Sunteți pe pagina 1din 72

CORIOLAN PETRANU

BISERICILE DE LEMN ALE

ROMNILOR ARDELENI
DIE HOLZKIRCHEN DER SIEBENBURGER RUMNEN
www.digibuc.ro

TIPARUL TIPOGRAFIEI KRAFFT & DROTLEFF SIBIU

www.digibuc.ro

DR- CORIOLAN PETRANU


PROFESOR DE ISTORIA ARTEI LA UNIVERSITATEA DIN CLUJ
INSPECTOR ONORIFIC AL MUZEELOR

BISERICILE DE LEMN ALE


ROMNILOR ARDELENI
IN LUMINA APRECIERILOR STRAINE RECENTE

DIE HOLZKIRCHEN DER SIEBENBURGER RUMNEN


IM LICHTE DER NEUESTEN FREMDEN WtIRDIGUNGEN
VON

DR- CORIOLAN PETRANU


PROFESSOR DER KUNSTGESCHICHTE AN DER UNIVERSITT CLUJ
HONORARINSPEKTOR DER MUSEEN

TIPARUL KRAFFT & DROTLEFF / SIBIU

www.digibuc.ro

Bisericile de lemn ale Romnilor ardeleni in


lumina aprecierior straine recente
PArerile mai vechi ale savantilor strini, pline de aprecieri
si elogii la adresa bisericilor noastre de lemn au fost expuse
in lucrarea mea: Die Kunstclenkmler der Siebenbrger Rumnen" (Cluj, 1927); Haas-Schulcz, Springer, Wesser dintre
Germani, Gavr. si Lad. Szinte, V. si E. Myskowszki, St. Tgls dintre Unguri si Zaloziecky dintre Ruteni s'au pronuntat
asupra acestor monumente. In afar de aceast lucrare, pu-

blicatiile mele urmtoare: Bisericile de lemn din judetul


Arad" (Sibiu, 1927) si Monumentele istorice ale judetului
Bihor. I. Bisericile de lemn" (Sibiu,

1931),

au avut un puternic

ecou in strintate si tail: s'au publicat 54 recenzii, dintre


29 sunt strine, in 43 reviste si 11 ziare. Alt.i. 18 savanti
strini mi-au comunicat in scris opiniunile lor in chestie, in
gall de numeroase scrisori fle complezant. Lucrarile mele
amintite au fast pn'acum de 16 ori citate. 0 expunere succint a prerilor mcar ctorva invtati strini mi-se pare din
diferite cauze necesar: prima oar fiinda, ele sunt rsfirate
in reviste si gazete din diferite tri, astf el sunt anevoie accesibile pentru invtatii nostri si inaccesibile pentru marele
public romnesc, este deci util din punct de vedere stiintific
si national a-le aduna la un loc; a doua oar fiinde, ele reprezint punctul de vedere al celor competenti in ce prive4te
valoarea, originea, nationalitatea si influentele bisericilor
noastre de lemn; concluziile ce le putem trage se impun dela
sine, ele formeaz cel mai demn rspuns la ruttile vecinilor
zavistnici, unguri si ucraineni. In sfrsit aceste i ecenzii poate
vor inltura lipsa de apreciere, ironiile, ce le mai gsim si azi
la unii intelectuali romni fat cu arta bisericilor de lemn si
fata de aceia ce se ocup cu cercetarea lor. Mai mult, ne vom

cari

convinge, c prin ele geniul artistic romn a astigat noui


lauri, un nou si binemeritat titlu de glorie. Modul nostru de
3

1*

www.digibuc.ro

procedare va fi, ca, vom insira un numar corespunzator de


preri strine, pentru ca s le rezumam si grupam, ca sa

ham critic atitudine fat de ele si ca sa tragem in sfarsit


concluziile. Acestora le vom pune in fata parerile maghiare
ucrainene. Vom insira apoi prerile straine asupra lucrarilor stiintifice mentionate mai sus. Un larg rezumat german
conspectul tuturor darilor de seama vor incheia prezenta
brosura. Toate recenziile si opiniile amintite se gasesc la Seminarul de istoria artelor de pe langa Universitatea din Cluj.
Dr. P. WEBER, profesor la Universitatea din Jena, in re-

vista Denkmalpflege und Heimatschutz", Berlin, 1929, anul 31, fasc. 1-2, pag. 15: Romanii

ca si

vecinii lor rusi


au edificat bisericile lor palm in vremea
mai noua cu preferinta in lemn si aici au creat ceva eminamente original; despre aceasta ne pot mijloci o idee suficienta tablele ilustrate si ilustratiile textului lui Petranu."

Cu cat mai mult se lumineaza limbajul artistic al unor

astf el de provincii de tranzitie, despicate culturaliceste, cum

este Transilvania (si de ex. Lituania), cu atat mai clara


va deveni regularitatea mare, cu care se indeplineste
In imprejurari identice, aproape identic, transpunerea unui
limbaj artistic inalt, vechiu in limba populara primitiva, la
f el, ca si la sfarsitul lumii antice." Din acestea rezulta cele
mai valoroase lamuriri de psihologia timpului i popoarelor,
cari ne privesc in fond singure dui:a ce analiza formei si-a
spus ultimul cuvant."
Dr. CH. STEINBRUCKER, in revistele D ieD enk m a 1p f leg e", Berlin-Viena, 1932, XXXIV, f. 6, p. 238 i D i e
Christlich e Kuns t", Mnchen, 1932, XXVIII, 5. p. 159
60: Bisericile de lemn din Romania arata de obiceiu o inalta
calitate artistica". Aceste biserici arata un fel independent
de a cladi, care se poate numi specific romanesc. Ele au avut
o mare influinta asupra stilului bisericilor de lemn dela granita cehoslovaca." P. dovedeste, ca bisericile de lemn din
Transilvania sunt expresia sufletului popular." In creatiunile
lor (ale thranilor) se poate admira formarea artistica a intregului si a parti1or singuratice, claritatea liniilor, proportiile,
soliditatea cldirii, desenul ingrijit, schimbul de umbra, si lu-

4
www.digibuc.ro

mink contopirea armonicg cu imprejuriMea, puterea *i gratia


intregului." Steinbrucker laud elaborarea ingrijit, distins.
a detaliilor", arcadele deschise, ridicate eu mult dibAcie" *i
obiectele de cult ca produse remaroabile ale artei trne*ti".

H. PLATZ in Schweizerische Bauzeitung",


Zrich, 1934, v. 103, n. 5, p. 62: Nu numai aspectul *i detaliile

Nr. 2. (104;por)

cldirilor contopite in mod incntAtor cu peisajul, dau dovada


vie a delicatetei edificatorilor de biserici din acea vreme, dar
*i constructiile, amnuntele i inltarea dovedesc spiritul crea-

tor nealterat, care ne poate inspira favorabil, dac cultivm


tehnica lemnului, a pietrei ori a betonului. Cldiri biserice*ti
in lemn s'au creat in multe prti ea foarte putin succes. Exemplele vechi ardelene in schimb pot avea pe deplin pretentia de
5

www.digibuc.ro

a fi solutionat problema in mod demn si corespunzAtor scopu-

lui. Ne bate la ochi puritatea esentialg. a celor mat multe


exemple artate in ce priveste sinteza spatiului, a materialului si a formei de cadire. Armonic contopite sunt cu esenta
arhitectonics inavutirile ornamentale si figurale. Pentru

amicii arhitecturii in lemn, pentru istorici, institute de invritAmnt se ofer un bogat material de inspiratie dintr'o
tail strins."

Dr. L. ADLER, revista K unst und Kirch e", Berlin,


1932, IX. 3, p. 72: Aspectele acestea puternice de forme foarte
bogateinvariatiisi adeseori inteadevar incntAtoare,impreun
cu suprafetele de acoperis intotdeauna neintrerupte, deasupra
peretilor ecunzi, dau acestui grup nota lui extrem de caracte-

ristia." Extraordinar de bogat este ornamentica; in special chenarele sculptate ale usilor dau dovad de plAcerea de
a decora a populatiei indigene, a crtrei oper cu deshviirsire
proprie o inftiseaz aceste clAdiri." In orice caz .Blockbau.
este strAvechiu in aceste regiuni si este cu mult mai vechiu, dect monumentele bisericesti pstrate, dintre cari cel mai vechiu

din jud. Bihor este datat prin inscriptie la 1692. Imprumut


strin este numai acoperisul de sindril, care inteun timp ce
nu se mai poate stabili, a fost transpus prin Franci probabil
dela Rin in Ardeal. Si la forma turnurilor recunoastem ocazional influente vesteuropene gotice si baroce."
Arhitectul P. MEYER, redactorul revistei D as Werk", in
aceast revista din Zrich, 1932, anul 19, p. XXXII: Subiectul la aparent indepArtat al crtii estepentru P cei a important,
fiindc6 si pentru vest bisericile de lemn pot fi considerate ca
antemergloare celor mai multe biserici de piatr, mai ales
pentru numeroasele fondatii ale ordurilor piing in sec. XII."
Aici (in Ardeal) este cultivat mai departe in mod persistent
tipul strvechiu al bisericii de lemn cu trunchiuri de stejar orizmrtale (Blockbau) si ceea ce apare ca decor baroc, rmne
adaos superficial. La uti intlnim adeseori in mare abundentil
ornamente .Kerbschnitt 4 in formg de bastoane invrtite spiral, rosete, dinti si model de crcei, asa precum apar traduse

in piatr mai ales in ornamentica Lombardei si la cldirile


Rinului de sus (Alsacia)."
6

www.digibuc.ro

Sef-arhitectul municipal DAMM, primredactor in revistele

Bauamt und Gemeindebau", Hannover, 1933, anul


15, faec. 2, pag. A 20 si D eutsche Bauhiitte", Hannover, 1932, fase. 24, p. A 200: este doar ecoul celei mai
originale arhiteeturi bisericesti din Wile nordeuropene, pe
care il avem inaintea noasted in ele"; s5, comparAm numai
bisericile din Groseni, Subpeatra si cele asemAngtoare cu bi-

sericile din Silezia de tipul aceleia din Biirgsdorf de pe la


1550. Ele toate au ea nota comuna ingltarea intregului pn5,
la turnul de lemn, care tsneste ea si o coloan in sus; apoi
bisericile romnesti cu ganguri si coloane cu bisericile din
Silezia superioarg: Gross-Dbern, Czarnowanz, Rosenberg si
eele asemngtoare. Pretutindeni se ggsesc in Wile de comparatie inrudiri On g. la formele turnului de lemn cu miscare
baroc5, ori rococo"; ce simplu si natural este construit tot";

numeroasele motive ale simbolicei ornamentelor ne fac s'


recunoastem inrudirea eu cldirile paralele apusene si nordice."

Dr. O. BLOCH, in revista Die Weltkunst", Berlin, 1932,


VI. 27, p. 4: este cu totul just, daea eetitorul pretutindenea
ajunge la convingerea, ea' elklirea bisericilor de lemn mai

mult cleat oricare alt ram al istoriei eulturale pentru cunoasterea patriei oglindeste sufletul poporului"; frescurile,
ca si arhitectura bisericilor de lemn romnesti agar cu desvfirsire populare si legate de sol."
Dr. P. HENRY, directorul Institutului franeez din Ro-

mnia, in eartea sa (tez5. de doctorat dela Sorbona) Les


glises de la Moldavie du nord". (Paris, 1930, /3. 30-34):
Transilvania ne of era un numiir indeajuns de mare de biserici de lemn drglase, cari dovedesc un gust artistic desvoltat si o lung practic4 in arta lemnului. Dar aceete biserici
nu permit sii tragem oncluzii. Pentruel multe dintre ele ne
arat o influint goticii incontestabila si o imitatie a arhitecturii in piate. In special clopotnita lor caracteristia,
turn piltrat avnd sus un f el de balcon ineoronat cu un coif
foarte ascutit,
e copiatit exact dup un model de turn cu-

rent in Europa central si mai ales in Elvetia. Sunt multe


sanse, di avem a face aici cu modele relativ recente, cari nu
7

www.digibuc.ro

reproduc tipul primitiv 5i cari ne ofer sfrsitul unei arte."


Cel putin aceste biserici transilfnene, ea 5i surorile lor din
Muntenia si Moldova ne confirma clifuziunea 5i gradul de des-

voltare al arhitecturii in lemn din Wile romne si abilitatea


artistied a tgranilor, cari le-au riclicat. Se simte acolo o lung6
traditie ..." Henry mentioneaz obiceiul de a transporta biserici de lemn dintr'un loc intealtul in Moldova, ca si in Ardeal si biserica de lemn a lui Dragos, descAlectorul din Mara-

inures, transportat din Volovt la Putna, care eu toate


ad6ogirile exterioare s'a pstrat Ong azi, avnd diviziunea in trei (navg, narthex, altar). ..Acest tip al unei case
dela targ, nedifernd aproape de loc ca exterior de celelalte
case de sat, dect prin semnele consacrrii cultului, este desigur un tip foarte vechiu, primitiv, conservat printr'o lung6
traditie 5i datndu-si originea poate pang la primele incercri
de viat public6 romneasc organizaf." Despre arhitectura
lemnului spune mai departe: Dealtcum aceasta nu este o inferioritate silit de imprejurAri. Exist o civilizatie a lemnului, cum existsd o civilizatie a pietrei. N'ar fi prea exact a
spune, c a doua ar fi invins pe prima. Aceasta e asa la noi
5i in lumea mediterang; dar pretutindenea uncle pdurea domineaz, arta lemnului a produs capodopere." Henry admite
o influint reciproa, a lemnului asupra pietrei 5i viceversa,
planul triconc II considerg ca inventie posterioaa venit fr
indoial dela Athos prin intermediarul elevilor lui Nicoclim,
planul treflat dealteum e foarte rar, chiar la bisericile de lemn
recente. Ornamentatia j mobilierul bisericesc de lemn reproduc in general motivele obisnuite ale artei tr.nesti. Cteva
rosete tiate cu sAcurea, cteva stele inscrise cu sase spite,
cteva desenuri geometrice, iat esentialul decorului mobilelor 5i al caselor trnesti. Acestea sunt motive foarte vechi,
trace, preeline, preistorice chiar. Aceste motive traditionale, conservate intacte mii de ani, de sigur au furnizat esentialul decorului bisericilor moldovene primitive." Romnul
este prin esent conservativ 5i traditionalist. Aceastg arth
popular a subsistat fr schimbare ping in zilele noastre, la
f el precum arhitectura in lemn s'a mentinut alturi de arhitectura in piatr."
8

www.digibuc.ro

E. DHUICQUE, arhitect, profesor la Universitatea din


Bruxelles, in scrisoarea sa din 61XI. 1931, adresata autorului: Din punct de vedere artistic, cea mai mare parte a acestor modele este drgla
i multe constitue opere de arta de
real valoare. Compozitia clopotnitelor comporta o varietate
de dispozitii originale i o eleganta a siluetei inteadevar

rara. Dar interesul lor nu e mai mie din punct de vedere


arheologic. Multe din clopotnite au forme ce se gasesc exact
in provinciile flamande i cari sunt cu totul straine in regiunile franceze i italiene."

Nr. 3. (Piatm)

Dr. S. CURMAN, anticarul statului suedez, in scrisoarea


sa din 28/X. 1931: a fost extraordinar de interesant a cunoaste aceasta bogafg i curioasa arhitectura. Am inteles
dupa ce am parcurs cartea Dv., ca este de cea mai mare im-

portanta, ea sa fim mai bine informati asupra regiunilor


estice, sudestice i nordice, pe pari trebue sa le cunoastem
pentru intelegerea deplina a curentelor de arta europene.
Pn'acum am fost orientati cam prea unilateral spre
Europa de vest si centrala." Cum sunt tesute firele intre
diferitele teritorii culturale, este Inca indeajuns de nelamurit. Mie mi-se pare, ea bisericile ardelene ar avea mai mult a
9

www.digibuc.ro

face cu cele norvegiene, decat cu cele suedeze. Despre acestea


din urm din nefericire hic nu avem o publicatie sintetic6."
Dr. S. ERIXON conservator al Muzeului Nordic din Stockholm, in scrisoarea sa din 11/V. 1934: Dupg prerea mea
valoarea aitisticA a bisericilor de lemn ardelene const chiar
in aceia, e creatorii acestor biserici au exploatat posibilit-

tile artistice ale lemnului inteun mod foarte interesant, iar


valoarea lor istoria, in desvoltarea bogat, care ne permite s

vedem inaintarea artisticA." Am impresia, cA prin aceste


biserici au fost exprimate mai multe insusiri caracteristice
ale natiunii, clesi in mai multe privinte si mai ales ce priveste
corpul cldirii, ele reamintesc tipurile obisnuite in Europa,

mai ales al bisericilor din estul si nordul Europei." In sfrsit gsesc o multime de asemnri interesante cu bisericile
din Europa de est si Scandinavia."
G. DUCKWORTH, secretarul Comisiunii regale a monumentelor istorice din Anglia, in adresa sa din 171XII. 1931:
Noi suntem aici deosebit de interesati pentru cercetarea Dv.
asupra bisericilor de lemn din tinutul Bihorului. Avem si noi
in Anglia grupul nostru de biserici de lemn, cari cu o singur
exceptie sunt toate de un tip. In una din cArtile sale recente
prof. Strzygowski a fAcut o comparatie a acestora cu bisericile Dv. din Romania."

L. RRAU, directorul Institutului francez din Viena, in


scrisoarea sa din 91XII. 1933: Arta Transilvaniei este att
de ru cunoscut, incat Dv. faceti un mare serviciu istoricilor
de art, atrgand atentia asupra acestor biserici de lemn, in
cari se amestecA influintele goticului cu ale artei bizantine.

Aceast art hibria, asezat la punctul de intlnire a dou


civilizatii, ar merita un studiu aprofundat si la Cluj Dv. sunteti mai chemat cleat oricine a-1 face."
P. PERDRIZET, profesor la Universitatea din Strasbourg,

in scrisoarea sa din 4/VI. 1927: Cat de emotionante sunt


aceste biserici de lemn romnesti din Carpati si cum ar fi de
capabile a inspira pictori si poeti!"
Z. BATOWSKI, profesor la Universitatea din Varsovia, in
scrisoarea sa din 14/I. 1928: Excluderea de catre Dv. a grupului ardelean din grupul unguresc pare cu totul just."
10

www.digibuc.ro

Dr. P. FRANKL, profesor la Universitatea din Halle, in


scrisoarea sa din 18/II. 1932: Acura sunt convins, e noi trebue s studiem nu numai arta ,cult`, asemenea, c noi trebue
s explorAm in mod egal toate trile."
J. ALAZARD, profesor la Universitatea din Alger, direc-

tor de muzeu, in revista: B eaux-Arts" din Paris, 29/XII.


