Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

5
la Regulamentul cu privire la controlul fiscal la faa locului aprobat prin Ordinul
IFPS nr.___ din _______ 2004

(Modelul-tip al deciziei)

INSPECTORATUL FISCAL
DE STAT ________________

SERVICIUL FISCAL

OFICIUL FISCAL __________

adresa organului fiscal ____________________


Tel. (fax)____________________

DECIZIE
Nr. ____ din ___ _______________ 200 __
asupra cazului de nclcare fiscal
comis de
______________________________________________
denumirea complet a contribuabilului

________________
codul fiscal

______________________________________________________________
adresa juridic

Eu, dl (dna) __________________ eful (adjunctul) Inspectoratului Fiscal de Stat pe


______________,
Cu (fr) participarea contribuabilului reprezentat de:
______________________________________________________________________
Numele, prenumele, funcia

___________________________________________________________________i a
Numele, prenumele, funcia

______________________________________________________________________
Numele, prenumele, funcia,

am examinat actul de control fiscal nr. ______________ din __ _________,


ntocmit n rezultatul controlului fiscal efectuat la contribuabilul nominalizat, i
am constatat:
(Se descriu succint nclcrile depistate cu trimiteri la art., pct., lit. actelor legislative
i/sau normative respective)
Exemplu:
1. Contrar art. _____ pct. ____ lit. ____ din Legea nr. _____ din _______________
Privind __________________________, conform cruia ______________,
contribuabilul
________________________,
fapt
care
a
adus
la
_______________________________________________.
2.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

etc.
3. Datoriile la plile fiscale obligatorii a contribuabilului la data adoptrii deciziei n
cauz constituie: _______________________________________________
_____________________________________________________________________
n conformitate cu drepturile prevzute de art. 241(2) din Titlul V al Codului
Fiscal aprobat prin Legea RM nr.407-XV din 26.07.2001.
DECID:
1. A ncasa la buget sumele impozitelor i plilor calculate n rezultatul controlului:
Se indic succint sumele impozitelor, taxelor i altor pli calculate n rezultatul
controlului, contul trezorerial la care urmeaz a fi transferate acestea.
2. A ncasa la buget suma datoriilor la obligaiile fiscale a contribuabilului n sum
de________
3. A aplica pentru nclcrile legislaiei:
(Se indic art., p., alin. din actele legislative sau normative n baza crora se aplic
sanciuni: Legea nr. 407XV din 26 iulie 2001 Titlul V al Codului fiscal Administrarea
fiscal, Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 Cu privire la administrarea impozitului
pe venit i pentru punerea n aplicare a titlurilor I i II ale Codului fiscal, (dup caz Legea bugetului sau Legea bugetului asigurrilor sociale de stat, pe anul respectiv, alt act
legislativ sau normativ).
Sumele indicate mai sus urmeaz a fi transferate la conturile:
________________;
________________;
________________;
4. Conform art.252 alineatul (1) al Codului Fiscal prezenta decizie urmeaz a fi executat
n termen de 30 zile din data pronunrii. Calcularea majorrii de ntrziere pentru
perioada data nu se suspend.
5. n conformitate cu drepturile prevzute de art.236 alineatul (2) din Titlul V al Codului
Fiscal nr. 407-XV din 26.07.2001 n cazul achitrii depline n decurs de 3 zile lucrtoare
a sumelor indicate n partea decisiv a deciziei a impozitelor, taxelor i altor pli,
majorri de ntrziere, i 50% din amenzile fiscale aplicate i n cazul n care nu se
contest svrirea nclcrii fiscale, contribuabilul beneficiaz de reducerea amenzilor
aplicate cu 50%.
6. n conformitate cu prevederile cap.17 al Titlului V Administrarea fiscal, n caz de
dezacord cu cele expuse suntei n drept s contestai decizia respectiv la organul fiscal
emitent al acesteia sau s v adresai n instana de judecat competent.
eful (eful adjunct) Inspectoratului
Fiscal de Stat _______________,
eful Oficiului Fiscal _______

L
_______________
semntura

_______________
numele , prenumele

Obligaiile, responsabilitatea i drepturile sunt aduse


la cunotin i un exemplar de decizie a primit:
___ ________________ 200__

________________

_______________________

data

semntura

numele, prenumele, funcia