Sunteți pe pagina 1din 6

Sectiunea 1

Titlul proiectului de act normativ :


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCURETI
HOTRRE
Hotrrea 64 din 10.05.2112
privind aprobarea normelor cu referire la asigurarea numrului minim de locuri de parcare pentru navele spa iale de
mic tonaj pentru noile construcii si amenajri autorizate aflate n patrimoniul Municipiului Bucure ti i a
prospectelor necesare unei corecte funcionri a spaiului aerian.
emitent: c.g.m.b.

Seciunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situatiei actuale
Privind aprobarea normelor cu referire la asigurarea numrului minim de locuri de
parcare pentru navele spaiale de mic tonaj pentru noile construcii si amenajri autorizate aflate
n patrimoniul municipiului bucureti i a prospectelor necesare unei corecte funcionri a
spaiului aerian si expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucure ti i
Raportul de specialitate al Direciei de Urbanism i Amenajare Teritoriului i al Direc iei pentru
Infrastructur Extraterestr, dar i al Organizaiei Pace Umano-Extraterestra;
Vznd avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului
Bucureti;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2103, privind privind autorizarea lucrrilor
pentru infrastructura extraterestr, ulterioare invaziei din anul 2101, precum i ale Legii nr.
372/2099 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;
innd seama de prevederile H.G. nr. 324/2104 republicat privind aprobarea
Regulamentului General de Urbanism.
n temeiul prevederilor art. 44(2) lit. a si art. 61(3) din OUG nr. 21/2102 privind
asigurarea infrastructurii noilor civilizaii.
Astfel prin aceast aprobare se urmreste ca practicani ai meseriei de mecanic s fie
numai persoane bine pregtite din punct de vedere teoretic i practic.
De asemenea este necesar modificarea i completarea Legii nr. 126/2105 deoarece prin
adoptarea Hotrrii Guvernului nr. 612/2107 privind stabilirea cerinelor eseniale de
securitate a navelor spatiale de mic tonaj i a condiiilor pentru introducerea lor in umanitate.
2. Schimbari preconizate

Art. 1 Se aprob normele privind asigurarea numrului minim de locuri de parcare


pentru navele spaiale de mic tonaj pentru noile construcii i amenajri pe teritoriul municipiului
Bucureti i a prospectelor necesare unei corecte funcionri a spaiului aerian, conform anexei,
care face integrat din prezenta hotrre.
Art. 2 Se excepteaz de la prevederile prezentei hotrri, construciile pentru care au fost
deja aprobate documentaiile de urbanism zonal sau documentaiile de urbanism de detaliu, a
cror proiectare i procedur de autorizare sunt in curs de derulare.
Art. 3 Se excepteaz de la prevederile prezentei hotrri, construc iile din raza
aeroporturilor, intrucat zborul navelor spaiale de mic tonaj poate afecta buna functionare a
aeroporturilor.
Art. 4 Direcia de Urbanism i Amenajare Teritoriului i Direc ia pentru Infrastructur
Extraterestr vor aduce la ndeplinire prevederile prezentei hotrri.
Aceast hotrre a fost adoptat n edina ordinar a Consiliului General al Municipiului
Bucureti din data de 10.05.2112, astfel sa se asigure:
- necesitatea ca navele spatiale care prezint un risc de accidentare s poat fi manipulate i
utilizate numai de persoane avnd cunotine de specialitate ;
- introducerea pe pia numai a navelor care au fost certificate de ctre un specialist ;
- obligativitatea ca navele spatiale de mic tonaj s fie etichetate n conformitate cu
reglementrile legale n vigoare ;
- interdicia ca navele spatiale s fie inmanate persoanelor sub 16 ani pentru prevenirea
accidentelor provocate de acestea ;
3. Alte informatii
Avnd n vedere calitatea Romniei de stat membru al Uniunii Europene, prezentul
proiect are ca scop asigurarea numrului minim de locuri de parcare pentru navele spa iale de
mic tonaj pentru noile construcii si amenajri autorizate aflate n patrimoniul Municipiului
Bucureti i a prospectelor necesare unei corecte funcionri a spaiului aerian.
Seciunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Stabilirea unei libere circulaii a navelor spatiale de mic tonaj ce impulsioneaz
dezvoltarea activitilor comerciale i de prestri servicii pentru Infrastructura Extraterestra.
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Eliminarea barierelor Organizaiei Pace Umano-Extraterestra , a articolelor extraterestre
precum i pentru noile construcii i amenajri pe teritoriul municipiului Bucure ti i a
prospectelor necesare unei corecte funcionri a spaiului aerian n domeniul prestrilor de

