Sunteți pe pagina 1din 5

CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA PRAHOVA

CABINETUL LOGOPEDIC INTERSCOLAR NR.5 PLOIESTI


SCOALA NR.28 NICOLAE BALCESCUMALU ROSU

PLAN MANAGERIAL
AN SCOLAR 20072008
OBIECTIVE
TACTICE

OBIECTIVE
STRATEGICE

Organizarea
cabinetului
logopedic

Organizarea
cabinetului din punct
de vedere al
functionalitatii si
dotarii cu materiale
specifice,ludodidactice si psihologopedice necesare
activitatii

Identificarea
logopatilor
din zona
arondata
centrului

Depistarea preliminara
a prescolarilor si
scolarilor cu tulburari
ale limbajului vorbit
si/sau scris-citit
arondati unitatilor
scolare din Ploiestizona Malu-Rosu.

CONCRETIZARE
Amenajarea spatiului
aferent.

TERMEN
RESPONSA
REALIZARE BIL
15.09.2007
Professor
logoped.

Verificarea materialelor
existente;
Crearea de materiale noi
utile activitatii psihologopedice (pentru dislalii si
dislexo-disgrafii).
Planificare activitatii de
depistare,stabilirea ariei
de evaluare si a
documentelor utilizate.
Utilizarea de material
didactic specific(mape
de teren) necesar examinarii
populatiei scolareprescolare;
studiul produselor
activitatii la clasa-grupa cu
verificarea conduitei
verbale si lexico-grafice
(prescolari-caiete
speciale si scolari-caiete
de lucru la clasa/acasa);
exercitii de dictare si
corectare,de citire;
verificarea aspectului
functional al vorbirii
copiilor;stabilirea si
inregistrarea unui
diagnostic preliminar
individual;
consultarea cu cadrele
didactice asupra cazurilor
depistate, cu precadere
asupra logopatilor cu
deficiente de limbaj
multiple si/sau asociate
(tulburari de comportament,
deficiente senzoriale,
intellect,emotionale
aspecte sociale etc);

17.09.2007

Profesor
logoped.

18.09.2007

Profesor
logoped

Consultarea cu
apartinatorii logopatului si
completarea fisei de
evaluare complexa si de
interventie specifica.

Permanent

Profesor
logoped

Asigurarea cu materiale
didactice moderne
atractive interactive-jocuri
fise evaluare,stimulare
a invatarii si de corectare
a tulburarilor (carti,pliante,
fise autoevaluare etc.)

Periodic

Profesor
logoped

Urmarirea traseului scolar


al logopatului alte aspecte
ulterior aparute

Periodic

Profesor
logoped

Intocmirea documentelor
reglementate--formulare
de identificare
(individualizate);

17.10.2007

Profesor
logoped

Evidentierea si
prezentarea datelor de
interes statistic (nr.copii
evaluati nr.
scolari/prescolari depistati,
nr copii luati in tratament,
nr. logopati pe categorii de
deficiente de limbaj
oral/scris;nr. copii
corectati si ameliorati
semestrial;

20.10.2007

Profesor
logoped

Registru de evidenta
logopedica.
Catalog de prezenta
saptamanala
Fise de evaluare
individualizata a
logopatului (fisa
de interventie).

20.10.2007

Profesor
logoped

Caiete de logopedie
personale(de la caz la caz
cu antrenarea familiei in
corectarea copilului).

Permanent

Profesor
logoped

Modernizarea Stimularea si participa- Particularizarea interventiei psi- Permanent


procesului
rea activa a logopatu- hologopedice pe tipul deficieneducativ
lui la activitati
tei logopatului.

Profesor
logoped

Evidente
statisticesi
documente
specificede
lucru

Realizarea
satisticilor privind
evidenta populatiei
logopate din sectorul
arondat centrului
(completarea
documentelor
prevazute in
regulamentul de
functionare a
centrelor logopedice
interscolare /art.93)

Activitati
organizatorice
Configurarea
grupelor terapeutice
de interventie
logopedica

Stabilirea datelor de
contact cu logopedul si
instiintarea parintilor,
stabilirea programului de
lucru (programari initiale)

17.10.2007

Profesor
logoped.

Stabilirea grupelor
terapeutice (criteriul
gravitatii,varsta)diagnostic diferential.
stabilirea programului de
interventie alocat.

17.10.2007

Profesor
logoped.

Dezvoltare
curriculara

Adaptari curriculare.

Proiectarea unor structuri


tehnico-procedurale
adaptate categoriilor de
deficiente depistate;
Structurarea,dupa caz,a
modalitatilor de interventie
individuala.

