Sunteți pe pagina 1din 4

LEGE Nr.

1/2017 din 6 ianuarie 2017


privind eliminarea unor taxe i tarife, precum i pentru modificarea
i completarea unor acte normative
EMITENT: PARLAMENTUL ROMNIEI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 15 din 6 ianuarie 2017

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.


ART. I
Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 1, dup alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmtorul
cuprins:
"(2^2) Pentru operaiunile prevzute la alin. (2^1) nu se percep taxe i tarife."
2. La articolul 4, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Oficiul registrului comerului este obligat s elibereze, pe cheltuiala persoanei care a
nregistrat cererea, informaii, extrase de registru i certificate constatatoare despre datele
nregistrate n registrul comerului, precum i certificate constatatoare c un anumit act sau fapt
este ori nu este nregistrat, copii i copii certificate de pe nregistrrile efectuate n registru i de pe
actele prezentate, pentru care se percep tarife."
3. La articolul 10, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) Finanarea cheltuielilor curente i de capital aferente activitii Oficiului Naional al
Registrului Comerului i a oficiilor registrului comerului de pe lng tribunale se realizeaz din
fonduri provenite de la Ministerul Justiiei i din venituri proprii."
4. Articolul 11 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 11
(1) Pentru operaiunile efectuate, oficiul registrului comerului percepe tarife stabilite prin
hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiiei i a Ministerului Finanelor Publice.
(2) Tarifele percepute se achit la casieria oficiului registrului comerului sau prin virament n
contul Oficiului Naional al Registrului Comerului, deschis la Trezoreria Statului.
(3) Tarifele prevzute la alin. (1) se pot actualiza anual, prin hotrre a Guvernului, pe baza
fundamentrii prezentate de Ministerul Justiiei i innd cont de rezultatele anului anterior,
cuprinse n situaia financiar anual."
ART. II
Dup alineatul (1) al articolului 12 din Legea ceteniei romne nr. 21/1991, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 576 din 13 august 2010, cu modificrile i completrile
ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmtorul cuprins:
"(2) Pentru cererile prevzute la alin. (1) nu se percep taxe i tarife."

ART. III
n anexa la Ordonana Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice i a
taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul Romniei, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobat cu modificri prin Legea nr. 89/1993, cu
modificrile i completrile ulterioare, literele A, C punctele 1 i 2, D i F se abrog.
ART. IV
Articolele 40 i 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea i funcionarea Societii Romne de
Radiodifuziune i Societii Romne de Televiziune, republicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i
vor avea urmtorul cuprins:
"ART. 40
Veniturile proprii ale Societii Romne de Radiodifuziune i Societii Romne de Televiziune
provin, dup caz, din:
a) sume ncasate din realizarea obiectului de activitate;
b) sume ncasate din publicitate;
c) sume ncasate din amenzi i despgubiri civile;
d) donaii i sponsorizri;
e) alte venituri realizate potrivit legii.
ART. 41
Prin legea bugetar anual se aprob fondurile de la bugetul de stat, alocate Societii Romne
de Radiodifuziune i Societii Romne de Televiziune pentru acoperirea cheltuielilor de
funcionare i dezvoltare."
ART. V
Dup alineatul (3) al articolului 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial
al Romniei, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 206 din 11 aprilie 2013, cu
modificrile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins:
"(4) Pentru persoanele fizice care sunt determinate de lege s anune pierderi de acte i
schimbri de nume, publicarea se face fr perceperea de taxe i tarife."
ART. VI
Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificrile i completrile ulterioare, se abrog.
ART. VII
Punctele 9 - 12 din anexa la Ordonana Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe
pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice i juridice de ctre Ministerul Administraiei i
Internelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 570/2002, cu modificrile ulterioare, se abrog.
ART. VIII
Alineatul (5) al articolului 17^1 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaii a
cetenilor romni n strintate, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 682 din 29
iulie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare, se abrog.

ART. IX
n anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe i nivelul
taxelor consulare la misiunile diplomatice i oficiile consulare ale Romniei n strintate, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificrile i
completrile ulterioare, literele A punctele 1 i 2, C punctele 1 - 12, D i E punctele 4 - 8 se abrog.
ART. X
Alineatul (1) al articolului 23 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 23/2008 privind
pescuitul i acvacultura, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 180 din 10 martie
2008, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 317/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare, se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 23
(1) Prin pescuit recreativ/sportiv se nelege pescuitul efectuat cu undia sau cu lanseta, n scop
de agrement/performan, pe baza unui permis nominal emis de ctre administratorul resurselor
acvatice vii i eliberat de acesta sau de asociaiile de pescari sportivi, dup caz, fr perceperea de
taxe i tarife."
ART. XI
Articolul 188 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificrile i
completrile ulterioare, se abrog.
ART. XII
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 37/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, se
abrog.
ART. XIII
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificrile i completrile
ulterioare, se modific dup cum urmeaz:
1. La articolul 39, alineatul (7) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(7) Fondul prevzut la alin. (4) va fi susinut de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Justiiei, precum i din preluarea a 2,0% din sumele recuperate n cadrul procedurilor de
insolven, inclusiv din fondurile obinute din vnzarea bunurilor din averea debitorului, sum care
va fi inclus n categoria cheltuielilor aferente procedurii n sensul alin. (1)."
2. La articolul 42, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 42
(1) Citarea prilor, precum i comunicarea oricror acte de procedur se efectueaz prin BPI.
Comunicarea citaiilor, a convocrilor i notificrilor ctre participanii la proces, al cror sediu,
domiciliu sau reedin se afl n strintate, este supus dispoziiilor Codului de procedur civil
coroborate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000
privind procedurile de insolven, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Regulamentului
(CE) nr. 1.393/2007 al Parlamentului European i al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind
notificarea sau comunicarea n statele membre a actelor judiciare i extrajudiciare n materie civil
sau comercial (notificarea sau comunicarea actelor) i abrogarea Regulamentului (CE) nr.
1.348/2000 al Consiliului, dup caz. BPI va fi realizat n form electronic. Acoperirea cheltuielilor
de publicare a BPI se suport de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiiei."

ART. XIV
Alineatul (5) al articolului 9 din Ordonana Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 655 din 31 august 2015, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 327/2015, se modific dup cum urmeaz:
"(5) Certificatul de cazier fiscal se emite n scris, pe suport hrtie sau n form electronic, fr
perceperea de taxe."
ART. XV
n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica n mod
corespunztor, prin hotrre, actele normative de punere n aplicare a dispoziiilor cuprinse n
prezenta lege.
ART. XVI
Prezenta lege intr n vigoare ncepnd cu data de 1 a lunii urmtoare publicrii n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, n condiiile art. 77 alin. (2), cu
respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat.
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,
FLORIN IORDACHE
PREEDINTELE SENATULUI
CLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TRICEANU
Bucureti, 6 ianuarie 2017.
Nr. 1.