Sunteți pe pagina 1din 21

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai

Procedura de sistem
Recunoaterea i echivalarea studiilor i
practicii efectuate n cadrul
programului LLP-Erasmus

Departamentul Relaii Internaionale


Biroul pentru Programme Comunitare

Ediia : I
Nr. de ex.:
Revizia ______
Nr. de ex. :______
Pagina
din

Cod: UAIC DRI BPC PS 03

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n
cadrul ediiei procedurii de sistem
Elemente privind
responsabilii/operaiunea

Numele i prenumele

1
1.1

1.2

1.3

Elaborat

Funcia

Ioana Carmen PTINARU

Secretar relaii
internaionale

Prof.dr. Henri LUCHIAN

Prorector pentru
relaii internaionale
i parteneriate de
studii i cercetare

Verificat

Aprobat

Semntura

Data
4

BECA

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Editia sau, dupa caz, revizia in


cadrul editiei

Componenta
revizuita

Modalitatea
reviziei

Data de la care se
aplica prevederile
editiei sau reviziei
editiei
4

1
Editia I
Revizia 1
Revizia 2
Revizia 3
Editia a II-a
Revizia 1
Revizia 2
Revizia 3

2
-

3
-

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din
cadrul procedurii operaionale

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Departamentul Relaii Internaionale
Biroul pentru Programme Comunitare

Scopul
difuzarii

Procedura de sistem
Recunoaterea i echivalarea studiilor i
practicii efectuate n cadrul programului
LLP-Erasmus
Cod: UAIC DRI BPC PS 03

Compartiment

Functia

Nume si prenume

3
BPC
Facultatea de
Biologie
Facultatea de
Chimie
Facultatea de
Drept
Facultatea de
Economie i
Administrarea
Afacerilor
Facultatea de
Economie i
Administrarea
Afacerilor
Facultatea de
Educaie Fizic i
Sport
Facultatea de
Filosofie i tiine
Social-Politice

4
Secretar
Coordonator
Erasmus
Coordonator
Erasmus
Coordonator
Erasmus
Coordonator
Erasmus
mobiliti de
studiu
Coordonator
Erasmus
mobiliti de
practic
Coordonator
Erasmus

5
Ioana PTINARU
Gabriel PLVAN

1.
2.

1
Aplicare
Aplicare

3.

Aplicare

4.

Aplicare

Aplicare

Aplicare

Aplicare

Aplicare

Aplicare

Facultatea de
Filosofie i tiine
Social-Politice

10

Aplicare

11

Aplicare

12

Aplicare

13

Aplicare

14

Aplicare

15

Aplicare

16

Aplicare

Facultatea de
Fizic
Facultatea de
Geografie
Geologie
Departamentul
Geografie
Facultatea de
Geografie
Geologie,
Departamentul
Geografie
Facultatea de
Geografie Geologie,
Departamentul
Geologie
Facultatea de
Informatic
Facultatea de
Istorie
Facultatea de
Litere

17

Aplicare

Facultatea de

Coordonator
Erasmus
mobiliti de
studiu
Coordonator
Erasmus
mobiliti de
practic
Coordonator
Erasmus
Coordonator
Erasmus
mobiliti de
studiu

Ediia : I
Nr. de ex.:
Revizia 0
Nr. de ex. :
Pagina 2 din 21
Data
primirii
6

Semnat
ura
7

Alexandra
IORDAN
Olga URDA
Bogdan ZUGRAVU

Mircea
GEORGESCU

Alexandru
OPREAN
Coniu Tiberiu
OITU

Bogdan
TEFANACHI

Liviu LEONTIE
Daniela LARION

Coordonator
Erasmus
mobiliti de
practic

Mihai BULAI

Coordonator
Erasmus
mobiliti de
studiu i practic

Iuliana BULIGA

Coordonator
Erasmus
Coordonator
Erasmus
Coordonator
Erasmus
mobiliti de
studiu
Coordonator

Vlad RDULESCU
Neculai BOLOHAN
Gabriela DIMA

Mariana VERDE

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Departamentul Relaii Internaionale
Biroul pentru Programme Comunitare

Litere

18

Aplicare

Facultatea de
Litere

19

Aplicare

20

Aplicare

21

Aplicare

22

Aplicare

23

Aplicare

24

Evidenta

25

Arhivare

26

Informare

Facultatea de
Matematic
Facultatea de
Psihologie i
tiinele Educaiei
Facultatea de
Teologie Ortodox
Facultatea de
Teologie Catolic
Centrul de Studii
Europene
Secretariatul
Comisiei SCM
BPC
Secretariatul
Comisiei SCM
BAPI
Direcia
FinanciarContabil

Procedura de sistem
Recunoaterea i echivalarea studiilor i
practicii efectuate n cadrul programului
LLP-Erasmus
Cod: UAIC DRI BPC PS 03

Erasmus
mobiliti de
practic
Coordonator
Erasmus
mobiliti de
predare
Coordonator
Erasmus
Coordonator
Erasmus
Coordonator
Erasmus
Coordonator
Erasmus
Coordonator
Erasmus

Ediia : I
Nr. de ex.:
Revizia 0
Nr. de ex. :
Pagina 3 din 21

Veronica
POPESCU

Ama-Maria
MONEAGU
Adina KARNERHUULEAC
Dan SANDU
Emil DUMEA
Gabriela Carmen
PASCARIU

