Sunteți pe pagina 1din 50

2

PROIECTUL VA CUPRINDE :
A. Piese scrise

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Realizarea unui studiu geotehnic.


Proiectarea unui zid de sprijin.
Verificarea stabilitatii unui taluz.
Proiectarea unor fundatii izolate :
a) rigide ;
b) elastice .
Retele de grinzi de fundare:
a) metoda aproximativa ;
b) metoda Winkler.
Fundatii de adancime.
Fundatii pe chesoane deschise .
Sprijiniri .

B. Piese desenate
1. Plan general de amplasare a fundatiilor izolate (Sc. 1:100, 1:200).
2. Detalii de fundatii.
3. Armarea unei grinzi de fundatii continue sub stalpi.

I. Realizarea unui studiu geotehnic


Pe un amplasament corespunzator unui ansamblu industrial urmeaza sa se realizeze o serie de
obiective cu scop de productie si locuinte .In vederea precizarii structurii litografice a amplasamentului se
cere sa se intocmeasca un studiu geotehnic necesar proiectarii si realizaii constructiei respective .
In acest scop s-au realizat :
un profil transversal al amplasamentului ;
cercetari de teren urmate de incercari de laborator constand in efectuarea unor foraje
avand diametre de :
- 2 toli ( f 2);
- 12 toli ( f 12);
si a analizei de determinare a unor caracteristici fizico-mecanice a probelor recoltate .
Cercetarile in situ au constat in executia a trei foraje manuale cu diametrul de 2 si doua foraje
mecanice cu diametrul de 12.
Din forajele de 2 notate f1, f3, f3, s-au recoltat probe tulburate pentru care in laborator s-au
determinat caracteristicile care pun in evidenta proprietatile fizice ale pamantului(W,W,W,,n,e)
Forajele de 2 notate F4, F5, au fost recoltate probe netulburate pe care in laborator s-au
determinat parametrii de rezistenta la forfecare ai pamantului si modulii de deformatie edometrica .
Forajele sunt pozitionate ca in figura . Datele obtinute din foraje si analiza de laborator sunt
precizate pentru fiecare foraj in parte.
Pe langa datele obtinute prin analize directe si analize de laborator cu ajutorul altor indicigeotehnici vom determina alte caracteristici fizico-mecanice ale terenului de fundare.
N = 29
Forajul f1 (2)

se realizeaza la cota teren


C1= 107+N = 107+29 = 136m
se extinde pe o adincime de H1=8m
are stratificatia: S1 argila
h1=1.3 m
S2 argila prafoasa
h2=3.4 m
S3 marna
h3=1.8 m
Forajul F2(12)

se realizeaza la cota teren C2=112+N=141m


la o distanta d= 17 m fata de f1
are urmatoarea stratificatie:

Stratul S1
Se extinde pe o grosime de h1=2.4+N/30=3.37 m ,iar de la mijlocul stratului se recolteaza proba P1
cu urmatoarele caracteristicile geotehnice, mecanice si fizice:
compozitie granulometrica
A= 28 + N/3 = 37.67%

P= 35 - N/3 = 25.33%
N= 37%

limitele de plasticitate

WP= 21 + N/15 = 22.93%


WL= 43%

umiditatea naturala
W=23 + N/15 = 24.93%
porozitatea
n = 43 %
greutatea specifica a scheletului mineral S= 27 kN/m3
curba de compresiune tasare :

(daN/cm2)
(%)

0,2

0,5

0,5

1,2

2,2

3,3

4,5

5,7

parametri de rezistenta la forfecare

=10 + N/12 = 12.42o


c= 22 + N/10 = 24.9 kPa

Stratul S2
Stratul are o grosime de h2=2 + 0,01N = 3.16 m, iar din mijlocul stratului se recolteaza proba P2
pentru care s-au determinat urmatoarele caracteristici geotehnice si fizico-mecanice:
compozitie granulometrica
A= 23%

P=30 + N/2 = 44.5%


N=32 N/2 = 32.5%
limite
de
plasticitate
WP = 22%

WL = 45 N/10 = 42.1%
umiditatea pamintului in stare naturala W = 26 N/15 = 24.07%

porozitatea pamintului
n = 35 + N/6 = 39.83%

greutatea specifica a scheletului mineral S = 26.9 kN/m3

curba de compresiune tasare:


pr = 3,1%

moduli edometrici
M1-3 = 80 + N = 109 daN/cm
M2-3 = 107 + N/2 = 121.5 daN/cm2
parametri la forfecare
= 15o

c = 13 + N/15 = 18.8 kPa


Statul S3
Stratul are o grosime de h3 =3.4 m , dincare s-a recoltat proba P3 pentru care s-au determinat
urmatoarele caracteristici geotehnica si fizico-mecanice:
compozitia granulometrica
A = 32 + N/3 = 41.67%

P = 20%
N = 48 N/3 = 38.33%
limite de plasticitate
WP = 19%

WL = 42%
umiditatea in stare naturala a pamintului W = 22%

porozitatea pamintului
n = 39%

greutatea specifica a scheletului mineral S = 27,1kN/m3

curba de compresiune tasare :

(daN/cm2)

0,2

0,5

(%)

0,5
1,2
parametri de rezistenta la forfecare

3,3
2,2
= 20 + N/6 = 24.83o
c = 17 + N/10 = 19.9 kPa

4,5

5,7

Stratul S4
Stratul are o grosime de h4 = 1 m , dincare s-a recoltat proba P4 pentru care s-au determinat
urmatoarele caracteristici geotehnica si fizico-mecanice:
indicele de porozitata pamantului
e = 35%

indicele de consistenta
Ic = 1

gradul de umiditate
Sr = 0.75

greutatea specifica a scheletului mineral S = 27,1kN/m3

umiditatea in stare naturala a pamintului W = 18%

limite de plasticitate
WL = 65%

parametri la forfecare
= 11o

c = 66 kPa
Forajul f3 (2)
s-a executat la cota teren C2 = 115 + N = 144 m
se extinde pe o grosime de H2 = 7 m

se afla la distanta de d2 = 8 m fata de forajul F2

prezinta urmatoarea stratificatie:

S1
argila prafoasa
h1 = 2 m
S2
argila nisipoasa
h2 = 3.8 m
S3
marna
h3 = 1.2 m

Pentru intocmirea studiului geotehnic, este necesar sa se determine caracteristicile fizico-mecanice


specifice fiecarui foraj. Datele vor fi indicate prin:
- diagrama ternara;
- curba de compresiune-tasare;
- curba granulometrica;
- profilul transversal al forajului F2;
- fisa forajului F2.
Calculul caracteristicilor geotehnice si mecanice pentru foraje
Forajul f1

se realizeaza la cota teren C1 = 136,00m


se extinde pe o adincime de H1 = 6m
are stratificatia : S1 argila
h1=1,30m
S2 argila prafoasa
h2=3,40m
S3 marna
h3=1,80m
Forajul F2

se realizeaza la cota de teren C4 = 141m


la o distanta d1 = 17 m fata de f1

are urmatoarea stratificatie:

Stratul S1

grosime de h1= 3.36 m ,


caracteristicile geotehnice, mecanice si fizice sunt: P1
compozitie granulometrica

A = 37.67%
P = 25.33%
N = 37%

Argila nisipoasa

coeficientul de neuniformitate obtinut din diagrama de distributie granulometrice


limitele de plasticitate
WP = 22.93%
WL = 43%
umiditatea naturala
W = 24.93%

porozitatea
n = 42%

indicele porilor pamintului in stare naturala

n
0.42

0.72
1 n 1 0.42

greutatea specifica a scheletului mineral S = 27 kN/m3


greutatea volumica a pamintului in stare uscata
d = S(1-n) = 27(1-0,42) = 15.66 kN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare naturala


= d(1+W)= 15,66(1+0,2493) = 19.564 kN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare saturata


sat = d+nw = 15,66 + 0,4210= 19.86 kN/m3
greutatea volumica in stare submersata
= (s-w)(1-n) = (27-10)(1-0,42) = 9.86 kN/m3
umiditatea pamintului in stare saturata
e w 0,72 10
Wsat

0,266
s
27
gradul de umiditate al pamintului
Sr

Wsat

24,93
0,93
26.66

indicele de plasticitate
Ip = WL-Wp = 43 22.93 = 20.07%

pamant foarte umed

plasticitate mijlocie

indicele de consistenta
Ic

Wsat=26,66%

WL W 43 24.93

0,90 ,
Ip
20,07

curba de compresiune tasare

pamant plastic vartos

(daN/cm2)

(%)

0,5

0,2

0,9

1,6

2,7

3,7

5,2

moduli de deformatie edometrica

M 13
M 2 3

0,2

p 3 p1
3 1
100
100 95,23
p 3 p1
3,7 1,6

p p2
3 2
3
100
100 100,00
p3 p 2
3,7 2,7

parametri de rezistenta la forfecatre

= 12,42o

daN/cm2

c = 24,9 kPa

Stratul S2

grosime de h2=3,16m
caracteristici geotehnice si fizico-mecanice: P2
compozitie granulometrica

A = 23%
P = 44.5%
nisip argilos
N = 32.5%
limite de plasticitate
WP = 22%
WL = 42,10%
umiditatea pamintului in stare naturala W = 24,07%
porozitatea pamintului
n =39,83%
indicele porilor in stare naturala a pamintului
e

n
0,3983

0,66
1 n 1 0,3983

greutatea specifica a scheletului mineral S = 26,90 kN/m3


greutatea volumica a pamintului in stare uscata
d = S(1-n) = 26,9(1-0,3983) = 16,19 kN/m3
greutatea volumica a pamintului in stare naturala
= d(1+W) = 16,19(1+0,2407) = 20,08 kN/m3
greutatea volumica a pamintului in stare saturata
sat = d+nw = 16,19+0,398310=20,173 kN/m3
greutatea volumica in stare submersata
= (s-w)(1-n) = (26,9-10)(1-0,3983) = 10,17 kN/m3
umiditatea pamintului in stare saturata

Wsat

W
Wsat

24,07
0,98
24,5

indicele de plasticitate
Ip = WL-Wp = 42,1-22 = 20,1%

pamant practic saturat

plasticitate mijlocie

indicele de consistenta
Ic

Wsat=24,5%

gradul de umiditate al pamintului


Sr

e w 0,66 10

0,245
s
26,9

WL W 42,1 24,07

0,897
Ip
20,1

moduli edometrici

pamant plastic vrtos


p2 = 3,1%

daN/cm2
daN/cm2

M1-3 = 109
M2-3 = 121,9

M 2 3

p3 p2
32
100
100 109 p3 3,92%
p3 p2
p3 3,1

M 13

p 3 p1
3 1
100
100 121,9 p1 2,09%
p3 p1
3,92 p1

-obtinem curba de compresiune tasare

parametri la forfecare

(daN/cm2)

(%)

= 15o

2,09

3,1

3,92

c = 18,8 kPa

Statul S3

grosime de h3=3,659m
caracteristici geotehnica si fizico-mecanice:P3
compozitia granulometrica

