Sunteți pe pagina 1din 4

Pagina Solutiei: 1

Functii logice de baza

M1

Nota: In lucrarea de fata se considera un voltaj de aproximativ 24V ca un buton activat,


un switch inchis reprezinta un switch on si un led iluminat corespunde unui semnal 1.
Exercitiu: Pentru a putea aplica operatiile hardware si software, functiile logice de baza ale
operatiilor elementare trebuiesc programate precum si programele testate.
Descrierea functionalitatii
Operatia AND: Iesirea Q0 va produce un semnal 1 ca rezultat al operatiei logice atunci cand
butoanele S0 si S1 sunt activate simultan.
Operatia OR: Iesirea Q1 va produce un semnal 1 ca rezultat al operatiei logice atunci cand
butonul S2 sau butonul S3 sau ambele butoane sunt activate.
Operatia NOT: Iesirea Q2 va produce un semnal 1 ca rezultat al operatiei logice atunci cand
butonul S4 nu este activat.
Operatia NAND: Iesirea Q3 va produce un semnal 1 ca rezultat al operatiei logice atunci cand
butoanele S5 si S6 nu sunt activate simultan.

Pagina Solutiei: 2

Functii logice de baza

M1

Operatia NOR: Iesirea Q4 va produce un semnal 1 ca rezultat al operatiei logice atunci cand
nici unul din butoanele S7 sau S8 sunt activate.
Operatia OR Exclusiv: Iesirea Q5 va produce un semnal 1 ca rezultat al operatiei logice
daca fie butonul S9, fie butonul S10 este apasat, dar nu amandoua deodata.
Operatia AND dupa operatia OR: Iesirea Q6 va produce un semnal 1 ca rezultat al operatiei
logice atunci cand butoanele S0 si S1 sunt activate simultan sau butonul S11 este activ.
Operatia OR dupa operatia AND: Iesirea Q7 va produce un semnal 1 ca rezultat al operatiei
logice atunci cand butonul S5 este activ si butoanele S2 sau S3 sunt active.
Procedura de lucru:
1. Stabiliti lista de atribuiri, declararea variabilelor precum si lista de declaratii conform cu
descrierea functionala si cu PLC-ul folosit.
2. Introduceti programul in PLC.
3. Testati programul folosind simulatorul sistemului si masca aplicabila M1.
Diagrama terminamului PLC:

Pagina Solutiei: 3

Functii logice de baza

M1

Prezentarea circuitelor logice prin contacte


SI: In figura de mai jos sunt prezentate doua contacte X1 si X2 cuplate in serie, prin care
se alimenteaza o dioda electro-luminescenta D, a carei stare (aprins sau stins) este in
functie de starea (inchis, deschis) a contactelor.

X1
0
1
0
1

Tabel de adevar
X2
L=X1*X2
0
0
0
0
1
0
1
1

Daca prin conventie adoptam valorile logice 0 pentru deschis (stins) si 1 pentru inchis
(aprins), obtinem tabelul de adevar de mai jos. Din acest tabel rezulta ca cele doua contacte
X1 si X2 inseriate realizeaza fizic produsul logic SI.
SAU: Conectarea in paralel a celor doua contacte pentru alimentarea diodei D conduce la
un circuit ce realizeaza o suma logica, adica un circuit SAU: L = X1+X2.

X1
0
1
0
1

Tabel de adevar
X2
L=X1+X2
0
0
0
1
1
1
1
1

Pagina Solutiei: 4

Functii Logice De Baza

ASIMA
M1

Lista de atribuire a butoanelor de comanda si a lampilor de indicare


Nume
Butoane
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
Iesiri
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

Descrierea Contactului
Contact
Contact
Contact
Contact
Contact
Contact
Contact
Contact
Contact
Contact
Contact
Contact

Adresa
I124.0
I124.1
I124.2
I124.3
I124.4
I124.5
I124.6
I124.7
I125.0
I125.1
I125.2
I125.3
Q124.0
Q124.1
Q124.2
Q124.3
Q124.4
Q124.5
Q124.6
Q124.7