Permanent

Profesor
logoped

Dinamica
activitatii de
interventie
psihologopedica

Organizarea
interventiei psihologopedice

Analiza cazurilor
depistate;
Elaborarea unui diagnostic
initial (cu ocazia
depistarilor de teren);

Aferent
perioadei de
depistare.

Profesor
logoped

Evidentierea diagnosticului
final aferent unei analize
globale a logopatului si a
conditiilor care au condus
la aparitia tulburarii prin
consemnarea datelor de
anamneza,examenul
conduitei verbale,
examenului
psihomotricitatii,
orientarea spatiotemporala,capacitatea
intelectuala,date ale
personalitatii copilului,
investigatii medicale cu
incidenta in conduita
verbala

Permanent
(in functie de
cazurile luate
in tratament,
esalonat)

Profesor
logoped

Realizarea
activitatiide
interventie si
monitorizarea
conduitei
verbale/scrise
a logopatilor

Perfectionare
Profesionala

Crearea conditiilor de
participare la
activitatea de
interventie
recuperativ
logopedica si de
dezvoltare
armonioasa a
personalitatii
copilului

Cunoasterea
Permanent
deficientei si al peronalitatii
copilului si antrenarea sa in dinamica procesului de corectare
concomitent cu valorificare elementelor pozitive de personalitate.

Parteneriat
psihopedagogic cu
familia logopatului
formarea unui climat
de cooperare in
efortul de corectare
a logopatului

Crearea posibilitatii de
asistenta a parintilor la
orele de terapie
logopedica pentru
asigurarea continuitatii
ciclului terapeutic de
corectare;

Conform
programarilor
stabilite
anterior

Profesor
logoped

Parteneriat cu
cadrele didactice
(educatori,invatatori
profesori de sprijin
pentru copiii cu
CES).

Activitati de initiere si
indrumare a cadrelor
didactice pentru
stimularea si dezvoltarea
limbajului.

Decembrie
2007
mai-iunie
2008.
Gradinita 51
si/sau
Gradinita 40

Profesor
logoped.

Formarea continua in
domeniul activitatii
didactice educative.

Documente din literature


de specialitate,
reglementari,carti de profil
documentare,internet.

Permanent

Profesor
logoped

Participare la comisii
metodice consfatuiri,
Cercuri pedagogice etc
Monitorizarea activitatii
psiho-logopedice
(evaluare,autoevaluare).

Planificare
anticipata

Profesor
logoped

Periodic.
Semestrial

Profesor
Logoped

Cooptarea in efortul
Permanent
terapeutic a tuturor
factorilor implicati(medic
scolar/familie/educator/
invatator/familie/logopat)
Analiza cu alti logopezi a cazurilor complexe (tulburari asociate,psihosenzoriale etc.).

Profesor
logoped

Activitati
metodice
Management
educational
recuperativ
integrativ

Perfectionarea
procedeelor de
interventie psihologopedica

Profesorul
logoped.

Utilizarea unor mijloace moderne de interventie si corectare a


limbajului.

Dotarea cabinetului cu mate- In functie de re- Profesor


riale si/sau instrumente
sursele existen- logoped.
tehnico-didactice moderne
te/alocate.
(intuitive ludice ,figurative),
moderne (IAC-instruire asistata de calculator).

Stimularea
dezvoltarii
armonioase a
personalitatii
copiilor/
elevilor.

Asigurarea comunicarii logo- Permanent.


ped-scoala-familie.

Profesor
logoped.

Cooptarea factorilor de condu- Periodic.


cere din scoli in efortul de
atragere a interesului fata de
munca logopedului si beneficiile sale si a unor posibile
fonduri/donatii.

Profesor
logoped.

Limitarea intarzierilor Desfasurarea de activitati


Permanent.
in asimilarea cunostin- logopedice variate si indivitelor si a esecului/
dualizate (prescolari si scolari)
abandonului scolar.
Evidentierea si incurajarea fie- Permanent.
carui progres dobandit in procesul terapeutic parcurs (eventuale inregistrari ale evolutiei
limbajului-inceput si sfarsit
de terapie-ex.in caz de balbaiala).
Intarirea interesului pentru
propria activitate de corectare
si sustinerea psihologica permanenta a logopedului si
familiei-garantie a echilibrarii
personalitatii logopatului si a
a climatului din scoala/clasa
sa de origine.
Imbunatatirea rezultatelor
scolare ale logopatului.
PROFESOR LOGOPED
MANEA LIVIU NICOLAE

Profesor
logoped.
Profesor
logoped.