A = 41,67%
P = 20%
N = 38,33%

limite de plasticitate

WP = 19%

umiditatea in stare naturala a pamintului W = 22%

porozitatea pamintului

indicele porilor in stare naturala a pamintului

n = 39%

argila
WL = 42%

greutatea specifica a scheletului mineral S=27,1 kN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare uscata


d = S(1-n) = 27,1(1-0,39) = 16,53 kN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare naturala


= d(1+W) = 16.53(1+0,22) = 20,16 kN/m3

greutatea volumica a pamintului in stare saturata


sat = d+nw = 16,53+0,3910 = 20,43 kN/m3

greutatea volumica in stare submersata


= (s-w)(1-n) = (27,1-10)(1-0,39)=10,43 kN/m3

umiditatea pamintului in stare saturata


e w 0,63 10
Wsat

0,23
s
27,1
gradul de umiditate al pamintului

Sr

plasticitate mijlocie

pamant plastic vartos

curba de compresiune tasare


P

(daN/cm2)

0,2

0,5

(%)

0,5

1,2

2,2

3,3

4,5

5,7

moduli edometrici

M 2 3

p 3 p1
3 1
100
100 86,9
3 1
4,5 2,2

p p2
3 2
3
100
100 83,33
3 2
4,5 3,3

parametri la forfecare

= 24,83o

Forajul f3

pamant practic saturat

WL W 0,42 0,22

0,86
Ip
0,23

M 13

Wsat=23 %

W
0,22

0,92
Wsat
0,23

indicele de plasticitate
Ip = WL-WP = 42-19 = 23%
indicele de consistenta
Ic

n
0,39

0,63
1 n 1 0,39

s-a executat la cota C3 = 144 m

c = 19,9 kPa

daN/cm2

10

se extinde pe o grosime de H2 = 7m
se afla la distanta de d3 = 8m fata de forajul F2
prezinta urmatoarea stratificatie: S1
argila prafoasa
S2
argila nisipoasa
S3
marna

h1=2 m
h2=3,80 m
h3=1,20 m

II. Proiectarea unui zid de sprijin


Pe ansamblul amplasamentului studiat la etapa anterioara, se va proiecta si executa un zid de
sprijin de rezistenta alcatuit din beton armat Proiectarea zidurilor de sprijin se va realiza astfel incit sa fie
indeplinite si respectate conditiile de rezistenta si stabilitate pentru astfel de elemente de constructie .
Etapa va cuprinde :
1.
2.
3.
4.
4

Calculul coeficientilor de impingere activa (Ka) in ipoteza lui Coulomb.


Stabilirea distributiei presiunilor de impingere activa pe paramentul zidului de sprijin(calea
analitica)
Calculul rezultantelor presiunilor active ce actioneaza asupra zidului de sprijin
Verificarea zidului de sprijin :
verificarea stabilitatii la rasturnare
verificarea stabilitatii la lunecare

verificarea presiunilor pe talpa fundatiei

Stratificatia pe amplasamentul corespunzator zidului de sprijin se va considera stratificatia forajului F2.

11

F2
0.5
=7

5.55

1.00

0.50
1.00

1.00

2.50

Caracteristicile zidului de sprijin :


HZ= 5,55m
g 8 0,5m

g 7 1,00m
b1 0,5m .
b 2,5m
D f 1,50 m

2.1. Calculul coeficientilor de impingere activa (Ka)


Acesti coeficienti sint utilizati pentru determinarea impingerii pamintului asupra elementului de
constructie, tinind cont de stratisficatia care este pozitionata in spatele zidului de sprijin.
Proiectarea zidului se realizeaza pe stratificatia forajului F2 de 8 considerind aceasta stratificatie
inclinata cu unghiul = 7o.
Ka

sin 2 ( )

sin( ) sin( )

sin 2 sin( ) 1

sin(

sin(

12

Stratul S1

1=90

h 1 =3,23m

1 =6,21o

= 7o

sin 2 (90 24.16)

Ka 1

sin 90 sin(90 6.21) 1

Stratul S2
h 2 = 2.32m
Ka 2

1 = 24.16o

2=90o

sin( 24.16 6.21) sin( 24.16 6.21)

sin(90 6.21) sin(90 7)

2=15o 2=7.5o

0.58

=7o

sin 2 (90 30,03)

sin 2 90 sin(90 7.5) 1

sin(15 7.5) sin(15 - 7.5)

sin(90 7.5) sin(90 7)

0,63

2.2. Stabilirea distributiei presiunilor de impingere activa.


Calculul rezultantelor de impingere activa ce actioneaza asupra zidului de sprijin
Stabilirea presiunilor active (pa) , cit si a impingerilor totale active (Pa) si se face pe cale
analitica .
a). Stabilirea distributiei presiunilor de impingere activa
Stratul S1
p aA Ka1 h 0 1
psup
aB

sin1
0
cos1

sin1
sin90
Ka1 h1 1
0.58 3.23 19.564
36.86
cos1
cos6.21

kN/m2

Stratul S2

h ech2

1 h1
sin 2
19.564 3.37
sin90

3.27 m
2 sin 2
20.08
sin(90 7)

p inf
aB Ka 2 h ech2 2
p aC

sin 2
sin90
20.08 3.31 0.63
36.23
cos 2
cos7.5

sin 2
sin90
Ka 2 h ech2 h 2 2
0,63 3.31 3.16 20.08
76.66
cos 2
cos7.5

b). Calculul rezultantelor presiunilor active


Stratul S1
Pa1

1
1
Ka1 1 h12 0,68 19,56 3.37 2 72.57 kN/m
2
2

Stratul S2

kN/m2

13

Pa2

1
2 h ech2 1
0.63 20.08 3.16 2 (1 2 3.31/3.16) 178.48 kN/m
Ka 2 2 h 22 1
2
h2 2

c). Calculul presiunii pasive


2=84.80o
2=15o
2=7.5o

Kp

sin( - )

sin( ) sin( )

sin( ) sin( )

=7o

1
sin 2 sin( )

sin(84.80 - 15)

Kp

sin(15 7.5) sin(15 0)

sin(84.80 7.5) sin(84.80 0)

1
1.90
sin 2 84.80 sin(84.80 7.5)

sin
sin84.80
1.90 20.08 1.50
57.39 kN/m2
cos
cos7.5
1
1
Pp K p 2 Df2 1.90 20.08 1.50 2 42.21 kN/m
2
2
p p K p D f ,2

d). Calculul distantelor zi


Z1=

h1 3.23

1.08 m
3
3

inf
2 p aB
p aC h2 2 42.23 82.55 3.16

1.41 m
Z2= inf
3
42.23 82.55
3
p aB p aC

Z p =D f /3=0,5m
e). Proiectiile pe verticala si pe orizontala a impingerilor active :
Pa 1h Pa 1 cos 75.54 cos 6.21 7 75.1
Pa 1v Pa 1 sin 75.54sin 6.21 7 8.17

Pa h2 Pa 2 sin 195,48 cos 7.5 7 193.81

Pa v2 Pa 2 cos 195,48 sin(7.5 7) 25.52

kN/m2
kN/m2

2.3. Verificare analitica a zidului de sprijin


Verificarea analitica a zidului de sprijin consta in verificarea la rasturnare si verificarea la lunecare
a zidului de sprijin.
a).

Calculul greutatilor corpurilor zidului de sprijin si ale pamantului

Calculul greutatilor corpurilor zidului de sprijin ce alcatuiesc zidul de sprijin stiind ca


beton=24kN/m2 si se desfasoara pe o lungime de 1m.
G1 A1 1 b 0.5 (0,5 1) 5.25 1 24 94.5kN
G 2 A 2 1 b 5.5 0,5 1 24 66kN

14

G P1 3.5 3.37 1 19.56 230.71kN


G p2 3,5 2.38 1 20.08 132.13kN
G p3 1 1 1 20.08 20.08kN

b). Verificarea la lunecare a zidului de sprijin


Verificarea la lunecare a zidului de sprijin se faceprintr-un raport notat Fal al sumelor fortelor
pe verticala Fv si al fortelor pe orizontala Fh, inmultite cu un coeficient f = 0.5, indeplinind conditia ca
Fal (1,11,3).
n

F
i 1
n

h
i

F
i 1
n

v
i

F
i 1

v
i

Pa 1h Pa h2 75.1 193.81 268.91kN


Pa 1v Pa 2v G1 G 2 G p1 G p2 G P3
94.5 66 230.71 132.13 20.08 543.42kN
n

Fsl

i 1
n

543.42
0,5 1.117 1.1
268.91

i 1

c). Verificarea la rasturnare a zidului de sprijin


Verificarea la rasturnare a zidului de sprijin se faceprintr-un raport notat Fr al momentelor de stabilitate
Mstabilitate si de rasturnare Mrasturnare fata de un punct inferior al fundatiei zidului de sprijin
V

M stab (Pa1 Pa2 ) d G 1 d 1 G 2 d 2 G p1 d p1 G p2 d p2 G p3 d p3


M stab (8.17 25.52) 2 94.5 1.61 66 2.75 230.71 3.75 132.13 3.75 20.08 0.5 1771.72 kNm
n

M rast Pa ih d i

11

i 1

d111 3.5m
d211 1.41m
M rast Pa 1h d1'' Pa h2 d '2'
M rast 75,1 3.5 193,81 1.41 536,12kNm

Fr

M stab 1771.72

3,30 1,5
M rast
536.12

d). Verificarea presiunilor pe talpa fundatiei zidului de sprijin


n

i 1

i 1

N tot Fiv G i 543.42kN


B 5.5m
A B 1 5.5 1 5.5m 2
W

B 2 1 5.5 2 1

5.04m 3
6
6

15

M (Pa 1v Pa 2v ) e 1 G 1 e 2 G 2 e 3 G p1 e 4

G p2 e 5

G p3 e 6

M (8.17 25.52) 0.75 94.5 0,39 66 0 230.71 1 132.13 1 20.08


M 255.54 kNm

Calculul presiunilor conventionale:


p conv p conv C B C D

e 0.63
I p 22% pconv 457.65KPa 457.65kN/m 2
I c 0.86
C B pconv K (B 1) 457.65 0.05 (5.5 1) 102.97kN/m 2
Df 2
1.5 2
457.65
57.21kN/m 2
4
4
pconv C B C D 457.65 102.97 57.21 503.41kN/m 2

C D pconv
p conv

2
Ntot M 543.42 255.54 p1 149,51kN/m pconv
p1,2
A W 5.5 5.04 p2 48.10kN/m2 0
e). Calculul armaturii din zidul de beton armat
Rc = 45 daN/cm2
Ra = 2900 daN/cm2
Sectiunea a-a
M a a 75.1 3 193.81 0.91 401.67kNm
M a a
401.67 10 4

0.09585 1 1 2 B 0.10095
b h 02 R c 100 96.52 45
R
45
p c 100 0.10095
100 0.216% 0,1%
Ra
2900
B

b h 0 R c 100 96.5 0.10095 45

20.87cm 2 /m 7 20/m A ef 21.99cm 2


Ra
2900
Sectiunea b-b
A nec

16

149.51 48.10
4.5 48.10 131.07 kN/m 2
5.5
2
M b b 131.07 1 0.5 (149.51 131.07) 0.5 1 1 71.68kNm
3
4
M bb
71.68 10
B

