cazul in care scaderea este mai mare , este necesar sa

gasim locul de pierdere a apei, sa inlaturam defectiunea si sa efectuam o noua proba de


presiune. Se va intocmi un proces verbal referitor la desfasurarea probei de presiune.In
conditii
Se vor respecta diametrele prevazute in proiect.
Conductele se primesc cu certificatele de calitate date de furnizor.
Fixarea si sustinerea conductelor de pereti, stalpi, grinzi, plansee se va face cu bratari,
dispozitive de prindere sau console.
Distantele dintre punctele de sustinere se vor determina in functie de materialul conductei si
diametrul acesteia conform normativ I 13.
La trecerea conductelor prin pereti se vor monta tuburi de protectie care sa permita
miscarea libera a conductelor, datorita dilatarii si care se vor etansa pentru a evita infiltrarea
de gaze din exterior in centrala termica.
Montarea armaturilor
Daca se pot aproviziona robineti cu obturatori sferici la temperaturile si presiunile indicate in
proiect, se recomanda sa se foloseasca, intrucat acestia sunt mai fiabili, asigura o etansare
foarte buna, se manevreaza usor si arata proportia in care acesta este inchis sau deschis.
Toate armaturile se monteaza in pozitia inchis .
La montarea armaturilor cu flanse se asigura paralelismul intre flansele conductelor si cele
ale armaturilor.
Prevederi finale
Se iau masuri ca, dupa executarea instalatiei de incalzire, sa nu existe nici un risc de ranire
prin contact (cu muchii sau colturi taioase, bavuri ascutite) sau de oparire.
Centalele termice se prevad cu instructiuni de intretinere si exploatare, incluzand scheme
pentru principalele operatiuni.
La distribuitoare-colectoare si pe conducte se prevad etichete indicand destinatia
functionala a agentului termic din conductele respective.
Pe caile de acces ale centralei termice se prevad indicatoare care fac indrumarea
accesului.
In locurile in care accesul este limitat la personlul de exploatare se prevad placi cu
indicatiile respective.
Probe
Se vor respecta prescriptiile din normativele I 13 si PE 204 (proba la rece - presiune;
incercare de functionare; incercare de etanseitate si rezistenta conductelor la cald),
prescriptiile tehnice ISCIR - C1, C38.
Inainte de probe, instalatia se spala pentru evacuarea murdariilor sau resturilor de sudura
din interior; operatiunea se executa inainte de racordarea tevilor la schimbatoare.
Se intocmeste proces-verbal de efectuarea spalarii conductelor.
La proba de presiune care se executa conform normativelor indicate mai sus, se va verifica
si calitatea sudurilor in conformitate cu normativul I 27, pentru clasa de calitate V.
Presiunea de incercare va fi de 1,5 x Pn bar.
Proba este satisfacatoare daca timp de 20 de minute ramane fixa pe aparatele de masura
iar la sudurile ciocanite nu se produc umeziri.
Izolatii si protectii
Se executa la conductele metalice dupa curatirea de rugina, grunduire si efectuarea
probelor. Izolarea conductelor v-a fi executata cu burete (=0,12w/mK)
Standarde si normative
Instalatiile de incalzire centrala se vor realiza conform prevederilor Normativului pentru
proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala I13.
Lista cu principalele prescriptii tehnice si standarde, care intereseaza executarea
instalatiilor de incalzire se gasesc in normativul I13-94, dupa cum urmeza:
Legi, prescripii cu caracter general
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii
Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor.
Prescripii privind proiectarea si executarea instalaiilor de nclzire
I9
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare ( apa si
canalizae ) la constructii civile si industriale

