Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN CLUj

LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU"


400315 CLUJ-NAPOCA
str. Al. Vlahu 12-14, tel. 0264-580615 / , fax. 0264-580615 / 585965

e-mail: ghibu_cj@yahoo.com

Elaborarea planificrii anuale, semestriale i a unitilor de nvare, n acord


1p
cu metodologia recomandat i actualizarea ei

1.
Proiectar
ea activi
tii

1.1.
Respectarea
programei colare,
a normelor de
elaborare a docu
mentelor de
proiectare, precum
si adaptarea
acesteia la
particularitile
grupei/clasei

1.2

Utilizarea eficient a documentelor curriculare (programa, planificare,


manuale,ghiduri, suporturide curs, soft-uri etc.) innd cont
deprincipiiledidacticii moderne
Includerea n proiect area curricular a strategiilor didactice axate pe formarea
competenelor vizate de program
Includerea n proiectarea curricular a coninuturilor care s mbine aspectele
teoretice cu cele practice / s promoveze interdisciplinaritatea
Indicarea documentelor reglem entative utilizate n proiectarea didactic
(program, lege, ordin al unui for superior, regulamente, precizri din
consftuirile cadrelor didactice, cercurile pedagogice)
Existena avizului comisiei metodice/catedrei/inspectorului de specialitate sau
conducerii colii pe fiecare din documentele de proiectare sau planificare
didactic
Realizarea i predarea la timp a documentelor de proiectare
Corelarea dintre proiectarea activitilor cu particularitile clasei/grupei prin
activiti de consultare a elevilor, a prinilor, a autorit ilor locale
Implicarea n activiti de fundamentare a ofertei educaionale a unitii

7p

1p
1p
1p
1p

1p
1p
1p
1p

3p

CPValidarea

CAEvaluare

comisieEvaluare

evaluareAuto-

Indicatori de performan

Punctaj acordat
Punctaj maxim

Criterii
de performan

Punct parial

Numrul fiei postului :


Numele i prenumele cadrului didactic: ...............
Specialitatea: .
Perioada evaluat: 2015-2016
Calificativul acordat:

colare
Implicarea n activiti de proiectare i redactare a ofertei educaionale la
1p
nivelul unitii
Implicarea n
1p
Im plicarea n alegerea i proiectarea CD, CDL
activitile de
Contribuia cadrului didactic la identificarea acestor particularit i de
proiectare a
1p
ofertei educaionale la proiectare a ofertei educaionale
Reflectarea acestor particulariti geografice, demografice, etnice, sociale,
nivelul unitii
economice i culturale ale comunitii n care funcioneaz unitatea colar
1p
att n proiectarea didactic de specialitate ct i n proiect area curricular a
opionalelor (CD, CDL)
2p
Redactarea documentelor de proiectare, a rapoartelor utiliznd TIC
1.3.Folosirea TIC n
2p
Realizarea de materiale didactice i suporturi de curs
activitatea de
Realizarea
de
materiale
didactice
i
suporturi
de
curs
corelate
m
etodelor
proiectare
1p
activ-participative selectate
Proiectarea activitilor extracurriculare ce contribuie direct la atingerea
obiectivelor curriculare (concursuri disciplinare, sesiuni de com unicri
tiinifice, cluburi colare, reviste disciplinare, excursii, vizitarea unor obiective 2p
economice, cultural-istorice, vizionare/realizare unor piese de teatru, cercuri,
1.4.Proiectarea unor etc.)
activiti
Elaborarea document elor proiective pentru activiti extracurriculare ce
extracurriculare
contribuie direct la dezvoltarea instituional (proiecte
2p
corelate cu
naionale/judeene/locale, proiecte cu finanare, proiecte de diversificare /
obiectivele, nevoile
promovare a ofert ei educaionale etc.)
i interesele
educabililor, planul Elaborarea documentelor proiective pentru activiti extracurriculare propuse
1p
de beneficiarii pentru
m anagerial al
educaie (elevi, parinti, .)
unitii
Elaborarea document elor proiective pentru activiti extracurriculare ce
se ncadreaz n direciile strategice educative ale colii (educaia pentru
1p
sntate, educaia civic, educaie ecologic, educaie cultural-artistic,
educaie sportiv, etc.)