1933: Arhitectura nc defineste rasa, Cci exista o art religioas romn cu o personalitate proprie si care nu afl ase-

manare in alta parte. Pentru a ne convinge, e suficient s


parcurgem Transilvania, ale cArei biserici de lemn sunt att
de curioase."

L. ROMIER, in lucrarea L e car r ef our des emp


r es mort s" (Paris, 1931, p. 106): Chiar i turnurile cu
galerii si coifurile ascutite ale venerabilelor biserici de lemn
aceste biserici de lemn, cari fac originalitatea satului ardelean
reamintesc silueta clopotnitelor Bretaniei noastre."
K. HIELSCHER, in lucrarea Rumni en" (Leipzig, 1933,
p. XXVII): Biserica din Fildul-de-sus in Muntii Apuseni se
distinge prin indrzneala constructiei turnului. Acest gratios,
svelt turn este cel mai inalt dintre toate bisericile de lemn
ale Romniei. Influinta formei arhitectonice a bisericilorcetti germane este evident. Se repet coridorul de aprare
si cele patru turnulete; dar masele serioase, greoaie ale turnului bisericilor fortificate germane sunt aici transformate
in romanic-vioiu si dovedesc indiscutabil sentimentul artistic
natural al artistului romn, care a cldit in lemn."

Nu mai putin interesante si importante pentru noi aunt


opiniunile istoricilor de art sasi din Ardeal, cari au avut
mai mult deck altii ocazia s, ne cunoasc monumentele.
Vom reproduce trei din ele:
Par. Dr. V. ROTH, membru onorar al Academiei Romne,

in revista K or r esp on d en zblat t" din Sibiu, 1928,

LI. 1-2, p. 26: Adevratul stil national al -arhitecturei romne-ardelene trebue s-1 cutm in cldirile edificate in
lemn." Este usor de inteles, c poporul roman, care in arta
mrunt a sculpturii in lemn a dat chiar i in prezent probe
apreciabile ale talentului su pentru acest gen al activittii
artistice, in bisericile de lemn a svrsit arhitectonic i ar-

li
www.digibuc.ro

tistic ceva bun. Biserica de lemn din Ro*iori, cea din Seini,
Lpupl-romnesc, Fildul-de-sus certific exactitatea acestei
afirmatii."

Prof. Dr. FR. HOLZTRGER, in K or r esp on d en zb 1 a t t", 1927, L. 12, p. 181: Inainte de toate mi-se pare,
c un domeniu trebue prelucrat urgent: bisericile de lemn.
Prima oat* fiindc crearea Romniei-Mari va ajuta mult
perirea acestei specii, pe de alt parte ins, fiindc acest
capitol din istoria artei ardelene-romne este cel mai interesant nu numai din punct de vedere al istoriei artelor, clar
*i etnografic *i estetic."
Ing. G. TREIBER, in revista Klingsor" din Bra*ov, 1927,
pentruc e vorba
IV. 8, p. 316: Pe ciind bisericile de zid
arat influint bizanting, bisericile de
numai de biserici
lemn urmeaz o alt idee arhitectonic, care ni-se infAtivaz
ca arhitectur romneasc caracteristicA. Aceste biserici de
lemn sunt monumente arhitectonice, create prin dulgherul
dela sate, in cari influinte germane *i bizantine apar contopite

inteun intreg unitar. La incadrarea u*ilor ins gilsim cordonul impletit i funia rsucit, aceste forme de impodobire
germane. Ajungem la convingerea, c in arta de a cldi in
lemn romneasc influinta germanicA-nemteasc poate fi privita ca creatoare *i directiv. Gepizii, Francii dela Mosela *i
Rin au adus cu ei din patria lor nordic o bogAtie imens de
forme, care a fast rodnic pentru arhitectura Romnilor. For-

marea interioar a bisericilor (pictura, obiectele de cult *i


altele) a fost supus complet influintei bizantine."
Acela* recenzent in aceia*i revist IX. 7, p. 278 din 1932:
Acestea (bisericile de lemn), precum se dovede*te mai nou,

sunt adevratul stil national al Romnilor ardeleni i formeaz un domeniu special important in cadrele intregei arte
romne. Ele sunt opere bune de me*te*ugari, cari ne arat
o deprindere cu vechime de multe secole, chiar dach exemplele cele mai veehi pstrate apartin sfr*itului sec. XVII."
Exteriorul bisericilor dovede*te influinta vesteuropean.
accentuat la cor, nav, turnul de vest *i coif. Un decor deosebit formeaz u*a de intrare dela sud. Ea este intotdeauna
bogat ornamentat *i arat in parte formele de impodobire
ale epocei migratiunii popoarelor germanice. Funia rsucit,
12

www.digibuc.ro

cresttura (Kerbschnitt), roseta invrtit sunt dovezi pentru


aceasta. Lucrri excelente gsim si in aranjarea interiorului,
care este adeseori triinesc, totusi valoros."
In anul 1927, IV. 7, p. 280 acelas recenzent in aceiasi revist: se adapteaz de minune naturii inconjurtoare si pe

Nr. 4. oredre)

cari nu le-am dori inlocuite prin vreo cldire in piatrg." Turnurile arat in afar de indeplinirea cerintelor pur bisericesti
si prestatii artistice exemplare. Influinta apusului este aici

evident. Forma gotic a turnurilor de aprare ardelenessesti s'a pstrat la unele biserici de lemn romne, multe
acoperisuri de turn sunt influintate de baroc." In fine s
13

www.digibuc.ro

pronuntm dorinta, ca aceste lucrari (publicatii) sa fie con-

tinuate repede, pentru a fi insirate ca un nou capitol in

istoria artei europene."

i:

Dup ce am trc cut in revista parerile de mai sus, far greu-

tate putem trage concluzii, cari pun inteo lumina mai clara
problema bisericilor de lemn ardelene. Ce rezulta din opiniu-

nile citate? Ca ele recunosc unanim valoarea ar-

tistica si istorica a bisericilor de lemn din


Ardeal, unele aduc elogii deosebit de mari.
In ce priveste originalitatea si caracterul
national al acestor monumente, trebue sa accentuam, ca ambele nici inteun singur caz
nu au fost contestate; dimpotriva expressis
v er b is r ecun o scut e ea ceva eminamente original"

(Weber), ca nn fel independent de a clAdi, care se poate numi


specific romnesc (Steinbrucker), ca. spiritul creator ne-

alterat" (Platz), oglindirea sufletului popular", cu degvfirire populare si legate de sol" (Bloch), o personalitate
proprie ce nu are asemanare in alta parte" (Alazard), desvoltare bogat, care ne permite sa vedem inaintarea artistica", mai multe insusiri caracteristice ale natiunii"
(Erixon), adevaratul stil national al arhitecturei romneardelene" (Roth), arhitectur romneasca caracteristica"
(Treiber), un tip stravechiu" (Meyer), o lunga practica in

arta lemnului", un gust artistic clesvoltat", nu tipul primitiv, ci sfrsitul unei arte", o lunga traditie" (Henry),
noth extrem de caracteristica", Blockbau stravechiu in

acestea regiuni" (Adler), o desvoltare mai departe a patra


tului" (Strzygowski), originalitate" (Homier). Este bine a
releva aceste sublinieri ale caracterului national, ale originalittii fata de opiniile ungare ce vor fi expuse mai jos.

SA rezumam scurt calittile pur artistice ale bi-

sericilor de lemn relevate de recenzenti si s remarcam pe


acelea, cari au fost observate in mod deosebit. Cari sunt aces-

tea? Dui:A Platz puritatea esentiala in ce priveste sinteza


spatiului, a materialului si a formei de cldire", contopirea
in mod incntator cu peisajul", solutionarea problemei in
mod demn si corespunzator scopului", aspectul si detaliile,
14

www.digibuc.ro

constructia,elevatia", Steinbrucker admira formarea artistica


a intregului si a partilor singuratice, claritatea liniilor, proportiile, soliditatea cladirii, desenul ingrijit, schimbul de umbra si lumina, contopirea armonica cu imprejurimea, puterea
si gratia intregului". Adler lauda aspectele acestea puternice

de forme foarte bogate in variatii si adeseori inteadevar


incntatoare", ornamentica extraordinar de bogata", placerea de a decora". Treiber constata cum aceste biserici se
adapteaz de minune naturii inconjuratoare", iar la turnuri
in afar de indeplinirea cerintelor pur bisericesti prestatii
artistice exemplare", apoi ornamentica bogata. Dhuicque
gaseste in compozitia clopotnitelor o varietate de dispozitii
originale si o eleganta a siluetei inteadevar rail", multe din
biserici constitue dupa el opere de arta de reala valoare".
Hielscher lauda indrzneala constructiei turnului, caracterul
sail svelt-gratios. Roth gases-Le in sculptura in lemn probe
apreciabile ale talentului, in bisericile de lemn ceva arhitec-

tonic si artistic bun. Meyer releva bogatia mare a crestturilor, Curman architectura bogata si curioasa". Erixon
vorbeste de exploatarea posibilitatilor artistice ale lemnului intr'un mod foarte interesant". Platz vede in bisericile
de lemn romnesti un bogat material de inspiratie, care
poate stimula in mod favorabil. Perdrizet le gaseste emotionante si capabile de a inspira. De mai mult lauda
inteadevar nu pot avea parte aceste monumente, cel mult
le mai putem adaoga admiratia entuziasta a lui Schulcz.
Si acest fapt ar trebui tinut inaintea ochilor de recenzentii
maghiari-ucraineni.

In cepriveste construirea legturilor intre arhi-

tectura lemnului si a pietrei, trebue s observra, &A numai


doi dintre recenzenti fac pendente bisericile noastre de lemn
de cele de piatra si caramida: Weber si Henry. Acest din urma
admite big si o influirrtare reciproc: a lemnului asupra pietrei si viceversa, dar in afar de clopotnita nici el nu poate

dovedi vreo influint a arhitecturii in piatra. Este cu degvrsire just, dach Henry cauta originea bisericilor de lemn
in casa taraneasc dela sate. Weber priveste Ardealul ca o
provincie de tranzitie, uncle in arta se incruciseaz doug cul-

turi: aceea a occidentului si a orientului. El vorbeste de o


15

www.digibuc.ro

transpunere a unui limbaj artistic inalt, vechiu in limba popularg primitiv, (ceea ce noi am constatat ins numai la turn si
la picturi.) Rau vede asemenea si cu deplin drept intlnirea
celor dou civilizatii, amestecul influinfei gotice si a artei
bizantine. Male gseste curios amestecul acesta de influinte.
Unii recenzenti au incercat a construi leg."turi, asemnri cu
arhitectura altor thri. Astfel crede Damm a vedea in acestea
biserici ecoul arhitecturii bisericesti din nordul Europei, ase-

mnri cu cele sileziene. Curman este de prerea, cA ale


noastre au mai degrabg a face cu cele norvegiene dect cu
cele suedeze. Erixon gseste o multime de asemnri interesante cu bisericile din Europa de est si Scandinavia. Batowski gses,te cu desvrsire just a separa grupul ardelean
de cel ungar. Dhuicque observ identitatea turnurilor ardelene si flandrice, Henry reprodueerea fidel a turnului
curent din Europa central si mai ales din Elvetia, lui Romier

ii reamintese silueta clopotnitelor din Bretagne, Hielscher


observ, cA ele se reazim pe bisericile-cetti ale Sasilor,
Adler afl influinte ocazionale vesteuropene la forma turnului, acoperisul de sindril II derivg clela Francii dela Rin. In
ornamentica bisericilor de lemn Henry vede motive foarte
vechi: trace, preeline, Treistorice chiar, cari s'au pstrat pan
azi noapte neschimbate ca motive obisnuite ale artei trnesti romne. Treiber consider cordonul impletit, funia rsucit, roseta invrtit, crestturile ca forme decorative curat germanice ale epocei migratiunii popoarelor, dup p5.rerea lui Gepizii si Francii dela Mosela si Rin ar fi adus o
imens bogAtie de forme din patria lor nordic, care ar fi
fost rodnic pentru arhitectura Romani bor. Meyer vede ornamentele crestate ale usilor traduse in piatr in ornamentica Lombarclei si in cldirile Rinului de sus (Alsacia).
Dac examinm aceste preri privitoare la construirea legturilor, vom putea gsi in ele puncte de sprijin importante
pentru o cercetare viitoare mai aprofundat. Din nefericire
lipsese pan'acum cercetri temeinice in aceast privint, si
astfel in momentul de fat este imposibil o privire comparativg-general. In stadiul actual al stiintei putem deci privi
phrerile de mai sus mai de grabh ci imbolduri, impresii, sugestii, cari sunt cu a-tat mai insemnate, ou cat este mai mare
16

www.digibuc.ro

personalitatea acelora ce le-au pronuntat. Re i es e c 1 ar din

ele, ca, la bisericile noastre de lemn cu exceptia turnului nicairi nu poate fi vorba
de o influinta strina pronuntat, ineontes-

tabila, cu atat mai putin de o preluare ori

NT. 5.

reproducer e a unui tip ori a unui caracter


strain, ci de asemanari, ori mai bine zis inrudiri indepartate, incidentale, cari dau
destula ocazie pentru desf aurarea originalittii artistice; ele au cu toate nrudirile un alt caracter, recunoscut de mai multi
17

www.digibuc.ro

cer cet t or i. Chiar si la imprumutarea formei turnului


dela Sasi, aoesta a fost radical modificat, masele serioase,
greoaie-ssesti au fost traduse in romanic-vioiu, precum a ob-

servat just Hielscher. S observm aici, ch la multe biserici


fortificate sAsesti s'a pstrat Ong azi galeria de lemn, de ex.
la Homorod, Viscri, etc., deoi nu este vorba de o traducere in
lemn a unei forme de piatrg. Ceea ce bate la ochi este, O

niciunul din att de numerosii recenzenti nu


aminteste nimic despre vreo influinta ungar ori ucrainean5, din contra Steinbrukker admite influinta romneasc la Rut enii
din Podkarpacka Rus, iar Batowski gseste
cu totul justificat separarea bisericilor
de lemn romne-ardelene de arta ungar. In

privinta originei arhitecturii in lemn Strzygowski reprezint


un punct de vedere foarte acceptabil, ggsind el in Europa de
est elemente proprii, autolitone ale arhitecturii in lemn, cari
nu au trebuit s fie introduse prin colonisti germani, cum
credea mai inainte Haas (Vezi Altslavische Kunst" si Die
Holzkirchen in der Umgebung von Bielitz-Biala". Posen,
1927, p. 36.). Cu att mai putin putem accepta ipoteza lui
Treiber, c in arhitectura in lemn romng influinta germanic5,-nemteascg, ar fi creatoare i directiva. Este posibil, ch.
G-epizii

i Francii ar fi adus cu ei forme si ornamente in

epoca migratiunii popoarelor, dar cine ar putea dovedi, c


crestAturile, cordonul impletit, funia rsucit ar fi motive
exclusiv germanice i ch", ele nu s'ar fi putut naste aici ca si
in alt parte uncle exist o bogAtie in lemn; Strzygowski,

care e mare specialist in materie, niciri nu Tisch' afirmarea ori presupunerea lui Treiber si nici ceialalti numerosi recenzerrti germani. Se pare, c in aceast privint
Suntem in situatia fericitg de a compara bisericile noastre de lemn cu acelea din
Silezia, deoarece avem publicatii bune, cu material de cornparatie. Planurile bisericilor din Alt-Rosenberg, KotschaHenry sift mai aproape de adevr.

nowitz, Pawlau sunt inrudite cu ale noastre, dac si nu

identice, apoi bisericile sunt si aici i acolo in bloc", numai

turnul cu brne perpendiculare. Aparitia exterioar a bisericilor din Biirgsdorf, Rosenberg (Sf. Ana) este inrudit.
18

www.digibuc.ro

cu aceea a bisericilor noastre, dar iargsi nu identica. Coiful


gotic al bisericii din Braunau este inrudit cu cele ardelene.
Alte inrudiri: inlocuirea galeriei dela turn prin ferestre si
scnduri, acoperisele de pupitru dela laturi, apsida, in cornparatie cu nava, mai scunal, galeriile deschise in jurul bisericii, pozitia pitoreasc pc o colin in mijlocul cimitfrului, cele dou tipuri de turn, cel gotic si cel baroc. Deosebirile
ins sunt tot att de mari fa% de bisericile noastre de lemn:
in afar de planurile basilicale Slavii de vest au si planuri
centrale si cruciforme, precum si cu mai multe nave, toate
au o sacristie separat ridicat deobicei la partea de nord a
corului, majoritatea bisericilor are tavan simplu in loc de

bolt sernicilindrid constructia turnului diferh; el are rar


galerie deschis si. st izolat lneal biseric ori numai inaintea

fatadei de vest, fr a fi cu ea in legtur organicg, spre


deosebire de cele ardelene; in afarg de turnul de vest bisericile din Silezia au inch un turnulet incomparabil mai mic. Din
punct de vedere pur artistic, bisericile de lemn din Ardeal
sunt superioare; compozitia este mai unitark, variatiile turnului mai numeroase, apsidele aunt de o mai mare varietate,
decorul artistic este mai bogat si mai fin, legAtura turnului
cu nava mai perfect, mai armonic. Scurt: din aceasti coraparatie reiese, ch" deosebirile bisericilor de lemn din Ardeal
fata cu cele sileziene sunt tot att de numeroase, ca si inruclirile, ambele par a. fi doug feluri de expresiune, de grupuri si tipuri deosebite, independente, nationale ale cladirii
bloc.