I 14
I 26

Normativ pentru protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate


Instructiuni tehnice pentru proiectarea instalatiilor de incalzire a halelor
industriale cu jeturi de aer limitate spatial
I 27
Instructiuni tehnice privind stabilirea si verificarea clasei de calitate a
imbinarilor sudate la conducte tehnologice
I 29
Instructiuni tehnice pentru proiectarea instalatiilor de incalzire perimetrala la
cladiri industriale
I 35
Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor
de incalzire cu radiatoare din tabla de otel - ROTERM
I 36 Instructiuni tehnice pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale si puncte
termice
I 37
Instructiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulica prin diafragme a instalatiilor
si retelelor termice cu apa calda si fierbinte
I 40
Instructiuni tehnice pentru utilizarea convectoradiatoarelor tip panou pentru
instalatiile de incalzire centrala
I 42
Instructiuni tehnice pentru executarea si exploatarea instalatiilor de utilizare a
energiei solare pentru prepararea apei calde de consum
Prescriptii tehnice ISCIR
C1
Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, repararea,
instalarea, exploatarea si verificarea cazanelor de apa fierbinte
C 30
Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, instalarea,
exploatarea, repararea si verificarea cazanelor mici de abur
C 31
Precriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, instalarea,
exploatarea, repararea si verificarea cazanelor de abur de joasa presiune si a cazanelor de
apa calda
C 37
Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia si incercarea in vederea
omologarii supapelor de siguranta destinate echiparii cazanelor si recipientelor sub
presiune
C 38
Prescriptii tehnice, privind proiectarea si executia instalatiilor de automatizare
care echipeaza cazanele de abur
C 39
Prescriptii tehnice pentru echiparea arzatoarelor de combustibil lichid si
arzatoarelor de gaze.
Standarde privind proiectarea si executarea instalaiilor de nclzire
Prescripii generale
1478
Constructii civile si industriale. Alimentari cu apa
1907
Instalatii de incalzire. Calculul necesarului de caldura. Prescriptii de
calcul
1907
Instalatii de incalzire. Calculul necesarului de caldura. Temperaturi
interioare conventionale de calcul
SR 4839 Instalatii de incalzire. Numarul anual de grade-zile
6156
Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si
social- culturale. Limitele admisibile de zgomot si parametrii de izolare acustica
Terminologie, simboluri si uniti de msur
185/1
Desene tehnice. Instalatii sanitare, de incalzire centrala de ventilare si
gaze naturale. Conducte pentru fluide. Semne conventionale
185/2
Fitinguri si piese auxiliare pentru conducte. Semne conventionale
185/3
Armaturi. Semne conventionale
185/6
Aparate de masura si control. Semne conventionale
4369
Instalatii de incalzire si ventilare. Terminologie.
9796/1
Desene de constructii si arhitectura. Terminologie
Protecia contra coroziunii
7335/3
Izolarea exterioar cu bitum a conductelor din otel
7335/5
Conducte metalice ingropate. Imbinari electroizolante

7335/6
Conducte metalice ingropate. Protejarea conductelor la subtraversari
de ape si la treceri prin camine
7335/7
Conducte metalice ingropate. Imbinari electroizolante cu flanse

