Sunteți pe pagina 1din 42

PETRE A.

ANTONTSCU
ARCHITECT

CLADIRI
STUDIT
F To]

CASE

BISFRICI

MONLMENTE $1 PA
LATE

INCERCARI

DE ARC ITECTURA
CLA-

ROMANI-ASCA
SICA io

r-c7i

Fzsi

VOL. I.
c

U VCI

r2

ri
fl

so
111

NY-1913-w=
segessessa e swags*

BUCURE$TI

www.dacoromanica.ro

10

FALATUL AD/v\I-

NISTNATIV DIN
CRAIOVA 0

r61

VEDEREA POSTERIOARA

Tip. Gutenberg"'

FRAGMENT DIN VEDEREA


FATADEI PRINCIPALE

www.dacoromanica.ro

1
1

ri

il

'
..

two

..-- .

--...7...

--

I,
-,

- ,,,r,,,

EilW17.4

1111!!

;...,- i., 1

L.,

M...-,-,--1, , _.-..;--,..Z.-=,-jgt_W

'

,,_.

.
../e"-",, ..,

fl -

:A.

III
l
-

___

'
1 II
r". e5,1209 41' g-I

I ' '''
t
t

.11

.,
k

"1.

't

4it

r,

PALATUL ADMINISTRATIV DIN CRAIOVA


SCARA PRINCIPAL DE' ONOARE i&&08M

www.dacoromanica.ro

CrC7/00

"

r Li"
"A,A
Art,.

"

00-c-`
-

Aom

otz

44'

-:.,_-,-...

4,1
*"..V4413err'\.

'
-----,2-- ,. '..-------

..,.....,,,_-

r7=',

az.

%,44.

Tip. Gutenberg".

VEDEREA PERSPECTIVA A FATADEI


POSTERIOARE : INTRAREA SECONDARA

www.dacoromanica.ro

4.

N
'MP
,

r.

Tip. ..Gutenberg

www.dacoromanica.ro

CERDAC CU SCARA MONUMENTALA


STUDIU DE ARHITECTURI ROMANEASCA

Pl. No. 6

CA SELE DOM NULTJI ALEX. I.

MA RGHILOM AN -BUCTJRESTI

V EDEREA GENERALA

Tip. Flacara"

www.dacoromanica.ro

D ETA LIU = I N TRARE PRINCIPAL:6.

.4j

4.7-4iL,

'

'

11'

'

/.

t
1

Aar=

I.

'

I
g,

t,7i

:.

.11.1,,,.

t ",

.,-..........ime. err-. .

.1

'4

tN;A..2

r'tiii70:M116-1

iG,rtnek

":04.:

r
, "_

....04111.141P3L.

7abilakir 41,111':::

43i:grIsh

D_1

b'11,11.1ta.-

,,,

'

""

'!'

,411:YX

tez

n
175.;

Vila-emu& -.it.:

,_
- ......,,i,..--...--...ort.,:71.11.4-,1"".

:z

rdFt.:1,-

;41 _If

, ;844.7 ie-Ai

7r.

"

wainyvVianismr,

k^.

11

-..

Sh

-7-71-7-11
L.;

),

'I1.I

'Pyr

www.dacoromanica.ro

Pl. No. 8

Tip. Flacdra"

GRUP DE LOCUINTE PENTRU


FUNCTIONARII VMEI DIN PREDEAIL

www.dacoromanica.ro

Pl. No. 9

Ta

PrOo;

J.

Tip. FlacAra"

PROECT PENTRU CONSTRUCTIUNEA BISERICEI


EPITROPIEI MADONA-DUDU DIN CRAIOVA
www.dacoromanica.ro

oll:::

...
....
.....

===. 1
71

.--_,,...,

kg(

lift:.

..........

r-

,...
......

==

MI
Ell

mIMIIEall:
.11

11.1

__.=Min

oilliMia

OM

UM

i,

a.

;..-,AM

81/

---.--

.......7111Rfis'-'=.
'
...MIN11.....11....

-in

..................=INISWIIM
=MIMSMINIM

.110111..111

Tip. Gutenberg

STUDIU DE ARCHITECTUFtA MONUMENTALA


CONSTRUCTIA UNUI PARLAMENT

www.dacoromanica.ro

CASELE DOMNULUI ION I. C. 0


BRA.TIANU : CORPUL DIN FAT

-a,
1

s'r
-

'

: ."'
'L2-A

-op
I

."."'...

