Sunteți pe pagina 1din 9

Ediia 1/05.05.

2014
Procedura de control nedistructiv cu lichide
penetrante

Rev. 0
Ex: 1/6

COD: PC-LP-01

Pagina 1 din 9

PROCEDURA LICHIDE
PENETRANTE

Ediia nr. 1
Exemplar nr.

x
Controlat

Difuzat n regim:

Informativ

Revizia nr.0
Destinatar:

Ediia 1/05.05.2014
Procedura de control nedistructiv cu lichide
penetrante

Rev. 0
Ex: 1/6

COD: PC-LP-01

Date/Responsabiliti

ntocmit

Data

08.01.2016

Numele i prenumele

Gudana Razvan

Verificat

Pagina 2 din 9

Aprobat

Semntura

CUPRINS

PAGINA DE GARDA
CUPRINS
LISTA DE DIFUZARE
1. SCOP
2. DOMENIU DE APLICARE
3. DOMENIU DE REFERINTA
4. DEFINITII SI PRESCURTARI
5. PERSONAL
6. RESPONSABILITATI
7. MATERIALE SI ACCESORII UTILIZATE IN EXAMINAREA CU
LICHIDE PENETRANTE
8. CONDITII DE MEDIU
9. MASURI PREVENTIVE
10. REGULI DE PROCEDURA
11. INREGISTRARILE CALITATII

Ediia 1/05.05.2014
Procedura de control nedistructiv cu lichide
penetrante

Rev. 0
Ex: 1/6

COD: PC-LP-01

Pagina 3 din 9

Lista de difuzare

Nr.
Departamen
exemplarului
t
1
2
3
4
5
6

Data

Numele Semntu
i
ra
prenume
le

Ediia 1/05.05.2014
Procedura de control nedistructiv cu lichide
penetrante

Rev. 0
Ex: 1/6

COD: PC-LP-01

Pagina 4 din 9

1.SCOP
Prezenta procedura are drept scop stabilirea metodologiei de executie corecta a
unui control cu lichide penetrante, pentru a detecta defectele de suprafata(fisuri,
rupture, pori, sufluri deschise, stratificari, exfolieri, strapungeri, lipsa de topire) ale
materialelor metalice si nemetalice.

2.DOMENIU
Examinarea cu lichide penetrante se aplica la controlul oricaror semifabricate si
piese finite, indiferent de materialul din care sunt confectionate si de procedeul
tehnologic de obtinere(turnare, sudare, deformare plastica, prelucrare prin aschiere), cu
exceptia materialelor poroase.Procedura se poate aplica: pieselor, subansamblelor,
ansamblelor, inainte de asamblare sau instalare sau dupa aceea, in conditii de
laborator.

3.DOCUMENTE DE REFERINTA
STAS 10041-90-Defectopie cu lichide penetrante.Terminologie
STAS 12589-87-Defectoscopie cu lichide penetrante.Reguli si metode de
verificare a calitatii
SR EN 571/1-99-Examinari nedistructive.Examinari cu lichide penetrante

4.DEFINITII SI PRESCURTARI
a)Termenii si definitiile utilizate in prezenta procedura sunt in conformitate cu
STAS 10041-90 si SR EN 571-1.
b)Procedura:mod specific de a executa o activitate
c)Inregistrare:document care furnizeaza dovezi obiective ale
activitatilor
effectuate sau ale rezultatelor obtinute
d)Produs:rezultat al activitatilor sau proceselor
e)Penetrant:lichid avand proprietatea de a patrunde in cavitatile, fisurile de pe
suprafata unui material si de a ramane in ele in timpul indepartarii excesului de
penetrant.
f)Abrevieri
-LP-lichide penetrante

Ediia 1/05.05.2014
Procedura de control nedistructiv cu lichide
penetrante

Rev. 0
Ex: 1/6

COD: PC-LP-01

Pagina 5 din 9

-RE LP-raport de examinare cu lichide penetrant.

5.PERSONAL
Intregul personal care efectueaza, interpreteaza si inregistreaza rezultatele examinarii
trebuie sa fie calificat si autorizat ISCIR, conform CR 11-2000, nivel I, II si III.

