Sunteți pe pagina 1din 4

7.1.

Formular de alert la risc


FORMULAR DE ALERT LA RISC
Structura: Primaria Breznita Ocol
Compartimentul: resurse umane, salarizare
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitii generatoare Riscul identificat: Intocmirea situatiilor statistice cu date incerte
a riscului identificat:
datorita necompletarii /neactualizarii datelor cuprinse in dosarele
Intocmirea si actualizarea
profesionale
dosarelor profesionale
Definire: Persoana care a identificat riscul (csua este

completat de persoana care a identificat riscul)


Cauze/circumstane:
Lipsa depunerii de catre salariati a documentelor ce cuprind date cu
caracter profesional: date de stare civila, date care sa ateste starea de
sanatate a salariatului, documente care sa ateste studiile absolvite,
certificate de participare la cursuri de instruire sau perfectionare.
Efectele materializrii riscului:
Neactualizarea dosarelor profesionale ale salariatilor
Evaluarea preliminar a riscului Probabilitatea de manifestare/reapariie a riscului
realizat de ctre responsabilul cu 1
riscurile:
2
3
4
5
1. Neglijabil; 2. Redus; 3. Medie;
4. Ridicat; 5. Foarte ridicat/permanent
Impactul riscului
1
2
3
4
5
1. Nesemnificativ; 2. Minor; 3. Semnificativ;
4. Major; 5. Critic
Expunere: ________________________
(probabilitate*impact)
Documentaia utilizat pentru fundamentarea riscului:H.G.R. nr. 432/2004 privind intocmirea si
gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici.
Propuneri de aciuni/msuri pentru controlul riscului:
Solicitare in repetate randuri prin adrese, a documentelor care necesare completarii la zi a dosarelor
profesionale
Nume:
Semntura:
Data: 30.03.2011
Nr. crt. al riscului/cod risc
Data primirii
Decizia edinei EGR
Responsabil cu riscurile:
Clasare
Propuneri
Investigaii suplimentare
Transferare la nivelul
superior
*Not: n derularea procedurii se vor completa dou astfel de formulare, dup cum urmeaz:
1. Persoana care a identificat riscul completeaz un formular conform competenei stabilite la pct. 5.2. din Procedur, pe care l
transmite semnat responsabilului cu riscurile.
2. Responsabilul cu riscurile analizeaz formularul primit i completeaz alt formu lar conform competenei stabilite la pct.
5.2. din Procedur.

Ambele formulare vor fi analizate n cadrul edinelor de analiz a riscurilor.

7.1. Formular de alert la risc


FORMULAR DE ALERT LA RISC
Structura: Primaria Breznita Ocol
Compartimentul: resurse umane, salarizare
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitii generatoare Riscul identificat: Blocarea aplicatiilor informatice utilizate in cadrul
a riscului identificat:
biroului datorita aparitiei virusilor.
Prelucrarea datelor privind
Persoana care a identificat riscul (csua este completat de persoana care a
resursele umane
identificat riscul)
inspector principal cls.I
Cauze/circumstane: Neactualizarea periodica a programelor antivirus
Efectele materializrii riscului:
Blocarea aplicatiei informatice si pierderea datelor procesate
Evaluarea preliminar a riscului Probabilitatea de manifestare/reapariie a riscului
realizat de ctre responsabilul cu 1
riscurile
2
3
4
5
2. Neglijabil; 2. Redus; 3. Medie;
4. Ridicat; 5. Foarte ridicat/permanent
Impactul riscului
1
2
3
4
5
2. Nesemnificativ; 2. Minor; 3. Semnificativ;
4. Major; 5. Critic
Expunere: _________
(probabilitate*impact)
Documentaia utilizat pentru fundamentarea riscului:.

Propuneri de aciuni/msuri pentru controlul riscului:


Reactualizarea programelor antivirus
Nume:
Nr. crt. al riscului/cod risc

Semntura:
Data primirii
Responsabil cu riscurile:
Propuneri

Data: 31.03.2011
Decizia edinei EGR
Clasare
Investigaii suplimentare

Transferare la nivelul
superior
*Not: n derularea procedurii se vor completa dou astfel de formulare, dup cum urmeaz:
1. Persoana care a identificat riscul completeaz un formular conform competenei stabilite la pct. 5.2.
din Procedur, pe care l transmite semnat responsabilului cu riscurile.
2. Responsabilul cu riscurile analizeaz formularul primit i completeaz alt formular conform
competenei stabilite la pct. 5.2. din Procedur.
Ambele formulare vor fi analizate n cadrul edinelor de analiz a riscurilor.