9.MASURI NTSM
LA PROIECTAREA, EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII MONTAJ SI IN
EXPLOATARE SE VOR RESPECTA URMATOARELE :
Se va acorda o atentie deosebita operatiunilor si locurilor care ar putea prezenta pericol. In
acest sens, in cele ce urmeaza, se prezinta principalele masuri care trebuie avute in vedere
la executia lucrarilor.
Antreprenorul trebuie sa asigure toate masurile de siguranta pe santier si de primul ajutor in
caz de accidente.
Personalul muncitor trebuie sa aiba cunostinte profesionale si cele de protectia muncii
specifice lucrarilor ce se executa precum si cunostinte privind acordarea primului ajutor in
caz de accident.
Este necesar sa se faca instructaje cu toti muncitorii care iau parte la procesul de realizare
a investitiei precum si verificarea cunostintelor referitoare la NTSM.
Instructajul este obligatoriu pentru intreg personalul care vine in santier in interes de
serviciu sau interes personal.
Aparatele de sudura (grupuri de sudura precum si generatoarele de acetilena) vor trebui
controlate inainte de inceperea executiei si in timpul acesteia de catre serviciul mecanic sef
al intreprinderii sau al grupului santierului respectiv.
Mecanismele de ridicat vor fi deservite de personal calificat.
Nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor. In timpul transportului pe
verticala, tevile vor fi asigurate contra deplasarilor longitudinale si transversale.
Operatiunile de incarcare si descarcare manuala se vor face prin rostogolire pe plan inclinat
cu ajutorul unor dispozitive corespunzatoare sarcinilor respective si controlate inainte de
inceperea lucrarilor.
Efectuarea operatiilor de incarcare-descarcare se va face sub conducerea sefului de echipa
care raspunde de asezarea macaralelor in raport cu greutatea tevilor si cu capacitatea
acestora precum si de intreaga manevra de coborare.
Este interzisa descarcarea tevilor prin cadere sau rostogolire libera.
In cazul folosirii macaralelor se va respecta sarcina admisa a acestora
Se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase.
Este interzisa folosirea si punerea in executie a tevilor si armaturilor si a altor accesorii,
diferite de cele prevazute in documentatia de executie.
Examinarea tevilor se poate face numai dupa stabilizarea presiunii de incercare.
Se interzice personalului muncitor sa stationeze langa blinduri (flanse oarbe) si imbinari cu
flanse pe timpul executarii probelor de presiune.
Personalul muncitor care participa la incercarile de presiune ale conductelor va trebui,
inainte de inceperea lucrarilor sa faca un instructaj special, conform
prevederilor din normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj.
Se vor efectua instructajele individuale si se vor asigura scule si echipamente de protectia
muncii in concordanta cu operatiile executate si in buna stare. Punerea in functiune a
instalatiilor electrice se va face numai dupa executia si atestarea mijloacelor de protectie.
Sunt interzise improvizatiile sau aparate si materialele electrice cu defectiuni. Se vor lega la
priza de pamant carcasele metalice ale aparatelor, utilajelor consumatoare de energie
electrica si cele ale tablourilor electrice.
Se va face instructajul celor ce lucreaza pe utilaje, autocamioane, autobasculante, sau a
celor care lucreaza in apropierea acestora.
Nu se admite folosirea utilajelor sau a mijloacelor de transport de persoane neautorizate.
Intrucat in zona de lucru sunt retele de gaz, energie electrica, telefoane, apa, canal,
termice, se va instrui personalul muncitor, cu privire la pericolul de electrocutare, oparire,
etc.
Intreg personalul muncitor va avea fisa de protectia muncii completata la zi.
Se va instrui personalul muncitor la schimbarea locului de munca.
La executarea lucrarilor de instalatii electrice se vor respecta prevederile Regulamentului
privind protectia si igiena muncii in constructii, Normativul PE 119/82 - Norme de protectia
muncii pentru instalatii electrice, Normele PSI si P 118/99.
Masurile de protectia muncii din prezentul proiect nu sunt limitative.

Constructorul si beneficiarul trebuie sa faca propuneri de imbunatatire a masurilor de


protectia muncii, totdeauna cand este posibil si necesar.
Antreprenorul se va supune tuturor regulilor si normelor referitoare la protectia personalului
de lucru, personalului Beneficiarului, Managerului de Proiect si vizitatorilor, ca urmare a
operatiilor sale. El va trebui sa obtina copii ale tuturor regulamentelor principale si sa le faca
disponibile la locul de munca.
O atentie deosebita va fi acordata regulamentului privind protectia muncitorilor si igiena in
constructii, aprobat de Ministerul Lucrarilor Publice i Amenajrii Teritoriului.

10.MSURI PSI

LA PROIECTAREA, EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII MONTAJ SI IN


