Sunteți pe pagina 1din 53

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

PARTEA I
Anul 177 (XXI) - Nr. 490
LEGI, DECRETE, HOTRRI SI ALTE
Miercuri, 15 iulie 2009
SUMAR
ACTE ALE COLEGIULUI FARMACISTILOR DIN ROMNIA
2. - Decizie privind aprobarea Statutului Colegiului Farmacistilor din Romnia si a
Codului deontologic al farmacistului
ACTE ALE COLEGIULUI FARMACISTILOR DIN ROMNIA
COLEGIUL FARMACISTILOR DIN ROMNIA
DECIZIE
privind aprobarea Statutului Colegiului Farmacistilor din Romnia si a Codului
deontologic al farmacistului
n temeiul art. 638 din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul
snttii, cu modificrile si completrile ulterioare, Adunarea General National a
Colegiului Farmacistilor din Romnia decide:
Art. 1. - Se aprob Statutul Colegiului Farmacistilor din Romnia, prevzut n anexa
nr. 1, care face parte integrant din prezenta decizie.
Art. 2. - Se aprob Codul deontologic al farmacistului, prevzut n anexa nr. 2, care
face parte integrant din prezenta decizie.
Art. 3. - Prezenta decizie se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Presedintele Colegiului Farmacistilor din Romnia,
Dumitru Lupuliasa
Bucuresti, 15 iunie 2009.
Nr. 2.

ANEXA Nr. 1
STATUTUL
Colegiului Farmacistilor din Romnia
CAPITOLUL I
Principii generale
Art. 1. - (1) Colegiul Farmacistilor din Romnia se organizeaz si functioneaz n
baza legilor si a prezentului statut ca organizatie profesional national a farmacistilor
cu drept de liber practic.
(2) Colegiul Farmacistilor din Romnia are personalitate juridic si
autonomie institutional n domeniul su de competent, normativ si jurisdictional
profesional, exercitndu-si atributiile fr posibilitatea vreunei imixtiuni.
Art. 2. - Colegiul Farmacistilor din Romnia este un organism profesional, apolitic,
fr scop patrimonial, de drept public, cu responsabilitti delegate de autoritatea de
stat, n domeniul autorizrii, controlului si supravegherii profesiei de farmacist ca
profesie liberal, de practic public autorizat.
Art. 3. - Colegiul Farmacistilor din Romnia are ca principal obiect de activitate
controlul si supravegherea exercitrii profesiei de farmacist, aplicarea legilor si
regulamentelor care organizeaz si reglementeaz exercitiul profesiei, reprezentarea
intereselor profesiei de farmacist si pstrarea prestigiului acestei profesii n cadrul
vietii sociale.
Art. 4. - Ca autoritate public si profesional, Colegiul Farmacistilor din Romnia
realizeaz atributiile prevzute de lege si de prezentul statut, n 5 domenii principale
de activitate:
a) profesional;
b) etic si deontologic;
c) jurisdictie profesional si litigii;
d) economico-social;
e) administrativ si organizatoric.
Art. 5. - (1) La nivelul judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti, se organizeaz
si functioneaz cte un colegiu al farmacistilor cu drept de liber practic din unitatea
administrativ-teritorial respectiv.
(2) Farmacistii nscrisi si luati n evidenta colegiilor teritoriale sunt membri
ai Colegiului Farmacistilor din Romnia.
(3) Niciun colegiu teritorial nu poate functiona n afara Colegiului
Farmacistilor din Romnia.
Art. 6. - ntre Colegiul Farmacistilor din Romnia si colegiile teritoriale exist, n
conditiile legii si ale prezentului statut, autonomie organizatoric, functional si
financiar.
Art. 7. - (1) Ca organizatie profesional, Colegiul Farmacistilor din Romnia apr
demnitatea si promoveaz drepturile si interesele membrilor si n toate sferele de
activitate, apr onoarea, libertatea si independenta profesional a farmacistului n
exercitarea profesiei, asigur respectarea de ctre farmacisti a obligatiilor ce le revin
fat de bolnav si de sntatea public.
(2) n vederea realizrii obiectivelor prevzute la alin. (1), Colegiul
Farmacistilor din Romnia colaboreaz, n conditiile legii, cu toate institutiile
competente.

Art. 8. - (1) Colegiul Farmacistilor din Romnia, prin organismele sale, este
reprezentant al corpului profesional din Romnia n relatiile cu autorittile si cu
institutiile guvernamentale si neguvernamentale, interne si internationale.
(2) Pentru ndeplinirea atributiilor si obiectivelor conferite de lege si de
prezentul statut, organele reprezentative ale Colegiului Farmacistilor din Romnia pot
intra n relatii cu diferite organisme similare din alte state.
Art. 9. - Alegerea organelor reprezentative si de conducere ale Colegiului
Farmacistilor din Romnia, att la nivel national, ct si teritorial, se va face, de jos n
sus, cu respectarea principiilor democratice si a egalittii tuturor membrilor.
Art. 10. - (1) Sediul Colegiului Farmacistilor din Romnia este n municipiul
Bucuresti.
(2) Emblema cu sigla Colegiului Farmacistilor din Romnia este prevzut
n anexa la prezentul statut.
CAPITOLUL II
Atributiile Colegiului Farmacistilor din Romnia
Art. 11. - Colegiul Farmacistilor din Romnia are urmtoarele atributii:
a) colaboreaz n domeniul su de competent cu Ministerul Snttii prin
asigurarea controlului aplicrii regulamentelor si normelor care organizeaz si
reglementeaz exercitarea profesiei de farmacist, indiferent de forma de exercitare si
de unitatea farmaceutic n care se desfsoar;
b) apr demnitatea si promoveaz drepturile si interesele membrilor si n
toate sferele de activitate; apr onoarea, libertatea si independenta profesional a
farmacistului, precum si dreptul acestuia de decizie n exercitarea actului profesional;
asigur respectarea de ctre farmacisti a obligatiilor ce le revin fat de pacient si de
sntatea public;
c) atest onorabilitatea si moralitatea profesional a membrilor si;
d) ntocmeste si actualizeaz permanent Registrul unic al farmacistilor din
Romnia, administreaz pagina de internet de publicare a acestuia si nainteaz
trimestrial Ministerului Snttii un raport privind situatia numeric a membrilor si,
precum si a evenimentelor nregistrate n domeniul autorizrii, controlului si
supravegherii profesiei de farmacist;
e) elaboreaz si adopt Regulamentul de organizare si functionare a
Colegiului Farmacistilor din Romnia si Codul deontologic al farmacistului;
f) colaboreaz n domeniul su de competent cu Ministerul Snttii la
formarea, specializarea si perfectionarea pregtirii profesionale a farmacistilor;
g) avizeaz, conform regulamentelor de organizare si functionare a
unittilor farmaceutice, fisa de atributii a postului de farmacist, ntocmit obligatoriu
la nivelul fiecrei farmacii;
h) colaboreaz cu Ministerul Snttii n vederea stabilirii si cresterii
standardelor de practic profesional, a asigurrii calittii actului farmaceutic n
unittile farmaceutice;
i) colaboreaz cu Ministerul Snttii si particip, prin reprezentantii si, la
activitatea de inspectie farmaceutic organizat de acesta, inclusiv pe baz de tematici
comune de inspectie si control;
j) colaboreaz cu Ministerul Snttii la elaborarea metodologiei de
acordare a gradului profesional si a tematicii de concurs;
k) initiaz, promoveaz, organizeaz si acrediteaz n domeniul su de

competent forme de educatie farmaceutic continu si de ridicare a gradului de


competent profesional a membrilor si, cu exceptia programelor de studii
complementare n vederea obtinerii de atestate;
l) controleaz modul n care sunt respectate de ctre angajatori
independenta profesional si dreptul de decizie profesional ale farmacistului;
m) reprezint si apr n domeniul su de competent interesele membrilor,
la solicitarea acestora, n fata angajatorilor;
n) promoveaz si stabileste relatii pe plan extern cu institutii si organizatii
similare;
o) colaboreaz n domeniul su de competent cu Ministerul Snttii la
elaborarea reglementrilor profesiei de farmacist;
p) organizeaz judecarea cazurilor de nclcare a normelor de deontologie
profesional ori a celor care reglementeaz exercitarea profesiei sau a actului
profesional;
q) organizeaz centre de pregtire lingvistic, necesare pentru exercitarea
activittii profesionale de ctre farmacistii cetteni ai statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor apartinnd Spatiului Economic European sau ai Confederatiei
Elvetiene;
r) colaboreaz n domeniul su de competent cu Ministerul Snttii,
organizatii patronale si sindicale, precum si cu alte asociatii ori cu organizatii
neguvernamentale, n toate problemele ce privesc asigurarea snttii populatiei.
Art. 12. - (1) n exercitarea atributiilor prevzute de lege si de prezentul statut,
Colegiul Farmacistilor din Romnia, prin structurile nationale sau teritoriale, are
dreptul de a formula actiune n justitie n nume propriu sau n numele membrilor si.
(2) Decizia privind deschiderea actiunii apartine Biroului executiv al
Consiliului National al Colegiului Farmacistilor din Romnia, respectiv consiliului
colegiului teritorial.
Art. 13. - Colegiul Farmacistilor din Romnia particip, alturi de celelalte institutii
implicate, la elaborarea contractului-cadru privind furnizarea serviciilor farmaceutice
n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate.
CAPITOLULUI
Organizarea si functionarea
SECTIUNEA 1
Dispozitii generale
Art. 14. - (1) Corpul profesional al farmacistilor este organizat la nivel national n
cadrul Colegiului Farmacistilor din Romnia, iar la nivel teritorial, judete, respectiv
municipiul Bucuresti, prin colegii teritoriale.
(2) Att Colegiul Farmacistilor din Romnia, ct si colegiile teritoriale au
de la data constituirii si nregistrrii la administratia financiar personalitate juridic,
patrimoniu si buget proprii.
(3) Colegiul Farmacistilor din Romnia, precum si colegiile teritoriale
nfiintate si organizate potrivit legilor anterioare rmn constituite si si vor continua
activitatea potrivit legii si prezentului statut.
Art. 15. - (1) Denumirea colegiului teritorial este Colegiul Farmacistilor din
........................." (se completeaz cu denumirea unittii administrativ-teritoriale n
care functioneaz colegiul respectiv).
(2) Sediul colegiului teritorial este n orasul resedint de judet, respectiv n

municipiul Bucuresti pentru Colegiul Farmacistilor din Bucuresti.


Art. 16. - (1) Raporturile dintre organele de conducere nationale si cele teritoriale se
stabilesc conform dispozitiilor legale si ale prezentului statut.
(2) Raporturile mentionate la alin. (1) vor avea la baz, n ceea ce priveste
organizarea si functionarea, autonomia organismelor locale, respectarea principiului
democratic n luarea deciziilor si a competentelor speciale stabilite de lege si de statut.
SECTIUNEA a 2-a
Organele de conducere la nivel national
Art. 17. - Organele de conducere ale Colegiului Farmacistilor din Romnia la nivel
national sunt:
a) Adunarea general national;
b) Consiliul national;
c) Biroul executiv;
d) presedintele.
Art. 18. - (1) Adunarea General National a Colegiului Farmacistilor din Romnia
este alctuit din presedintii colegiilor teritoriale si din reprezentanti alesi de adunrile
generale locale prin vot direct si secret.
(2) Norma de reprezentare n Adunarea general national este de 1/50.
(3) Reprezentantii n Adunarea general national sunt alesi pe o durat de
4 ani.
(4) Proportional cu numrul de farmacisti nscrisi n evidenta colegiului
teritorial se va alege un numr de 3-11 membri supleanti.
Art. 19. - Adunarea general national are urmtoarele atributii:
a) adopt Statutul Colegiului Farmacistilor din Romnia, precum si Codul
deontologic al farmacistului;
b) aprob modificarea acestora;
c) aprob bugetul de venituri si cheltuieli si executia celui pentru exercitiul
financiar expirat;
d) alege dintre membrii si Comisia de cenzori;
e) adopt declaratii care s reflecte pozitia Colegiului Farmacistilor din
Romnia cu privire la aspecte de interes general n ceea ce priveste profesia de
farmacist ori statutul farmacistului n societate;
f) revoc din functie membrii alesi, pentru abateri de la prevederile legii si
ale Statutului Colegiului Farmacistilor din Romnia, care aduc prejudicii activittii
organismului profesional.
Art. 20. - (1) Adunarea general national adopt hotrri n prezenta a cel putin dou
treimi din numrul membrilor si, cu majoritate simpl de voturi.
(2) Dac la prima convocare nu se realizeaz conditia de cvorum, dup dou
sptmni se va organiza o alt sedint, cu aceeasi ordine de zi, care va putea adopta
hotrri, indiferent de numrul membrilor prezenti, cu exceptia situatiilor prevzute la
art. 19 lit. a) si b), pentru care este necesar conditia de cvorum prevzut de lege.
(3) Adunarea general national se ntruneste n sedint ordinar n primul
trimestru al anului n curs.
Art. 21. - Adunarea general national este condus de presedintele Colegiului
Farmacistilor din Romnia.
Art. 22. - Adunarea general national este convocat de:
a) presedintele Colegiului Farmacistilor din Romnia;
b) Biroul executiv al Consiliului national;

c) Consiliul national.
Art. 23. - (1) Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din Romnia este alctuit
din presedintii colegiilor teritoriale, 3 reprezentanti ai Colegiului Farmacistilor din
Bucuresti, respectiv presedintele si 2 vicepresedinti, un reprezentant numit de
Ministerul Snttii ca autoritate de stat si cte un reprezentant al farmacistilor din
fiecare minister ori institutie central cu retea sanitar proprie. Consiliul National al
Colegiului Farmacistilor din Romnia poate fi asistat, cu rol consultativ, de ctre un
reprezentant al Academiei de Stiinte Medicale, al Ministerului Muncii, Familiei si
Protectiei Sociale si al Ministerului Justitiei.
(2) Cheltuielile de deplasare si diurna reprezentantilor n Consiliul National
al Colegiului Farmacistilor din Romnia vor fi suportate de ctre colegiile teritoriale
ai cror reprezentanti sunt.
(3) Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romnia se ntruneste
legal n prezenta a cel putin dou treimi din numrul reprezentantilor prevzuti la alin.
(1).
Art. 24. - (1) Consiliul national lucreaz n prezenta a dou treimi din numrul
membrilor cu drept de vot si decide cu o majoritate absolut de voturi, cu exceptia
deciziilor referitoare la cotizatie, pentru care sunt necesare voturile favorabile a dou
treimi din numrul total al membrilor.
(2) Deciziile Consiliului national sunt obligatorii pentru colegiile teritoriale
si pentru toti farmacistii care practic profesia de farmacist n Romnia.
Art. 25. - (1) Consiliul national se ntlneste n sedinte ordinare o dat pe trimestru
sau n sedinte extraordinare ori de cte ori este nevoie.
(2) Sedintele ordinare sunt convocate de ctre presedintele Biroului
executiv.
Art. 26. - Convocarea membrilor Consiliului national se va face, dup caz, prin:
a) scrisoare recomandat cu confirmare de primire;
b) fax la sediul colegiului local al crui membru este respectivul
reprezentant sau la unitatea ori institutia la care reprezentantul si desfsoar
activitatea.
Art. 27. - (1) Convocarea n una dintre modalittile mentionate mai sus se va face cu
cel putin 7 zile naintea datei ntrunirii Consiliului national si va fi nsotit de ordinea
de zi si, atunci cnd este posibil, de materialele, proiectele de decizii, actele normative
etc. ce urmeaz a fi adoptate.
(2) Materialele ce urmeaz a fi supuse dezbaterilor pot fi trimise si prin
intermediul postei electronice.
Art. 28. - (1) Sedintele extraordinare pot fi convocate de ctre:
a) Biroul executiv;
b) presedintele Colegiului Farmacistilor din Romnia;
c) secretarul general sau oricare alt membru al Biroului executiv, la
solicitarea a cel putin o treime din numrul membrilor Consiliului national.
(2) Procedura de convocare a sedintelor extraordinare este cea prevzut de
art. 27.
Art. 29. - Atributiile Consiliului national sunt urmtoarele:
a) elaboreaz Statutul Colegiului Farmacistilor din Romnia, precum si
proiectele de modificare a acestuia;
b) elaboreaz Codul deontologic al farmacistului, precum si proiectele de
modificare a acestuia;
c) colaboreaz cu Ministerul Snttii la elaborarea Nomenclatorului de
specialitti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistent

medical;
d) colaboreaz cu Ministerul Snttii la elaborarea tematicilor,
metodologiilor, concursurilor si examenelor pentru farmacisti;
e) stabileste sistemul de credite de educatie continu, pe baza cruia se
evalueaz activitatea de perfectionare profesional a farmacistilor;
f) colaboreaz cu Ministerul Snttii la elaborarea normelor privind
exercitarea profesiei de farmacist pe teritoriul Romniei;
g) colaboreaz cu Ministerul Snttii si Ministerul Educatiei, Cercetrii si
Inovrii la elaborarea strategiei si programelor privind dezvoltarea nvtmntului
farmaceutic;
h) fixeaz cotizatia care trebuie pltit obligatoriu de ctre fiecare farmacist
consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti, stabilind partea din aceast
cotizatie care trebuie virat ctre Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din
Romnia;
i) gestioneaz bunurile Colegiului Farmacistilor din Romnia si poate s
creeze si s subventioneze actiuni interesnd profesiunea, actiuni de ntrajutorare sau
de sponsorizare;
j) solutioneaz, prin comisiile de specialitate ale Colegiului Farmacistilor
din Romnia, n termen de 30 de zile de la nregistrare, contestatiile formulate
mpotriva deciziilor date de consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, n
conformitate cu regulamentele proprii;
k) alege, dintre membrii si, Biroul executiv al Colegiului Farmacistilor din
Romnia;
l) propune Adunrii generale nationale proiectul privind bugetul de venituri
si cheltuieli al Colegiului Farmacistilor din Romnia;
m) alege, dintre membrii si, pe cei care vor forma comisiile de lucru;
n) stabileste indemnizatiile membrilor Biroului executiv si indemnizatia de
sedint a membrilor Comisiei superioare de disciplin;
o) avizeaz renscrierea farmacistilor care au pierdut calitatea de membru al
Colegiului Farmacistilor din Romnia, conform Codului deontologic al farmacistului.
Art. 30. - (1) Consiliul national stabileste, n domeniul su de competent, strategia si
planul anual de control si supraveghere a modului de exercitare a profesiei de
farmacist, precum si conditiile n care se desfsoar aceasta.
(2) Reprezentantii Colegiului Farmacistilor din Romnia, anume desemnati,
au dreptul de a desfsura activitti de control si supraveghere privind modul de
exercitare a profesiei de farmacist n toate unittile farmaceutice din Romnia.
Art. 31. - (1)n cadrul Consiliului national, pentru realizarea atributiilor, functioneaz
urmtoarele comisii de lucru:
1. Comisia de studii si strategii de dezvoltare;
2. Comisia profesional-stiintific si de nvtmnt;
3. Comisia economico-social si de asigurri sociale de sntate;
4. Comisia de etic si deontologie profesional;
5. Comisia imagine, relatii interne si externe;
6. Comisia acreditri, avizri si autorizri;
7. Comisia administrativ si financiar-contabil.
(2) La nivel local se poate adopta o organizare asemntoare.
Art. 32. - (1) n functie de necesittile concrete, Consiliul national poate aproba
nfiintarea unor comisii de lucru ori a unor comisii consultative.
(2) Aceste comisii pot avea activitate permanent sau temporar.