7.1. Formular de alert la risc


FORMULAR DE ALERT LA RISC
Structura: Primaria Breznita Ocol
Compartimentul: resurse umane, salarizare
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitii generatoare Riscul identificat: Imposibilitatea realizarii programului de control
a riscului identificat:
managerial al D.G.F.P. Mehedinti datorita neaplicarii de catre
Elaborarea programului de
structurile functionale ale institutiei a OMFP 946/2005.
dezvoltare a controlului
Persoana care a identificat riscul (csua este completat de persoana care a
managerial conform Ordinului identificat riscul)
946/2005.
Cauze/circumstane: Nu s-au realizat de catre structurile functionale ale
D.G.F.P. Mehedinti procedurile operationale pe structuri,standardele de
control intern, nu s-a implementat Ordinul nr. 946/2005 privind controlul
intern.
Efectele materializrii riscului:
Imposibilitatea atingerii obiectivelor in mod eficient.
Evaluarea preliminar a riscului Probabilitatea de manifestare/reapariie a riscului
realizat de ctre responsabilul cu 1
riscurile
2
3
4
5
3. Neglijabil; 2. Redus; 3. Medie;
4. Ridicat; 5. Foarte ridicat/permanent
Impactul riscului
1
2
3
4
5
3. Nesemnificativ; 2. Minor; 3. Semnificativ;
4. Major; 5. Critic
Expunere: _________
(probabilitate*impact)
Documentaia utilizat pentru fundamentarea riscului:Ordinul nr. 946/2005 privind standardele de control
intern.
Propuneri de aciuni/msuri pentru controlul riscului:
Instruiri privind imlementarea ordinului 946/2005.
Nume:
Nr. crt. al riscului/cod risc

Semntura:
Data primirii
Responsabil cu riscurile:
Propuneri

Data: 31.03.2011
Decizia edinei EGR
Clasare
Investigaii suplimentare

Transferare la nivelul
superior
*Not: n derularea procedurii se vor completa dou astfel de formulare, dup cum urmeaz:
1. Persoana care a identificat riscul completeaz un formular conform competenei stabilite la pct. 5.2.
din Procedur, pe care l transmite semnat responsabilului cu riscurile.
2. Responsabilul cu riscurile analizeaz formularul primit i completeaz alt formular conform
competenei stabilite la pct. 5.2. din Procedur.

7.1. Formular de alert la risc


FORMULAR DE ALERT LA RISC
Structura: Primaria Breznita Ocol
Compartimentul: resurse umane, salarizare
DETALII PRIVIND RISCUL
Prezentarea activitii generatoare Riscul identificat: Accesarea si modificarea neautorizata si blocarea
a riscului identificat:
bazelor de date gestionate de BRUS datorita insuficientei sistemului
Gestionarea resurselor umane de prevenire/detectare a acestora.
prin aplicatiile informatice
Persoana care a identificat riscul (csua este completat de persoana care a
existente.
identificat riscul)
Cauze/circumstane:
Lipsa unei politici adecvate a securitatii sistemului informatic.
Efectele materializrii riscului:
Accesari neautorizate ale bazelor de date privind resursele umane si
pierderea confidentialitatii si securitatii informatiilor.
Neactualizarea bazelor de date in timp util.
Evaluarea preliminar a riscului Probabilitatea de manifestare/reapariie a riscului
realizat de ctre responsabilul cu 1
riscurile
2
3
4
5
4. Neglijabil; 2. Redus; 3. Medie;
4. Ridicat; 5. Foarte ridicat/permanent
Impactul riscului
1
2
3
4
5
4. Nesemnificativ; 2. Minor; 3. Semnificativ;
4. Major; 5. Critic
Expunere: ________
(probabilitate*impact)
Documentaia utilizat pentru fundamentarea riscului:
Propuneri de aciuni/msuri pentru controlul riscului:
Nume:
Nr. crt. al riscului/cod risc

Semntura:
Data primirii
Responsabil cu riscurile:
Propuneri

Data: 31.03.2011
Decizia edinei EGR
Clasare
Investigaii suplimentare

Transferare la nivelul
superior
*Not: n derularea procedurii se vor completa dou astfel de formulare, dup cum urmeaz:
1. Persoana care a identificat riscul completeaz un formular conform competenei stabilite la pct. 5.2.
din Procedur, pe care l transmite semnat responsabilului cu riscurile.
2. Responsabilul cu riscurile analizeaz formularul primit i completeaz alt formular conform
competenei stabilite la pct. 5.2. din Procedur.
Ambele formulare vor fi analizate n cadrul edinelor de analiz a riscurilor.