$.:

Vom expune acum separat opiniile ungare si. ucr a in e n e, si anume din cauza, eh' ele stau in opozitie cu toate

acelea ale invgtatilor strgini. Ambele au primit cte un


rspuns detaliat din partea subseranatului in revistele ,,The

Art Bulletin" (Chicago, 1934) si Gnd romnese (Cluj,


1934), aici vom expune mai pe scurt afirmatiile lor cu. comentariile necesare pentru completarea cadrului prezentei
lucrri.
G. S. (Grza Supka?)

scrie in U ngarische Jah r-

b ii c h e r", Berlin Leipzig, 1933, XIII. 1-2: accentuarea


energic6 a directiei longitudinale in exterior prin plasarea
19

2*

www.digibuc.ro

turnului pe acoperisul fatadei de vest si prin linia intinsa a


acoperisului, precum si in interior prin bolta cilindrica, prin
excluderea consecventa a cupolei bizantine, cunoscuta arhitecturii de piatra romne iniluintata de cea bizantin, ataseaza aceste cladiri ca creatii artistice unei sfere culturale
vesteuropene si le aduce ca grup inteo legatura strns cu
bisericile de lemn esteuropene influintate de vest (in opozitie cu bisericile de lemn cu cupola bizantina). In acest
cadru eventuala particularitate nationala a monumente!or
poate insemna numai o varianta, iar nu originea. Prin aceazta
na tural sa fie numai indicata problema complicata a originei
bisericilor de lemn ardelene! Numai prin cercetarea futuror

ramurilor arhitecturii in lemn (arhitectura de aparare, casa


taraneasca, etc.) ne putem apropia de o explicare. Ca piatra
de hotar pe calea aceasta, cartea prezenta isi va pastra valoarea." In conceptia recenzentului observam doua erori
principale: prima oara argumentele atribuirii bisericilor ardelene unei sfere culturale apusene sunt subrede, a doua oara

este imposibil a privi bisericile noastre de lemn numai ea


variante ale celor sileziene, slovace, poloneze; noi am stabilit
aceasta mai sus la compargia cu cele din Silezia, oricine se
poate convinge despre aceasta printr'o simpla rasfoire a albumelor bisericilor de lemn romne si sileziene. Ale noastre

formeaza un grup pentru sine, a crui origine trebue eautata in aceasta provincie bogat in paduri, influinta apuseana
este un adaos ulterior, superficial si se margineste numai la

turn. Forma longitudinala se explica numai prin scopul


practic, prin cerintele cultului, care prescrie o diviziune In
trei si. care din punct de vedere artistic numai insuficient
s'ar putea satisface in forma patratului. Bolta semicilindrieg
are. originea sa in arhitectura in lemnt, ea cu att mai putin
a putut fi primita dela cladirile apusene, deoarece in Ardeal
nu exista nici la cele din epoca romanica, nici la cele gotice.
linica influinta posibila apuseana ramne turnul de vest,
care ins se gaseste si. in Basarabia (de ex. Nimoreni, Copcui)

si in Muntenia (de ex. Turburea, Copaeeni). Intentia recenzentului de a intrzia explicarea stilului facndu-o dependenta,

de o viitoare cercetare a celorlalte ramuri ale arhitecturii in


20

www.digibuc.ro

cutdefii,

lemn, cade prin faptul, cg, ele au fast indeajuns studiate de


Sigerusjtoth, W. Horwatk Jnnecke, Huszka si OW_ G-. S.
complicA chestiunea probabil, ca nu cumva meritul formArii
21

www.digibuc.ro

unui grup cu caracter aparte s poat fi atribuit poporului


romn.

In legtura cu comunicarea mea Neue Forschungen auf


dem Gebiete der Holzbaukunst Siebenbiirgens", fcut la al

XIII-lea Congres international de istoria ar-

t ei din S t ock h o 1m in Sept. 1933, prin care am rectificat gresala veche de a numi bisericile de lemn romneardelene ca ungare", trei membri unguri, clintre cari unul,
profesor de suedez, au riclicat cuvntul. Valoarea acestor obi-

ectii o caracterizeaz mai bine interventia prof. I. NISTOR,


care a arg,tat, cA aici nu se trateaz chestii politice ori na-

tionale, ci chestii pur artistice". D-sa a constatate c. arhitectura in lemn din Transilvania arat in afarg de turnul
bisericii, aceleasi note caracteristice, car si cea din Moldova
si Muntenia. Z. TAKACS, director de muzeu, docent de cultura si arta Asiei de est la Universitatea din Pcs, nu a mai

sustin-ut, ca alti scriitori unguri anteriori, eh bisericile de


lemn arclelene ar fi ungare", ci a cAutat s intunece caracterul national al acestei arte, observnd urmtoarele: Bisericile de lemn, de cari vorbim, sunt aparitii limitrofe in sensul cel mai strict al cuvntului. Bolta lor semicilindricA este
de origine orientalk bizantink la urma urmei iranick turnul
de origine apuseank Operele arhitectonice sunt deci de fapt
nu aparitii nationale, ci regionale." El recomand precautiune
in calificarea de art national". In rspunsul meu dela congres am recomanclat aceast precautiune mai clegrab istoricilor de art unguri de dupg rzboiu, cari calific consecvent

si
., constient ca. unguresc" tot ce au creat in art Sasii, Zipserii si ceialalti Germani din Ungaria de odinioark ceeace
constitue o mare nedreptate. Arta bisericilor de lemn ale Romnilor ardeleni este de aceea nationalk pentruc ea se deosebeste de stilul tuturor popoarelor inconjurtoare (Ucrainti,
Poloni, Slovaci, Rusi, etc.), pentruc ea este din cauza p5durilor bogate si a predilectiei mari a Romnilor pentru a cldi
in lemn aici acas; apoi numai Romnii au in Ardeal biserici
de lemn. Ei sunt comandatorii si executorii. Dac nici in
acest caz, apoi niciodat nu am putea vorbi in Europa de o
arth nationalk Despre originea boltei semicilindrice si a turnului am tratat mai sus. Ceilalti doi vorbitori unguri au fost
22

www.digibuc.ro

prea putin stiintific seriosi pentru a-i lua in considerare aici,


clin politet le-am raspuns la congres (Vezi: X I I I. C o n-

grs International d'Histoire de l'art. Actes

du Oongr 6 s. Stockholm, 1933, p. 132-34). Cu atat mai


putin pot face onoarea unei tratri recenzentului revistei
ungare S zzado k" (Budapesta, 1933, LXVII. 7 8,
p. 315-19), care imi atribue afirmatii absurde, nefcute,

pentru a le combate apoi victorios. Tanrului inceptor i-am


dat lectia cuvenit in revista Grand Romanesc" (Cluj, Mai,
1934, II. 5.).

Dad extragem esenta commi tuturor opiniilor ungare,


vom gsi in ele dou tendinte caracteristice: 1. Negarea ori
cel putin intunecarea caracterului national prin argumente
fortate, prin cuvinte sonore, ca si variant a sferei cultural,

vesteuropene", aparitie regional", aparitie limitrof".


2. Evitarea unei aprecieri a calittilor pur artistice a monumentelor in chestiune. Dar sa, ne intrebm: inseamn cu-

vintele sonore reproduse o art fr caracter national, o


arta, f Ara, o natiune comandatoare si executoare, care nu are

un caracter deosebit, special'? Vedem, cat de subrede sunt


obiectiunile ungare. Ele stau izolate si constitue o not discordant in recunoacterea unanim a valorii artistice si a carac-

terului romanesc a monumentelor in chestiune. In opiniile


Insirate sub argumentele cu aparente stiintifice se ascunde
din nefericire tendinta, ce o observam si in alte domenii dela
unirea Transilvaniei cu Romania: aceea de a diminua valorile romane. Tocmai acest caracter tendentios, momentul
politic, care formeaz substratul atituclinei ungare, ne impiedec a atribui o insemntate stiintifid opiniunilor ungare
ori a le lua prea serios. Ele rman documente ale unei mentali:MO si ale unei taxi.
S vedem acum opiniile de colorit ucraiRean.

AL. SUSHKO, in revista The Art Bulletin", Chicrtgo,


1933,, XV. 1, p. 86-88) consider I. Ucraina ca centru al arhitecturii vechi in lemn, dupg el stilul strvechiu al templelor
ucrainene ar fi patruns in. toate directiile: in Armenia, Iran,
India, spre estul grec, cpre intreg nordul Europei, ,in sfarsit
in America; ramul de sudest al acestui curent s'ar fi descar23

www.digibuc.ro

cat in Transilvania. II. Transilvania ar fi prima civilizatia


romneascA din Ueraina.
In afar, de aceste dou afirmatii mari mai face si altele, cari nu au o mai mare valoare
decAt aceea a eroarei si anume: 1. cA bisericile de lemn ardelene si ucrainene ar fi identice; 2. cA tipul ardelean fArA
cupolA ar fi primitiv fatA cu eel ucrainean, inainte de toate
fatA cu cel podolian inaintat; 3. eg. numrul bisericilor de
lemn romnesti ar creste progresiv, cu at mai mult ne apropiem de centrul nerainean; 4. cA Transilvania ar fi fost dependent bisericeste de Lww si Kiew; 5. recenzentul vorbeste de teritoriul ucrainean al SAtmarului si Maramuresului." SA examinAm aceste afirrnatii:
Recenzentul citeazA des ca autoritate, pentru a-si intAri
afirmatiile, pe Strzygowski. Dar prin operele acestuia nicidecum nu putem ajunge la ideea, cA Ucraina ar fi un centrum mundi" al arhitecturii in lemn. Din contra Strzygowski
imi scrie la 23 XI. 1933: Este natural absurd, a pune bisericile de lemn ucrainene ca punct de plecare pentru cele romanesti." Care este starea de fapt in privinta stilului bisericii
de lernn romne si uerainenel SA facem prima oarA o constatare: pentru Ucraina tipul bisericii cu cupol e caracteristie, pentru Ardeal tipul cu turnul de vest. Inceputul fiecArei arhitecturi desvoltate, astfel si al bisericilor de lemn
din Ucraina si din Transilvania, il formeazA clAdirea de purA

necesitate, la care cu greu s'ar putea vorbi de un caracter


national, deoarece clAdirea in lemn ea atare este pretutindeni
acas, unde existA o abundent a lemnului. Este verosimil,
dup cercethrile lui Strzygowski, cA atht bisericile de lemn
ucrainene, ct si cele romne-ardelene au avut ea punct de
plecare planul pAtrat si clAdirea bloc; dar cA acest templu primitiv slay ar fi fost identic cu cel ardelean si CA Romnii 1-ar
fi luat dela Ucraineni, este mai mult (leek o ipotez indrAz-

neat. Din templul pAtrat s'a desvoltat la ambele popoare


cu timpul o arhitectuf nationalA prin preferirea anumitor
forme, constructii, cari au corespuns mai mult spiritului poporului respectiv. Ma s'a desvoltat in Ucraina tipul podolian
ell cupole, iar in Ardeal forma basilicalA cu turn, doug stiluri

cu totul deosebite in cadrele arhitecturii bloc. 0 exceptie


formeazA numai bisericile de lemn rutene, identice cu ale
24

www.digibuc.ro

noastre, imediat lng6 granita noastrg romng, pe oari

de-

oarece nu se ggsesc in alt parte pe teritoriul ucrainean


trebue SA le privim ca o eradiere a stilului romnesc, precum

a fost acceptat si de Steinbrucker. In acest teritoriu rutean


tresc si azi mii de Romni. Zaloziecky, care este asemenea
rutean, a arAtat, cg acest stil isi are originea in Transilvania.

La punctul 2 trebue s'a, observ6m, oh' Strzygowski vede

in aceast basilicA fr coloane desvoltarea mai departe


a pgtratului, dcci nu o formg primitivg, ci mai de grabg, cum

Nr. 7.

cred si Schulcz si Henry, o artg, arhitectonic a lemnului pe


deplin desvoltat. Prin nimic nu s'ar putea invedera, c6 bisericile de lemn cu cupole din Podolia ar reprezenta un stil
mai desvoltat, mai inaintat, dect cele ardelene, detaliile arhitectonice par mai degrabg a fi mai desvoltate in Ardeal.
3. Ct de neserioasg este afirmarea lui Sushko, dovedesc judetele bogate in biserici de lemn la sudest si est de Arad:
Hunedoara, Cluj, Turda, Mures, cari sunt situate departe de
Ruteni; ele s'au mentinut acolo, unde regiunea e bogat in

pduri si gracg in cultur si avut, indiferent, dacg, sunt


aproape ori departe de Ucrainti.
4 si II. Istoricii romni
25

www.digibuc.ro

nu stiu nimic de o dependent bisericeascA a Transilvaniei


de Lww *i Kiew, ei refuz o asemenea ipotez, intocmai pre-

cum refuz istoricii *i. istoricii literari ca nefondat o derivare a civilizatiei romne din Ucraina; doug autoritti cunoscute in acest domeniu: S. Puscariu *i I. Nistor s'au pronuntat clar in aceast privint. (Vezi rAspunsul meu din The
Art Bulletin".)
A vorbi de un ,,teritoriu ucrainean al Satmarului *i Maramure*ului" este o indrAzneal: din cele vreo
50 sate din Maramures numai in trei sunt *i locuitori ruteni, in jud. Stmar monografia lui Borowszky cunoa*te numai 234 Ruteni.

Conceptia lui Sushko am putea-o nurni lini*tit ucrain ocentric A. Aceea*i cmceptie, de*i intfo formA mai atenuat.

apare *i in recenzia lui J. MYSLIVEC in revista Byzantin oslavica", Praha, 1931, III. 2, p. 525-27, .5i anume: 1. prin

originea presupus6 ruteang a xilografiilor romne; 2. prin


afirmarea, &A sculpturile bisericilor de lemn romnesti nici
pe departe nu ating nivelul lucrArilor de acest soiu al bisericilor carpato-ruse, cu att mai putin pe acela al bisericilor galitiene"; *i 3. prin ipoteza eronat, ce o gsim *i. la Sushko in
privinta rAspandirii bisericilor de lemn romne, care a fost
"respins de noi la punctul 3.
Asemenea afirmatii rrnn
nefonclate, pn nu se acluc dovezi, cleoarece publicatiile
ucrainene de pan'acum ne spun contrarul, de ex. despre sculpturile in lemn ale bisericilor. Si in privinta aceea se in*eal,
cnd crede, c picturile murale ale bisericilor noastre de lemn
stau in legAtur cu cele romnesti din Bucovina; inscriptiile
arat mai mult raportul eu Muntenia. Dealteurn Myslivec
apartine in opozitie cu Susbko *coalei, care explic b'sericile

de lemn prin cele de piatr. Nu e locul potrivit, a combat,


aici a cest principiu general, lucrul acesta s'a fcut de altii.
In afar de turn nu gsim la arhitectura bisericilor noastre
vreo influint apusean, apoi influinta sseasc la turn nu
este att de neconclitionat sigur, precum afirmh Myslivec,
deoarece *i arhitectura de aprare daeo-roman cunoaste
precum am artat in studiul din volumul omagial inchinat
toate trei caracteristicele turnului
ssesc *i rornnesc: 1. galeria, 2. coiful piramidal *i 3. cele
lui N. Iorga (Cluj, 1931)
26

www.digibuc.ro

patru turnulete. Lipse*te numai pentru cercetator continuitatea traditiei din cauza materialului nedurabil i incadrarea
armonica a turnului in aspectul arhitectonic. La ipoteze cum
este aceasta *i la arhitectura lemnului in genere chiar cel
mai critic cercetator este prin forta imprejurarilor constrans
a sari secoli intregi. Dach, ar exista miniaturi ori desenuri
medievale-timpurii ale bisericilor noastre de lemn, situatia ar
fi alta, dar i aa ipoteza mea poseda, cred, nota posibilului.
Dr. W. TOMKIEWICZ, docent de istoria Europei de est la

Universitatea chn Var*ovia, in revista: P rzeglad Po wsz echn y", Krakw, 1934, T. 203, n. 607-8, p. 199-202:
Carpatii, de*i au fost de obiceiu granita politicA a popoarelor,
au constituit adescori legatura intereselor artistice, a carei ex-

presie o vedem in numeroase opere de arhitectura bisericeasca in Romania, Cehoslovacia *i Polonia." Recenzentul
gAse*te *i el o infati*are similar la bisericile de lemn subcarpatine, in special la acelea din Poclkarpacka Rus, consi-

dera totu*i pe cele ardelene inferioare in ce prive*te bogatia exterioara fata de vecinele spre miazanoapte, ele nu
au acea varietate nelini*titoare, sunt mai modeste *i uniforme in constructia lor *i ca impoclobire . . . Cu cat mai
mare e departarea de munti, cu atat mai mica este varietatea.
cu cat mai aproape de *es cu atat mai mare uniformitatea".
Astf el
la cele din Bihor simplitatea
dupa recenzent
este mai mare, decat in alte parti ale Transilvaniei". Fantazia
se manifesta in interioarele interesante; o specialitate caracte-

ristica, de*i nu originala a arhitecturii ardelene este coiful


inalt, ascutit.
Prerile lui Tomkiewicz se aseamnA eu
acelea ale lui Myslivec *i Sushko. Repetam: din publicatiile
existente nu reiese deloc acea superioritate. Bisericile de
lemn din Bihor se gasesc mai toate la munte ori deal, teoria

emisa nu se refera la ele; este in general adevarata insa


constatarea simplittii bisericilor bihorene fat de acelea
de ex. din jud. Cluj, Turda.

Comparancl toate opiniile cercettorilor


straini *i trAgand ultimele consecvente,

clou rezultate pot fi constatate: prima oara,


ea bisericile de lemn ale Transilvaniei au tre27

www.digibuc.ro

zit un deosebit de mare interes in $tiint, a


doua oar,
aceast problem a f ost pus
pentru $tiint inteo lumin mai intensivg.,
mai ales in privinfa calittilor artistice 5i

a caracterului lor romnesc. Acestedinurmdou


chestiuni nu numai c nu au fost contestate de ei nici inteun
caz, dar expressis verbis recunoscute. Oare au gre$it toti cei
patruzeci$idoi invtafi strini i numai cei cinci (Unguri
$i Ucraineni) ar fi gsit adevrul? Greu de crezut, mai ales
pentru cine cunoa$te substratul politic. Incontestabil este,
c pentru noi i pentru toat lumea aprecierile desinteresate,
impartiale ale primilor sunt decisive, iar nu cele duvnnoase
ori megalomane ale vecinilor.