4. Scopul procedurii operationale


Procedura stabilete rnodul n care se realizeaz recunoaterea i echivalarea studiilor i
practicii efectuate de studenii UAIC n instituii partenere n cadrul programului LLP-Erasmus.
5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale
Procedura este utilizat de ctre personalul facultilor i departamentelor UAIC cu responsabiliti
n ceea ce privete recunoaterea i echivalarea studiilor i practicii efectuate de studenii UAIC n instituii
partenere n cadrul programului LLP-Erasmus.
6. Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate
6.1 Regulamentul Programului LLP-Erasmus Aciunea Mobiliti
6.2 Carta Universitar Erasmus
6.3 Ordinul MECTS nr. 3043/13.01.2000 privind recunoaterea perioadelor de studii efectuate n
alte instituii stabilite prin acorduri, contracte i programme intenaionale;
6.4 Ordinul MECTS nr. 3223/08.02.2012 privind aprobarea Metodologiei de recunoatere a
perioadelor de studii effectuate n strintate
6.5 Hotrrea BECA nr. 153/04.04.2012 cu privire la Regulamentul de recunoatere i echivalare a
studiilor efectuate n cadrul programului LLP-Erasmus
6.6 Contractul financiar pentru Programul LLP-Erasmus Aciunea Mobiliti ntre UAIC i
ANPCDEFP
6.7 Acordurile bilaterale ncheiate ntre UAIC i instituiile partenere n cadrul Programului LLPErasmus
3

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Departamentul Relaii Internaionale
Biroul pentru Programme Comunitare

Procedura de sistem
Recunoaterea i echivalarea studiilor i
practicii efectuate n cadrul programului
LLP-Erasmus
Cod: UAIC DRI BPC PS 03

Ediia : I
Nr. de ex.:
Revizia 0
Nr. de ex. :
Pagina 4 din 21

6.8 Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice: RGOF, ROI, Carta UAIC
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala
7.1 Definitii ale termenilor
Nr.
crt.
1

Termenul
Programul LLPErasmus
Aciunea Mobiliti

Mobilitate Erasmus de studiu

Mobilitate Erasmus de practic

Student Erasmus outgoing

Learning Agreement (LA)

Training Agreement (TA)

Transcript of Records (ToR)


Transcript of Work (ToW)

5
6
7

Student Application Form


Accommodation Form
Quality Commitment
Coordonator Erasmus instituional
Coordonator Erasmus pe facultate
Contractul cu ANPCDEFP

Contractul financiar cu UAIC

Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul


Sub-program al Programului de nvare pe Tot Parcursul Vieii (LLP), finanat
de Comisia European, care finaneaz mobiliti ale studenilor, ale
personalului didactic i nedidactic
Perioada de studiu de min. 3 luni i max. 1 an academic, petrecut de studenii
UAIC ntr-o universitate partener n cadrul Programului LLP-Erasmus n baza
unui acord bilateral ntre universiti care dein EUC
Perioada de pregtire practic de min. 3 luni i max. 1 an academic, petrecut
de stuidenii UAIC ntr-o instituie partener (universitate, ntreprindere) n
cadrul Programului LLP-Erasmus n baza unui acord bilateral inter-instituional
Studentul UAIC care efectueaz un stagiu de studiu sau de practic cuprins
ntre 3 luni i 1 an academic ntr-o instituie partener n cadrul programului
LLP-Erasmus
Contract de studiu care descrie programul de studiu n strintate i cuprinde
lista cursurilor pe care studentul le va urma pe perioada stagiului la
Universitatea partener
Contract de stagiu de practic care cuprinde perioada exact a mobilitii,
datele de contact ale supervizorului de la instituia gazd, ct i creditele ECTS
care se vor recunoate la ntoarcerea din mobilitate (lista cursurilor ce vor fi
recunoscute)
Foaie matricol care cuprinde rezultatele (note, credite, calificative) obinute la
universitatea gazd
Document care atest moduel de ndeplinire a obiectivelor din Training
Agreement, la instituia gazd
Formular de nscriere
Formular de cazare
Angajament de calitate (anex la contractul de practic)
Coordonatorul Programului Erasmus la UAIC
Coordonatorul Programului Erasmus n cadrul facultii
Contractul ncheiat ntre UAIC i ANPCDEFP privind Programul LLPErasmus Aciunea Mobiliti
Contractul ncheiat ntre studentul Erasmus outgoing i UAIC care
menioneaz obligaiile care revin Universitii n calitate de ofertant de
mobilitate i cele care i revin studentului beneficiar de o mobilitate n cadrul
Programului LLP-Erasmus

7.2 Abrevieri ale termenilor


Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Abrevierea
UAIC
BPC
DRI
BECA
EUC
LLP
UE
SMS

Termenul abreviat
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai
Biroul pentru Programe Comunitare
Departamentul Relaii Internaionale
Biroul Executiv al Consiliului de Administraie
Erasmus University Charter / Carta Universitar Erasmus
LifeLong Learning Programme / Programul de nvare pe tot parcursul vieii
Uniunea European
Mobiliti studeneti de studiu

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Departamentul Relaii Internaionale
Biroul pentru Programme Comunitare

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

SMP
STA
STT
LA
TA
ToR
ToW
P.S
E
V
A
Ap.
Ah.
Ev

Procedura de sistem
Recunoaterea i echivalarea studiilor i
practicii efectuate n cadrul programului
LLP-Erasmus
Cod: UAIC DRI BPC PS 03

Ediia : I
Nr. de ex.:
Revizia 0
Nr. de ex. :
Pagina 5 din 21

Mobiliti studeneti de practic


Mobiliti de predare ale cadrelor didactice
Mobiliti de formare ale personalului
Learning Agreement
Training Agreement
Transcript of Records
Transcript of Work
Procedura de sistem
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Eviden

