Sunteți pe pagina 1din 3

Aplicatii ale criteriului de integrabilitate

al lui Lebesgue
Constantin CHIRIL
A1
Scopul acestei note este de a prezenta teorema lui Lebesgue de caracterizare a
functiilor integrabile Riemann si de a o aplica la rezolvarea simpl
a a unor probleme
ntlnite n manualul de liceu [4], n care se cere studiul integrabilit
atii pentru functii
care nu sunt neap
arat continue sau monotone.
Definitia 1. O multime A se numeste numarabila daca exista o aplicatie
f : N A. O multime finita sau numarabila se numeste cel mult numarabila.
Exemplu. Multimile N, Z, Q sunt multimi num
arabile.

Definitia 2. O multime E R, se numeste multime neglijabila (sau de masura


Lebesgue nula) daca > 0,Sexista o familie
P cel mult numarabila de intervale deschise
{(ai , bi )}i astfel nct E (ai , bi ) si
(bi ai ) < .
i

Indicele i variaz
a de la 1 la p dac
a familia de intervale este finit
a. Dac
a familia de

P
P
(bi ai ) ntelegem suma seriei
(bi ai ).
intervale este num
arabil
a, i N si prin
i

i=1

Exemple. a) Orice multime cel mult num


arabil
a este neglijabil
a. ntr-adev
ar,

a consider
am sirurile an = yn n+1 ,
dac
a E = (yn )nN R, atunci pentru > 0 s
2

S
P

n N si bn = yn + n+1 , n N. Avem E
(an , bn ) si
(bn an ) .
2
n=1
n=1
Prin urmare multimea E este neglijabil
a. Mai mult, se poate demonstra c
a o submultime a unei multimi neglijabile este de asemenea neglijabil
a, iar o reuniune cel
mult num
arabil
a de multimi neglijabile este neglijabil
a.
b) Orice multime finit
a este neglijabil
a. Multimile N, Z, Q fiind num
arabile, sunt
neglijabile, dac
a tinem seama de observatia anterioar
a.
c) Exist
a multimi neglijabile care nu sunt num
arabile. Un exemplu n acest sens
l reprezint
a multimea lui Cantor [1], [2].

Observatie. O proprietate punctual


a definit
a pentru punctele unei multimi
E R spunem c
a are loc aproape peste tot (a.p.t.) pe E dac
a multimea punctelor
din E n care aceasta nu are loc este neglijabil
a. De exemplu, vom spune c
a o functie
este continua a.p.t. dac
a multimea punctelor sale de discontinuitate este neglijabil
a.
n cele ce urmeaz
a enuntam criteriul lui Lebesgue de integrabilitate Riemann; o
demonstratie a sa accesibil
a elevilor poate fi g
asit
a n [1]:
Teorem
a (Lebesgue). O functie f : [a, b] R marginita este integrabila
Riemann daca si numai daca este continua a.p.t. pe intervalul [a, b].
Ca o consecinta imediat
a a acestei teoreme se poate obtine c
a functiile continue si
cele monotone pe un compact sunt integrabile. Functiile continue pe un compact sunt
m
arginite (Weierstrass) si au multimea discontinuit
atilor vid
a. Functiile monotone
pe [a, b] au imaginea inclus
a n [f (a) , f (b)] sau [f (b) , f (a)] si au, dup
a cum se stie,
un num
ar cel mult num
arabil de puncte de discontinuitate. Integrabilitatea acestor
1

Profesor, Liceul Teoretic G. Ibr


aileanu, Iasi

34

clase de functii este demonstrat


a n manualul [4] cu ajutorul criteriului lui Darboux,
care se dovedeste a fi tehnic si mai putin elegant dect teorema lui Lebesgue.
n calculul integralelor unor functii, urm
atoarea proprietate se dovedeste util
a:
Propozitie. Daca functiile f, g : [a, b] R sunt marginite pe [a, b], continue
a.p.t. pe [a, b] si f (x) = g(x), x [a, b] \A, unde A este neglijabila, atunci functiile
Rb
Rb
f , g sunt integrabile pe [a, b] si are loc egalitatea a f (x) dx = a g (x) dx.

Prin problemele urm


atoare vom releva eficienta si eleganta criteriului de integrabilitate Lebesgue.
Problema 1. Se considera functia f : [0, 1] R definita prin

1,
x = 1/2

1/2,
x
= 1/22

...
...
f (x) =
.
1/n,
x
=
1/2n

...
...