Publicatiile mele asupra bisericilor de lemn ardelene,


citate in introducere, au fost unanim favorabil apreciate
in strintate $i in tar in ce prive$te p r e st at ia 1 o r
tiintific chiar de cAtre TJnguri si Ucrainti, al cror
punct de vedere unilateral 1-am cunoscut mai sus. Chiar $i
recenzentul dela Szzadok" ggse$te cuvinte de laud pen-

tru ultima lucrare, dar elogiile lui au tot att de pufin


insemntate ca j calomniile lui. Cuvntul hotritor 11 au
autorii strini din apus, desinteresati, impartiali. Va trebui
ins i aici s procedm cu oarecare economie a spatiului
disponibil, com cita de aceia numai citeva preri:
P. WEBER, profesor la TJniversitatea din Jena, in revista

Denkmalpflege und Heimatschutz", Berlin,

1929, anul 31, f. 1-2, p. 15: nu se poate lua in nume de


ru nouilor stpni, clach se trudesc acum s elaboreze pen-

tru cercetarea $tiinfific si s pun in lumin adevrat.


participarea romneasc de abia luat in seard pn'acum
in cultura provinciei. Aceasta se face in studiile prof. P.
dela Universitatea din Cluj in domeniul artelor plastice
intru ct se poate judeca dup5, lucrrile scrise nemteste
in mod cu desvxsire obiectiv." Recenzentul recunoaste in
primele incercri ale unei
ele o privire ager5.
priviri generale asupra unui teritoriu artistic necunoscut".
28

www.digibuc.ro

H. FOCILLON, profesor la Sorbona, in scrisoarea sa din


29/VI. 1931: cartea Dv. frumoas asupra bisericilor din

Bihor urmeaz cercetrile Dv. importante asupra monu-

Nr. 8. CP0244)

mentelor de acelas gen din jud. Arad"; V felicit, c urmriti un studiu, care completeaz att de fericit pe acela al
prof. Strzygowski si pe care Il imboggteste cu variet4i att
de importante. Sunteti in inima celui mai frumos domeniu
al acestui vast subject."
29

www.digibuc.ro

D. H. REINERS, profesor la Universitatea din Fribourg


(Elvetia), in adresa sa din 29 VI. 1931: publicatia frumoasd . .. este cu atat mai valoroasd, fiincic6 ne d'd o privire

asupra unui material pang, atunci de fapt hied' complet necunoscut si greu accesibil, ins d. arhitectonic extrem de interesant. Inainte de toate suntem multumitori, ed ea cld o icoang
amgmuntit a bisericilor si a decorului lor prin vederile arhitectonice ingrijite si multele cletalii."
G. DUCKWORTH, secretarul Comisiunii regale a menu-

mentelor istorice din Anglia, in adresa sa din 17 XII. 1931:


Permiteti-mi s Vd of er felicitrile presedintelui (contele
de Crawford si Baleares) si ale mele personale, precum si ale
specialistilor din acest birou, insrcinati cu descrierea monumentelor Angliei, . . . pentru marele progres ce s'a realizat
in studiul antichittilor romnesti, rezultatul sfortArilor Dv.
inteo asa mare mdsurs."
J. STRZYGOWSKI, profesor la Universitatea din Viena, in

cartea Altslavische Kunst" (Augsburg, 1929, p. 59: Mg


bucur, e un istoric de artii roman, iesit din Institutul meu
din Viena, C. P., profesor in Cluj, s'a dedicat in mod serios

stuclierii vechilor biserici de lemn." In scrisoarea sa din


30 IV. 1927: Mg, bucur cum juclecati asupra bisericilor de
lemn si cred, ed, suntem de aceeasi pdrere." In scrisoarea sa
din 27 IV. 1928: Cu lucfdrile Dv. asupra arhitecturii in lemn
ati creat funclamentele independent."

L. BR)HIER, profesor la Universitatea din ClermontFerrand, in scrisoarea sa din 22/X. 1931 numeste magnified"
lucrarea asupra bisericilor de lemn din Bihar: voi fi fericit
a-i scrie o dare de seamd inteo revistd. Ea este o contributie,
pe care o aduceti la istoria. acestei curioase arhitecturi"; felicitgri si multumirile mele."
P. HENRY, directorul Institutului francez din Romnia,
in scrisoarea sa din 91XI. 1931: artile Dv. aduc in acest do-

meniu cteva puneri la punct foarte instructive. Voi cita


lucrArile Dv. in lucfdrile mele si imi voi face plkerea, dae

edsesc ocazie, a le face o dare de seam inteo revist de


arth." In scrisoarea sa din 21 XII. 1931: Contributiile Dv.
30

www.digibuc.ro

la studiul artei lemnului in Romania sunt din cele mai pretioase, fiindc nu exist aproape nimic sistematic asupra artei din Transilvania. Voiu &Alit% S. le fac cunoscute in masura

mijloacelor mele." In teza sa de doctorat dela Fac. de Litere

din Paris Les glises de la Moldavie du nord",


Paris, 1930, p. 30: Ne permitem a trimite cetitorul la excelenta monografie a d-lui C. P. Bisericile de lemn din judetul Arad, luxos editat cu numeroase fotografii caracteristice si a erui lucrare judicioas6 i complet ne dispenseaza
a ne opri mai mult la detalii."
Dr. O. BLOCH, in revista Weltkunst", Berlin, 1932, VI.
27, p. 4: pentru prima oar o schitare a acestui domeniu spe-

cial, care st in cea mai strans6 leggtur cu arhitectura in


lemn a Europei intregi." Si este deosebitul merit al savantului roman, c satisface pe cleplin in cartea sa caracterul
acestei arhitecturi in lemn." publicatia pe Cat de cuprinzgtoare atat de multilateral capt un cadru interesant din
punct de vedere al istoriei spiritului. Partea eu. ilustratiile, ne

face cunoscute multe lucruri noui." Cartea lui P. este deci


un prilej bine venit, a ne ocupa mai mult cu arta Balcanului."

Dr. CII. STEINBRUCKER, in revistele D enkma 1-

pfleg e", Berlin-Viena, 1932, XXXIV. f. 6, p. 238, i D i e


Christliche Kuns t", Mnchen, 1932, XXVIII. 5,

p. 159-60: Prin opera sa de lux, inzestrat cu numeroase


ilustratii necunoscute pan'acum, P. ne-a imboegit cunostintele de istoria artelor si ne-a trezit priceperea pentru sufletul
popular roman si produsele sale artistice." Cercetgrile sale
nu se mgrginesc la o selectie dupg plac de biserici de lemn,
ci cuprinci fiecare soiu special." P. a stabilit, cat de numeroase soiuri exist in cadrele acestui tip de cldire specific
romanesc."

Sef-arhitectul municipal DAMM, primredactor in revistele

Ballarat und. Gemeindebau", Hannover, 1933, anul

15, fasc. 2, p. A 20, si Deutsche Bauhtte", Han-

nover, 1932, f. 24, p. A 200: Este o meritoasA lucrare, a


aduna ceea ce s'a mai pgstrat din bisericile de lemn ale Romaniei, mai ales ale Transilvaniei." Lucrarea lui P. este
ingrijitg, f 611 a fi in expunere prea penibil, pedant si prim
31

www.digibuc.ro

aceasta MA, a fi prea costisitoare pentru procurarea operei."


Damm considerA desenurile de sectiuni suficiente" i gA-

seste foarte multe valoroase inatishri singuratice", iar la


sfrsit conchide: Am dori o asemenea lucrare pentru bisericile de lemn ale patriei noastre."

H. PLATZ in. Schweizerische Bauzeitung",


Zrich, 1934, vol. 103, n. 5, p. 62 : Opera prezentA of era

prin exemplele cu grijA alese din arhitectura de lemn a


Transilvaniei o completare demnA de salutat a literaturii
de specialitate."

Dr. L. ADLER in revista K uns t und Kir eh e", Berlin 1932, IX. 3, p. 72: desvAlue un teritoriu putin cunoscut
al arhitecturii bisericesti", iar volumul Il considerA ca foarte
bine inzestrat".
L. VAN PUYWELDE, profesor la Universitatea din Lige,
sef-conservator al muzeelor regale de arte frumoase din Belgia, in adresa sa din 13 XI. 1933: Cu cel mai mare interes
am luat cunostintA de foarte importanta Dv. carte asupra
monumentelor istorice ale jud. Bihor . . . Am putut judeca
importanta acesfor lucrri si VA f elicit pentru ele".
L. RRAU, directorul Institutului francez din Viena, in scrisoarea sa din 91XII. 1933: -va f elicit si VA multumesc foarte

cordial. Arta Transilvaniei este att de rAu cunoscutA, cA


faceti un mare serviciu istoricilor atrAgnd atentia asupra
acestor biserici de lemn . . ."
Dr. E. PANOFSKY, profesor la Universitatea din Hamburg, in adresa so din 13/VIII. 1931, numeste lucrarea asupra
Bihorului publicatie interesant" si multumeste pentru imboldurile bogate, pe cari le-a primit personal prin aceast
op erg'.

P. TOESCA, profesor la Universitatea din Roma, in scrisoarea sa din 17 IX. 1927: Subiectul, pe care l-ati tratat, mi

se pare important pentru istoria artei bizantine i pentru


arta popularA".
SA vedem acum pArerea istoricilor de art sosi din Ardeal:
D. Dr. V. ROTH, membru onorar al Academiei Romne, in

revista K orr esp on d en z bla t t" din Sibiu, 1928, LI.


32

www.digibuc.ro

1-2, p. 26: lucrgrii lui P. Ii revine o insemngtate fundamentalg ell toatg extinderea redusg"; ,,Prezenta scriere de
orientare si introductivg a lui P., cunoscnd preggtirea excelentg a autorului de inalt nivel stiintific, o putem privi ca
inceput pentru opera mare asupra artei Romnilor din Ardeal"; Incg un cuvnt de apreciere pentru aceastg lucrare,
care imboggteste esential cercetarea de istoria artei din patrie". In scrisoarea sa din 22/VI. 1931 se pronuntg asupra
publicatiei, ,,care inteun mod eat de excelent trateazg bisericile de lemn din judetul Bihor. Intr'o bibliografie de istoria
artelor mai mare nu voi uita a impgrtgsi de lumina corespunzgtoare expunerile Dv. binevenite si stiintific extraordinar de importante".
Dr. FR. HOLZTRGER, prof esor, in K orr esp o nd enz bl a t t", 1927, L. 12, p. 181: Moclul obiectiv si linistit, in care o face aceasta d-1 P., ne atinge deosebit de simpatic si ne dg garantia, eh' lucrgrile sale nu vor fi lipsite de
obiectivitate".

Acelas recenzent in Siebenbiirgische Viertelj a hr s s chri f t", Sibiu, 1934, anul 57, n. 2/3, p. 237-41:
in acest prim volum este adunat si prelucrat un material
extraordinar de bogat".
Ing. G-. TREIBER in revista K ling so r", Brasov, 1927.
IV. 8, p. 316, 1932, IX. 7, p. 278 si 1927, IV. 7, p. 280: Cel
pentru ca sg
mai mare merit al excelentului tratat este
spunem dela inceput c;ii ne infgtiseazg o serie intreagg de
monumente arhitectonice romne, despre a cgror existentg nu
multi au stiut, deoarece acestea sunt situate de obiceiu nu la
cgile mari de comunicatie"; Pentru prima oarg se of erg aici
o privire generalg bogat asupra bisericilor de lemn rom-

nesti existente in jud. Arad. Acestea sunt pentru cercetare


de aceea deosebit de importante, deoarece lipsa unei asemenea
imbrgtisgri s'a simtit greu in cercurile de specialisti si nu s'a

putut face pn' acum o comparatie dreaptg cu bisericile de


lemn ungare, rutene si sileziene"; Ilustratiile oferite sunt
bune, desenurile dare, inzestrarea si tiparul bun". In toate
privintele si acest volum este o contributie valoroasg la istoria
artei europene, in special a acelei romne".
3

33

www.digibuc.ro

Dr. R. CSAKI, conduatorul oficiului cultural german din


Romania, in adresa sa din 5/VI. 1931: pentru istoria artei
din provincia noastr, dar i In afar de aceasta pentru studiile generale asupra arhitecturii in lemn atat de insemnata
lucrare este in acela timp un decor al editurei noastre ardelene. Vom anunta in pres cu accentul cuvenit cartea 5i
vom aduce o dare de seam in revista noastr Ostland".
Vecinii nostri, dacA s'au dovedit partiali in ce priveste
monumentele noastre, au fost mai drepti in privinta aprecierii valorii stiinfifice a lucrrii. Vom reproduce trei preri:

G. S. (Gza Supka?) in revista TJ ngar isch e Jah rb ii c h e r", Berlin-Leipzig, 1933, XIII. 1-2: In cadrele unei
prelucrri sistematice, foarte demne de salutat a bisericilor
de lemn din Ardeal, autorul prezint in aceast carte un bogat material de biserici de lemn al comitatului romanesc, mai
inainte ungurese al Bihorului, care ne CIA posibilitatea unei
priviri generale stiintific foarte folositoare. Mai valoroa se
sunt pentru cercetare, sectiunile transversale si longitudinale,

cari clarific caracterul deosebit al constructiei boltei de


lemn, a acoperisului, a turnului deasupra acoperisului si coin-

pozifia interiorului." Ca piatr de hotar pe calea aceasta,


cartea prezent isi va pstra valoarea."

AL. STJSHKO in revista The Art Bulletin", Chicago,


1933, XV. 1, p. 88, numeste pe autor distins, publicatia frumoas, iar in concluzie spune: Ca un izvor pstrand reproducerile fotografice ale bisericilor tipului carpatic, cari dispar repede din regiunea deluroas a Bihorului, opera d-lui
P. este de nepretuit. Mare laud i-se cuvine guvernului luminat al Romaniei pentru pstrarea acestor monumente pretioase ale zilelor trecute si pentru promovarea studiilor comprehensive asupra lor.* Si aceast, laud este cu atat mai
meritat, cu cat cunoastem vandalismul fostei guvernri ungare, care pentru accelerarea politicei sale de maghiarizare
obisnuia s distrug clinadins rmsitele valoroase ale antichittilor ucrainene din Carpati."
* Asa ar trebui s fie, regret insh, a trebue sd. desmint, cAci
aceast lauda se cuvine ctorva oameni de bine, cari stau afar&
de Guvern si Minister si pe cari II pomenim la incheiere. C. P.
34

www.digibuc.ro

Dr. W. TOMKIEWICZ, docent de istoria Europei de est la

Universitatea din Varsovia, in revista P r z eg lad Po wsz echn y", Krakw, 1934, T. 203, n. 607-8, p. 199-202
apreciaz brosura mea germang ca lucrat in mod sistematio
sintetic" care nu prea mare si totusi in conciziunea sa ne

Nr. 9. (Racialep6)

oferg multe date foarte interesante". Albumul meu din 1931

nu numai gratie textului ales, dar si pgrtii bogat ilustrate,


ne introduce in mod detaliat in arhitectura bisericilor de lemn

din partea nord-vestic6 a Transilvaniei". Forma exterioar


plcut, bogata parte ilustrativA inctirajeazg Mr% indoiald pe
fiecare cunoscgtor si glorificator al arhitecturii subcarpatine
sa cunoasc5, lucrgrile istoricului de art romn." Dacg, Tran-

silvania se pune in discutie, atunci in afar de vechile si


3*

35

www.digibuc.ro

demult invechitele lucrri ungure*ti, acela care s'a ocupat


mai intensiv cu cauza arhitecturii in lemn a fost Dr. C. P.
profesorul istoriei artelor dela Universitatea din Cluj."
Duph ce s'a dat cuvntul prima oar invtatilor strini
fie permis *i autorului a spune cteva cuvinte despre lucrrile sale amintite. Ceeace se va expune, egte controlabil *i

autorul nu va putea fi acuzat de exagerare ori de lips5, de


modestie; sunt unele chestiuni, cari trebuesc precizate in
lipsa de orientare *i in atmosfera de confuziune provocat
de unii clela noi.
1. Inainte de aparitia publicatiilor mele la noi in tar% bisericile de lemn nu au fost studiate *i apreciate, publicatii
romne*ti asupra lor nu au apArut, am fost primul romn,
care le-am descoperit valoarea deosebit *i care m'am dedicat
studiului bor. Nici stpnirea ungar5, nu le-a dat atentia euvenitk totul s'a redus la *ase scurte articole de revisti. Fat

de publicatiile ungare am dat un material nou, inedit *i o


sintez noug a problemei generale, materialul vast a fost
examinat mai multilateral, mai amplu *i exact, cu un aparat
*tiintific la nivelul tiintei de azi; fat de articole de revist
am publicat monografii mai mari cu toat documentatia necesar, cari din punct de vedere ilustrativ *i tehnic se apropie

mai mult de perfectiunea rvnia, iar rezumatul textului


lute() limb mondial d putinta strin'altAtii shi le cunoasa.
Fat de articole ungure*ti, inutilizabile pentru strini *i pierdute in reviste ungare, abia acum s'a fcut adevrata propagand a monumentelor. 0 comparatie a albumelor mele privitoare la bisericile de lernn din jud. Bihor *i Arad cu oricare
din articolele publioate de Unguri va invedera distanta din-

tre ele *i progresul realizat din toate punctele de vedere.