1.111111111puil
-Trr"n7-"rThr"67$1

rO,

'1 7

.a

.1

k-a

'

i2:-/TYYrr',1
i;

'

4:

.
ar

Tip. Gutenberg'

LOCUINTA DO MNULUI ION BRkTIANU


PAVILIONUL CENTRAL. 0 INTRAREA

www.dacoromanica.ro

Pl. No. 26

e.4

VEDER EA UNUI COLT DIN HALL

AM."

CASEL.E D-L.UI ION I. C. BR ATIANU

VEDEFtEA UNE! A RIPE

.t.
4-

Tip. Flacara"

www.dacoromanica.ro

ti

't

,
..

'

.*
.k \.. ,-Nzq

*44._

CASELE D-Lui 'ION I. C. BRATIANU

VEDEREA GENERALA SI BIROUL

www.dacoromanica.ro

Tin. Gutenberg

INTERIOR. BIBLIOTECA DOAMNEI


ELIZA BRATIANU +.+ + + +

www.dacoromanica.ro

+ +A. +

OM

T-41,1:47.01.- f-"--;-...

....... ,......

r.---

WIIIMiri..Min WM ,

wimin

woo!

i.-zEilizzw..-e--

=7,71::::........"1::::.11.z.......1....:4121"...alsoriaqm."

V=1=

VeMIONIM

1.1.11. 5".

_,=

......0

.............

Alm

..--=1, ....^.
....mim
i .....ei,....0....1,......m...

11/11/..- =

tit-T.1

www.dacoromanica.ro

Tip. Flacra"
Pl. No. 16

VEDER EA FATADEI PRINCI PA LE SI


PAVILIONUL CENTRA L = INTRA R EA

rrtl

.r..

7. L:-_

..- A

ciar,

Ctafell'a rifirsfits

47.!.'

\,

.44

.1

I.

IT f

A
-

i-

MI NI STERUL DE LUCRit RI PUBLICE


www.dacoromanica.ro

Tip. Flacka"

Pl. No. 17

PALATUL MINISTERULUI DE LUCRARI


PTJBLICE = PERSPECTIVA FATADEI LATERA LE

..1fr.4

4N.

`44.411'11",!
7."-k

r"

DETALIUL, FRONTISPICIULUI

www.dacoromanica.ro

Tip. FlacAra"

Pl. No. 18

MINISTERUL. DE LUCRARI

PUBLICE SCARA DE ONOARE

PA VILIONUL DIN COLT (BULEVARD)


www.dacoromanica.ro

Pl. No. 19

...

MINI STERUE LUCRARIL,OR PUB LICE


VESTIBUL,UL, ETAJULUI
www.dacoromanica.ro

_r
f

Tip. Gutemberg"

TROITE CU FANTANk SMITE

www.dacoromanica.ro

1#

---f
s

so

.4

...Pgif

N.+

..

EJ
.

"

:N%

:1.71,

ur.-=

'

`!.'

"'

CENM

.410'..0
e;

?tn.,
.

sO

!.

'

wrieys.

r-

,te

"Agi.p..7.'?'

.40

{4-

1741). '1A

.0.

<NW

'

'

.:

oh

?,eZ.A

.1

'":

\t4

011ie
.21kr

sn

'

v,

sap

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

>

rr",

>
60 -3

s>

>

Z(7)

5 -3

<>

r>
cr

'TI

S'

0,,,,,

'

'

Iiil

i,

r.....---

,10)

,7,,

eat

.--...Alr
lismit.
Ti.tktli
Am,
lien,"

..)...0;:,

...........
...num.,....O.
.4.4.,.

El: Llti 'WS


4.1 !!!4r,
.pillEki".1
! megarainsitAii4t

:F:4= exmr4Hillciar=12.9111i:"iii

:-

emorquima*
--- ._'-.- ........,_.,,N.. M.'ilt
optviii.:;1. 11 ,,Z4

rini.lit

NIPINE.4111-71: T4'
.. 7.......spr.,,,,..
w,fris...0*

O
rgraF
nelummi
wieNrAir

..,
,.. crimafflusto
..................

silip

I. 1.--.=1-an.
Du
N...0.10 a

.111Immil=44!

li.............,..

iv,,
-,

- mil ..-

.11

Tor

1111,...:1 Lill

1:1--...si oil

hl_'. ill 111 1111-t1

me

i.cSiit,

vl

""A{1"74.)_ Zi

IIIINIIISITI

LIIII

r$'