3p

15p

Total: 15 p

2. Realiza
rea
actvii
tilor
didactice

2p

2.1.Utilizarea unor
strategii didactice
care asigur
caract erul
aplicativ al
nvrii i
formarea com
petenelor
specifice.

Pregt irea activit ilor practice / aplicative ale procesului de nvare


(obiective, materiale, mijloace, metode, tehnici de lucru)
Desfurarea activitilor practice / aplicative-investigare / aplicare / verificare
/ cercetare etc.
ndrumarea i supravegherea elevilor n timpul activitilor practice / aplicative
Utilizarea la lecii a m aterialelor i m ijloacelor de nvmnt (laboratoare,
ateliere, cabinete) specifice disciplinei
Capacit atea de a select a i folosi mijloace de instruire, tehnici de lucru i
metode activ-participat ive
Evaluarea i aprecierea lucrrilor practice n funcie de criterii de apreciere
specifice

1p
1p
1p
1p
1p
1p

15p
5p

2.2.Utilizarea
eficient a
resurselor materiale
din unit atea de
nvmnt n
vederea
optimizrii
activitilor
didacticeinclusiv resurse
TIC.

Selectarea i valorificarea manualelor / auxiliarelor n concordan cu nivelul


de pregtire a elevilor
Evidena m anualelor i a modului de pstrare al acestora
Activiti de selecie a coninuturilor
Utilizarea bazei logistice existente n unitatea de nvmnt (Ael, laboratoare,
cabinete, ateliere, soft-uri educaionale, mijloace audio-video, material
didactice. etc.)
Integrarea raional a auxiliarelor si a resurselor TIC n demersul didactic

Diseminarea rezultatelor n cadrul activitilor metodice, prin sesiuni de com


unicri sau prin
publicaii
Furnizarea de feed-back elevilor privind nivelul competenelor formate i al
2.3.Diseminarea,
cunotinelor dobndite n vederea mbuntirii nvrii
evaluarea i
Furnizarea de feed-back i informarea sistematic a educabililor i, dup
valorizarea
activitilor realizat e. caz, a prinilor prin ntlniri programat e cu prinii sau prin alte m ijloace
de comunicare -n privina progresului
Capacit atea de a recepiona inform aiile transm ise de prini
Verificarea eficienei metodelor aplicate
Reglarea de proces prin msuri ameliorative
Organizarea i derularea de activiti extracurriculare ce contribuie direct la
atingerea obiectivelor curriculare
Contribuie la realizarea/ actualizarea paginii web a catedrei
2.4.Organizarea
Organizarea de activiti extracurriculare ce contribuie direct la dezvoltarea
i desfurarea
instituional
activitilor
Derularea de activiti extracurriculare ce contribuie direct la dezvoltarea
extracurriculare,
instituional (amenajare/modernizare/ntreinere spaii de nvmnt)
participarea la
Organizarea i derularea de activiti extracurriculare i de voluntariat
aciuni de
propuse de beneficiarii pentru educaie
voluntariat
ncheierea unor parteneriat e i colaborari cu instituii publice i private pentru
desfurareaactivitilor extracurriculare i de voluntariat (1 p / parteneriat/
colaborare)
2.5.Formarea
Valorificarea achiziiilor anterioare de nvare ale educabililor (cunotine,
deprinderilor de
competene, atitudini etc.)n activiti de nvare
studiu individual
Preocupare pentru dezvoltarea la elevi a capacitilor de a culege i de a
i n echip n
structura informaiile
vederea
Integrarea n procesul didactic a unor activiti de autonvare sau nv are
formrii/dezvolt
autocondus de
rii competenei
elevi
de ,,a nva s
Diversificarea modului de transm itere a informaiilor
nvei.
Evidena elevilor cu nevoi speciale i a celor capabili de performan