in
Propaganda in strinAtate a fost de aceea necesar
fiindc6 strinii, gre*it inafar de scopul pur *tiintific
formati de To*tii stApnitori, credeau ch" monumentele noastre

sunt ungure*ti.
2. Oboseala enorm6 a adunrii materialului numai acela o
poate aprecia, care *tie ce inseamng:a parcurge numai in Bihor
431 sate in conditii de cornunicatie, alimentare *i cartiruire
36

www.digibuc.ro

de necrezut. Dintre recenzenti numai prof. Reiners a relevat

faptul acesta. Dar initiativa noug, greutatea adungrii materialului, prelucrarea stiintificg i grijile editrii, in sfrsit
propaganda fAcutg, au avut rezultatul dorit. Publicatiile au

avut ecou deosebit de puternic, cum dovedeste numgrul extraordinar al recenziilor, scrisorilor, citatelor. Niciodat nu s'a
scris i discutat att asupra bisericilor de lemn ardelene, ca
si in anii din urmg, chiar la dou congrese internationale din

strgingtate, niciodatg la distante atAt de mari si in attea


tri, niciodat ele nu au provocat attea aprecieri favorabile.
Cine ar fi crezut inainte, cg in revistele de specialitate din
apus se va scrie odata favorabil despre biserica de lemn din
Subpeatra 5i Grosil Prin recenziile strgine s'au cstigat multe
sugestii, s'au elucidat diferite probleme, au foist puse In evi-

death' valori artistice incontestabile, cari ne fac cinste


cAstied noui lauri geniului artistic romn. Acum nimeni nu
mai considerg bisericile noastre ca unguresti. In cAstigarea
acestui nou titlu de glorie, am -satisfactia de a avea si eu un
rol, fiindcg prin public4iile mele a fost cucerit.
In targ
lucrrile mele asemenea au avut un ecou apreciabil in reviste i ziare, ele au indemnat pe altii s se ocupe de bisericile de lemn, iar pe conservatorii si posesorii lor i-a indrumat la un mai mare respect fatg de ele, dovadg cg bisericile
de lemn au inceput sg deving pretuite. Un fapt curios insg:
in targ au apgrut mai putine recenzii decht in strgingtate,
iar specialistii romni oficiali si consacrati, cu exceptia d-lui
Iorga, au trecut sub tgcere publicatiile acestea. (Constat si
nu regret.)
3. In privinta desleggiii problemei bisericilor de lenm arn
putut inregistra oarecari progrese, ne apropiem tot mai mult
de adevgr, dar este Inc mult de fcut. Trebue sg cunoastem
materialul din toate judetele si sg-1 publicAm. Dar cine supoartg cheltuelile fotografului, arhitectului, sofeurului, ale
materialului fotografic si in sfrsit spesele editgrii? Iatg de ce
depinde continuarea lucrgrilor, cari intereseazg in grad att de
mare stiinta apuseang si cari ar trebui s-i intereseze pe conducgtorii nostri. In anii trecuti primarul Aradului Robu, episcopul Ciorogariu si prefectul Maiorescu au inteles mai bine
chestiunea si necesitatea sprijinirii ei, dect centrul: Ministe37

www.digibuc.ro

rul i instituiile tiinifice, cari nu au finantat niai cercetarea,


niti editarea. De atunci lipsesc mecenatii. Ct de bine a inteles prof. Holztrger situatia dela noi reiese din ineheierea
recenziei sale: Patria noastrg ca nici-o altg targ este in stare

a aduce luming tocmai in aceste excitant de atrgggtoare


chestiuni; de aceia cercetgtorii iesiti de aici sunt asazicnd
predestinati pentru aceastg operg. Clujul ca centrul Transil-

vaniei este locul potrivit, profesorul P. prin preggtirea si


originea sa este omul, care poate iniia i indeplini mult.
Institutul de istoria artelor al Universitgtii din Cluj trebue
desvoltat in sensul acesta in stil mare, iar continuarea acestor lucrgri nu e permis sg depindg de imprejurarea, dacg.
cndva tot la 100 de ani odatg!
vre-un prefect ori episcop are plcerea, ca operele de istoria artelor din cercul sgu
restrns sg fie reprocNse, stnd astfel cele mai modeste mijloace la dispozitie." Se vor mai ggsi oare oameni inteleggtori
si mecenati ca cei amintiti? Oboseala mare, munca incordat
ce ne asteaptg nici nu o punem in discutie, dar nu e pgcat,
ca o serie de capodopere sg rgmng necunoscute si destinate
peirii, iar energiile disponibile sg rugineascg neintrebuMtate?
Elogiile strgine, cari privesc valoarea bisericilor noastre de
lemn si ale publicatiilor recente asupra lor, ar putea fi un
indemn.

Adaus.
Dupg punerea sub tipar a prezentei luorgri autorul a
primit recenzia prof. L. BRtHIER, dela Universitatea din
Clermont - Ferrand,

publicatg in J ourn a 1 des S a-

va n t s" 1934, din care extragem

fiind importante

urmgtoarele observgri:

un art original et populaire, qui a exerc son influence


sur l'architecture de pierre elle-mme." magnifique album
d'excellentes reproductions" elles reproduisent des types trs
anciens, remarcables par la simplicit du plan, qui prsente
cependant pas mal de variantes, par la solidit des panneaux
de chne assembls, par le caractre pittoresque de leur sil-

houette et le traitement artistique de leurs dtails." ces


modestes glises intressantes et mme mouvantes."
38

www.digibuc.ro

DIE HOLZKIRCHEN DER SIEBENBRGER RUMNEN


IM LICHTE DER NEUESTEN FREMDEN WURDIGUNGEN
VON

DR CORIOLAN PETRANU
PROFESSOR DER KUNSTGESCHICHTE AN DER UNIVERSITT CLUJ

HONORARINSPEKTOR DER MUSEEN

GEDRUCKT BEI KRAFFT & DROTLEFF / SIBIU (HERMANNSTADT)

www.digibuc.ro

Die Holzkirchen der Siebenbiirger Rumnen im


Lichte der neuesten fremden Wiirdigungen
Die friiheren Ansichten, voll mit anerkennenden Worten
und ausserordentlichen Lobspriiehen der fremden Gelehrten
fiber unsere Holzkirchen, wurden in meiner Arbeit: Die
Kunstdenkmler der Siebenbrger Rumnen", Cluj, 1927,
ausfhrlich dargelegt: Haas-Schulcz, Springer, Wesser von
deutscher Seite, G. und L. Szinte, V. und E. Myskowszki,
St. Tg ls von ungarischer Seite und der Ruthene Zaloziecky
usserten sich seinerzeit ber diese. Meine neueren Arbeiten
ausser der erwhnten: Die Holzkirchen im Komitate Arad",
Sibiu, 1927, und Die Kunsthistorischen Denkmale des Komitates Bihor. I. Die Holzkirchen", Sibiu, 1931, haben einen
mchtigen Widerhall im Lande, besonders aber im Auslande
gefunden: 54 Rezensionen, unter denen 29 auslndische oder
nichtrumnische, sind in 43 Zeitsehriften und 11 Zeitungen
erschienen,

andere sind noeh im Erscheinen begriffen.

Ausserdem haben 18 auslndische Gelehrte ihre Ansichten


fiber unsere Holzkirchen brieflich mitgeteilt (es handelt sich
hier nicht um Hflichkeitsschreiben), ferner wurden die obengenannten Arbeiten 16 mal zitiert. Eine Vorfhrung der Ansichten dieser auslndischen Forscher, wenn auch nur in Auszgen, scheint mir aus mehreren Griinden notwendig: zuerst,

weil sie in Zeitschriften und Zeitungen von verschiedenen


Lndern zerstreut erschienen und dadurch schwer zugnglich
sind, es also fr die Wissenschaft ntzlich ist, sie zusammenzufassen; zweitens, weil sie den Gesichtspunkt der verschiedenen, kompetenten Gelehrten hinsichtlich des Wertes, des

Ursprungs, der nationalen Zugehrigkeit und der fremden


Einflsse unserer Holzkirchen vertreten. Die Konklusionen,
die wir aus ihnen ziehen knnen, lassen sich selbst erschliessen, sie werden die beste Antwort auf die Boshaftigkeiten
der neidischen Nachbarn, Ungarn und Ukraine; sein, die wir
41

www.digibuc.ro

auch hier kennenlernen werden. Unser Vorgehen wird darin


bestehen, dass wir eine entsprechende Anzahl von fremden
Ansichten iiber unsere Holzkirchen aneinanderreihen, um sie
dann zusammenzufassen, zu gruppieren und schliesslich zu
ihnen Stellung zu nehmen; dann werden diesen die ungarischukrainischen gegentibergestellt. Zum Schluss wird eine tbersicht smtlicher Besprechungen geboten.
Dr. P. WEBER, Professor an der Universitt Jena, schreibt

in der Zeitschrift Denkmalpflege und Heimatschutz", Berlin, 1929, Jahrgang 31, Heft 1-2, S. 15: Die

bis in
Rumnen haben
wie ihre Nachbarn, die Russen
neueste Zeit hinein ihre Kirchen mit Vorliebe nur aus Holz
erbaut und hier wirklich hervorragend Originelles geschaff en, wovon die Bildtafeln und Textbilder Petranus eine aus-

reichende Vorstellung vermitteln." Je mehr die Kunstsprache solcher kulturell gespaltener IThergangslnder wie
Siebenbrgen (und z. B. Litauen) aufgehellt werden wird,
desto klarer wird die grosse Gesetzmssigkeit zutage treten,
mit welcher sich unter hnlichen Verhltnissen in fast gleicher Weise die Umsetzung einer hohen alten Kunstsprache
in primitive Volkssprache vollzieht, hnlich wie am Ausgang
der antiken Welt." Daraus ergeben sich dann die wertvollsten zeit- und volkspsychologischen Aufschlsse, auf die es
uns ja jetzt im Grunde allein noch ankommt, nachdem die
Formenanalyse ihr letztes Wort gesagt hat."

Dr. CH. STEINBRUCKER in den Zeitschriften: D i e


Denkmalp flog e", Berlin-Wien, 1932, XXXIV. Heft 6,

S. 238-239 und Die Christliche Kunst", Mnchen,


1932, XXVIII. Heft 5, S. 159-60: Die Holzkirchen in Rumnien zeigen gewhnlich eine hohe knstlerische Qualitt."
Diese Kirchen zeigen eine selbstndige Bauweise, die man

spezifisch rumnisch nennen kann. Sie hat einen grossen


Einfluss auf den Kirchenholzbaustil an der tschechoslovakischen Grenze ausgebt." Petranu weist nach, dass die Holzkirchen in Transsylvanien ein Ausdruck der Volksseele sind."-

An ihren Schpfungen bewundert man die kiinstlerische


Durchbildung des Ganzen und der einzelnen Teile, die Klarheit des Umrisses, die Proportionen, die Festigkeit der Bau42

www.digibuc.ro

art, die sorgfltige Zeichnung, den Wechsel von Licht und


Schatten, die harmonische Verschmelzung mit der Umgebung, das Geheimnisvolle, die Gewalt und die Anmut des
Ganzen." Rezensent lobt die vornehme, sorgfltige Ausarbeitung des Details", die mit vielem Geschick erbaute

Nr. 10.

Sulenhalle" und die Kultgegenstnde als beachtenswerte


Erzeugnisse der Volkskunst".

H. PLATZ in der Zeitschrift S chw eizerische B a uzeitun g", Zrich, 1934, Bd. 103, Nr. 5, S. 62: Nicht nur
die Bilder und Detaildarstellungen von reizvoll mit der Landschaft verwachsenen Bauanlagen geben lebendige Kunde vom
Feingefhl der Kirchenbauer jener Epoche, sondern auch die

Konstruktionen, Einzelheiten und Aufnahmen zeugen von


einem unverdorbenen schpferischen Sinn, der uns vorteilhaft
43

www.digibuc.ro

inspirieren kann, ob wir nun Holz-, Stein- oder Betontechnik


treiben. Kirchenbauten in Holzmaterial sind vielerorts mit
sehr wenig glcklichem Erfolg entstanden. Die alten Siebenbrger Beispiele dagegen knnen voll Anspruch machen auf
wrdige und zweckliche Lsung dieses Problems. Auffallend
ist die wesenhafte Reinheit der meisten gezeigten Beispiele

in bezug auf Synthese von Raum, Baustoff und Bauform.


Harmonisch sind die ornamentalen und bildlichen Bereicherungen mit dem baulichen Wesen verwachsen. Fr Holzbaufreunde, Historiker, Lehrinstitute ist reichhaltiges Anregungsmaterial aus fremdem Lande geboten."

Dr. L. ADLER in der Zeitschrift Kunst und Kirche",


Berlin, 1932, IX. Heft 3, S. 72: Diese krftigen Gebilde von

sehr abwechslungsreicher und oft recht reizvoller Formgebung geben im Verein mit den stets durch Dachgauben
nicht unterbrochenen Dachflchen ber den nur niedrigen
TJmfassungswnden dieser Gruppe ihre iiberaus charakteristische Note." _Vberaus reich ist die Ornamentik, die namentlich an den geschnitzten Trleibungen Zeugnis ablegt
von der Schmuckfreudigkeit der einheimischen Bevlkerung,
als deren ureigenstes Werk diese Bauten angesehen werden

mssen." Jedenfalls ist der Blockbau in diesen Gebieten


uralt und geht viel weiter zurck, als die erhaltenen kirchlichen Denkmler. deren ltestes im Bezirk von Bihor inschriftlich auf 1692 datiert ist. Fremdes Lehngut ist lediglich das Schindeldach, das in einer nicht mehr feststellbaren
Zeit wohl vom Rhein her durch die Franken nach Siebenbrgen bertragen worden ist. Auch die Turmformen lassen
gelegentlich gotische und barocke, westeuropische Einflsse
erkennen."

Architekt P. MEYEI4 Redakteur der Zeitschrift D a s


W e r k", in der genannten Zeitschrift von Zrich, 1932,
19. Jahrg., Heft 10, S. XXXII: Hier ist jedoch der uralte
Typus der Holzkirche im Blockbau aus Eichenstmmen. beharrlich weitergepflegt und was an barocken Verzierungen
vorkommt, bleibt oberflchliche Zutat. An den Tren tritt
oft in grossem Reichtum Kerbschnitt-Ornament in Form von
spiralig gedrehten Stben, Rosetten, Zahnschnitt, Ranken44

www.digibuc.ro

=stern auf, wie es in Stein bersetzt besonders in der Ornamentik der Lombardei und der oberrheinischen Bauten
(Elsass) vorkommt." Das scheinbar fernliegende Thema
dieses Buches ist darum wichtig, weil auch fr den Westen
Holzkirchen als Vorlufer der meisten Steinkirchen angenommen werden drfen, besonders fr die zahlreichen Ordensgrndungen bis ins 12. Jahrhundert."
Magistrats-Oberbaurat DAMM, Hauptschriftleiter der Zeit-

schriften Deutsche Bauhtte"und Bauamt und

Gemeindeb a u", in den beiden genannten Zeitschriften,


Hannover, 1932, Nr.24, S.A200 und Hannover, 1933, 15. Jahrg.,

Heft 2, S. A 20: est ist doch der Ausklang der urspriinglichsten Kirchenbaukunst in den nordeuropischen Lndern,

den wir in ihnen vor uns haben"; man vergleiche nur die
Kirchen zu Grovni, Subpeatra u. . mit den schlesischen
Kirchen vom Typ derjenigen zu Brgsdorf aus der Zeit um
1550. Sie alle haben gemeinsam den Gesamtaufbau bis zum
straff emporschiessenden, schaftartigen Holzturm; ferner die
rumnischen Kirchen mit den Sulenpfostenumgngen mit
den oberschlesischen Kirchen von Gross-Dbern, Czarnowanz,

Rosenberg u. . tberall findet sich Verwandtes bis zu den


barock- und rokokobewegten Holzturmformen in den Vergleichslndern"; wie verhltnismssig einfach und natrlich
alles konstruiert ist". Auch hier lassen die zahlreichen Motive der Ornamentsymbolik die Verwandtschaft mit den
westlichen und nrdlichen Parallelb4uten erkennen."

Dr. O. BLOCH in der Zeitschrift D ie Weltkuns t",


Berlin, 1932, VI. 27, S. 4: vllig gerecht wird, wenn der Leser

allenthalben zur rberzeugung kommt, dass der hlzerne


Kirchenbau wie kein anderer Zweig heimatkundlicher Kultur-

geschichte die Seele des Volkes widerspiegelt"; Fresken,


die wie die Architektur der rumnischen Holzkirchen heraus volkstmlich und erdverbunclen scheinen."
D. Dr. V. ROTH, Ehrenmitglied der Rumnischen Akade-

mie, in der Zeitschrift K orrespondenzblat t", Sibiu


(Hermannstadt), 1928, LI. Heft 1-2, S. 26: Der eigentlich
nationale Stil der siebenbrgisch-rumnischen Kirchenbau-

kunst ist in den aus Holz errichteten Bauten zu suchen."


45

www.digibuc.ro

Es ist leicht begreiflich, dass das- rumnische Volk, das in


der Kleinkunst der Holzschnitzerei auch in der Gegenwart
bemerkenswerte Proben seiner besonderen Begabung fr
diesen Zweig knstlerischer Bettigung abzulegen weiss, in
den Holzkirchen architektonisch und knstlerisch Tchtiges
geleistet hat. Die Holzkirche von Rosiori, die von Seini, von
Lpusul-romnesc, von Fildul- de - sus usw. beweisen die
Richtigkeit dieser Behauptung.

Dr. FR. HOLZTRAGER in der Zeitschrift K orre s1927, L, Heft 12, S. 181: Vor allem
scheint mir ein Gebiet dringender Bearbeitung zugefhrt

pondenzbla t t",

werden zu mssen: die Holzkirchen. Einmal, weil die Schaffung Grossrumniens das Aussterben dieser Spezies sehr befrdern wird, andererseits aber, weil dieses Kapitel siebenbrgisch-rumnischer Kunstgeschichte nicht nur das kunstgeschichtlich, sondern auch das volkskundlich und sthetisch
interessanteste ist."

Ing. G. TREIBER in der Zeitschrift Klingsor", Brasov


(Kronstadt), 1927, IV, Heft 8, S. 316: Whrend nun (lie
gemauerten Kirchen . den byzantinischen Einfluss zeigen,
folgen die Holzkirchen einem anderen Baugeclanken, der uns
als charakteristische rumnische Baukunst entgegentritt. Es
sind diese Holzkirchen Baudenkmale, entstanden durch den
Dorfzimmermann, in denen deutsche und byzantinische Einflsse zu einem einheitlichen Ganzen verschmolzen erschei-

nen. In den Tiirumrahmungen aber finden wir das Flechtband und das gedrehte Seil, diese echt germanischen Zierformen. Man kommt zur rberzeugung, class in der rumnischen Holzbaukunst der germanisch - deutsche Einfluss als
schpferisch und richtunggebend angesehen werden muss.
Gepiden, Mosel- und Rheinfranken brachten aus ihrer nordischen Heimat einen ungeheueren Reichtum an Formen mit,
der befruchtend fr die Baukunst der Rumnen wurde. Die
innere Ausgestaltung der Kirchen (Malerei, Kultgegenstnde
u. a. m.) unterlag aber ganz dem byzantinischen Einflusse."
Derselbe Rezensent in derselben Zeitschrift, 1932, IX. Heft 7,
S. 278: Dieselben (Holzkirchen) sind, wie neuerlich be46

www.digibuc.ro

wiesen wird, der eigentliche nationale Stil deg siebenbiirgischen Rumnentums, und bilden ein wichtiges Sondergebiet
innerhalb der Gesamtkunst der Rumnen. Es sind tiichtige

handwerkliche Arbeiten, die auf viele Jahrhunderte alte


tThimg hinweisen, wenn auch die ltesten erhaltenen Beispiele dem Ende des 17. Jahrhunderts angehren." Das

Nr. 11.

ussere der Kirchen bezeugt den westeuropischen Einfluss,


betont M Chor, Langschiff, Westturm und Helm. Einen besonderen Schmuck bildet die siidliche Eingangstiire. Sie ist
immer reich verziert und zeigt zum Teil Schmuckformen der
germanischen Vlkerwanderungszeit. Gedrehtes Seil, Kerbschnitt, die drehende Rosette, hervorgegangen aus dem
Hakenkreuz, und die Holzverbindungen selbst sind die Beweise hierzu. Tiichtige Arbeiten finden wir auch in der
47

www.digibuc.ro

Inneneinrichtung, die oft buerlich nichtsdestoweniger wertvoll ist."