8. Descrierea procedurii operationale


8.1. Recunoaterea i echivalarea studiilor
8.1.1 ncheierea contractului de studii (Learning Agreement)
Toate mobilitile de studiu LLP - Erasmus se desfoar, din punct de vedere didactic, pe baza
contractului de studii (Learning Agreement Anexa 1), care se semneaz de ctre student i de ctre
responsabilii ECTS la nivel de facultate i de instituie, din partea ambelor universiti (universitatea de
origine i universitatea gazd) ntr-un exemplar. n contractul de studii se consemneaz disciplinele/
activitile didactice pe care:
Studentul se oblig s le urmeze i s le promoveze;
Universitatea gazd se oblig s le ofere studentului;
Universitatea de origine se oblig s le recunoasc i s le echivaleze la ntoarcerea studentului.
Din punct de vedere didactic, Learning Agreement-ul are valoare de contract. Acest contract descrie
programul de studiu n strintate i cuprinde lista cursurilor pe care studentul le va urma pe perioada
stagiului la Universitatea partener.
Modul de completare a contractului de studii:
n tabelul principal, studentul completeaz codul, denumirea i numrul de credite alocat fiecrui
curs pe care urmeaz s l frecventeze la universitatea partener.
Cu avizul coordonatorului ECTS al facultii, studentul va completa apoi:
coloana referitoare la cursurile de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) pentru care se
vor echivala notele de la cursurile corespunztoare de la universitatea partener (Relevant for grade
at the following UAIC courses) se pot echivala cursuri pentru semestrul n care are loc
mobilitatea Erasmus, din semestre ulterioare mobilitii Erasmus, dar n cadrul aceluiai ciclu de
studii, sau cursuri din semestrul anterior mobilitii Erasmus, dac aceasta are loc n semestrul II i
ncepe, conform calendarului academic al universitii gazd, nainte de ncheierea sesiunii de iarn
la UAIC;
tabelul cuprinznd cursurile pentru care se vor da examene la ntoarcerea n ar (The following
examinations from home study plan will have to be passed at the home institution upon return),
dac, prin excepie, exist discipline specifice pe care studentul nu le poate urma la universitatea
gazd.
5

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Departamentul Relaii Internaionale
Biroul pentru Programme Comunitare

Procedura de sistem
Recunoaterea i echivalarea studiilor i
practicii efectuate n cadrul programului
LLP-Erasmus
Cod: UAIC DRI BPC PS 03

Ediia : I
Nr. de ex.:
Revizia 0
Nr. de ex. :
Pagina 6 din 21

Odat completat, Learning Agreement-ul trebuie s fie semnat de ctre student, Coordonatorul ECTS al
Facultii (Prodecanul cu activitatea didactic sau coordonatorul Erasmus, dac acesta din urm face parte
din Comisia de Echivalare) i Coordonatorul Instituional ECTS (pentru aceast ultim semntur,
studenii trebuie s aduc formularul la Biroul pentru Programe Comunitare - BPC). O copie va fi trimis
la universitatea gazd, n dosarul de candidatur, iar exemplarul original va fi luat de student la plecarea n
mobilitate pentru a obine, n original, semnturile corespondente ale coordonatorilor din Universitatea
partener (seciunea Receiving Institution).
n situaia n care programul de studiu este modificat din diferite cauze (de exemplu, incompatibiliti de
orar, incompatibilitatea cursurilor alese n ceea ce privete nivelul sau coninutul), Contractul de studii are
o a doua pagin (Changes to original proposed study programme) care prevede posibilitatea modificrii
contractului semnat nainte de plecare. Pe pagina de modificri, studentul va trece cursurile (din lista celor
alese nainte de plecarea n mobilitate) la care renun, bifnd n dreptul lor csua corespunztoare din
coloana DELETED. Cursurile nou-alese sunt trecute n continuarea celor la care se renun, bifnd n
dreptul lor csua corespunztoare din coloana ADDED. Nu se mai trec din nou cursurile care apar n
contractul de studii iniial.
Modificrile programului de studiu trebuie efectuate n termen de 3 (trei) sptmni de la nceperea
cursurilor la universitatea gazd. Imediat ce modificrile vor fi aprobate i semnate de Coordonatorii
Erasmus ai universitii gazd, studentul va trimite acest document coordonatorului Erasmus de la UAIC,
fie prin email, scanat, fie prin fax, pentru a fi aprobat i contrasemnat i de reprezentanii universitii de
origine, astfel nct, la ntoarcerea studentului, s se poat garanta recunoaterea academic a creditelor
obinute.
Studentul Erasmus outgoing are obligaia s aduc n original att Learning Agreement-ul iniial, ct i
pagina cu modificrile ulterioare (dac este cazul) la BPC, dup ncheierea mobilitii, mpreun cu restul
actelor solicitate, conform contractului financiar.
8.1.2 Recunoaterea i echivalarea perioadelor de studii
La ntoarcerea din mobilitate, studentului i se vor recunoate toate creditele obinute la universitatea gazd,
conform listei de discipline din contractul de studii; certificarea acestui transfer de credite, precum i
echivalarea notelor obinute, se va face de ctre comisia desemnat la nivel de facultate i aprobat de
Biroul Executiv al Consiliului de Administraie al Universitii.
Comisia de echivalare i recunoatere au n componen ntre 1 i 3 persoane, n funcie de numrul de
departamente din facultate i includ obligatoriu coordonatorul Erasmus al facultii i responsabilul ECTS
care semneaz contractele de studiu/practic Erasmus (n cazul n care acesta este altul dect coordonatorul
Erasmus). Echivalarea notelor se va face conform urmtoarelor principii:
toate disciplinele prevzute n contractul de studii semnat nainte de plecarea n mobilitate vor fi
echivalate la ntoarcere;
echivalarea se face pe baza grilei de echivalare, n combinaie cu clasarea studentului ntre toi
studenii examinai la universitatea de destinaie; exemplul de gril de echivalare este cel din Anexa
2 la acest regulament; n cazul n care comisia de echivalare la nivel de facultate decide asupra
utilizrii unei alte grile, aceasta va fi comunicat Biroului pentru Programme Comunitare;
echivalarea se va face pe baza unei cereri de echivalare (Anexa 3) completate de student i
aprobate de comisia de recunoatere i echivalare;
6

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Departamentul Relaii Internaionale
Biroul pentru Programme Comunitare

Procedura de sistem
Recunoaterea i echivalarea studiilor i
practicii efectuate n cadrul programului
LLP-Erasmus
Cod: UAIC DRI BPC PS 03

