Sunteți pe pagina 1din 24

1 | www.untrr.

ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

REGLEMENTRIRNTR6din8septembrie2003privindmodificareasistemelorde
alimentareamotoarelorautovehiculelor,careaufostomologatepentrucirculaiape
drumurilepublicedinRomniacuunanumitcarburantprevzutdeconstructor,pentru
funcionareaicugazepetrolierelichefiate(GPL)iautorizareaageniloreconomicicare
executmontarea,reviziiletehniceireparareainstalaiilordealimentareamotoarelor
cuGPLRNTR6

1.Obiectulidomeniuldeaplicare
1.1.Prezentele reglementri conin condiiile tehnice necesare pentru modificarea sistemului de
alimentareamotoarelorautovehiculelordincategoriileM1iN1,definitenReglementrileprivind
condiiile tehnice pe care trebuie s le ndeplineasc vehiculele rutiere n vederea admiterii n
circulaie pe drumurile publice din Romnia RNTR2, care au fost omologate pentru circulaia pe
drumurile publice din Romnia cu un anumit tip de carburant prevzut de constructor, pentru a
funciona alternativ i cu gaze petroliere lichefiate (GPL) i autorizarea agenilor economici care
executmontarea,reviziiletehniceireparareainstalaiilordealimentareamotoarelorcuGPL.
1.2.Prinmodificareasistemuluidealimentareamotoruluiunuiautovehiculnscopulfuncionriii
cuGPLsenelegemontareauneiinstalaiidealimentarecuGPL,precumitoateinterveniilecese
efectueazasupraautovehicululuinacestscop.
1.3.Condiiile tehnice coninute de prezentele reglementri se aplic tuturor autovehiculelor
prevzutelapct.1.1,nmatriculatesaucareurmeazafinmatriculatenRomnia.
2.Dispoziiigenerale
2.1.Sistemul de alimentare a motorului unui autovehicul care a fost omologat n ansamblu pentru
circulaia pe drumurile publice cu un anumit carburant prevzut de constructorul autovehiculului
poatefimodificatipentrufuncionareacuGPLnumaicurespectareaurmtoarelorcondiii:

b)montarea instalaiei de alimentare cu GPL a motorului autovehiculului trebuie s fie n


conformitatecuprevederileRegulamentuluinr.67CEEO.N.U.,seriadeamendamente01,parteaa
doua. Condiiile privind fixarea rezervorului de GPL se consider ndeplinite dac sunt ntrunite
cerineleprevzutenanexanr.1laprezentelereglementri;
c)se interzice montarea componentelor crora li se aplic prevederile Regulamentului nr. 67 CEE
O.N.U.,seriadeamendamente01,parteanti,darcarenuaumarcajdeomologare,precumia

April20,2010

a)componenteleinstalaieidealimentarecuGPL,nfunciedepresiuneamaximdefuncionarei
de rolul lor funcional, trebuie s fie omologate conform prevederilor Regulamentului nr. 67 CEE
O.N.U.,seriadeamendamente01,parteanti;

2 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

celorcareprezintdeformaiiplastice,fisuri,crpturi,prilips,uzurifiziceavansatesaualtetipuri
dedefecteceprezintpericolnexploatare;
d)atunci cnd este posibil, trebuie ca dup montare marcajele de omologare internaional ale
componentelorsfievizibile,directsauindirect,frafinecesarpentruaceastademontarealor
oriaunuialtreper;
e)emisiile poluante din gazele de evacuare ale autovehiculului, verificate conform Reglementrilor
privind certificarea ncadrrii vehiculelor rutiere nmatriculate n normele tehnice privind sigurana
circulaieirutiere,proteciamediuluiifolosinaconformdestinaieiprininspeciatehnicperiodic
RNTR1,attpentrufuncionareacucarburantulconvenionalprevzutiniialdeconstructor,cti
pentrufuncionareacuGPL,trebuiessencadrezenlimiteleadmisibilepentrutipulrespectivde
autovehicul,precizatenRNTR1;
f)dupmontareainstalaieidealimentarecuGPL,masatotalmaximautorizataautovehicululuii
masele maxime autorizate pe fiecare ax nu trebuie s le depeasc pe cele maxime tehnic
admisibiledeclaratedeconstructorlaomologareadetipaautovehiculului;
g)performaneledinamicealeautovehicululuialimentatcuGPL(vitezamaximsauforalaroat)nu
trebuie s scad cu mai mult de 10% fa de cele ale autovehiculului alimentat cu carburantul
prevzutdeconstructor.
2.2.InstalaiiledealimentarecuGPLamotoarelorautovehiculelorpotficomercializatenumaidac
sunt certificate/omologate de Regia Autonom "Registrul Auto Romn", denumit n continuare
Registrul Auto Romn, i dac montarea se efectueaz de ctre ageni economici autorizai de
RegistrulAutoRomnconformprezentelorreglementri.
2.3.Certificatul de conformitate/omologare, prin care se aprob utilizarea unui anumit tip de
instalaie de alimentare cu GPL n scopul modificrii sistemelor de alimentare cu carburant a
motoarelor anumitor tipuri de autovehicule, se elibereaz de ctre Registrul Auto Romn pe baza
evalurii rapoartelor de ncercri i a evalurii ndeplinirii de ctre solicitant a condiiilor aplicabile
din prezentele reglementri i a condiiilor stabilite de Registrul Auto Romn pentru asigurarea
conformitii proceselor aferente modificrii sistemelor de alimentare cu carburant a motoarelor
autovehiculelorirezolvareaeficientaoricrorneconformiticepotaprea.

2.5.Instalaiile de alimentare cu GPL, montate pe autovehicule, trebuie nregistrate n cartea de


identitateaautovehiculului(CIV).Autovehiculeletrebuiesfiemarcatecueticheteautoadezivecu
inscripia "GPL", confecionate din material rezistent la factorii de mediu, aplicate n funcie de
categoriaautovehiculului,astfel:
a)laautoturisme(categoriaM1),peinteriorulparbrizuluiiallunetei,nparteadreapt,jos;

April20,2010

2.4.Atelierele de montare, revizii tehnice periodice i reparaii se autorizeaz de Registrul Auto


Romn pe baza evalurii conformitii cu condiiile tehnice prevzute la cap. 4, folosinduse
procedurispecificedeaudit.