Im Jahrgang 1927, IV., Heft 7, S. 280 lobt derselbe Rezensent die Arader Holzkirchen, die sich so wundervoll in
die sie umgebende Natur einfgen und die man durch keinen
Steinbau ersetzt haben mchte." Die Tiirme zeigen neben

der Erfllung rein kirchlicher Anforderungen auch knstlerisch mustergltige Leistungen. Der Einfluss des Westens
ist hier unverkennbar. Die gotische Form siebenbrgischschsischer Wehrtiirme hat sich an mancher rumnischen
Holzkirche erhalten, viele Turmdcher sind barock beeinflusst." Zum Schlusse sei der Wunsch ausgesprochen, class
diese Arbeiten rasch fortgesetzt werden mgen, um sich als
neues Kapitel in die europische Kunstgeschichte einzureihen."

Architekt E. DHUICQUE, Professor an der Universitt


Bruxelles, in seinem Briefe vom 6./XL 1931: Au point de
vue artistique, la plupart de ces modles sont charmants, et
beaucoup constituent des "oevres d'art de relle valeur. La
composition des clochers comporte une varit de dispositions
originales et une lgance de silhouettes vraiment rare. Mais
leur intrt n'est pas moindre au point de vue archologique.

Beaucoup de ces clochers ont des formes qui se retrouvent


exactement dans les provinces flamandes et qui sont totalement trangres aux rgions frangaises et italiennes."
Reichsantiquar Dr. S. CURMAN, Stockholm, in seinem
Schreiben vom 28./X. 1931: . . . ist es ganz ausserordentlich
interessant gewesen, diese reiche und eigenartige Architektur

kennen gelernt zu haben. Ich verstehe, als ich Ihr Buch


durchgesehen habe, dass es von hchster Bedeutung ist, dass
wir besser von den stlichen, sildstlichen und nordischen
Gegenden unterrichtet werden, die wir zum vollen Verstndnis der europischen Kunststrmungen kennen mssen. Wir
sind bis jetzt etwas zu einseitig auf West- und Mitteleuropa

eingestellt gewesen." Wie die Fden zwischen den verschiedenen Kulturgebieten gewoben sind, ist ja noch ziemlich
unklar. Mir scheint es, als ob die siebenbrgischen Kirchen
mehr mit den norwegischen zu tun haben, als mit den schwe48

www.digibuc.ro

dischen. tlber die ktzteren haben wir leider noch keine fibersichtliche Publikation."
Dr. S. ERIXON,, Konservator des Nordischen Museums in
Stockholm, in seinem Briefe vom 11./V. 1934: Meiner Meinung nach liegt der knstlerische Wert der siebenbrgischen
Holzkirchen gerade darin, dass die Schpfer dieser Kirchen
die knstlerischen Mglichkeiten des Holzes in einer sehr in-

teressanten Weise ausgenutzt haben und ihr historischer


Wert in ihrer reichen Entwicklung, die uns das knstlerische Wachsen erblicken lsst." Ich habe aber das Gefhl, dass in diesen Kirchen mehrere Charakterzge der
Nation zum Ausdruck gekommen sind, obschon sie in vielen
Beziehungen, und besonders betreffend den Baukrper, von
den gewhnlichen Kirchentypen Europas erinnern, vor allem

von den ost- und nordeuropischen Kirchen." Schliesslich


finde ich in diesen Kirchen eine Menge interessanter Thulichkeiten mit den Kirchen in Osteuropa und Skandinavien."
L. RtAU, Direktor des Franzsischen Instituts in Wien,
in seinem Briefe vom 9./XII. 1933: L'art de Transylvanie
est si mal connu, que vous rendez un grand service aux historiens en attirant l'attention sur ces glises en boi ou se
mlangent les influences du gothique et de l'art byzantin.
Cet art hybride plac au point de rencontre de deux
mriterait une Rude approfondu et A. Cluj vous tes
mieux place' que personne pour le faire."
P. PERDRIZET, Professor an der Universitt Strasbourg,
in seinem Briefe vom 4./VI. 1927: Comme ces glises roumaines des Carpathes sont mouvantes, et comme elles seraient capables d'inspirer peintres et potes!"
Z. BATOWSKI, Professor an der Universitt Warszawa,
in seinem Briefe vom 14./1. 1928: Votre exclusion du groupe

transylvanien au groupe hongrois parait tout A. fait juste."


J. STRZYGOWSKI, Professor an der Universitt Wien,

in seinem Buche A ltsl a vis che Kun s t", Augsburg,


1929, S. 59: Es freut mich, dass ein aus meinem Wiener
Institute hervorgegangener rumnischer Kunsthistoriker,
Coriolan Petranu, Professor in Cluj (Klausenburg), sich
ernstlich der Bearbeitung der alten Holzkirchen zugewendet
4

49

www.digibuc.ro

hat." In seinem Briefe vom 27.1IV. 1928: Mit Ihren Werken


ber den Holzbau haben Sie ja die Grundlagen selbstndig
geschaffen." In seiner Karte vom 1./V. 1927: Ich freue mich
wie Sie ber die Holzkirchen urteilen und glaube, dass wir
einer Meinung sind."
P. FRANKL, Professor an der Universitt Halle, in seinem
Briefe vom 18./11. 1932: ich bin jetzt berzeugt, dass wir
nicht nur die ,hohe' Kunst zu studieren haben, ebenso, dass
wir alle Lander gleichmssig erforschen mssen."

J. ALAZARD, Professor an der Universitt Alger, Museurasdirektor, in der Zeitschrift B eaux-Arts", Paris, 1933,

29./XII.: Die Architektur bestimmt auch die Rasse, denn


es gibt eine rumnische religise Kunst mit einer eigenen
Persnlichkeit und die nichts gleiches anderswo hat. Um
sich zu berzeugen, gengt Siebenbrgen durchzulaufen,
dessen Holzkirchen so merkwrdig sind

. .

."

L. HOMIER in seiner Arbeit: Le carref our des e mpir es mort s. Paris, 1931, S. 106: Sogar die Tiirme mit
den Galerien und Spitzhelmen der ehrwiirdigen Holzkirchen
diese Holzkirchen, die die Originalitt des rumnischen
Dorfes bilden erinnern an die Silhouette der Glockentiirme
unserer Bretagne."
K. HIELSCHER in seinem Werk R umnie n", Leipzig,
1933, S. XXVII. 260: Die Holzkirche von Fildul-de-sus im

Apusenigebirge zeichnet sich aus durch die Kiihnheit der


Turmkonstruktion. Dieser grazis schlanke Turm ist der
hchste aller Holzkirchen Rumniens. Die Anlehnung an
die Bauform der deutschen Kirchenburgen mit ihren Wehrtrmen ist unverkennbar. Es wiederholen sich der Wehfgang und die vier Ecktiirmchen; aber die ernsten, wuchtigen
Turmmassen der deutschen Verteidigungsbauten sind hier
ins Romanisch-Heitere abgewandelt und beweisen unstreitbar natrliches knstlerisches Gefhl des rumnischen Holzbaumeisters."
G. DUCKWORTH, Secretary to the Royal Commission on
Historical Monuments (England), in seiner Zuschrift vom

17./XII. 1931: Here we are particularly interested in your


survey of the wooden churches of the County of Bihor. In
50

www.digibuc.ro

England we have our own group of wooden churches which,


with one exception, are all of the framed type. In one of his
recent books Professor Strzygowski has made comparison
of them with your block-wood churches in Rumania."
P. HENRY, Direktor des Franzsisclien Instituts in Rumnien, in seiner Doktordissertation der Sorbonne: Les gl i-

s e s de la Moldavie du nord. Paris, 1930, S. 30-40:

Siebenbrgen bietet uns eine genug grosse Zahl von lieblichen Holzkirchen, welche einen entwickelten knstlerischen
Sinn und eine lange "Chung in der Kunst des Hol2es bezeugen.
Aber diese Kirchen erlauben uns nicht Schlsse zu ziehen.
Denn viele von ihnen zeugen von einem unstreitbaren gotischen Einflnss und von einer Nachahmung des Steinbaues.
Besonders ihr charakteristischer Glockenturm, ein viereckiger Turm, oben mit einer Art Erker, bekrnt durch einen
sehr spitzigen Turm, ist genau einem in Zentral-Europa und
besonders in der Schweiz blichen Turmvorbild nachgebildet.
Es gibt viele Chancen, dass wir-hier mit relativ jungen Vorbildern zu tun haben, die nicht den primitiven Typus wieder-

holen und die das Ende einer Kunst bieten." Diese siebenbrgischen Kirchen, wie ihre Schwestern aus der Walachei
und Moldau besttigen wenigstens die Verbreitung und den
Entwicklungsgrad der Holzarchitektur in den rumnischen
Lndern und die knstlerische Tchtigkeit der Bauern, die
sie errichtet haben. Man spiirt dort eine lange Tradition ..."
Henry erwhnt die Gewohnheit, Holzkirchen von einem Ort
in den anderen zu versetzen (wir finden das in der Moldau,
aber auch in Siebenbrgen), und befasst sich mit der Holzkirche des Grnders der Moldau, Dragos aus Maramures, die
von Volovt nach Putn bertragen, trotz der Erweiterungen
und Zustze bis heute aufrechterhalten geblieben ist." Dieser
Typus eines Dorfhauses, welcher sich usserlich fast gar nicht

von den anderen Dorfhusern unterscheidet als durch die


Zeichen der Weihung zu Kultuszwecken, ist sicherlich ein
sehr alter, primitiver Typus, bewahrt durch eine lange Tradition und dessen Ursprung vielleicht bis auf die ersten Versuche des organisierten rumnischen ffentlichen Lebens zu-

rckgeht." Er sagt weiter fiber den Holzbau: Sonst bedeutet dieser keine durch die Verhltnisse gezwungene In-

51

4*

www.digibuc.ro

ferioritt. Es gibt eine Zivilisation des Holzes, wie es eine


Zivilisation des Steines gibt. Es ware nicht sehr genau zu
sagen, dass die zweite die erste besiegt htte. Das ist so bei
uns und in der Mittelmeerwelt; aber berall wo der Wald
herrscht, hat die Kunst des Holzes Meisterwerke erzeugt."
Henry gibt eine gegenseitige Beeinflussung des Holzes und
des Steines zu. Den trikonchen Grundriss sieht er als sptere Erfindung an, welche zweifellos vom Berge Athos durch
Vermittlung der Schiller Nicodims gekommen ist; dieser

Grundriss ist sonst ziemlich selten, sogar bei den jiingsten


Holzkirchen. Die Ornamentik und das kirchliche Mobiliar

wiederholen im allgemeinen die gelufigen Motive der


Bauernkunst: Einige mit dem Beil geschnittene Rosetten,
einige sechsarmige Sterne, einige geometrische Zeichnungen,

das ist das Wesentliche des Mbeldekors und der Bauernhuser. Das sind sehr alte, thrakische, prhellenische, sogar prhistorische Motive. Diese traditionellen, Tausende
von Jahren unberhrt aufbewahrten Motive haben gewiss
das Wesentliche der Ausschmiickung der ursprnglichen
moldauischen Kirchen gebildet." Der Rumne ist wesentlich konservativ und traditionell. Diese Volkskunst hat ohne
grosse nderung bis auf unsere Tage fortgelebt, ebenso wie
der Holzbau sich neben dem Steinbau aufrechterhalten hat."
*

ilbersieht man die angefhrten Ansichten der Gelehrten,


so lassen sich ohne weiters Schlsse ziehen, die das Problem

der siebenbrgischen Holzkirchen in ein schrferes Licht

stellen. Was leuchtet aus den zitierten Ansich-

ten hervor7 Dass sie einstimmig den kiinstlerischen und historischen Wert der siebenbrgischen Holzkirchen anerkennen, einige
enthalten ungemein hohe Lobsprche. Was
die Originalitt und den nationalen Charakter dieser Denkmler betrifft, muss man betonen, dass sie beide nicht nur in keinem einzigen Falle geleugnet werden, sondern im
Gegenteil expressis verbis anerkannt wordensind; wir erfahren aus ihnen, dass unsere Holzkirchen
52

www.digibuc.ro

etwas hervorragend Originelles" (Weber), eine selbstndige


Bauweise, die man spezifisch rumnisch nennen kann" (Steinbrucker), unverdorbenen schpferischen Sinn" (Platz), Widerspiegelung der Volksseele", etwas liberaus volkstiimliches

Nr. 12.

tgelo*%*cosi

und erdverbundenes" (Bloch), ,,eine eigene Persnlichkeit5


die nichts gleiches anderswo hat" (Alazard), mehrere Charakterziige der Nation" (Erixon), den eigentlich nationalen
Stil der siebenbiirgisch-rumnischenKirchenbaukunst" (Roth),

tharakteristische rumnische Baukunst" (Treiber), einen


uralten Typus" (Meyer) , eine lange rbung in Holz", kei53

www.digibuc.ro

nen primitiven, sondern entwickelten Typus", , eine lange


Tradition" (Henry) ; eine beraus charakteristische Note",
einen uralten Blockbau in diesen Gebieten" (Adler), eine
Weiterentwicklung cies Quadrates" (Strzygowski), Originalitt" (Romier) bedeuten. Es ist gut, diese Unterstreichungen
des nationalen Charakters, der Bodenstndigkeit, der Originalitt angesichts der anzufhrenden ungarischen Ansichten hervorzuheben.
Fassen wir nun kurz die von den Rezensenten hervorgehobe-

nen kiinstlerischen Qualitten der Holzkirchen


zusammen, nennen wir nur jene, die von ihnen besonders be-

merkt wurden! Welches sind sic'? Nach Platz die wesenhafte Reinheit in bezug auf Synthese von Raum, Baustoff
und Bauform", das Verwachsensein mit der Landschaft",
die wrdige und zweckliche Lsung des Problems", die
Bilder und Detaildarstellungen, Konstruktion, Einzelheiten
und Aufnahmen." Steinbrucker bewundert die knstlerische Durchbildung des Ganzen und der einzelnen Teile, die
Klarheit des Umrisses, die Proportionen, die Festigkeit der
Bauart, die sorgfltige Zeichnung, den Wechsel von Licht
und Schatten, die harmonische Verschmelzung mit der Umgebung, das Geheimnisvolle, die Gewalt und die Anmut des

Ganzen." Adler lobt diese krftigen Gebilde von sehr abwechslungsreicher und oft recht reizvoller Formgebung",
die beraus reiche Ornamentik, die Schmuckfreudigkeit."
Treiber konstatiert, wie diese Kirchen sich wundervoll in
die sie umgebende Natur einfgen, bei den Trmen neben
der Erfllung rein kirchlicher Anforcierungen auch knstlerisch mustergltige Leistungen, dann auch die reiche Verzierung. Dhuicque findet in der Komposition der Glockentiirme eine Mannigfaltigkeit von originellen Dispositionen
und eine wirklich seltene Eleganz der Silhouette, viele von
den Holzkirchen sieht er als Kunstwerke von reellem Werte
an. Hielscher lobt die Kiihnheit der Turmkonstruktion, seinen grazis-schlanken Charakter. Roth findet bemerkenswerte Proben der besonderen Begabung des rumnischen
Volkes in der Holzschnitzerei, architektonisch und knstlerisch Tchtiges in den Holzkirchen. Meyer hebt den grossen Reichtum des Kerbschnittornamentes hervor. Curman
54

www.digibuc.ro

spricht von einer reichen und eigenartigen Architektur."


Erixon lobt die Ausnutzung der knstlerischen Mglichkeiten des Holzes in einer sehr interessanten Weise. Platz
sieht in den rumanischen Holzkirchen ein reichhaltiges
Anregungsmaterial, das vorteilhaft inspirieren kann, Per-

drizet findet sie rhrend und geeignet, zu inspirieren.


Mehr Lob kann diesen Denkmalern wirklich nicht zuteil

werden, hchstens knnten wir noch die enthusiastische Bewunderung von Schulcz hinzufgen. Auch dies soll den ungarisch-ukrainischen Rezensenten vor Augen gehalten
werden.

Bezglich der Konstruktion der Zusammen-

ange der Holz- und Steinbauten mssen wir bemerken,

dass nur zwei von den Rezensenten unsere Holzkirchen von


dem Stein- und Backsteinbau abhngig machen: Weber und
Henry. Dieser letztere gibt aber such eine gegenseitige Be-

einflussung zu, des Holzes auf den Stein und umgekehrt;


aber ausser dem Turm kann er such keine Einwirkung der
Steinarchitektur nachweisen. Es ist vollkommen gerecht,
wenn Henry den Ursprung der Holzkirche in dem Bauernhause des Dorfes sucht. Weber betrachtet Siebenbrgen als
Obergangsland, wo sich in der Kunst zwei Kulturen kreuzen:
die des Abendlandes und des Ostens, diese Bemerkung trifft
den Kern der Sachlage. Er spricht auch von einer Umsetzung
einer hohen, alten Kunstsprache in primitive Volkssprache,
(was wir aber nur beim Turm und bei den Malereien festgestellt haben). Rau sieht ebenfalls und mit vollem Recht das
Zusammentreffen von zwei Zivilisationen, den Einfluss der
Gotik und der byzantinischen Kunst. Male findet als merk-

wrdig diese Mischung der Einflsse. Einige Rezensenten


haben versucht, Zusammenhange, Ahnliehkeiten mit der Architektur anderer Lander zu konstruieren. So glaubt Damm
in unseren Kirchen den Ausklang der nordeuropischen
Kirchenbaukunst zu seheni 7(1-m1ichkeiten mit der schlesischen. Curman ist der Ansicht, dass unsere mehr mit den
norwegischen als mit den schwedischen zu tun haben. Erixon
findet in diesen Kirchen eine Menge von interessanten hnlichkeiten mit den Kirchen in Osteuropa und Skandinavien.

