Sunteți pe pagina 1din 3

Editai de :

IN STITUTUL DE CERCETRI IN CONSTRUCII I ECONOMIA


.

CONSTRUCIILOR
Bucureti os. Pautelimon nr. 266
Telefon627.40.85/1?6 redacie
116 difuzare

BULETINUL CONSTRUCIILOR
Voi. 2

'

1993

l. r e g l e jm e n t Ar i t e h n ic e
. Normativ privind proiectarea, executarea i exploatarea con** .
struciiior /undate pe p&minturi sensibile la uriieilre", indicativ P 7-92,
aprobat de Ministerul Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului" cu
ordinul nr. 4/N/din 26 ianuarie 1993 ............................. .................................
Lista cu specialiti verificatori de p r o ie c te .............................. .

2
41

Lista cu responsabili tehnici cu execuia lucrrilor de con


strucii ......................... ..................................... ...................................................................47
Lista cu experii tehnici in construcii

. .......................... .... . .

64

MINISTERUL LUCRRILOR PUDLICE I AMENAJRII TERITORIULUI

ORDIN NR. 4/N


din 26.1.1993
'flg
Avnd n vedere avizul Consiliului Tehnico-llconomic nr. 341
d i n 2.12.1992;
v 'jK

n temeiul Hotrrii Parlamentului nr. 11/1992;


Ministrul Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului emite
vjH urm torul
f .
ORDIN:
a.J r
(J W
1. Se aprob Normativul privind proiectarea, executarea i
exploatarea construciilor fundate pe pmnturi sensibile la ui* i mezire" indicativ P ,7-92.
9 -g;'

:j af

2. Normativul intr n vigoare la data publicrii n Bule-

M IN ISTRU
MARIN CHISTEA