3 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

b)la autoutilitare uoare (categoria N1), pe interiorul parbrizului, n partea dreapt, jos, i pe
suprafaaposterioaracaroseriei.
Acesteeticheteseaplicdectreagentuleconomicautorizatcareamontatinstalaiadealimentare
cu GPL, iar conformitatea lor cu modelul prevzut n anexa nr. 2 la prezentele reglementri se
verificdectreRegistrulAutoRomncuocazianregistrriinCIVainstalaieidealimentarecuGPL.
2.6.Durata de utilizare a rezervoarelor de GPL este de maximum 10 ani de la data poansonat pe
placa de identificare sudat pe acestea. Respectarea acestui termen se va verifica cu ocazia
inspeciilortehniceperiodice.
3.Condiii de acordare, meninere i rennoire a certificatelor de conformitate/omologare pentru
instalaiiledealimentarecuGPLamotoarelorautovehiculelor
3.1.Certificareadeconformitate/omologaresesolicitdeproductoriiinstalaiilordealimentarecu
GPLsaudectreagenieconomici,reprezentaniautorizaiaiproductorilor,denumiincontinuare
solicitani, prin depunerea cererii de certificare sau omologare la Registrul Auto Romn. Costurile
derulriiprocesuluidecertificare/omologaresuntsuportatedectresolicitant.
3.2.mpreun cu cererea de certificare/omologare, solicitantul trebuie s prezinte, pentru toate
componenteleinstalaieidealimentarecuGPLcroralesuntaplicabileprevederileRegulamentului
nr. 67 CEEO.N.U., seria 01 de amendamente, partea nti, comunicrile de omologare
internaional. Registrul Auto Romn verific att aceste documente, ct i pe cele care permit
comercializareaproduselorncondiiilegaleicuinformareacorecticompletaconsumatorilori
aorganelordecontrol.
3.3.Solicitantul declar n cererea de certificare/omologare componena integral a instalaiei,
marca comercial, tipul i marca de omologare pentru fiecare dispozitiv, precum i familia de
autovehiculecreiaiestedestinatinstalaia,inndcontdetipulmotoarelorcucaresuntechipate
autovehiculele. Familia de autovehicule, n sensul prezentelor reglementri, se identific prin
categoria, masa total maxim autorizat, sistemul de alimentare cu carburantul prevzut de
constructoriputereamaximdezvoltatdemotoareleceleechipeaz.

3.5.Certificatul de conformitate/omologare se acord pentru un domeniu de puteri maxime ale


motoarelorautovehiculelordinfamiliapentrucaresasolicitatcertificarea/omologarea,inndcont
de puterea maxim a autovehiculului echipat cu instalaia de alimentare cu GPL, prezentat de
solicitant pentru ncercri. Alegerea acestui autovehicul se face de ctre solicitant n funcie de
tipuriledeautovehiculepecaredoretesmontezeinstalaiiledealimentarecuGPLideregulade
stabilireadomeniuluidecertificare/omologare:limitaminimaputeriimaximeaautovehiculelor

April20,2010

3.4.Evaluarea de ctre Registrul Auto Romn a conformitii instalaiilor de alimentare cu GPL a


autovehiculelorcuprevederileRegulamentuluinr.67CEEO.N.U.,seria01deamendamente,seface
n baza unor inspecii i ncercri att asupra autovehiculelor echipate cu instalaia descris n
cerere,puseladispoziiedectresolicitant,ctiacondiiilorasiguratedesolicitantpentruinerea
subcontrolacalitiilucrrilordemontareiservice.

4 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

pentru care se acord certificarea/omologarea se obine prin nmulirea puterii maxime a


autovehiculului asupra cruia se efectueaz ncercrile, exprimat n kW, cu coeficientul 0,7 i
rotunjirea la un numr ntreg de kW prin trunchiere, iar limita maxim, prin nmulirea aceleiai
puterimaximeaautovehicululuicu1,15irotunjirealaunnumrntregprinadugare.Dacaufost
ncercate, la cererea solicitantului, mai multe autovehicule cu motoare cu puteri maxime diferite,
coeficientul 0,7 se aplic puterii maxime celei mai mici, iar puterea maxim cea mai mare se
nmuletecucoeficientul1,15.Domeniulastfelobinut,prinaplicareacoeficienilorasupraputerii
maxime a autovehiculului sau autovehiculelor ncercate, se suprapune cu cel declarat de
productoruldispozitivuluireductor/vaporizatorisereinedoardomeniulcomun.
3.6.n vederea inspeciei condiiilor asigurate de solicitant pentru inerea sub control a calitii
lucrrilordemontare,reviziitehniceireparaii,solicitantultrebuieselaborezeisimplementeze
proceduri sau instruciuni de lucru pentru activitile proprii: recepia produselor de la furnizori,
difuzarea i controlul tehnologiilor de montare, instruirea personalului atelierelor, rezolvarea
reclamaiilor,supraveghereaatelierelor,verificareacalitiiproduselorianalizaneconformitilor.
3.7.Dupobinereacertificrii/omologrii,titulariicertificatelordeconformitate/omologaretrebuie
s dein i s utilizeze proceduri sau instruciuni de lucru pentru activitile proprii. Ei trebuie s
menin nregistrri ale acestor activiti, pe care s le pun la dispoziia Registrului Auto Romn
periodic i n cadrul aciunilor de supraveghere planificate sau inopinate, ca urmare a unor
reclamaii.
3.8.Durata de valabilitate a certificatului de conformitate/omologare este de maximum 2 ani. Pe
perioada de valabilitate a certificatului, Registrul Auto Romn desfoar aciuni de verificare a
respectrii condiiilor evaluate iniial. Pentru rennoirea certificatului titularul depune la Registrul
Auto Romn, nainte de expirarea documentului, o cerere pentru recertificare/reomologare. La
recertificare/reomologare se pot lua n considerare unele dintre rezultatele aciunilor de
supravegheresaualerapoartelordencercrianterioare.
4.Condiii tehnice pentru evaluarea capabilitii i autorizarea agenilor economici care execut
lucrri de montare/revizii tehnice/reparaii ale instalaiei de alimentare cu GPL a motoarelor
autovehiculelor

4.2.Pentru evaluarea capabilitii atelierelor de a satisface condiiile tehnice specificate de


prezentelereglementrisevorutilizanormelemetodologiceaplicabileprevzutedeReglementrile
privind autorizarea agenilor economici care desfoar activiti de reparaii, reglare, modificri
constructivei/saureconstruciaidezmembrareavehiculelorrutiereRNTR4,ediianvigoare.
4.3.Agentul economic care solicit evaluarea capabilitii sale tehnice va depune la Registrul Auto
Romndosaruldeevaluare/autorizare,careconineurmtoareledocumente:

April20,2010

4.1.Ageniieconomicirespectivipotfiautorizainumaipentrufamiliiledeautovehiculepentrucare
saobinutcertificatuldeconformitate/omologarepentrufuncionareacuGPL,eliberatdeRegistrul
AutoRomn.