Batowski findet das Ausschliessen der siebenbrgischen


55

www.digibuc.ro

Gruppe von der ungarischen durchaus gerecht. Dhuicque bemerkt die Gleichheit der siebenbrgischen und flandrischen
Trme, Henry die genaue Wiederholung des in Zentraleuropa
und besonders in der Schweiz blichen Turmes, Romier er-

innert an die Silhouette der Glockentrme der Bretagne.


Hielscher bemerkt die Anlehnung an die schsischen Kirchenburgen, Adler gelegentliche westeuropische Einflsse bei der

Turmform, die Herbernahme des Schindeldaches von den


Franken am Rhein. In der Ornamentik der Holzkirchen sieht
Henry sehr alte Motive: thrakische, vorhellenische, prdhistorische, welche sich bis heute fast unverndert als bliche Motive der rumnischen Bauernkunst erhalten haben.
Treiber betraehtet das Flechtband, das gedrehte Seil, die

drehende Rosette, den Kerbschnitt als echt germanische


Zierformen der Vlkerwanderungszeit, nach ihm sollen die
Gepiden, die Mosel- und Rheinfranken einen ungeheueren
Reichtum an Formen aus ihrer nordischen Heimat mitge-

bracht haben, der befruchtend fr die Baukunst der Rumnen gewirkt haben soll. Meyer sieht die Kerbschnittornamente der Tiiren in der Ornamentik der Lombardei und
der oberrheinischen Bauten des Elsass in Stein bersetzt.
nbersieht man diese Ausserungen bezglich der Konstruktion der Zusammenhnge, so kann man in ihnen wichtige
Anhaltspunkte fr die zuknftige, eingehendere Forschung
Linden. Leider fehlen bis jetzt enschpfende Einzeluntersuchungen diesbezglich, und so ist eine allgemein - vergleichende Betrachtung derzeit unmglich. Im gegenwrtigen
Stadium knnen also die obigen Ausserungen eher als Anregungen, Impressionen, Suggestionen gelten, die um so bedeutender sind, je grsser die sich aussprechende Persnlich-

keit ist. Es leuchtet aus ihnen klar hervor,

dass bei unseren Holzkirchen mit Ausnahme des Turmes nirgends von einem ausgesprochenen, unabnderlichen fremden Einfluss, noch weniger von einer Herbernahme
oder Wiederholung eines fremden Typus
oder Charakters die Rede seinkann, sondern
nur von zuflligen, weiten hnlichkeiten,

besser: Verwandtschaften, die gengend


56

www.digibuc.ro

grossen Raum fr die Entfaltung knstlerischer Originalitt lassen; sie haben trotz
der Verwandtschaft einen anderen Charakter, wie von mehreren Forschern behauptet

wur d e. Auch bei der rbernahme der Turmform von den


Sachsen Anderte man sie grndlich, bersetzte man ihre
Wuchtigkeit ins Romanisch-Heitere, wie Hielscher richtig
beobachtete. Hier sei bemerkt, dass bei vielen schsischen
Kirchenburgen die Galerie auch heute aus Holz besteht,
z. B. in Homorod, Viscri, es haudelt sich also nicht um die
rbersetzung einer Steinform in Holz. Was in die Augen

fllt, ist die Tatsache, dass k einer v on den so z ah 1-

reichen Rezensenten etwas von einem ukrainischen oder ungarischen Einfluss erwhnt;
im Gegenteil gibt Steinbrucker einen rumnischen Einfluss
bei den Ruthenen der Podkarpacka Rus zu und findet Batowski die Ausschliessung der siebenbiirgischen Gruppe von
der ungarischen vollkommen berechtigt. Hinsichtlich des Ursprungs des siebenbrgischen Holzbaues vertritt Strzygowski
einen sehr annehmbaren Standpunkt, indem er in Osteuropa
eigene, autochthone Elemente des Holzbaues sieht, die nicht
durch deutsche Kolonisten eingefhrt werden mussten, wie
Haas frher glaubte. (Siehe Altslavische Kunst" und Die
Holzkirchen in der Umgebung von Bielitz - Biala". Posen,
1927, S. 36.)

Um so weniger kann man Treibers Hypothese, dass in der


rumnischen Holzbaukunst der germanisch-deutsche Einflues als schpferisch und richtunggebend angesehen werden

muss, annehmen. Es ist mglich, dass die Gepiden und


Franken Formen und Ornamente in der Vlkerwanderungszeit mit sich brachten, aber wer knnte beweisen, dass der
Kerbschnitt, das Fleehtband, das gedrehte Seil ausschliesslich germanische Motive seien und class sie nicht hier wie
anderswo, wo Reichtum an Holz vorhanden, entstehen konnten. Strzygowski, der doch ein grosser Fachmann auf diesem
Gebiete ist, wagt nirgends diese Behauptung oder Vermutung
Treibers zu machen, auch die anderen deutschen Rezensenten
nicht. Es scheint, dass in dieser Hinsicht Henry der Wahrheit nher steht. Wir sind in der glcklichen Lage, nusere
57

www.digibuc.ro

Holzkirchen mit denen Schlesiens zu vergleichen, da wir


diesbezglich gute Publikationen besitzen. Die Grundrisse
der Kirchen von Alt-Rosenberg, Kotschanowitz, Pawlau sind

mit den unsrigen verwandt, wenn auch nicht identisch,


ausserdem sind die Kirchen hier wie dort Blockbauten, nur
der Turm Stabbau. Das Aussehen der Kirchen von Brgsdorf, Rosenberg (S. Anna) ist mit dem unserer Kirchen verwandt, aber wieder nicht dasselbe. Der gotische Helm der
Kirche von Braunau ist mit den siebenbrgischen verwandt.
Weitere Verwandtschaften: das Ersetzen der Turmgalerie
mit Fenstern und Brettern, die seitlichen Pultdcher, die im
Vergleiche zum Schiff niedrigere Apsis, die offenen Galerien
um die Kirche, die malerische Lage auf einem Thigel inmitten
des Friedhofs, die zwei Typen des Turmes, der gotische und
der barocke. Die Unterschiede sind aber unseren Holzkirchen
gegenber ebenso zahlreich: ausser den basilikalen, haben

die Westslaven auch zentrale Anlagen, auch kreuzfrmige


und mit mehreren Schiffen; alle haben eine separate, gewhnlich an der Nordseite des Chors errichtete Sakristei; die
Mehrzahl der Kirchen hat eine flache, einfache Decke statt
Tonnengewlben, die Konstruktion des Turmes ist eine andere; er hat selten eine offene Galerie und steht isoliert neben
der Kirche oder nur vor der Westfassade, obne in einer organischen Verbindung mit ihr zu sein, im Gegensatz zu Siebenbrgen; ausser dem Westturm haben die schlesischen
Kirchen einen unvergleichlich kleinen Dachreiter. Von rein
knstlerischem Standpunkte sind ihnen die siebenbrgischen
Holzkirchen berlegen: die Komposition ist einbeitlicher, geordneter, die Turmvariationen zahlreicher, die Absiden von
grsserer Mannigfaltigkeit, der knstlerische Schmuck reicher und feiner, die Verbindung des Turmes mit dem Schiffe
ist vollkommener, haxmonischer. Kurzum: aus diesem Vergleiche wird ersichtlich, dass die Unterschiede ebenso zahlreich sind wie die verwandten Zge, beide scheinen zwei von-

einander unabhngige, nationale Ausdrucksweisen, Typen,


Gruppen im Blockbau zu sein.
Wir werden nun zum Schluss separat die ungarischen und
ukrainischen Ansichten behandeln, und zwar aus dem Grunde,
58

www.digibuc.ro

weil sie zu allen sonstigen Stellungnahmen auslndischer Forscher im Gegensatz stehen. Beiden wurde 1934 durch den Verfasser in je einem Zeitschriftartikel ausfhrlich geantwortet

(S. The Art Bulletin" und Wind romnesc"), es sollen also


hier nur ihre Behauptungen besprochen werden. Rezensent

Nr. 13.

G. S.

(Gza Supkal) schreibt in den U ngarischen

Jahrb ii cher n", Berlin-Leipzig, 1933, XIII. 1-2: die

energische Betonung der Lngsrichtung im Aussenbau durch


das Hinsetzen des Dachreiters an die Westfassade und den
straffen Zug des Daches, wie auch im Innenraum durch das
Tonnengewlbe, bei konsequenter Ausschaltung der dem by59

www.digibuc.ro

zantinisch beeinflussten rumnischen Steinkirchenbau wohlbekannten byzantinischen Kuppel, weisen diese Bauten als
knstlerische Gesamtschpfung einer westeuropischen Kultursphre zu und stellen sie als Gruppe in einen grossen Zusammenhang mit den westlich beeinflussten Holzkirchen Osteuropas (im Gegensatz zu den byzantinisierenden Kuppelholzkirchen). In diesem Rahmen kann etwaige nationale Besonderheit der Denkmler nur Variante, nicht aber Ursprung bedeuten. Damit soll das komplizierte Problem des Ursprungs
der siebenbrgischen Holzkirchen natrlich nur angedeutet
sein!" In dieser Auffassung sind zwei Irrtiimer wahrzuneh-

men: erstens sind die Argumente einer Zuschreibung der


siebenbrgischen Kirchen einer westeuropischen Kultursphre unhaltbar, zweitens kann man unmglich unsere Holzkirchen nur als Variante z. B. der schlesischen, slovakisehen
betrachten; wir haben das oben beim Vergleich mit den schlesischen festgestellt, jedermann kann sich davon durch einfaches Blttern in den Albums der schlesischen und rumnischen
Holzkirchen berzeugen. Unsere bilden eine Gruppe fr Bich,
die rumnische, ihr Ursprung weist auf dieses reichbewaldete
Land, der abendlndische Einfluss ist sptere, oberflchliche
Zutat und beschrnkt sich auf den Turm. Die Lngsform erklrt sich allein aus dem Zweck, aus Kultusforderungen, die
eine Dreiteilung vorschreiben, welche in dem Viereck knstlerisch ungeniigend durchfhrbar ware. Das Tonnengewlbe
hat seinen Ursprung im Holzbau, konnte also um so weniger
von den abendlndischen Bauten bernommen werden, da sie
es in Siebenbrgen weder in der romanischen noch in der
gotischen Periode besassen. Der einzige wahrscheinlich west-

liche Einfluss bleibt der Westturm, der aber auch bei den
Holzkirchen Bessarabiens (z. B. Nimoreni) und der Walachei
(Turburea, Copceni) zu finden ist.

In Anlehnung an meine Mitteilungauf dem1 3. I n-

ternationalen Kunsthistorischen Kongress

von Stockhol m, 1933, wo ich den alten Fehler, die rumnischen' Holzkirchen als ungarisch" zu bezeichnen, richtiggestellt habe, haben sich drei ungarische Redner, von denen
der eine t. ao. Professor fr schwedische Literatur in Debrecen ist, geussert. Den Wert dieser usserungen kennzeich60

www.digibuc.ro

net am besten die Intervention des Universittsprofessors


I. NISTOR, der darauf hinwies, dass es sich hier nicht um
politische und nationale Fragen handle, sondern um reine
Kunstfragen". Museumsdirektor Z. TAKACS, Dozent fr

ostasiatische Kultur und Kunst an der- Universitt von


Nos, behauptete nicht mehr, wie frhere ungarische Schriftsteller, dass die siebenbrgischen Holzkirchen ungarisch"
seien, sondern suchte den nationalen rumnischen Charak-

ter dieser Kunst zu verdunkeln, indem er bemerkte: Die


in Rede stehenden Holzkirchen sind Randerscheinungen
in engstem Sinne des Wortes. Ihr Tonnengewlbe ist stlicher, byzantinischer, letzten Endes iranischer, der Turm
westlicher Herkunft. Die Bauwerke sind also eigentlich nicht
nationale, sondern regionale Erscheinungen." Er empfiehlt

Vonicht in der Bezeichnung nationale Kunst". In meiner


Antwort auf dem Kongress betonte ich, class diese Vorsicht
eher den ungarischen Kunsthistorikern der Nachkriegszeit

zu empfehlen sei, die alles, was in der Kunst durch die


Sachsen, Zipser und sonstige Deutsche im einstigen Ungarn
geschaffen worden sei, konsequent und bewusst als ungarisch" bezeichneu, was eine grosse Ungerechtigkeit sei. Die

Holzkirchenkunst der Siebenbrger Rumnen ist deshalb


eine nationale, weil sie sich von dem Stil aller umgebenden
Vlker unterscheidet (Ukrainer, Slovaken, Polen usw.), weil
sie infolge der reichen Wlder und der grossen Vorliebe der
Rumnen fr Holzbau bodenstndig ist; dann haben in Siebenbrgen nur die Rumnen Holzkirchen. Sie sind die Besteller und die Ausfiihrenden. Wenn in diesem Fa Ile nicht,

so knnen wir berhaupt in Europa von keiner nationalen


Kunst sprechen. tber den Ursprung des Tonnengewlbes und
des Turmes haben wir uns oben auseinandergesetzt. Die zwei
anderen ungarischen Redner sind wissenschaftlich zu wenig
ernst, um auf sie hier Rcksicht zu nehmen; anstandshalber

wurde ihnen auf dem Kongress geantwortet (Siehe: XIII.

Congrs International d'Histoire de l'art.

Act es du Congr6 s. Stockholm, 1933, S. 132-34). Um


so weniger kann man hier dem Rezensenten der ungarischen

Zeitschrift S zzado k" (Budapest, 1933, LXVII. 7-8,


S. 315-19), der mir ungemachte, absurde Behauptungen zu61

www.digibuc.ro

schreibt, um sie dann siegreich zu bekmpfen, die Ehre einer


Rcksichtnahme erweisen. Ich habe dem jungen Anfnger
in einer rumnischen Provinzzeitschrift (G-nd romnesc",
Cluj, 1934, II. 4) als Professor den entsprechenden Unterricht
erteilt.
Fasst man die Essenz der ungarischen Meinungen zusammen, so bemerkt man in ihnen zwei gemeinsame Tendenzen:
1. Die Leugnung oder wenigstens die Verdunkelung des rumnischen Nationalcharakters durch erzwungene Argumente,

durch tnende Worte, wie Variante der westeuropischen


Kultursphre", regionale Erscheinung", Randerscheinung".
2. Das Ausweichen vor einer Wrdigung der rein knstlerischen Qualitten der in Rede stehenden Monumente. Aber
fragen wir: bedeuten die angefhrten tnenden Worte eine
Kunst ohne Nationalcharakter, schliessen sie diesen aus, ist
es eine Kunst ohne eine bestellende und ausfhrende Nation,
hat sie nicht einen besonderen, unterscheidenden Charakteri

Man sieht, wie unhaltbar die ungarischen Einwendungen


&incl. Sie stehen allein und bilden eine diskordante Note in
der allgemeinen Anerkennung des Kunstwertes und des rumnischen Nationalcharakters der behandelten Denkmler.
In den angefhrten ungarischen Meinungen kann man, wie
auf allen Gebieten seit Angliederung Siebenbrgens an Rumnien, hinter den scheinbar wissenschaftlichen Grnden
leider nur die Tendenz verspiiren, die rumnischen Werte
herabzusetzen und zu vermindern. Eben dieser tendenzise
Charakter, die politische Note, die den Hintergrund der ungarischen Stellungnahme bildet, verhindert uns, ihren Ansichten eine wissenschaftliche Bedeutung zuzuschreiben oder
sie allzu ernst zu nehmen. Sie sind Dokumente einer Men-

talitt und einer Zeit. Doch wird der Stahl im Feuer gehrtet.
Auf die zwei ukrainisch gefrbten Rezensionen habe ich in
der Zeitschrift The Art Bulletin" (Chicago, 1934) ausfhrlich geantwortet; vollstndigkeitshalber soll aber hier wenigstens kurz ihre Stellungnahme und meine Antwort skizziert

werden. AL. SUSHKO in T he Ar t Bull eti n" (1933,


XV. 1, S. 86-88) betrachtet I. die Ukraine als Mittelpunkt
des alten Holzbaues, nach ihm 'Boll sich der Stil der uralten
62

www.digibuc.ro

ukrainischen Tempel in allen Richtungen verbreitet haben:


nach Armenien, Iran, Indien, nach dem griechischen Osten,
nach dem ganzen Norden Europas, endlich nach Amerika;
der siidstliche Zweig dieses Stromes soll sich in Siebenbiirgen entleert haben. II. Siebenbrgen soll seine rumnische
Zivilisation aus der Ukraine erhalten haben. Ausser diesen
zwei kiihnen Behauptungen gibt es wieder andere, die keinen
grsseren Wert haben als den der Irrtmer, und zwar 1. dass
die siebenbrgischen und ukrainischen Holzkirchen gleich
seien; 2. dass der kuppellose siebenbrgische Typus dem
ukrainischen, vor allem dem vorgeschrittenen podolischen
gegeniiber primitiv sei; 3. dass die Zahl der rumnischen

Holzkirchen progressiv sich verrnehre, je nher sie dem


ukrainischen Zentrum seien; 4. dass Siebenbrgen von Lww
und Kiew kirchlich abhngig gewesen sei; 5. spricht der Re-

zensent vom ukrainischen Gebiet von Stmar und Maramures". Nehmen wir nun Ste Hung zu diesen Behauptungen.
Der Rezensent zitiert oft als Autoritt, um seine B ehauptungen zu verstrken, Strzygowski. Aber in dessen Werken
kann man nirgends auf die Idee kommen, dass die Ukraine

ein centrum muncli" des Holzbaues wre. Im Gegenteil


schrieb mir Strzygowski am 23./XI. 1933: Es ist natrlich
unsinnig, die ukrainischen Holzkirchen fr die rumnischen
als Ausgangspunkt anzusetzen." Welches ist die Sachlage bezglich des Stils der rumnischen und ukrainischen Holzkircheni Machen wir zuerst eine Feststellung: fr die Ukraine
ist der Kuppelkirchentypus charakteristisch, fr Siebenbrgen der Typus mit dem Westturm. Den Anfang jeder entwickelten Baukunst, so auch der Holzkirehen von der Ukraina
und von Siebenbrgen, bildet der reine Nutzbau, bei welchem
schwerlich von einem nationalen Charakter zu sprechen ist,
da der Holzbau als solcher berall zu Hause ist, wo Reichtum

an Holz vorhanden. Es ist nach den Darlegungen Strzygowskis wahrscheinlich, dass sowohl die ukrainischen, wie
auch die siebenbrgisch-rumnischen Holzkirchen als Ausgangspunkt den quadratischen Grundriss und den Blockbau
hatten; aber dass dieser primitive slavische Tempel mit dem
siebenbrgischen identisch gewesen ware und dass die Rumnen ihn von den Ukrainern bernommen htten, ist eine
63

www.digibuc.ro

verwegene Hypothese. Aus den quadratischen Tempe ln hat


sich bei den beiden Vlkern mit der Zeit eine nationale Baukunst entwickelt durch Bevorzugung gewisser Formen, Konstruktionen, welche mehr dem Geiste des betreffenden Volkes
'entsprechen. So entwickelte sich in der Ukraine der podolische Typus mit den Kuppeln, in Siebenbrgen die Basilikaform mit dem Turm, zwei ganz verschiedene Stile im Rahmen
des Blockbaues. Eine Ausnahme bilden nur die mit den unseren identischen ruthenischen Holzkirchen dicht an. der rumnischen Grenze, die
nachdem sie anderswo im ukrainials eine Ausstrahlung des
schen Gebiet nicht vorkommen
rumnischen Stils anzusehen sind, wie das auch von Steinbrucker angenomMen wurde; in diesem ruthenischen Gebiete
leben auch heute Tausende von Rumnen. Zaloziecky, gleichfalls Ruthene, zeigte, dass dieser Stil seinen Ursprung in Siebenbrgen hat. Zu Punkt 2 soll bemerkt werden, dass Strzygowski in dieser sulenlosen Basilika eine Weiterentwicklung
des Vierecks sieht, also nicht eine primitive Form, sondern
eher, wie Schulcz und Henry glauben, eine vollkommen entwickelte Holzbaukunst. Durch nichts knnte man klarlegen,
dass die podolischen Holzkuppelkirchen einen entwickelteren,
vorgeschritteneren Stil reprsentieren sollten als die siebenbrgischen, die architektonischen Details scheinen eher in
Siebenbrgen enwickelter zu sein. 3. Wie unhaltbar die Behauptung von Sushko ist, beweisen die holzkirchenreichen
Komitate sdstlich und stlich von Arad: Hunedoara, Cluj,
Turda, Mures, die weit entfernt von den Ruthenen liegen; sie
erhielten sich dort, wo die Gegend reich an Wldern, arm an
Gtern und Kultur ist, gleichgltig, ob sie nahe oder entfernt
4. und II. Von einer kirchlichen
von den Ukrainern liegen.
Abhngigkeit Siebenbrgens von Lww und Kiew wissen
die rumnischen Historiker nichts, sie weisen eine solche
Hypothese ab, ebenso weisen die rumnischen Historiker und

Literaturhistoriker die Hypothese einer Ableitung der rumnischen Zivilisation von der Ukraina als unbegrndet zurck; zwei bekannte Autoritten auf diesem Gebiete: S. Puscariu und I. Nistor haben sich diesbezglich klar geussert.

