Sunteți pe pagina 1din 2

Raport privind activitatea didactica

desfasurata in anul scolar 2014-2015


Prof.CONTRAS DANA
Aria curriculara: LimbasiComunicare.
Disciplina: Limba Engleza
Liceul teoretic Onisifor Ghibu

Analiza prezentata in acest raport , urmareste activitatea didactica desfasurata in


intervalul 15 septembrie 2014-19 iunie 2015
Raportul este structurat pe trei categorii principale
I.
Activitatea metodica
II.
Activitatea la clasa
III.
Activitati extrascolare
IV.
Activitati in calitate de diriginte clasa a X a S2

I. Activitatea metodica
La inceputul anului scolar am intocmit planificarile semestriale ,anuale si pe unitati in
conformitate cu programele scolare in vigoare.
Am intocmit diferite tipuri de teste si fise de evaluare pentru toate clasele.
Am organizat,impreuna cu colegele de catedra, faza pe scoala si faza locala a olimpiadei
de limba engleza. Pentru faza pe scoala am elaborat subiecte ,am supravegheat candidatii
si am corectat lucrarile.
La faza locala am fost centru organizator si m-am ocupat de buna desfasurare a
concursului, supravegherea candidatilor, repartitia pe clase, corectarea lucrarilor si
solutionarea contestatiilor.
Am participat si la faza judeteana a olimpiadei ca profesor evaluator precum si la proba
de baraj pt faza nationala (atat la elaborarea subiectelor cat si la corectarea lucrarilor)
Am participat la sedintele lunare ale organizatiei locale a profesorilor de limba engleza
CETA, precum si la sedintele periodice ale catedrei.

II. Activitatea la clasa


Am aplicat testele initiale si in functie de rezultatele obtinute am t stabilit masuri de
recuperare a materiei.
Am urmarit evolutia individuala a elevilor prin aplicarea testelor de progres si finale si
prin realizarea anumitor proiecte menite sa stimuleze creativitatea elevilor
Am lucrat diferentiat la clasa in functie de nivelul elevilor.
Am folosit in cadrul orelor materiale didactice care sa fie cat mai atractive pentru elevi
(fise, referate,planse, casete audio ,CD_uri etc.)
Am pregatit elevii pentru examenele Cambridge FCE ore suplimentare
In timpul anumitor ore am folosit tabla smart board pentru predarea limbii engleze , de
asemenea am folosit filme scurte pentru a usura introducerea elevilor in anumite teme de
debate

III Activitati extra scolare


In calitate de diriginta si profesoara de limba engleza am organizat pentru elevii scolii
excursii scolare , vizite la muzee precum si la Biblioteca Britanica
Am participat cu elevii clasei a VI a D la concursul BRITISH FACTOR desfasurat la
scoala gimnaziala Iuliu Hateganu ,acestia castigand diploma de originalitate

IV Activitati diriginte
1.Sedinte cu parintii elevilor clasei
2.Monitorizarea absentelor
3.Monitorizarea performantei scolare
4.Mentinereaunui contact cu parintii ,interventii si discutii pentru
prevenirea unor probleme dar si pentru imbunatatirea rezultatelor
scolare.
5.Intocmirea intregii documentatii in mod corespunzator si la timp
6.Consilierea parintilor clasei la cerere
7.Activitati diverse Scoala Altfel