Sunteți pe pagina 1din 12

V1 -7

1. Diferenta intre cationi si anioni? Exemplificati ionii principali.


2. Precizati vase de msurat volume exacte pentru umplere si golire.
3. Care este rolul calcinarii si cat timp se mentine o proba in cuptorul de calcinare?
4. Ce ioni sunt prezenti n ape? Ce ioni sunt nedoriti? Ce exprim duritatea apei?
5. Ce normalitate, titru si factor are solutia de Na2S2O3 daca la titrare cu 10 mL solutie
etalon 10-2 n, folosind amidonul ca indicator, s-au consumat la titrare 9,8 mL?
Reactiile care au loc .

V1 -5
1. Cate grupe principale de cationi si anioni exista? Exemplificati ionii principali.
2. Care sunt diferentele dintre balantele tehnice si analitice si cand se utilizeaza cu
precadere?
3. Ce tip de reactii stau la baza volumetriei acido-bazice? Precizati care sunt indicatorii
folositi in acest tip de analiza.
4. Ce volume de soluie K2Cr2O7 4n i respectiv 1,5 n sunt necesare pentru prepararea a
500 mL soluie de K2Cr2O7 3n?
5. Ce normalitate, titru si factor are solutia de NaOH daca s-au consumat 9,8 mL
folosind la titrare 10 mL solutie etalon 10-2 n , in prezenta unui indicator acido-bazic?
Reactiile care au loc.

V1 -6
1. Cationii formeaza cele mai multe combinatii compleze stabile si colorate.
Argumentati afirmatia prin cateva reactii.
2. Precizati vasele de msurat exact volume pentru umplere.
3. Care sunt conditiile ndeplinite de substantele standard primar si secundar?
Argumentati.
4. Cate moduri de exprimare a duritatii apei cunosteti? Rolul si importanta EDTA.
5. Ce normalitate, titru si factor are solutia de KMnO4, folosit ca si autoindicator, daca la
titrare cu 10 mL solutie etalon 10-2 n (acid oxalic) s-au consumat la titrare 9,5 mL din
aceasta solutie ? Reactiile care au loc.

V1 -4
1. Diferente intre cationii grupei a IV a si a V-a. Exemplificati prin reactii analitice.
2. Care sunt conditiile ca o substanta sa poate fi analizata gravimetric?
3. S se enumere vase de msurat volume pentru umplere si golire.
4. Ce ioni sunt prezenti n ape? Ce ioni sunt nedoriti? Ce exprim duritatea apei?
5. Ce normalitate, titru si factor are solutia de Na 2S2O3 daca la titrare cu 10 mL
solutie etalon 10-2 n folosind indicator amidon s-au consumat la titrare 9,7 mL?
Reactiile care au loc .

V1-3
1. Reactivul de grupa pentru cationii fiecarei grupe. Ce diferente sunt intre grupele
analitice?
2. Precizati cum se realizeaza spalarea si uscarea precipitatelor. Care sunt metodele
folosite pentru filtrarea precipitatelor?
3. Ce rol au solutiile tampon si cand le-ati utilizat in analizele chimice?
4. Care este expresia echivalentului gram al K 2Cr2O7 n mediu acid? Dar pentru Na2CO3
si NaOH?
5. Ce normalitate, titru si factor are solutia de NaOH daca s-au consumat 9,7 mL
folosind la titrare 10 mL solutie etalon 10-2 n si un indicator acido-bazic? Reactiile
care au loc.

V1-2
1.

Faceti diferentiere intre cationi, de exemplu intre Fe2+ si Fe3+. Reactii si structuri.

2. Ce ustensile de laborator cunoasteti si care sunt aplicatiile lor?


3. Ce reprezinta duritatea totala? Ce indicatori metalocromici se folosesc la
determinarea duritatii apelor?
4.

Care sunt substantele standard primar: AgNO3, HCl, NaOH, NaCl, Na2CO3, H2C2O42
H2O, KI, MgSO47H2O, K2Cr2O7?

5.

