Sunteți pe pagina 1din 4

Nr.

08/10ianuarie2017

Domeniul:Niveldetrai

NTRIMESTRULIII2016,VENITURILETOTALEALEPOPULAIEI,MEDII
LUNAREPEOGOSPODRIEAUFOSTDE2972LEI,IARCHELTUIELILE
TOTALEAUFOST,NMEDIEDE2543LEILUNARPEOGOSPODRIE.

VenituriletotalemediilunareaureprezentatntrimestrulIII2016,ntermeninominali,
2972leipegospodriei1125leipepersoan.

Cheltuieliletotalealepopulaiei,aufost,ntrimestrulIII2016,nmedie,de2543lei
lunarpegospodrie(962leipepersoan)iaureprezentat85,6%dinnivelulveniturilor
totale.

Venituriletotale:

Structura veniturilor totale ale gospodariilor, pe surse de formare,


in trimestrul III 2016
8,9%

1,4%
Venituri salariale

0,9%

Venituri din agricultura


Venituri din activitati independente
21,8%
Venituri din prestatii sociale

60,4%

Venituri din proprietate si vanzarea de active


din patrimoniul gospodariei
Venituri in natura

2,8%
3,8%

Alte venituri

Datelegraficului(xls)

veniturile bneti au fost, n medie, de 2708 lei lunar pe gospodrie (1025 lei pe
persoan),iarveniturilennaturde264leilunarpegospodrie(100leipepersoan).
salariileicelelaltevenituriasociatelorauformatceamaiimportantsursdevenituri
(60,4%dinvenituriletotalealegospodriilor).
laformareaveniturilortotalealegospodriilor,aucontribuit,deasemenea,venituriledin
prestaii sociale (21,8%), veniturile din agricultur (3,8%), veniturile din activiti
neagricole independente (2,8%) i cele din proprietate i din vnzri de active din
patrimoniulgospodriei(0,9%).Opondereimportantdeiniveniturilennatur(8,9%),
n principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse
proprii(7,6%).
INSTITUTULNAIONALDESTATISTIC

1
DireciadeComunicare
Tel:021.318.18.69
INS2016

mediulderezideninflueneazdifereneledeniveli,maiales,destructur

ntreveniturilegospodriilordintremediulurbanimediulrural.

Nivelul i structura veniturilor totale,NTRIMESTRULIII2016

Venituri
%dintotal:
totale Venituri
dincare:
Venituri
dincare:
bneti
n
Contra
venituri
Contra

natur
valoarea
din
valoarea

consu
salarii
acti venituri
veniturilor

muluide
brute venituri
viti
din
nnatur

produse
ialte dinagri neagri
pres
obinutede

agroali
drepturi cultur
cole
taii
salariaii
medii
mentare
salariale
inde sociale
beneficiarii
lunarepe
din
pen
deprestaii
persoan
resurse
dente
sociale
lei
proprii

TOTAL

1124,90

91,1

60,4

3,8

2,8

21,8

8,9

1,3

7,6

URBAN

1346,50

95,1

70,4

0,6

2,4

19,6

4,9

1,4

3,5

RURAL

869,06

84,0

42,5

9,5

3,5

25,7

16,0

1,2

14,8

Dateletabelului(xls)

Cheltuielile totale:

principalele destinaii ale cheltuielilor efectuate de gospodrii sunt consumul


de bunuri alimentare, nealimentare, servicii i transferurile ctre administraia
public i privat i ctre bugetele asigurrilor sociale, sub forma impozitelor,
contribuiilor, cotizaiilor, precum i acoperirea unor nevoi legate de producia
gospodriei (hrana animalelor i psrilor, plata muncii pentru producia
gospodriei,produsepentrunsmnat,serviciiveterinareetc.).

cheltuielile pentru investiii, destinate pentru cumprarea sau construcia de


locuine,cumprareadeterenuriiechipamentnecesarproducieigospodriei,
cumprarea de aciuni etc. dein o pondere mic n cheltuielile totale ale
gospodriilorpopulaiei(doar0,5%).

INSTITUTULNAIONALDESTATISTIC
DireciadeComunicare
Tel:021.318.18.69
INS2016

Structura cheltuielilor totale ale gospodariilor,


in trimestrul III 2016
3,9%

20,7%
Cheltuieli de consum
Cheltuieli pentru investiii
Cheltuieli pentru producie
Impozite, contribuii etc

2,9%

Alte cheltuieli

0,5%

72,0%

Datelegraficului.xls

mediulderezidendeterminuneleparticularitinceeaceprivetemrimeai
structuracheltuielilortotaledeconsum.

NIVELULISTRUCTURACHELTUIELILORTOTALE,NTRIMESTRULIII2016
Cheltuieli
totale

medii
lunare pe
persoan
- lei -

Cheltuieli
bneti cheltuieli
de
consum

% din total:
din care, cheltuieli bneti pentru:
din care, pentru:

Contravaloarea
impozite,
contribuii, consumului
cotizaii, de produse
alimente i cumprarea
agroaliplata
taxe
buturi
mrfurilor
mentare
serviciilor
consumate nealimentare
din resurse
proprii

TOTAL

962,41

91,1

65,4

21,0

25,4

19,0

20,7

8,9

URBAN

1142,80

95,8

67,1

21,7

24,2

21,2

24,5

4,2

RURAL

754,15

82,9

62,4

19,7

27,6

15,1

14,1

17,1

Dateletabelului(xls)

INSTITUTULNAIONALDESTATISTIC
DireciadeComunicare
Tel:021.318.18.69
INS2016

conform clasificrii standard pe destinaii a cheltuielilor de consum (COICOP),

produsele alimentare i buturile nealcoolice au deinut, n trimestrul III 2016, n


medie,34,9%dinconsumulgospodriilor.

Structura cheltuielilor totale de consum


pe destinatii, in trimestrul III 2016

1,6%
0,3%

Produse agroalimentare si
bauturi nealcoolice

4,9%

Bauturi alcoolice, tutun

6,1%

Imbracaminte si
incaltaminte
Locuinta, apa, electricitate,
gaze si alti combustibili

5,1%
34,9%

Mobilier, dotarea si
intretinerea locuintei
Sanatate

6,2%

Transport
Comunicatii

4,7%

Recreere si cultura

4,9%

Educatie
Hoteluri, cafenele si
restaurante
Diverse produse si servicii

8,0%
16,5%
6,8%

Datele graficului.xls

Informaiisuplimentare:

Pentruinterpretareacorectaindicatorilor,vrugmsconsultaiPrecizrileMetodologice.
Informaii suplimentare (veniturile i cheltuielile gospodriilor pe categorii de gospodrii i regiuni, precum i nivelul i
structura consumului alimentar), vor fi disponibile n TEMPO online, termen de validare 10 februarie 2017.

Urmtorul comunicat de pres va aprea n luna aprilie 2017.

Arhivacomunicatelordepres:http://www.insse.ro/cms/ro/comunicatedepresaview

DireciadeComunicare
email:biroupresa@insse.roTel: +4021 3181869

INSTITUTULNAIONALDESTATISTIC
DireciadeComunicare
Tel:021.318.18.69
INS2016