Art. 33. - (1) Corespunztor acestor comisii de lucru ale Consiliului national, n
cadrul Colegiului Farmacistilor din Romnia se pot nfiinta, ca structuri tehnice sau
administrative, departamente.
(2) Departamentele vor fi coordonate de ctre unul dintre membrii Biroului
executiv si, n functie de numrul de posturi si de schema de personal aprobat de
Consiliul national, vor fi asigurate cu personal tehnic de specialitate sau administrativ.
(3) Consiliul national va aproba regulamentele de organizare si functionare
a departamentelor.
Art. 34. - Biroul executiv al Consiliul national este format dintr-un presedinte, 3
vicepresedinti si un secretar general, alesi n mod individual de ctre Consiliul
national dintre membrii si.
Art. 35. - (1) Biroul executiv lucreaz legal n prezenta a 3 dintre membrii si si ia
decizii valabile cu votul majorittii membrilor prezenti.
(2) Biroul executiv se ntruneste o dat la dou sptmni sau ori de cte ori
este cazul, la cererea presedintelui sau a cel putin 2 dintre membrii si.
Art. 36. - Atributiile Biroului executiv:
a) asigur activitatea permanent a Colegiului Farmacistilor din Romnia
ntre sedintele Consiliului national;
b) aprob angajarea de personal si asigur executia bugetului Colegiului
Farmacistilor din Romnia;
c) ntocmeste raportul anual de activitate si gestiune, pe care l supune
aprobrii Consiliului national;
d) accept donatiile, legatele si sponsorizrile fcute Colegiului
Farmacistilor din Romnia si le face publice n presa de specialitate;
e) execut hotrrile Adunrii generale nationale si ale Consiliului national;
f) elaboreaz si supune spre avizare Consiliului national proiectul bugetului
de venituri si cheltuieli, pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli ale colegiilor
teritoriale;
g) informeaz Consiliul national cu privire la deciziile emise ntre sedintele
acestuia;
h) ndeplineste orice alte sarcini stabilite de ctre Consiliul national.
Art. 37. - Biroul executiv coordoneaz activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului
national.
Art. 38. - n exercitarea mandatului, membrii Biroului executiv, precum si membrii
birourilor consiliilor colegiilor teritoriale vor primi o indemnizatie lunar, al crei
cuantum va fi aprobat, dup caz, de Consiliul national, respectiv de consiliile
colegiilor teritoriale.
Art. 39. - Presedintele Biroului executiv este presedintele Colegiului Farmacistilor
din Romnia.
Art. 40. - Atributiile presedintelui:
a) reprezint Colegiul Farmacistilor din Romnia n relatiile cu persoanele
fizice si juridice din tar si din strintate;
b) ncheie contracte si conventii n numele Colegiului Farmacistilor din
Romnia, cu aprobarea Biroului executiv;
c) convoac si conduce sedintele Adunrii generale si ale Consiliului
national;
d) duce la ndeplinire deciziile Biroului executiv, hotrrile Consiliului
national date n sarcina sa si rezolv problemele si lucrrile curente;
e) angajeaz personalul de specialitate si administrativ;
f) ndeplineste orice alte sarcini ncredintate de Consiliul national ori de

Biroul executiv.
Art. 41. - (1) Presedintele Biroului executiv pstreaz si foloseste stampila Colegiului
Farmacistilor din Romnia si are drept de semntur n banc.
(2) n lipsa sa, presedintele poate mandata pe oricare dintre membrii
Biroului executiv pentru a realiza competentele care i revin sau numai o parte dintre
acestea.
SECTIUNEA a 3-a
Atributiile comisiilor de specialitate ale Consiliului national
Art. 42. - Comisiile de specialitate ale Consiliului national sunt competente n
probleme integrative si de strategie si ndeplinesc atributiile stabilite de prezentul
statut sau prin hotrre a Consiliului national.
Art. 43. - Comisia de studii si strategii de dezvoltare exercit urmtoarele atributii
principale:
a) analizeaz situatia personalului si a serviciilor farmaceutice, n functie de
nevoile Romniei;
b) propune obiective strategice, programe si proiecte de dezvoltare si
restructurare a activittii Colegiului Farmacistilor din Romnia;
c) planific realizarea programelor;
d) monitorizeaz si realizeaz proiecte;
e) elaboreaz informri si sinteze pentru Biroul executiv si Consiliul
national.
Art. 44. - Comisia de studii si strategii de dezvoltare realizeaz sinteze n legtur cu
aplicarea sistemului normativ n materie profesional si propune Consiliului national
si Biroului executiv adoptarea msurilor strategice efective pentru modificarea si
adoptarea actelor normative n beneficiul societtii romnesti si al corpului
profesional din Romnia.
Art. 45. - Comisia profesional-stiintific si de nvtmnt urmreste si controleaz n
activitatea sa realizarea obiectivelor profesionale ale farmacistilor din Romnia prin
programe de educatie continu, specializare, ridicare si mentinere a standardelor de
calitate a actului profesional, acces egal si echitabil la grade si titluri specifice
profesiei.
Art. 46. - Comisia profesional-stiintific si de nvtmnt si desfsoar activitatea pe
urmtoarele directii:
a) educatie profesional continu;
b) examene si concursuri;
c) nvtmnt profesional si alte forme de pregtire profesional;
d) stiinte profesionale;
e) practic independent a profesiei de farmacist.
Art. 47. - Comisia profesional-stiintific si de nvtmnt analizeaz si propune
mbunttirea legislatiei n domeniul sanitar si ia msurile necesare asigurrii unui
cadru legal, coerent si adecvat practicii profesionale. Ea are drept obiectiv
introducerea unor mecanisme de evaluare si asigurare a calittii ngrijirilor
profesionale: acreditare, standardizare, certificate de calitate, reguli de bun practic
profesional etc.
Art. 48. - Comisia profesional-stiintific si de nvtmnt organizeaz si coordoneaz
functionarea specialittilor profesionale la standarde corespunztoare, studiaz
raporturile de competent dintre diferitele specialitti profesionale si asigur suportul
informational necesar pregtirii profesionale.

Art. 49. - n realizarea competentelor sale Comisia profesional-stiintific si de


nvtmnt ndeplineste si urmtoarele activitti:
a) studiaz situatia productiei, aprovizionrii si cererii de medicamente,
recomandnd organelor competente scoaterea
unor medicamente din nomenclator sau un regim special de compensare ori
gratuitate pentru anumite categorii;
b) promoveaz ridicarea continu a nivelului profesional, facilitnd
participarea farmacistilor la programe de perfectionare profesional din tar sau din
strintate;
c) sprijin procurarea de materiale documentare de specialitate, precum si
organizarea de manifestri profesionale si stiintifice;
d) elaboreaz programe si standarde de acreditare periodic a competentei
profesionale;
e) organizeaz o subcomisie pentru probleme de rezidentiat si alte forme de
nvtmnt profesional;
f) propune organelor competente cifra de scolarizare n nvtmntul
farmaceutic.
Art. 50. - Comisia economico-social si de asigurri sociale de sntate sustine
obiectivele economice si sociale ale corpului profesional, adaptndu-le n permanent
conditiilor existente n plan national si international.
Art. 51. - Comisia economico-social si de asigurri sociale de sntate reprezint
farmacistii care lucreaz n sistemul de asigurri sociale de sntate, urmrind
aprarea drepturilor, intereselor si a demnittii profesiunii de farmacist, precum si
eliminarea oricror ingerinte n exercitarea actului profesional. Totodat, Comisia
economico-social si de asigurri sociale de sntate supravegheaz desfsurarea
raporturilor dintre farmacistii care lucreaz n sistemul de asigurri sociale de
sntate, lund toate msurile care se impun pentru asigurarea liberttii profesiei si a
aprrii statutului farmacistului n societate, inclusiv cu privire la raportul dintre
importanta social a activittii profesionale si veniturile farmacistului.
Art. 52. - (1) Presedintele Comisiei economico-sociale si de asigurri sociale de
sntate reprezint Colegiul Farmacistilor din Romnia si farmacistii din sistemul de
asigurri sociale de sntate n fata organismelor specializate ale Casei Nationale de
Asigurri de Sntate, la nivel central.
(2) La nivel local, reprezentativitatea se va realiza pe baza principiilor
autonomiei organizatorice, functionale si financiare.
Art. 53. - Presedintele Colegiului Farmacistilor din Romnia mpreun cu
presedintele Comisiei economico-sociale si de asigurri sociale de sntate reprezint
Colegiul Farmacistilor din Romnia la nivel central pentru negocierea, elaborarea,
ncheierea sau ncetarea contractelor-cadru privind furnizarea serviciilor profesionale
n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate.
Art. 54. - Comisiile economico-sociale si de asigurri sociale de sntate de la nivel
judetean, respectiv al municipiului Bucuresti supravegheaz modul de aplicare a
negocierilor realizate de ctre Colegiul Farmacistilor din Romnia la nivel central, n
sensul c:
a) i asist, la cerere, pe membrii lor la ncheierea contractelor individuale
privind furnizarea de servicii profesionale;
b) reprezint si apr interesele membrilor lor n fata partenerilor
contractuali;
c) sustin posibilitatea membrilor lor de a munci ct mai mult, dac o doresc,

10

cu asigurarea veniturilor corespunztoare muncii depuse;


d) ofer consultatii de specialitate cu privire la ncheierea, executarea si
ncetarea contractelor privind furnizarea de servicii profesionale n cadrul sistemului
de asigurri de sntate;
e) intervin prompt si actioneaz prin toate mijloacele legale atunci cnd sunt
nclcate drepturile ce decurg din ncheierea contractelor privind furnizarea de servicii
profesionale.
Art. 55. - Prin intermediul comisiei economico-sociale si de asigurri sociale de
sntate de la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, Colegiul Farmacistilor din
Romnia organizeaz si ncurajeaz activittile cultural-artistice si sportive ale
membrilor si si familiilor acestora, gospodreste si dezvolt baza proprie de recreare
si sport, contribuie la protejarea membrilor si si a familiilor acestora prin acordarea,
n limita posibilittilor, de ajutoare materiale.
Art. 56. - Comisia de etic si deontologie profesional are urmtoarele atributii:
a) urmreste si controleaz respectarea de ctre farmacisti a Codului
deontologic al farmacistului;
b) analizeaz evolutia normelor deontologice n practica european si
international;
c) face propuneri de modificare a Codului deontologic al farmacistului.
Art. 57. - Judecarea cazurilor ce constituie abatere disciplinar se face n temeiul
cadrului legal, al prezentului statut, al Codului deontologic al farmacistului, al
regulamentelor de ordine intern ale unittilor farmaceutice si al fisei postului,
asigurndu-se o nalt moralitate profesional n rndurile corpului profesional.
Art. 58. - Excluderea unui membru din cadrul Colegiului Farmacistilor din Romnia
implic retragerea dreptului de liber practic.
Art. 59. - (1) n cazul unor actiuni care lezeaz onoarea profesional a membrilor
Colegiului Farmacistilor din Romnia si/sau a corpului profesional n ansamblu,
indiferent de mijloacele de realizare, Comisia de etic si deontologie profesional va
uza de dreptul la replic, cernd ferm autorilor unor astfel de actiuni s le retracteze
sau s le rectifice.
(2) La nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, astfel de atributii
se realizeaz pe baza principiului autonomiei organizatorice si functionale.
Art. 60. - Prin comisia de etic si deontologie profesional de la nivel judetean,
respectiv al municipiului Bucuresti se sesizeaz ncercarea de practic ilegal a
profesiei de farmacist pe teritoriul Romniei. Dreptul de a sustine actiunea n justitie
revine presedintelui consiliului colegiului teritorial.
Art. 61. - Comisia imagine, relatii interne si externe are ca obiectiv realizarea
legturilor dintre Colegiul Farmacistilor din Romnia si structuri guvernamentale,
neguvernamentale, judetene, nationale si internationale. Relatia cu publicul si massmedia se asigur prin intermediul unui purttor de cuvnt sau al presedintelui acestei
comisii.
Art. 62. - Comisia acreditri, avizri si autorizri are ca obiectiv impunerea unor
standarde si criterii de asigurare a calittii actului profesional pe teritoriul Romniei.
n acest sens, comisia ndeplineste urmtoarele atributii principale:
a) asigur mpreun cu structurile de specialitate din Ministerul Educatiei,
Cercetrii si Inovrii si din Ministerul Snttii verificarea, validarea si echivalarea
calificrii membrilor si;
b) elaboreaz si propune criteriile si metodologia pentru acordarea si
revocarea avizului de liber practic;
c) particip la sedintele comisiilor centrale de acreditri profesionale din

11

cadrul sistemului de asigurri de sntate;


d) duce la ndeplinire alte sarcini trasate de Consiliul national.
Art. 63. - Prin comisiile acreditri, avizri si autorizri judetene, respectiv cea de la
nivelul municipiului Bucuresti, Colegiul Farmacistilor din Romnia ndeplineste
urmtoarele atributii:
a) tine evidenta farmacistilor cu drept de liber practic si a farmaciilor din
raza judetului respectiv sau a municipiului Bucuresti;
b) avizeaz regulamentele de ordine interioar ale unittilor farmaceutice,
precum si fisele de atributii ale postului de farmacist;
c) supravegheaz modul de exercitare a profesiei de ctre farmacisti;
d) analizeaz cazurile de exercitare ilegal a profesiei de farmacist cu care
este sesizat si nainteaz la rndul su dosarul organelor competente.
Art. 64. - Comisia administrativ si financiar-contabil are urmtoarele atributii:
a) asigur asistenta juridic curent a Colegiului Farmacistilor din Romnia,
alta dect cea legat de exercitarea profesiei de farmacist, inclusiv fundamentarea
juridic a deciziilor Consiliului national;
b) gestioneaz patrimoniul si tine evidenta financiar-contabil;
c) centralizeaz cotizatiile si celelalte venituri;
d) asigur activitatea de birotic;
e) propune Consiliului national nivelul cotizatiei si al prtii din aceasta care
trebuie virat de structurile judetene ctre organele centrale;
f) fundamenteaz proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
g) fundamenteaz si propune Biroului executiv al Consiliului national
necesarul de personal de executie;
h) controleaz gestiunea colegiilor teritoriale; i) pregteste si asigur
desfsurarea sedintelor Adunrii generale nationale, Consiliului national si Biroului
executiv.
SECTIUNEA a 4-a
Personalul
Art. 65. - n functie de necesittile si n limita numrului de posturi si a schemei de
organizare si functionare aprobate de Consiliul national, Biroul executiv poate angaja
personal de specialitate, tehnic si administrativ.
Art. 66. - Pentru lucrri de specialitate care nu presupun o activitate continu sau
pentru consultatii de specialitate n anumite domenii, Biroul executiv poate contracta
servicii pltite pe lucrare, tem sau proiect, cu specialisti n domeniu.
Art. 67. - Activitatea administrativ curent a Colegiului Farmacistilor din Romnia
poate fi condus de un director general executiv.
CAPITOLUL IV
Structurile teritoriale
SECTIUNEA 1
Dispozitii generale
Art. 68. - (1) La nivelul fiecrui judet, respectiv al municipiului Bucuresti se
organizeaz cte un colegiu al farmacistilor, format din toti farmacistii care exercit
profesia n unitatea administrativ-teritorial respectiv.

12

(2) Colegiile farmacistilor au personalitate juridic, patrimoniu si buget


propriu.
(3) Sediul colegiului este n orasul de resedint a judetului, respectiv n
municipiul Bucuresti, pentru Colegiul Farmacistilor din Bucuresti.
(4) Niciun colegiu teritorial nu poate functiona n afara Colegiului
Farmacistilor din Romnia.
Art. 69. - Organele de conducere la nivelul colegiului judetean, respectiv al
municipiului Bucuresti sunt:
a) adunarea general;
b) consiliul;
c) biroul consiliului;
d) presedintele.
Art. 70. - (1) Adunarea general este format din toti farmacistii cu drept de liber
practic nregistrati la colegiul respectiv si care si desfsoar activitatea de baz n
raza colegiului teritorial respectiv.
(2) Adunarea general alege reprezentantii n consiliul colegiului si
reprezentantii n Adunarea general national.
Art. 71. - Adunarea general se ntruneste n primul trimestru al anului n sedint
ordinar si, n mod exceptional, n sedinte extraordinare.
Art. 72. - Sedintele pot fi convocate de:
a) consiliu;
b) presedintele colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
c) biroul consiliului colegiului teritorial;
d) o treime din numrul membrilor;
e) presedintele Colegiului Farmacistilor din Romnia, la solicitarea
Consiliului national.
Art. 73. - Adunarea general are urmtoarele atributii:
a) alege membrii consiliului;
b) alege reprezentantii n Adunarea general national;
c) alege dintre membrii si pe cei care vor alctui comisia de cenzori,
format din 3 membri;
d) aprob bugetul de venituri si cheltuieli;
e) aprob executia bugetar;
f) descarc de gestiune consiliul;
g) analizeaz raportul de activitate al consiliului.
SECTIUNEA a 2-a
Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti
Art. 74. - (1) Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti are un
numr de membri proportional cu numrul farmacistilor nscrisi n evidenta colegiului
la data organizrii alegerilor, alesi de adunarea general conform proportiilor stabilite
de lege.
(2) Consiliul lucreaz n prezenta a dou treimi din numrul membrilor cu
drept de vot si decide cu o majoritate absolut de voturi.
Art. 75. - Principalele atributii ale consiliilor colegiilor teritoriale sunt urmtoarele:
a) conduc activitatea colegiilor ntre sedintele adunrii generale;
b) aleg individual si pe functii membrii biroului consiliului;
c) elaboreaz regulamentul de organizare si functionare;
d) aprob indemnizatiile lunare ale membrilor biroului consiliului;

13

e) duc la ndeplinire hotrrile adunrii generale;


f) aplic si urmresc ducerea la ndeplinire a hotrrilor organelor nationale
ale Colegiului Farmacistilor din Romnia;
g) aleg dintre membrii lor comisiile de lucru;
h) apr si reprezint interesele profesionale ale membrilor lor, inclusiv n
fata instantelor judectoresti si a altor autoritti publice.
SECTIUNEA a 3-a
Biroul consiliului
Art. 76. - Biroul consiliului este format din: presedinte, 3 vicepresedinti si un
secretar, alesi n mod individual de consiliu dintre membrii si.
Art. 77. - (1) Biroul consiliului se ntruneste n sedinte ordinare lunar sau ori de cte
ori este nevoie, la solicitarea presedintelui sau a cel putin 2 dintre membrii si.
(2) Biroul consiliului lucreaz n prezenta a cel putin 3 dintre membrii si si
ia decizii cu votul a cel putin 3 membri.
Art. 78. - Biroul consiliului are urmtoarele atributii:
a) asigur activitatea colegiului ntre sedintele consiliului;
b) aprob angajarea de personal si asigur executia bugetului;
c) execut hotrrile adunrii generale si ale consiliului;
d) elaboreaz si supune spre avizare consiliului proiectul bugetului de
venituri si cheltuieli;
e) execut deciziile organelor nationale de conducere si rspunde de
ducerea lor la ndeplinire;
f) informeaz consiliul cu privire la deciziile emise si activitatea desfsurat
ntre sedintele consiliului.
CAPITOLUL V
Venituri si cheltuieli
Art. 79. - Veniturile Colegiului Farmacistilor din Romnia si ale colegiilor judetene,
respectiv al municipiului Bucuresti se constituie din:
a) taxa de nscriere;
b) cotizatiile lunare ale membrilor;
c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice si
juridice;
d) donatii si sponsorizri de la persoane fizice si juridice;
e) legate;
f) drepturi editoriale;
g) ncasri din vnzarea publicatiilor proprii;
h) fonduri rezultate din manifestrile culturale si stiintifice;
i) organizarea de cursuri de educatie profesional continu;
j) alte surse.
Art. 80. - Taxa de nscriere n Colegiul Farmacistilor din Romnia este de 10% din
salariul minim pe economie.
Art. 81. - (1) Cotizatiile datorate si nepltite, n termenul fixat de ctre consiliul
colegiului teritorial, de ctre membrii Colegiului Farmacistilor din Romnia
determin plata unor penalitti de 1 % pe zi ntrziere din valoarea datorat.
(2) Aceeasi penalitate se va aplica si colegiilor teritoriale care nu vars ctre

14

organele nationale partea de cotizatie stabilit de Consiliul national.