EXPLOATARE SE VOR RESPECTA URMATOARELE
Inainte de inceperea executiei lucrarilor de constructii montaj, intretinere sau reparatii,
se va elibera permisul de lucru cu foc si se va asigura dotare cu cel putin urmatoarele:
1. stingatoare cu spuma chimica;
2. stingatoare cu praf;
3. tava din tabla, cu nisip (pentru a evita aprinderea materialelor combustibile).
Temperatura la suprafata izolatiei termice a conductelor, armaturilor si a
celorlalte echipamente termo-mecanice nu trebuie sa depaseasca 40 oC la functionarea
in regim nominal de durata.
Se mentioneaza ca majoritatea materialele folosite la realizarea instalatiei, sunt
incombustibile.
Se vor respecta normele de paza contra incendiilor, atat pe santier cat si la depozitul de
materiale si de carburanti si lubrefianti, precum si la alimentarea utilajelor.
Antreprenorul va asigura permanent accesul la hidrantii operationali pentru formatiile
locale de pompieri.
Masurile PSI din prezentul proiect nu sunt limitative.
Constructorul si beneficiarul trebuie sa faca propuneri de imbunatatire a masurilor PSI,
totdeauna cand este posibil si necesar.
ANEXA
LISTA CU DOTARI PSI SI PROTECTIA MUNCII
stingator portativ cu praf si CO2 tip P5 - 2 buc
idem tip P6 1 buc
stingator portativ cu CO2 tip G5- 1 buc
lada cu nisip de 0,5 mc si lopata- 1 buc
patura incendiu 2 x 2m- 1 buc
covor de cauciuc electroizolant 1 x 0,5 m 1buc
manusi de cauciuc electroizolante 1 per
cizme de cauciuc electroizolante 1 per
casca de protectie 1 buc

8. PROGRAM DE CONTROL AL CALITII LUCRRILOR


n conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, normativului C56/85 i HG 273/94, participanii care
concur la realizarea planului de control a urmririi execuiei, astfel nct lucrrile executate s fie
conforme cu prevederile normelor n vigoare, iar instalaia executat s se ncadreze n parametri
normali de performan, calitate i fiabilitate snt :
-B= Beneficiar (dirigintele de santier desemnat de acesta)
-E= Executantul (responsabilul tehnic cu executia)
-P= Proiectantul (seful de proiect)
-I=inspectia de stat in constructii
Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 seciunea 3 art. 23d, executantul are obligaia convocrii
factorilor ce particip la verificri cu minim 3 zile nainte de fiecare faz.
Prezena proiectantului i certificarea de ctre acesta a calitii lucrrilor executate este obligatorie
pentru urmtoarele faze :
-predarea amplasamentului i trasarea lucrrii (poziionarea
echipamentelor i alegerea
traseelor sistemului de distribuie)
-oridecte ori condiiile obiective de pe antier impun modificarea soluiilor
proiectului
-la recepia la terminarea lucrrilor
-la recepia punerii n funciune
Pe parcursul execuiei lucrrilor se vor respecta ntocmai prevederile proiectului de execuie, ale
standardelor i normativelor n vigoare, ale tehnologiilor moderne de execuie pentru materialele
care nu snt nc asimilate n normativele romneti cu precizarea c acestea trebuie s fi obinut
n prealabil agrementul tehnic.
nainte de montare, toate echipamentele i materialele folosite vor fi inspectate vizual de ctre
executant, pentru a putea depista din aceast faz eventualele defecte, neconcordane cu nivelul
de calitate prescris n certificatele de calitate i conformitate, sau cu prevederile prezentei
documentaii.
Nr.

Faza de execuie

Trasarea poziiei echipamentelor, i a


circuitelor de distribuie

Verificarea caracteristicilor i calitii


materialelor puse n oper

Montarea
echipamentelor,
i
a B+E
circuitelor de distribuie
Proba de rezisten i etaneitate la B+E+P+I
rece
Proba la cald i proba de eficacitate
B+E+P+I
Receptia la teminarea lucrarilor
B+E+P

FN

Recepia
final,
dup
perioadei de garanie

FN

4
5
6
7

expirarea

Cine
verifica
B+E+P

Faza

Observatii

FN

B+E

FN

Se ntocmete proces verbal de


predare a amplasamentului i
trasare a lucrrii
Executantul va prezenta copii
dup certificatele de calitate a
materialelor
Se verific corespondena ntre
proiect i lucrarea realizat
Se ntocmete proces verbal de
prob de presiune
Se ntocmete proces verbal
Se ntocmete proces verbal de
recepie la terminarea lucrrilor
Se ntocmete proces verbal de
recepie definitiv

B+E+P

FD
FD
FN

FN = Faz normal de execuie


FD = Faz determinant a execuiei
Participanii la fazele de urmrire a calitii lucrrilor vor fi anunai de ctre executant, fie direct, fie
prin intermediul beneficiarului.