_1,.:ijr__
SW /11-111
I A.
-I ---,-limpos,40216-atifidaffiggifinealial

--

11

gpillilAdiliPPliglIPIPP1111111114-9
11.11.11-4.1- 11,1
R

inki
rrip
.1.11.1. , 4i
46..y AAll.1111,6-asm....-.-tegm=s_-1..._
i'MIPI-TrLifilimiliffiVrawr"7tf-4'411,r0
! ! ! 7= I 4 -1 1 m " - - 1-----------)... ""
4i..:
..,.........
-..,,t
iiii

v.....

mil*

0001A rilovil;Ifil

IIIIIIIINDIPIPPPEROMMIIIIIintropt
-1-.- ---...--_=_ Au
111,..
iwalipiiii-ii.,/ !lit
..-.1:-Q3...
111161-As-6
Et,...,,,T
-o

IIR

..
. vir

1,i-tr
0c.,

1 .1, ..11.,,.

e..1 - 1-'1

1riwair--,,,:-,
art"

Ir.......,,,
Oa:
1

11111A42.44

illiiillore
.0 II NoNeg

'WA-1W

IA

IrorAi

sit
1111P1111P11111111,0A3
poll

.....,....,

--,---=ot...mi

Ill

,.7114-7:7':"":1111e-14

s "wmokip000m,
1101444filsid
Ng
&it
I1.1
01.1h.h...al
..,,,
_...-------,

,.

,f
--irig_PA
j_4lkirriiiidi
._tilittlimplimin.....iirotvo

.4goio-s..
"..42:re-WAIP11411111i
fill
ma
NMI&
,
um -----.--0

,Irlif

Ili,

-:,

.1

tit.
-

0.

.....

bj;,-"---"-)
)4,..- ' ..-:-., ,
------t.

:-

,...0.:1.,k,t,`

0641

.1

111, 1i 1111

'Zi.1 i

,.',

.1

Lif

. r,

'he/

'

,., ,,,,,...0,

"'-#

_14V 1r
-..
Se---...

..._,,.....0;,--.

m,
k

I,'

'''''

1,1) t
.

-.Am ---,in-''''-,....,,,f:'..-,r...

'

..

'-'''. ,...

,--o _--- -..,

.,,..... ..; .....?


..,,,..o.-..,
..
:.,--

- -

-----.. __.. ,,.

b_-...0 -- --. ---. ..

- -.)z-Agit .

...0_,..4,....kim-,,,,y,-,,-

,
.

....

---..,, --: a

4..
"7-1.

...-

';-;47-'-..;,..s'..

ss

-,47,7,a..1.1
- ..k.f..-0..
.
.
4,m..
..

11

.,..,

.....

,
,..

-_.

'

,...... ....,--

''''''''-"-- - .....,;'''''....1;--4r-:-"j"'"':::;.;,4
:Ale_'

iitw.

..,1/4.4....
..,

Ir._ "..,..,,-,
---

...--,....----7.-"--

.;,

a.i9'.; -

.'
..........

_,..-'11,-.ii.. -......r
. A.,--

--;-",

.....

...

,,,...,..

z...i,n.
,, .

'41.14..rt-..

...

4
...kw

..lt r,

.....

A,

,. 0.

., r

I
,..

,,.....rZ
.,
,..... ' o

1 ....'. . .

...
-

0...

:.

477$ ,i, '

.
.

Tip. Gutenberg-

CASELE D-Lui DR. CIRU ILIESCU


VEDEREA IIALL-ULUI i0M8K882824

www.dacoromanica.ro

"

Pl.:115TERV-_,

RNTCRI\

DE

eYze

v.if

L
idY F.i.i

,....Jil
.V.:V._5!:ISFM..

`."

nli

......On

,Il

,,i,,,I

,,,,.

11,

'/-

47,

li

VI )4

al
.,....

III
mrpro

..;

............

.
'=IRIVe."2,-tie....;12,17.1""'"7.
-4/416"iiitli,;i-,""11
.:.iti.d1......0...ti..i...,...;.7.1iii71,
_

"

moo AMNIIIR

.81

....... ....

rli6Ill

D,

1 I rH 1

-....., ..... ..... .. ..

il

''''''''''''''''''' ill[lis

.---r____. -

i 1 I I I 1 ! 111111

.ii:111.''I 1:' 11.fi

.12
'II
' I 'ALt;

..

II

mi

it III1[

'h

1111

_Ian _AK1114=1.111

Tip. Gutenberg"

PALATUL MINISTERULUI DE INTERNE


VEDEREA CURTEI DE ONOARE

www.dacoromanica.ro

PR OECT DE MONUMENT LA
CAL U GAREN I

ro.
.A...nium

muff

6Hil

Tip. Gutenberg...

