Sunteți pe pagina 1din 4

ANCHETA EPIDEMIOLOGICA DE FILIATIUNE

Ancheta epidemiologica (AE) reprezinta un complex de actiuni ce urmaresc descoperirea


unui numar cat mai mare de persoane ce fac parte din lantul de transmisie a infectiei tuberculoase
si stabilirea relatiilor de cauzalitate intre ele. Alfel spus, ancheta epidemiologica urmareste
descoperirea sursei contaminatoare si a persoanelor care au fost infectate sau imbolnavite de un
bolnav cu tuberculoza.
Cazul de tuberculoza nou descoperit este denumit "caz index" si poate fi o persoana aflata
in viata sau recent decedata.
Scopul principal al AE este sa stopeze transmiterea infectiei prin reducerea intervalului
dintre depistarea cazurilor si inceperea tratamentului antituberculos.
Situatiile in care se declanseaza AE sunt:
- conversie sau salt tuberculinic
- TB primara (forme manifeste clinic)
- TB pulmonara secundara cazuri noi sau recidive
- TB extrapulmonara cu potential de transmisibilitate
- cazuri in care diagnosticul de TB s-a stabilit necroptic.
Ancheta epidemiologica se declanseaza obligatoriu la suspiciunea oricarui caz de TB, in
decurs de maximum 72 ore, de catre medicul pneumolog din DPF in a carui arie teritoriala a
aparut cazul/focarul. AE trebuie finalizata in 30 zile.
Metodologia anchetei epidemiologice se refera la utilizarea anamnezei pentru
identificarea contactilor si la utilizarea unor investigatii specifice si nespecifice (test cutanat la
tuberculina, examen radiologic, examen bacteriologic), ale caror indicatii si interpretare sunt de
competenta medicului pneumolog.
TIPURI DE ANCHETA
1.Ancheta ascendenta vizeaza depistarea sursei care a infectat sau imbolnavit o persoana.
Se efectueaza la:
- cazurile de imbolnavire la copii, adolescenti si tineri (forme de tuberculoza primara,
pleurezie TB, etc);
- cazurile de tuberculoza la adulti la care imbolnavirea ar putea fi conditionata de profesie
(exemplu, personal zooveterinar);
- copiii cu reactie tuberculinica pozitiva pentru stabilirea filiatiei infectiei.
2. Ancheta descendenta urmareste identificarea persoanelor infectate sau imbolnavite de la
bolnavul descoperit sau care au fost expuse unui risc de contaminare.
Se efectueaza la:
- toate cazurile de TB pulmonara secundara;
- cazuri cu TB urogenitala si alte localizari extrarespiratorii care pot disemina bacili
tuberculosi in mediul exterior.
3. Ancheta mixta: foloseste ambele procedee si se incepe, dupa cum este cazul, cu un tip sau
altul de ancheta.