5 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

a)cerereatip de evaluare a capabilitii tehnice pentru prestarea de activiti de montare/revizii


tehnice/reparaii pentru alimentare alternativ a autovehiculelor cu GPL, conform modelului
prevzutnanexanr.3laprezentelereglementri;
b)chestionarul de autoevaluare, conform modelului prevzut n anexa nr. 4 la prezentele
reglementri;
c)statutuldefuncionare(ncopie)alagentuluieconomic,dincaresrezultecacestaarecaobiect
deactivitateprestareaunorserviciidereparaiiintreinereaautovehiculelor;
d)certificatuldenmatriculare/nregistrarelaregistrulcomeruluiianexaacestuiapentruactivitatea
desfuratlapunctuldelucru(ncopie);
e)certificatul de atestare a capacitii profesionale a conductorului atelierului de montare/revizii
tehnice/reparaii,eliberatdeRegistrulAutoRomnncondiiileprevzutenreglementrileRNTR4
(ncopie);
f)certificatul/certificateledeconformitate/omologareemisedeRegistrulAutoRomnOrganismul
deCertificareProdusepentruinstalaiadealimentarecuGPLfadecaresesolicitautorizarea(n
copie);
g)documente doveditoare a dreptului de utilizare a certificatelor de conformitate a echiprii
instalaiilor de alimentare cu GPL (contracte de distribuie ncheiate cu titularii de certificate de
conformitate)(ncopie);
h)atestatele de instruire a personalului atelierului, eliberate de productorul instalaiei de
alimentare cu GPL sau de reprezentantul acestuia, privind executarea lucrrilor de
montare/revizii/reparaiialemrcilordeinstalaiidealimentarecuGPLautopentrucarearedreptul
deutilizareacertificatelordeconformitate(ncopie);
i)declaraiecaresspecificecineestepersonalulresponsabilpentruasigurareacalitiiprocesuluide
montare/revizii/reparaii.
4.4.Auditul capabilitii tehnice se va efectua de Registrul Auto Romn, care trebuie s verifice
ndeplinireaurmtoarelorcondiiinecesare:

spaiitehnologiceseparateavndsistemedeiluminare,denclzireideventilareforatagazelor
scurseaccidentaldininstalaiadealimentarecuGPL,precumisursedeenergieelectric*);
_________
*)Respectareacondiiilorreglementate(avizepentruproteciamunciiiPSIcumeniunea"montaj
instalaii GPL auto"), precum i atestarea unui operator responsabil ISCIR sunt i rmn n sarcina
agentuluieconomic,fracondiionaautorizareatehnic.

April20,2010

a)existenainfrastructuriicucaractergeneral:

6 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

spaiudedesfurareaactivitiloradministrative;
b)existena infrastructurii cu caracter specific pentru amplasarea autovehiculelor pe care se vor
montainstalaiiledealimentarecuGPL,precumiamainiloriuneltelor,SDVuriloriasetuluide
dispozitive specificat de furnizorul instalaiilor de alimentare cu GPL. Dotarea minim cu
echipamentenecesarpentruprestareaactivitilor(lucrrilor)demontare/reviziitehnice/reparaii
aleinstalaiilordealimentarecuGPLamotoarelorautovehiculeloresteprevzutnanexanr.5la
prezentelereglementri;
c)existena documentaiei tehnologice de montare/revizii tehnice/reparaii, incluznd, pentru
evaluareainiial:
Regulamentul nr. 67 CEEO.N.U., seria de amendamente 01, partea a doua, cap. 17 (Prescripii
privindmontareainstalaieidealimentarecuGPLamotorului);
manualul de instalare (conform cerinelor prevzute n anexa nr. 6 la prezentele reglementri)
pentru montarea/revizia/repararea instalaiei de alimentare cu GPL, aprobat de titularul
certificatuluideconformitate;
desenele de montare pentru sistemul de fixare al rezervorului i schemele electrice
corespunztoareautovehiculelorprezentatelancercriledeconformitate;
instruciunideutilizareainstalaieidealimentarecuGPL,formulateconformcerinelorcuprinsen
anexanr.6.
Laaudituriledesupraveghere,nplusfadeevaluareainiial:
schemele de montare a componentelor (multivalv, comutator i modul electronic de comand)
elaboratedefurnizor;
desenele de ansamblu ale fiecrui tip de sistem de fixare al rezervorului utilizat (pentru diferite
montaje definite prin forme constructive de rezervoare GPL, suporturi rezervor, tip de caroserie i
locdeamplasare),avizatedetitularuldecertificatdeconformitate;

4.5.Autorizarea se acord pe baza concluziilor raportului de audit, n cazul n care nu exist


neconformiti majore; n cazul neconformitilor minore, care nu pot afecta procesul de lucru,
autorizarea se va acorda numai dup prezentarea unui program adecvat de msuri, cu termene
pentrueliminareaneconformitilor.
4.6.Pe perioada de valabilitate a autorizaiei, al crei model este prevzut n anexa nr. 7 la
prezentelereglementri,titularuldeautorizaievafisupravegheatdeRegistrulAutoRomnnbaza
contractuluideautorizareisupravegherencheiat,prinaudituriprogramateanual(primulla6luni
deladataautorizrii)sauinopinate,ncazulunorreclamaiiorilacerereaexpresaMinisterului

April20,2010

schemele de conexiuni electrice detaliate n vederea adaptrii la alimentarea cu GPL a tuturor


tipurilor de autovehicule adaptate pn la data auditului, aprobate de productorul instalaiei de
alimentarecuGPLsaudereprezentantulacestuianRomnia.