Ediia : I
Nr. de ex.:
Revizia 0
Nr. de ex. :
Pagina 7 din 21

n cazul unui numr diferit de cursuri la cele dou instituii, principiul de recunoatere a notelor
este c la un curs de la UAIC se acord nota corespunztoare notei relevante dintre cele obinute la
universitatea partener. Nota relevant este cea care are maximum de similariti din punct de vedere
al coninutului, obiectivelor i rezultatelor nvrii (learning outcomes) ale cursului respectiv;
n cazul n care universitatea gazd a acordat studentului numrul de credite corespunztor unei
discipline, fr a-i acorda i o not/ calificativ pentru disciplina respectiv, se asigur recunoaterea
creditelor (nota minim de promovare); eventualele mriri ale notei se obin prin proceduri stabilite
de comisia de recunoatere (de exemplu, re-evaluarea, cu not, a proiectului prezentat n
universitatea de destinaie);
notele se stabilesc de ctre comisia de recunoatere din facultate i nu de ctre fiecare titular de
curs n parte;
la sfritul fiecrui an academic (cel trziu pn la ncheirea anului financiar Erasmus respectiv
20 noiembrie), coordonatorul Erasmus din fiecare facultate va nainta Biroului pentru Programme
Comunitare adeverinele de echivalare (Anexa 4) ale tuturor studenilor Erasmus din anul
academic respectiv.
Studenii care, ca urmare a efecturii unei mobiliti n cadrul programului LLP-Erasmus, nu pot participa
la sesiunile de examene de la UAIC din anul academic respectiv, beneficiaz de o sesiune special de
examene i de susinere a examenului de finalizare a studiilor (pentru toate nivelele i pentru toi anii de
studiu) n luna septembrie, nainte de nceperea anului academic urmtor. Sesiunea special se organizeaz
doar cu aprobarea MEN i BECA al UAIC.
8.2 Recunoaterea i echivalarea practicii
8.2.1 ncheierea contractului de practic (Training Agreement)
Toate mobilitile de practic Erasmus se desfoar, din punct de vedere didactic, pe baza contractului de
practic (Training Agreement Anexa 5), care se semneaz de ctre student, de ctre responsabilul
ECTS la nivelul facultii din universitatea de origine i de ctre reprezentantul instituiei gazd. n
contractul de practic se consemneaz cunotinele i competenele pe care studentul le va dobndi,
programul detaliat de lucru, sarcinile de lucru, planul de monitorizare i evaluare la instituia gazd, ct i
disciplinele/ activitile didactice (Relevant for ECTS credits at the following UAIC courses) pe care
universitatea de origine se oblig s le recunoasc i s le echivaleze la ntoarcerea studentului.
Din punct de vedere didactic, Training Agreement-ul are valoare de contract.
Cele 4 (patru) capitole care alctuiesc Training Agreement-ul se completeaz dup cum urmeaz:
I.
DETAILS OF THE STUDENT (se completeaz de ctre student);
II.
DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAMME ABROAD (se completeaz de
ctre instituia gazd sau de ctre student, dup ce, n prealabil, aceste detalii au fost stabilite,
prin coresponden, de comun acord cu instituia gazd);
III.
INFORMATION on THE PARTNER INSTITUTION in the HOST COUNTRY (se
completeaz de ctre instituia gazd sau de ctre student, dup stabilirea supervizorului la
instituia gazd);
IV.
COMMITMENT OF THE THREE PARTIES: Cu avizul coordonatorului ECTS al facultii,
studentul completeaz lista cursurilor ce vor fi recunoscute la intoarcerea din mobilitate i
creditele ECTS aferente acestora (Relevant for ECTS credits at the following UAIC courses)
se pot echivala cursuri pentru semestrul n care are loc mobilitatea Erasmus, din semestre
7

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Departamentul Relaii Internaionale
Biroul pentru Programme Comunitare

Procedura de sistem
Recunoaterea i echivalarea studiilor i
practicii efectuate n cadrul programului
LLP-Erasmus
Cod: UAIC DRI BPC PS 03