x,
x 6= 1/2n , n N

S
a se arate c
a functia f este integrabil
a pe [0, 1] si s
a se calculeze integrala sa.
Solutie. Observ
am c
a Df = {1/2n , n N } este multimea punctelor de discontinuitate ale lui f . Atunci multimea Df este num
arabil
a si prin urmare are m
asura
Lebesgue nul
a. Functia f este continu
a a.p.t. si m
arginit
a, deci este integrabil
a.
Pentru calculul integralei vom utiliza
proprietatea
men
t
ionat
a
.
Consider
a
m
func
t
ia
Z 1
Z 1
Z 1
1
g : [0, 1] R, g(x) = x; vom avea
f (t)dt =
g(t)dt =
tdt = .
2
0
0
0
Problema 2. Sa se arate ca functia f : [0, 1] R, definita prin

ax , dac
a x 6= , n N
n
,
f (x) =
1

xa , dac
a x = , n N
n
unde a (0, 1) (1, +), este integrabil
a si s
a se calculeze integrala sa.
Solutie. Functia f este
arginit
a si continu
a a.p.t. deoarece multimea punctelor
m

1 1
1
de discontinuitate Df = 1, , , ..., , ... {0} este neglijabil
a. Deci functia f este
2 3
n
a
integrabil
a pe [0, 1]. Functia f coincide cu g (x) = ax a.p.t., adic
Z 1
Z 1
a1
f (x)dx =
ax dx =
.
ln a
0
0

Problema 3. Sa se arate ca functia f : [0, 2 3] R, f (x) = x [x] este


integrabila si sa se calculeze integrala sa.
Solu
am c
a f (x) = x k, x [k, k + 1), k = 0, 1, 2, iar f (x) = x 3,
Observ
tie.
x 3, 2 3 . Atunci multimea discontinuit
atilor lui f este Df = {1, 2, 3}, neglijabil
a. Cum f este si m
arginit
a pe intervalul considerat, rezult
a c
a este integrabil
a si
Z 23
Z 1
Z 2
Z 3
Z 23

f (x)dx =
xdx + (x 1)dx + (x 2)dx +
(x 3)dx = 12 6 3.
0

35

Problema 4. Fie f : [0, 1] R o functie integrabila. Sa se arate ca functia


g : [0, 1] R, g(x) = f (x2 ) este integrabila.
Solutie. Conform criteriului lui Lebesgue , functia f fiind integrabil
a, este
m
arginit
a si multimea punctelor sale de discontinuitate este neglijabil
a.Prin urmare
functia g este m
arginit
a. Vom ar
ata c
a functia g are multimea punctelor de discontinuitate Dg neglijabil
a. Dac
a x0 este punct de continuitate pentru functia f, atunci

x0 este punct de continuitate pentru g si reciproc (din caracterizarea


cu siruri a

continuit
atii unei functii ntr-un punct). Prin urmare, Dg = { x/x Df } .Deoarece
m
asura Lebesgue nu se modific
a prin ad
augarea unui punct, putem presupune c
a Dg
este multimea discontinuit
atilor din intervalul (0, 1] (dac
a se adaug
a 0 nu se modific
a
m
asura).

1
k
, 1 , k N .
Not
am cu Dg multimea discontinuit
atilor functiei g pe intervalul
k
S
Avem c
a
Dgk = Dg si este suficient s
a demonstr
am c
a pentru fiecare k N
kN

1
multimea Dgk este neglijabil
a. Multimea Dfk = Df 2 , 1 este o multime neglijabil
a
k
pentru c
a orice submultime a lui Df este neglijabil
a. nseamn
a c
a pentru
> 0,

k
k k
1
k
exist
a un sir de intervale deschise In nN , In = an , bn
, 1 astfel nct
k2

2
P
S k
Dfk
In si
bkn akn < .
k
n=1
nN
p
p
S k
k
k
an , bkn , n N , rezult
a c
a Dgk
Jn si cum
Dac
a not
am cu Jn =
nN
X p
p

1
1
k X k
k 2
= .
bkn akn
bn akn <
akn 2 si bkn 2 avem
n=1
n=1
k
k
2
2 k
k
Acest fapt demostreaz
a c
a Dg este neglijabil
a . Prin urmare functia g este integrabil
a.
n ncheiere, propunem spre rezolvare urm
atoarele probleme:
1. S
a se studieze integrabilitatea functiilor f, g, h : [0, 1] R, iar n caz afirmativ
s
a se calculeze integrala lor:

1
1
1
1
(

1
n , x = , n N
, x = , n N
cos , x 6= 0
2
n
x
n
f (x) =
; g(x) =
; h(x) =
, R.
x

0, x 6= 1 , n N
x, x 6= 1 , n N
,
x=0
n
n
2. S
a se arate c
a dac
a f : [0, 1] R este integrabil
a, atunci si functia g : [0, 1] R,
a.
g(x) = f (xp ), p Q+ este integrabil
Bibliografie.
1. S
t. Frunz
a - Analiza matematica, partea a II-a, vol. I, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iasi,
1987.
2. A. Precupanu - Analiza matematica - functii reale, E. D. P. Bucuresti, 1976.
3. C. Popa, M. Megan, V. Hiris - Introducere n analiza matematica prin exercitii
si probleme, Editura Facla, Timisoara, 1976.
4. N. Boboc, I. Colojoar
a - Matematica, manual pentru clasa a XII-a, Elemente de
analiza matematica, E. D. P. Bucuresti, 1981.
36