STUDIO DE

www.dacoromanica.ro

Pl. No. 27

Tip. Mara"

CASELE D-LUI ION I. C. BRATIANU


BIBLIOTECA DOAIVINEI

www.dacoromanica.ro

Pl. No. 28

Tip. Flacdra"

MINISTERUL. DE LTJORARI PUBLICE


www.dacoromanica.roVEDER EA SC .A..REI DE ON OARE

Pl. No. 29

Tip. Flac5ra"

www.dacoromanica.ro

COLT DE PARC STU DIU

it-V76,:ekDau

11'117

...

!!!:

Vs WI it
I

1.

IThr1M

IIII

Tip. ..Gutenberg.

SCARA DE CASTEL. STUDIU

www.dacoromanica.ro

31

II

.111teltit

II

II

1.1 :I

err

37i

tit
-

4,
.11

1351"

)1 111

4 tit
III
I . P ..IF,
t
OMANI, .t11
try
"E:t-74%0Fj.tIi I

(1

-`4!
r

7.7

Aar

6.

CASELE DEM. OPREA SOARE


VEDEREA SUD-WEST 0

trfr

tf

i.

1111

s
1

7, ,

ISla

re,

Air

I BIN
10 M
MM
Ira

14.".11

lit 11111
1111

7JIIII

1,11.1

iirl

P! 15mi

'11111111111. r

"Is

/.

. :fr. var
_

fs
tS A'S
' . :did fill II i? 11111'

40211...-.111

AMMO

111i
A', sr

.v111111111111

%1111111111111

-1
Tip

irt.C4r4.+:ss"i.

1111111111111111,

4111111.6

'111111#

- imome10 _

-Gutenberg'.

VEDEREA NORD-WEST

www.dacoromanica.ro

CA NTONUL

FUNCTIONARILOR
IVIINISTERULUI DE LUCRARI PUBLICE,
SINAIA

SUS : VEDEREA

SPRE PARCUL
CAZINOULUI 38:88888888

JOS : VEDEREA
SPRE VALEA-REA

4.4
1

W\l t
-

,i?

l,

Ito

mil J
i-,r,gg,V''
-n.

,,..,...x

* 6;
...I

'',

.4...

./:;/'
i

...

riZ . A.

11111i00`

,.

' ....'

..-,,F;

Tip. Gutenberg-

www.dacoromanica.ro

33

C3
F-

,
.1

ir

.;Pr
111.1

(,
"

I
oi iiiii 4411111.0.:
ento9 qtait teSi.

- .11111

rt1

AIWA 111111T11111/
4111,11111111 1,111
.11, 11 1111111
r

ltes 01
Ill 1111

811/01111111111110111111111111111111114

111

11!

11115111111111111111111111. 1111/1111111118111

rrr An,/ 4.ripMKr"SW'

110111111111111/011. 1111101.11111E1111111(W

1111

111C

rir

111 1111
111 1111

III 11i1
III 1111

CASELE DOMNULUI DOCTOR 0M535.


CYRU ILIESCU
(PARCUL IOANID)

e,,A

,4011
re

geftfill/111
X.1010-1.0

=War

STUDITJ

..0titenherw'

www.dacoromanica.ro

0,44
.o

'

gir

ofilk

W
///11

lt

Ai
-

\Filhb 14-,msti

igGNI,

Tip. ..Clutenberfr

PALATUL DE JUSTITIE
DIN BOTOSANI

!t' rt

"LtV

..

mmi1ntiX.

...

r
'
,
-;

z...,4

',-!,.,

tj

- --."-MMV. A

E,

11

11

1111

11/4

ir

1111

tip
1

iii

)
A./.

4.

%Fie

t;i
1;

1111

II II

11 1 I

tr.

ft.,,,ti
-,. .. .0

01,111 . .

.iit'll...h..n... !-G41 11 ;,. urn,.4

=ma di,

4.I. , IETII1 it',

11.,.71

N12-,=r

I.

t9

';

- - *a ra.a.Gina; I! .
i..

CASELE D-un ANTON ENESCU

www.dacoromanica.ro

ol

ffJ

1-11111/M/11

fi:`

st,o

Pr
.
- ..:

i;

17,1 I IrilnillillIMIMMB

www.dacoromanica.ro

Pl. No. 36

1 ii.t.lalbili til)4411 li
,..,,.".11,............2.1rir
1.

irailn

.4
,.............,................__._.....,.____.:
,.....111401.4.0Pe0

II

tilai

irr.