Ediia : I
Nr. de ex.:
Revizia 0
Nr. de ex. :
Pagina 8 din 21

ulterioare mobilitii Erasmus, dar n cadrul aceluiai ciclu de studii, sau cursuri din semestrul
anterior mobilitii Erasmus, dac mobilitatea de practic Erasmus ncepe nainte de ncheierea
sesiunii de iarn la UAIC.
Odat completat, contractul de practic trebuie s fie semnat de ctre student, de ctre Coordonatorul
ECTS al Facultii (Prodecanul cu activitatea didactic sau coordonatorul Erasmus, dac acesta din urm
face parte din Comisia de Echivalare) i Coordonatorul Instituional ECTS (pentru aceast ultim
semntur, studenii trebuie s aduc formularul la Biroul pentru Programe Comunitare - BPC) (seciunea
Sending Institution). Contractul de practic va fi trimis, prin email sau fax, la instituia gazd pentru
obinerea semnturii reprezentantului acesteia, i va fi luat de student la plecarea n mobilitate pentru a
obine, n original, semntura reprezentantului acesteia (seciunea Receiving Institution).
n situaia n care programul de practic este modificat din diferite cauze (de exemplu, modificarea
activitilor, nlocuirea supervizorului la instituia gazd etc.), contractul de practic are o a doua pagin
(Changes to original proposed training programme) care prevede posibilitatea modificrii contractului
semnat nainte de plecare. Imediat ce modificrile vor fi aprobate i semnate de reprezentantul instituiei
gazd, studentul va trimite acest document coordonatorului Erasmus de la UAIC, fie prin email, scanat, fie
prin fax, pentru a fi aprobat i contrasemnat i de reprezentanii universitii de origine, astfel nct, la
ntoarcerea studentului, s se poat garanta recunoaterea academic a creditelor obinute.
Studentul Erasmus outgoing are obligaia s aduc n original att Training Agreement-ul iniial, ct i
pagina cu modificrile ulterioare (dac este cazul) la BPC, dup ncheierea mobilitii, mpreun cu restul
actelor solicitate, conform contractului financiar.
8.2.2 Recunoaterea i echivalarea perioadelor de practic
La ntoarcerea din mobilitate, studentului i se vor recunoate rezultatele obinute la instituia gazd prin
echivalarea disciplinelor din Training Agreement; certificarea acestui transfer de rezultate, precum i
notarea lor, se va face de ctre comisia desemnat la nivel de facultate i aprobat de Biroul Executiv al
Consiliului de Administraie al Universitii, n baza atestatului eliberat de instituia gazd
n care aceasta precizeaz rezultatele obinute de student i l evalueaz pe o scar de la 1 la 5.
Comisia de echivalare i recunoatere are n componen ntre 1 i 3 persoane, n funcie de numrul de
departamente din facultate i includ obligatoriu coordonatorul Erasmus al facultii i responsabilul ECTS
care semneaz contractele de studiu/practic Erasmus (n cazul n care acesta este altul dect coordonatorul
Erasmus). Echivalarea practicii se va face conform urmtoarelor principii:
toate disciplinele prevzute n contractul de practic semnat nainte de plecarea n mobilitate
vor fi echivalate la ntoarcere;
echivalarea i notarea se face n pe baza atestatului eliberat de instituia gazd coninnd
rezultatele obinute i evaluarea studentului;
echivalarea se va face pe baza unei cereri de echivalare (vezi Anexa 6), completat de student
i aprobat de comisia de recunoatere i echivalare;
eventualele mriri ale notei se obin prin proceduri stabilite de comisia de recunoatere;
notele se stabilesc de ctre comisia de recunoatere din facultate i nu de ctre fiecare titular de
curs n parte;
la sfritul fiecrui an academic (cel trziu pn la ncheirea anului financiar Erasmus respectiv
20 noiembrie), coordonatorul Erasmus din fiecare facultate va nainta Biroului pentru
8

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Departamentul Relaii Internaionale
Biroul pentru Programme Comunitare

Procedura de sistem
Recunoaterea i echivalarea studiilor i
practicii efectuate n cadrul programului
LLP-Erasmus
Cod: UAIC DRI BPC PS 03

Ediia : I
Nr. de ex.:
Revizia 0
Nr. de ex. :
Pagina 9 din 21

Programme Comunitare adeverinele de echivalare (vezi Anexa 7) ale tuturor studenilor


Erasmus din anul academic respectiv.
n cazul particular n care un stagiu de practic nu face parte din programa de studii de la facultatea de
origine a studentului, facultatea/universitatea de origine va asigura recunoaterea cel puin prin
menionarea acestuia n Suplimentul la Diplom.
Studenii care, ca urmare a efecturii unei mobiliti n cadrul programului LLP-Erasmus, nu pot participa
la sesiunile de examene de la UAIC din anul academic respectiv, beneficiaz de o sesiune special de
examene i de susinere a examenului de finalizare a studiilor (pentru toate nivelele i pentru toi anii de
studiu) n luna septembrie, nainte de nceperea anului academic urmtor. Sesiunea special se organizeaz
doar cu aprobarea MEN i BECA al UAIC.
8.3 Pstrarea statutului studentului n timpul i ulterior mobilitii Erasmus
8.3.1 Studenii (nivel licen/master) selectai i devenii titulari de mobilitate LLP-Erasmus i pstreaz i
n semestrul de studii urmtor ntoarcerii din mobilitate statutul avut la nceputul mobilitii:
1. studii buget / studii tax
2. cu burs / fr burs
3. student cazat, dac este cazul (cu obligaia de a fi solicitat cazare printr-o cerere nregistrat i depus la
administratorul facultii).
8.3.2 n cazul n care la momentul recunoaterii studiilor, conform Learning Agreement-ului, nu i se pot
recunoate 30 de credite / semestru, studentul va fi obligat s returneze cuantumul bursei i / sau al taxei,
dup caz.
8.3.3 Dac cele 30 de credite obinute au fost recunoscute, studentul i pstreaz statutul, indiferent de
notele rezultate n urma echivalrii.
8.3.4. Dac studentul primete situaia colar eliberat de universitatea partener n urma mobilitii n
timp util pentru echivalarea notelor i ncheierea mediei semestriale, Consiliul Facultii poate hotr
trecerea la statutul cel mai favorabil dintre:
statutul avut la nceputul mobilitii;
statutul corespunztor notelor echivalate n urma mobilitii.
8.3.5 Studenii Erasmus care pleac n mobilitate n semestrul II i nu i pot susine examenele la UAIC
nainte de plecare (mobiliti n ri unde semestrul II ncepe nainte de ncheierea sesiunii de iarn la
UAIC) se ncadreaz, de asemenea, n prevederile de mai sus (i pstreaz pe perioada mobilitii statutul
avut n semestrul anterior acesteia).
9. Responsabiliti
9.1 Studentul Erasmus outgoing are urmtoarele responsabiliti i competene:
n cazul mobilitilor de studiu, depune foaia matricol (Transcript of Records) n original la
secretariatul facultii i n copie la BPC, n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea acesteia de la
nstituia gazd.
n cazul mobilitilor de practic, depune Transcript of Work n copie la secretariatul facultii i
n original la BPC, n termen de 5 zile lucrtoare de la ncheierea mobilitii.
9

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai

Procedura de sistem
Recunoaterea i echivalarea studiilor i
practicii efectuate n cadrul programului
LLP-Erasmus