11. CERINE I CRITERII DE PERFORMAN


Conform Legii 10/1995 privind calitatea n construcii, pe toat durata de existen a instalaiilor este
obligatorie asigurarea nivelului de calitate corespunztor cerinelor.

innd cont de specificul instalaiilor, evaluarea performanelor realizat prin proiect este prezentat
sintetic n tabelul de mai jos:
Nr.
Cerina, definirea
Criteriul de
Msuri i valori
crt.
cerinei
Performan
Prescrise
0
1
2
3
1.
Rezistena i
stabilitatea
1.1. Rezistena mecanic presiunea maxim
6 bar
a elementelor
admis
12 bar
instalaiilor la presiune presiune proba conducte 9 bar
presiune proba armturi
1.2.
1.3.

1.4.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.
3.2.

Rezistena la
temperatura maxim a
temperatura lichidelor apei

65C n conducte de ap
40C n conducte de
canalizare
Rezistena
autocompensarea
realizarea punctelor fize
elementelor instalaiei dilatrilor
i mobile de fixare a
la variaii de
conductelor
temperatur
montarea de piese de
trecere la traversarea
elementelor de
construcie
Instalaiile trebuie s asigurarea soluiilor care corelarea golurilor cu
nu afecteze rezistena s nu afecteze rezistena proiectul de rezisten
i stabilitatea
i stabilitatea construciei respectarea traseelor
construciei
proiectate
Sigurana la foc
Riscul de izbucnire a adaptarea instalaiei la
elementele instalaiei se
unui incendiu datorit gradul de rezisten la foc monteaz pe elemente
instalaiei
al elementelor de
incombustibile
construcie
Combustibilitatea i
limita de rezisten la
foc a materialelor
constituente ale
instalaiei

nivelul combustibilitii
materialelor constituente
ale instalaiei la un
incendiu exterior
nivelul de
combustibilitate, la foc, de
origine intern, a prilor
componente ale
instalaiei

Sigurana n
exploatare
Evitarea pericolului de raportul ntre presiunea
explozie
de serviciu i presiunea
maxim admis
Securitatea la contact temperatura de atingere
direct
rugozitatea la atingere
direct

toate materialele sunt


realizate din materiale
incombustibile
exclus

maxim 1
maxim 65C
suprafee netede,
emailate sau vopsite

Referine
4
I9-94 Normativ privind
proiectarea i executarea
instalaiilor sanitare
I9-94 Normativ privind
proiectarea i executarea
instalaiilor sanitare
I9-94 Normativ privind
proiectarea i executarea
instalaiilor sanitare Caiet de
sarcini
breviar de calcul

P118/83 norme de
proiectare i realizare a
construciilor privind protecia
mpotriva focului;
SR 11357 msuri de
siguran contra incendiilor;

0
3.3.

2
golul de trecere pentru
conducte

3
nchis obligatoriu etan

proba de presiune
proba de etaneitate

corespunztoare
corespunztoare

5.1.

1
Securitatea la
intruziune
Etaneitate
Etaneitatea
elementelor i
mbinrilor
Confort
Confort higrotermic

evitarea apariiei
condensului pe suprafee
reci
reducerea pierderilor de
cldur la suprafee calde

6.1.

Puritatea aerului

lipsa mirosului din


instalaia de canalizare

Izolaie termic
=0,04W/mK, 10 mm
gros
Izolaie termic
=0,04W/mK, 20 mm
gros
gard hidraulic la
racordarea ob. sanitare
ventilarea coloanelor de
scurgere

7.

Protecia mpotriva
zgomotului (confort
acustic)
Protecia mpotriva
zgomotului

4.
4.1.

7.1.

8.1.

Confort vizual

9.1.
10.