0,0159 1 1 2 B 0,0161
2
b h 0 R c 100 100 2 45
p3

Rc
45
100 0,0161
100 0,025% 0,1%
Ra
2900

A nec

b h 0 R c 100 100 0,0161 45

2.5cm 2 /m 510/ A ef 3.93cm 2


Ra
2900

Sectiunea c-c
q 19.564 3.37 1 20.08 1.88 1 103.68 kN/m 2

q l 2 103.68 3.5 2

635.05 kNm
2
2
M c c
635.05 10 4
B

0,0115 1 1 2 B 0,0116
b h 02 R c 100 350 2 45
R
45
p c 100 0,0116
100 0,018% 0,1%
Ra
2900
M c c

A nec

b h 0 R c 100 350 0,0116 45

6.3cm 2 /m 513/ A ef 6.64cm 2


Ra
2900

III.Stabilitatea taluzului
Predimensionarea pantei taluzului se face folosind metoda Goldstein. Verificarea taluzului se va
face prin metoda Bishop.
Fs A tg B

1
2

c
1.5 2.0 , unde : FS -coeficient de stabilitate;
H

A,B-coeficienti a caror valoare este functie de panta taluzului


Analiza de verificare a stabilitatii taluzului consta in
Metoda de predimensionare Goldstein
Metoda fisiilor (felenius)

1. Metoda Goldstein
Se impune o panta a taluzului 1:m

1:1.5
F A tg B

c
H

unde:
- A, B sint coeficienti adimensionali determinati din tabele A = 2.64
- , c, sint caracteristicile geotehnice ale taluzului

B = 6.05

17

1 h1 2 h 2 12.42 3.37 15 2.38

13.49
h1 h 2
3.37 2.38
c h c h
24.9 3.37 18.8 2.38
c med 1 1 2 2
22.38 kPa
h1 h 2
3.37 2.38
h h
19.56 3.37 20,08 2.38
med 1 1 2 2
19.78kN/m 3
h1 h 2
3.37 2.38
- h inaltimea taluzului h = 5.75 m
med

Fs 2,64 tg13.49 6.05

22.38
1.76 1.7
19.78 5.75

2. Metoda fisiilor
Metoda fisiilor are la baza o serie de observatii determinate pe teren in care suprafata de lunecare
este cilindrica circulara.
Stabilirea centrului de lunecare:
de
la
piciorul taluzului pe verticala se ia h = 5.75m iar pe orizontala se ia 4,5h = 25.88 m

obtinindu-se punctul1.
se masoara unghiurile 1 si 2 obtinindu-se punctul 2

linia obtinuta 1-2 reprezinta linia centrelor suprafetelor cilidrice

se noteaza O1centrul suprafetei cilindrice 1 in punctul 2 obtinut.

se imparte in fisii de 1m lungimea taluzului si se numeroteaza cu 1, 2, 3, ...

se calculeaza greutatile fiecareai fisii i=1, 2, 3 ...

G -4

G i h med b i 1 med
0.83 1.39 1 19,78 22.82 kN

G -3 2.11 1 1 19.78 41.74

kN

G -2 3.04 1 1 19.78 60.13

kN

G -1 3.87 1 1 19.78 76.55

kN

G 0 4.58 1 1 19.78 90.59

kN

G 1 5.20 1 1 19.78 102.86

kN

G 2 5.71 1 1 19.78 112 .94

kN

G 3 6.11 1 1 19.78 120.86

kN

G 4 6.21 1 1 19.78 122.83

kN

G 5 5.68 1 1 19.78 112 .35

kN

G 6 4.99 1 1 19.78 98.70

kN

G 7 4.08 1 1 19.78 80.70

kN

G 8 2.85 1 1 19.78 56.37

kN

G 9 1.16 0,83 1 19.78 22.94 kN

Tabel nr. 1 R = 9.74; med 19.78kN/m 3 ; med 13.49 ; tg med 0.24 ; c med 22.38 kPa
N
-4
-3
-2
-1
0
1

hi

bi

0.83 1,39
2.11 1
3.04 1
3.87 1
4.58 1
5.20 1

Gi

sini

22.82
41.74
60.13
76.55
90.59
102.86

25.69
18.04
11.91
5.92
0
5.92

0.433
0.310
0.206
0.103
0
0.103

cosi Gi sini
0.901
0.951
0.978
0.995
1
0.995

9.88
12.93
12.34
7.88
0
10.59

cLi
cosi

Ai

1/mi0

Ai/mi0 1/mi1 Ai/mi1 1/mi2 Ai/mi2

34.53
23.53
22.88
22.49
22.38
22.49

36.58
32.39
36.80
40.74
44.11
47.06

0.995
0.975
0.973
0.981
1
0.981

36.41
31.59
35.82
39.96
44.11
46.15

1.03
0.99
0.99
0.98
1
0.98

37.72
32.38
36.41
40.28
44.11
46.53

1.03
1.00
0.99
0.99
1
0.99

37.82
32.45
36.46
40.31
44.11
46.56

18

5.71

3
4
5
6
7
8
9

6.11 1
6.21 1
5.68 1
4.99 1
4.08 1
2.85 1
1.16 0.83

L i

112.94 11.91 0.206 0.978


120.86
122.83
112.35
98.70
80.70
56.37
22.94

18.04
24.38
31.07
38.26
46.25
55.67
67.04

0.310
0.413
0.516
0.619
0.722
0.826
0.921

23.27
37.47
50.73
57.97
61.10
58.27
46.56
21.13
410.17

0.951
0.911
0.857
0.785
0.692
0.564
0.390

bi
cos i

Fs0
A i G i tg c L i cos i F
s1
m i0 cos i sin i tg Fs0 Fs2
m i1 cos i sin i tg Fs1 Fs3

22.88
23.53
24.57
26.11
28.51
32.34
39.68
47.63

49.47
51.37
51.85
49.33
46.06
41.74
35.90
24.08

0.973
0.975
0.990
1.02
1.071
1.156
1.312
1.637

48.15
50.10
51.33
50.30
49.34
48.24
47.11
39.41
618.02

0.98
0.99
1.03
1.06
1.13
1.24
1.44
1.86

48.95
51.36
53.08
52.53
52.13
51.72
51.62
44.87
643.68

0.99
1.00
1.02
1.06
1.14
1.25
1.45
1.88

49.01
51.46
53.22
52.71
52.36
52.02
52.01
45.36
645.86

1.00
1.507
1.569
1.571

m i2 cos i sin i tg Fs2

se noteaza O2 centrul suprafetei cilindrice 2 la distanta d = 0.3h = 0,35.75 = 1.725 m fata de O1 pe


linia centrelor.
G -3 0.48 0.96 1 19.78 9.11 kN
G -2 1.39 1 1 19.78 27.49

kN

G -1 2.211 1 19.78 43.71

kN

G 0 2.93 1 1 19.78 57.96

kN

G1 3.55 1 1 19.78 70.22

kN

G 2 4.07 1 1 19.78 80.50

kN

G 3 4.47 1 1 19.78 88.42

kN

G 4 4.76 1 1 19.78 94.15


G 5 4.91 1 1 19.78 97.12

kN
kN

G 6 4.34 1 1 19.78 85.85

kN

G 7 3.47 1 1 19.78 68.64

kN

G 8 2.31 1 1 19.78 45.69

kN

G 9 0.89 0.78 1 19.78 13.73 kN

Tabel nr. 2 R = 9.95; med 19.78kN/m 3 ; med 13.49 ; tg med 0.24 ; c med 22.38 kPa
N
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

hi

bi

0.48 0.96
1.39 1
2.21 1
2.93 1
3.55 1
4.07 1
4.47 1
4.76 1
4.91 1
4.34 1
3.47 1
2.31 1
0.89 0.78

Gi

sini

cosi Gi sini

cLi
cosi

Ai

9.11
27.49
43.71
57.96
70.22
80.50
88.42
94.15
97.12
85.85
68.64
45.69
13.73

17.42
11.72
5.89
0
5.89
11.72
17.68
23.84
30.31
37.25
44.89
53.73
63.33

0.299
0.203
0.103
0
0.103
0.203
0.304
0.404
0.505
0.605
0.706
0.806
0.894

0.954
0.979
0.995
1
0.995
0.979
0.953
0.915
0.863
0.796
0.708
0.592
0.449

21.48
22.38
22.38
22.38
22.38
22.38
22.38
22.38
22.38
22.38
22.38
22.38
17.46

23.67
28.97
32.87
36.28
39.23
41.69
43.59
44.97
45.68
42.97
38.85
33.34
20.75

2.73
5.58
4.49
0
7.21
16.35
26.85
38.05
49.01
51.96
48.44
36.84
12.27

1/mi0
0.975
0.973
0.981
1
0.981
0.973
0.975
0.988
1.016
1.062
1.139
1.274
1.508

Ai/mi0 1/mi1 Ai/mi1 1/mi2 Ai/mi2


23.07
28.19
32.24
36.28
38.48
40.56
42.50
44.45
46.40
45.66
44.26
42.47
31.29

1.002
0.991
0.990
1
0.990
0.991
1.003
1.027
1.068
1.131
1.233
1.411
1.729

23.73
28.73
32.55
36.28
38.85
41.34
43.73
46.20
48.78
48.63
47.91
47.06
35.87

1.004
0.993
0.991
1
0.991
0.993
1.005
1.030
1.072
1.137
1.240
1.422
1.747

23.78
28.77
32.58
36.28
38.88
41.39
43.82
46.33
48.95
48.85
48.19
47.41
36.24

19

299.79

L i

bi
cos i

Fs0
A i G i tg c L i cos i F
s1
m i0 cos i sin i tg Fs0 Fs2
m i1 cos i sin i tg Fs1 Fs3

519.65

495.87

521.46

1.00
1.65
1.733
1.739

m i2 cos i sin i tg Fs2

se noteaza O3 centrul suprafetei cilindrice 3 la distanta d=0,3h=0,35,50=1,65m fata de O2 pe linia


centrelor
G -2 0.23 0.53 1 19.78 2.41

kN

G -1 0.84 1 1 19.78 16.62

kN

G 0 1.55 1 1 19.78 30.66

kN

G1 2.17 1 1 19.78 42.92

kN

G 2 2.69 1 1 19.78 53.21

kN

G 3 3.11 1 1 19.78 61.52

kN

G 4 3.42 1 1 19.78 67.65

kN

G 5 3.62 1 1 19.78 71.60

kN

G 6 3.66 1 1 19.78 72.39

kN

G 7 3.27 1 1 19.78 64.68


G 8 2.42 1 1 19.78 45.30

kN
kN

G 9 0.89 0.95 1 19.78 16.72 kN

Tabel nr. 3 R = 10.50; med 19.78kN/m 3 ; med 13.49 ; tg med 0.24 ; c med 22.38 kPa
N
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

hi

bi

Gi

sini

cosi Gi sini

0.23 0.53 2.41 9.67 0.168 0.986


0.84 1 16.62 5.45 0.095 0.995
1.55 1 30.66
0
0
1
2.17 1 42.92 5.47 0.095 0.995
2.69 1 53.21 10.99 0.191 0.982
3.11 1 61.52 16.62 0.286 0.958
3.42 1 67.65 22.42 0.381 0.924
3.62 1
71.6 28.47 0.477 0.879
3.66 1 72.39 34.89 0.572 0.820
3.27 1 64.68 41.87 0.667 0.745
2.24 1
45.3 49.71 0.763 0.647
0.89 0.95 16.72 58.84 0.856 0.517