Departamentul Relaii Internaionale


Biroul pentru Programme Comunitare

Ediia : I
Nr. de ex.:
Revizia 0
Nr. de ex. :
Pagina 10 din 21

Cod: UAIC DRI BPC PS 03

9.2 Comisia de echivalare i recunoatere a facultii are urmtoarele responsabiliti i competene:


Efectueaz recunoaterea rezultatelor obinute n strintate la instituia partener de ctre studentul
Erasmus.
9.3 Secretariatul facultii are urmtoarele responsabiliti i competene:
a) ntocmete documentele de recunoatere (adresa de recunoatere);
b) nainteaz documentele de recunoatere la BPC;
c) Arhiveaz documentele referitoare la mobilitatea Erasmus, n dosarul personal al studentului;
d) nregistreaz n Suplimentul la Diplom rezultatele obinute de ctre student n timpul mobilitii.
9.4 BPC are urmtoarele responsabiliti i competene:
a) Primete i verific documentele depuse de studentul Erasmus la sosirea din mobilitate;
b) Raporteaz la ANPCDEFP rezultatele obinute de studentul Erasmus la finalul mobilitii.
10. DISPOZIII FINALE
10.1 Aprobarea modificrilor prezentei proceduri, este de competena BECA al UAIC.
10.2 Prezenta procedur intr n vigoare n momentul aprobrii de ctre BECA al UAIC.
11. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Compartimentul
( postul)/actiunea (operatiunea)
0
Biroul pentru Programe Comunitare
Prorector, Coordonator Erasmus
instituional
BECA
Coordonatorii Erasmus pe faculti
Secretariat Comisie SCM

II

III

IV

VI

1
E

4
Ap.

5
Ah.

6
Ev.

Ap.

Ah.
Ah.

Ev.

V
A

12. Anexe, inregistrari, arhivari


Nr.

Denumirea

anexa

anexei
1
Contractul de
studii (Learning
Agreement)
Grila de
echivalare
Cererea de
recunoatere i
echivalare a
studiilor
Adeverina de
recunoatere i
echivalare a
studiilor
Contractul de

0
1

2
3

Difuzare

3
Prorector

Nr.
de
exe
4
1

5
BPC

Loc
6
BPC

Perioada
7

BPC

Prorector

BPC

BPC

5 ani

BPC

Prorector

BPC

BPC

5 ani

BPC

Prorector

BPC

BPC

5 ani

BPC

Prorector

BPC

BPC

5 ani

Elaborator

Aproba

2
BPC

Arhivare

Alte

5 ani

elemente
8
-

10

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai

Procedura de sistem
Recunoaterea i echivalarea studiilor i
practicii efectuate n cadrul programului
LLP-Erasmus

Departamentul Relaii Internaionale


Biroul pentru Programme Comunitare

stagiu de practic
(Training
Agreement)
Cererea de
recunoatere i
echivalare a
practicii
Adeverina de
recunoatere i
echivalare a
practicii

Cod: UAIC DRI BPC PS 03

Ediia : I
Nr. de ex.:
Revizia 0
Nr. de ex. :
Pagina 11 din 21

BPC

Prorector

BPC

BPC

5 ani

BPC

Prorector

BPC

BPC

5 ani

13. Cuprins
Numarul componentei in
cadrul procedurii
operationale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa
caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia
din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul procedurii operationale
Domeniul de aplicare a procedurii operationale
Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala
Descrierea procedurii operationale
Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
Anexe, inregistrari, arhivari
Cuprins

Pagina

1
1
1
3
3
3
4
5
10
10
11

11

Anexa 1
LEARNING AGREEMENT
ACADEMIC YEAR
20.. / 20..

First/Second Semester:
FIELD OF STUDY:

Name of student:
..
Sending institution:

Country:

...

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT


Receiving Institution: ...Country: ...

Course
unit
code

Course unit title (as indicated in


the information package)

Number of
ECTS credits

........

......
.

........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................

Relevant for grade at the


following UAIC course:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

If necessary, continue this list on a separate sheet

The following examinations from home study plan will have to be passed at the home institution upon return*
Course unit
Course unit title
Number of ECTS credits
code

..

If necessary, continue this list on a separate sheet

Students signature:

Date:

SENDING INSTITUTION
We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved.
ECTS Faculty coordinators signature:

ECTS Institutional coordinators signature:

Date:

Date:
RECEIVING INSTITUTION

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved.


ECTS Faculty coordinators signature:

ECTS Institutional coordinators signature:

Date:
Date:
* a detailed justification will be provided by the faculty

Name of student:
....
Sending institution:

Country:

CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING AGREEMENT


(to be filled in ONLY if necessary)
Course
unit
code

Course unit title (as indicated in


the information package)

Deleted
course
unit

Added
course
unit

Number
of ECTS
credits

Relevant for grade at the


following UAIC course:

......

...

....................

...

..

..

....................

..

..

....................

...

..

..

....................

..

....................

..

....................

..

....................

..

.....................

..

..

..

...

..

.....................

..

...

If necessary, continue this list on a separate sheet

The following examinations from home study plan will have to be passed at the home institution upon return*
Course unit
Course unit title
Number of ECTS credits
code

...........

If necessary, continue this list on a separate sheet


Students signature

Date:
..

..

SENDING INSTITUTION
We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved.
ECTS Faculty coordinators signature:

ECTS Institutional coordinators signature:

Date:

Date:
RECEIVING INSTITUTION

We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved.


ECTS Faculty coordinators signature:

ECTS Institutional coordinators signature:

Date:
Date:
* a detailed justification will be provided by the faculty

Anexa 2

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA din IAI


PROGRAMUL LLP-ERASMUS

Romania
Scala ECTS
Austria
Bulgaria
Belgia
Cehia
Cipru
Croaia
Danemarca
Elveia
Estonia

1-4
FX.F Fail
5
2
1-9
5
0.00 - 49.99
1.491.0
0-5
<3,5
0 50%

Finlanda
Frana
Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburg
Malta

<10
>4,01
2, 3, 4
<25%
1-4
17
1-4 Fail
<3,5
0 50%
1-9
0.00 - 34.00

Marea Britanie
Norvegia
Olanda
Polonia
Portugalia
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria
Turcia