7 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

Transporturilor, Construciilor i Turismului (inclusiv a personalului special desemnat pentru


activitateadecontroldincadrulRegistruluiAutoRomn)sauaAutoritiiNaionalepentruProtecia
Consumatorilor. La constatarea nerespectrii condiiilor tehnice specificate de prezentele
reglementri, organele de control i inspecie desemnate de autoritatea competent pot aplica
sanciuninconformitateculegislaianvigoare.
Meninerea valabilitii autorizaiei este condiionat de pstrarea de ctre titularul acesteia a
capabilitii tehnice corespunztoare condiiilor de acordare a autorizaiei. n funcie de gravitatea
abaterilor constatate fa de condiiile iniiale de autorizare, autorizaia poate fi suspendat,
restrnssauretras.
n cazurile n care la auditurile de supraveghere programate sau inopinate se va constata
neeliminarea,ntermenelestabilite,prinaciunicorective,aneconformitilorminoresemnalatela
auditulanteriori/sauexistenaunornoineconformitimajore,nraportuldeevaluaresepropune
suspendareaautorizaieipeoperioaddepnla20dezile,frdreptdedesfurareaactivitii
autorizate. n urmtoarele 10 zile, cu drept de desfurare a activitii autorizate, trebuie s
dovedeasc implementarea aciunilor corective angajate la neconformitile majore condiie de
ridicareasuspendrii.ncazcontrar,sevaprocedalaanulareaautorizaiei.
ncazulncare,peperioadadintreceledousupravegherianuale,aparcumulatmaimultdedou
suspendri,sevaretrageautorizarea.
4.7.AgeniieconomiciautorizaivorncheiacontractecufurnizoriiinstalaiilordealimentarecuGPL
peoperioadcelpuinegalcuperioadadevalabilitateacertificatuluii,dacnuefectueazdect
montareainstalaiei,vorasiguraserviceireparaiiprinintermediulunuiagenteconomicautorizat
sefectuezeastfeldeoperaiuni.
4.8.Agenii economici care efectueaz modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor
autovehiculelorpentrufuncionareaalternativicuGPLvoreliberaclienilor:
a)certificatdegaranie;
b)declaraiedeconformitate,modelAsauB,prevzutnanexanr.8laprezentelereglementri;

4.9.InstalaiileGPLcertificatepotfitransferatepeunaltautovehiculcaresencadreazndomeniul
deaplicabilitatealautorizaieiatelieruluidemontare,cueliberareadocumentelorprezentatelapct.
4.8.
4.10.Atelierelecareefectueaznumaireviziiireparaiiseautorizeaznaceleaicondiiicaicele
pentrumontare/reviziitehnice/reparaii.
4.11.Lunar atelierele vor transmite la reprezentana Registrului Auto Romn lista autovehiculelor
echipatecuinstalaiiGPL,peformularulprevzutnanexanr.9laprezentelereglementri.

April20,2010

c)instruciunideutilizare,prevzutenanexanr.6.Dindocumentetrebuiesreiasunitateacarea
efectuatmontarea,dataiidentificareaautovehicululuiiainstalaieimontate.

8 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

5.Dispoziiifinaleitranzitorii
5.1.Inspeciile finale pentru emisiile poluante din gazele de evacuare ale motorului se vor face de
ctre atelier dup efectuarea montrii instalaiei de alimentare cu GPL, numai cu echipament
propriu,nconformitatecuanexanr.5.
5.2.CerinaprivitoareladotareaatelieruluicuanalizordegazecompatibilGPLesteobligatoriedup
3lunidelaintrareanvigoareaprezentelorreglementri.
5.3.nregistrareaactivitilor,inclusivarezultatelorinspeciilorfinale,vafiefectuatnregistrulde
eviden a activitilor, al crui model este prevzut n anexa nr. 10 la prezentele reglementri.
Buletinele de probe (listing) date de imprimant se vor pstra ataat la copia comenzii lucrrii, al
creimodelesteprevzutnanexanr.11laprezentelereglementri.
5.4.CerinaprivitoareladotareaatelieruluicucalculatorPCechipatcumodemesteobligatoriedup
12lunidelaintrareanvigoareaprezentelorreglementri.Pnlaaceastdattransmiterealistei
lucrrilorsevafaceprinfax.
5.5.Anexelenr.111facparteintegrantdinprezentelereglementri.
ANEXANr.1:PRESCRIPIIreferitoarelamontarearezervoruluipentruGPLpeautovehicul
1.SeconsiderccerineleRegulamentuluinr.67CEEO.N.U.,seriadeamendamente01,referitoare
lafixarearezervoruluipentruGPL,suntndeplinitedacsuntsatisfcuteurmtoarelecondiii:
1.1.Suntmontatecelpuindouchingiperezervor1).
1.2.Prindereaesteasiguratcuminimum4uruburi1).
1.3.Chingile de ancorare i aibele sau plcile de susinere trebuie s fie cel puin de calitatea
oeluluiOL37,iaruruburiledeprinderedegrupa8.8itrebuiesndeplineasccelpuincerinele
cuprinsentabelulnr.1.
Tabelulnr.1
Dimensiunileminimeale
aibelorsauplcilorde
susinere(mm)

Dimensiunileminimeale
chingilorrezervorului
(mm)

Diametrulminimal
uruburilor(mm)

pnla85

30 x 1,5 (30 x 30 x 1,5) 20


25x2,5(25x25x2,5)
30x1,5

85100

30 x 1,5 (30 x 30 x 1,5) 30


25x2,5(25x25x2,5)
20x32)

3 10
81)

100150

50 x 2 (50 x 50 x 2) 50

612

April20,2010

Capacitatea
rezervorului(litri)

9 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

30x3(30x30x3)
peste150

50x33)

102)

Construcia trebuie s ndeplineasc cerinele Regulamentului nr. 67 CEE O.N.U.,


seriadeamendamente01,referitoarelafixarearezervoarelor

1)

Pentru rezervoarele toroidale montate n locul roii de rezerv din interiorul portbagajului,
sistemuldefixarealrezervoruluivafiformatdincelpuinunurubM12.

2)

nacestcazrezervorultrebuieasiguratcucelpuin3chingi.

3)

nacestcazrezervorultrebuieasiguratcucelpuin4chingi.