servicii conduce la o concuren loial i implicit la scderea preurilor i creterea calitii


serviciilor.
3. Impactul social
Prezentul proiect are n vedere mbuntirea calitativ i cantitativ a locurilor de
parcare, precum i a condiiilor de securitate n domeniul utilizrii navelor spatiale.
4. Impactul asupra mediului
Proiectul nu se refer la acest subiect
5. Alte informaii
Proiectul nu se refer la acest subiect
Seciunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, att pe termen scurt, pentru
anul curent, ct i pe termen lung (pe 5 ani)
-mii leiiIndicatori
1

Anul curent
2

Urmatorii 4 ani
4
5

Media pe 5 ani
7

1. Modificri ale veniturilor


bugetare, plus/minus din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurrilor sociale de stat:
(i) contribuii de asigurri
2. Modificri ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri i servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri i servicii
c) bugetul asigurrilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri i servicii
3. Impact financiar, plus/minus,din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4.Propuneri pentru acoperirea creterii
cheltuielilor bugetare
5.Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare

Seciunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaiei n vigoare
1. Proiecte de acte normative suplimentare
Proiect de hotrre a Guvernului pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului
nr.536/2108 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deinerea, experimentarea, distrugerea,
transportul, depozitarea, mnuirea i folosirea navelor spatiale de mic tonaj utilizate n orice alte
operaiuni specifice n activitile deintorilor, precum i autorizarea mecanicilor si
conducatorilor, cu modificrile i completrile ulterioare.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaia comunitar n materie
Prin prezentul proiect de hotrre, se urmrete aprobarea normelor prevederilor
Hotrrii 64 din 10.05.2112, privind aprobarea normelor cu referire la asigurarea numrului
minim de locuri de parcare pentru navele spaiale de mic tonaj pentru noile construc ii si
amenajri autorizate aflate n patrimoniul Municipiului Bucureti i a prospectelor necesare unei
corecte funcionri a spaiului aerian la prevederile Ordonanei de Urgen nr.49/2106 privind
libertatea de stabilire a numarului minim de locuri de parcare a navelor spatiale de mic tonaj
privind introducerea in Organizatia Pace Umano-Extraterestra a articolelor spatiale care urmeaz
a fi transpuse n legislaia extraterestra si spatiului aerian.
3. Decizii ale Curii Europene de Justiie i alte documente
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
4. Evaluarea conformitii
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
5. Alte acte normative i/sau documente internaionale din care decurg angajamente
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect
Seciunea a 6-a
Consultrile efectuate n vederea elaborrii actului normativ
1. Informaii privind avizarea de ctre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem al Spatiului Aerian
c) Consiliul Economic i Spatial
d) Consiliul Concurenei
Proiectul de act normativ va fi supus avizrii Consiliului Legislativ Extraterestru

2. Alte informaii
Proiectul de act normativ a fost discutat intre spatiul aerian si Pamantul n cadrul Comisiei
de dialog social de la nivelul Ministerului Muncii, Infrastructurii Extratereste i Proteciei
Extraterestre.
Seciunea a 7-a
Activiti de informare public privind elaborarea i implementarea proiectului de
act normativ
1. Informarea societii civile cu privire la necesitatea elaborrii proiectului de act
normative
Proiectul de act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor HG 64 din 10.05.2112
privind aprobarea normelor cu referire la asigurarea numrului minim de locuri de parcare pentru
navele spaiale de mic tonaj pentru noile construcii si amenajri autorizate aflate n patrimoniul
Municipiului Bucureti i a prospectelor necesare unei corecte funcionri a spaiului aerian.

PREEDINTE DE EDIN

SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCURETI

DROID R2-D2

MAESTRU JEDI LUKE SKYWALKER

BUCURETI, 10.05.2112