0 - 39%
6 - 4,1
1 -4
<3,0
<10
5
1 - 5,9
<5
U
1,00 - 1,99
1-4

5
E Sufficient
3
10

GRIL DE ECHIVALARE
6
7
D Satisfactory
C Good
4
11
4
50.00 - 59.99
2.492.0
6
3,5 -4,0
51 60%

12
60.00 - 69.99
7
61 70%

8
C Good
3
4
13,14
3
70.00 - 79.99
3.492.50
8-9
4,01 - 4,50
71 80%

9
B Very Good
2
5
15, 16
2
80.00 - 89.99
4.493.50
10
4.51 - 5,0
81 90%

10
A Excellent
1
6
17 - 20
1
90.00 - 100.00
5.004.50 t
11 - 13
5,01 - 6,0
91 100%

1
10,5 - 10,99
3,99 - 3,50
5
40% - 44%
5
20 - 21
5
4,0 - 4,49
51 60%
11
35.00 - 44.00

1
11,0 - 11,49
3,49 - 3,00
6
45% - 54%
6
22 - 23
6
4,5 - 4,99
61 70%
12
45.00 - 54.00

2
11,5 - 12,49
2,99 - 2,50
7
55% - 69%
7
24 - 25
7
5,0 - 5,49
71 80%
13,14

2
12,5 - 14,49
2,49 - 1,51
8
70% - 84%
8
26 - 27
8
5,5
81 90%
15, 16
55.00 - 69.00

3
14,5 - 20,0
1,50 - 1,00
9 - 10
85% -100%
9 - 10
28 - 30+
9 - 10
5,51 - 6,0
91 100%
17 - 20
80.00 - 100.00

6
5,0 -5,49

50 - 54%
3,01 - 4
5
3
11
4
6,1 - 6,9
5,5 - 6,49

55 - 59%
2,6 - 3
6
3,01 - 3,49
12 - 13
3,01 - 3,00
7 - 7,5
6,5 - 7,49

65 - 69%
1,6 - 2
8
4,00 - 4,49
16 - 17
2
8 - 8,99
8 - 8,99

4,5 - 4,99

2,00 - 2,50
5,00 - 6,49

6,5 - 6,99

60 - 64%
2,01 - 2,59
7
3,50 - 3,99
14 - 15
3
7,6 - 7,9
7,5 - 7,99
G
2,51 - 3,50
7,00 - 7,99

70 - 100%
1 - 1,5
9 - 10
4,50 - 5,00
18 - 20
1
9 - 10
9 - 10
VG
4,51 - 5, 00
9,0 - 10,0

10 - 10,49
4
25% - 39%
18, 19
3,5 - 3,99
10
40 - 49%

10

3,51 - 4,50
8,00 - 8,99

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI


FACULTATEA DE .

ANEXA 3

Cerere de recunoatere i echivalare a studiilor efectuate n cadrul programului LLP-Erasmus


Anul universitar n care a avut loc mobilitatea: 20. - 20.
Semestrul (I/II):
Perioada de mobilitate:
Universitatea partener:

Nume, prenume student:


Adresa de email:
Telefon:
An de studii (1, 2, 3):
Nivel de studii (licen/masterat/doctorat):
Specializarea:
Numr total de credite obinute la Universitatea partener: ____

Semestrul n
care se
studiaz
disciplina/ele
respectiv/e

Nr de
credite
ECTS
recunoscute
(la UAIC)

Nota echivalat
la UAIC
(se completeaz
de ctre comisia
de echivalare )

Solicit echivalarea creditelor suplimentare obinute (peste 30/semestru, respectiv 60/an academic) dup cum urmeaz:
Nr.
Disciplina/ disciplinele
Nota
Nr de
Disciplina/ disciplinele echivalat/e Semestrul n
Crt.
studiat/e la universitatea
obinut credite
la UAIC
care se
partener
la univ.
ECTS
studiaz
partener obinute
disciplina/ele
respectiv/e
1.
2.

Nr de
credite
ECTS
recunoscute
(la UAIC)

Nota echivalat
la UAIC
(se completeaz
de ctre comisia
de echivalare )

Nr.
crt.

Disciplina/ disciplinele
studiat/e la universitatea
partener

Nota
obinut
la univ.
partener

Nr de
credite
ECTS
obinute

Disciplina/ disciplinele echivalat/e


la UAIC

1
2
3
4
5

Data:
Semntura studentului:

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA din IAI


PROGRAMUL LLP-ERASMUS
FACULTATEA DE ....................................................................

Anexa 4

Adeverin de recunoatere i echivalare a studiilor efectuate n cadrul


programului LLP-Erasmus
Nume, prenume student:
Nr. matricol:
An de studii:
Nivel de studii:
Specializarea:
Anul universitar n care a avut loc mobilitatea:
Semestrul:
Perioada de mobilitate:
Universitatea partener:
Nr total de credite obinute i recunoscute:
Nr.

Disciplina/
disciplinele
studiat/e la
universitatea
partener

Nota/
notele
obinut/e
la univ.
partener

Disciplina/
disciplinele
echivalat/e la
UAIC

Nota/ notele
echivalat/e
la UAIC

Nr de credite
ECTS obinute i
recunoscute

1
2
3
4
5
Echivalarea notelor s-a fcut dup urmtoarea gril:
Exemplu:

27, 28, 29, 30 (n Italia) = 10 (n Romnia)


24, 25, 26 (n Italia) = 9 (n Romnia)
21, 22, 23 (n Italia) = 8 (n Romnia)
18, 19, 20 (n Italia) = 7 (n Romnia)
15, 16, 17 (n Italia) = 6 (n Romnia)

Lista disciplinelor din Learning Agreement nepromovate de student la universitatea partener:


Lista disciplinelor nerecunoscute i motivele nerecunoaterii:
Soluionarea disciplinelor nerecunoscute:
Comisia de recunoatere academic: (nume, prenume i semnturi)

Anexa 5

Details of the Proposed LLP-ERASMUS Training Programme Abroad


TRAINING AGREEMENT

I.