2.ncazulncarerezervorulGPLestemontatnspateleunuiscaunpentrupasageri,trebuiemeninut
pe direcia longitudinal a autovehiculului un spaiu liber de cel puin 100 mm. Aceast distan
poate s fie mprit ntre rezervorul pentru GPL i peretele din spate al autovehiculului i ntre
rezervorulpentruGPLiloculpasagerului.
3.Dacchingilesusinimasapropriearezervorului,trebuiemontatecelpuin3chingi.
4.Chingiledeancoraretrebuiesasigurerezervorulmpotrivaalunecrii,rotiriisaudesprinderii.
5.ntre rezervorul pentru GPL i chingi trebuie introdus un material izolator, cum ar fi cauciuc sau
materialplastic.Nuseadmiteutilizareaunormaterialecarereinapa.
6.Suportulrezervorului
6.1.Dac rezervorul pentru GPL este fixat de autovehicul cu ajutorul unui cadru i al unor bride,
atuncirezervorultrebuieancoratdecadrucucelpuindouchingi.
6.2.Dacchingilerezervoruluisusin,deasemenea,imasaproprieaacestuia,trebuiemontatecel
puin3chingi.
6.3.Chingiledeancoraretrebuiesasigurerezervorulmpotrivaalunecrii,rotiriisaudesprinderii.
6.4.ntrerezervorulpentruGPLisuporttrebuieintrodusunmaterializolator,cumarficauciucsau
materialplastic.Nuseadmiteutilizareaunormaterialecarereinapa.
6.5.Dac rezervorul cilindric este amplasat longitudinal, trebuie prevzut o travers de limitare a
deplasriiacestuia,amplasatnfaacadruluirezervorului,careeste:

amplasatctmaiaproapeposibildemijloculpriibombatearezervorului.
NOT:
aibele sau plcile de susinere trebuie s asigure uruburile de fixare mpotriva smulgerii din
puncteledeancoraredepeautovehicul.

April20,2010

celpuindeaceeaigrosimecaicadrulrezervorului;celpuincu30mmmainaltdectpartea
inferioararezervorului;

10 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

ANEXANr.2:MODELDEETICHETDEMARCAJpentruvehiculelecarefuncioneazicucarburant
GPL

Culori:
Fondul:verde
Bordura:albsaualbreflectorizant
Literele:albsaualbreflectorizant
Dimensiuni:
Limeabordurii:46mm
nlimealiterelor:>25mm
Grosimealiniilor:>4mm
Limeaetichetei:110150mm
nlimeaetichetei:80110mm
Literele"GPL"sevorpoziionacentralninterioruletichetei.
ANEXA Nr. 3: CERERE TIP de evaluare a capabilitii tehnice pentru prestarea de activiti de
montare/reviziitehnice/reparaiipentrualimentareaalternativaautovehiculelorcuGPL
1.Denumireaagentuluieconomic................................................................
2.Numruldenmatriculare/nregistrarelaOficiulregistruluicomerului.................................
3.Codulfiscal...............................................................................
4.Contulbancar/Banca........................................................................

6.Telefon/Fax/Email..........................................................................
7.Adresa atelierului n care se desfoar activitile pentru care se solicit evaluarea/autorizarea
............
8.Lista cuprinznd familiile de autovehicule pentru care se efectueaz lucrrile de montare/revizii
tehnice/reparaiialeinstalaiilordealimentarecuGPLpentrucaresesolicitevaluareacapabilitii

April20,2010

5.Sediulagentuluieconomic.......................................................................

11 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

tehnice(seindicnumrul/datacertificatelordeconformitateutilizate,careseanexeazlacererea
tip)...........................................
9.Marca echipamentelor GPL certificate/omologate (marca vaporizator) pentru care se solicit
autorizarea...........................................................................................
10.Numrulpersonaluluiatelieruluicarevafiautorizat...............................,dincare:
............ingineri
............maitri/tehnicieni
............muncitori
11.mputernicimpedomnul/doamna..........................,avndfunciade.....................icarepoate
ficontactat/contactatlatelefon...............,fax............,snereprezintentoateaspectelelegate
deevaluare.
12.Numeleisemnturadirectorului/manageruluigeneral:
LS
Data............
ANEXANr.4:CHESTIONARDEAUTOEVALUAREacapabilitiitehnicepentruprestareadeactiviti
demontare/reviziitehnice/reparaiipentrualimentareaalternativaautovehiculelorcuGPL
(Secompleteazpentrufiecareatelier.)
1.Datedeidentificare
1.1.Denumireaagentuluieconomic................................................................
1.2.Numruldenmatriculare/nregistrarelaOficiulregistruluicomerului.................................
1.3.Codulfiscal................................................................................
1.4.Contulbancar/Banca........................................................................
1.5.Sediulagentuluieconomic....................................................................

1.7.Adresaatelieruluiundesedesfoaractivitilepentrucaresesolicitevaluarea....................
2.Organizare
2.1.Structuraorganizatoric(seanexeazorganigramacaanexaAlachestionar)

April20,2010

1.6.Telefon/Fax/Email..........................................................................

12 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

2.2.Sunt definite responsabilitile personalului care conduce/efectueaz/verific activitile de


montare/reviziitehnice/reparaii?(DA/NU)
DacDA,precizaidocumentulncaresuntspecificateresponsabilitilepersonalului:.....................
3.Resurse
3.1.Planurile la scar ale spaiilor de lucru disponibile, cu indicarea surselor de energie electric, a
sistemelordeiluminareiventilaieetc.(seanexeazcaanexaBlachestionar)
3.2.Listacuprinzndliniiletehnologice(dupcaz,deseneleschemelorflux),utilajele,echipamentele
de inspecie (se anexeaz ca anexa C la chestionar, aprobat de titularul de certificat de
conformitate)
3.3.ExistanalizordegazecucaracteristiciconformereglementrilorRNTR1nvigoare(compatibil
GPL),pentruverificareacalitiilucrrilordemontare/reviziitehnice/reparaii?(DA/NU)
DacDA,sevorprezentamarcaitipulacestorechipamente:........................................
4.Analizacomenzilor
4.1.Suntconvenitecuclieniiiconsemnatenscrisactivitiledemontare/reviziitehnice/reparaii
solicitatedeacetia?(DA/NU)
Dac DA, se va indica documentul/documentele n care sunt consemnate aceste activiti:
.................
Documentulrespectivspecific:
4.1.1.Diagnosticareainiialaautovehiculului(stareacaroseriei,nivelulnoxelor)?(DA/NU)
4.1.2.Activitileimplicatedemontarea/reviziiletehnice/reparaiilesolicitate?(DA/NU)
4.1.3.Materialele,componentele,manopera,costurileimplicateitermenulderealizarealucrrilor?
(DA/NU)
4.1.4.Acordareatermenelordegaranielegalepentrulucrrileefectuate?(DA/NU)

4.1.5.Rezultatele inspeciilor finale, conform RNTR1 n vigoare, ale emisiilor poluante pentru
funcionareapeGPLipebenzin?(DA/NU)
4.1.6.Acestenregistrriidentificpersonalulcareaefectuatmsurrile?(DA/NU)
5.Controluldocumentaiei
5.1.Suntdisponibileinstruciunidelucrusaualtedocumentecaredefinescmoduldeexecuieide
verificarealucrrilorcareseefectueaz?(DA/NU)