S se argumenteze de ce n timpul titrrile perganometrice nu se utilizeaz indicator si


s se precizeze indicatiile de procedur n analiz. Scrieti reactiile care au loc.

V1-1
1. Care sunt anionii (simpli si compusi) ce prezinta caracter redox? Reactii si structuri.
2.

S se precizeze conditiile ndeplinite de substantele standard. S se exemplifice.

3. S se fac o diferenta ntre modurile de exprimare ale durittii apei. Cum se


realizeaza practic.
4. S se explice modificarea de culoare a indicatorului acido-bazic de culoare n titrarea
hidroxidului de sodiu cu acidul oxalic. Scrieti reactiile care au loc.
5. Ce volume de soluie K2Cr2O7 4n i respectiv 1,5 n sunt necesare pentru prepararea a
600 mL soluie de K2Cr2O7 2 n?

V1-8
1. Faceti diferentiere intre cationi, de exemplu intre Fe2+ si Fe3+. Reactii si structuri.
2. Ce ustensile de laborator cunoasteti si care sunt aplicatiile lor?
3. Ce reprezinta duritatea apei si ce modalitati de exprimare a duritatii apei se
folosesc in mod curent?
4. Legea echivalentei si importanta in analizele chimice. Care sunt relatiile pentru
titru si factor?
5. S se argumenteze de ce n timpul titrrile perganometrice nu se utilizeaz
indicator si s se precizeze indicatiile de procedur n analiz. Scrieti reactiile care
au loc.

V1-9
1. Stabiliti care este diferenta esentiala dintre tipurile de reactivi chimici si dati
exemple.
2. Care sunt diferentele dintre balantele tehnice si analitice si cand se utilizeaza cu
precadere?
3. Care este rolul calcinarii si cat timp se mentine proba in cuptorul de calcinare?
4. Ce volume de soluie K2Cr2O7 4n i respectiv 1,5 n sunt necesare pentru
prepararea a 500 mL soluie de K2Cr2O7 3n?
5. Ce normalitate, titru si factor are solutia de NaOH daca s-au consumat 9,7 mL
folosind la titrare 10 mL solutie etalon 10-2 n, in prezenta unui indicator acidobazic? Reactiile care au loc.

V1-10
1. Care este caracteristica principala structurala a reactivilor de a forma compusi si
combinatii colorate cu ioni? Exemplificati
2. S se enumere vase de msurat volume pentru umplere si golire.
3. S se precizeze conditiile ndeplinite de substantele standard. S se exemplifice.
4. Ce ioni sunt prezenti n ape? Ce ioni sunt nedoriti?. Ce exprim duritatea apei?
5. Ce normalitate, titru si factor are solutia de Na 2S2O3 daca la titrare cu 10 mL
solutie etalon 10-2 n folosind indicator amidon s-au consumat la titrare 9,7 mL?
Reactiile care au loc.

VI-11
1. Diferente intre cationii grupei a IV a si a V-a. Exemplificati prin reactii analitice.
2. S se precizeze vasele de msurat exact volume pentru umplere.
3. Care sunt conditiile ndeplinite de substantele standard primar si secundar?
Argumentati.
4. Care este diferenta dintre volumetria acido-bazica si volumetria redox?
5. Ce normalitate, titru si factor are solutia de KMnO 4, folosit ca si autoindicator,
daca la titrare cu 10 mL solutie etalon10-2 n(acid oxalic) folosind autoindicator sau consumat la titrare 9,7 mL din aceasta solutie? Reactiile care au loc.

V1-12
1. Care sunt anionii (simpli si compusi) ce prezinta caracter redox? Reactii si
structuri.
2. Ce moduri de exprimare a concentratiei solutiilor cunoasteti? Legea echivalentei
-exemplificati.
3. Ce reprezinta duritatea apei si ce modalitati de exprimare a duritatii apei se
folosesc in mod curent?
4. S se explice modificarea de culoare a indicatorului acido-bazic de culoare n
titrarea hidroxidului de sodiu cu acidul oxalic. Scrieti reactiile care au loc.
5. Ce volume de soluie K2Cr2O7 4n i respectiv 1,5 n sunt necesare pentru
prepararea a 400 mL soluie de K2Cr2O7 5n?