Art. 82. - (1) Neplata cotizatiei datorate Colegiului Farmacistilor din Romnia pe o
perioad de 6 luni si dup atentionarea scris a consiliului colegiului teritorial se
sanctioneaz cu suspendarea dreptului de liber practic pn la plata cotizatiei
datorate si a penalittilor aferente.
(2) Sanctiunea se aplic de comisia de disciplin, la sesizarea comisiei
administrative si financiar-contabile a colegiului teritorial.
(3) Decizia de suspendare se comunic Ministerului Snttii, casei de
asigurri de sntate judetene si angajatorului farmacistului suspendat.
Art. 83. - (1) Cuantumul cotizatiei de membru al Colegiului Farmacistilor din
Romnia, precum si partea din aceasta care trebuie vrsat ctre forurile nationale se
stabilesc de Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romnia.
(2) Partea din cotizatie aferent functionrii forurilor nationale va fi virat
pn cel trziu la sfrsitul lunii urmtoare celei pentru care a fost perceput cotizatia.
Art. 84. - (1) Partea de cotizatie datorat Consiliului National al Colegiului
Farmacistilor din Romnia, nefiind venit al consiliilor colegiilor teritoriale, se va vira
ctre acesta naintea oricror altor plti.
(2) Obligatia de a urmri si de a efectua vrsarea cotei aferente Consiliului
national revine presedintelui consiliului colegiului teritorial.
Art. 85. - Veniturile pot fi utilizate pentru cheltuieli cu organizarea si functionarea,
cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii, cheltuieli de capital,
perfectionarea pregtirii profesionale, acordarea de burse prin concurs farmacistilor,
ntrajutorarea farmacistilor cu venituri mici, crearea de institutii cu scop filantropic si
stiintific, alte cheltuieli aprobate, dup caz, de consiliul colegiului teritorial, respectiv
de Consiliul national.
Art. 86. - (1) Colegiul Farmacistilor din Romnia, la nivel central, va avea cont
bancar. Dreptul de semntur n banc apartine presedintelui Colegiului Farmacistilor
din Romnia. Acesta poate mputernici si o alt persoan cu dreptul de semntur n
banc.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplic si colegiilor judetene, respectiv al
municipiului Bucuresti.
Art. 87. - (1) Presedintii consiliilor colegiilor judetene, respectiv al municipiului
Bucuresti vor trimite pn la sfrsitul lunii martie copii de pe bugetul de venituri si
cheltuieli pe anul n curs, aprobat de consiliul colegiului judetean, respectiv al
municipiului Bucuresti, si copii de pe bilantul si contul de executie a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul anterior.
(2) Copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de ctre
presedintele consiliului colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
Art. 88. - Membrii Colegiului Farmacistilor din Romnia care sunt exclusi nu au
niciun drept s revendice vreo parte din patrimoniul sau din veniturile acestuia si nici
s ridice pretentii asupra taxelor de nscriere, cotizatiilor sau altor eventuale
contributii bnesti ori materiale.
CAPITOLUL VI
Alegerea organelor de conducere si a membrilor comisiilor de disciplin
SECTIUNEA 1
Alegerea reprezentantilor
Art. 89. - (1) Membrii Colegiului Farmacistilor din Romnia pot fi alesi n organele

15

de conducere ale Colegiului Farmacistilor din Romnia.


(2) Perioada organizrii alegerilor se stabileste de Consiliul National al
Colegiului Farmacistilor din Romnia.
Art. 90. - Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar, att de la nivel teritorial,
ct si central, sunt incompatibile cu:
a) o functie corespunztoare dintr-un sindicat profesional;
b) o functie de conducere n structura Ministerului Snttii: ministru,
secretar de stat, sef de departament, director general, director general adjunct, director
si director adjunct;
c) calitatea de angajat al Casei Nationale de Asigurri de Sntate ori al
caselor de asigurri de sntate judetene.
Art. 91. - Membrii consiliului colegiului teritorial, precum si reprezentantii n
Adunarea general national se aleg prin vot direct, secret si liber exprimat de ctre
membrii adunrilor generale judetene, respectiva municipiului Bucuresti.
Art. 92. - Dreptul de vot, precum si dreptul de a fi ales n organele de conducere le au
numai farmacistii membri ai Colegiului Farmacistilor din Romnia, care au cotizatia
datorat colegiului pltit la zi.
Art. 93. - (1) Dreptul de a alege si de a fi ales se pot exercita numai n cadrul
colegiului al crui membru este farmacistul respectiv.
(2) Dovada calittii de membru al colegiului teritorial se va face, acolo unde
alegtorul nu se gseste pe lista alegtorilor, cu ultima chitant dovedind plata
cotizatiei.
Art. 94. - (1) n vederea organizrii si desfsurrii alegerilor se vor organiza comisii
electorale locale de ctre consiliile colegiilor teritoriale, respectiv o comisie electoral
central organizat de Biroul executiv al Consiliului national si aprobat de Consiliul
national.
(2) Comisia electoral central va coordona desfsurarea alegerilor si va
emite decizii de ndrumare n vederea aplicrii Regulamentului electoral ori a
procedurilor electorale.
Art. 95. - (1) Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective din
cadrul Colegiului Farmacistilor din Romnia n legislatura pentru care se organizeaz
alegerile.
(2) naintea alegerii n aceast functie ei se vor angaja n scris s nu
candideze la o functie electiv n legislatura pentru care se organizeaz respectivele
alegeri.
Art. 96. - Membrii Biroului executiv sunt alesi n mod individual cu majoritate de
voturi de ctre Consiliul national, respectiv de ctre consiliile colegiilor teritoriale.
Art. 97. - (1) Alegerile structurilor de conducere, precum si ale comisiilor de
disciplin se vor desfsura n baza unui regulament electoral aprobat de Consiliul
National al Colegiului Farmacistilor din Romnia.
(2) Perioada organizrii alegerilor se stabileste de ctre Consiliul national.
SECTIUNEA a 2-a
ncetarea calittii de reprezentant sau de membru n Biroul executiv
Art. 98. - (1) ncetarea calittii de membru al organelor de conducere sau de
reprezentant n organele de conducere intervine n urmtoarele situatii:
a) demisie;
b) incompatibilitate;

16

c) deces;
d) pierderea calittii de membru al Colegiului Farmacistilor din Romnia;
e) revocare;
f) imposibilitatea exercitrii calittii.
(2) Locul rmas vacant va fi ocupat de ctre primul membru supleant.
(3) Locul vacant din cadrul Biroului executiv se ocup prin alegerea unui alt
membru.
Art. 99. - (1) Revocarea din functie sau din calitatea de reprezentant n organele de
conducere ale Colegiului Farmacistilor din Romnia, att la nivel national, ct si la
nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se face cu majoritatea calificat a
forului care l-a ales pe cel n cauz.
(2) Revocarea se poate face n cazul nclcrilor grave ale legii, ale
prezentului statut sau ale regulamentelor care organizeaz si reglementeaz
exercitarea profesiei de farmacist.
Art. 100. - (1) Membrii organelor de conducere care lipsesc nemotivat la:
a) dou sedinte ntr-un an ale adunrilor generale;
b) 3 sedinte ntr-un an ale Consiliului national sau ale consiliului colegiului
teritorial;
c) 3 sedinte pe semestru ale Biroului executiv al Consiliului national,
respectiv ale biroului consiliului colegiului teritorial, sunt revocati de drept.
(2) Constatarea revocrii se face prin:
a) hotrrea Adunrii generale nationale pentru membrii Consiliului
national, la sesizarea Biroului executiv;
b) hotrrea Consiliului national pentru membrii Biroului executiv al
Consiliului national, la sesizarea a 3 dintre membrii Biroului executiv;
c) decizia Biroului executiv al Consiliului national pentru membrii
organelor teritoriale de conducere, la sesizarea biroului consiliului colegiului
teritorial.
(3) Sesizarea va fi nsotit de dovada absentei membrului n cauz.
CAPITOLUL VII
Rspunderea disciplinar
SECTIUNEA 1
Dispozitii generale
Art. 101. - Constituie abatere disciplinar fapta svrsit cu vinovtie, prin care se
ncalc jurmntul depus, legile si regulamentele specifice profesiei de farmacist,
Codul deontologic al farmacistului, prevederile prezentului statut, deciziile adoptate
de Colegiul Farmacistilor din Romnia, precum si orice alt fapt svrsit n legtur
cu profesia sau n afara acesteia, care este de natur s prejudicieze onoarea si
prestigiul profesiei sau ale corpului profesional.
Art. 102. - (1) Abaterea disciplinar angajeaz rspunderea disciplinar a
fptuitorului, cruia i se va aplica una dintre urmtoarele sanctiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) vot de blam;
d) suspendarea temporar, ntr-un interval de 6-12 luni, a calittii de
membru al Colegiului Farmacistilor din Romnia;
e) retragerea calittii de membru al Colegiului Farmacistilor din Romnia.

17

(2) La sanctiunile prevzute la alin. (1) se poate prevedea, dup caz,


obligarea celui sanctionat la efectuarea unor cursuri de perfectionare sau de educatie
farmaceutic ori a altor forme de pregtire profesional.
Art. 103. - Rspunderea disciplinar a farmacistului nu exclude rspunderea civil,
penal, administrativ sau material a acestuia.
Art. 104. - Actiunea disciplinar poate fi pornit n termen de cel mult 6 luni de la
data svrsirii faptei sau de la data lurii la cunostint.
Art. 105. - Sanctiunile aplicate se radiaz dup cum urmeaz:
a) mustrarea, avertismentul si votul de blam, n termen de 6 luni de la data
aplicrii lor;
b) suspendarea pe o durat determinat a calittii de membru al Colegiului
Farmacistilor din Romnia, n termen de un an de la data expirrii perioadei de
suspendare.
Art. 106. - Dac prin decizia comisiei de disciplin au fost dispuse si msuri privind
efectuarea unor cursuri de perfectionare sau de educatie farmaceutic ori alte forme
de pregtire profesional, radierea sanctiunii se va face numai dup prezentarea
dovezilor privind ndeplinirea msurilor dispuse n acest sens de comisia de
disciplin.
Art. 107. - Repetarea unei abateri disciplinare pn la radierea sanctiunii aplicate
constituie o circumstant agravant, ce va fi avut n vedere la aplicarea unei
eventuale alte sanctiuni.
Art. 108. - Consiliile colegiilor teritoriale sunt obligate s tin evidenta sanctiunilor
aplicate fiecrui membru si s comunice situatia disciplinar la cererea organelor de
conducere de la nivel national.
Art. 109. - (1) La nivelul fiecrui colegiu teritorial se va organiza si va functiona o
comisie de disciplin profesional, alctuit din 3 membri, dintre care unul desemnat
de directia de sntate public teritorial.
(2) La nivelul Colegiului Farmacistilor din Romnia se va organiza si va
functiona Comisia superioar de disciplin, alctuit din 5 membri, dintre care unul
este desemnat de Ministerul Snttii.
(3) Membrii comisiei de disciplin sunt alesi de adunarea general dintre
farmacistii cu o vechime de peste 7 ani n profesie si care nu au avut abateri
disciplinare n ultimii 5 ani.
(4) Functia de membru al comisiei de disciplin este incompatibil cu orice
alt functie n cadrul colegiului.
(5) Calitatea de membru al comisiei de disciplin nceteaz n conditiile
legii.
(6) La nivelul fiecrei comisii de disciplin membrii acesteia si vor alege
un presedinte care, separat de activitatea n comisii, va conduce activitatea
administrativ.
(7) Separat de membrii titulari vor fi alesi 3 membri supleanti. Art. 110. (1) Comisiile de disciplin ale Colegiului Farmacistilor din Romnia se organizeaz si
functioneaz n baza legii si a Statutului Colegiului Farmacistilor din Romnia.
(2) Indemnizatia de sedint a membrilor comisiilor de disciplin de la
nivelul colegiilor teritoriale si a membrilor Comisiei superioare de disciplin, precum
si decontarea cheltuielilor fcute de acestia se vor stabili de consiliul colegiului
teritorial, respectiv de Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romnia.
(3) n termen de maximum 10 zile de la primirea mandatelor, comisiile de
disciplin de la nivelul colegiilor teritoriale si Comisia superioar de disciplin de la
nivelul Colegiul Farmacistilor din Romnia si vor alege, cu majoritate simpl de

18

voturi, un presedinte.
Art. 111. - (1) Presedintele comisiei de disciplin are urmtoarele atributii:
a) organizeaz si conduce activitatea comisiei;
b) organizeaz completele de judecat a cauzelor disciplinare;
c) elaboreaz hotrrile comisiei;
d) rspunde de evidenta cauzelor disciplinare;
e) reprezint comisia de disciplin n fata autorittilor si institutiilor publice;
f) informeaz organele de conducere ale colegiului despre activitatea
comisiei si despre problemele aprute n cursul desfsurrii cercetrilor disciplinare
ori solutionrii cauzelor;
g) propune proiectul de buget necesar desfsurrii activittii comisiei;
h) prezint adunrii generale raportul anual al activittii comisiei.
Art. 112. - (1) Sedintele de judecat a cauzelor disciplinare nu sunt publice.
(2) Pe parcursul audierii, farmacistul poate fi asistat de un coleg sau de un
avocat.
Art. 113. - Membrii comisiilor de disciplin, precum si persoanele implicate n
activitatea comisiei de judecat sunt obligate s pstreze confidentialitatea cu privire
la toate datele si informatiile de care au luat cunostint.
Art. 114. - (1) Desfsurarea sedintelor de judecat vor fi consemnate sub form de
procese-verbale de sedint.
(2) Fiecare proces-verbal va fi semnat la sfrsitul sedintei de membrii
comisiei si va fi anexat la dosarul cauzei disciplinare.
(3) Procesul-verbal va putea fi ntocmit si de personalul administrativ.
Art. 115. - Procesul-verbal de sedint, ntocmit la fiecare sedint, va contine
urmtoarele elemente:
a) data n care a avut loc sedinta;
b) membrii comisiei de disciplin;
c) consemnarea celor ntmplate n timpul sedintei;
d) actele ori nscrisurile depuse la dosarul cauzei disciplinare;
e) msurile dispuse n solutionarea cauzei de ctre comisia de disciplin;
f) semnturile membrilor comisiei de disciplin si a persoanei care a
redactat procesul-verbal.
Art. 116. - (1) Procesul-verbal se va atasa, mpreun cu celelalte documente, la
dosarul cauzei disciplinare.
(2) Toate filele dosarului disciplinar vor fi numerotate n ordinea n care au
fost primite si pstrate snuruit n dosarul disciplinar (se va numerota si snurui tot ce se
depune n dosar: sesizarea, decizia biroului, adresa de convocare a farmacistului sau a
altor persoane, dovezile de comunicare, acte medicale sau alte nscrisuri, declaratiile
martorilor eto).
Art. 117. - (1) Toate adresele sau comunicrile fcute de ctre comisia de disciplin
se vor trimite prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau
se vor nmna sub semntura de primire persoanei creia i sunt destinate.
(2) Un exemplar al adreselor sau comunicrilor se va pstra la dosarul
cauzei disciplinare mpreun cu dovada de primire sau de nmnare.
Art. 118. - Comisia de disciplin are dreptul s efectueze toate actele necesare
solutionrii cauzei.
Art. 119. - Unittile sanitare sau farmaceutice au obligatia de a pune la dispozitia
comisiilor de disciplin sau persoanelor desemnate cu investigarea abaterii
disciplinare documentele profesionale solicitate, precum si orice alte date si informatii
necesare solutionrii cauzei.

