Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

METODE DE EVIDENTA A PROPRIETATII


IMOBILIARE

CADASTRUL IN OLANDA SI ROMANIA

- STUDIU COMPARATIV -

Masteranzi: Bogdan Dragos-Nicolae


Nitescu Dragos
Indrumator: conf. dr. ing. Badea Gheorghe

CUPRINS
1. Introducere..................................................................................................................
2. Evolutia cadastrului pentru Olanda si Romania.........................................................
3. Concluzii....................................................................................................................13
4. Bibliografie................................................................................................................14

1. Introducere
Cadastrul este sistemul unitar i obligatoriu de eviden tehnic, economic i
juridic a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entit ile de baz ale acestui
sistem sunt parcela, construcia i proprietarul. Sistemul de eviden al cadastrului are
ca finalitate nscrierea n registrul de publicitate imobiliar.
-

Funcia tehnic a cadastrului se realizeaz prin determinarea, pe baz de


msurtori, a poziiei configuraiei i mrimii suprafe elor parcelelor si
construciilor pe destinaii, categorii de folosin i pe proprietari.
Funcia economic evideniaz elementele tehnice necesare stabilirii valorii de
impozitare a imobilelor i calculrii impozitelor asupra veniturilor realizate din
tranzacii imobiliare.
Funcia juridic se realizeaz prin identificarea proprietarului pe baza actului de
proprietate i prin nscrierea n cartea funciar

Cadastrul realizeaza identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor


(apartamente, terenuri, case) in documentele cadastrale si reprezentarea acestora pe
harti si planuri cadastrale.
Publicitatea imobiliar are ca obiect nscrierea n cartea funciar a actelor i faptelor
juridice referitoare la imobilele din acela i teritoriu administrativ. Una sau mai multe
parcele alturate de pe teritoriul unei unit i administrativ-teritoriale, indiferent de
categoria de folosin, aparinnd aceluia i proprietar, formeaz un imobil care se
identific printr-un numr cadastral unic i se nscrie ntr-o carte funciar.
Cartea funciara cuprinde descrierea imobilelor si inscrierile referitoare la drepturile
reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care
au legatura cu imobilele. Pe scurt, inscrierea in Cartea Funciara (intabularea) unui
imobil, are aceeasi functie ca si cartea de identitate pentru o persoana.
In prezent, cadastrul si intabularea nu se pot face separat. Documentatiile
cadastrale se inscriu automat in Cartea Funciara.
Rolul sistemul integrat de cadastru si carte funciar:
a) determinarea informaiilor tehnice, economice i juridice referitoare la imobile;
b) asigurarea publicitii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor i
faptelor juridice, precum i a oricror altor raporturi juridice, prin cartea funciar;
c) furnizarea de date instituiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare
i pieei imobiliare;
d) contribuie la asigurarea securit ii tranzac iilor imobiliare i la facilitarea creditului
ipotecar.

2. Evolutia cadastrului pentru Olanda si Romania


Olanda

Romania

Cum si cand a aparut prima data notiunea de cadastru?

In 1810, dupa anexarea Regatului


In Romania, cadastrul si inregistrarea
tarilor de jos din Franta, cadastrul fiscal a terenurilor a inceput diferentiat in fiecare
intrat in vigoare. Cu cativa ani inainte dintre provincii:
- In Transilvania, Banat si o parte
fusese implementat in Franta de catre
din Bucovina, lucrarile specific au
Napoleon Bonaparte. Scopul initial era sa
inceput in 1794, dupa regimul
stabileasca un sistem de impozitare
Austro-Ungar si a fost continuat,
pentru intreaga suprafata.
dupa
1850,
sub
sintagma
Cadastru Beton;
- In Valahia si Moldova, primele
incercari
de
introducere
a
cadastrului au fost facute de
ingineri
incepand
cu
1831,
respective 1832;
- In restul tarii, cadastrul a fost
introdus dupa primul razboi
mondial;
Infiintarea si evolutia sistemelor de evidenta imobiliara:
Urmand primelor evidente de tip
cadastral, realizate in Imperiul Roman in
primul secol, folosirea hartilor si
masuratorilor pentru evidenta proprietatii,
in vederea taxarii au fost dezvoltate in
Olanda (Tarile de jos) printre primele tari
din Europa 1.
In 1838, au fost incheiate inregistrarile si
cadastrul fiscal a intrat oficial in vigoare
The Kadaster fiind legal infiintata.

