Sunteți pe pagina 1din 2

BIROU DE MEDIATOR ____________________________

Localitatea: ____________, Str. ______________ nr. ___, ap. __, camera__


Telefon: ______________E-mail: ________________
Web Site: _______________

Contract pregatire mediere nr.

Parti:
1. Birou de mediator_________________, cu sediul in
______________, str. ___________nr. __, ap _____,
reprezentat de mediator _________________, denumit
Furnizor de servicii

2.

_______________, domiciliat in ______________, str.


___________nr. __, ap _____, reprezentat de____________,
denumit Furnizor de servicii Client

Obiectul contractului:
Prin prezentul contract, Furnizorul se obliga sa trimita o Invitatie
la o sedinta de mediere catre tertul _______________________
(cu confirmare de primire).
Adresa tertului identificata de catre Client, este:
______________________________________________________
________________________________________________
Furnizorul va trimite tertului _______________________, o
Invitatie de a participa la sedinta de mediere fixata pentru data de

_______________, ora _____________, la sediul Furnizorului


din __________________________________________.
Pentru acest serviciu, Clientul va achita Furnizorului un onorariu
de pregatire a medierii in cuantum de _______________lei,
onorariu care nu se va restitui daca tertul nu se va prezenta la
sedinta de mediere.
In cazul in care tertul nu se prezinta la sedinta de mediere, se va
trimite inca o Invitatie la mediere pentru o data ulterioara, in cazul
in care Clientul isi manifesta in scris aceasta intentie.

Furnizor ,

Client,

S-ar putea să vă placă și