19

SECTIUNEA a 2-a
Reguli procedurale. nregistrarea cererii si declansarea actiunii disciplinare
Art. 120. - (1) Plngerea mpotriva unui farmacist se adreseaz colegiului al crui
membru este farmacistul. Aceasta va fi nregistrat numai dac contine elemente de
identificare: numele, prenumele, locul de munc ale farmacistului mpotriva cruia se
face plngerea, precum si numele, prenumele, adresa si semntura petentului.
(2) Plngerea se va depune personal sau prin mandat cu procur ori poate fi
trimis prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire.
(3) Nu se vor nregistra plngerile trimise prin fax, e-mail ori depuse sau
trimise n copii.
Art. 121. - Biroul consiliului este obligat ca, n prima sedint convocat dup data
finalizrii cercetrii preliminare efectuate de departamentul de jurisdictie, s adopte o
decizie cu una dintre variantele prevzute de art. 614 din Legea nr. 95/2006 privind
reforma n domeniul snttii, cu modificrile si completrile ulterioare, respectiv:
a) respingerea plngerii ca vdit nefondat;
b) solicitarea completrii anchetei disciplinare;
c) dispunerea trimiterii dosarului disciplinar la comisia de disciplin.
Art. 122. - Dac biroul consiliului se autosesizeaz, se va emite, de asemenea, o
decizie care va dispune declansarea procedurii disciplinare. n decizia de autosesizare
se vor mentiona elementele care au stat la baza lurii acestei decizii, eventual, acolo
unde este cazul, se vor atasa si dovezile corespunztoare.
Art. 123. - (1) Dac decizia biroului consiliului este de respingere a sesizrii ca vdit
nefondat, un exemplar al acesteia se va trimite prin scrisoare recomandat persoanei
care a fcut sesizarea.
(2) n decizia de respingere a sesizrii se va face mentiune despre
posibilitatea persoanei care a fcut sesizarea de a contesta aceast decizie n termen de
30 de zile de la comunicare si c se va depune contestatia la sediul colegiului local.
Competenta de solutionare a contestatiei revine Biroului executiv al Consiliului
National al Colegiului Farmacistilor din Romnia.
(3) n termen de 3 zile de la data primirii contestatiei, secretarul biroului
consiliului colegiului teritorial va nainta contestatia si sesizarea ctre Biroul executiv
al Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romnia.
(4) Dac Biroul executiv al Consiliului national consider c se impune
deschiderea unei anchete disciplinare, va emite o decizie prin care va dispune
declansarea anchetei disciplinare la nivelul colegiului teritorial.
SECTIUNEA a 3-a
Cercetarea disciplinar
Art. 124. - (1) Dup primirea dosarului disciplinar, comisia de disciplin va notifica
prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire farmacistul reclamat, cu privire
la urmtoarele aspecte:
a) nceperea anchetei disciplinare;
b) precizarea pe scurt a obiectului sesizrii;
c) data si ora prezentrii pentru audiere la comisia de disciplin;
d) adresa comisiei de disciplin.
(2) La adresa de convocare se va anexa o copie a sesizrii.
(3) Farmacistul va fi informat si va fi convocat cu cel putin 7 zile naintea

20

datei la care urmeaz s aib loc audierea de ctre comisia de disciplin.


(4) Comisia de disciplin, la solicitarea farmacistului formulat cu cel putin
3 zile naintea datei de convocare, poate stabili un alt termen de audiere.
Art. 125. - (1) Farmacistul chemat pentru audiere la comisie poate da si explicatii
scrise.
(2) n situatia n care farmacistul s-a prezentat la comisia de jurisdictie
pentru audieri, declaratiile acestuia vor fi consemnate si atasate la dosarul disciplinar.
(3) Neprezentarea farmacistului nu mpiedic desfsurarea procedurilor
disciplinare ori judecarea cauzei.
Art. 126. - Pe tot parcursul cercetrii disciplinare si judecrii cauzei, farmacistul are
dreptul s consulte dosarul disciplinar.
Art. 127. - (1) Completul de judecat, dup caz, va decide cu privire la urmtoarele
aspecte:
a) dac si la ce dat va fi audiat persoana care a fcut sesizarea;
b) dac este nevoie s fie audiate si alte persoane;
c) dac este nevoie s fie consultate anumite documente medicale ori alte
nscrisuri;
d) dac fat de natura cauzei este necesar efectuarea unei expertize,
consultarea unei comisii de specialitate ori a unor personalitti n domeniu;
e) efectuarea unei documentri suplimentare n cauz prin consultarea
literaturii de specialitate;
f) orice alte msuri necesare unei juste si corecte solutionri a cauzei.
(2) Despre toate aceste lucruri se va face mentiune n proces ui-verb al de
sedint al completului de judecat, proces-verbal care se va depune la dosarul cauzei.
Art. 128. - (1) Tot n sedint, dac se consider necesar ca anumite informatii s fie
primite de la diferite institutii, comisia de disciplin poate dispune s se fac
adres/adrese la institutiile respective prin care s fie solicitate datele si informatiile
necesare.
(2) n adresa de solicitare se va mentiona data urmtoare de ntrunire a
comisiei de disciplin, dat la care este nevoie de materialele solicitate.
Art. 129. - Dac la urmtoarea sedint s-au adunat toate materialele, datele si
informatiile solicitate de comisia de disciplin, dac s-au audiat toate persoanele care
au fost stabilite, dac nu mai sunt alte aspecte de lmurit, comisia va analiza toate
declaratiile, probele, nscrisurile, expertizele si va decide.
Art. 130. - Solutia adoptat si consemnat n procesul-verbal de sedint va fi
materializat sub forma unei decizii scrise, care va trebui s contin n mod
obligatoriu urmtoarele:
a) numrul deciziei si data pronuntrii;
b) componenta comisiei de disciplin;
c) descrierea pe scurt a faptei ce a fcut obiectul actiunii disciplinare;
d) artarea msurilor de cercetare a faptei (declaratiile prtilor, martorii care
au fost audiati, nscrisurile folosite ca prob, documentele cercetate si retinute n
solutionarea cauzei etc);
e) faptele si mprejurrile care au constituit abaterea disciplinar,
deontologic;
f) sanctiunea aplicat;
g) eventualele msuri complementare;
h) termenul de contestare si instanta competent;
i) semnturile presedintelui comisiei de disciplin si stampila institutiei.

21

Art. 131. - (1) Decizia comisiei de disciplin se comunic farmacistului cercetat


disciplinar, persoanei care a fcut sesizarea, Ministerului Snttii, Biroului executiv
al Colegiului Farmacistilor din Romnia si persoanei cu care farmacistul sanctionat
are ncheiat contractul de munc.
(2) In termen de 15 zile de la comunicare, persoanele si autorittile
prevzute la alin. (1) pot contesta decizia pronuntat. Contestatia se depune la
colegiul teritorial unde s-a judecat cauza.
Art. 132. - (1) Contestatiei mpotriva deciziei comisiei de disciplin, depus la
colegiul teritorial, i se va da un numr de nregistrare si mpreun cu o adres de
naintare si dosarul cauzei se vor trimite la Colegiul Farmacistilor din Romnia spre
competent solutionare n termen de maximum 3 zile.
(2) n adresa de naintare se va face referire la data nregistrrii contestatiei
si numrul de pagini pe care l contine dosarul disciplinar.
Art. 133. - Dispozitiile procedurale se aplic n mod corespunztor si n ceea ce
priveste functionarea Comisiei superioare de disciplin.
Art. 134. - Solutionnd contestatia, Comisia superioar de disciplin, dup ascultarea
prtilor si, eventual, dup administrarea tuturor probelor apreciate ca fiind necesare,
pronunt una dintre urmtoarele solutii:
a) admite contestatia si pe cale de consecint anuleaz decizia comisiei de
disciplin de la nivel teritorial;
b) admite n parte contestatia si aplic o sanctiune mai mic dect
sanctiunea aplicat la nivel local;
c) respinge contestatia si mentine decizia pronuntat de ctre comisia de
disciplin de la nivel teritorial;
d) aplic una dintre sanctiunile prevzute de lege.
Art. 135. - Decizia pronuntat de Comisia superioar de disciplin se comunic
persoanei care a fcut contestatia, farmacistului cercetat disciplinar, colegiului
teritorial unde s-a solutionat la fond cauza disciplinar si institutiilor interesate dac
sanctiunea aplicat vizeaz suspendarea dreptului de liber practic ori ridicarea lui.
Art. 136. - (1) Dosarele solutionate de Comisia superioar de disciplin, dup trecerea
termenului de contestare la instanta judectoreasc ori dup stingerea litigiului
judectoresc, se vor returna comisiei de disciplin locale.
(2) La Comisia superioar de disciplin se va pstr numai un exemplar al
deciziei pronuntate.
CAPITOLUL VIII
Solutionarea litigiilor
Art. 137. - Membrii Colegiului Farmacistilor din Romnia sunt obligati ca atunci
cnd se gsesc ntr-o situatie conflictual, litigioas, legat de exercitarea profesiei, cu
alt membru al colegiului, nainte de a apela la instantele de judecat, la mass-media
sau la interventia altor autoritti, s apeleze la comisia de litigii a consiliului
colegiului teritorial.
Art. 138. - Comisia de litigii este format din 3 membri ai consiliului colegiului,
desemnati de ctre acesta.
Art. 139. - Comisia de litigii va convoca prtile n litigiu si, pe baza probelor
administrate de prti si a acelora pe care considerndu-le necesare le va solicita, va
ncerca solutionarea amiabil a litigiului.
Art. 140. - (1) La terminarea procedurilor de mpcare a prtilor, comisia de litigii va
ncheia un proces-verbal n care va consemna situatia de fapt, pozitiile prtilor,

22

probele administrate si rezultatul final.


(2) Procesul-verbal va fi semnat de membrii comisiei de litigii si de ctre
prti.
CAPITOLUL IX
Membrii Colegiului Farmacistilor din Romnia.
Drepturi si obligatii
SECTIUNEA 1
Membrii Colegiului Farmacistilor din Romnia
Art. 141. - (1) Sunt membri ai Colegiului Farmacistilor din Romnia toti farmacistii,
cetteni romni, domiciliati n Romnia, autorizati s practice profesia de farmacist,
precum si, la cerere, farmacistii pensionari care nu mai desfsoar activitate
profesional.
(2) Membrii Colegiului Farmacistilor din Romnia sunt nscrisi n Registrul
farmacistilor din Romnia, registru ce se public pe site-ul oficial al colegiului.
Art. 142. - (1) La cerere, membrii Colegiului Farmacistilor din Romnia care, din
motive obiective, ntrerup pe o durat de pn la 5 ani exercitarea profesiei de
farmacist pot solicita suspendarea calittii de membru pe acea durat.
(2) ntreruperea sau suspendarea activittii pe o durat mai mare de 5 ani
atrage de drept pierderea calittii de membru al Colegiului Farmacistilor din Romnia
si, pe cale de consecint, pierderea dreptului de liber practic.
(3) Pe durata suspendrii, la cerere, a calittii de membru al Colegiului
Farmacistilor din Romnia se suspend obligatiile si drepturile ce decurg din
prezentul statut.
(4) Renscrierea n cadrul Colegiului Farmacistilor din Romnia si reluarea
activittii profesionale dup o ntrerupere a exercitrii profesiei mai mare de 5 ani se
pot face numai n conditiile legii si cu avizul favorabil al Consiliului National al
Colegiului Farmacistilor din Romnia, acordat n baza unei reatestri profesionale
organizate de Comisia profesional-stiintific si de nvtmnt.
Art. 143. - Farmacistii cetteni strini crora li s-a aprobat, n conditiile legii, s
exercite profesia de farmacist pe teritoriul Romniei au obligatia s se nregistreze la
Colegiul Farmacistilor din Romnia si s respecte prezentul statut, Codul deontologic
al farmacistului, regulamentele profesiei si deciziile organelor de conducere ale
corpului profesional.
SECTIUNEA a 2-a
Drepturile si obligatiile membrilor Colegiului Farmacistilor din Romnia
Art. 144. - Membrii Colegiului Farmacistilor din Romnia au urmtoarele drepturi:
a) s aleag si s fie alesi n organele de conducere ale corpului profesional;
b) s se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Farmacistilor din
Romnia si s primeasc informatiile solicitate;
c) s participe la orice actiuni ale corpului profesional si s fie informati n
timp util despre acestea;
d) s foloseasc, mpreun cu membrii lor de familie, toate dotrile sociale,
profesionale, culturale si sportive ale Colegiului Farmacistilor din Romnia si ale
colegiilor teritoriale;

23

e) s poarte nsemnele corpului profesional;


f) de a fi judecati pe baza prezumtiei de nevinovtie de ctre organele
competente ale Colegiului Farmacistilor din Romnia pentru abaterile deontologice si
disciplinare;
g) de a contesta sanctiunile primite;
h) de a solicita ajutoare materiale pentru situatii deosebite, att personal, ct
si prin membrii lor de familie.
Art. 145. - Obligatiile membrilor Colegiului Farmacistilor din Romnia sunt
urmtoarele:
a) s respecte dispozitiile prezentului statut, ale Codului deontologic al
farmacistului, hotrrile organelor de conducere
ale Colegiului Farmacistilor din Romnia si regulamentele profesiei;
b) s rezolve sarcinile ce le-au fost ncredintate n calitate de membru sau de
reprezentant al corpului profesional;
c) s participe la manifestrile initiate de organele de conducere, la
activittile profesionale ori de pregtire profesional, initiate ori organizate de
organele de conducere nationale sau locale;
d) s participe la sedintele ori la adunrile la care au fost convocati;
e) s execute cu bun-credint sarcinile ce decurg din prezentul statut ori
stabilite prin hotrrile organelor de conducere;
f) s se abtin de la deliberrile organelor de conducere n care sunt alesi, n
cazul n care n ndeplinirea unor atributii ale acestor organe au un interes propriu;
g) s pstreze secretul profesional;
h) s pstreze n cadrul profesiei confidentialitatea asupra dezbaterilor,
opiniilor si voturilor exprimate n organele de conducere;
i) s respecte normele, principiile si ndatoririle deontologiei profesionale si
s aib un comportament demn n exercitarea profesiei ori a calittii de membru al
Colegiului Farmacistilor din Romnia;
j) s achite n termenul stabilit cotizatia datorat;
k) s rezolve litigiile cu alti membri, n primul rnd prin intermediul
medierii de ctre comisiile de specialitate din cadrul colegiului la care sunt
nregistrati;
l) s execute cu bun-credint atributiile ce le revin n calitate de
reprezentant sau de membru n organele de conducere ale Colegiului Farmacistilor din
Romnia sau ale colegiilor teritoriale.
Art. 146. - Obligatiile membrilor Colegiului Farmacistilor din Romnia ce decurg din
calitatea lor special de farmacist sunt:
a) s respecte si s aplice n orice mprejurare normele de deontologie;
b) s nu aduc prejudicii reputatiei corpului profesional sau altor membri,
respectnd statutul de corp profesional al Colegiului Farmacistilor din Romnia;
c) s acorde cu promptitudine si neconditionat ngrijirile profesionale de
urgent, ca o ndatorire fundamental profesional si civic;
d) s actioneze, pe toat durata exercitrii profesiei, n vederea cresterii
gradului de pregtire profesional si cunoasterii nouttilor profesionale;
e) s informeze organele de conducere ale corpului profesional ori de cte
ori constat sau apreciaz c independenta profesiei Ie-a fost nclcat prin decizii
administrative.
Art. 147. - (1) Membrii Colegiului Farmacistilor din Romnia sunt obligati s
realizeze numrul anual de credite de educatie profesional continu, stabilit de
Consiliul national.

24

(2) Nerealizarea numrului integral de credite pe parcursul a 3 ani atrage


suspendarea dreptului de liber practic pn la realizarea numrului total de credite.
(3) La stabilirea numrului de credite se vor avea n vedere numai
programele si celelalte forme de educatie profesional acreditate de Colegiul
Farmacistilor din Romnia.
Art. 148. - nclcarea obligatiilor mentionate mai sus constituie abatere disciplinar
de la disciplina si deontologia profesional si a celei de corp profesional.
CAPITOLUL X
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 149. - Completarea sau modificarea prezentului statut se va face de ctre
Adunarea general national, la propunerea Consiliului national.
Art. 150. - Actualele structuri ale Colegiului Farmacistilor din Romnia, de la nivel
national si teritorial, nfiintate potrivit reglementrilor anterioare vor rmne n
functie si si vor exercita mandatul pn la mplinirea duratei pentru care au fost alese.
Art. 151. - Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea general national n sedinta
din data de 15 iunie 2009 si intr n vigoare la data publicrii n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
ANEXA")
la statut
EMBLEMA
cu sigla Colegiului Farmacistilor din Romnia

*) Anexa este reprodus n facsimil.


ANEXA Nr. 2
CODUL DEONTOLOGIC AL FARMACISTULUI
CAPITOLUL I
Principii generale
Art. 1. - (1) Codul deontologic al farmacistului cuprinde un ansamblu de principii si
reguli ce reprezint valorile fundamentale n baza crora se exercit profesia de
farmacist pe teritoriul Romniei.
(2) Prezentul cod exprim adeziunea farmacistilor romni la Carta
Universal a Drepturilor Omului si la Carta Farmaciei Europene.
Art. 2. - Codul deontologic al farmacistului are drept principal scop:
a) ocrotirea drepturilor pacientilor;
b) respectarea obligatiilor profesionale de ctre farmacisti;
c) aprarea demnittii si a prestigiului profesiunii de farmacist.
Art. 3. - (1) n exercitarea profesiei sale, farmacistul furnizeaz servicii de sntate
specializate pacientului si publicului n general fr niciun fel de discriminare.
(2) Relatiile dintre farmacist si beneficiarii serviciilor acordate trebuie s

25

aib la baz ncrederea n competenta si experienta profesional a farmacistului.