L i

bi
cos i

Fs0
A i G i tg c L i cos i F
s1
m i0 cos i sin i tg Fs0 Fs2
m i1 cos i sin i tg Fs1 Fs3

m i2 cos i sin i tg Fs2

0.415
1.58
0
4.10
10.14
17.60
25.80
34.13
41.41
43.17
34.55
14.31
227.19

1.00
1.79
1.885
1.892

cLi
cosi

Ai

0.538
1.005
1
1.005
1.019
1.044
1.082
1.138
1.219
1.343
1.546
1.836

11.86
22.38
22.38
22.38
22.38
22.38
22.38
22.38
22.38
22.38
22.38
21.26

1/mi0
0.975
0.982
1
0.982
0.973
0.974
0.984
1.007
1.044
1.105
1.205
1.384

Ai/mi0 1/mi1 Ai/mi1 1/mi2 Ai/mi2


12.12
25.89
29.74
32.09
34.21
36.17
38.00
39.82
41.51
41.88
40.07
34.97
406.48

0.992
0.992
1
0.992
0.993
1.003
1.025
1.060
1.115
1.199
1.335
1.582

12.34
26.15
29.74
32.41
34.89
37.27
39.58
41.95
44.31
45.43
44.39
39.98
428.43

0.993
0.993
1
0.993
0.994
1.005
1.028
1.064
1.120
1.205
1.345
1.597

12.35
26.17
29.74
32.43
34.94
37.34
39.68
42.09
44.51
45.68
44.71
40.35
429.99

20

IV. Proiectarea unei fundatii izolate


(rigide,elastice,)
Sa se amplaseze pe acelasi amplasament fundatia unei hale industriale cu 2 deschideri si 4 travee
cu dimensiunile LD = 9m LT = 6m si dimensiunile stilpilor de sectiune dreptunghiulara 40x50 cm.
Fundarea halei se va realiya pe un teren a carui stratificatie este cea din forajul F2. Hala se va realiza n
varianta cadre monolite din beton armat. Fundatiile sunt de dou tipuri:
1. Fundaii rigide tip bloc i cuzinet pentru S1 i S4;
2. Fundaii elastice pentru S2 i S3.
LT=6

LT=6

S3

S4

S2

S1

LT=6

LT=6

LD=9

LD=9

Pentru calculul static avem o structura cu un numar de nivele

21

n = 1+N/20 = 1+29/20 = 3 nivele


Pentru calculul eforturilor axiale aven o incarcare uniform distribuita
p 9

N
29
9
10.93 kN/m 2
15
15

Calculul se va realiza in doua variante


in gruparea fundamentala Nf, Mf
ingruparea speciala
Ns, Ms

Fortele concentrate din stilpi pentru gruparea fundamentala:


N Fi A afFi p n

N F1 A afF1 p n 9 6 10.93 3 1770.66

kN

N F2 A afF2 p n 9 6 0.5 10.93 3 885.33

kN

N F3 A afF3 p n 0.25 9 6 10.93 3 442.665 kN


N F4 A afF4 p n 0.5 9 6 10.93 3 885.33

kN

Momentele concentrate pentru gruparea fundamentala:


M F1 0.1 N F1 0,1 1770.66 177.07

kNm

M F2 0.15 N F2 0.15 885.33 132.80 kNm


M F3 0.25 N F3 0.25 442.665 110.67 kNm
M F4 0.20 N F4 0.20 885.33 177.07 kNm

Fortele concentrate din stilpi pentru gruparea speciala:


N Fi 1.25 N Fi
N sF1 1.25 N F1 1.25 1770.66 2213.33 kN
N sF2 1.25 N F2 1.25 885.33 1106.66 kN
N sF3 1.25 N F3 1.25 442.665 553.33 kN
N sF4 1.25 N F4 1.25 885.33 1106.66 kN

Momentele concentrate pentru gruparea speciala:


M

s
F1

1.25 M F1 1.25 177.07 221.33kNm

s
F2

1.25 M F2 1.25 132.80 166kNm

M sF3 1.25 M F3 1.25 110.67 138.34kNm


M sF4 1.25 M fF4 1.25 177.07 221.33kNm

Calculul se face la SLD cu ncrcri din gruparea fundamental (STAS 3300/2-85). Verificarea se
face la SLCP cu ncercri din gruparea special.
SLD ppl
SLCP pcr
Fundaie bloc i cuzinet (S1)
Din calculul static a rezultat ca la baza stilpului exista o incarcare axiala NF1=1770.66 kN si un
moment MF1=177.07 kNm. Adncimea de fundare este stabilit funcie de adncimea de nghe i terenul
de fundare. Din aceste condiii rezult Df = 1.20 m.
1 Determenarea lungimii i limii tlpii fundaiei (L;B)

22

N Gf 6 M

B L
B L2
G f 0.1 N F1 0.1 1770.66 177.07
p1,2

L l s 50

1.25
B b s 40
Eforturile transmise la teren trebuie sa indeplineasca conditia:

N Gf 6 M

ppl
2
BL BL

p pl ml(q N 2 c N 3 )
q D f 19.56 1.20 23.47 kN/m 2
ml 1.4
c 24.9

N1 0.23

= 12 =>

N 2 1.94
N 3 4.42

ppl 1.4(19.56 1.94 24.9 4.42) 207.21 kN/m 2

1770.66 177.07 6 177.07

1.2 207.21
BL
B L2
L ls

1.25 L 1.25 B
B bs
1947.73
1062.42

248.65
1.25 B 2 B (1.25 B) 2
1.252 248.65 B3 1.25 1947.73 B 1062.42 0
388.52 B 3 2434.66 B 1062.42 0
B1 2.247; B 2 0.451; B3 2.698 B 2.70m, L 3.40m

p ef max

1947.73 1062.42

246.21 281.80 kN/m 2


2.7 3.4 2.7 3.4 2

ls

p1 246.21 kN/m 2
1947.73 1062.42
p1,2

2
2.7 3.4 2.7 3.4 2
p 2 178.13 kN/m

l0

hc

l1

ht

2 Dimensionarea blocului de beton simplu


lc

l1
H

ht

L=3.40
Pm

P2

N Gf 6 M

1.2 p pl
BL
B L2

P1

Conform normativului P100-77, suprafata de contact a


cuzinetului cu blocul de beton simplu se alege din
considerente economice, dupa conditiile
pentru bloc din beton cu o singura treapta

lc bc

0,55 0,65
L B
pentru bloc din beton cu doua trepte

23

lc bc

0,4 0,5
L B
Se alege bloc din beton simplu cu doua trepte, astfe dimensiunile cuzinetului vor fi:

l c 0.5 L 0.5 3.40 1.70m

b c 0.5 B 0.5 2.70 1.35m


L lc
3.40 1.70

0.90m
2
2
a
l1 0.45m
2
2p3
tg 1.3

B100
a

tg 1.3

H
1.3 H 1.3 a 1.3 0.90 1.20m
a

Dac H>40cm, blocul va fi proiectat in 2 trepte H = 1.20m h t 60cm

3 Determinarea nlimii cuzinetului


Inaltimea cuzinetului se alege astfel inct sa nu fie necesara verificarea la forta taietoare
h
tg c 1
respectind conditia:
l0
l l 1.70 0.50
l0 c s
0,60m
2
2
hc
1 h c l 0 1 0.60m
l0
4 Calculul armturii cuzinetului
Cuzinetul va fi armat la partea inferioara cu o plasa alcatuita din bare paralele cu laturile pe cele
doua directii.
Pentru calculul momentelor incovoietoare necesare armarii cuzinetului de forma dreptunghiulara
in plan si a stilpilor de sectiune dreptunghiulara, se duc din colturije bazei stilpului drepte inclinate la 45o
fata de axele fundatiei.
Se considera ca cele 4 suprafete obtinute sint
incastrate in stilp si incarcate cu o presiune reactivea de pe
ls
talpa cuzinetului.
N
6M
1947.73
1062.42
1,2

2
b c l c b c l c 1.35 1.70 1.35 1.70 2

1 1120.99 kN/m 2
2
2 576.37 kN/m
h
2 h
h c 30cm; c ; c 0.25
l x 3 lc

hc

lc
med

lx
ls
bc

bs

My
Mx

24

l c l s 1.70 0.50

0.60m
2
2
b b s 1.35 0.40
ly c

0.475m
2
2
2
med 1
848.68kN/m 2
2
l l
0 2 c x (1 2 )
lc
lx

0 576.37

1.70 0.60
(1120.99 576.37) 928.77kN/m 2
1.70
2

bc lx
l3 y
(2

( 3 0 )
3 2
(1 2 )
1
0
6
6
lc
2
1.70 0.475
l
3 576.37
(1120.99 576.37) 968.82kN/m 2 M med y (3 l 4 l )
y
s
x
1.70
6
lc l y

Mx

135 60 2
47.53
(2 11.21 9.29)
(9.69 9.29) 2229490daN cm
6
6
8.49 47.5 2
My
(3 50 4 60) 1245112daN cm
6
Mx

h 0x h c a b 60 2.50 57.50cm
h oy h 0x 1 57.50 1 56.5cm

BX

ab=acoperirea de beton

MX
2229490

0.0714 x 1 1 2B 0.0741
2
b C h 0x R c 135 57.52 70

px x

Rc
70
100 0.0741
100 0.247%
Ra
2100

p
0.247
b c h 0x
135 57.5 19.17cm 2 818 la 18.5cm cu A ef 20.36cm 2
100
100
My
1245112
By

0,0328 y 1 1 2B 0.0333
2
l C h 0y R c 170 56.52 70
A ax

py y
A ay

Rc
70
100 0.0333
100 0.111%
Ra
2100

p
0.111
l c h 0y
170 56.5 10.67cm 2 1012 la 18.33cm cu A ef 11.31cm 2
100
100

25

Fundaie bloc i cuzinet (S4)


Din calculul static a rezultat ca la baza stilpului exista o ncarcare axiala NF4=885.33 kN si un
moment MF4=177.07 kNm. Adncimea de fundare fiind aceeasi Df = 1.20 m.
1 Determenarea lungimii i limii tlpii fundaiei (L;B)
N Gf 6 M
p1,2

B L
B L2
G f 0.1 N F1 0.1 885.33 88.53kN
L ls 50

1.25
B b s 40
Eforturile transmise la teren trebuie sa indeplineasca conditia:

N Gf 6 M

ppl
2
BL BL

p pl ml(q N 2 c N 3 )
q D f 19.56 1.20 23.47 kN/m 2
ml 1.4
c 24.9

= 12 =>

N1 0.23
N 2 1.94
N 3 4.42

ppl 1.4(19.56 1.94 24.9 4.42) 207.21 kN/m 2

885.33 88.53 6 177.07

1.2 207.21
BL
B L2
L ls

1.25 L 1.25 B
B bs
973.86
1062.42

248.65
2
1.25 B
B (1.25 B) 2
1.252 248.65 B3 1.25 973.86 B 1062.42 0
388.52 B3 1217.33 B 1062.42 0
B1 1.053 0.437i; B 2 1.053 0.437i; B3 2.11 B 2.15m, L 2.70m

p ef max

N Gf 6 M

1.2 p pl
BL
B L2

p pl ml( B N1 q N 2 c N 3 ) 1.4(19.56 2.15 0.23 23.47 1.94 24.9 4.42) 231.37kN/m 2

