Sunteți pe pagina 1din 3

6.

LISTA DOCUMENTELOR DE PROVENIENTA EXTERNA


DATA
INTRARII IN
VIGOARE

NR
CRT

DENUMIRE DOCUMENT

Sisteme de management al calitatii. Cerinte, SR


EN ISO 9001
Sisteme de management al calitatii. Principii
fundamentale si vocabular, SR EN ISO 9000

2008

Sisteme de management al calitatii. Linii directoare


pentru imbunatatirea performanelor, SR EN ISO
9004

2001

SR EN ISO 19011, "Ghid pentru auditarea


sistemelor de management al calitatii si/sau de
mediu".
SR ISO 14050, Management de mediu Vocabular
SR EN ISO 14001, Sisteme de management de
mediu. Cerinte cu ghid de utilizare
SR EN ISO 14004, Sisteme de management de
mediu - Ghid privind principiile, sistemele si
tehnicile de aplicare
HG 511privind adoptarea unor masuri pentru
prevenirea si combaterea poluarii mediului de
catre societati comerciale din a caror activitate
rezulta unele deseuri poluante;
Hotararea de Guvern privind stabilirea si
sanctionarea unor contraventii la Normele
pentru protectia mediului inconjurator, Nr:127;
Hotararea de Guvern pentru modificarea
Hotararii de Guvern privind stabilirea si
sanctionarea unor contraventii la Normele
pentru protectia mediului inconjurator, Nr: 254;
Legea privind protectia mediului inconjurator,
Nr: 137 - modificata prin HG 314/1998,
completata prin Legea 159/1999 si republicata
in anul 2000, apoi modificata si completata prin
OUG 91/2002 si L 294/2003;
Legea pentru completarea legii protectiei
mediului inconjurator, Nr: 159;
OUG 78 privind regimul deseurilor, aprobata
prin L 426/2001 si D 578/2001;
HG 472 privind unele masuri de protectie a
calitatii resurselor de apa;

2003

5
6
7
11

12
13

14

15
16
17

2006

1999
2005
1998
1994

1994
1995

1995

1999
2000
2000

DATA
ABROGARII

18

2001

49

HG 662 privind gestionarea uleiurilor uzate,


modificata prin HG 1159/2003;
HG 568 referitoare la cerintele tehnice pentru
limitarea emisiilor de COV rezultate din
depozitarea, incarcarea, descompunerea si
distribuirea benzinei
HG 1057 privind regimul bateriilor si
acumulatorilor care contin substante
periculoase;
HG 856 privind gestiunea si evidenta
deseurilor;
HG 118 privind aprobarea Programului de
actiune pentru reducerea poluarii mediului
acvatic si a apelor subterane, cauzata de
evacuarea unor substante periculoase;
HG 918 privind stabilirea procedurii - cadru de
evaluare a impactului asupra mediului si pentru
aprobarea listei proiectelor publice sau private
supuse acestei proceduri
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si
completarea Legii protectiei mediului
inconjurator, Nr: 91
Ordonanta de urgenta privind prevenirea,
reducerea si controlulintegrat al poluarii, Nr: 34;
HG 128 privind incinerarea deseurilor;
HG 162 privind depozitarea deseurilor;
HG 349 privind gestionarea ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje;
HG 1159 pentru modificarea HG 662/2001
privind gestionarea uleiurilor uzate;
HG 899/2004 privind modificarea HG 349:2002,
referitoare la gestionarea ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje;
HG 170 privind gestionarea anvelopelor uzate;
OUG 21 privind Sistemul National de
Management al Situatiilor de Urgenta;
HG 731 pentru aprobarea Strategiei nationale
privind protectia atmosferei
HG. nr. 351 privind aprobarea Programului de
eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si
pierderilor de substante prioritar periculoase.
HG.nr 195 privind protectia mediului

51

HG. nr 349 privind depozitarea deseurilor

2005

52

HG nr 621 privind gestionarea ambalajelor si a

2005

19

20
21
22

23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
48

2001

2001
2002
2002

2005

2002

2002

2005

2002
2002
2002
2002

2005
2005

2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005

2005

deseurilor de ambalaje

S-ar putea să vă placă și