April20,2010

DacDA,sevaindicatermenuldegaranieacordat:..............luni

13 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

DacDA,suntacesteaaprobatedefactoriiresponsabili?(DA/NU)
5.2.Seutilizeazdocumenteexterne(standarde,reglementri,desenealeclientuluietc.)?(DA/NU)
5.2.1.Seasigurcacestedocumentesuntnvigoare?(DA/NU)
5.2.2.Sunt disponibile condiiile din RNTR1 n vigoare referitoare la inspecia final a motorului?
(DA/NU)
6.Aprovizionare
6.1.Suntdefinitecondiiireferitoarelaproduseleaprovizionate?(DA/NU)
Dac DA, se vor indica documentele n care sunt specificate condiiile referitoare la produsele
aprovizionate:
.............................................................................................
6.2.ComponentelespecificatenRegulamentulnr.67CEEO.N.U.suntomologate?(DA/NU)
6.3.Componentele i materialele specificate n documentaia de montare/revizii tehnice/reparaii
suntcertificatepeautovehicul?(DA/NU)
6.4.Componenteleimaterialeleutilizateautermendegaranie?(DA/NU)
7.Identificare
7.1.Seasiguridentificareaunicaserviciuluidemontare/reviziitehnice/reparaii?(DA/NU)
DacDA,sevorindicadocumentele:..............................................................
7.2.Senregistreaziseidentifictoateoperaiiledemontare/reviziitehnice/reparaiiideinspecii
efectuate,specificatencomand?(DA/NU)
7.3.Estemeninutunregistrudeevidenacomenzilor?(DA/NU)
8.Controlulproceselordemontare/reviziitehnice/reparaii
8.1.Exist o planificare a comenzilor prin care s se asigure toate resursele necesare pentru
realizareaacestorantermenulstabilit?(DA/NU)

8.3.Existpersonalpropriucalificatadecvat?(DA/NU)
DacDA,indicainumrulicalificareapersonaluluipentruprofilurilemecanicielectric(mecanici
auto,electricieniautoetc.):
mecaniciauto......................................

April20,2010

8.2.Existinstruciunideexecuieaoperaiilordemontare/reviziitehnice/reparaii?(DA/NU)

14 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

electricieniauto.....................................
9.Inspecii(CTC)
9.1.Sunt stabilite i documentate metode de verificare a calitii operaiunilor de montare/revizii
tehnice/reparaii?(DA/NU)
DacDA,seva(vor)indicadocumentul(documentele):...........................
9.2.Severificetaneitateainstalaiei?(DA/NU)
9.3.Se verific dac la trecerea de pe alimentarea cu carburantul iniial pe alimentarea cu GPL i
inversmotorulfuncioneaznormal?(DA/NU)
9.4.SeverificnfinaldacgazeledeevacuarealeautovehicululuicusistemuldealimentarecuGPL
montat/revizuit/reparaticusistemuldealimentarecucarburantuliniialsencadreaznlimitele
stabilitedeRNTR1nvigoare?(DA/NU)
9.5.Sunt meninute nregistrri care s ateste efectuarea acestor inspecii finale i ncadrarea n
limitelestabilitedeRNTR1nvigoare?(registrudeeviden,comenziilistinguri)(DA/NU)
10.Controlulechipamentelordeinspecie(CTC)
10.1.Exist echipamentele de inspecie necesare? (DA/NU) Dac DA, se vor indica aceste
echipamente:..........................................................
10.2.Echipamenteledeinspeciesuntverificatemetrologic?(DA/NU)
10.3.Sunt meninute nregistrri referitoare la verificarea metrologic a echipamentelor de
inspecie?(DA/NU)
10.4.Existinstruciunideutilizareaechipamentelordeinspecienlimbaromn?(DA/NU)
10.5.Sunt asigurate condiiile de utilizare prevzute de fabricantul echipamentelor de inspecie?
(DA/NU)
11.Controlullucrrilorneconforme
11.1.Estestabilitoprocedurdetratareareclamaiilorclienilor?(DA/NU)

12.Manipulareaidepozitarea
12.1.Existspaiiadecvatepentruapermitemanipulareavehiculeloriaechipamentelorastfelnct
sseprevindeteriorareaacestora?(DA/NU)
12.2.Exist condiii de depozitare a componentelor, a materiilor prime i a materialelor care s
asiguremeninereacalitiiacestora?(DA/NU)

April20,2010

11.2.Suntmeninutenregistrriprivindtratareareclamaiilor?(DA/NU)

15 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

****
Persoanacareacompletatchestionarulicarerspundedecorectitudineadatelornscrise:
Numeleiprenumele........................................
Funcia....................................................
Telefon..........................,fax.....................
Semntura.................................................
Data......................................................
NOT:
Datele completate trebuie s corespund cu situaia la zi la data transmiterii chestionarului la
RegistrulAutoRomn.
ANEXA Nr. 5: DOTAREA MINIMAL CU ECHIPAMENTE necesar pentru prestarea activitilor
(lucrrilor)demontare/reviziitehnice/reparaiialeinstalaiilordealimentarecuGPLamotoarelor
autovehiculelor

Diagnosticarea
preliminara
autovehicululuiia
motoruluiacestuia
(dupcaz,ncondiii
specificaten
comand,efectuarea
remedierilor
necesare)

Montareainstalaiei
dealimentarecuGPL
amotoruluiia
Reviziiletehnice
echipamentelor
periodicei
electriceaferente,
reparaiile
verificarea
autovehiculelor
funcionriicuGPLi
alimentatecuGPL
cucarburantulcu
careafostomologat
iniial