26

p ef max

p1,2

973.86
1062.42

235.55 281.80 kN/m 2


2
2.15 2.7 2.15 2.7

p1 235.55 kN/m 2
973.86
1062.42

2.15 2.7 2.15 2.7 2 p 2 99.98 kN/m 2

2 Dimensionarea blocului de beton simplu


Conform normativului P100-77, suprafata de contact a cuzinetului cu blocul de beton simplu se alege din
considerente economice, dupa conditiile
pentru bloc din beton cu o singura treapta

lc bc

0,55 0,65
L B
ls
pentru bloc din beton cu doua trepte

lc bc

0,4 0,5
L B
l0
Se alege bloc din beton simplu cu doua trepte, astfe
hc

dimensiunile cuzinetului vor fi:


l1

ht

lc

l1

ht

l c 0.5 L 0.5 2.70 1.35m

b c 0.5 B 0.5 2.15 1.10m


L l c 2.70 1.35

0.70m
2
2
a
l1 0.35m
2
2p3
tg 1.3

B100
a

L=3.40
Pm

tg 1.3

H
1.3 H 1.3 a 1.3 0.70 1.00m
a

Dac H>40cm, blocul va fi proiectat in 2 trepte H =


1.00m h t 50cm
P2

P1

3 Determinarea nlimii cuzinetului


Inaltimea cuzinetului se alege astfel inct sa nu fie
necesara verificarea la forta taietoare respectind conditia:
h
tg c 1
l0

ls

hc

l0

lc
med

lx

bs

My

Mx
2

hc
1 h c l 0 1 0.43m
l0

4 Calculul armturii cuzinetului

ls
bc

l c ls 1.35 0.50

0.43m
2
2

27

Cuzinetul va fi armat la partea inferioara cu o plasa alcatuita din bare paralele cu laturile pe cele
doua directii.
Pentru calculul momentelor incovoietoare necesare armarii cuzinetului de forma dreptunghiulara
in plan si a stilpilor de sectiune dreptunghiulara, se duc din colturile bazei stilpului drepte inclinate la 45o
fata de axele fundatiei.
Se considera ca cele 4 suprafete obtinute sint incastrate in stilp si incarcate cu o presiune reactivea
de pe talpa cuzinetului.

1,2

N
6M
973.86
1062.42

2
b c l c b c l c 1.10 1.35 1.10 1.352

1 1185.75 kN/m 2

2
2 125.85 kN/m
h
2 h
h c 30cm; c ; c 0.25
l x 3 lc
l l
1.35 0.50
lx c s
0.425m
2
2
b b s 1.10 0.40
ly c

0.35m
2
2
2
med 1
655.8kN/m 2
2
l l
0 2 c x (1 2 )
lc
1.35 0.425
0 125.85
(1185.75 125.85) 852.08kN/m 2
1.35

3 2

lc l y
lc

3 125.85

(1 2 )

1.35 0.35
(1185.75 125.85) 910.96kN/m 2
1.35

bc lx
l3 y
(21 0 ) ( 3 0 )
6
6
2
med l y
My
(3 l s 4 l x )
6
Mx

110 42.5 2
353
(2 11.86 8.52)
(9.11 8.52) 941633daN cm
6
6
6.56 35 2
My
(3 50 4 42.5) 428587daN cm
6
h 0x h c a b 43 2.50 40.50cm
ab=acoperirea de beton
h oy h 0x 1 40.50 1 39.50cm
Mx

BX

MX
941633

0.0746 x 1 1 2B 0.0776
2
b C h 0x R c 110 40.52 70

px x
A ax

Rc
70
100 0.0776
100 0.259%
Ra
2100

p
0.259
b c h 0x
110 40.5 11.52cm 2 814 la 15cm cu A ef 12.31cm 2
100
100

28

By

My
lC h

py y
A ay

0y

Rc

428587
0.0291 y 1 1 2B 0.0295
135 39.52 70

Rc
70
100 0.0295
100 0.0983%
Ra
2100

p
0.0983
lc h 0y
135 39.5 5.25cm 2 71la 21.6cm cu A ef 5.49cm 2
100
100

3. Fundatie izolat elastic a stlpului S2


Din calculul static a rezultat ca la baza stilpului exista o ncarcare axiala NF2 = 885.33 kN i un
moment MF2 = 131.33 kNm. Adncimea de fundare fiind aceeasi Df = 1.20 m.
Terenul de fundare prezinta urmatoarele caracteristici:
1 Determenarea lungimii i limii tlpii fundaiei (L;B)
N Gf 6 M
p1,2

B L
B L2
G f 0.1 N F1 0.1 885.33 88.53kN
L ls 50

1.25
B b s 40
Eforturile transmise la teren trebuie sa indeplineasca conditia:

N Gf 6 M

ppl
2
BL BL

p pl ml(q N 2 c N 3 )
q D f 19.56 1.20 23.47 kN/m 2
ml 1.4
c 24.9

N1 0.23

= 12 =>

N 2 1.94
N 3 4.42

ppl 1.4(19.56 1.94 24.9 4.42) 207.21 kN/m 2

885.33 88.53 6 131.33

1.2 207.21
BL
B L2
L ls

1.25 L 1.25 B
B bs
973.86
787.98

248.65
2
1.25 B
B (1.25 B) 2
1.25 2 248.65 B3 1.25 973.86 B 787.98 0
388.52 B3 1217.33 B 787.97 0
B1 1.203; B 2 0.829; B3 2.09 B 2.10m, L 2.70 m

p ef max

N Gf 6 M

1.2 p pl
BL
B L2

p pl ml( B N1 q N 2 c N 3 ) 1.4(19.56 2.10 0.23 23.47 1.94 24.9 4.42) 231.05kN/m 2

p ef max

973.86
787.98

223.23 281.80 kN/m 2


2.10 2.7 2.10 2.7 2

29

p1 223.23 kN/m 2 1.2p pl


973.86
787.98
p1,2

2.10 2.7 2.10 2.7 2 p 2 120.28 kN/m 2 0


2 Determinarea nalimii fundaiei
Din motive tehhnice de cofrare, la partea superioar a fundaiei se mresc dimensiunile suprafetei
de rezemare a stlpului cu 2.5 pna la 5cm pentru rezemarea cofrajului.
L = 2.70m

B = 2.10m

p < 2daN/cm2

H
0.21 H 0.21 B 0.21 2.10 0.441m H 50cm
B
H H
H 50
H' H'

25cm
3 2
2
2
N tot 973.86kN

N G f 6 e1
M 131.33
1 ; e1

0.135
BL L
N G f 973.86

p1,2

973.86 6 0.135 p1 223.28kPa


p1,2
1

2.10 2.70 2.70 p 2 120.23kPa
p cr B N q N q q c N c c

p cr 19.56 2.1 0.23 0.63 23.47 1.94 1.34 24.9 4.42 1.34 280.48kN/m 2
V
1.4 p cr 392.67kN/m 2
L'B'
M
131.33
L' L 2e L L 2
2.70 2
2.43m
N
973.86
B' B 2e L B
p' ef

p' ef

973.86
166.97kN/m 2 392.67kN/m 2
2.43 2.40

3. Armarea tlpii fundaiei


Gf
88.53

15.61kPa
L B 2.70 2.10
p1 ' p1 p g 223.23 15.61 207.62kN/m 2
pg

p 2 ' p 2 p g 120.28 15.61 104.67kN/m 2


p1 ' p 2 ' 207.62 104.67

156.15kN/m 2
2
2
p' L3 p'1 p'2 L3
Mx 2

p med

My

p'med
B3

,unde , , , se determina functie de rapoartele: B/L , ls/L , bs/B.

30

Pentru

B 2.10
L 2.70 0.78
16

ls 0.50

0
.
185

19
L 2.70
21

bs 0.40
B 2.10 0.19

104.67 2.703 (207.62 104.67) 2.703

204.92kNm
19
21
156.15
My
2.103 90.38kNm
16
MX

h 0x H a b 50 2,5 47,5cm
h oy h 0x 1 47,5 1 46,5cm

BX

ab=acoperirea de beton

MX
204.92 10 4

0.062
B h 2 0x R c 210 47.52 70

X 1 1 2BX 0.064
X

Rc
70
0.064
0.00213 p 100 0.213% 0.05% p min
Ra
2100

p
0.213
B h 0x
210 47.5 21.22cm 2 1514 cu A ef 23.09cm 2 dispuse la 14.6 cm
100
100
MY
90.38 10 4
BY

0.0221
L h 2 0y R c 270 46.52 70
AX

Y 1 1 2B 0.0224
Y
AY

Rc
70
0.0224
0.00075 p 100 0.075% 0.05% p min
Ra
2100

p
0.075
L h 0y
270 46,5 9.36cm 2 1210 cu A ef 9.42cm 2 dispuse la 24.2cm
100
100

4. Fundatie izolat elastic a stlpului S3


Din calculul static a rezultat ca la baza stilpului exista o ncarcare axiala NF3 = 442.66 kN i un
moment MF3 = 110.67 kNm. Adncimea de fundare fiind aceeasi Df = 1.20 m.
Terenul de fundare prezinta urmatoarele caracteristici:
1 Determenarea lungimii i limii tlpii fundaiei (L;B)

31

N Gf 6 M

BL
B L2
G f 0.1 N F1 0.1 442.66 44.27 kN
p1,2

L ls 50

1.25
B b s 40
Eforturile transmise la teren trebuie sa indeplineasca conditia:

N Gf 6 M

ppl
2
BL BL

p pl ml(q N 2 c N 3 )
q D f 19.56 1.20 23.47 kN/m 2
ml 1.4

N1 0.23

= 12 =>

N 2 1.94
N 3 4.42

c 24.9

ppl 1.4(19.56 1.94 24.9 4.42) 207.21 kN/m 2

442.66 44.27 6 110.67

1.2 207.21
BL
B L2
L ls

1.25 L 1.25 B
B bs
486.93
664.02

248.65
2
1.25 B
B (1.25 B) 2
1.25 2 248.65 B3 1.25 486.93 B 664.02 0
388.52 B3 608.66 B 664.02 0
B1 0.81 0.632i; B 2 0.81 0.632i; B3 1.62 B 1.70m, L 2.20 m

p ef max

N Gf 6 M

1.2 p pl
BL
B L2

p pl ml( B N1 q N 2 c N 3 ) 1.4(19.56 2.10 0.23 23.47 1.94 24.9 4.42) 231.05kN/m 2

p ef max

486.93
664.02

210.90 281.80 kN/m 2


2
1.70 2.20 1.70 2.20

p1 210.90 kN/m 2 1.2p pl


486.93
664.02
p1,2

2
1.70 2.20 1.70 2.20 2
p 2 49.49 kN/m 0
2 Determinarea nalimii fundaiei
L = 2.20m

B = 1.70m

p < 2daN/cm2

H
0.21 H 0.21 B 0.21 1.70 0.357m H 40cm
B
H H
H 40
H'
H'

20cm
3 2
2
2
N tot 486.93kN

32

N G f 6 e1
M 110.67
1 ; e1

0.227
BL L
N G f 486.93

p1,2

486.93 6 0.227 p1 210.90kPa


p1,2
1

1.70 2.20 2.20 p 2 49.49kPa
p cr B N q N q q c N c c

p cr 19.56 1.7 0.23 0.63 23.47 1.94 1.34 24.9 4.42 1.34 213.33kN/m 2
V
1.4 p cr 298.66kN/m 2
L'B'
M
110.67
L' L 2e L L 2
2.20 2
1.75m
N
486.93
B' B 2e L B
p'ef

p'ef

486.93
164.10kN/m 2 298.66kN/m 2
1.75 1.70

3. Armarea tlpii fundaiei


Gf
44.27

11.84kPa
L B 2.20 1.70
p1 ' p1 p g 210.90 11.84 199.06kN/m 2
pg

p 2 ' p 2 p g 49.49 11.84 37.65kN/m 2


p1 ' p 2 ' 199.06 37.65

118.36kN/m 2
2
2
p'2 L3 p'1 p'2 L3
Mx

p med

My

Pentru

p'med
B3

,unde , , , se determina functie de rapoartele: B/L , ls/L , bs/B.