2p

5p

1p
1p
2p

1p
4p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p

6p

1p
1p
1p
1p
2p
1p
2p
1p
1p
1p

5p

Activitate difereniat, activitate de grup pentru dezvoltarea abilitilor de


formare
Total 25p

3.
Evalua
rea rezulta
telor
nvrii

3. Evalua
rea
rezultate
lor nv
rii

Elaborarea de indicat ori i descriptori de performan pentru fiecare


3.1.Asigurarea
competen, potrivit standardelor curriculare de performan i
transparenei
comunicarea/ afiarea acestora
criteriilor, a
procedurilor de
Realizarea baremului de notare pentru orice test/lucrare de evaluare scris i
evaluare i a
comunicarea acestuia elevilor
rezultat elor
Analiza rezult atelor evalurii i inform area elevilor cu privire la not ele
activitilor de
obinute la dat a consemnrii acest ora n catalog, n prezena obligatorie a
evaluare
elevilor
Formularea itemilor n concordan cu obiectivele evalurii, coninuturile
evalurii i standardelor de perform an
3.2.Aplicarea
testelor predictive, Utilizarea itemilor obiectivi, semi-obiectivi i subiectivi
interpret area i
Prezentarea barem elor de corectare i notare
com unicarea
Analiza administrrii testului i ntocmirea matricei de specificaie
rezultatelor
Stabilirea i aplicarea de m suri de am eliorare/dezvolt are n urma
evalurilor
3.3.Utilizarea
Aplicarea unor metode i instrumente activ-participative corelate cu
diverselor
particularitile elevilor i n funcie de domeniul de specializare
instrumente de
Folosirea unor fie de lucru/chestionare
evaluare,
Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare (portofolii / referate / proiecte)
inclusiv a celor
Folosirea unor modele de teste folosite la nivel naional (exem plu modelele de
din banca de
teste de la evaluarea iniial).
instrument e
de evaluare
Folosirea unor instrumente care s permit i o evaluare oral / practic
unic
Proiectarea de activiti cu caracter de autoevaluare sau inter-evaluare
colegial
Promovarea i ncurajarea acestor forme de evaluare
3.4.Promovarea
autoevalurii si
Valorificarea activitilor cu caract er de autoevaluare / inter-evaluare
interevalurii
colegial n procesul individual de nvare
Realizarea de sesiuni, concursuri, prezentri sau expoziii cu materiale
produse de elevi, participarea copiilor la jurizarea lucrrilor
3.5.Evaluarea
Elaborarea unor instrumente de identificare a nivelului de satisfacie a
satisfaciei
beneficiarilor
beneficiarilor
Aplicarea unor instrumente de identificare a nivelului de satisfacie a
educaionali
beneficiarilor i interpretarea rezult atelor (chestionare)
Valorificarea rezultatelor de tip feed-back n activitat ea didactic ulterioar
Consemnarea rezult atelor chestionarelor aplicate elevilor i prinilor privind
satisfacia sau
randam entul activit ii la disciplina predat

1p
25p 25p
2p
1p
1p
1p
1p

4p

1p
1p
1p
1p
1p

4p

1p
1p
1p
1p
1p

3p

1p
1p
1p

1p
1p
1p
1p

6p

3.6.Coordonarea
elaborrii
portofoliului
educaional ca
elem ent central
al evalurii
rezultatelor
nvrii.

Oferirea feed-back-ului obinut din evaluarea elevilor ctre CA, CEAC-LSP,


colegii de catedr sau comisie m etodic
Gradul de implicare/colaborare cu CEAC-LSP pentru evaluarea satisfaciei
beneficiarilor
Realizarea de corecii n funcie de at eptrile acest ora
Prezentarea coninutului portofoliului educaional