Primele legiferari in domeniu, ca si


primele planuri geometrice de mosii, bazate
pe ridicari topografice, au aparut spre
sfarsitul secolului al XVII-lea si inceputul celui
de-al XVIII-lea, mai intai in Banat,
Transilvania si Bucovina, iar apoi n Vechiul
Regat. Au luat nastere astfel primele institutii
de nvatamant superior de profil in care se
preda cursul de "gheodezie si initiere a
campului" la Iasi (1814), sub patronajul lui
Gheorghe Asachi si la Bucuresti (1818), la
initiativa lui Gheorghe Lazar. Titlul de "inginer
hotarnic" s-a instituit, oficial n anul 1868, prin
regulamentul pentru refacerea hotarniciilor
(pe baza Codului civil roman de la 1865), iar
dupa 1930, titlul de "inginer cadastral".

La sfarsitul anilor 80 este infiintata o


baza de date centralizata, incluzand
seturi de date geografice referitoare la
parcele, dar si date referitoare la froma
de proprietate : proprietarii si cesionarii,
In 1919 a fost infiintata Directia de
etc.
cadastru si lucrari tehnice care isi limita
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Cadastre

activitatea la masurarea domeniilor si la


In 1994 devine o institutie publica ce se parcelarea terenurilor atribuite dupa
auto-administreaza, echivalentul unei primul razboi mondial. Din cauza ca nu
regii autonome.
exista o retea geodezica omogena,
munca a fost oarecum in zadar, existand
diferente de precizie si continut.
Incepand din 2003, an in care institutia
Anul 1933 este socotit anul
numara 2100 de angajati, a fost inceputa
aparitiei
cadastrului
modern
prin
o
tranzitie
catre
digitizare,
prin
adoptarea Legii nr.23/1933 pentru
deschiderea unui portal on-line.
organizarea
cadastrului
funciar
si
introducerea cartilor funduare in Vechiul
Regat si Basarabia, cu posibilitatea ca
documentele
cadastrale
sa
fie
recunoscute pe "piata de capital" printre
"titlurile de valoare"
In 1930 a fost adoptat sistemul de
proiectie stereografica ca urmare a
cooperarii dintre directia de cadastru si
Institutul de geografie al armatei.
In 1933 a intrat in vigoare legea nr.
23/1933 prin care se reglementeaza
pentru prima data modul de organizare si
pregatire a cadastrului funciar.
Lucrarile de inregistrare a parcelelor
si strangere de date au fost suspendate
in 1941, din cauza razboiului.
Dupa al doilea razboi mondial
institutia cadastrului nu a mai primit
fonduri si incepand cu 1949 isi incheie
definitive activitatea din cauza instaurarii
sistemului totalitar si a colectivizarii
agricole.
In perioada 1955-1990, Consiliul
superior pentru agricultura a demarat
organizarea si inregistrarea terenurilor
agricole apartinand unitatilor publice
pentru urmarirea dinamicii acestora. In
1968, legea nr. 32, prevede si
introducerea cadastrului funciar in
6

intreaga tara. S-a lucrat deorganizat si in


mare parte folosind inregistrarile vechi.
Dupa 1990 a fost stabilit cadrul legal
atat in cazul proprietatilor publice si
private cat si in cazul reimplementarii
cadastrului pe teritoriul tarii. Astfel a
aparut Oficiul national de cadastru,
geodezie si cartografie ca organ de
specialitate,
subordonat
Ministerului
administratiei publice.
Intre anii 1990-1996 - a functionat Oficiul
de Cadastru si Organizarea Teritoriului
Agricol
(OCAOTA),
in
subordinea
Ministerului Agriculturii.
In 1997 s-a infiintat Oficiul National de
Cadastru, Geodezie si Cartografie,
institutie publica in subordinea Guvernului
Romaniei sub directa coordonare a
Primului
Ministru,
care
ndruma,
controleaza si realizeaza activitatea de
geodezie, fotogrammetrie, teledetectie,
cartografie si cadastru la nivelul intregii
tari. In subordinea Oficiului National de
Cadastru, Geodezie si Cartografie
functioneaza Institutul de Geodezie,
Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru
precum si 42 Oficii de Cadastru,
Geodezie si Cartografie judetene si cel al
municipiului Bucuresti.
In anul 2004 se infiinteaza Agentia
Nationala de Cadastru si Publicitate
Imobiliara prin reorganizarea ONCGC si
preluarea
activitatii
de
publicitate
imobiliara de la Ministerul Justitiei.
ANCPI s-a aflat n subordinea
Ministerului Administraiei i Internelor.
ncepnd cu luna noiembrie 2011, ANCPI
a trecut n subordinea Ministerului
Dezvoltrii Regionale i Turismului, iar din
7

luna mai 2012, ANCPI se afl


subordinea Guvernului Romniei

Cum stau lucrurile in prezent?


