Sunteți pe pagina 1din 2
Nr. 07 / 10 ianuarie 2017  
Nr. 07 / 10 ianuarie 2017
 

Domeniul: Statistică demografică

Mişcarea naturală a populaţiei în luna noiembrie 2016

  • În luna noiembrie 2016 s‐au înregistrat mai puţine fenomene demografice (naşteri, decese, căsătorii şi divorţuri) faţă de luna octombrie 2016.

  • Numărul deceselor copiilor sub un an s‐a menţinut constant în l una noiembrie 2016 faţă de luna octombrie 2016.

Luna noiembrie 2016 faţă de luna octombrie 2016

Natalitate, mortalitate şi spor natural 1 În luna noiembrie 2016 s‐a înregistrat naşterea a 15832 copii, cu 1380 mai puţini copii decât în luna octombrie 2016.

Numărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate în luna noiembrie 2016 a fost 21569, cu 294 mai puţine decât în l una octombrie 2016.

Sporul natural a fost negativ în luna noiembrie 2016, decedaţii având un exced ent faţă de născuţii‐vii cu 5737 persoane.

Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna noiembrie 2016 a fost de 100, la fel cu cel înregistrat în luna octombrie 2016.

Evoluţia numărului de născuţi‐vii şi decedaţi, în perioada noiembrie 2015 – noiembrie 2016

26000 spor natural negativ spor natural negativ 24000 22000 20000 18000 16000 14000 12000 2015: date
26000
spor natural negativ
spor natural negativ
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
2015: date
2016: date provizorii
noiembrie decembrie ianuarie februarie martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august septembrie octombrie noiembrie

semidefinitive

Nr. 07 / 10 ianuarie 2017   Domeniul: Statistic ă demografic ă Mişcarea naturală a populaţieiDatele graficului în format .xls Decedaţi Datele pentru lunile anului 2015 sunt semidefinitive, iar datel e pentru lunile anului 2016 sunt provizorii. 1/2 " id="pdf-obj-0-54" src="pdf-obj-0-54.jpg">

Născuţi‐vii

Nr. 07 / 10 ianuarie 2017   Domeniul: Statistic ă demografic ă Mişcarea naturală a populaţieiDatele graficului în format .xls Decedaţi Datele pentru lunile anului 2015 sunt semidefinitive, iar datel e pentru lunile anului 2016 sunt provizorii. 1/2 " id="pdf-obj-0-61" src="pdf-obj-0-61.jpg">

Decedaţi

1 Datele pentru lunile anului 2015 sunt semidefinitive, iar datele pentru lunile anului 2016 sunt provizorii.

Nupţialitate şi divorţialitate 2

În luna noiembrie 2016, la oficiil e de stare civilă s‐au înregistrat 6476 căsătorii, cu 6937 mai puţine decât în luna octombrie 2016. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 a fost de 2412, cu 108 mai puţine decât în luna octombrie 2016.

Evoluţia numărului de căsătorii şi divorţuri, în perioada noiembrie 2015 – noiembrie 2016

24000 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2015: 2016: date
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2015:
2016: date provizorii
noiembrie decembrie ianuarie februarie martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august septembrie octombrie noiembrie

date definitive

Nupţialitate şi divorţialitate În luna noiembrie 2016, la oficiil e de stare civilă s‐au înregi stratDatele graficului în format .xls Divorţuri Luna noiembrie 2016 faţă de luna noiembrie 2015 Natalitate, mortalitate şi spor natural Numărul născuţilor‐vii a fost mai mare cu 2228 în luna n oiembrie 2016 faţă de aceeaşi lună din 2015, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 16 mai mare faţă de luna noiembrie 2015. Sporul natural a fost negativ atât în luna noiembrie 2016 (5737 persoane), cât şi în luna noiembrie 2015 (7949 persoane). Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 11 mai mic în luna noiembrie 2016, decât cel înregistrat în luna noiembrie 2015. Nupţialitate şi divorţialitate Numărul căsătoriilor a fost, în luna noiembrie 2016, cu 723 mai mare decât în aceea şi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Le gii nr. 202/2010 s‐au pronunţat cu 429 divorţuri mai puţine în luna noiembrie 2016, decât în luna noiembrie 2015 . Informaţii suplimentare: Pentru interpretarea corectă a i ndicatorilor, vă rugăm să consu ltaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage. Următorul comunicat de presă referitor la „Mişcarea naturală a populaţiei în luna decembrie 2016” va apărea la data de 10 februarie 2017. Arhiva comunicatelor de presă : http://www.insse.ro/cm s/ro/content/comunicate‐de‐presa‐arhiva Direcţia de Comunicare e‐mail: biroupresa@insse.ro , Tel: +4021 3181869 Datele pentru lunile anului 2015 sunt definitive, iar datele pentru lunile anului 2016 sunt provizorii. Datele pentru lunile anului 2015 sunt semidefinitive, iar datele pentru lunile anului 2016 sunt provizorii. Datele pentru lunile anului 2015 sunt definitive, iar datele pentru lunile anului 2016 sunt provizorii. 2/2 " id="pdf-obj-1-26" src="pdf-obj-1-26.jpg">