ntocm irea criteriilor de evaluare a portofoliilor educaionale

Total 20p
4. Mana
gementul
clasei de
elevi

1p
1p
1p
1p

1p

20p
Cunoaterea i aplicarea regulamentului intern al colii i a procedurilor
existente la nivel de coal, prezentarea normelor care trebuie respectat
e n timpul orelor de curs i ntocmirea docum ent elor care justific
prezentarea normelor
Elaborarea de norme i documente specifice clasei la care pred sau este
diriginte
Comunicarea profesor - elev, urmrindu-se realizarea feed-backului
bidirecional n comunicare
Realizarea unui ambient adecvat studiului (meninerea n bun stare a
dotrilor liceului, pstrarea cureniei n slile de clas, ..... )
Organizarea clasei de elevi
4.2.Monitorizarea Monitorizarea elevilor problem i gestionarea eventualelor situaii
comportam entului conflictuale la nivelul clasei/
elevilor i
ntocmirea i predarea documentelor de monitorizare
gestionarea
Efectuarea serviciului pe coal/ responsabil comisie m etodic
situaiilor
ndrum area i coordonarea elevilor n cadrul activitii colare i extracolare
conflictuale
Respectarea RIOF-LSP i ROFUIP
Realizarea caietului dirigintelui i complet area unor fie de observaie a
elevilor
4.3.Cunoaterea, Planificarea i realizarea lectoratelor i orelor pentru consilierea elevilor i
prinilor
consilierea i
tratarea difereniat Tratarea difereniat a elevilor. n funcie de nevoi
a elevilor.
Participarea la consiliul clasei, consiliul profesoral n vederea rezolvrii
problem elor de consiliere
n calit ate de profesor sau profesor diriginte
4.4.Motivarea
Implicarea elevilor n activit i de bun practic
4.1. Stabilirea unui
cadru adecvat
(reguli de conduit,
atitudini, ambient)
pentru
desfurarea
activitilor n
conformitate cu
particularitile
clasei de elevi.

1p

20p

2p

1p
1p
1p
1p
0,5p

7p

0,5p
5p
0,5p
0,5p
1p

2p

1p
1p
1p
1p

1p

elevilor prin
Responsabilizarea elevilor
valorizarea
exemplelor de bun Aprecierea exemplelor de bun practic i stimularea celor fr absene
practic

1p
12p

Total 12p
5.1.Valorificarea
competenelor
tiinifice, didactice
i metodice
dobndit e prin
participarea la
programele de
5.
formare continu /
Management perfecionare
ul
carierei i
5.2.Implicarea n
al
organizarea
dezvoltr
activitilor
i pero
metodice la nivelul
nale
comisiei / catedrei /
responsabil
5.3.Realizarea /
actualizarea
portofoliului
profesional i
dosarului personal
5.4.Dezvoltarea
capacitii de
comunicare i
relaionare n
interiorul i n afara
unit ii (cu elevii,
personalul colii,
echipa managerial
i cu beneficiarii din
cadrul comunitiifam iliile elevilor)
Total 8p
6.
Contribuia
la

1p

Participarea la cursurile de formare obligatorie, o dat la 5 ani


1p
Participarea anual a cadrului didactic la program e de formare continu /
1p
grade didactice
Participarea la cursurile de formare continu organizat e de ISJ, CCD sau alte
0.5p
instituii de specialitate
Participarea la cursurile de formare organizat e pe plan local
0.5p
Activitat ea desfurat n calitate de mentor / formator
Participarea la activiti metodice n cadrul cercului pedagogic /0,5 p./
susinerea de lecii dem onstrative/inform ri de specialitate/1p.
Participarea la consftuirile cadrelor didactice
Participarea la activiti metodice n cadrul comisiei /
susinerea de lecii demonstrative/inform ri de specialitate
Participarea activ la consiliile profesorale cu tem
Susinerea sau publicarea de articole sau lucrri de specialitate
ntocm irea portofoliului personal conform fiei anexe CEAC-LSP
Existena documentelor/copiilor la dosarul personal a certificatelor,
diplomelor, atestatelor sau adeverinelor de la cursuri sau st agii de pregtire
profesional efectuate n anul colar curent
Completarea documentelor colare conform prevederilor legale
Asigurarea comunicrii i schimbului de date cu serviciile specializate din
unitatea de nvmnt (secretariat, serviciul logistic, contabilitate, comisii ale
colii etc.)