6.RESPONSABILITATI
a)Seful de laborator:
-Instruieste personalul din subordine cu privire la modul in care trebuiesc
efectuate procedurile specifice de lucru
-Verifica procedurile de lucru
-Aproba procedurile de lucru
-Supravegheaza activitatea din cadrul laboratorului
-Este responsabil de activitatea laboratorului
-Aproba documentele
-Verifica, interpreteaza si aproba rezultatele obtinute in urma examinarii
b)Operator nivel 3:
-Supravegheaza operatorii de nivel 1 si 2
-Verifica procedurile de lucru
-Verifica si interpreteaza rezultatele in urma examinarii
-In lipsa sefului de laborator, aproba rezultatele obtinute in urma examinarii
-Supravegheaza activitatea din cadrul laboratorului
c)Operator nivelul 1:
-Pregateste aparatele ce urmeaza a fi folosite in masuratori
-Efectueaza examinari nedistructive conform unor instructiuni scrise, sub
Supravegherea unui operator de nivel 2 sau 3
-Inregistreaza rezultatele fiecarei examinari
-Respecta prevederile procedurilor specifice de lucru
d)Responsabil asigurarea calitatii:
-Are responsabilitatea implementarii SMC
-Analizeaza si evalueaza eficacitatea SMC
-Actualizeaza SMC
-Coordoneaza si asigura tinerea sub control la nivelul societatii a activitatii de
control documente si a inregistrarilor calitatii conform procedurilor de sistem
aferente

Ediia 1/05.05.2014
Procedura de control nedistructiv cu lichide
penetrante

Rev. 0
Ex: 1/6

COD: PC-LP-01

Pagina 6 din 9

7.MATERIALE SI ACCESORII UTILIZATE IN EXAMINAREA CU


LICHIDE PENETRANTE
a)Se foloseste setul de lichide penetrante KARL-DEUTCH tip II ad, compus din:
-degresant KD-CHECK-PR 1;
-penetrant KD-CHECK-RDP 1;
-developant KD-CHECK-SD 1;
Materialul penetrant va avea un continut redus de halogen si sulf certificat de furnizor
prin buletin de analiza chimica.
b)Daca se foloseste alt set de lichide penetrante, fiecare grupa de materiale din set va
fi furnizata de acelasi fabricant.Amestecarea familiilor de produse este interzisa.
c)Pentru verificarea aplicabilitatii tehnicii de examinare cu lichide penetrante,
se foloseste blocul de compensare P1monobloc, conform SR EN 571.

8.CONDITII DE MEDIU
In laborator trebuiesc asigurate conditiile necesare pentru examinarea cu LP:luminozitate
buna, temperatura adecvata, sistemul de incalzire si ventilatie bine pus la punct, surse de
energie electrica aflate la indemana.

9.MASURI PREVENTIVE
a)Materialele folosite in controlul cu lichide penetrante pot fi volatile, toxice sau/si
inflamabile.Se vor respecta normele de protectia muncii in vigoare.In plus se vor
respecta indicatiile date de producator in acest sens.
b)Lichidele penetrante trebuie manevrate si depozitate cu grija, in incaperi aerisite
sau ventilate, departe de sursa de caldura sau de foc.
c)In cazul folosirii lichidelor penetrante, trebuie respectate normele de tehnica
securitatii muncii privind lucrul cu aparatele electrice si cu sursele de radiatii
altraviolete.
d)In vederea obtinerii unor rezultate concludente si reproductibile se recomanda
verificarea calitatii aparaturii si materialelor utilizate.

10.REGULI DE PROCEDURA
a)ACTIUNI PREALABILE EXECUTIEI INCERCARII
-Modul de analiza, acceptare, comunicare catre client, inregistrare si repartizare a
comezilor de incercare corespund prevederilor procedurii generale IMC-PESC-013.Dupa
acceptarea comenzii trimise de client, fiecare produs se marcheaza cu vopsea/creion
rezistent la apa, eticheta adeziva.Marcajul va cuprinde numarul comenzii si numarul
produsului daca acesta apartine unui lot.

