Sunteți pe pagina 1din 1

Subiectul 8. Politica de dividend

Aplicaţie practică la Tema Politica de dividend. Profitul până la impozitare a unei întreprinderi pentru anul de gestiune a alcătuit 250 000 lei. Rentabilitatea cerută de acţionari este 22%. Sunt precăutate două alternative de înzestrare tehnico – materială a întreprinderii (de investiţii):

1. De reinvestit 40% din profit. Ritmul de creştere a profitului - 12% 2. De
1. De reinvestit 40% din profit. Ritmul de creştere a profitului - 12%
2. De reinvestit 60% din profit. Ritmul de creştere a profitului -15%
Care politică de dividend este mai avantajoasă pentru acţionari.
Rezolvare:
Vom porni în soluţionarea acestei probleme de la considerentul că pentru acţionari este
mai avantajoasă acea politică de dividend care presupune o valoare mai mare a acţiunilor.
1. Calculăm mărimea profitului net:
Profit net = Profit pînă la impozitare×(1 – Cota impozitului pe venit)
Profitul net = 250 000 * (1-0,15) = 212 500 lei
2. Determinăm mărimea fondului de dividende:
Fondul de dividende = Cota profitului distribuit sub formă de dividende × Profitul net
Fondul de dividende = 0,6 × 212 500 = 127 500 lei
3. Calculăm valoarea acţiunilor:
FD (1 g )
VA 
k
s 
g
Unde: VA – valoarea acţiunilor
FD – fondul de dividende
g – ritmul de creştere al profitului
k s – rentabilitatea cerută de acţionari
127500 (1 0.12)
Valoarea acţiunilor =
0.22 0.12
= 1 428 000 lei
2. Profitul net = 250 000 * (1-0,15) = 212 500 lei
Fondul de dividende = 0,4 * 212 500 = 85 000 lei
85000 * (1 0.15)
Valoarea acţiunilor =
0.22 0.15
= 1 396 428,57lei

Răspuns: Este mai avantajoasă politica de dividend 1, conform căreia 40% din profit se reinvesteşte, iar celelalte 60% se distribuie sub formă de dividend.