V1-13
1. Cate grupe principale de cationi si anioni exista? Exemplificati ionii principali.
2. Care sunt conditiile ca o substanta sa poata fi analizata gravimetric?
3. Ce tip de reactie sta la baza volumetriei redox?
4. Ce volume de soluie K2Cr2O7 4n i respectiv 1,5 n sunt necesare pentru
prepararea a 500 mL soluie de K2Cr2O7 3n?
5. Ce normalitate, titru si factor are solutia de NaOH daca s-au consumat 9,7 mL
folosind la titrare 10 mL solutie etalon 10-2 n, in prezenta unui indicator acidobazic? Reactiile care au loc.

V1-14
1. Caracterizati din punct de vedere analitic doi cationi si doi anioni si comentati
afirmatiile.
2. Precizati cum se realizeaza spalarea si uscarea precipitatelor. Care sunt metodele
folosite pentru filtrarea precipitatelor?
3. Ce rol au solutiile tampon si cand le-ati utilizat in analizele chimice?
4. Care este expresia echivalentului gram al K2Cr2O7 n mediu acid? Dar pentru
Na2CO3 si NaOH?
5. Ce normalitate, titru si factor are solutia de NaOH daca s-au consumat 9,7 mL
folosind la titrare 10 mL solutie etalon 10-2 n, in prezenta unui indicator acidobazic? Reactiile care au loc .

V1-15
1. Faceti diferentiere intre cationi, de exemplu intre Fe2+ si Fe3+. Reactii si structuri.
2. S se enumere vase de msurat volume pentru umplere si golire. Precizati care
dintre aceste vase se folosesc pentru masuratori exacte.
3. Care sunt substantele standard primar: AgNO3, HCl, NaOH, NaCl, Na2CO3,
H2C2O42 H2O, KI, MgSO47H2O, K2Cr2O7? Calculati echivalentul gram pentru
aceste substante.
4. Legea echivalentei si importanta in analizele chimice. Care sunt relatiile pentru
titru si factor?
5. S se argumenteze de ce n timpul titrrile perganometrice nu se utilizeaz
indicator si s se precizeze indicatiile de procedur n analiz. Scrieti reactiile care
au loc.

V1-16
1. Cate grupe principale de cationi si anioni exista? Exemplificati ionii principali.
2. Ce reprezinta duritatea apei si ce modalitati de exprimare a duritatii apei se
foloses in mod curent?
3. Cum se aleg indicatorii in cazul dozarii amestecului acid tare-acid slab?
4. Ce volume de soluie K2Cr2O7 4n i respectiv 1,5 n sunt necesare pentru
prepararea a 600 mL soluie de K2Cr2O7 3n?
5. Ce normalitate, titru si factor are solutia de NaOH daca s-au consumat 9,9 mL
folosind la titrare 10 mL solutie etalon 10-2 n, in prezenta unui indicator acidobazic? Reactiile care au loc.

VI-17
1. Diferente intre cationii grupei a IV a si a V-a. Exemplificati prin reactii analitice.
2. S se precizeze vasele de msurat exact volume pentru umplere.
3. Cate moduri de exprimare a duritatii apei cunosteti? Rolul si importanta EDTA.
4. Care este diferenta dintre volumetria acido-bazica si volumetria redox? Ce tip de
reactie sta la baza volumetriei redox?
5. Ce normalitate, titru si factor are solutia de KMnO 4, folosit ca si autoindicator
daca la titrare cu 10 mL solutie etalon 10-2 n (acid oxalic) s-au consumat la titrare
9,7 mL din aceasta solutie? Reactiile care au loc.