Intr-o ancheta ascendenta cand se decopera sursa, aceasta va fi tratata ca un caz nou,
declansandu-se o ancheta descendenta pentru a se identifica si alte cazuri secundar infectate sau
imbolnavite.
In alte situatii sunt necesare consecutiv mai multe anchete descendente (in cascada). Un caz
descoperit printr-o ancheta descendenta este considerat la randul sau ca sursa de infectie si punct
de plecare al unei noi anchete epidemiologice.
ETAPELE ANCHETEI EPIDEMIOLOGICE:
1.Stabilirea diagnosticului de infectie sau de tuberculoza activa care determina declansarea
anchetei (se precizeaza forma de boala pentru a se putea aprecia gradul de contagiozitate);
2.Stabilirea intervalului de timp probabil in care s-a produs infectia (in caz de conversie
tuberculinica) sau imbolnavirea (data cand au aparut simptomele, ultimul control radiologic
pulmonar anterior imbolnavirii, etc);
3.Intocmirea unei liste nominale cu persoanele care au venit in contact cu cazul index in
intervalul de timp stabilit in etapa anterioara.
Contact = persoana care sta in apropierea unui bolnav cu TB contagioasa la distanta
necesara unei conversatii pe o durata de minimum 4 ore.
Contactii sunt:
- intradomiciliari (familiali)- cei care dorm si mananca cel putin o masa pe zi in casa cu
pacientul. Intre contactii domiciliari vor avea prioritate copii si femeile insarcinate.
- extradomililiari: a) de la locul de munca cei mai importanti
b) ocazionali cu care a venit in contact in ultimele 3 luni anterior
diagnosticului de TB sau pe perioada stabilita de catre medicul pneumolog.
4.Controlul starii de sanatate al tuturor persoanelor inscrise pe lista contactilor la punctul
precedent, utilizandu-se toate mijloacele pentru a-i aduce la control- Fara exceptie!
In prima etapa vor fi examinati contactii cei mai apropiati, membrii familiei, ancheta
extinzandu-se treptat si la celelalte categorii de contacti.
Controlul contactilor se va face diferentiat in functie de varsta:
- Contactii tineri (varsta 0-19 ani) se controleaza prin test cutanat la tuberculina (IDR la PPD).
Cei cu test pozitiv la tuberculina se controleaza prin radiografie pulmonara standard. Cei fara
modificari vor primi chimioprofilaxie cu Izoniazida 5 mg/kgc timp de 6 luni.
- Contactii adulti se controleaza prin radiografie toracica. Pesoanele cu modificari radiologice
suspectate de TB sunt controlate bacteriologic prin examene de sputa pentru stabilirea
diagnosticului de activitate. Contactilor adulti fara modificari li se va explica necesitatea
prezentarii de urgenta la consult in situatia aparitiei de simptome respiratorii trenante.
In situatia in care unele dintre persoane nu sunt in localitatea bolnavului se va solicita
controlul acestora in unitatile sanitare de domiciliu.
5.Evaluarea rezultatelor examenelor efectuate si elaborarea de concluzii asupra sursei si a
celor care au fost secundar infectati sau imbolnaviti (descendent).

Daca rezultatele controlului contactilor din cadrul unei anchete ascendente nu duc la
depistarea sursei, ancheta va fi considerata ineficienta (mai ales in cazurile de TB la copil) si se
va reanaliza lista contactilor largindu-se arealul de investigatie.
Focarul de tuberculoza reprezinta un cumul de minim 3 cazuri inregistrate intre care
exista legatura epidemiologica.
6.Elaborarea unui plan de masuri derivate din rezultatele anchetei:
- tratament specific antibacilar pentru cazul sursa
- protectie activa impotriva imbolnavirii celor infectati (chimioprofilaxie)
- tratament antibacilar pentru cei imbolnaviti.
Ancheta epidemiologica este un act medical ce implica un efort colectiv al mai multor
specialitati medicale efectuat cu maxim de atentie, responsabilitate, perspicacitate si
perseverenta.
Atributii in efectuarea AE:
1. Medicul pneumolog din Dispensarul pneumoftiziologie (DPF):
a) initiaza ancheta epidemiologica, organizeaza si participa direct ori de cate ori este
nevoie la aplicarea masurilor profilactice si antiepidemice in focar (caz index);
b) asigura controlul contactilor (control clinic, test cutanat la tuberculina, radiologic,
bacteriologic).
c) raspunde de calitatea anchetei epidemiologice si de finalizarea acesteia;
d) raporteaza focarele (cu mai mult de 3 cazuri) din colectivitati scolare/munca.
2. Medicul de familie, scolar sau medicina muncii:
a) participa efectiv la anchetele epidemiologice prin identificarea tuturor contactilor si
trimiterea lor la control de specialitate dupa efectuarea examenului clinic;
b) aplica masurile indicate de medicul pneumolog din DPF (tratament profilactic);
c) efectueaza educatia pentru sanatate a bolnavilor cu tuberculoza si familiilor
acestora.
3. Medicul epidemiolog:
a) coordoneaza investigatia epidemiologica in focarele cu minim 3 cazuri;
b) raporteaza focarele;
c) colaboreaza cu reteaua de pneumoftiziologie la instruirea personalului medical
pentru aplicarea prevederilor programului;
d) monitorizeaza la nivel judetean derularea programului si propune, daca este nevoie,
masuri suplimentare de supraveghere si control al focarului.

FISA PENTRU ANCHETA EPIDEMIOLOGICA

S-ar putea să vă placă și