Sunteți pe pagina 1din 2

DOMNULE RECTOR,

Subsemnatul (a)....................................................................................
absolvent() (anul)...................... al (a) Facultii de ...................................
promoia..............cu examenul de diplom promovat n sesiunea (luna,
anul)...................., nscut() n localitatea ...................................................
ara....................., la data de ................., domiciliat () la adresa din ara sa
......................................................................................................................
V rog s binevoii a dispune s mi se elibereze diploma de doctor-medic,
farmacist.

Data.........................

Semntura...............

Domnului Rector al Universitii de Medicin i Farmacie Carol Davila


Bucureti

SE VOR ADUCE VIZE DE LA:


BIBLIOTEC SALA I ......................................................................
BIBLIOTEC SALA II ..................................................................
BIBLIOTEC SALA DE MPRUMUT ANII I-II..........................
BIBLIOTEC SALA DE MPRUMUT ANII III-VI ......................
BIBLIOTEC SALA DE DOCUMENTARE ...................................
ADMINISTRAIA CMINULUI ....................................................
SERVICIUL SOCIAL.......................................................................
MAGAZIA DE SPORT......................................................................
BIROUL STUDENI STRINI........................................................
SECRETARIAT FACULTATE........................................................
SERV.CONTABILITATE ..................................................................