V1 -18
1. Diferenta intre cationi si anioni? Exemplificati.
2. Indicati vase de msurat volume pentru umplere si golire.
3. S se precizeze conditiile ndeplinite de substantele standard. S se exemplifice
cateva substante.
4. Ce ioni sunt prezenti n ape? Ce ioni sunt nedoriti? Ce exprim duritatea apei?
5. Ce normalitate, titru si factor are solutia de Na 2S2O3 daca la titrare cu 10 mL
solutie etalon 10-2 n, folosind indicator amidon, s-au consumat la titrare 9,9 mL?
Reactiile care au loc .

VI-19
1. Diferente intre cationii grupei a IV a si a V-a. Exemplificati prin reactii analitice.
2. Indicati vase de msurat exact volume pentru umplere.
3. Care sunt conditiile ndeplinite de substantele standard primar si secundar?
Argumentati.
4. Cate moduri de exprimare a duritatii apei cunoasteti? Rolul si importanta EDTA.
5. Ce normalitate, titru si factor are solutia de KMnO 4, folosit ca si autoindicator,
daca la titrare cu 10 mL solutie etalon10 -2 n (acid oxalic) s-au consumat la titrare
9,6 mL din aceasta solutie? Reactiile care au loc.

V1-20
1. Care sunt anionii (simpli si compusi) ce prezinta caracter redox? Reactii si
structuri.
2. Ce moduri de exprimare a concentratiei solutiilor cunoasteti? Legea echivalentei
-exemplificati.
3. S se fac o diferenta ntre modurile de exprimare ale durittii apei. Cum se
realizeaza practice o analiza chimica?
4. S se explice modificarea de culoare a indicatorului acido-bazic de culoare n
titrarea hidroxidului de sodiu cu acidul oxalic. Scrieti reactiile care au loc.
5. Ce volume de soluie K2Cr2O7 4n i respectiv 2,5 n sunt necesare pentru
prepararea a 500 mL soluie de K2Cr2O7 4n?

10

V1-21
1. Cate grupe principale de cationi si anioni exista? Exemplificati ionii principali.
2. Care sunt diferentele dintre balantele tehnice si analitice si cand se utilizeaza cu
precadere?
3. Definiti rolul substantelor standard primar si secundar, precizati cand le-ati
utilizat, in ce scop.
4. Ce volume de soluie K2Cr2O7 3n i respectiv 3,5 n sunt necesare pentru
prepararea a 600 mL soluie de K2Cr2O7 5n?
5. Ce normalitate, titru si factor are solutia de NaOH daca s-au consumat 9,8 mL
folosind la titrare 10 mL solutie etalon 10 -2 n, in prezenta unui indicator acidobazic? Reactiile care au loc.

V1-22
1. Precizati care este reactivul de grupa pentru cationii fiecarei grupe. Ce diferente
sunt intre grupele analitice?
2. Precizati cum se realizeaza spalarea si uscarea precipitatelor.
3. Ce rol au solutiile tampon si cand le-ati utilizat in analizele chimice?
4. Care este expresia echivalentului gram al K 2Cr2O7 n mediu acid? Dar pentru
Na2CO3 si NaOH?
5. Ce normalitate, titru si factor are solutia de NaOH daca s-au consumat 9,7 mL
folosind la titrare 10 mL solutie etalon 10-2 n, in prezenta unui indicator acidobazic? Reactiile care au loc.

11

V1-23
1. Faceti diferentiere intre cationi, de exemplu intre Fe2+ si Fe3+. Reactii si structuri.
2. Ce ustensile de laborator cunoasteti si care sunt aplicatiile lor?
3. Care sunt substantele standard primar: AgNO3, HCl, NaOH, NaCl, Na2CO3,
H2C2O42 H2O, KI, MgSO47H2O, K2Cr2O7? Calculati echivalentul gram pentru
aceste substante.
4. Legea echivalentei si importanta in analizele chimice. Care sunt relatiile pentru
titru si factor?
5. S se argumenteze de ce n timpul titrrile perganometrice nu se utilizeaz
indicator si s se precizeze indicatiile de procedur n analiz. Scrieti reactiile care
au loc.

12