Sunteți pe pagina 1din 6

Dragut Mihaita, 642CB

Procedura controlului produsului


neconform
S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

Responsabilitati
Elaborat:
Verificat:
Aprobat:

Nume si prenume
Dragut Mihaita

Semnatura

Data
30.10.2016

1.

SCOP

Prezenta procedura descrie controalele, responsabilitatile si autoritatile asociate stabilite de


S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. pentru controlul produselor care nu sunt conforme cu cerintele si
standardele in vigoare.

2.

DOMENIU

Procedura se aplica de personalul din S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. implicat in


activitatiile de identificare, documentare, evaluare, tratarea produselor/serviciilor neconforme.
Prezenta procedura se aplica pentru :
- produse verificate la primire
- produsele realizate
- materiale, produse aflate in depozite sau in spatii de depozitare

3.

DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1.

Definitii
Neconformitate (SR EN ISO 9000:2006) : neindeplinirea unei cerinte.
Corectie (SR EN ISO 9000:2006): actiune care are ca scop inlaturarea unei
neconformitati detectate.
Nota 1: O corectie poate fi intreprinsa impreuna cu o actiune corectiva
Nota 2: O corectie poate fi, de exemplu, reprelucrarea sau regradarea.

3.2.

Prescurtari
RN - Raport de neconformitate
RACP - Raport de actiuni corective si preventive
RNR-Raport de neconformitate la receptie
RNC-Raport de neconformitate la control

4.

DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1.

Documente de referinta

4.1.1 Standardul SR EN ISO 9001:2015- Sisteme de management al calitatii . Cerinte


4.1.3. MC - 01 : Manualul calitatii S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

5.

PROCEDURA

Identificarea neconformitatii se va face in urma aplicarii unor metode de inspectie si control de catre
personalul QC.
Neconformitatile pot fi depistate in timpul procesului de productie sau la finalul procesului de
productie.
Produsele neconforme se marcheaza cu eticheta si apoi se stabileste daca acestea mai pot fi
reprelucrate sau sunt direct respinse si se inregistreaza ca rebut.
Produsele neconforme sunt evaluate de catre responsabilul cu QC.
Aceasta evalueaza efectele neconformitatii asupra si efectueaza urmatoarele activitati :
1. Analizeaza si inscrie cauzele care au generat neconformitatea .
2. Propune corectii si dupa caz- actiunile corective necesare, in cazul in care
produsul este recuperabil.

6.

RESPONSABILITATI
Responsabilul QC/QA:
- Identifica si ia masuri de eliminare a neconformitatilor;
- Prezinta RN pentru verificare , analizare , decizie.
- Reinspecteaza produsele dupa inlaturarea neconformitatilor
- Inlatura cauzele neconformitatilor, dupa luarea deciziei.
- Verifica indeplinirea actiunilor corective rezultate in urma deciziei.
Directorul general:
- Aproba masurile de prevenire si tratare a produslui neconform
- Urmareste respectarea metodelor de preventie

7.

INREGISTRARI
Nr.
crt.

Identificare

Denumire
inregistrare

Nr.
ex.

Emitent

Difuzare

1.

PL-01-11

Persoane
desemnate
QA

Dosar RN

Raportul de
neconformitate
Registru de

Durata
pastrare
(ani)
3

10

evidenta rapoarte
de neconformitate
(electronic)

8.

ANEXE

8.1.

Raport de neconformitate

RAPORT DE NECONFORMITATE LA CONTROL (R.N.C.)


Nr. _________ Data ___________
Unitatea ___________________________________________
DATE DE IDENTIFICARE
BENEFICIAR:______________________________
Contract: _________________________________
Denumire lucrare: ________________________________________________________
Proiect: __________________________________
Desen: ___________________________________
PARTEA I - RAPORT DE INSPECIE
Descrirea neconformitii i a cauzei acesteia:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________
Compartiment Control Calitate (CQ)
Nume i prenume _________________________________
Semntura _____________________
Data ________________
Executant
Nume i prenume _________________________________
Semntura _____________________
Data ________________
PARTEA II RAPORT DE EVALUARE
Reparaia / prelucrarea ESTE (NU ESTE) posibil
Dispunerea de eliminare a neconformitii
____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_____________________
Dispunere dat de compartimentul:
1. Tehnologii de execuie
2. Proiectare
3. _________________
Nume i prenume _________________________________
Semntura _____________________
Data ________________
Documente emise
________________________________________________________________________________
Vizat ef compartiment
Nume i prenume _________________________________
Semntura _____________________
Data ________________
Aprobat de conducerea unitii executante
Nume i prenume _________________________________
Semntura _____________________
Data ________________
Aprobat de beneficiar
Nume i prenume _________________________________
Semntura _____________________
Data ________________
8.2.

Raport de reclamatii

Domnule Director,
Societatea comerciala ..........................., cu sediul in ............., str. ............., nr. ..., tel./fax .............,
va aducem la cunostinta faptul ca marfa pe care am primit-o astazi ................ la ora ........ de la
societatea dumneavoastra, cu mijloacele dumneavoastra de transport, nu corespunde cantitatii din
contract. Cantitatea prevazuta in contract era de ..........., iar la societatea noastra cantitatea de marfa
care a ajuns este de ..........., cantitate care este mai mica fata de prevederile contractului
numarul ................. data .............. incheiat intre firmele noastre.
Cu ocazia verificarii de catre ................................. la data de ................ orele ......... in locul de
receptie ................................ in prezenta
reprezentantilor/expertilor/delegatilor/carausului ................................ s-a constatat ca:
.....................................................................
Din examinarea atenta a actelor de livrare, a documentului de transport si a datelor inscrise in
acestea rezulta, de asemenea, ca ati livrat o cantitate mai mica fata de obligatia dvs. contractuala.
Ca urmare a celor constatate am intocmit actul ............................ din data ................ semnat
de ............................., pe care il anexam prezentei reclamatii.
Va rugam sa dispuneti expedierea diferentei de marfa/a lipsurilor cantitative, de indata, cheltuielile
de transport ramanand in sarcina dvs.

Contam pe o livrare prompta din partea dvs.


Va instiintam ca dupa primirea diferentei de marfa vom proceda la plata tuturor marfurilor pentru
care va rugam sa ne transmiteti o noua factura.
In cazul in care nu vom primi diferenta de marfa suntem nevoiti sa va avertizam ca vom solicita pe
langa indeplinirea obligatiei dvs. contractuale si penalitati de intarziere, daune interese pentru
prejudiciul cauzat activitatii noastre.
Asteptam de la dvs livrarea urgenta a lipsurilor cantitative.
Manager, ...................
Semnatura ..................
Data .......................

8.3.

Fisa de costuri