Instalaie de ventilare forat a


gazelor

Detectordegaze

Analizordegazedeevacuare

Calculator PC echipat cu modem si

Dotareaminimal

Canaldevizitaresauelevator

April20,2010

Activitatea

16 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

UPS
Cheidinamometrice

TrusedeSDVurigenerale

TrusedeSDVurispecifice

Trusdeelectricianauto

Observaii:
1.n cazul existenei n atelier a unui canal de vizitare, gura de absorbie a instalaiei de ventilare
forat a gazelor i detectorul de gaze vor fi amplasate n partea inferioar acanalului de vizitare.
Funcionareadetectoruluidegazetrebuieverificatzilnic.
2.Analizorul de gaze de evacuare va trebui s aib caracteristicile constructive i metrologice
specificate de RNTR1 n vigoare (inclusiv posibilitatea efecturii testelor de GPL). Pentru celelalte
echipamente se vor avea n vedere prevederile constructorilor autovehiculelor i, respectiv, ai
instalaiilordealimentarecuGPL.
3.Calculatorultrebuiesprezinteurmtoareaconfiguraie:memorieHDDminimum4GB,memorie
RAMminimum64MB,vitezminim200MHz.
ANEXANr.6:
(1)Cerinereferitoarelamanualuldeinstalare
Cerinegenerale
1.Manualuldeinstalareareroluldeaindicaechipamentelenecesareimoduldelucrunvederea
montrii instalaiei de alimentare cu GPL. Acest manual este elaborat de fabricantul instalaiei de
alimentarecuGPLsaudereprezentantulacestuianRomnia.
2.Manualuldeinstalaretrebuiesfiedisponibilnfiecareatelierdemontareitrebuiescuprind
instruciuni pentru toate variantele de instalare definite de tipul sistemelor de alimentare a
motoarelorcepotfiadaptatepentrufuncionareacuGPL.
3.Manualuldeinstalarevafidisponibilnlimbaromn.

a)instruciunideinstalare:
instruciunideasamblareadiferitelorcomponenteischemedemontareasistemelordefixarea
rezervorului;

April20,2010

4.Manualuldeinstalaretrebuiesconin:

17 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

schemedetaliatealeconexiunilorelectricecaresconinsubansambleleelectromecanicelacare
se vor efectua conexiuni, pentru fiecare tip de autovehicul supus adaptrii pentru funcionarea cu
GPL;
b)verificareacalitii:
manualul de instalare trebuie s includ proceduri de diagnosticare iniial efectuat de ctre
instalator;
manualul de instalare trebuie s includ proceduri detaliate i msurile care trebuie luate de
instalatorpentruverificareafinalamontajuluiinstalaieidealimentarecuGPL,nscopulasigurrii
securitiincondiiileaplicriiinstruciunilordeinstalare;
c)instruciunideservice:
manualul de instalare trebuie s includ intervalele dintre reviziile periodice obligatorii, cu
indicareacomponentelorcarenecesitnlocuirealafiecaretipderevizie;
manualuldeinstalaretrebuiesspecificeoperaiilenecesarelafiecaretipderevizie;
d)defeciuniimodalitideremediere:
manualuldeinstalaretrebuiesincludmoduldetratareadefeciunilor;
dacinstalaiaesteprevzutcusistemdediagnosticare,manualuldeinstalaretrebuiesinclud
instruciunideutilizareaacestuisistemncazulapariieiuneidefeciuni.
(2)Cerinereferitoarelainstruciuniledeutilizare
Cerinegenerale
1.Instruciunile de utilizare au rolul de a informa beneficiarul despre caracteristicile i msurile de
securitate ale instalaiei de alimentare cu GPL. Aceste instruciuni se elaboreaz de fabricantul
instalaieidealimentarecuGPLsaudereprezentantulacestuianRomnia.
2.Instruciuniledeutilizaretrebuiescuprindinformaiilenecesareexploatriicorecteisigure a
instalaieidealimentarecuGPL.

4.Instruciuniledeutilizarevorfidisponibilenlimbaromn.
5.Instruciunile de utilizare vor include: specificaii tehnice, instruciuni de securitate, descrierea
instalaiei de alimentare cu GPL i modul de utilizare a sistemului de alimentare cu GPL (umplere,
comutareapeidepealimentareacuGPL,indicatoruldenivel,ntreinereicondiiidereparare).

April20,2010

3.InstruciuniledeutilizaretrebuieconsiderateparteintegrantainstalaieidealimentarecuGPLi
deaceeaselivreazodatcukituldeinstalare.

18 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

ANEXANr.7:AUTORIZAIE
MINISTERULTRANSPORTURILOR,CONSTRUCIILORITURISMULUI
REGISTRULAUTOROMN
(model)
Nr....../..........
(Revizia..........)
n baza cererii nr ........... , nregistrat la Registrul Auto Romn la data de .......... , i a rezultatelor
audituluideevaluareacapabilitiitehnice,efectuatnconformitatecuprevederileRNTR4iRNTR
6, consemnate n Raportul de evaluare nr ........... , se autorizeaz: ........................ (denumirea
agentuluieconomic)sprestezenunitateasadin(adresa).......................urmtoareleactivitisau
lucrridereparaiipentrutipuriledevehiculerutieremenionate:

Activitileautorizate

Tipuridevehicule
pentrucaresunt
autorizate
activitile

Tipulinstalaiei/
certificatede
conformitate

Limitrigenerale

Montarea i adaptarea pe vehicule a


instalaiei de alimentare cu GPL a
motorului

Reviziiperiodiceireparaiilasistemulde
alimentareavehiculelormodificatesprea
funcionacuGPL

REGISTRULAUTOROMN
Directorgeneral,
....................
Valabilitateaprezenteiautorizaii:conformvizelordepeverso.

verso

April20,2010

Vignet(sevaaplicaladataemiteriiautorizaieiidupfiecaresupraveghere)

19 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

ANEXANr.8:DECLARAIEDECONFORMITATE
(1)(ModelulApentruprimulmontaj)
Noi, .......................................................................................... (numele i adresa titularului
certificatuluideconformitatepentruinstalaiaGPL),cunr.denmatriculare/nregistrarelaregistrul
comerului ............ / ................................... i ............................................... (numele i adresa
atelieruluiautorizatdeRegistrulAutoRomniagreatdetitularulcertificatuluideconformitatecare
a montat instalaia GPL), cu nr. de nmatriculare/nregistrare la registrul comerului ........... /
........................................ , declarm pe propria rspundere c instalaia de alimentare cu GPL,
compusdin:
rezervor, marc/tip*) ..........nr ........... , data omologrii .......... / .......... , amplasat .................... ,
marcomologare....................;
supapmultipl,marc/tip*)..........,marcomologare....................;
carcasetan,marc/tip....................,marcomologare....................;
reductorvaporizator,marc/tip....................,marcomologare....................;
moduldecomandelectronic,marc/tip....................,marcomologare....................;
**)....................,marcomologare....................;
**)....................,marcomologare....................;

montatpeautovehicululcategoria............................,nr.denmatriculare..........................,nr.de
identificare .................... , marca .......... , tipul .......... , tipul motorului .................... [cu carburator,
injecie, cu/fr sond lambda***)], puterea maxim ..........(kW), la care se refer aceast
declaraie,estenconformitatecu:
1.ReglementrileinormeletehnicentransporturiRNTR6;
2.Regulamentulnr.67CEEO.N.U.,seria01deamendamente;

April20,2010

**)....................,marcomologare....................,

20 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

3.Certificatul de conformitate nr ......din .......... , extinderea nr ...... , emis de Organismul de


Certificare
ProdusedincadrulRegistruluiAutoRomn,valabilpnla...........
Titularulcertificatuluideconformitate,

Atelierulautorizat

.................