Confort tactil
Confort
antropodinamic
10.1. Vibraii
10.2. Manevrabilitate
Igiena, sntatea
oamenilor, refacerea
i protecia mediului
11.1. Evitarea riscului de
producere, sau de
favorizare a dezvoltrii
de substane nocive
sau insalubre
12. Adaptarea la utilizare
12.1. Caracteristici
dimensionale pentru
utilizarea obiectelor
sanitare

I9-94 Normativ privind


proiectarea i executarea
instalaiilor sanitare

nivelul de zgomot emis la sub 35 dB


circulaia agentului termic
n instalaii
viteza de circulaie a apei sub 1,2m/s pentru ap i
n conducte i armturi
ntre 0,7 i 4 m/s pentru
canalizare
nivel estetic
ridicat
vopsitorii
email alb
rugozitatea la atingere
foarte sczut

SR 6161/1 acustica n
construcii;
SR 6156 limite admisibile
de zgomot;

montaj obiecte sanitare,


conducte i armturi

corect

cuplul maxim de
manevrare a armturilor

maxim 1Nm

I9-94 Normativ privind


proiectarea i executarea
instalaiilor sanitare
STAS 9154

11.

12.2. Stabilitate i
continuitate n
funcionare

0
1
12.4. Integrarea instalaiei
n construcie

posibilitatea de curire i finisaje, vopsitorii


NRPM
ntreinere a instalaiilor
rezistente la ageni
externi, inclusiv la solveni
i detergeni
Asigurarea spaiilor
minime necesare

corespunztoare

STAS 1540
STAS 2066
STAS 8757
STAS 7823
STAS 5721
STAS 1504
stabilitatea hidraulic
echilibrare hidraulic
I9-94 Normativ privind
riguroas din proiectare i proiectarea i executarea
execuie;
instalaiilor sanitare
se vor respecta pantele
de montaj pentru
conducte
2
3
4
condiii i msuri care s Asigurarea deplasrilor
I9-94 Normativ privind
permit o bun integrare conductelor dilatare
proiectarea i executarea
a instalaiilor n cldirea contractare i protejarea instalaiilor sanitare
deservit
trecerii prin perei i
planee

Respectarea distanelor
minime ntre perei i
obiectele sanitare
Mascare corespunztoare
a conductelor
12.5. Rezistena la utilizare condiii i msuri care s
asigure rezistena
corespunztoare a
elementelor de instalaii
la ageni ce intervin n
utilizare
13. Durata de via
13.1. Durata de via
Clasa de durat minim 20 ani
de serviciu

13.2. Andurana robineilor


13.3. Rezistena la
coroziune

numrul de cicluri
repetate nchideredeschidere
msuri de protecie la
coroziune datorat
agenilor chimici i
atmosferici
msuri de protecie la
coroziune electrochimic

13.3. Rezistena la
coroziunea electrochimic
14. Izolaie termic,
hidrofug i economie
de energie
14.1. Izolarea termic a
randamentul
conductelor n subsol termoizolaiei

minim 70.000
grunduirea i vopsirea
suprafeelor

STAS 6686
STAS 9667
STAS 11368

STAS 8174 Fiabilitate,


mentenabilitate i
disponibilitate
C247 ndrumtor cadru
privind exploatarea i
ntreinerea cldirilor de
locuit din mediul urban,
aflate n proprietatea
autoritii publice
STAS 9143
STAS 10702 Protecia contra
coroziunii. Acoperiri
protectoare

ntre prile instalaiei nu


se formeaz cupluri
galvanice

minim 80%

C142 Instruciuni tehnice


pentru executarea i
recepionarea termoizolaiilor
la elementele de instalaii
PE924 Prescripii pentru
calculul izolaiilor termice ale
instalaiilor