DETAILS OF THE STUDENT

Name of the student:


Subject area:

Academic year: 2013-2014

Degree:
Sending institution:

Country:

II. DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAMME ABROAD


Host organisation:

Planned dates of start and end of the placement period: from to ., that is 3 months.

- Knowledge, skills and competence to be acquired:

- Detailed programme of the training period:

- Tasks of the trainee:

- Monitoring and evaluation plan:


III. INFORMATION on THE PARTNER INSTITUTION in the HOST COUNTRY
Whilst keeping full responsibility for the placement and for any modification to this agreement, the
sending institution has a local partnership with [to be filled in with the name of the partner institution] in
view of helping with the monitoring of the mobility abroad.
All parties will keep the sending institution informed of their exchanges.
The students supervisor in the partner institution is:
Name:

Function:

Phone number:

E-mail:

Address:

IV. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES


By signing this document the student, the sending institution and the host organisation confirm that
they will abide by the principles of the Quality Commitment for Erasmus student placements set out
in the document below.
The student
Students signature
...........................................................................

Date: ..............................................

The sending institution


We confirm that this proposed training programme agreement is approved. On satisfactory completion
of the training programme the institution will award ECTS credits (number of ECTS credits):
Relevant for ECTS credits at the following UAIC course(s):
- ..............
- .............
- ..........
- ....
- ....
The institution will record the training period in the Diploma Supplement: Yes
Faculty Coordinators Signature:

Institutional Coordinators Signature:

Date: .........................................

Date: ................................................

The host organisation


The student will receive a financial support for his/her placement

Yes

No

The student will receive a contribution in kind for his/her placement

Yes

No

We confirm that this proposed training programme is approved. On completion of the training
programme the organisation will issue a Certificate to the student.
Coordinators name and function .............. Date:
Coordinators signature and stamp: .................................

QUALITY COMMITMENT for LLP-ERASMUS student placements


This Quality Commitment replicates the principles of the European Quality Charter for Mobility
THE SENDING HIGHER EDUCATION INSTITUTION* UNDERTAKES TO:
- Define the learning outcomes of the placement in terms of the knowledge, skills and
competencies to be acquired
- Assist the student in choosing the appropriate host organisation, project duration and
placement content to achieve these learning outcomes
- Select students on the basis of clearly defined and transparent criteria and procedures and sign
a placement contract with the selected students.
- Prepare students for the practical, professional and cultural life of the host country, in particular
through language training tailored to meet their occupational needs
- Provide logistical support to students concerning travel arrangements, visa, accommodation,
residence or work permits and social security cover and insurance
- Give full recognition to the student for satisfactory completed activities specified in the Training
Agreement
- Evaluate with each student the personal and professional development achieved through
participation in the Erasmus programme

THE SENDING INSTITUTION* AND HOST ORGANISATION JOINTLY UNDERTAKE TO:


- Negotiate and agree a tailor-made Training Agreement (including the programme of the
placement and the recognition arrangements) for each student and the adequate mentoring
arrangements
- Monitor the progress of the placement and take appropriate action if required

THE HOST ORGANISATION UNDERTAKES TO:


Assign to students tasks and responsibilities (as stipulated in the Training Agreement) to
match their knowledge, skills, competencies and training objectives and ensure that appropriate
equipment and support is available
Draw a contract or equivalent document for the placement in accordance with the
requirements of the national legislation
Appoint a mentor to advise students, help them with their integration in the host environment
and monitor their training progress
Provide practical support if required, check appropriate insurance cover and facilitate
understanding of the culture of the host country

THE BENEFICIARY UNDERTAKES TO:


Comply with all arrangements negotiated for his/her placement and to do his/her best to make
the placement a success
Abide by the rules and regulations of the host organisation, its normal working hours, code of
conduct and rules of confidentiality
Communicate with the sending institution about any problem or changes regarding the
placement
Submit a report in the specified format and any required supporting documents at the end of the
placement

By signing this document, the student, the sending institution and


the host organisation confirm that they will abide by the principles of
the Quality Commitment for LLP-ERASMUS student placements.

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI


FACULTATEA DE .

ANEXA 6

Cerere de recunoatere i echivalare a practicii efectuate n cadrul programului LLP-Erasmus


Anul universitar n care a avut loc mobilitatea: 20. - 20.
Semestrul (I/II):
Perioada de mobilitate:
Instituia partener:

Nume, prenume student:


Adresa de email:
Telefon:
An de studii (1, 2, 3):
Nivel de studii (licen/masterat/doctorat):
Specializarea:

Activitile efectuate la instituia partener

Nr.
crt.

Evaluarea obinut la
instituia partener
(pe o sscar de la 1nesatisfctor la 5-excelent)

1
2
3
4
5
Solicit echivalarea activitilor desfurate la instituia partener cu urmtoarele discipline:
Nr.
Crt.

Disciplina/ disciplinele echivalat/e la


UAIC

1.
2.
3.
4.
5.
Data:
Semntura studentului:

Semestrul n care se
studiaz disciplina/ele
respectiv/e

Nr de credite ECTS
recunoscute
(la UAIC)

Nota echivalat la UAIC


(se completeaz de ctre comisia
de echivalare )

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA din IAI


PROGRAMUL LLP-ERASMUS
FACULTATEA DE ....................................................................

Anexa 7

Adeverin de recunoatere i echivalare a practicii efectuate n cadrul programului LLPErasmus


Nume, prenume student:
Nr. matricol:
An de studii:
Nivel de studii:
Specializarea:
Anul universitar n care a avut loc mobilitatea:
Semestrul:
Perioada de mobilitate:
Instituia partener:
Nr total de credite obinute i recunoscute:
Nr.

Activitatea efectuat la
instituia partener

1
2
3
4
5

Stagiu de practic Erasmus

Disciplina/
disciplinele /
echivalat/e la UAIC

Comisia de recunoatere academic: (nume, prenume i semnturi)

Nr de credite ECTS
recunoscute