Sunteți pe pagina 1din 2

Stema unitii

administrativteritoriale
Cod SIRUTA
Codul de identificare fiscal:
Adres/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

Anexa nr. 29

ROMNIA
Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea organului fiscal local

Model 2016 ITL 044


Nr. ..........//20

ADRES
de nfiinare a popririi

Numele
i
prenumele/denumirea
terului
poprit/
debitorului:
.
.............................................................................................................................................................................................
Domiciliul fiscal: ROMNIA/ .............................., judeul ............................................, codul potal ...................,
municipiul/oraul/comuna.............................................., satul/sectorul .........................., str. .........................................................
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ...... nr. ..............,
C.I.F.1) ..............................................., tel./fax.................................., e-mail .............................................................
n baza art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare,
se nfiineaz de ndat poprirea asupra veniturilor i disponibilitilor bne ti n lei i n valut, titluri de valoare sau alte
bunuri mobile necorporale, prezente i viitoare, deinute i/sau datorate de dumneavoastr cu orice titlu, debitorului
urmrit2) ...................................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................................conform
titlului
executoriu/titlurilor executorii emis(e) de ................................................................. .
Sumele vor fi reinute i virate n conturile deschise la unitatea de trezorerie i contabilitate public
.....................................................dup cum urmeaz:
Natura obligaiei de plat 3

Titlul executoriu
nr./dat4

Cuantumul sumei
datorate
(lei)

Nr. contului bugetar n care


urmeaz a se vira
suma reinut

TOTAL
Poprirea se consider nfiinat din momentul primirii adresei de nfiin are. n acest sens, ave i obliga ia s nregistra i
att ziua, ct i ora primirii adresei de nfiinare a popririi.
Din momentul indisponibilizrii, respectiv de la data i ora primirii prezentei, nu ve i proceda la transmiterea ctre
debitor a veniturilor i disponibilitilor bneti n lei i n valut, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, pn la
achitarea integral a obligaiilor fiscale, cu excepia plilor dispuse pentru stingerea sumelor prevzute la art. 236 alin. (14) din
Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i pentru stingerea obliga iilor fiscale aferente bugetelor
administrate de ctre organul fiscal care a nfiinat poprirea.
n conformitate cu prevederile art. 236 alin. (13) din Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare,
bncile au obligaia s plteasc sumele indisponibilizate n contul indicat de organul de executare silit n termen de 3 zile de
la indisponibilizare.
n situaia n care, la data comunicrii adresei de nfiinare a popririi, nu datorai vreo sum de bani debitorului urmrit
sau nu va datora n viitor asemenea sume n temeiul unor raporturi juridice existente, v rugm s ne comunica i acest aspect n
termen de maximum 5 zile de la primirea prezentei. Nerespectarea obliga iilor ce-i revin ter ului poprit, potrivit art. 236 alin.
(9)-(11) din Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare, constituie contraven ie potrivit art. 336 alin. (1) lit.
k) i se sancioneaz conform art. 336 alin. (2) lit. d) din acelai act normativ.
mpotriva prezentului nscris, cel interesat poate introduce contestaie la instana judectoreasc competent, n termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cunotin n conformitate cu prevederile art. 260 i 261 din Legea nr. 207/2015 , cu
modificrile i completrile ulterioare .
Potrivit dispoziiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare , cnd
urmeaz s se ia msuri de executare silit, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
V mulumim pentru colaborare.
Conductorul organului fiscal local,
L.S.
(numele i prenumele i semntura)
Persoana de contact:
.......................................................
(numele, prenumele i funcia)
1)

ntocmit,
.............................................................
(numele, prenumele i funcie)

Se va completa: codul de identificare fiscal (codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, dup caz); etc.

2)

Numele i prenumele/denumirea i domiciliul fiscal; codul de identificare fiscal (codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, codul de nregistrare fiscal sau codul
unic de nregistrare, dup caz); alte date de identificare a debitorului urmrit.
3)

Se va preciza denumirea creanei fiscale principale: impozit, tax, amend sau alt sum ori a creanei fiscale accesorii, dup caz.

4)

n cazul n care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numrul i data emiterii.

Tel./fax/e-mail ................................