Căsătorii

Nupţialitate şi divorţialitate În luna noiembrie 2016, la oficiil e de stare civilă s‐au înregi stratDatele graficului în format .xls Divorţuri Luna noiembrie 2016 faţă de luna noiembrie 2015 Natalitate, mortalitate şi spor natural Numărul născuţilor‐vii a fost mai mare cu 2228 în luna n oiembrie 2016 faţă de aceeaşi lună din 2015, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 16 mai mare faţă de luna noiembrie 2015. Sporul natural a fost negativ atât în luna noiembrie 2016 (5737 persoane), cât şi în luna noiembrie 2015 (7949 persoane). Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 11 mai mic în luna noiembrie 2016, decât cel înregistrat în luna noiembrie 2015. Nupţialitate şi divorţialitate Numărul căsătoriilor a fost, în luna noiembrie 2016, cu 723 mai mare decât în aceea şi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Le gii nr. 202/2010 s‐au pronunţat cu 429 divorţuri mai puţine în luna noiembrie 2016, decât în luna noiembrie 2015 . Informaţii suplimentare: Pentru interpretarea corectă a i ndicatorilor, vă rugăm să consu ltaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage. Următorul comunicat de presă referitor la „Mişcarea naturală a populaţiei în luna decembrie 2016” va apărea la data de 10 februarie 2017. Arhiva comunicatelor de presă : http://www.insse.ro/cm s/ro/content/comunicate‐de‐presa‐arhiva Direcţia de Comunicare e‐mail: biroupresa@insse.ro , Tel: +4021 3181869 Datele pentru lunile anului 2015 sunt definitive, iar datele pentru lunile anului 2016 sunt provizorii. Datele pentru lunile anului 2015 sunt semidefinitive, iar datele pentru lunile anului 2016 sunt provizorii. Datele pentru lunile anului 2015 sunt definitive, iar datele pentru lunile anului 2016 sunt provizorii. 2/2 " id="pdf-obj-1-32" src="pdf-obj-1-32.jpg">

Divorţuri

Luna noiembrie 2016 faţă de luna noiembrie 2015 Natalitate, mortalitate şi spor natural 3

Numărul născuţilor‐vii a fost mai mare cu 2228 în luna n oiembrie 2016 faţă de aceeaşi lună din 2015, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 16 mai mare faţă de luna noiembrie 2015. Sporul natural a fost negativ atât în luna noiembrie 2016 (5737 persoane), cât şi în luna noiembrie 2015 (7949 persoane).

Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 11 mai mic în luna noiembrie 2016, decât cel înregistrat în luna noiembrie 2015.

Nupţialitate şi divorţialitate 4

Numărul căsătoriilor a fost, în luna noiembrie 2016, cu 723 mai mare decât în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 s‐au pronunţat cu 429 divorţuri mai puţine în luna noiembrie 2016, decât în luna noiembrie 2015.

Informaţii suplimentare:

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage.

Următorul comunicat de presă referitor la „Mişcarea naturală a populaţiei în luna decembrie 2016” va apărea la data de 10 februarie 2017.

Direcţia de Comunicare e‐mail: biroupresa@insse.ro, Tel: +4021 3181869

  • 2 Datele pentru lunile anului 2015 sunt definitive, iar datele pentru lunile anului 2016 sunt provizorii.

  • 3 Datele pentru lunile anului 2015 sunt semidefinitive, iar datele pentru lunile anului 2016 sunt provizorii.

  • 4 Datele pentru lunile anului 2015 sunt definitive, iar datele pentru lunile anului 2016 sunt provizorii.