(3) Aceast ncredere oblig farmacistul ca de-a lungul ntregii sale cariere
s asigure si s mentin la cel mai nalt nivel performantele si conduita sa
profesional si personal, s si actualizeze cunostintele profesionale permanent n
sfera activittii sale.
Art. 4. - Principiile fundamentale n baza crora se exercit profesia de farmacist sunt
urmtoarele:
a) exercitarea profesiei se face exclusiv n respect fat de viata si de
persoana uman;
b) n orice situatie primeaz interesul pacientului si sntatea public;
c) respectarea n orice situatie a drepturilor pacientului;
d) colaborarea ori de cte ori este cazul cu toti factorii implicati n
asigurarea strii de sntate a pacientului;
e) adoptarea unui rol activ fat de informarea si educatia sanitar a
publicului, precum si fat de combaterea toxicomaniei, polipragmaziei, dopajului,
automedicatiei si a altor flageluri;
f) acordarea serviciilor farmaceutice se face la cele mai nalte standarde de
calitate posibile pe baza unui nivel nalt de competent stiintific, aptitudini practice
si performante profesionale, n concordant cu progresele stiintelor si practicii
farmaceutice;
g) n exercitarea profesiei farmacistii trebuie s dovedeasc loialitate si
solidaritate unii fat de altii n orice mprejurare, s si acorde colegial ajutor si
asistent pentru realizarea ndatoririlor profesionale;
h) farmacistii trebuie s se comporte cu cinste si demnitate profesional si
s nu prejudicieze n niciun fel profesia de farmacist sau s submineze ncrederea
public n aceasta.
Art. 5. - n situatiile n care n rezolvarea unei probleme alegerea solutiei nu este
prevzut n normele legale, farmacistul trebuie s ia o decizie concordant cu etica
profesiei si s si asume responsabilitatea.
Art. 6. - Pentru respectarea principiilor de mai sus farmacistul este obligat s si
pstreze libertatea si independenta profesional conform jurmntului profesiei.
Art. 7. - Colegiul Farmacistilor din Romnia garanteaz mentinerea standardelor
profesionale la cel mai nalt nivel posibil, n scopul ocrotirii snttii publice, prin
supravegherea respectrii de ctre farmacisti a ndatoririlor profesionale si a eticii
profesionale, precum si prin aprarea independentei, onoarei si demnittii
profesionale.
CAPITOLUL II
Standarde deontologice
SECTIUNEA 1
Responsabilitatea personal si independenta farmacistilor
Art. 8. - (1) Indiferent de sfera de activitate, farmacistul trebuie s aib n centrul
atentiei sale binele pacientului si al publicului n general.
(2) Farmacistul este rspunztor pentru toate deciziile sale profesionale,
indiferent de responsabilittile asumate n exercitarea profesiei sale.
Art. 9. - n vederea ndeplinirii dispozitiilor art. 8, farmacistul, n timpul exercitrii
actului profesional, este obligat s respecte urmtoarele reguli:

26

a) s si exercite profesia n conformitate cu procedurile standard de operare


scrise, prevzute de regulile de bun practic din domeniul su de activitate;
b) s si ndeplineasc ndatoririle profesionale cu competent, n termenele
stabilite;
c) s profeseze doar n acele posturi n care i se permite s si respecte
ndatoririle esentiale ca farmacist, libertatea de decizie si independent profesional;
d) s accepte acele posturi pentru care are competenta si disponibilitatea
necesare pentru a ndeplini cu succes ndatoririle profesionale. n acest sens trebuie s
se informeze asupra specificului activittii, accesului la mijloacele necesare pentru
exercitarea profesiunii la standardele necesare;
e) s si ndeplineasc personal atributiile si la nevoie s delege o persoan
competent autorizat pentru ndeplinirea anumitor activitti profesionale, asumndusi rspunderea;
f) s informeze imediat o persoan responsabil n cazul n care nu si poate
ndeplini ndatoririle profesionale, pentru a se putea lua la timp msuri de remediere;
g) s raporteze medicului prescriptor sau autorittilor competente orice efect
nedorit sau advers al medicamentelor, n scopul optimizrii tratamentelor;
h) s se abtin s critice sau s condamne convingerile personale ori
religioase ale pacientului care apeleaz la serviciile sale;
i) s acorde servicii n mod egal pentru toti pacientii, fr discriminare, n
ordinea solicitrii acestora, cu exceptia situatiilor de urgent;
j) s se asigure c serviciile sale au fost percepute si ntelese corect de
pacient, ncurajndu-l s participe activ la reusita tratamentului;
k) s nu refuze nejustificat acordarea serviciilor care i intr n atributii,
conform legii.
Art. 10. - Farmacistul poate refuza acordarea unor servicii ctre pacient atunci cnd
refuzul este justificat de interesul snttii pacientului.
Art. 11. - nainte de a-si asuma o functie de conducere, farmacistul trebuie s se
autoevalueze si s se asigure c este capabil s ndeplineasc toate responsabilittile
acestei functii.
Art. 12. - n exercitarea functiei, farmacistul-sef are urmtoarele obligatii:
a) trebuie s se informeze asupra tuturor aspectelor si cerintelor legate de
functia pe care o ndeplineste;
b) trebuie s se asigure c toti membrii personalului aflat n subordinea sa
sunt informati asupra atributiilor profesionale pe care trebuie s le ndeplineasc;
c) trebuie s transmit instructiunile clar pentru a mpiedica orice risc de
eroare; n msura posibilittilor, el va transmite n scris proceduri standard de operare;
d) se asigur c membrii personalului aflat n subordinea sa si ndeplinesc
atributiile n conformitate cu prevederile legale, dar si cu competenta si aptitudinile
personale;
e) trebuie s respecte independenta profesional a farmacistilor din
subordine;
f) se asigur c echipamentele, localul si utilittile de la locul de munc sunt
mentinute la standardele acceptate pentru desfsurarea n bune conditii a activittilor
profesionale;
g) se asigur c toate activittile profesionale desfsurate sub controlul su,
precum si cele exercitate de el personal sunt supuse asigurrii de rspundere
profesional;
h) se asigur c toate msurile privind pstrarea confidentialittii sunt
efective;

27

i) are datoria s notifice colegiului pe raza cruia si desfsoar activitatea


orice schimbare de interes profesional privind membrii personalului din subordinea sa
ori functia sa;
j) trebuie s accepte, n msura posibilittilor, elevi si studenti pentru
ndeplinirea stagiului de practic n unitatea pe care o conduce.
SECTIUNEA a 2-a
Competenta profesional
Art. 13. - Farmacistul trebuie s si asigure si s si mentin la un nalt nivel
pregtirea profesional, prin actualizarea permanent a cunostintelor n aria sa
profesional, n scopul ndeplinirii atributiilor cu competenta necesar.
Art. 14. - n vederea actualizrii permanente a cunostintelor profesionale, farmacistul
este obligat:
a) s si planifice si s participe la formele de pregtire profesional
organizate sau acreditate de Colegiul Farmacistilor din Romnia;
b) s evalueze si s aplice n practica curent cunostintele actualizate
permanent;
c) s ateste cu documente doveditoare pregtirea sa, prin formele
programelor de dezvoltare profesional acceptate, atunci cnd acest lucru i este
solicitat de comisiile de specialitate ale colegiului teritorial la care este nregistrat.
SECTIUNEA a 3-a
Confidentialitatea
Art. 15. - Farmacistul are datoria de a respecta si proteja informatia profesional.
Art. 16. - Farmacistul trebuie s respecte si s protejeze confidentialitatea
informatiilor referitoare la pacienti, obtinute n cursul activittilor profesionale.
Art. 17. - Informatiile pot fi dezvluite n urmtoarele cazuri:
a) cnd pacientul si-a dat consimtmntul scris;
b) cnd tutorele pacientului a consimtit n scris, dac vrsta pacientului sau
starea sa de sntate nu permite aceasta;
c) cnd este necesar pentru a preveni afectri majore sau punerea n pericol
a snttii pacientului, a unei terte persoane sau a publicului n general;
d) stabilirea vinovtiei n cazul svrsirii unor infractiuni, la solicitarea
instantei de judecat;
e) n alte situatii prevzute de lege.
Art. 18. - Farmacistul nu trebuie s dezvluie, dect cu acordul scris al medicului
prescriptor, nicio informatie referitoare la practica prescrierii acestuia.
Art. 19. - Farmacistul trebuie s protejeze informatia profesional intern, respectnd
urmtoarele reguli:
a) s nu permit accesul tertilor la informatii privind activitatea unittii n
care si desfsoar activitatea, dect cu acordul scris al angajatorului sau n alte
situatii prevzute de lege;
b) s respecte cerintele legale de protectie a informatiilor privind
acumularea si utilizarea acestora;
c) s asigure protectia informatiilor la operatiunile de stocare, transmitere,
primire ori distrugere.

28

SECTIUNEA a 4-a
Relatiile de colaborare ale farmacistului
Art. 20. - n exercitarea profesiei, farmacistul are datoria ca n interesul bolnavului si
al pacientului n general s colaboreze cu toti confratii si. n acest sens:
a) toti farmacistii si acord ajutor reciproc si consultant pentru realizarea
ndatoririlor profesionale;
b) farmacistii si rezolv singuri litigiile, cu respectarea spiritului de
colegialitate; dac nu reusesc, fac apel la comisia de litigii a colegiului;
c) farmacistul trebuie s si trateze toti colaboratorii cu respect, bunvoint
si colegialitate;
d) farmacistul trebuie s dovedeasc n orice mprejurare solidaritate fat de
colegii si si loialitate fat de corpul profesional si profesia de farmacist.
Art. 21. - n interesul pacientului si al publicului n general, farmacistul trebuie s
colaboreze cu medicul si cu alti membri ai echipei de sntate. n acest sens:
a) farmacistul colaboreaz activ cu medicul prescriptor pentru a realiza
efectuarea tratamentului pacientului la timp, n parametrii optimi si n interesul
acestuia;
b) n colaborarea sa cu medicul, farmacistul se va abtine de la orice
ntelegere n scop material sau de alt natur care ar avea drept rezultat nclcarea
dreptului pacientului;
c) farmacistul trebuie s se abtin de la orice fapt care ar putea aduce
prejudicii demnittii si imaginii medicului sau altor membri ai profesiunilor sanitare,
pentru a nu crea nencredere pacientului.
SECTIUNEA a 5-a
Concurenta neloial
Art. 22. - Farmacistul nu trebuie s utilizeze mijloacele concurentei neloiale n
vederea obtinerii unor avantaje materiale sau de alt natur.
Art. 23. - Se consider a fi practici neloiale, fr a fi limitative, urmtoarele activitti:
a) atragerea pacientilor prin oferirea de avantaje materiale sau reclam
mincinoas;
b) folosirea de functia detinut ori de mandatul ncredintat n cadrul
organelor de conducere pentru atragerea de pacienti.
Art. 24. - Este sanctionabil denuntarea nejustificat si n scop concurential a
colegilor.
SECTIUNEA a 6-a
Publicitatea
Art. 25. - Orice informatie furnizat publicului de ctre farmacist n legtur cu
serviciile de sntate oferite trebuie s fie corect, decent, legal si onest.
Art. 26. - Orice informatie si material promotional cu privire la serviciile profesionale
trebuie s fie n concordant cu rolul farmacistului n promovarea snttii si s
permit pacientului s decid independent asupra solicitrii serviciului respectiv.
Art. 27. - n scopul promovrii unor servicii proprii, farmacistii trebuie s se abtin de
la a defima serviciile profesionale ale altor confrati.
Art. 28. - Farmacistul trebuie s se abtin de la orice procedee sau mijloace contrare
demnittii profesionale, care ar prejudicia dreptul pacientului de a-si alege singur

29

farmacistul.
Art. 29. - Pe tot timpul exercitrii profesiei, farmacistul trebuie s se asigure c
actiunile de promovare a medicamentelor, n care este implicat sau care au loc n
unittile n care el lucreaz, sunt n conformitate cu prevederile legale privind
publicitatea medicamentelor.
Art. 30. - Farmacistul se va asigura c promovarea medicamentelor nu implic
obligarea pacientului de a cumpra
sau de a primi medicamente nedorite sau n exces, n locul celor dorite sau
mpreun cu acestea.
SECTIUNEA a 7-a
Servicii farmaceutice de urgent
Art. 31. - (1) Pentru asigurarea continuittii asistentei cu medicamente a populatiei,
farmacistii trebuie s furnizeze, n conditiile legii, servicii farmaceutice de urgent.
(2) Furnizarea serviciilor farmaceutice de urgent se va face cu respectarea
urmtoarelor principii:
a) farmacistul va utiliza toate cunostintele sale profesionale pentru a veni n
sprijinul pacientului;
b) pentru a realiza un serviciu de calitate, farmacistul va solicita pacientului
sau apartintorului acestuia toate informatiile legate de urgenta cererii sale, respectiv
medicatia curent, existenta altor afectiuni sau alergii, precum si alte aspecte care pot
influenta decizia farmacistului;
c) decizia farmacistului va fi luat avndu-se n vedere si afectiunea pentru
care se solicit medicamentul, grupa terapeutic din care face parte medicamentul,
efectele adverse si contraindicatiile;
d) n functie de gravitatea situatiei prezentate, farmacistul va ncerca s ia
legtura cu medicul curant al pacientului sau cu un alt medic;
e) dozele eliberate pot fi pentru maximum 24 de ore, n zilele lucrtoare, si
pentru maximum 72 de ore, pentru sfrsitul de sptmn si srbtorile legale;
f) orice interventie de acest tip va fi nsotit de recomandarea farmacistului
ca pacientul s se adreseze imediat medicului;
g) n cazul copiilor, eliberarea unui medicament va fi nsotit de
recomandarea ctre printi de a consulta n cel mai scurt timp medicul de familie sau
de a apela la serviciul de urgent;
h) medicamentele psihotrope si stupefiante nu fac obiectul serviciilor
farmaceutice de urgent.
Art. 32. - Pentru a realiza n conditii bune serviciile farmaceutice de urgent,
farmacistul este obligat s acorde primul ajutor, n limita competentelor sale, si s
solicite interventia serviciilor specializate, informnd asupra msurilor luate din
proprie initiativ.
Art. 33. - (1) Farmacistul poate elibera medicamente fr prescriptie medical n
urmtoarele situatii:
a) pacientul este bolnav cronic si este cunoscut de ctre farmacist sau se afl
n evidentele farmaciei ca utilizator al medicamentului solicitat, dar din diverse
motive nu a putut ajunge la medic;
b) pacientul nu posed o prescriptie medical, dar prezint un bilet de iesire
din spital, o scrisoare medical etc;
c) pacientul prezint o prescriptie a crei valabilitate a expirat;
d) pacientul prezint o schem de tratament parafat de medicul prescriptor;

30

e) pacientul este n tranzit si nu si poate continua tratamentul;


f) alte situatii de urgent n care farmacistul va decide, dup caz, eliberarea
unui medicament pe o durat limitat, pn la obtinerea unei prescriptii, cu
ndrumarea pacientului ctre medicul de familie, centrul de sntate sau permanent,
compartimentul ori unitatea de primire a urgentelor sau apelarea numrului de urgent
112.
(2) Farmaciile din mediul rural pot furniza servicii farmaceutice de urgent
si n situatia n care n localitate nu exist cabinete medicale sau medicul nu este
prezent; n aceste situatii, furnizarea serviciilor farmaceutice se va face cu respectarea
principiilor prevzute la art. 31.
Art. 34. - Cnd nu poate s acorde pacientului serviciul solicitat, farmacistul trebuie
s ndrume pacientul spre un serviciu specializat de asistent medical.
Art. 35. - n cazuri urgente, farmacistul trebuie s acorde asistent pacientilor, dac
este solicitat, si n afara programului farmaciei.
SECTIUNEA a 8-a
Incompatibilitti
Art. 36. - (1) Se recunoaste ca activitate profesional activitatea desfsurat n mod
legal de farmacisti n unul sau mai multe dintre domeniile urmtoare:
a) prepararea formelor farmaceutice ale medicamentelor;
b) fabricarea si controlul medicamentelor;
c) controlul medicamentelor ntr-un laborator pentru controlul
medicamentelor;
d) depozitarea, conservarea si distribuirea medicamentelor angro;
e) prepararea, controlul, depozitarea si distributia medicamentelor n
farmacii deschise publicului;
f) prepararea, controlul, depozitarea si eliberarea medicamentelor din
farmaciile de spital;
g) acordarea de informatii si consultant privind medicamentele.
(2) Farmacistul, n conformitate cu pregtirea sa universitar, este
competent s exercite si alte activitti profesionale, precum:
a) colaborare cu medicul pentru stabilirea si urmrirea terapiei pacientului;
b) farmacovigilent;
c) fabricarea, controlul, depozitarea, conservarea si distributia produselor
din plante, suplimentelor nutritive, produselor igieno-cosmetice, dispozitivelor
medicale, medicamentelor de uz veterinar, substantelor farmaceutice active si
auxiliare;
d) analize n laboratoare de biochimie, toxicologie si igien a mediului si
alimentelor;
e) marketing si management farmaceutic;
f) activitti didactice, cercetare sau administratie sanitar.
(3) n toate activittile prevzute la alin. (1) farmacistul are deplin
rspundere si drept de decizie.
Art. 37. - Exercitarea profesiei de farmacist este incompatibil cu:
a) exercitarea concomitent a profesiei de medic;
b) starea de sntate fizic sau psihic necorespunztoare pentru exercitarea
profesiei de farmacist;
c) comerciant persoan fizic;

31

d) exercitarea unor activitti contrare legii sau bunelor moravuri;


e) calitatea de lucrtor comercial sau agent comercial;
f) angajat al altor unitti dect cele care au ca obiect de activitate serviciile
farmaceutice, cercetarea farmaceutic, productia ori distributia de medicamente sau
activittile prevzute la art. 36 alin. (2).
Art. 38. - Dac n termen de 15 zile de la notificarea fcut de Colegiul Farmacistilor
din Romnia farmacistul aflat ntr-o situatie de incompatibilitate nu renunt la
activitatea incompatibil cu profesia de farmacist, se suspend de drept calitatea de
membru al Colegiului Farmacistilor din Romnia si dreptul de exercitare a profesiei
de farmacist.
Art. 39. - (1) Farmacistii care ocup functii publice n cadrul aparatului central al
Ministerului Snttii, n cadrul autorittilor de sntate public judetene si a
municipiului Bucuresti, n cadrul Casei Nationale de Asigurri de Sntate si,
respectiv, n cadrul caselor de asigurri de sntate judetene si a municipiului
Bucuresti pot desfsura n afara programului normal de lucru, n conditiile legii,
activitti profesionale, potrivit calificrii pe care o detin exclusiv n unitti sanitare
sau farmaceutice private.
(2) Farmacistilor prevzuti la alin. (1) li se aplic n mod corespunztor
prevederile art. 35 alin. (1) si (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu
modificrile si completrile ulterioare.
CAPITOLULUI
Dispozitii finale
Art. 40. - Farmacistul rspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si
regulamentelor profesionale, a Codului deontologic al farmacistului si a regulilor de
bun practic profesional, a Statutului Colegiului Farmacistilor din Romnia, pentru
nerespectarea deciziilor adoptate de organele de conducere ale Colegiului
Farmacistilor din Romnia, precum si pentru orice fapte svrsite n legtur cu
profesia sau n afara acesteia, care sunt de natur s prejudicieze onoarea si prestigiul
profesiei sau ale Colegiului Farmacistilor din Romnia.
Art. 41. - Orice comportament n exercitarea profesiei care ncalc principiile
prezentului cod poate face obiectul unei reclamatii privind nclcarea eticii
profesionale de ctre farmacist.
Art. 42. -Judecarea cazurilor de abateri de la prezentul cod se solutioneaz, conform
legii si Statutului Colegiului Farmacistilor din Romnia, de comisia de disciplin
competent.
Art. 43. - n aplicarea procedurii disciplinare, instantele Colegiului Farmacistilor din
Romnia trebuie s judece cauzele disciplinare tinnd cont de circumstantele n care
s-a petrecut fapta.