Von einem ukrainischen Gebiet von Stmar und Maramures" zu sprechen, ist eine Verwegenheit: von den 50 Dr64

www.digibuc.ro

fern von Maramures gibt es nur in dreien auch ruthenische


Einwohner, in Stmar kennt die ungarische Monographie
Borowskys nur 234 Ruthenen.

Nr. 14. (..5`"))

Sushkos Auffasung knnte man ruhig ukrainoze ntriseh nennen. Dieselbe Auffassung, wenn auch in milderer Form, meldet sich auch in der Rezension von J. MYS-

MATEO in der Zeitschrift B yzantinoslavic a", Praha,


5

65

www.digibuc.ro

1931, III. 2, S. 525-27, und zwar 1. durch angebliche, ruthenische Herkunft der rumniscben Holzschnitte; 2. durch die Behauptung, dass die Skulpturen der rumnischen Holzkirchen
bei weitestem das Niveau der Arbeiten dieser Art in den karpatho-russischen Kirchen nicht erreichen, um so weniger die

der galizischen Kirchen"; 3. vertritt er dieselbe irrtmliche


Vermutung bezglich der Verbreitung der rumnischen Holzkirchen, wie Sushko, die von uns beim Punkt 3 abgewiesen
wurde.
Solche Behauptungen bleiben so lange leer und
wibegrndet, als er nicht Beweise dafr bringt, denn die bisherigen ukrainischen Publikationen sagen das Gegenteil, z. B.

von den Holzschnitzereien der Kirchen. Auch in der Hinsicht irrt er sich, wenn er glaubt, dass die Wandmalereien
unserer Holzkirchen mit den rumnischen der Bukowina in
Beziehung stehen; die Inschriften bezeugen mehr den Zusammenhang mit der Walachei.
Sonst gehrt Myslivec im
Gegensatz zu Sushko zur Schule, die die Holzkirchen durch

die Steinkirchen erklrt. Es ist hier nicht der Ort, dieses


allgemeine Prinzip zu widerlegen, es wurde bereits von anderen getan. Ausser dem Turm finden wir bei unseren
Kirchenbauten keinen abendlndischen Einfluss, ferner ist
der schsische Einfluss bei dem Turm nicht so unbedingi
sicher, wie Myslivec behauptet, denn auch der dakisch-rmische Wehrbau kennt wie ich das in dem Aufsatz der Iorgaalle drei charakteristischen
Festschrift dargelegt habe
Merkmale des schsisch-rumAnischen Turmes: 1. den Wehrgang, 2. den pyramidalen Helm und 3. die vier Ecktrmehen.

Es fehlt nur fr den Forscher infolge des undauerhaften


Materials, des Holzes, die Kontinuitt der therlieferung
und die harmonische Einschmelzung des Turmes in das
Baugebilde.
Wenn wir alle Wrdigungen und usserungen der fremden

Forscher miteinander vergleichen und die letzten Kon-

sequenzen ziehen, knnen zwei Resultate festge-

stellt werden: erstens haben die rumnischen Holzkirchen Siebenbrgens ein ausserordentlichesInteresseerweckt,zweitens
ist dieses Problem fr die Wissenschaft in
ein helleres Licht gestellt worden, beson66

www.digibuc.ro

ders was die knstlerischen Qualitten und


den rumnischen Charakter betrifft. Diese

letzteren zwei Fragen wurden von ihnen nicht nur in keinem


einzigen Falle geleugnet, sondem expressis verbis anerkannt.
Sollten sich alle diese zweiundvierzig Gelehrten geirrt und
nur die fnf (Ungarn und Ukrainer) das Richtige getroffen
haben? Das ist schwer zu glauben, besonders wenn man die
politische Unterlage kennt. Zweifellos sind aber fr uns und
jedermann die unparteiischen, uninteressierten usserungen
der ersteren massgebend, nicht die feindlichen und grossmannsschtigen der letzteren.

Nachtrag.
Nach der Drucklegung des vorliegenden Aufsatzes bekam
der Verfasser das Belegexemplar der Besprechung des Prof.

L. BRnHIER von der Universitt Clermont-Ferrand, er-

schienen in J ourn al des S av a nt s" 1934, aus wel-

cher
infolge ihrer Wichtigkeit
wiedergegeben werden sollen:

die nachfolgenden Zeilen

un art original et populaire, qui a exerc son influence


sur l'architecture de pierre elle-mme." magnifique album
d'excellentes reproductions" elles reproduisent des types trs
anciens, remareables par la simplicit du plan, qui prsente
cependant pas mal de variantes, par la solidit des panneaux
de chne assemble's, par le caractre pittoresque de leur sil-

houette et le traitement artistique de leurs Mails." ces


modestes glises intressantes et mme mouvantes."

5*

67

www.digibuc.ro

Conspect

bersicht

I. Recenzii striline
I. Auslndische und nichtrumiinische Rezensionen
1. Denkmalpflege und Heirnatschutz" Berlin, 1929, Jahrg. 31, Heft 1-2.
S. 15.

2. Die Denkmalpflege" Berlin-Wien, 1932, XXXIV. 6. S. 238-9.


3. Die Christliche Kunst" Mfinchen, 1932, XXVIII. 5, S. 159-60.
4. Schweizerische Bauzeitung" Zrich, 1934, B. 103, Nr. 5. S. 62.
5. Kunst und Kirche" Berlin, 1932, IX. 3, S. 72.
6. Das Werk" Zrich, 1932, 19, 10. S. XXXII.
7. Deutsche Bauhtte" Hannover, 1932, 24, S. A 200.
8. Bauamt und Gemeindebau" Hannover, 1933, 15, 2, S. A 20.
9. Die Weltkunst" Berlin, 1932, VI. 27, 4.
10. Korrespondenzblatt" Sibiu Hermannstadt), 1928, LI, 1-2. S. 26.
11.
1927, L, 12, S. 181.
1)
12. Klingsor" Braov (Kronstadl), 1927, IV, 8, S. 316.
13.
1932, IX. 7, S. 278.
If
1)
14.
1927, IV. 7, S. 280.
I)
1)
15. The Art Bulletin" New-York, 1933, XV. 1. S. 86-88.
11

16. Byzantinoslavica" Praha, 1931, III. 2, S. 525 7.


17. Ungarische Jahrbcher" Berlin-Leipzig, 1933, XIII. 1-2.
18. Szzadok" Budapest, 1933, LXVII. 7 8, S. 315-19.
19. Byzantion" Bruxelles, 1931, VI. II. S. 706.
20. Deutsche Politische Hefte" Sibiu, 1927, 7, 5-6, S. 123.
21. Revue Historique de Sud-Est-Europen" Paris-Bucarest, 1931, VIII.
7 9, S. 251.
22. Il Lavoro d'Italia" Roma, 1928, VI. 3 IV. S. 3.
23. Przeglad Powszechny" KrakOw, 1934, T. 203, Nr. 607 8, S. 199-202.
24. Siebenbrgische Vierteljahrsschrift" Sibiu, 1931, J. 57, Nr. 2 3,
S. 237-41.
25. Erdlyi Irodalmi Szemle" Cluj, 1929, VI. 1-2, S. 156.
26. Erdlyi Hirlap" Arad, 1927, XI. 2702, VI. 21. S. 8.

27.

I)

)1

1931, XV. 3881, VI. 17. S. 9.

28. Aradi Kzlny" Arad, 1927, XLII. 92., IV. 24. S. 4.


29.
1927, XLII. 168., VIII./2. S. 2.
1)
69

www.digibuc.ro

II. Recenzii romne


II. Rumnische Rezensionen
1. Arta si Arheologia" Iasi, 1928, I., II., p. 73.
2. Arta si Omul" Bucuresti, 1934, II. 7-8, P. 130.
3. Revista Istoricr VAlenii-de-Munte, 1927, XIII. 7-9, p. 290.

4. Cronica numismatic i arheologicr Bucuresti, 1927, VII. 71-72.


5. Boabe de grau" Bucuresti, 1931, II. 5, p. 283-4.
6. Anuarul Inst. de istorie nationalr Cluj, 1930, V. p. 696 9.
7. Transilvania" Sibiu, 1927, 59, 4, p. 152-55.
8. Arhivele Olteniei" Craiova, 1927, VI. 32 33, p. 381, 393.
9. Banatul" Timisoara, 1927, II. 9, p. 28.
10. Cele Trei Crisuri" Oradea-mare, 1927, VIII, 6, p. 100.
11.
1931, XII, 7-8, p. 100.
1)
12. Societatea de mne" Cluj, 1927, IV. 20-1, p. 271.
13.
Cluj, 1931, VIII, 12 15, p. 296-7.
7/
)/
14. Analele Banatului" Timisoara, 1931, IV. 218-9.
15. Biserica si Scoala" Arad, 1927, LI. 21, p. 1.
16.
1931, LV. 38, p. 6-7.
)1
1)
71

77

11

13

31

17. Legea Romneascr Oradea-mare, 1931, XI. 15, p. 6-7.


18. Revista Istoria Romnr Bucuresti, 1932, II., IIIII, p. 327.
19. Rampa" Bucureti, 1931, XI. 4022, 22/VI.
20. Univel:sul" Bucuresti, 1931, XLIX. 290, 27 X.
21. Indreptarea" Bucuresti, 1927, IX. 125, 4 VI.
22. Viitorul" Bucuresti, 1927, XX. 5758, 7/VI.
23. Tribuna Nona" Arad, 1927, IV. 48, 19, XI.
24. Aradul" Arad, 1931, I. 35, 12/VII.
25. Natiunea" Cluj, 1931, V. 125, 11/VI.

Tabela ilustratiilor
Verzeichnis der Abbildungen
Observare. Primele cinci ilustratii sunt din jud. Arad si nihor, la
ale cAror biserici de lemn. se refer aproape toate aprecierile Insirate.
Celelalte, cu exceptia ilustr. nr. 6, sunt nepublicate, ele au ca scop a
prezenta alte tipuri ori variatiuni de biserici de lemn precum si detalii.
Tipul bisericii la ilustr. 12 este dupg. cunostinta noastr unic In Ardeal.
Ilustr. 14 i 15 arata influinta vechilor biserici de lemn asupra arhitecturii moderne, care nu este mai mult creatiunea taranilor, ci a arhitectilor si mesterilor dela oras.
Bemerkung. Die fiinf ersten Abbildungen sind aus den Komitaten
Arad und Bihor, auf deren Holzkirchen sich die angeffihrten Wrdi70

www.digibuc.ro

gungen fast immer beziehen. Die ilbrigen sind noch nicht verffentlicht mit Ausnahme von Nr. 6 sie sind mil der Absicht abgebildet,
urn andere siebenbrgische Holzkirchentypen oder Variationen und
Einzelheiten vorzufhren. Der Kirchentypus der Abbildung Nr. 12
steht in Siebenbargen nach unserer Kenntnis einzig da. Abbildungen 14

und 15 zeigen den EinfluB der alien Holzkirchen auf die moderne
Architektur, welche nicht mchr eine Schpfung der Bauern ist, sondern
der stdtische Baumeister.

1. Biserica din Poienari (Arad).

Die Holzkirche von Poienari (Arad).


Hontior
7/
Piatra (Bihor).
3.
Piatra (Bihor).
4.
Talpe
Talpe
5.
Lazuri
Lazuri
U A.
Pforte.
6.
Surdeti (Stmar).
Surdeti (Sam. .
7.
Pridvor.Die Holzkirche von Surdeti
/1
(Stmar) Vorhalle.
8. Biserica din Posta (Sittmar Pridvor. Die Holzkirche von Posta
(Stmar) Vorhalle.
9. Biserica din Rduleti (Hunedoara). Die Holzkirche von Raduleti
(Hunedoara).
10. UA de bisericA In Muzeul Asociatiunii, Sibiu. Kirchentiire in Muzeul
Asociatiunii, Sibiu.
11. UA de bisericA In Muzeul Asociatiunii, Sibiu. Kirchentfire in Muzeul
Asociatiunii, Sibiu.
2.

Hontior

77

77

71

11

77
75

17

77

11

77

71

11

77

71

12. Biserica din Nevrincea (Severin). Die Holzkirche von Nevrincea


(Severin) 1878.

13. Biserica din Beznea (Bihor). Die Kirche von Beznea (Bihor).
14.
gr.-cat. din Sovata (Mure). Die Holzkirche von Sovata
71

(Mure) 1927.

Fotografiile 6-8 sunt de J. Schneider-Satu-mare. 10-11 de E. FischerSibiu, 16 Vilu & Comp.

71

www.digibuc.ro

De acela* autor:
Von demselben Verfasser erschienen:
1. Inhaltsproblem und Kunstgeschichte." Wien, 1921. Arbeiten des
Kunsthistorischen Instituts der Universitt Wien, Bd. XXII.
2. Muzeele din Transilvania, Banat, Crisana i Maramures. Les musks
de Transylvanie." Cu 101 ilustratii. Bucuresti, 1922.
3. Istoria generala a artelor." Dona volume litografiate.
4. Teatrul ca opera arhitectonica." Bucuresti, 1919. (Das Theater als
Bauwerk).

5. Rumniens Siebenbrgische Museen" in Studien zur Kunst des


Ostens". Josef Strzygowski zum 60. Geburtstage. Hellerau, 1923.

6. Invatamantul istoriei artelor la Universitatea din Cluj." Bucuresti,


1924. (Der kunstgeschichtliche Unterricht an der Universitt Cluj).
7. Rolul istoricului de arta roman in Transilvania." Bucuresti, 1924.
(Die Rolle des rumnischen Kunsthistorikers in Siebenbrgen).
8. L'insegnamento della Storia dell'arte presso l'Universit di Cluj"
in Rivista, Pedagogica". XVII. 1. Milano - Roma -Napoli, 1924.

9,Revendicarile artistice ale Transilvaniei." Cu 90 ilustratii. Arad,

1925. (Die knstlerischen Forderungen Siebenbrgens).


10. Die Kunstdenkmaler der Siebenbrger Rumiinen im Lichte der bisherigen Forschung." Cluj, 1927. Mit 33 Abbildungen.

Bisericile de lemn din judetul Arad. Les glises de boi du dpartement d'Arad." Cu 55 planse. Cluj, 1927.

12,Muzeele, monumentele, inviitmntul artistic si vista artisticA in


Ardeal in ultimii zece ani" in albumul Transilvania, Banatul, Crisana, Maramuresul". 1918-1928. Bucuresti, 1929.

13. Art and Museums Activities in Transylvania" in Parnassus", NewYork, 1929, I. 5 s't 6, 1930, II. 5, 1931, III. 7, 1932, IV. 7.

14. Originea turnului la bisericile de lcmn din Ardeal", in vohimul de


omagiu, inchinnt d-lui N. Iorga, Cluj, 1931. Cu 10 ilustratil. (Ursprung
des Turmes der siebenbiirgischen Holzkirchen).

15. New-Researches in the Art of Woodbuilding in Transylvania" in


Parnassus", 1931, III. L
16. Monumentele Istorice ale judetului Bihor I. The Wooden Churches
In The County of Bihor." Sibiu, 1931. Cu 124 table ilustrate 1 o
acuarelA.

17. Die Siebenbrgische Kunstgeschichte und die Forschungen Strzygowskis" in der Strzygowski-Festscbrift". Klagenfurt, 1932.
18. L'Histoire de l'art hongrois au service de revisionnisme". Cluj, 1934.
19. Mitteilungen und Interventionen auf dem 7. Kongress der Historischen Wissenschaften in Warschau, auf dem 13. Kongress fr Kunstgeschichte in Stockholm 1933 und auf dem 4. Kongress fr byzantinische Studien in Sofia 1931."

www.digibuc.ro

www.digibuc.ro

S-ar putea să vă placă și