B 1.70
L 2.20 0.78
16

ls 0.50

0.
2
3

19
L 2.20
21
bs 0.40
B 1.70 0.24

37.65 2.203 (199.06 37.65) 2.20 3

102.94kNm
19
21
118.36
My
1.70 3 36.34kNm
16
MX

33

h 0x H a b 40 2,5 37,5cm
h oy h 0x 1 37,5 1 36,5cm

BX

MX
102.94 10 4

0.062
B h 2 0x R c 170 37.52 70

X 1 1 2BX 0.063
X

Rc
70
0.064
0.00212 p 100 0.212% 0.05% p min
Ra
2100

p
0.212
B h 0x
170 37.5 13.50cm 2 914 cu A ef 13.86cm 2 dispuse la 20.6 cm
100
100
MY
36.34 10 4
BY

0.0178
L h 2 0y R c 220 36.52 70
AX

Y 1 1 2B 0.0179
Y
AY

Rc
70
0.0179
0.000596 p 100 0.0596% 0.05% p min
Ra
2100

p
0.0596
L h 0y
220 36.5 4.79cm 2 1010 cu A ef 7.85cm 2 dispuse la 23.9cm
100
100

V.Calculul tasarii probabile prin metoda nsumrii pe straturi elementare


(STAS 3300/2 - 85)
Se va determina tasarea probabil sub fundatia stlpului central F1 cu dimensiunile n plan
(2.703.40)m2 care este ncrcat cu fora concentrat NF1 = 1770.66 kN
p1 p 2 246.21 178.13

212.17kN/m 2
2
2
p n p ef D f 212.17 19.56 1.2 188.70kN/m 2
p ef p ef

z 0.2 gz
h i 1.00m

h i 0.4B 0.4 2.70 1.08m


z 0 pn
h s1 3.37m h1 h s1 D f 3.37 1.20 2.17m (72.5cm)h f

h s2 3.16m 79cm h f
h s3 3.40m 85cm h f

34

Z
B

gz = H

0.2gz

1.25

1.00

188.7

23.47

4.69

19.56

1.25

0.269

0.911

171.91

37.65

7.53

1.45

19.56

1.25

0.537

0.694

130.96

51.83

10.37

2.17

19.56

1.25

0.804

0.468

88.31

65.92

13.18

Z
(m)

KN/m3

19.56

0.725

L
B

zimed
180.31
151.44
109.64
75.67

2.96

20.08

1.25

1.096

0.334

63.03

81.78

16.36
53.41

3.75

20.08

1.25

1.389

0.232

43.78

97.65

19.53
38.50

4.54

20.08

1.25

1.681

0.176

33.21

113.51

22.70

5.33

20.08

1.25

1.974

0.133

25.09

129.37

25.87

29.15

Se observa ca inegalitatea z 0.2 gz este indeplinita la cota 5.33m sub talpa fundatiei. Z0 = 5.33m.
Tasarea absoluta probabila s a fundatiei se calculeaza cu relatia
Unde:
n
med

h
coeficient de corectie = 0.8
i
S 100 zi
inf
Ei
sup
i 1
zi zi
med

zi
2
Ei - modulul de elasticitate E i M 23 1.1
E1 10000 1.1 11000kN/m 2
Stratul I:
E 2 10900 1.1 11990kN/m 2
Stratul II:
n

S 100
i 1

med
hi
180.31 0.725 151.44 0.725 109.64 0.72 75.67 0.79
zi
100 0.8

Ei
11000
11000
11000
11990

S 3.36cm

53.41 0.79 38.50 0.79 29.15 0.79

11990
11990
11990

35

Proiectarea fundatiilor pe retele de grinzi

a. Ipoteza deformaiilor plane a presiunilor reactive


b. Ipoteza deformatiilor elastice locale (Winkler), metoda Bleich.
LT=6

S2

LT=6

S1

LT=6

S1

LT=6

S1

S2

36

885.33

A B
1.5

1770.66

C
6.00

E
6.00

1770.66

1770.66

G
6.00

I
6.00

885.33

K
1.5

1.1 N

p ef

1.1 N
BL

1.1 7082.64
288.55 kN/ml
27

p pl B

1.1 N
p pl L

1.1 7082.64
1.228 1.25m
234.83 27

Calculul fortei taietoare


TA=0
TBst = q 1.5 = 288.55 1.5 = 432.825 kN
TBdr = TBst 1.1 NB = 432.825 1.1 885.33 = -541.038 kN
TDst = q (1.5 + 6.00) 1.1 NB = 288.55 7.5 1.1 885.33 = 1190.626 kN
TDdr = TDst 1.1 ND = 1190.626 1.1 1770.66 = -757.464 kN
TFst = q (1.5 + 6.00 2) 1.1 (NB + ND) = 288.55 13.5 1.1 (885.33 + 1770.66) = 973.836 kN
TFdr = TFst 1.1 NF = 973.836 1.1 1770.66 = -973.89 kN
THst = q (1.5 + 6.00 3) 1.1(NB + ND + NF) = 288.55 19.5 1.1(885.33 + 2 1770.66) = 757.41 kN
THdr = THst 1.1 NH = 757.41 1.1 1770.66 = -1190.316 kN
TJst = q(1.5 + 6.004) 1.1(NB + ND + NF + NH) = 288.55 25.5 1.1(885.33 + 31770.66) = 540.984 kN
TJdr = TJst 1.1 NJ = 540.984 1.1 885.33 = -432.879 kN
TK = q 27 1.1 N = -0.0054 0
Calculul momentelor incovoietoare in dreptul stalpilor
MA=0
MB = 288.55 1.52/2 = 324.621 kNm
MC = 288.55 4.52/2 1.1NB 3 = 0 kNm
MD = 288.55 7.52/2 1.1NB 6 = 2272.347 kNm
ME = 288.55 10.52/2 1.1(NB 9 + ND 3) = 1296.72 kNm
MF = 288.55 13.52/2 1.1(NB 12 + ND 6) = 2921.589 kNm
MG = 288.55 16.52/2 1.1(NB 15 + ND 9 + NF 3) = 1298.484 kNm
MH = 288.55 19.52/2 1.1(NB 18 + ND 12 + NF 6) = 2272.347 kNm
MI = 288.55 22.52/2 1.1(NB 21 + ND 15 + NF 9 + NH 3) = 0 kNm
MJ = 288.55 25.52/2 1.1(NB 24 + ND 18 + NF 12 + NH 6) = 324.621 kNm
MK = 288.55 272/2 1.1(NB 25.5 + ND 19.5 + NF 13.5 + NH 7.5 + NJ 1.5) = 0 kNm

37

V1

V2

/2le
6.41
le 4

B.Calculul grinzii continue n ipteza deformaiilor locale (Winkler)


Metoda Bleich
P1
P2
P3
P4
P5
N2
N1
N1
N1
N2
V3

A B
/4le 1.5
3.20

4 E Iz
bk

b l s 2 5 60cm

C
3

D
3

E
3

F
3

G
3

H
3

I
3

J
3

K
1.5 /4le

V4

/2le

38

B 1.20
b 0.6 2.0
1.353

h 0.30 0.25
H 1.20

0.30

1.20

0.90

0.60

1.20

b H3
0.6 1.23
1.353
0.0864m 4
12
12
B250 E b 270000daN/cm 2 2.7 10 7 kN/m 2
Iz

k coeficient de pat 2.5daN/cm 3 2.5 10 4 kN/m 3

le 4

4 2.7 107 0.0864


4.08m
1.20 2.5 10 4

x 2 l e 25.62m

Calculul forelor fictive V1 , V2 , V3 , V4 :


Fora

x
le

V1

2.355

V2

0.784

3 ( )

4 ( )

-0.1340 -0.0670
0.0000

0.3224

P
P le
4 ( ) M
3 ( )
2
4
-0.0335
-0.1367 V1
V1

0.1612

0.0000

V2

P1 885.33 0.368
P2 1770.66 1.838
P3 1770.66 3.309
P4 1770.66 4.779
P5 885.33
6.25

0.3988 0.6463
-0.1952 -0.0417
-0.0278 -0.0331
0.009 0.0006
0.002 0.0019

286.094
-36.918
-29.304
0.5312
0.84106
221.244

360.131
-352.55
-50.209
16.2547
1.80607
-24.563

24.563
179.685 kN
0.1367
221.244 0.0335 (179.685)
0.0335 V1 0.1612 V2 221.244 0 V2
1409.823 kN
0.1612
0.1367 V1 24.563 0 V1

Grinda este simetric

V3 V2 1409.823 kN
V4 V1 179.685 kN

Calculul presiunii pe teren, al forei tietoare i al momentului ncovoietor n seciunile A...K


Seciunea A
Fora

x
le

V1 179.685 2.355
V2 1409.823 0.784

1 ( )
0
0.6448

P
1
1 ( )
2 b l e 10

0
-9.2836

39

P1 885.33
P2 1770.66

0.368

1.838
P3 1770.66
3.309
4.779
P4 1770.66
P5 885.33
6.25
V3 1409.823 7.402
V4 179.685 8.973

0.8939
0.1119
-0.0421
-0.0865
0.0019
0
0

8.08207
2.02346
-0.7613
-1.5642
0.01718
0
0
-1.48637

p 0 1.486 kN/m 2
1.486
5.944 10 5 m
2.5 10 4
MA 0
y0

QA 0

Seciunea B
Fora

x
le

V1 179.685
V2 1409.823
P1 885.33
P2 1770.66

2.723
1.152
0.000
1.471
P3 1770.66
2.941
P4 1770.66
4.412
P5 885.33
5.882
V3 1409.823 7.034
V4 179.685 8.605

1 ( ) p
-0.1116
0.4176
1
0.2519
-0.0411
-0.0152
0.0025
0
0

P
1
1 ( )
2 b l e 10

0.204788
-6.01248
9.04136
4.555037
-0.7432
-0.27486
0.022603
0
0

3 ( ) M P l e 3 ( ) 4 ( )

