Sunteți pe pagina 1din 36

I

GHIO PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR

L DE DRENAJ ORIZONTAL $1 VERTICAL

1.GENERALITATl
1.1 Obiectul ghidului

lndicativ

GE - 028- 97

Ghidul prezinta tehnologia de executie a lucrarilor de drenaj ori


zontal $i vertical.

1.2. Domeniul de aplicare a ghidului

Ghidul se adreseaza speciali$tilor implicati in executia, verifica


rea executiei $i exploatarea lucrarilor de drenaj $i poate da o orien
tare pentru posibili beneficiari ai lucrarilor.
Scopul lucrarii este de a informa pe cei interesati asupra tehno
logiei de executie $i verificare a lucrarilor de drenaj realizate in teren.

2.DEFINITII

Lucrarile care au ca scop captarea $i evacuarea apelor de supra


fata $i subterane in exces, pentru asigurarea unui nivel maxim
admis pe un teritoriu, sunt cunoscute sub denumirea de drenaje.
Dupa modul in care se manifesta excesul de umiditate, in partea
superioara a terenului sau in adancime, drenajul se clasifica astfel:
-drenaj orizontal;
-drenaj vertical.
Drenajul orizontal se executa pe suprafete intinse, urmarind eli
minarea excesului de umiditate de la partea superioara a terenu
lui. Acesta se realizeaza printr-o retea de drenuri absorbante ce se
descarca in colectoare deschise sau inchise.

4.2.7.1. Pozarea tuburilor de drenaj din ceramica ...................... . 18


4.2.7.2. Pozarea continua a tuburilor din material plastic ............. 21
4.2. 7.3. Controlul calitatii pozarii tuburilor ........... ......................... 21
4.2.8. Controlul final al pozarii ...................................................... 23
4.2.9. Executarea racordarii la colector inchis sau a gurilor de descarcare ................................................................................ 24
4.2.10. Acoperirea drenului cu un strat de pamant ....................... 27
4.2.11 Astuparea tran$eei ............................................................ 30

.......... 66

4.3. Tehnologia executiei drenajului orizontal prin metoda fara tran$ee ......................................................................................... 30
4.3.1. Lucrari pregatitoare ......... ................................................... 32
4.3.2. Aprovizionarea.cu materiale ............................................... 32
4.3.3. Montarea instalatiei de ghidare ........................................... 33
4.3.4. lnstalarea ma$inii pentru inceperea lucrului ........................35
4.3.5. Pozarea drenurilor. scheme de lucru ................................... 38
4.4. Controlul de calitate ............................................................... 42
5. T EHNOLOGIA DE EXECUTIE A DRENAJULUI VERTICAL ...... 44
5. 1. Caracteristici ale drenajului vertical ....................................... 44
5.1.1. Gaura forata .......... ................................................ ............ 48
5.1.1.1. Executarea forajului in sistem uscat ................................ 48
5.1.1.2. Executarea forajului in sistem hidraulic ........................... 51
5.1.2. Coloana definitiva ............................................................... 54
5.1.2.1. Coloana definitiva metalica .............................................. 55
5.1.2.2. Coloana definitiva nemetalica ......................... ........ ....... 55
5.1.2.3. Coloana nefiltranta intermediara $i de prelungire ............ 57
5.1.3. Coroana din material filtrant ................................................ 57
5.1.4. Caminul de vizitare ....... .................................................. .. 62
5.1.5. Evacuarea apei din puturi .......................................... ........ 64
64
5.1.5.1. Evacuarea apei la puturile cu pompare ....
5.1.5.2. Evacuarea aper la puWrile cu sifonare .....

.........66
5.1.5.3. Evacuarea apei la pufurile autodeversante .
5.2. Controlul calitatii lucrarilor .............. ..................................... 66
6. NORME DE PROT ECTIA MUNCIi iN EXECUTIA DRENAJULUI
BIBLIOGRAFIE ............................................................................. 69

74