4.MEMORIU TEHNIC
Prezenta documentatie s-a intocmit la solicitarea beneficiarului si are ca obiect realizarea
instalatiei in centrala termica pentru cladirea unei pensiuni.
Situatie propusa
Pentru asigurarea parametrilor de confort se impune ca spatiul pensiunii, sa fie prevazut
cu o sursa termica proprie ce va fi montata intr-o incapere special construita in acest scop,
existenta in afara corpului de cladire ce urmeaza a fi deservit. In urma bilantului termic,
necesarul de caldura este de 30000w. Pentru obtinerea puterii termice mai sus mentionate
se va utiliza un cazan, ce genereaza o cantitate de caldura de 30w. Cazanul propus va
utiliza drept combustibil: lemnul uscat cu o umiditate de maxim 20%. Cazanul de Q=30kw
este cu tiraj natural si are diametrul de evacuare a gazelor arse de 156mm. In situatia
racordul de evacuare a gazelor arse se vor conecta in cosul de fum propus care v-a avea
diametrul Dn=200mm si inaltimea de 6,00m . Acesta se v-a izola termic cu vata minerala cu
grosimea de minim 70mm pana la 2/3 din inaltimea lui. Protectia mecanica a izolatiei v-a fi
facuta cu tabla de inox.
Conectarea dintre cazane si cosul de fum v-a fi executata cu tubulatura din aluminiu ce se
v-a poza cu o panta ascendenta de 8% si v-a fi protejat termic cu vata minerala in grosime
de minim 50mm, protectia mecanica, se v-a face cu tabla de inox.
Instalatia interioara de incalzire este compusa dintr-o instalatie cu corpuri statice.
Vehicularea agentului termic in instalatia interioara de incalzire cu corpuri statice se va face
cu o pompa ce vor putea genera un debit de 2,00 mc/h si o sarcina de pompare de 3,00
m.col. H2O. Intre conducta de ducere si conducta de intoarcere, in apropierea cazanului se
v-a monta o pompa de by-pass cu urmatoarele caracteristici: debit de 1,00 mc/h si o
sarcina de pompare de 2,00 m.col. H2O.. Dupa fiecare pompa se va monta obligatoriu cateo clapeta de retinere, iar intreg ansamblu va fi incadrat intre doi robineti ce vor avea acelasi
diametru cu a conductei pe care se va face acest montaj.
Este obligatorie montarea pe conducta de intoarcere a agentului termic din circuitul
instalatiei interioare a unui filtru pentru a colecta depunerile i pentru a cura rezidurile
care este posibil s rmn i s fie repuse n circulaie n sistem dup lucrarile de montaj
Asigurarea presiunii statice in sistemul de instalatie de incalzire centrala si preluarea
dilatarii apei vor fi asigurate prin doua vase de expansiune de tip inchis ce va avea V u=24l
si care va fi pozitionat in cladirea centralei termice. Vasul de expansiune va fi racordat pe
circuitul de intoarcere a agentului termic cu o conducta cu diametrul =". Pe traseul
dintre sursa termica si vasul de expansiune nu se vor pune armaturi de inchidere.
Apa necesara umplerii sistemului de incalzire va fi asigurata din instalatiile de apa rece
existente, apa fiind dedurizata cu ajutorul dozator proportional de polifosfati, ce va avea
capacitatea de 2000l/h.
Suprafata vitrata va fi formata din fereastra ce v-a fi aplicata pe usa centralei termice,
aceasta v-a avea suprafata de 0,50m .
Suprafata vitrata va indeplini urmatoarele conditii:
-se va utiliza un singur rand de geam
-grosimea maxima a geamului va fi de 3mm
se vor utiliza geamuri simple (nu se admit geamuri armate)
Accesul aerului necesar arderii va patrunde printr-un gol cu urmatoarele dimensiuni:
0,10x0,20m ce va fi acoperit cu plasa de sirma cu ochiuri de 1 cm. Acesta v-a fi pozitionat
in partea inferioara a usii de acces.
Ventilarea incaperii centralei termice se v-a face prin intermediul unui gol ce v-a fi practicat
in peretele exterior. Acesta v-a fi pozitionat in partea superioara peretelui si v-a avea
urmatoarele dimensiuni: 0,10x0,10m.
Instalatia termomecanica din centrala termica va fi prevazuta cu ovsupapa de siguranta, cu
diametrul de =", presiunea de declansare la 4,00 bari, termomanometre si manometre
de control. Racordurile intre utilaje se vor executa din teava din otel neagra pentu agentul
termic incalzitor si zincata pentru apa rece. Intreg ansamblu de conducte se v-a izola cu
burete in grosime de 1cm(=0,04w/mK).