-0.0866
-0.1581
1
-0.2051
-0.0624
0.0079
0.0037
0
0

6.793251

15.87194 -0.06
227.3509 0.1292
903.0366
1
-370.426 0.0234
-112.699 -0.0517
14.26798 -0.0036
3.341235 0.0026
0
0
0
0
680.744

P
4 ( )
2

-5.39055
91.07457
442.665
-20.7167
45.77156
3.187188
-1.15093
0
0
-329.89
555.44

p B 6.793 kN/m 2
6.793
2.717 10 4 m
4
2.5 10
M B 680.744 kNm
yB

Q stB 329.89 kN; Q dr


B 555.44 kN

Seciunea C
Fora
V1 179.685
V2 1409.823
P1 885.33
P2 1770.66
P3 1770.66

P4 1770.66

x
le

3.458
1.887
0.735
0.735
2.206
3.676

1 ( )
-0.0397
0.0971
0.6772
0.6772
0.0234
-0.0347

P
1
1 ( )
2 b l e 10

0.07285
-1.39802
6.122809
12.24562
0.423136
-0.62747

3 ( ) M P l e 3 ( ) 4 ( )

-0.0202
-0.191
0.0357
0.0357
-0.154
-0.009

3.70223
274.6617
32.23841
64.47681
-278.135
-16.2547

-0.03
-0.047
0.3565
0.3565
-0.0653
-0.0218

P
4 ( )
2

-2.69528
-33.1308
-157.81
-315.62
57.81205
19.30019

40

P5 885.33

5.147

V3 1409.823 6.299
V4 179.685
7.87

-0.0028
0.0019
0

-0.02532 0.0078
-0.02736 0.0018
0
0
16.78625

7.043685 0.0024
-2.58844 0.0018
0
0
85.14449

-1.0624
1.268841
0
-431.938

p C 16.786 kN/m 2
16.786
6.7144 10 4 m
4
2.5 10
M C 85.144 kNm
yC

Q C 431.938 kN

Seciunea D
Fora

x
le

1 ( )

V1 179.685 4.1936 -0.0204


V2 1409.823 2.6225 -0.0239
1.4706 0.25208
P1 885.33
P2 1770.66
0
1

P
1
3 ( ) M P l e 3 ( ) 4 ( )
1 ( )
4
2 b l e 10

0.0374
0.3443
2.2791
18.083
4.5582
-0.744
-0.138
-0.005
0

P3 1770.66

1.4706 0.2521
P4 1770.66
2.9412 -0.0411
P5 885.33
4.4118 -0.0152
V3 1409.823 5.5637 0.00032
V4 179.685 7.1348
0

0.0057
-0.099
-0.205
1
-0.205
-0.062
0.008
0.0054
0

24.416

-1.0447
142.513
-185.23
1806.07
-370.47
-112.62
7.19773
-7.7907
0

-0.0074
-0.063
0.02348
1
0.02348
-0.0517
-0.0036
0.0029
0

1278.62

P
4 ( )
2

-0.6648
-44.387
-10.392
885.33
-20.784
45.782
1.60401
2.04424
0
858.531
-912.13

p D 24.416 kN/m 2
24.416
9.766 10 4 m
2.5 10 4
M D 1278.62 kNm
yD

Q stD 912.13 kN; Q dr


D 858.531 kN

Seciunea E
Fora

x
le

1 ( )

V1 179.685 4.9289 -0.0055


V2 1409.823 3.3578 -0.0414
P1 885.33
2.2059
P2 1770.66
P3 1770.66
P4 1770.66
P5 885.33

0.0234
0.7353 0.667
0.7353 0.667
2.2059
0.0234
3.6765 -0.0347

P
1
1 ( )
2 b l e 10

3 ( ) M P l e 3 ( ) 4 ( )

0.0101 0.0086
0.5961 -0.027

-1.5762
38.2513

0.2116 -0.154
12.061 0.0355
12.061 0.0355

-139.07
64.1156
64.1156

0.4231 -0.154
-0.314 -0.009

-278.14
-8.1273

0.0015
-0.034
0.0653
0.3563
0.3563
0.0653
-

P
4 ( )
2

0.13476
-23.967
28.906
-315.44
-315.44
57.812
9.6501

41

V3 1409.823 4.8284 -0.0078


V4 179.685 6.3995 0.0018

0.1123 0.0088
-0.003 0.0015
25.158

-12.655
-0.2749
-273.35

0.0218
0.0009
0.0017

0.63442
0.15273
-557.56

p E 25.158kN/m 2
25.158
1.006 10 3 m
4
2.5 10
M E 273.35 kNm
yE

Q E 557.56 kN

Seciunea F
Fora

V1 179.685
V2 1409.823
P1 885.33
P2 1770.66

x
le

5.6642
4.0931
2.9412
1.4706
P3 1770.66
0
P4 1770.66
1.4706
P5 885.33
2.9412
V3 1409.823 4.0931
V4 179.685 5.6642

1 ( )

0.0008
-0.0233
-0.0411
0.2521
1
0.2521
-0.0411
-0.0233
0.0008

P
1
3 ( ) M P l e 3 ( ) 4 ( )
1 ( )
4
2 b l e 10

-0.001
0.3355
-0.372
4.5587
18.083
4.5587
-0.372
0.3355
-0.001

0.0048
0.0047
-0.062
-0.205
1
-0.205
-0.062
0.0047
0.0048

27.125

-0.8797
-6.7587
-56.349
-370.43
1806.07
-370.43
-56.349
-6.7587
-0.8797
937.246

0.0028
-0.0097
-0.0517
0.0235
1
0.0235
-0.0517
-0.0097
0.0028

P
4 ( )
2

0.25156
-6.8376
22.8858
-20.805
885.33
-20.805
22.8858
-6.8376
0.25156
-894.34
876.319

p F 27.125 kN/m 2
27.125
1.085 10 3 m
2.5 10 4
M F 937.246 kNm
yF

Q stF 894.34 kN; Q dr


F 876.319 kN

Seciunea G
Fora

x
1 ( )
p
le

P
P
1 3 (M) P l e

() )Q 4 (
(
4
3
1 ( )
2
4
2 b l e 10

V1 179.6.3
685

99 0.001
5
8
V2 14094.8
.823 28 0.007
4
8
3.6
P1 885.33
76 0.034
5
7
2.2
P2 1770.66
05 0.023
9
4
P3 1770.66
0.7
35
3 0.667

-0.003
0.1123
-0.314
0.4231
12.061

0.0
01
5
0.0
08
8
0.0
09
0.1
54
0.0
35
5

0.00 0.152
-0.2749 17
73
0.00 0.634
-12.655 09
42
0.02 9.650
-8.1273 18
1
0.06 57.81
-278.14 53
2
0.35 315.4
64.1156 63
4

42

P4 1770.66

0.7353

P5 885.33
2.2059
V3 1409.823 3.3578

V4 179.685

4.9289

0.667
0.0234
-0.0414
-0.0055

12.061 0.0355
0.2116 -0.154
0.5961 -0.027
0.0101 0.0086
25.158

p G 25.158kN/m 2
25.158
1.006 10 3 m
4
2.5 10
273.35 kNm

yG
MG

Q G 557.56 kN

Armarea grinzii
a) Armare longitudinal
H = 1.20 m; b = 60 cm = 0.6 m; ab = 3.5 cm
PC 52

Amare n cmp la Mmax


seciunea E: M = 273.35 kNm
H0 = H ab = 120 3.5 = 116.5 cm

64.1156
-139.07
38.2513
-1.5762
-273.35

0.3563
-0.0653
-0.034
0.0015

-315.44
28.906
-23.967
0.13476
-557.56

43

BLC

M
273.35 10 4

0.04795
b H 02 60 116.5 2 70

LC 1 1 2B LC 0.04916
LC
A LC

Rc
70
0.04916
0.001187 p 100 0.119%
Ra
2900

p
0.119
b H0
60 116 .5 8.30cm 2 3 20 cu A ef 9.42cm 2
100
100

Amare n reazem la Mmax


seciunea E: M = 1278.62 kNm
M
1278.62 10 4
B LR

0.2243
b H 02 60 116.5 2 70
LR 1 1 2B LR 0.2574
LR
A LR

Rc
70
0.2574
0.00621 p 100 0.621%
Ra
2900

p
0.621
b H0
60 116.5 43.44cm 2 7 25 3 20 cu A ef 43.79cm 2
100
100

b) Armare transversal
H = 30 cm; b = 100 cm; ab = 3.5 cm
OB37
pmax = 27.125 kN/m 2
p l 2 27.125 0.32
M max

1.22kNm
2
2
H0 = H ab = 30 3.5 = 26.5 cm
M
1.22 10 4
BT

0.00248
b H 02 100 26.52 70
T 1 1 2BT 0.00248
T
AT

Rc
70
0.00248
0.0000828 p 100 0.00828% p min 0.05%
Ra
2100

p
0.05
b H0
100 26.5 1.325cm 2 5 8/ml cu A ef 2.51cm 2
100
100

VI. Proiectarea unei funda ii pe piloi


S se proiecteze o fundaie pe piloi pentru un rezervor de ap. Rezervorul va avea o form
dreptungiular n plan cu dimensiunile:
L = (6+0.05N) = 7.25m
B = (5+0.05N) = 6.25m
Stratificaia se va considera cea existent n F 2.
Rezervorul este solicitat la urmtoarele aciuni:
ncrcrile permanente i utile:
N = 13000 + 100N = 13000 + 100 29 = 15900 kN;
ncrcrile din seism:

44

Ns = (2000 + 5N) = 2000 + 5 29 = 2145 kN;


Ms = (400 + 4N) = 400 + 4 29 = 516 kNm;
adancimea de fundare pan la placa radierului Df = (1.5 + 0.05N) = 2.95 m;
seciunea piloilor este ptrat, (35 35) cm;
se utilizeaz piloi prefabricai. Lungimea piloilor se va determina astfel nct pilotul s
ptrund n stratul bun de fundare, care este stratul de argila marnoasa (minim 2d), unde d este
diametrul cercului circumscris seciunii pilotului.
Etapa va cuprinde:
1. Capacitatea portant a pilotului
a) Capacitatea portant la ncrcri verticale;
b) Capacitatea portant a pilotului la solicitri orizontale;
c) Capacitatea portant a pilotului la smulgere.
2. Capacitatea portant a pilotului lucrnd n grup;
3. Determinarea numrului de piloi;
4. Calculul eforturilor n piloi.
1.a. Capacitatea portant a pilotului la ncrcri verticale:
Este dat de formula (STAS 2561/3 76)

R K (m1 R n A m 2 U f in l i ) , unde:

K coeficient de omogenitate;
m1, m2 coeficieni ai condiiilor de lucru pentru piloi btui;
A aria seciunii transversale;
U perimetrul seciunii transversale;
R n rezistenta de calcul a pmntului sub vrful pilotului;
f in rezistena de calcul pe suprafaa lateral a pilotului la mijlocul stratului i;
l i lungimea pilotului n contact cu stratul i, n metri;
K = 0.7; m1 = 1; m2 = 1;
A = 0.35 0.35 = 0.1225 m
U = 4 0.35 = 1.40 m
R n = 9961.33 kPa
f1n 14.7 kPa; f 2n 42 kPa; f 3n 56.56 kPa; f 4n 60.8 kPa;
l1 0.42 m; l 2 3.16 m; l 3 3.4 m; l 4 0.7 m
R 0.7 (1 9961.33 0.1225 1 1.4 (14.7 0.42 42 3.16 56.56 3.4 60.8 0.7)) 1219.85kN

R = 1219.85 1220 kN

1.b. Capacitatea portant a pilotului la solicitri orizontale:


Este dat de formulele (STAS 2561/3 76)
Pcr,or
Pcr,or

2 M cap
l0
M cap
l0

, pentru piloi cosiderai ncastrai n radier;

, pentru piloi considerai articulai n radier;

unde l 0 2 d 2 0.35 0.7 m - lungimea convenional de ncastrare pentru 0.75 < Ic 1


Considernd ca pilotul este articulat n radier, rezulta:
Pcr, ot

28.8
41.14 kN
0.7

45

l.c. Capacitatea portanta a pilotului la smulgere:


Capacitatea portant a piloilor solicitai la forte de smulgere este dat de relaia:
R sm K m U f in li

n care: K, U, f in , l i au aceleai semnificaii ca la punctul 1.a., iar m = 0.60.