.................

(numele, prenumele i semntura persoanei(numele, prenumele i semntura persoanei


autorizate)
autorizate)
tampila

tampila

Datalivrriiinstalaiei......................

Datamontriiinstalaiei.......................

________
*) Datele referitoare la rezervor i dispozitivele montate pe acesta vor fi completate de ctre
titularulcertificatuluideconformitate,laemitereaprezenteideclaraii(lalivrare).
**)Altecomponentealeinstalaiei.
***)Sebareazvariantelecarenucorespund.
(2)DECLARAIEDECONFORMITATE(ModelulBpentrutransfer)
Noi,...........................................................................................(numeleiadresaatelieruluiautorizat
deRegistrulAutoRomniagreatdetitularulcertificatuluideconformitate,careamontatinstalaia
GPL),cunr.denmatriculare/nregistrarelaregistrulcomerului............../.....................................,
declarmpepropriarspunderecinstalaiadealimentarecuGPL,compusdin:
rezervor, marc/tip*) .....................nr .............. , data omologrii ............ / ............ ; amplasat
.......................................,marcomologare.............................;
supapmultipl,marc/tip.........................,marcomologare.............................;
carcasetan,marc/tip.........................,marcomologare.............................;

moduldecomandelectronic,marc/tip.............,marcomologare.............................;
...............................................,marcomologare.............................;
...............................................,marcomologare.............................;
............................................... , marc omologare ............................. , montat pe autovehiculul
categoria.............................,nr.denmatriculare.......................,nr.deidentificare.................,

April20,2010

reductorvaporizator,marc/tip.....................,marcomologare.............................;

21 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

marca ............. , tipul ........... , tipul motorului .................... [cu carburator, injecie, cu/fr sond
lambda*)], puterea maxim ..........(kW), la care se refer aceast declaraie, a echipat iniial
autovehiculul categoria ............ , nr. de nmatriculare .......... , nr. de identificare .......... , marca
............ , tipul ........... , tipul motorului ............[cu carburator, injecie, cu/fr sond lambda*)],
putereamaxim..........(kW)iestenconformitatecu:
1.ReglementrileinormeletehnicentransporturiRNTR6;
2.Regulamentulnr.67CEEO.N.U.,seria01deamendamente;
3.Certificatul de conformitate nr .........din .............. , extinderea nr ...... , emis de Organismul de
CertificareProdusedincadrulRegistruluiAutoRomn.
Atelierulautorizat
.........................................
(numele,prenumeleisemnturapersoaneiautorizate)
tampila
Datamontriiinstalaiei.......................
________
*)Sebareazvariantelecarenucorespund.
ANEXANr.9:LISTAautovehiculelorechipatecuinstalaiiGPL
UNITATEA........................
Autorizaianr.....................

Nr.crt. Marcaitipulautovehiculului Numruldeidentificare

Numrul certificatului de
conformitatealinstalaieiGPL

ANEXANr.10:REGISTRULDEEVIDENAACTIVITILOR(model)
UNITATEA..........

April20,2010

Luna..........anul..........

22 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

Rezultateleinspeciilorfinale
Nr.
de
Data
comand

Activitatea Marca
desfurat tipul

i Numrul de
Observaii
nmatriculare

Valorilenoxelor**)
Executant*)
benzin

GPL

*)Sevornregistranumele,prenumeleisemnturaexecutantuluiinspeciei.
**)nfunciedetipulsistemuluidealimentare,sevornregistravalorile:CO,COacc,
ANEXANr.11:
Agentuleconomic
.................(siglaidenumirea)
Comandanr......./.....
(Model)
Marca/Tipulauto............................. Proprietar.........................

Termenuldeexecuie...................

Nr.denmatriculare....................... kmbord..........................

Seria motorului ..............................


Seriacaroseriei.............................

n urma diagnosticrii iniiale (starea caroseriei, emisiile poluante etc.), n vederea


montrii/reparaiei/reviziei instalaiei de alimentare cu GPL, sa convenit admiterea lucrrii.
ef atelier/Responsabil cu calitatea montare/revizii/reparatii instalaii de alimentare cu GPL ............
Solicitant.............................
Materiale

Tipul

Adaptare

rezervor

Cilindric/
Toriodal

iniial

/revizie

reparaie
Instalaie
GPL
marca:
dispozitiv
............................
Tipul
sistemului
de alimentare
alimentare:
multivalv

Valori

Seria/marcadeomologare

de

Anul
fabricaie
rezervor
..........

de
=
April20,2010

Operaia

23 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

carcasmultivalv

carburatie

, electrovalv

monopunct
multipunct
injecie cu sond
monopunct
multipunct

reductor

comutator

unitateelectronic

dozator

conduct 6

conduct 8

verificareetaneitate

verificarealimitriiumpleriila80%

verificareafinalaemisiilorpoluantealeautovehiculului

listinguri
comenzii

anexate

la

copia

OBSERVAII:...........................................................................................

Valoarea
total
(materiale+manoper)

lucrrii

nurmaefecturiiverificrilorprivindcalitatealucrrii(etaneitatea,limitareaumpleriiinivelulde
noxe),lucrareaafostrecepionat.

April20,2010

injecie fr sond

24 | www.untrr.ro
REGLEMENTARI RNTR-6 din 8 septembrie 2003 privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor,
care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romnia cu un anumit carburant prevazut de constructor,
pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile
tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

Beneficiarul a fost instruit n ceea ce privete modul de utilizare a autovehiculului echipat cu


instalaiaGPL.
nconformitatecuhotrrileGuvernuluinr.394/1995inr.786/1996,garaniaacordatlucrrii,n
condiiiledeutilizareprevzutencarteainstalaiei(careseofersolicitantuluiladatamontrii)este
de....luni.
efatelier/Responsabilcucalitatea

Beneficiar...............................

.....................

AmprimitDeclaraiadeconformitate.

PublicatnMonitorulOficialcunumrul659dindatade17septembrie2003

April20,2010