PALATUL COMUNAL DIN CAPITALA


www.dacoromanica.ro

VEDEREA BAZEI TURNULUI

Pl. No. 37

J-- _____1.____Li

'

_..L

TIT LI
i
I

.-I

L.
.

r---

LT

itg1.1.0.7--T-

_I 1
-

.0. -.,

,'

gill
.,..Lamm.111111 I
,

_,...r._,

___. -1
1

- jr%
MODEM
I, ,iirriiiill

I
L-1 f 1
1

,1 IT-1, iiildatil,
1

111111111W1M11111111111111Um11111111111111 i

nnusunam,
11H1111111111111111111M111/111111UWIIIIIUMIIIMIMilldni
,
i
,
insurmilunu

unnau.......,..noumuumlir

PALATUL COMUNAL DIN CAPITALA

FRAGMENT DIN FATADA PRINCIPALA

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

'111111Thour"--f_

aim

ring
ifer

ria
'

;.;

"

A"),

),

r4 ifr

\.

440,
114 '
r 4' (I '
I

li

k,

VI A 16.2),Ii'M Ira.

1,.IN

ffil

Nt (" ,.

IRt-/
k(

'O.. cpmErf

'
1

'S

crIKEI'rfyi

N
;At

M.

.1

,1111111

111.

1.*-1,-.)-7---;,z,777:5------Tir:7-F.-Q. 19.1.-.1?-.0 ' zos---7,3!-Zqe; 07ye1Piel.P.i'e0=-Wr4it-f"-'. 3 ' ';:t.: )._v_rvOwto,, 4,.- -47- ..0;

Ei
0

g,

--tok-77-74_,

11

:11D'IMI

'

.1".-',- ftl'-ki''.--r-41-0 -..A1') *7. ;;?-0","""zr'"_7_77.. .W,,,-..a..-.,;:t le....-';',1

PALATUL PRINIARIEI CAPITALEI


VEDEREA SCARE' DE ONOARE 38

Tip. Gutenberg-.

www.dacoromanica.ro

112DZIEMZICV,

VNNIN MUM
MEP. CANAL:
!404:4;54t,

viviwRig_1,. '1,41 ,agyik!;')

0E1'

CONSTRUCTIA PALATULUI COMUNAL

VEDEREA PERSPECTIVA GENERALA

www.dacoromanica.ro

TFIBLii DE MMTERII
Coperta
Palatul Administrativ din Craiova.

Plana No.
Fragmente de fatad

Idem. Scara de Onoare


Perspectiva fatadei posterioare
,,
Cerdac cu scard monumentalA
Casele d-lui Marghiloman. Vedere general
Idem. Detaliu de fatad

))

77

77

71

3
4

77

))

77

),

77

6
7

7)

1)

8 --

77

7)

77

10 --

77

)1

IL

12

))

13 -

14 -

77

77

7,

15
.16 L._
17
18

)1

19 --.

77

20

77

21

Locuintele functionarilor Vinei-Predeal

f' Biserica Madona-audu din Craiova'


' Studiu. Cldirea unui Parlament
Casele Ion I. BrAtianu
Idem

Idern. Cerdac spre grdin


Biblioteca Doanmei Eliza Brtianu
Loggia bizantin
Ministerul Lucrkilor Publice
Idem. Fatada lateral

,,Scara de onoare
, ,,Vestibulul dela Etaj

Troite romneti
Casele Doamnei Elena Kretulescu
Palatul Navigatiei Fluviale

Casele D-rului Iliescu-liall-ul........


Ministerul de Interne
Proect de monument la Calugreni
Minis. terul de Lu.crri Publice. Vestibul
Biblioteca Doamnei Eliza Brtianu
Scra Ministerului de LucrAri Publice
Colt' de Parc. Studiu
Scar de Palat. Studiu
Casele D. Oprea Soare
Cantonul Functionarilor Ministerului Lucrrilor Publice. Sinaia
Casele d-lui Dr. Ciru IlieScu
Palatul de Justitie din Botoani si Casele A. Enescu
Prim'ria Capitalei. Pavilion de Colt
Idem. Baza turnului
Fragment din fatad Studiu de Interior
Vederea p.erspectiv general (Plane pe 2 - pagini).
Sal de serbri. Fragment

77

)) ,,

77

))

www.dacoromanica.ro

9 -'

22
23
24

--

25
26
27

28 ---

))

77

))

72

29 -30

77

77

31

77

32
33
34 .--35
36
37
38

77

39

))

1,

))

)1

)1

11

OOO000

77

72

77

www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și