Eventualele scurgeri accidentale ce pot aparea in punctul termic vor fi preluate cu ajutorul
unui sifon de pardoseala de Dn=50mm ce v-a fi pozitionat in mijlocul incaperii punctului
termic. Sifonul de pardoseala se v-a racorda separat in reteaua de canalizare interioara.
Dimensionatea utilajelor din cadrul centralei termice s-a facut tinand cont de urmatorii
parametrii :

temperatura agent incalzitor pe circuitul de ducere:90C

temperatura agent incalzitor pe circuitul de intoarcere :70C

temperatura interioara 18-22C


Toate elementele de constructie din interiorul camerei centralei termice vor fi din elemente
ignifuge.
n conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, art. 21 lit. c
i a Regulamentului de verificare i expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei
lucrrilor i a construciilor, modalitatea de atestare a specialitilor cu activitate n
construcii, aprobat prin HG nr. 925 /1995, art. 6 alin. 2, proiectul tehnic va fi supus, prin
grija beneficiarului, verificrii tehnice de calitate, pentru cerina It, de ctre un specialist
atestat, conform ndrumtorului pentru atestare tehnico-profesional a specialitilor cu
activitate n construcii, aprobat prin Ordinul nr. 777/2003 al Ministrului lucrrilor publice,
transporturilor i locuinei.
Categoria de importanta a constructiei :D

3. CUPRINS

A.Piese scrise :
1. Tema proiect
2. Argument
3. Cuprins
4. Memoriu tehnic
5. Caiet de sarcini pentru executarea lucrarilor
6. Memoriu justificativ de calcul
7. Fise tehnice pentru furnizorii de materiale si utilaje
8. Program de control, privind controlul calitaii lucrrilor de
instalaii termice,conform Legii nr. 10/1995
9. Msuri NTSM
10. Msuri PSI
11. Cerine si criterii de performan
12. Bibliografie

B.Piese desenate :
1. Plana I01 Schema desfaurat a instalaiei in centrala termic
1. Plana I02 Plan amplasare utilaje in centrala termic -scara 1:25

1.TEMA DE PROIECT:
PUNCT TEMIC UTILIZND COMBUSTIBIL LEMNUL

2. ARGUMENT
Am ales tema Punct temic utiliznd combustibil lemnul, deoarece am considerat c
instalaiile n centrala termic ce utilizeaz combustibilul solid sunt de mare
actualitate si normele europene, impun ca acestea s ofere toate elementele de
siguran ale unei bune funcionri. Spaiu deservit este compus din parter i dou
nivele. Instalaia punctului termic genereaz agent termic pe perioada de iarn. Aerul
cald este produs prin intermediul agentului termic rezultat prin funcionarea unui
cazan cu tiraj natural avnd puterea termic de 30kw. Acesta este cedat fiecrei
ncperi cu ajutorul corpurilor statice. Circulaia agentului spre radiatoare se va face
printr-un sistem de pompare aferent ficrui utilaj de generare a agentului necesar.
Presiunea static n sistem se realizeaz prin vase de expansiune, iar protecia
impotriva suprapresiunilor va fi facut cu ajutorul supapelor de siguran.
Dimensionarea ventiloconvectoarelor a fost facut in urmatoarele ipoteze de calcul:
A. Pentru perioada de iarn
-temperatura interioar: 22C
-temperatura agentului termic pe conducta de ducere (tur):80C
-temperatura agentului termic pe conducta de ntoarcere (retur):60C

12.BIBLIOGRAFIE
1.MANUALUL INSTALAII DE INCLZIRE-Editura ARTENCO
Autor: Prof. Univ. Dr. Ing. MIHAI ILINA
2.MANUALUL INSTALAII DE CLIMATIZARE-Editura ARTENCO
Autor: Prof. Univ. Dr. Ing. GHEORGHE DUA