R sm 0.7 0.6 1.4 (14.7 0.42 42 3.16 56.56 3.4 60.8 0.7) 219.77 kN

2. Capacitatea pilotului lucrnd n grup:


Capacitatea portant a pilotului lucrnd n grup se determin cu relaia:
R g mu R ,
unde: R capacitatea portant a pilotului izolat;
m u coeficientul de utilizare al pilotului n grup.
r

Penlru piloi flotani n terenuri coezive, m u f conform [3]..


r0
n relatia lui m u intervin urmatoarele marimi:
r = 3 d = 1.05 m distana dintre axele piloilor;
r0 li tg i raza de influen a piloilor;
l i grosimea stratului i n contact cu pilotul;
i unghi de frecare pamant beton;

r0 l i tg i 0.42 0.07 3.16 0.105 3.4 0.07 0.7 0.07 0.6482 m

r
1.05

1.62 m u 0.955
r0 0.6482
R g 0.955 1220 1165.1 1165 kN

3. Determinarea numrului de piloi:


Numrul de piloi se determina cu relatia:
Q N N s 18045
n

15.49 16 piloi
Rg
Rg
1165
4. Calculul eforturilor n piloi:
Pe direcia X
x x x x
x1G 1 2 3 4
n
x1G

0.5 2.65 4.8 6.95


3.725 m
4

46

x i x1i x1G

Pilotul

1
2
3
4
-3.225 -1.075 1.075 3.225
10.4
1.156 1.156 10.4

xi

x i2

2
i

4 23.1125 92.45

e y 3.725 3.725 0
M y Q e y

Si

Q M xi

Rg
n x i2

Q N N s 15900 2145 18045 kN


M y 18045 0 0
M M y M s 0 516 516 kNm

18045
516

xi
16
92.45
Si 1127.81 5.58 x i
Si

Q = 15900kN
3.725

Pilotul
1
2
3
4
Si (kN) 1109.813 1121.813 1133.813 1145.813

i 1

4 (S1 S2 S3 S4 ) 18045 Q

0.9250.925 1.85

10

45

Verificare:

Pe direcia Y:
y y y3 y 4
y1G 1 2
n

0.45 2.3 4.15 6


3.225 m
4
y i y1i y1G
y1G

y i2

4
1.85

yi

1
2
1
2
3
4Y
-2.775 -0.925 0.925 2.775
7.7
0.856 0.856 7.7

2
i

4 17.1125 68.45

45

Pilotul

e x 3.225 3.225 0
M x Q e x

Si

Q M yi

Rg
n y i2

X1
X

Q N N s 15900 2145 18045 kN

M x 18045 0 0
M M x M s 0 516 516 kNm

Si

18045
516

yi
16
68.45

50

2.15

1.075 1.075

2.15

50

47

Si 1127.813 7.538 y i

Pilotul

S i (kN) 1106.894

2
3
4
1120.84 1134.785 1148.731

Verificare:
10

S
i 1

4 (S1 S2 S3 S4 ) 18045 Q

VII.Proiectarea unei fundatii pe cheson deschis


Seva proiecta o fundaie pe cheson deschis pentru un rezervor de ap. Rezervorul va avea o form
dreptungiular n plan cu dimensiunile:
L = (6+0.05N) = 7.45m
B = (5+0.05N) = 6.45m
Stratificaia se va considera cea existent n F 2.
Rezervorul este solicitat la urmtoarele aciuni:
ncrcrile permanente i utile:
N = 13000 + 100N = 13000 + 100 29 = 15900 kN;
ncrcrile din seism:
Ns = (2000 + 5N) = 2000 + 5 29 = 2145 kN;
Ms = (400 + 4N) = 400 + 4 29 = 516 kNm;
Cesonul se va lansa de pe un mal.
Etapa va cuprinde:
1. Predimensionarea chesonului
2. Calculul mpingerii pmntului pe pereii chesonului;
3. Verificarea chesonului;
a) Greutatea proprie a chesonului;
b) Greutatea pmntului;
c) Frecarea i adeziunea pmntului pe suprafaa lateral a chesonului.
4. Verificarea coborrii chesonului.
1 Predimensionarea chesonului:
a) Dimensiunile n plan ale elementului:
a0 = 7.45 + 2 0.1 = 7.65 m;
b0 = 6.45 + 2 0.1 = 6.65 m;
b) Grosimea peretilor:

D
7.65 0.5
5...12 cm , unde D
3.575 m
10
2
357.5

5...12 cm 45 cm
10

Dimendiunea minim recomandat: = 50 cm.

48

Bancheta cuitului, precum i unghiul de nclinare al acestuia, se aleg funcie de natura


pamantului. Astfel, pentru pmnturi tari, ndesate: = 30 i bc = 200mm = 0.2m.
Dimensuinile rezultate n etapa de predimensionare sunt prezentate n schi.
2. Calculul mpingerii pmntului pe pereii chesonului
mpingerea pmntului pe pereii chesonului se calculeaz n ipoteza Rankie, innd seama de
stratificaia forajului. Conform ipotezei mai sus menionate, mpingerea pmntului se calculeaz cu
relaia:

2
pa = h0 ka, unde k a tg 45

Stratul 1
la partea superioar: pa = 0

12.42
2

2
la partea inferioar: pa = 19.86 3.37 tg 45 2 43.23 kN/m

Stratul 2

15
2

2
la partea superioar: pa = 19.86 3.37 tg 45 2 39.41 kN/m

15
2

2
la partea inferioar: pa = (19.86 3.37 20.17 3.16) tg 45 2 76.93 kN/m

Stratul 3

24.83
2

2
la partea superioar: pa = (19.86 3.37 20.17 3.16) tg 45 2 53.38 kN/m

la partea inferioar: pa =

24.83
81.76 kN/m 2
(19.86 3.37 20.17 3.16 20.43 3.4) tg 2 45
2

Rezultatele mpingerilor active corespunzatoare stratificaiei forajului, sunt urmatoarele:


1

2
2

Pa,1 2 19.86 3.37 tg 45

Pa,2
Pa,3

12.42
2

72.85 kN/m

39.41 76.93

3.16 183.82 kN/m


2
53.38 81.76

3.4 229.74 kN/m


2

Punctele de aplicatie ale rezultantelor mpingerilor active sunt:


1
1.123 m fa de partea inferioar a stratului;
3
2 39.41 76.93 3.16

1.41 m fa de partea inferioar a stratului;


z2
39.41 76.93
3
2 53.38 81.76 3.4

1.45 m fat de partea inferioar a stratului


z3
53.38 81.76
3

z1 3.37

3 Verificarea chesonului
3.a. Greutatea proprie a elementului
Considernd volumului unui trunchi de piramid cu nlimea 10.63 m, rezulta:
A1 6.65 7.65 50.87m 2
A 2 (5.65 2 1.11) (6.65 2 1.11) 69.81m 2

49

Ve
Vgol

I
9.13
(A1 A 2 A1 A 2 )
(50.87 69.81 50.87 69.81) 548.62 m 3
3
3
4 (2.125 2.625 8 0.3) 9.13 190.57 m 3

Volumul chesonului va fi diferenta celor doua volume calculate mai sus:


Vcheson Ve Vgol 358.05 m 3

Volumul cuitului este diferena celor dou trunchiuri de piramid cu nlimea 1.50m.
A1 7.87 8.87 69.81 m 2 ;
A 2 8.07 9.07 73.2 m 2 ;
1.5
Ve
69.81 73.2 69.81 73.2 107.25 m 2
3
A1 5.65 6.65 37.57 m 2 ;

A 2 (8.07 0.4) (9.07 0.4) 66.5 m 2 ;

1.50
37.57 66.5 37.57 66.5 77.03 m 3 ;
3
Vcutit Ve Vi 30.22 m 3 .
Vi

Volumul total de beton din peretii chesonului este :


Vb Vcheson Vcutit 358.05 30.22 388.27m 3

Greutatea chesonului va fi:

G cheson Vb b 388.27 25 9706.83 kN

3.b Greutatea pmntului


med

1h1 2 h 2 3h 3 19.86 3.37 20.17 3.16 20.43 3.4

20.15 kN/m 3
h1 h 2 h 3
3.37 3.16 3.4
7.65 9.07 6.65 8.07

20.15 2181.96 kN
2
2

G p 0.68 10.13

3.c Frecarea i adeziunea pmntului pe suprafaa lateral a chesonului


Se calculeaz cu formula:
F = Fp + Fc , unde Fp este fora de frecare
Fc este fora de adeziune
Fp = c Pa unde c = tg, este coeficientul de frecare
Fp,1 tg1 Pa,1 tg12.42 72.85 16.04 kN/m
Fp,2 tg 2 Pa,2 tg15 183.82 49.25 kN/m

Fp,3 tg 3 Pa,3 tg24.83 229.74 106.3 kN/m

2
2
c1 h1 24.9 3.37 55.94 kN/m
3
3
2
2
Fc,2 c 2 h 2 18.8 3.16 39.61 kN/m
3
3
2
2
Fc,3 c 3 h 3 19.9 3.4 45.11 kN/m
3
3

Fc,1

nlocuind valorile calculate n relaie, se obtine:


F1 = 71.98 kN/m
F2 = 88.86 kN/m
F3 = 151.41 kN/m
Se adopta cea mai mare valoare deci F = 151.41 kN/m
4. Verificarea coborrii chesonului

50

Verificarea la naintarea a chesonului se face cu relaia:


V
1.20
unde V este suma ncrcrilor vericale.
F U
G cheson G p
9706.83 2181.96
m

2.29 1.2
FU
151.41 2 (9.07 8.07)
m