Comunicarea ctre elevi i prinilor acestora a situaiei colare,


abilitilor i oportunitilor privind orientarea profesional

6.1.Dezvoltarea de Implicarea n realizarea de parteneriate / proiecte / programe /


parteneriate i
activiti / contracte de colaborare cu alt e instituii 1 p. / parteneriat,
proiecte
proiect, program etc.

12p

2p

1p
1p

2p

0.5p
0.5p
1p
1p
1p

2p

1p
1p 1p
1p

1p

8p 8p
2p 3p

dezvolta
rea
instituion
al i la
promo
varea
imaginii
unitii
colare

educaionale n
vederea dezvoltrii Implicarea n programe i proiect e europene
instituionale
Implicarea n activiti de prom ovare a ofertei educaionale
6.2. Promovarea
Participarea la trguri, expoziii de promovare a ofertei educaionale
ofertei educaionale
Organizarea / participarea la concursuri de promovare a ofertei educaionale
6.3. Prom ovarea
ndrumarea i stimularea elevilor n vederea participrii la activiti de
imaginii colii n
promovare a imaginii colii (olimpiade, concursuri, competiii).
comunitate
prin participarea i
rezultatele elevilor
la olim piade,
Organizarea de activiti extracolare i extracurriculare n scopul promovrii
competiii,
imaginii colii
concursuri, activiti
extracurriculare i
extracolare
6.4.Realizarea/parti Organizarea/participarea la aciuni anti-violen n cadrul colii
ciparea la
Contribuie la diseminarea informaiilor legate de combaterea
programe/
comportamentelor nesntoase
activiti de
Cunoaterea i prom ovarea legislaiei n vigoare
prevenire i
combatere a violen
ei i comportam
Colaborarea cu organele i instituiile abilitate, prini n combaterea i
entelor
nesntoase n m prevenirea violenei
ediul colar, familie
i societat e
6.5. Respectarea
ntocm irea / semnarea documentelor privind PSI i prot ecia muncii
normelor,
Popularizarea regulilor de securitat e a m uncii i de PSI n rndul elevilor
procedurilor de
sntate i
securitate a m uncii
i de PSI i ISU
pentru toate tipurile
de activiti
Implicarea i participarea la activit ile specifice acestui dom eniu
desfurate n
cadrul unitii de
nvmnt
precum i a
sarcinilor suplim
entare
6.6.Im plicarea
Implicarea n aciunile promovate de CEAC-LSP (aplicarea de chestionare,
activ n crearea
respectarea procedurilor)

2p
1p 2p
1p
1p
1p

2p

1p

1p 3p
1p
1p

1p

1p 3p
1p

1p

1p 2p

unei culturi a
calitii la nivelul
organizaiei

Promovarea i popularizarea rezultatelor organizaiei

Total 15p

7
Conduita
Profesion
al

15p 15p
7.1. Manifestarea Promovarea unei atitudini de nalt inut moral fa de colegi, educabili i
atitudinii morale i prinii acestora
civice
(limbaj, inut,
respect,
comportament).
7.2. Respectarea i
prom ovarea
Respectarea normelor deontologice potrivit statutului cadrului didactic
deontologiei
profesionale.

Total 5p
Total 100p
Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, n condiiile prezentei metodologii, este:
-

1p

de la 100 pn la 85 de puncte, calificativul Foarte bine


de la 84,99 pn la 71de puncte, calificativul Bine
de la 70,99 pn la 61 de puncte, calificativul Satisfctor
sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfctor

2p

2p

3p

3p

5p
100

5p

NOT: ACEAST SECIUNE SE VA COMPLETA N EDINA CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE

Cadru didactic evaluat:. ...........................................


Responsabil comisie: ..................................................

Semntur: .....................
Semntur: .....................

Data evalurii n CA: ............................


Director: prof. Monica BERE
Consiliul de Administraie:

Mihaela COA-MRGINEAN
IRSAI Mnika
Andreea VLDU
Liliana MARCU
Anicua BUCUR

..........................................

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................