Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa 1

Denumire:Argila
Tipul de roci:RocaSedimentara
Chimism: H2CO3
Alcatuire mineralogical: cuart, mica
Structura:sfaramicioasa,conglomerate
Roca:Desuprafata
Textura :argiloasa
Ambientul geotectonic: de suprafata
Denumireaveche:cuart,porfilic
Localizarea:Romania

Fisa 2
Denumire:Loess
Tipul de roci:RocaSedimentara
Chimism :CaCO3
Alcatuiremineralogical:feldspatii ,piroxenii ,
Amfiboli ,olivine ,granatul ,spinelul ,biolitul.
Structura:poroasa
Textura :argiloasasilicos
Origine:efuziva
Ambientulgeotectonic : de subteran
*Se formeazapeflancurileunordealurisivai ,care
auimpiedicattransportulmaideparte al particulelor
decatrevant.
Culoare:galben,rareoricenusiesaubrun

Localizarea :America de sud ,Asia ,Europa.

Fisa 3
Denumirea:Marna
Timpul de roci :RocaSedimentare
Chimism:CaCO3
Alcatuirea mineralogical: Calcar
Structura:argiloasa
Roca:vulcanica
Textura:mecanica ,chimica
Origine:subterana
Ambientulgeotectonica :desuprafata
*Tipuri de marne:marnasalifera ,mama ,
Gripsisfera ,marnaglauconitica ,marnabruna
Bituminoasa ,marnacalcaroasa.
Culoare:Bruna ,gri.

Localizare:

Fisa 4:

Denumire:Brecie
Tipul de roci:RocaSedimentara
Chimism:bazica(45<SiO2<52%)
Alcatuireamineralogical:fragmente de mineralesau de tocicolturoase ,de
dimensiunimarisiciment de naturasedimentarasaueruptiva
Structura:mecanica,masiva
Roca:vulcanica
Textura:specificagrosiera.
Origine:intruziva,efuziva (celmai des )
Ambientulgeotectonic:desuprafata *formateprinacumulari in bazinesedimentare
Culoare :Cenusieinchisapana la negru

Localizare:Italia

Fisa 5
Denumire:Conglomerat
Tipul de roci:RocaSedimentara

Chimism:bazica(45<SiO2<52%)
Alcatuireamineralogical:pietrisuri,
bolovanisuri
Structura:consolidata ,detritica ,carbonatice
Textura :masiva,compacta
Ambientul geotectonic:

Localizare :Romania

Fisa 6
Denumire:Gresie
TIpul de roci:Rocasedimentara
Alcatuireamineralogical:granule de nisipclimentate.
Structura:friabila ,consoidala ,carbonatica
Textura:masiva
Ambientulgeotectonic:deadancimimari *Formata in
urmaacumulariiibbazinesedimentareamaterialuluideriticprovenit din
dezagregarefizico-mecanica a rocilorprimare
Localizare:Romania

Fisa 7:
Denumire :Trovanti
Tipul de roci:RocaSedimentara
Alcatuire mineralogical:

Structura:masiva,concentrica,plana
Textura:maiduradecat a stratului in care se dezvolta
Origine:Intruziva
Ambientul geotectonic:
*Suntgresii cu texturamaiduradecat a stratuluiin care se dezvolta.
Culoare:cenusie.
Localizarea:Romani
-Costesti,Jud .Valcea
-DealulFeleac, Jud.Cluj

Fisa 8:
Denumire:Creta
Tipul de roci:RocaSedimentara
Chimism :CaCO3
Alcatuireamineralogica:calcit,aragonite,vaterit.
Structura:poroasa ,fina
Textura:sub forma de depozite
Ambientul geotectonic:
*Se formeazaprindepunereacalcituluipescheletelor,a fosilelorsi a scoicilor.
Culoare :alb

Localizare:Marea Britanie ,Germania ,Franta.


Fisa 9
Denumirea:Calcar
Tipuri de roci:RocaSedimentara
Chimism:CaCO3
Alcatuiremineralogical:calcit ,aragonite ,cuart ,Ghips ,dolomit,argile
Structura:organogena,bioconstruite ,acaustobile
Textura:masiva ,compacta

Ambientulgeotectonic :Inzonele cu apaputinadanca


*Carbonatul de calciuprecipitaconcentric injurul
unei granule de nisipsau rest organic ,astfelformand
formeaproapesferice.
Culoare :alba,maronie,gri.

Localizarea:Romania

Fisa 10
Denumire:Carbune
Tipul de roci:RocaSedimentara
Chimism :C,H,N,S
Alcatuire mineralogical:
Structura :faneritica ,echigranulara
Textura:masiva,stratificara
Ambientul geotectonic:
*S-a format prindescompunerealentasi
Carbonizarea Patiala a materialului vegetal
Acumulat in mlastinineacrisite.
*Este folositcasicombustibil.
Culoare:Brun

Localizarea:SUA,Germania ,Romania ,Canada ,


Rusia ,Polonia ,China ,India

Fisa 11:
Denumire:Nisipuri
Tipul de roci:RocaMagmatica
Chimism :
Alcatuireamineralogical:cuart ,mairar:
Granat ,diamant ,monozit
Structura:granulara
Textura:Sticloasa
Ambientulgeotectonic:desuprafata
*Se formeazaprinprocesefizico-chimice,
Cauzate de actiunea de erodare a
intemperiilorasuprarocilormagmatice

cagranitsimetamorfice.
Culoare:Brun ,galben ,alb,portocaliu-rosiatic

Localizarea:in general la malulraurilor ,


0lacurilor sipeplajelemarilorsioceanelor