32

Ordin nr. 75/2010 pentru aprobarea Regulilor de buna practica farmaceutica


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 91 din 10 februarie 2010
Capitolul I - Introducere
Art. 1
Prezentele reguli de buna practica farmaceutica cuprind recomandari aplicabile in
unitatile farmaceutice, destinate a garanta ca serviciile furnizate de personalul
farmaceutic sunt corespunzatoare, eficiente si orientate catre pacienti.
Aceste reguli au fost elaborate prin consultarea si adaptarea urmatoarelor documente:
Regulile de buna practica farmaceutica, intocmite de Grupul farmaceutic al
Comisiei Europene/1996, elaborate, la randul lor, prin adaptarea Ghidului Federatiei
Internationale Farmaceutice pentru tarile din Europa, in special pentru tarile membre
U.E.;
Ghidul Organizatiei Mondiale a Sanatatii/1996 privind Regulile de buna practica
farmaceutica in farmacia comunitara si de spital.
In egala masura au fost luate in considerare prevederile cuprinse in legislatia din
Romania care reglementeaza domeniul farmaceutic.
Capitolul II - Prevederi generale privind buna practica farmaceutica
Art. 2
Regulile de buna practica farmaceutica impun urmatoarele:
a) activitatea farmaceutica trebuie sa fie focalizata pe eliberarea medicamentelor si a
altor produse pentru sanatate, care sa aiba calitatea garantata, insotita de o informare
si o consiliere adecvate pentru pacient;
b) principala preocupare a farmacistului trebuie sa fie asigurarea starii de sanatate a
pacientilor, precum si a populatiei, in general;
c) farmacistul trebuie sa incurajeze o prescriere rationala si sa promoveze utilizarea
corespunzatoare a medicamentelor, inclusiv in scopul evitarii automedicatiei;
d) fiecare serviciu furnizat de unitatea farmaceutica trebuie sa aiba un scop pertinent
pentru bolnav, sa fie clar definit, facut cunoscut in mod eficace partilor implicate si
acceptat de catre acestea;
e) farmacistii practicieni au obligatia profesionala si morala de a se asigura ca
serviciile pe care le furnizeaza fiecarui pacient sunt de calitate adecvata. Respectarea
Regulilor de buna practica farmaceutica reprezinta un mijloc de a indeplini aceasta
obligatie.
Art. 3
Pentru indeplinirea acestor cerinte:
a) este necesara mentinerea unei relatii permanente cu ceilalti profesionisti din
sanatate, in special cu medicii. Aceasta relatie trebuie sa fie considerata ca un
parteneriat terapeutic ce implica o incredere mutuala in orice are legatura cu
tratamentul medicamentos;

33

b) intre farmacisti trebuie sa existe relatii de colegialitate si nu de concurenta neloiala,


fiecare trebuind sa incerce prin orice mijloace etice sa imbunatateasca serviciul
farmaceutic;
c) farmacistul trebuie sa isi exercite profesia respectand principiile de deontologie
profesionala, predominant fata de aspectul comercial;
d) in farmaciile in care lucreaza un grup de farmacisti, farmacistul-sef trebuie sa isi
asume sarcinile privind definirea, evaluarea si imbunatatirea calitatii serviciului
farmaceutic.
Capitolul III - Domenii de aplicare a Regulilor de buna practica farmaceutica
Art. 4
Regulile de buna practica farmaceutica se aplica in principal urmatoarelor domenii:
4.1. Reguli de buna practica privind informarea pacientului
4.2. Reguli de buna practica privind organizarea spatiului si dotarea unitatii
farmaceutice;
4.3. Reguli de buna practica privind personalul de specialitate al unitatii
farmaceutice;
4.4. Reguli de buna practica privind eliberarea medicamentelor pe baza prescriptiei
medicale, a celorlalte medicamente si produse de sanatate;
4.5. Reguli de buna practica privind incurajarea utilizarii rationale a
medicamentelor;
4.6. Reguli de buna practica privind prepararea medicamentelor in farmacie.
4.1. Reguli de buna practica privind informarea pacientului
Informarea pacientilor are o importanta deosebita pentru o utilizare adecvata a
medicamentelor.
O informare corecta ii va permite pacientului sa ia decizii juste asupra tratamentului
medicamentos, facilitand o comunicare efectiva intre pacient si farmacist sau alti
profesionisti din sanatate, ajutandu-l si incurajandu-l pentru o utilizare eficace a
medicamentului.
O informare inexacta sau o intelegere gresita a unor aspecte poate conduce la un esec
al tratamentului si, in consecinta, la o crestere a costurilor pentru sanatate.
Din aceste considerente:
a) informarea pacientilor trebuie sa respecte libera lor decizie, sa conduca la
ameliorarea starii lor de sanatate si la optimizarea rezultatului tratamentului aplicat;
b) pacientul trebuie sa aiba acces si la alte informatii utile pentru nevoile personale
legate de starea sa de sanatate;
c) informatia trebuie formulata si prezentata potrivit gradului de intelegere al fiecarui
pacient;
d) informarea trebuie sa fie simpla si usor de inteles;
e) trebuie prezentate intr-un mod echilibrat beneficiile si riscurile in utilizarea
medicamentelor;
f) farmacistul trebuie sa convinga pacientii cat este de important sa citeasca
informatiile despre medicamentul pe care il vor lua si pentru a-i incuraja sa puna toate
intrebarile utile in legatura cu acesta;

34

g) farmacistul trebuie sa sfatuiasca pacientii sa isi intocmeasca si sa pastreze o lista


completa a tuturor medicamentelor pe care le utilizeaza (prescrise sau prin
automedicatie), pe care sa o puna la dispozitie medicului curant, dar si farmacistului.
4.2. Reguli de buna practica privind organizarea spatiului si dotarea unitatii
farmaceutice
4.2.1. Organizarea spatiului
Localul unitatii farmaceutice trebuie sa fie amplasat numai la parterul cladirilor, cu
acces liber si direct din strada, cu exceptia celor amplasate in centre comerciale, gari
si aerogari, la care accesul se poate face si din incinta acestora.
Localul unitatii farmaceutice trebuie sa aiba toate dotarile necesare, astfel incat sa se
asigure accesul potentialilor pacienti, inclusiv a persoanelor in varsta, cu copii sau cu
handicap.
Localul farmaciei cu circuit inchis trebuie sa fie amplasat in spatii adecvate, evitanduse situarea lui in vecinatatea sectiilor sau spatiilor care pot contamina sau influenta
negativ calitatea medicamentului. Amplasarea farmaciei se va face astfel incat sa
existe o cale directa de acces pentru a facilita aprovizionarea cu medicamente.
Unitatile farmaceutice trebuie sa aiba aspectul exterior corespunzator specificului lor
de activitate, pentru a fi usor identificate si recunoscute.
Vitrinele farmaciei trebuie sa permita o buna vizibilitate in interiorul farmaciei, sa fie
utilizate pentru informarea si educarea populatiei privind aspectele sanitare si sociale,
precum si pentru campanii de sanatate publica.
Pe timpul cat farmacia este inchisa, trebuie sa se afiseze, la loc vizibil, adresele celor
mai apropiate farmacii.
Farmacia si in special farmaciile care asigura serviciul de noapte trebuie sa dispuna de
un sistem de securitate care sa protejeze atat medicamentele, cat si personalul.
Organizarea spatiului si dotarea cu mobilier a unitatii farmaceutice se vor face astfel
incat sa se asigure desfasurarea rationala a activitatii, tinandu-se seama de destinatia
fiecarei incaperi, de legaturile functionale dintre ele si de conditiile impuse de
specificul si de volumul activitatii.
Spatiul destinat activitatii de preparare trebuie sa fie suficient, iar peretii, pardoseala
si dulapurile vor fi acoperite cu materiale usor lavabile.
In organizarea spatiului se va acorda o atentie speciala oficinei in care are acces
publicul.
Atmosfera de lucru din farmacie trebuie sa fie calma, sa inspire incredere si sa
permita o comunicare cat mai buna cu pacientul.
Avandu-se in vedere ca fiecare pacient are dreptul de a discuta in particular cu
farmacistul, in incinta farmaciei se va amenaja un spatiu de confidentialitate destinat
acestui scop.
Spatiul va fi astfel organizat incat sa permita desfasurarea unei discutii confidentiale,
fara riscul de a fi intrerupta sau ascultata de terti. Aceasta incapere va fi amenajata,
daca este posibil, separat de oficina.
Conditiile de iluminare, temperatura si de umiditate de care dispune unitatea
farmaceutica trebuie sa raspunda cerintelor de conservare impuse pentru medicamente
sau celelalte produse eliberate din farmacie, substante farmaceutice sau ambalaje
farmaceutice; aceste conditii vor fi monitorizate periodic.
Toate produsele trebuie sa fie depozitate in ambalaje originale. In cazuri particulare,
cand pentru anumite produse se impune transferarea acestora in alte recipiente,

35

acestea trebuie etichetate corect si complet si trebuie luate toate masurile pentru a
impiedica contaminarea lor.
In unitatea farmaceutica se vor asigura ordine si curatenie desavarsite, stabilindu-se
reguli si responsabili privind asigurarea igienei si ventilatiei corespunzatoare.
4.2.2. Dotarea
Dotarea cu echipamente, mobilier, vesela si ustensile a farmaciei trebuie sa fie
corespunzatoare tipurilor de produse preparate si eliberate de aceasta.
Fiecare farmacie trebuie sa dispuna de echipamente adecvate pentru prepararea
prescriptiilor magistrale si a medicamentelor oficinale (galenice).
Farmacia trebuie sa dispuna de echipamente adecvate pentru produsele a caror
depozitare necesita conditii particulare de temperatura.
Farmacia trebuie sa dispuna de dulapuri securizate pentru pastrarea medicamentelor
cu regim special.
Echipamentele trebuie sa fie bine intretinute si sa faca periodic obiectul unei validari.
Balantele si celelalte echipamente utilizate la preparare trebuie sa fie conforme cu
cerintele in vigoare.
Farmacia trebuie sa garanteze pastrarea adecvata a tuturor documentelor care contin
informatii privind serviciul farmaceutic furnizat, cum sunt: prescriptiile medicale,
certificate de calitate, registre, caiete de lucru, inregistrari privind contactarea
medicilor, inregistrari ale reclamatiilor primite de la pacienti, rezultatele evaluarii
calitatii efectuate intern sau de catre un organism extern.
4.3. Reguli de buna practica privind farmacistul si personalul unitatii
farmaceutice
4.3.1. Responsabilitati
Fiecare farmacie este condusa de un farmacist-sef care raspunde de activitatea
farmaciei in ansamblul sau.
Fiecare membru al personalului farmaciei trebuie sa aiba o fisa a postului in care vor
fi clar definite atributiile si responsabilitatile, in functie de pregatirea profesionala.
Codul de etica elaborat de Colegiul Farmacistilor din Romania va fi respectat de toti
farmacistii.
4.3.2. Competentele farmacistului
Farmacistul trebuie sa fie la curent cu noutatile in domeniul de specialitate si al
legislatiei in vigoare, sa isi mentina un nivel al competentei profesionale
corespunzator indeplinirii sarcinilor profesionale cu eficienta.
Formarea continua a farmacistilor trebuie sa constituie o obligatie profesionala;
aceasta formare va cuprinde participarea la cursuri, seminare, congrese si la alte
manifestari stiintifice de specialitate, reuniuni profesionale, invatamant la distanta,
precum si informarea prin lecturarea revistelor, ziarelor sau a altor materiale
stiintifice.
Programul de instruire pentru farmacistul din farmacie trebuie sa contina obligatoriu
teme axate pe aspectele de formulare, preparare si control al preparatelor
farmaceutice.

36

Formarea personalului trebuie sa aiba in vedere cerintele calitatii si sa sublinieze


riscurile de eroare din activitatea farmaceutica; programul de formare al unei persoane
trebuie adaptat in functie de sarcinile care i-au fost atribuite.
Activitatile profesionale sau de formare, utile si semnificative pentru cariera
farmacistului, trebuie sa fie cuprinse in curriculum vitae, ce va fi actualizat
permanent.
4.3.3. Personalul farmaciei Farmacistul-sef/asistentul-sef trebuie sa se asigure ca
personalul din subordine are o pregatire corespunzatoare sarcinilor care ii sunt
incredintate.
Farmacistul-sef/asistentul-sef trebuie sa coordoneze, sa verifice si sa evalueze fiecare
sarcina incredintata personalului din subordine.
La nivelul farmaciei se vor elabora documente/regulamente care sa stabileasca, atunci
cand este cazul, modul in care farmacistul trebuie sa intervina.
Tinuta personalului de specialitate din unitatile farmaceutice trebuie sa fie demna,
impecabila, decenta, sa inspire pacientului profesionalism, siguranta, incredere.
O atentie deosebita se va acorda echipamentului de lucru in unitatea farmaceutica
(halat). Acesta va fi de culoare alba.
Personalul farmaciei va purta in mod obligatoriu un ecuson pe care vor fi vizibile
numele, functia si gradul profesional.
Pentru asigurarea unei inalte calitati a activitatii profesionale, farmacia trebuie sa
dispuna de un numar adecvat de farmacisti, in functie de volumul activitatii si de
programul de functionare.
Responsabilitatile unei persoane nu trebuie extinse intr-atat incat sa prezinte riscuri
pentru calitatea serviciilor.
4.3.4. Autoevaluarea activitatilor profesionale si asigurarea calitatii acestora
La nivelul farmaciei se vor stabili norme de calitate care nu numai sa permita o
autoevaluare a calitatii activitatii profesionale, dar sa constituie si o baza pentru o
evaluare (audit) externa.
In mod regulat, farmacistul trebuie sa evalueze eficacitatea si eficienta sistemului
calitatii si sa ia masuri de imbunatatire, daca este necesar.
4.4. Reguli de buna practica privind eliberarea medicamentelor pe baza de
prescriptie medicala
4.4.1. Primirea prescriptiei medicale si verificarea autenticitatii continutului sau
Fiecare farmacie trebuie sa aiba o procedura bine definita pentru activitatea de primire
a prescriptiilor medicale.
In cadrul acestei proceduri vor fi prevazute resursele umane si materiale necesare
pentru a se asigura ca prescriptiile medicale sunt eliberate cu eficienta, in securitate,
intr-o colaborare eficienta si permanenta cu pacientul si medicul.
O procedura adecvata trebuie sa permita farmacistului:
a) sa identifice pacientul, medicul care o prescrie, organismul emitent, organismul
platitor;
b) sa verifice autenticitatea prescriptiei medicale;
c) in cazul in care prescriptia medicala nu poate fi onorata, sa ajute pacientul sa
rezolve problema in cauza;

37

d) sa identifice medicamentul, sa verifice forma farmaceutica, concentratia, dozele,


posologia, modul de prezentare, calea de administrare si durata tratamentului.
4.4.2. Evaluarea prescriptiei medicale de catre farmacist
Farmacistul trebuie sa utilizeze toata experienta sa profesionala pentru evaluarea
prescriptiei medicale in ceea ce priveste:
a) toate aspectele terapeutice (farmaceutice si farmacologice);
b) adaptarea sa la persoana in cauza;
c) contraindicatiile si interactiunile medicamentelor continute;
d) unele aspecte sociale, de reglementare si, de asemenea, unele aspecte economice.
Dupa efectuarea acestui control, pentru orice problema ivita, farmacistul trebuie sa
stabileasca o legatura cu medicul care a emis prescriptia medicala.
Aceasta analiza poate fi facuta de farmacist prin utilizarea urmatoarelor mijloace de
informare:
a) intrebari lamuritoare adresate pacientului sau persoanei care se ocupa de el;
b) intrebari adresate medicului in caz de nelamuriri sau ori de cate ori este nevoie de
informatii suplimentare;
c) utilizarea materialelor, manualelor stiintifice existente in biblioteca farmaciei, a
reglementarilor in vigoare;
d) informatii provenind de la centrele de farmacovigilenta, autoritatile competente sau
de la producatorii de medicamente.
Este de dorit ca fiecare farmacie sa dezvolte o baza de date pentru fiecare pacient,
mentionandu-se medicamentele luate; este de preferat ca aceasta baza de date sa fie
pastrata si pe suport magnetic.
Bazele de date trebuie sa fie pastrate cu acordul prealabil si explicit al pacientului,
pentru toti pacientii.
Farmacistul trebuie insa sa asigure un sistem care sa garanteze confidentialitatea
datelor individuale ale pacientilor.
4.4.3. Pregatirea si eliberarea medicamentelor prescrise
In cazurile in care substitutia este permisa sau cand exista acceptul medicului pentru
ca un medicament alternativ sa fie eliberat, farmacistul isi va utiliza toata competenta
profesionala pentru a selectiona medicamentele similare celor prescrise, inteleganduse prin aceasta aceeasi compozitie calitativa si cantitativa in principii active, aceeasi
forma farmaceutica, aceeasi concentratie si daca bioechivalenta este demonstrata prin
studii corespunzatoare.
In consecinta, farmacistul trebuie sa dispuna de o informare precisa si pertinenta
asupra calitatii si bioechivalentei medicamentelor.
Inainte de a efectua o substitutie, daca sunt indeplinite prevederile prevazute anterior,
farmacistul va informa pacientul si va obtine acordul acestuia.
Este recomandabil ca intre medici si farmacisti sa se incheie protocoale prin
intermediul carora sa se poata transmite informatii utile de la farmacisti la medici.
In cazuri de urgenta, cand farmacistul nu are in stoc medicamentul prescris si
estimeaza ca este in interesul pacientului sa ii elibereze un medicament alternativ, iar
medicul care l-a prescris nu poate fi contactat inainte de eliberare, atunci farmacistul
il va informa pe medic cat mai rapid posibil asupra actiunii pe care a intreprins-o si
asupra ratiunilor potrivit carora a actionat astfel.
Eliberarea medicamentelor catre pacient se poate face in ambalajul original sau, in
cazul in care se scot din ambalajul original inainte de eliberare, reambalarea acestora

38

trebuie sa se faca in ambalaje de buna calitate care sa fie etichetate astfel incat sa
permita utilizarea lor corecta si o eventuala trasabilitate a informatiilor
Farmacistul trebuie sa informeze pacientul cu privire la modul de pastrare a
medicamentelor, astfel incat sa se asigure mentinerea calitatii acestora si garantarea
sigurantei pacientului si a familiei sale.
La eliberarea medicamentelor, farmacistul trebuie sa utilizeze toate cunostintele in
domeniu asupra stabilitatii (fizico-chimice si microbiologice) preparatelor astfel incat
sa fie garantata conservarea acestora pe toata durata stabilita. Se vor verifica data de
expirare si integritatea ambalajelor.
Personalul de specialitate din unitatea farmaceutica trebuie sa garanteze calitatea
medicamentelor la data eliberarii lor din unitatea farmaceutica, sub aspectul
termenului de valabilitate si al conditiilor de pastrare.
4.4.4. Surse de aprovizionare cu medicamente si cu alte produse de sanatate
Toate aspectele farmaceutice legate de aprovizionarea unitatii farmaceutice sunt in
responsabilitatea farmacistuluisef/ asistentului-sef.
Persoana de specialitate care face aprovizionarea unitatii farmaceutice trebuie sa isi
cunoasca furnizorii si sa ii aleaga utilizand diverse criterii de calitate, in acord cu
Regulile de buna practica de distributie angro.
4.4.5. Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau
Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau are ca scop asigurarea ca acesta
primeste si intelege o informatie scrisa si orala suficienta pentru obtinerea beneficiului
maxim al tratamentului prescris.
Farmacistul, in calitatea sa de membru al echipei de profesionisti in sanatate, trebuie
sa depuna toate eforturile pentru a se asigura ca informatia furnizata pacientilor este
corecta si din acest motiv trebuie sa se informeze permanent in legatura cu noutatile
din domeniul sau de activitate. Farmacistul va da toate informatiile necesare pentru o
utilizare sigura, corecta si eficace a medicamentului, intr-o forma potrivita
necesitatilor fiecarui pacient.
In afara comunicarii orale, informatia sau sfatul farmacistului poate fi si sub forma
scrisa sau prin intermediul altor mijloace adecvate.
Contraindicatiile, interactiunile medicamentoase, eventualele efecte secundare
mentionate in prospectul de informare a pacientului trebuie repetate si accentuate
inainte de eliberarea medicamentului.
Farmacistul trebuie sa se asigure ca pacientul sau persoana in grija caruia se afla este
in totalitate edificat/edificata asupra urmatoarelor aspecte: actiunea medicamentului,
modul de administrare (cum, cand si cat), durata tratamentului, eventualele efecte
nedorite, interactiuni si precautii de respectat.
4.4.6. Urmarirea tratamentului prescris
Farmacistii participa alaturi de medici la evaluarea unui tratament aplicat unui pacient
sau unui grup de pacienti prin incheierea in acest scop a unui protocol intre medic si
farmacist.
In aceste cazuri, acordul pacientilor este esential atat in ceea ce priveste metoda
folosita, cat si in ceea ce priveste pastrarea confidentialitatii.
Daca pe durata tratamentului sunt inregistrate efecte adverse, acestea se declara de
medic/farmacist, prin completarea unui formular pus la dispozitie de Agentia
Nationala a Medicamentului, numai in cadrul activitatii nationale de farmacovigilenta.