Ediia 1/05.05.2014
Procedura de control nedistructiv cu lichide
penetrante

Rev. 0
Ex: 1/6

COD: PC-LP-01

Pagina 7 din 9

-Produsele primite pentru examinare sunt pastrate cu grija pe rafturi sau in cutii
speciale si sunt manipulate cu grija spre a nu se deteriora.Dupa efectuarea incercarii, ele
vor fi expediate clientului in perfecta stare.
b)MODUL DE LUCRU
Pregatirea suprafetei de examinare
Curatirea prealabila a suprafetelor pentru indepartarea contaminantilor(rugina,
nisip, bavuri, vopsea, ulei, grasimi etc) se poate realize prin metode mecanice, chimice
sau o combinatie a acestora.
Metode mecanice:
-periere cu perii de sarma, polizare, slefuire sau sablare;
Metode chimice:

Ediia 1/05.05.2014
Procedura de control nedistructiv cu lichide
penetrante

Rev. 0
Ex: 1/6

COD: PC-LP-01

Pagina 8 din 9

-solventi organici, detergenti, solutii de decapareAgentii folositi nu


trebuie sa reactioneze cu materialul examinat si sa lase reziduuri pe piesa.
Dupa curatire, suprafata se usuca prin evaporare naturala sau fortata, folosind aer
cald sau rece filtrate de impuritati uleioase si apa pana dispare orice urma de umezeala de
pe suprafata.
Temperatura piesei trebuie sa fie cuprinsa intre 10C si 50C pe toata
durata examinarii cu lichide penetrante.
Tehnica de examinare
Penetrantul se aplica pe suprafata piese turnate din fonta prin pulverizare.Timpul de
penetrare este cuprins intre 5 si 60 de minute.Se urmareste ca in acest timp, lichidul san
u se usuce sis a acopere intreaga suprafata supusa examinarii.
Excesul de penetrant solubil in apa se indeparteaza prin stergere cu panza umezita sau
cu jet de apa cu temperature intre 10C si 40C, presiunea mai mica de 2,5 bar sub un
unghi mai mic de 30 fata de suprafata.Se evita spalarea excesiva care poate duce la
indepartarea penetrantului din discontinuitatile deschise la suprafata.
Imediat dupa indepartarea excesului de penetrant, suprafata se usuca prin evaporare
naturala sau fortata, sub actiunea unui jet de aer filtrat de impuritati uleioase si apa cu o
presiune de 2,5 bar si o temperature de maxim 40C, dar mai mica decat temperature de
fierbere a penetrantului, inclinat fata de normala la suprafata.Uscarea se considera
terminata atunci cand dispare de pe suprafata de examinat pentru a nu conduce la
uscarea penetrantului aflat in discontinuitati.
Developantii suspensiei in solvent se aplica prin pulverizare si vor fi bine agitate
pentru omogenizarea suspensiei.Dupa aplicarea developantului, suprafata de examinat
trebuie uscata fie prin evaporare naturala, fie prin evaporare fortata.Durata de
developare este intre 10 si 30 de minute si incepe imediat dupa uscarea suprafetei.
Interpretarea rezultatelor se efectueaza in momentul terminarii timpului prescris
pentru developare.Interpretarea se efectueaza la lumina naturala sau lumina alba
artificiala, conform SR EN 571, masurandu-se iluminarea suprafetei la inceputul
examinarii.
Directia fascicolului de lumina nu trebuie sa depaseasca cu 30 unghiul format
cu normala la suprafata.
C)CALCULUL, EVALUAREA SI EXPRIMAREA REZULTATELOR
Prezenta unei cantitati de penetrant pe fondul developantului indica posibilitatea
existentei unei discontinuitati.Pentru stabilirea naturii discontinuitatii se recomanda
indepartarea developantului si examinarea vizuala cu o lupa.Discontinuitatile
plane(fisuri, suprapuneri, stratificari) dau indicatii sub forma de linii continue, intrerupte
sau punctuate.Suflurile isolate apar sub forma de puncte, iar cele grupate ca o pata.

Ediia 1/05.05.2014
Procedura de control nedistructiv cu lichide
penetrante

Rev. 0
Ex: 1/6

COD: PC-LP-01

Pagina 9 din 9

Rezultatul examinarii se inscrie de catre operator intr-un caiet individual de


lucru, separat pentru fiecare esantion.Pentru a se lua decizii juste in aprecierea
indicatiilor se
vor folosi etaloane cu discontinuitati naturale sau artificiale.

11.INREGISTRARILE CALITATII
Rezultatele examinarii se inscriu in buletinul de examinare al carui model
este prezentat in anexa1.
In cazul in care exista mai multe produse identice care se examineaza in acelasi
mod, buletinului de examinare i se ataseaza un tabel, prezentat in anexa2.
Buletinul de examinare in original se inmaneaza clientului.O copie a acestuia
se introduce in arhiva laboratorului gestionata de seful de laborator.

S-ar putea să vă placă și