39

4.4.7. Inregistrarea activitatilor profesionale


Personalul de specialitate din unitatea farmaceutica trebuie sa pastreze evidentele
activitatii desfasurate astfel incat sa se poata efectua orice verificare ulterioara.
Este necesar sa se pastreze la zi toate prescriptiile de medicamente, in conformitate cu
reglementarile in vigoare privind aceste categorii de medicamente.
In orice moment, la nivelul unitatii farmaceutice trebuie sa se poata identifica sursa de
provenienta a oricarui medicament.
Toate atentionarile cu privire la un medicament sau la legislatia farmaceutica,
transmise de autoritatile competente din Romania, trebuie inregistrate si puse in
aplicare imediat sau, dupa caz, la termenul precizat.
La nivelul fiecarei unitati farmaceutice trebuie sa existe o modalitate de inregistrare
si, dupa caz, de rezolvare a reclamatiilor primite asupra serviciilor farmaceutice pe
care le asigura.
4.5. Reguli de buna practica privind incurajarea utilizarii rationale a
medicamentelor
Farmacistii trebuie incurajati sa participe la nivel local sau national la cercetarea
privind utilizarea rationala a medicamentelor si a studiilor farmacoepidemiologice.
Farmacistii trebuie sa aiba acces la surse de informatii de referinta asupra
medicamentelor atat din punct de vedere terapeutic, cat si al calitatii farmaceutice. Ei
trebuie sa aiba acces, atat la nivel local, national, cat si international, la surse de
informatii care sa le permita utilizarea sigura si rapida a informatiilor de care au
nevoie in activitatea lor.
Farmacistii trebuie, pe de o parte, sa constituie o sursa de informare independenta
asupra prescrierii si utilizarii rationale a medicamentelor si, pe de alta parte, sa ia
parte activa la programele de formare destinate altor profesionisti din sanatate, cu care
este necesar sa colaboreze permanent.
4.5.1. Documentarea in domeniul cercetarii si al exercitarii profesiei
Farmacistii au, printre alte responsabilitati profesionale, si pe acelea de a participa la
cercetarea terapeutica si de a se documenta asupra experientelor si activitatilor legate
de exercitarea profesiei lor.
Farmacistii trebuie incurajati sa colaboreze la punerea in practica a programelor de
cercetare asupra exercitarii actului farmaceutic, asupra terapeuticii rationale, a
utilizarii medicamentelor, a studiilor in farmacoepidemiologie si farmacoeconomie.
Asemenea programe vor trebui puse in practica in cooperare cu alti profesionisti din
sanatate, din universitati sau din alte organisme private ori publice, care participa la
cercetare sau isi ofera serviciile in sanatatea publica.
Farmacistii trebuie sa faca parte din echipa de profesionisti in sanatate implicati in
studiile clinice asupra medicamentelor.
4.5.2. Automedicatia. Eliberarea medicamentelor OTC
Automedicatia este permisa numai in cazul medicamentelor care se pot elibera fara
prescriptie medicala (OTC).
Pentru fiecare problema de sanatate care poate fi tratata de pacientul insusi, la
eliberarea medicamentelor ar trebui stabilite reguli pentru farmacist sau persoana
delegata de acesta, in limita competentelor, in ceea ce priveste procedura de urmat in
farmacie.

40

Cand este solicitat un sfat sau un medicament OTC, farmacistul trebuie sa fie sigur ca
primeste suficiente informatii pentru evaluarea problemei sanatatii individuale si
specifice a pacientului, cum ar fi: natura si durata simptomelor, actiunile deja
intreprinse, medicamentele care au fost eventual utilizate.
Farmacistul ar trebui sa determine daca simptomele pot fi asociate cu o problema
grava de sanatate. In acest caz trebuie sa trimita pacientul la medic pentru un aviz
medical imediat.
Daca este o problema minora, va da sfaturile adecvate si nu va dispune eliberarea
medicamentului decat daca este necesar.
Farmacistul se va baza pe experienta sa in selectionarea medicamentelor OTC, in
functie de calitatea acestora, inocuitatea lor si avantajele formularilor eficiente.
Cand elibereaza un medicament OTC, farmacistul trebuie sa faca tot posibilul ca
pacientul sau persoana care se ocupa de pacient sa nu aiba niciun dubiu asupra:
a) actiunii medicamentului;
b) modului de administrare (cum si cat);
c) duratei tratamentului;
d) efectelor secundare, contraindicatiilor si eventualelor interactiuni cu alte
medicamente din tratamentul pacientului.
Farmacistul trebuie sa evalueze eficacitatea produsului eliberat in cooperare cu
pacientul si sa il sfatuiasca sa consulte un medic daca simptomele persista.
4.6. Reguli de buna practica privind prepararea medicamentelor in farmacie
4.6.1. Prepararea medicamentelor in farmacie este responsabilitatea farmacistului.
Farmacistul garanteaza ca preparatele obtinute in farmacie respecta prescriptia
medicala si conditiile de calitate.
Farmacistul evalueaza continutul prescriptiei, din punct de vedere al formularii, al
asocierii substantelor active prescrise si al sigurantei la administrare; el poate refuza
prepararea daca, in urma evaluarii, considera ca aceasta constituie un factor de risc
pentru pacient.
Daca nu poate realiza preparatul, farmacistul va anunta medicul care l-a prescris si va
propune o alternativa, daca aceasta este posibila.
4.6.2. Prepararea medicamentelor la nivelul farmaciei va respecta urmatoarele
conditii:
a) metoda de preparare aleasa sa fie bine documentata;
b) sa se respecte regulile de buna practica de preparare;
c) sa se elaboreze proceduri in vederea asigurarii calitatii, sigurantei si eficacitatii
produsului;
d) sa se stabileasca pentru fiecare produs preparat o durata de conservare.
Inainte de a incepe o activitate de preparare se verifica daca:
a) in zona de lucru nu exista o alta materie prima, material de ambalare, document sau
produs in curs de folosire pentru un alt preparat, pentru a nu crea confuzii;
b) receptura a fost curatata;
c) conditiile de mediu prevazute pentru preparare sunt respectate;
d) toate documentele necesare prepararii sunt disponibile;
e) materiile prime si materialele de ambalare necesare sunt pregatite, fara sa existe
riscul de confuzie.

41

4.6.3. Farmacistul trebuie sa elaboreze un set de reguli de igiena, sub forma unui
document scris (de exemplu, procedura), care sa fie adus la cunostinta personalului.
Aceste reguli trebuie sa prevada, in special:
a) interdictia de a manca si de a fuma in receptura;
b) utilizarea vestiarelor pentru pastrarea obiectelor personale;
c) purtarea unui echipament de lucru adaptat si definit in functie de tipul de preparare;
d) schimbarea cu regularitate a echipamentului de lucru, ori de cate ori este necesar;
e) interzicerea participarii la activitatea de preparare a persoanelor care au anumite
afectiuni dermatologice sau leziuni deschise.
Farmacistul trebuie sa urmareasca respectarea de catre personal a regulilor de igiena
specificate.
4.6.4. Farmacistul trebuie sa acorde o atentie deosebita provenientei si calitatii
materiilor prime si articolelor de ambalare; pentru a evita orice confuzie, trebuie sa le
verifice identitatea si eticheta, sa le depoziteze in conditii corespunzatoare si sa le
manipuleze luand masurile de precautie care se impun.
La aprovizionarea cu materii prime farmacistul trebuie sa se asigure ca acestea provin
de la unitati autorizate de Agentia Nationala a Medicamentului sa efectueze importul
si fabricatia partiala (divizare, ambalare, etichetare) a materiilor prime si ca sunt
insotite
de
documente
care
atesta
calitatea
acestora.
Trebuie sa se acorde o atentie deosebita calitatii apei utilizate la preparare.
Pentru realizarea preparatelor sterile in farmacie este obligatorie respectarea
prevederilor anexei 1 la Ghidul privind buna practica de fabricatie pentru
medicamentele de uz uman, adoptat prin Hotararea Consiliului tiintific al Agentiei
Nationale a Medicamentului nr. 1/2009.
La receptie, materiile prime si materialele de ambalare trebuie inregistrate si pastrate
in carantina pana la decizia de acceptare sau refuz.
Fiecare recipient continand materii prime sau materiale de ambalare trebuie examinat
pentru a i se verifica integritatea si etichetarea.
Materiile prime si materialele de ambalare acceptate sunt depozitate astfel incat sa se
asigure absenta contaminarii si conservarea lor in conditiile specificate de producator.
La transferul materiilor prime in recipientele de pastrare in farmacie, etichetarea
acestora se va efectua cu copierea tuturor elementelor de identificare inscrise pe
eticheta originala, pentru a permite in orice moment regasirea originii si a calitatii
materiei prime in cauza, si cu mentionarea datei de receptie a fiecarei materii prime.
Serii diferite din aceeasi materie prima se vor transfera in recipiente diferite.
Farmacistul va urmari rotirea stocurilor de materii prime.
Inregistrarea in documentele de evidenta a materiilor prime trebuie sa contina cel
putin urmatoarele elemente:
a) denumirea materiei prime;
b) numele furnizorului si numarul de identificare al seriei de materie prima;
c) data receptiei, cantitatea primita, numarul de ambalaje, numarul facturii si numarul
certificatului de analiza de la furnizor;
d) durata limita a utilizarii termen de valabilitate; aceasta precizare poate fi facuta
de catre furnizori, potrivit instructiunilor producatorului;
e) conditii speciale de depozitare si manipulare, daca este cazul;
f) eventual, caractere organoleptice pertinente pentru un control rapid la receptie;
g) semnatura si calitatea celui care a efectuat receptia;
h) decizia de acceptare sau de refuz si semnatura farmacistului.

42

La folosirea materiilor prime, farmacistul va verifica eticheta fiecarui recipient, cand


il ia de pe raft si cand il pune la loc.
Cantarirea materiilor prime trebuie efectuata numai de catre farmacist si inregistrata
imediat dupa efectuare in documentele care insotesc prepararea.
Anumite substante volatile, periculoase sau toxice trebuie sa fie manipulate cu
precautii deosebite, mentionate in scris.
In cazul preparatelor magistrale este permisa folosirea specialitatilor farmaceutice ca
sursa de materii prime; in acest caz particular, se va tine seama de:
a) natura principiilor active, astfel incat sa nu existe incompatibilitati datorate
excipientilor pe care ii contin;
b) posibilele modificari ale stabilitatii;
c) caracteristicile anumitor forme farmaceutice (de exemplu, este interzisa utilizarea
formelor farmaceutice cu eliberare modificata).
In orice moment al obtinerii unui preparat magistral sau oficinal trebuie sa poata fi
clar precizate: denumirea medicamentului, forma farmaceutica, numarul alocat
preparatului/divizarii preparatului si stadiul prepararii.
Orice modificare (necesara) adusa formulei unui preparat magistral se va consemna
pe prescriptia medicala, pentru a se asigura reproducerea formulei in cazul in care se
repeta prepararea.
In cazul preparatelor oficinale, diferenta intre randamentul teoretic si cel obtinut
trebuie sa fie justificata.
Cantitatea de preparate oficinale care se intentioneaza a se realiza la un moment dat se
determina tinand cont de conditiile optime de conservare a acestora; natura si
proprietatile constituentilor, alaturi de perioada de rotatie a stocurilor de preparate,
sunt factori limitativi.
4.6.5. La ambalarea preparatelor magistrale si oficinale trebuie sa se acorde atentie
deosebita pentru limitarea riscurilor de eroare inerente operatiilor de ambalare si, in
special, a celor de etichetare.
Articolele de ambalare si etichetare trebuie controlate de catre personal calificat,
atunci cand sunt luate din stoc, si apoi returnate.
Etichetele destinate preparatelor oficinale necesita o supraveghere deosebita (numar
alocat preparatului/divizarii preparatului, data prepararii si/sau divizarii, numele
persoanei care a executat operatia de preparare si/sau divizare).
Trebuie sa se acorde o atentie deosebita alegerii ambalajului, in acord cu modul de
utilizare a medicamentului; cantitatea de medicament preparata si/sau divizata trebuie
stabilita in functie de stabilitatea preparatului, posologia si durata tratamentului.
Pentru o utilizare corecta a preparatului si pentru a asigura calitatea acestuia, eticheta
preparatului trebuie sa contina datalimita de utilizare si indicatii in legatura cu
pastrarea si utilizarea preparatului.
Eticheta preparatului magistral trebuie sa contina:
a) numele si adresa farmaciei;
b) numarul prescriptiei magistrale din registrul de copiere a prescriptiilor;
c) modul de administrare;
d) semnatura farmacistului care a preparat;
e) precautii speciale cu privire la administrare, utilizare si conservare;
f) data prepararii si data limita de utilizare.
Inregistrarea in documentele de evidenta a preparatelor oficinale trebuie sa contina cel
putin urmatoarele elemente:
a) denumirea preparatului;

43

b) data prepararii si data-limita de utilizare;


c) cantitatea preparata;
d) forma farmaceutica;
e) compozitia calitativa si cantitativa completa, cu precizarea seriei fiecarei materii
prime utilizate;
f) numarul de unitati rezultate in urma divizarii produsului;
g) mentionarea diferentei dintre cantitatea teoretica si cea rezultata practic;
h) semnatura celui care a preparat si a celui care a divizat (daca sunt diferiti).
Pe eticheta ambalajului preparatelor oficinale se vor inscrie urmatoarele elemente:
a) numele si adresa farmaciei;
b) modul de administrare: interna/externa;
c) denumirea produsului;
d) numarul de ordine din registrul in care s-a inscris produsul oficinal (alocat
prepararii si/sau divizarii, dupa caz);
e) semnatura celui care a preparat si a celui care a divizat (daca sunt diferiti);
f) precautii speciale cu privire la conservare.
Farmacistul-sef va verifica periodic modul in care sunt realizate preparatele si in care
se face inscrierea lor in registre, semnand si datand aceasta verificare.
4.6.6. Controlul produsului finit consta in examinarea atenta a caracteristicilor
organoleptice (culoare, aspect, miros).
Pentru a asigura calitatea preparatelor oficinale si magistrale, farmacistul trebuie sa
verifice daca:
a) exista toate garantiile privind calitatea materiilor prime, cantitatile luate in lucru si
respectarea tehnicii de preparare;
b) medicamentul prezinta o calitate corespunzatoare si o posologie clara;
c) preparatele oficinale constituie formulari verificate in practica, pentru care se
cunosc elementele de calitate necesare realizarii formei farmaceutice si profilul de
stabilitate al constituentilor si produsului finit.
In cazul preparatelor oficinale trebuie sa se pastreze, pentru siguranta, o proba din
fiecare preparare, pana la data-limita de utilizare a preparatului si inca aproximativ
doua luni dupa aceea; dupa aceasta data probele se distrug conform procedurii
elaborate de farmacie.
4.6.7. Inregistrarea in documentele de evidenta (registru de copiere a prescriptiilor)
pentru preparatele magistrale trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
a) numele pacientului caruia ii este destinat preparatul;
b) data prepararii;
c) numarul de identificare al preparatului (numarul de ordine);
d) compozitia calitativa si cantitativa completa (precizand seria fiecarei materii prime
utilizate), forma farmaceutica si toate informatiile pertinente pentru a asigura
reproducerea formulei in cazul in care se repeta prepararea. In cazul preparatelor
unitare (ovule, supozitoare, pilule, casete etc.) se va inscrie greutatea totala a masei si
greutatea/unitate divizata (ovul, supozitor, pilule, casete etc.);
e) data-limita de utilizare;
f) numele si semnatura farmacistului care a preparat;
g) numele medicului care a prescris;
h) modul de administrare;

44

i) in masura in care la realizarea preparatului se utilizeaza specialitati farmaceutice,


acestea trebuie sa fie clar mentionate, precizandu-se seria de fabricatie, forma
farmaceutica, cantitatea si doza/concentratia acestora;
j) pretul total al preparatului rezultat in urma insumarii preturilor componentelor,
pretul ambalajului;
k) data eliberarii preparatului;
l) o rubrica de observatii.
4.6.8. Prevederi speciale pentru preparatele homeopate
Pe langa aspectele specifice cuprinse in aceasta sectiune, preparatelor homeopate le
sunt aplicabile si prevederile capitolelor precedente.
Tinandu-se cont de dozele infinitezimale ale principiilor active utilizate in homeopatie
si de imposibilitatea controlului analitic al produsului finit, este necesara o atentie
deosebita pentru a garanta calitatea preparatelor homeopate.
Prepararea medicamentelor homeopate se realizeaza de catre farmacistii care au
competente in homeopatie, intr-o zona exclusiv destinata acestui scop, separat de zona
in care se realizeaza celelalte tipuri de preparate; aceasta zona este separata de alte
zone ale farmaciei printr-un mijloc adecvat de delimitare.
Echipamentele utilizate sunt destinate in exclusivitate preparatelor homeopate pentru
a se evita orice contaminare.
Aceste echipamente trebuie sa cuprinda obligatoriu:
a) o hota cu flux de aer laminar, destinata special prepararii dilutiilor;
b) aparatura necesara prepararii dilutiei;
c) o etuva care poate atinge temperatura de 150C.
Susele, tincturile-mama sau dilutiile se vor procura numai de la unitatile autorizate
pentru fabricatie de Agentia Nationala a Medicamentului si vor fi insotite de
documentele care le atesta calitatea.
Tincturile-mama se depoziteaza la adapost de lumina si la temperatura adecvata.
Durata de conservare a acestora este in conformitate cu prevederile autorizatiei de
punere pe piata sau cu informatiile furnizate de producator, dupa caz.
Flacoanele cu dilutii se depoziteaza la adapost de lumina, in dulapuri dedicate,
preferabil in zona rezervata preparatelor homeopate.
Eticheta fiecarui flacon trebuie sa contina numele susei, gradul de dilutie, data de
preparare; originea susei trebuie sa se mentioneze pe eticheta celei mai scazute dilutii.
Termenul de valabilitate a unei dilutii nu va fi in niciun caz mai mare decat al susei de
pornire.

45

LEGEA nr. 46 din 21 ianuarie 2003


drepturilor pacientului
Textul actului publicat n M.Of. nr. 51/29 ian. 2003
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. - n sensul prezentei legi:
a) prin pacient se nelege persoana sntoas sau bolnav care utilizeaz serviciile de
sntate;
b) prin discriminare se nelege distincia care se face ntre persoane aflate n situaii
similare pe baza rasei, sexului, vrstei, apartenenei etnice, originii naionale sau
sociale, religiei, opiunilor politice sau antipatiei personale;
c) prin ngrijiri de sntate se nelege serviciile medicale, serviciile comunitare i
serviciile conexe actului medical;
d) prin intervenie medical se nelege orice examinare, tratament sau alt act medical
n scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;
e) prin ngrijiri terminale se nelege ngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de
tratament disponibile, atunci cnd nu mai este posibil mbuntirea prognozei fatale
a strii de boal, precum i ngrijirile acordate n apropierea decesului.
Art. 2. - Pacienii au dreptul la ngrijiri medicale de cea mai nalt calitate de care
societatea dispune, n conformitate cu resursele umane, financiare i materiale.
Art. 3. - Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoan uman, fr nici o
discriminare.
CAPITOLUL II
Dreptul pacientului la informaia medical
Art. 4. - Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale
disponibile, precum i la modul de a le utiliza.
Art. 5. - (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitii i statutului
profesional al furnizorilor de servicii de sntate.
(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor i obiceiurilor pe
care trebuie s le respecte pe durata spitalizrii.
Art. 6. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra strii sale de sntate, a
interveniilor medicale propuse, a riscurilor poteniale ale fiecrei proceduri, a
alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefecturii
tratamentului i nerespectrii recomandrilor medicale, precum i cu privire la date
despre diagnostic i prognostic.
Art. 7. - Pacientul are dreptul de a decide dac mai dorete s fie informat n cazul n
care informaiile prezentate de ctre medic i-ar cauza suferin.
Art. 8. - Informaiile se aduc la cunotin pacientului ntr-un limbaj respectuos, clar,
cu minimalizarea terminologiei de specialitate; n cazul n care pacientul nu cunoate
limba romn, informaiile i se aduc la cunotin n limba matern ori n limba pe
care o cunoate sau, dup caz, se va cuta o alt form de comunicare.
Art. 9. - Pacientul are dreptul de a cere n mod expres s nu fie informat i de a alege
o alt persoan care s fie informat n locul su.
Art. 10. - Rudele i prietenii pacientului pot fi informai despre evoluia
investigaiilor, diagnostic i tratament, cu acordul pacientului.

46

Art. 11. - Pacientul are dreptul de a cere i de a obine o alt opinie medical.
Art. 12. - Pacientul are dreptul s solicite i s primeasc, la externare, un rezumat
scris al investigaiilor, diagnosticului, tratamentului i ngrijirilor acordate pe perioada
spitalizrii.
CAPITOLUL III
Consimmntul pacientului privind intervenia medical
Art. 13. - Pacientul are dreptul s refuze sau s opreasc o intervenie medical
asumndu-i, n scris, rspunderea pentru decizia sa; consecinele refuzului sau ale
opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
Art. 14. - Cnd pacientul nu i poate exprima voina, dar este necesar o intervenie
medical de urgen, personalul medical are dreptul s deduc acordul pacientului
dintr-o exprimare anterioar a voinei acestuia.
Art. 15. - n cazul n care pacientul necesit o intervenie medical de urgen,
consimmntul reprezentantului legal nu mai este necesar.
Art. 16. - n cazul n care se cere consimmntul reprezentantului legal, pacientul
trebuie s fie implicat n procesul de luare a deciziei att ct permite capacitatea lui de
nelegere.
Art. 17. - (1) n cazul n care furnizorii de servicii medicale consider c intervenia
este n interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuz s i dea consimmntul,
decizia este declinat unei comisii de arbitraj de specialitate.
(2) Comisia de arbitraj este constituit din 3 medici pentru pacienii internai n spitale
i din 2 medici pentru pacienii din ambulator.
Art. 18. - Consimmntul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pstrarea,
folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul su, n vederea stabilirii
diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
Art. 19. - Consimmntul pacientului este obligatoriu n cazul participrii sale n
nvmntul medical clinic i la cercetarea tiinific. Nu pot fi folosite pentru
cercetare tiinific persoanele care nu sunt capabile s i exprime voina, cu excepia
obinerii consimmntului de la reprezentantul legal i dac cercetarea este fcut i
n interesul pacientului.
Art. 20. - Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat ntr-o unitate medical fr
consimmntul su, cu excepia cazurilor n care imaginile sunt necesare
diagnosticului sau tratamentului i evitrii suspectrii unei culpe medicale.
CAPITOLUL IV
Dreptul la confidenialitatea informaiilor i viaa privat a pacientului
Art. 21. - Toate informaiile privind starea pacientului, rezultatele investigaiilor,
diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confideniale chiar i
dup decesul acestuia.
Art. 22. - Informaiile cu caracter confidenial pot fi furnizate numai n cazul n care
pacientul i d consimmntul explicit sau dac legea o cere n mod expres.
Art. 23. - n cazul n care informaiile sunt necesare altor furnizori de servicii
medicale acreditai, implicai n tratamentul pacientului, acordarea consimmntului
nu mai este obligatorie.
Art. 24. - Pacientul are acces la datele medicale personale.
Art. 25. - (1) Orice amestec n viaa privat, familial a pacientului este interzis, cu
excepia cazurilor n care aceast imixtiune influeneaz pozitiv diagnosticul,
tratamentul ori ngrijirile acordate i numai cu consimmntul pacientului.
(2) Sunt considerate excepii cazurile n care pacientul reprezint pericol pentru sine

47

sau pentru sntatea public.


CAPITOLUL V
Drepturile pacientului n domeniul reproducerii
Art. 26. - Dreptul femeii la via prevaleaz n cazul n care sarcina reprezint un
factor de risc major i imediat pentru viaa mamei.
Art. 27. - Pacientul are dreptul la informaii, educaie i servicii necesare dezvoltrii
unei viei sexuale normale i sntii reproducerii, fr nici o discriminare.
Art. 28. - (1) Dreptul femeii de a hotr dac s aib sau nu copii este garantat, cu
excepia cazului prevzut la art. 26.
(2) Pacientul, prin serviciile de sntate, are dreptul s aleag cele mai sigure metode
privind sntatea reproducerii.
(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familial eficiente i lipsite de
riscuri.
CAPITOLUL VI
Drepturile pacientului la tratament i ngrijiri medicale
Art. 29. - (1) n cazul n care furnizorii sunt obligai s recurg la selectarea
pacienilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile n numr limitat,
selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
(2) Criteriile medicale privind selectarea pacienilor pentru anumite tipuri de
tratament se elaboreaz de ctre Ministerul Sntii i Familiei n termen de 30 de
zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi i se aduc la cunotina publicului.
Art. 30. - (1) Interveniile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dac
exist condiiile de dotare necesare i personal acreditat.
(2) Se excepteaz de la prevederile alin. (1) cazurile de urgen aprute n situaii
extreme.
Art. 31. - Pacientul are dreptul la ngrijiri terminale pentru a putea muri n demnitate.
Art. 32. - Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport
spiritual, material i de sfaturi pe tot parcursul ngrijirilor medicale. La solicitarea
pacientului, n msura posibilitilor, mediul de ngrijire i tratament va fi creat ct
mai aproape de cel familial.
Art. 33. - Pacientul internat are dreptul i la servicii medicale acordate de ctre un
medic acreditat din afara spitalului.
Art. 34. - (1) Personalul medical sau nemedical din unitile sanitare nu are dreptul s
supun pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta s l
recompenseze altfel dect prevd reglementrile de plat legale din cadrul unitii
respective.
(2) Pacientul poate oferi angajailor sau unitii unde a fost ngrijit pli suplimentare
sau donaii, cu respectarea legii.
Art. 35. - (1) Pacientul are dreptul la ngrijiri medicale continue pn la ameliorarea
strii sale de sntate sau pn la vindecare.
(2) Continuitatea ngrijirilor se asigur prin colaborarea i parteneriatul dintre
diferitele uniti medicale publice i nepublice, spitaliceti i ambulatorii, de
specialitate sau de medicin general, oferite de medici, cadre medii sau de alt
personal calificat. Dup externare pacienii au dreptul la serviciile comunitare
disponibile.
Art. 36. - Pacientul are dreptul s beneficieze de asisten medical de urgen, de
asisten stomatologic de urgen i de servicii farmaceutice, n program continuu.
CAPITOLUL VII
Sanciuni
Art. 37. - Nerespectarea de ctre personalul medicosanitar a confidenialitii datelor

48

despre pacient i a confidenialitii actului medical, precum i a celorlalte drepturi ale


pacientului prevzute n prezenta lege atrage, dup caz, rspunderea disciplinar,
contravenional sau penal, conform prevederilor legale.
CAPITOLUL VIII
Dispoziii tranzitorii i finale
Art. 38. - (1) Autoritile sanitare dau publicitii, anual, rapoarte asupra respectrii
drepturilor pacientului, n care se compar situaiile din diferite regiuni ale rii,
precum i situaia existent cu una optim.
(2) Furnizorii de servicii medicale sunt obligai s afieze la loc vizibil standardele
proprii n conformitate cu normele de aplicare a legii.
(3) n termen de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul
Sntii i Familiei elaboreaz normele de aplicare a acesteia, care se public n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Art. 39. - Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
Art. 40. - La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog art. 78, 108 i 124 din
Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sntii populaiei, publicat n Buletinul Oficial,
Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum i orice alte dispoziii contrare.
Aceast lege a fost adoptat de Senat n edina din 19 decembrie 2002, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituia Romniei.
PREEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VCROIU
Aceast lege a fost adoptat de Camera Deputailor n edina din 19 decembrie
2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituia Romniei.
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,
VIOREL HREBENCIUC
Bucureti, 21 ianuarie 2003.
Nr. 46.

NORMELE DE APLICARE LA LEGE DREPTURILOR PACIENTULUI

ORDIN Nr. 386 din 7 aprilie 2004


privind aprobarea Normelor de aplicare
a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

EMITENT: MINISTERUL SNTII


OFICIAL NR. 356 din 22 aprilie 2004

PUBLICAT N: MONITORUL

49

Avnd n vedere prevederile art. 38 alin. (3) din Legii drepturilor pacientului nr.
46/2003
vznd Referatul de aprobare al Direciei generale asisten medical nr. OB
3.992/2004,
n temeiul prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Sntii, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul sntii emite urmtorul ordin:
ART. 1
Se aprob Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 , prevzute
n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
ART. 2
Respectarea prevederilor prezentului ordin este obligatorie pentru toi furnizorii de
servicii de sntate din Romnia.
ART. 3
Direcia general asisten medical, celelalte direcii din Ministerul Sntii,
direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti, ministerele i
instituiile cu reea sanitar proprie, precum i unitile sanitare de orice fel vor duce
la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul sntii,
Ovidiu Brnzan
ANEXA 1
NORME
de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
ART. 1
Unitile sanitare de orice fel, denumite n continuare uniti, care acord ngrijiri de
sntate sau ngrijiri terminale i n care sunt efectuate intervenii medicale, au
obligaia de a furniza pacienilor informaii referitoare la:
a) serviciile medicale disponibile i modul de acces la acestea;
b) identitatea i statutul profesional al furnizorilor de servicii de sntate;
c) regulile i obiceiurile pe care trebuie s le respecte pe durata internrii n uniti cu
paturi;
d) starea propriei snti;
e) interveniile medicale propuse;
f) riscurile poteniale ale fiecrei proceduri care urmeaz a fi aplicat;
g) alternativele existente la procedurile propuse;

50

h) date disponibile rezultate din cercetri tiinifice i activiti de inovare


tehnologic;
i) consecinele neefecturii tratamentului i ale nerespectrii recomandrilor medicale;
j) diagnosticul stabilit i prognosticul afeciunilor diagnosticate.
ART. 2
(1) Unitile trebuie s asigure accesul egal al pacienilor la ngrijiri medicale, fr
discriminare pe baz de ras, sex, vrst, apartenen etnic, origine naional, religie,
opiune politic sau antipatie personal.
(2) Fiecare unitate trebuie s cuprind n regulamentul propriu de organizare i
funcionare prevederi referitoare la obligaia personalului angajat privind dreptul
pacienilor la respect ca persoane umane.
ART. 3
Unitile trebuie s utilizeze toate mijloacele i resursele disponibile pentru asigurarea
unui nalt nivel calitativ al ngrijirilor medicale.
ART. 4
n situaia n care interveniile medicale sunt refuzate de ctre pacieni care i asum
n scris rspunderea pentru decizia lor, acestora trebuie s li se explice consecinele
refuzului sau opririi actelor medicale.
ART. 5
n situaia n care este necesar efectuarea unei intervenii medicale unui pacient care
nu i poate exprima voina, personalul medical poate deduce acordul acestuia dintr-o
exprimare anterioar a voinei, dac aceasta este cunoscut.
ART. 6
(1) n situaia n care, pentru efectuarea unei intervenii medicale, se solicit
consimmntul reprezentantului legal al pacientului, acesta trebuie s fie implicat n
adoptarea deciziei, n limitele capacitii sale de nelegere.
(2) n situaia n care furnizorii de servicii medicale consider c intervenia este n
interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuz s i dea consimmntul,
unitile au obligaia efecturii n cel mai scurt timp posibil a demersurilor pentru
constituirea comisiei de arbitraj de specialitate, n conformitate cu dispoziiile legale
n vigoare.
ART. 7
(1) Fotografierea sau filmarea pacienilor n uniti, n cazurile n care imaginile sunt
necesare pentru stabilirea diagnosticului i a tratamentului sau pentru evitarea
suspectrii unei culpe medicale, se efectueaz fr consimmntul acestora.
(2) n toate situaiile care nu sunt prevzute la alin. (1) unitile sunt obligate s
asigure obinerea consimmntului pacientului.
ART. 8
Participarea la activiti de cercetare tiinific medical a persoanelor care nu sunt
capabile s-i exprime voina poate fi realizat numai dup obinerea
consimmntului reprezentanilor legali i numai n situaia n care cercetarea
respectiv este efectuat i n interesul pacienilor.
ART. 9

51

Unitile trebuie s asigure accesul nengrdit al pacienilor la datele medicale


personale.
ART. 10
(1) n situaiile n care se solicit informaii cu caracter confidenial, unitile au
obligaia s asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora.
(2) n situaiile n care datele referitoare la viaa privat, familial a pacientului
influeneaz pozitiv stabilirea diagnosticului, tratamentul sau ngrijirile acordate,
unitile le pot utiliza, dar numai cu consimmntul acestora, fiind considerate
excepii cazurile n care pacienii reprezint pericole pentru ei nii sau pentru
sntatea public.
ART. 11
n situaiile n care sarcina reprezint un factor de risc major i imediat pentru
sntatea femeii gravide, se acord prioritate salvrii vieii mamei.
ART. 12
n asigurarea serviciilor din domeniul sntii reproducerii, unitile trebuie s
asigure condiiile necesare alegerii de ctre pacieni a celor mai sigure metode din
punct de vedere al eficienei i lipsei de riscuri.
ART. 13
(1) Unitile au obligaia de a asigura efectuarea de intervenii medicale asupra
pacientului numai dac dispun de dotrile necesare i de personal acreditat.
(2) Interveniile medicale asupra pacientului pot fi efectuate n absena condiiilor
prevzute la alin. (1) numai n cazuri de urgen aprute n situaii extreme.
ART. 14
Unitile pot asigura, la cererea pacientului sau a familiei acestuia, cadrul adecvat n
care acesta poate beneficia de sprijinul familiei i al prietenilor, de suport spiritual i
material pe tot parcursul ngrijirilor medicale.
ART. 15
(1) La cererea pacienilor internai, unitile cu paturi trebuie s asigure condiiile
necesare pentru obinerea de ctre acetia a altor opinii medicale, precum i pentru
acordarea de servicii medicale de ctre medici acreditai din afara unitii.
(2) Plata serviciilor medicale acordate pacienilor internai de ctre medicii prevzui
la alin. (1) se efectueaz n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare.
ART. 16
n scopul asigurrii continuitii ngrijirilor acordate pacienilor, precum i a
serviciilor comunitare necesare dup externare, unitile stabilesc parteneriate cu alte
uniti medicale publice i nepublice, spitaliceti i ambulatorii, care dispun de
medici, cadre medii sanitare i de alt personal calificat.

Ordinul nr. 673/2015 privind completarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor


pacientului nr. 46/2003, aprobate prin Ordinul ministrului sntii nr. 386/2004
n vigoare de la 02.06.2015
avnd n vedere prevederile art. 6, 7, 9, 10 i 22 din Legea drepturilor pacientului nr.
46/2003,

52

n temeiul art. 7 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea
i funcionarea Ministerului Sntii, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul sntii emite urmtorul ordin:
Art. I.
Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, aprobate prin Ordinul
ministrului sntii nr. 386/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 356 din 22 aprilie 2004, se completeaz dup cum urmeaz:
1. Dup articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu urmtorul cuprins:
"
Art. 101.
(1) La internare sau pe parcursul furnizrii serviciilor de sntate, dup caz, medicul
curant are obligaia s aduc la cunotina pacientului faptul c are dreptul de a cere
s nu fie informat n cazul n care informaiile medicale prezentate i-ar cauza
suferin, precum i dreptul de a alege o alt persoan care s fie informat n locul
su.
(2) Acordul pacientului privind desemnarea rudelor sau prietenilor care pot fi
informai despre evoluia investigaiilor, diagnostic i tratament se exprim n scris,
prin completarea formularului prevzut n anexa care face parte integrant din
prezentele norme."
2. Dup articolul 16 se introduce o anex, avnd cuprinsul prevzut n anexa care face
parte integrant din prezentul ordin.
Art. II.
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
p. Ministrul sntii,
Gabriel Florin Pucu,
secretar general
Bucureti, 28 mai 2015.
Nr. 673.

53