Cadastrul funcioneaz, conform
legislatiei din Olanda, bazat pe Codul
Civil, pe Organizatia de Inregistrare a
Terenurilor [Land Registry Organisation
Act /Organisatiewet Kadaster] i Registrul
Terenurilor
[Land
Registry
Act/
Kadasterwet].

Cadastrul general este sistemul unitar


i
obligatoriu
pentru
pstrarea
nregistrrilor tehnice, economice i
juridice a tuturor imobilelor de pe ntreg
teritoriul rii.

In prezent, rolul Cadastrului este de a


Obiectivele cadastrului sunt impartite in furniza date reale privind:
determinarea expansiunii, configuratiei
functie de domeniile de aplicare:
i poziiei proprietatilor, dar si a destinaiei
Inregistrarea terenurilor
*meninerea registrelor publice i i utilizarii lor;
nregistrarea cadastrala, precum i proprietarilor i titularilor de bunuri
imobiliare i nregistrarea lor cadastrala.
furnizarea de informaii pentru societate;
*nregistrare i eliberare de informaii
topografice;
*ntreinerea reelei naionale de
triangulatie;
Dezvoltarea rurala
*ndeplinirea sarcinilor consultative
privind dezvoltarea rural i planificarea
utilizarii terenurilor;
Gestionarea servituilor publice
*realizarea registrelor pentru adrese
i cldiri publice;
Gestionarea registrului pentru adrese si
cladiri
*realizarea registrelor pentru adrese i
cldiri private;

Gestionarea
registrului
cldirilor
subterane i a conductelor
*furnizarea de informaii despre
cabluri i conducte;
Informatii privind utilizarea energiei in
cazul cladirilor private.
9

10

Viziunea si Misiunea organizatiei pentru cadastru


Misiunea Kadaster in Olanda este de
a promova securitatea juridic n cadrul
mobilitatii persoanelor, de a optimiza
infrastructura de informaii geografice i
de a furniza aceste informatii in mod
eficient celor interesati, toate la cel mai
mic cost posibil.

Viziunea Ageniei Naionale de


Cadastru i Publicitate Imobiliar este de
a dezvolta i menine un sistem unitar de
cadastru i carte funciar la nivel
naional, de a crea mecanisme i
proceduri care s garanteze i s
protejeze drepturile de proprietate i
astfel de a sprijini i contribui la
dezvoltarea economic i social a
Romniei.
ANCPI are misiunea de a reglementa
i administra Sistemul Integrat de
Cadastru i Carte Funciar, n scopul de
a asigura sigurana circuitului civil
imobiliar i de a sprijini creterea
economic a Romniei.

Finantarea si sustinerea activitatilor desfasurate


Consiliul de conducere al Kadaster
este sustinut in ceea ce priveste
managementul operational de Directia
Strategiei si Politicii pe termen mediu si
lung si de Directia de Finantare,
Planificare si Control. Forma de
organizare,
independenta,
semnifica
asigurarea veniturilor din surse proprii , in
conditiile legilor aplicabile.

n prezent, ANCPI este o instituie


finanat integral de la bugetul de stat. In
mod current, institutia a dezvoltat si
implementat proiecte cu finantari externe,
inclusiv prin instrumente specifice BIRD,
Phare, SEE, U.E prin FEDR, FSE.

11

Desfasurarea activitatii institutiei


In cazul Olandei, activitatea se
rezuma in mare parte, la actualizarea
informatiilor dar are si o component
legiferata privind pastrarea evidentelor
pentru perioade nelimitate.

n prezent, ANCPI este o instituie


finanat integral de la bugetul de stat,
conform prevederilor Legii nr. 329/2009.
Procesul de restructurare a personalului
ANCPI a nceput odat cu publicarea n
Monitorul Oficial al Romniei a H.G. nr.
O particularitate ce rezulta este 621/2010 care modific art.10, alin.(1) din
folosirea suportului de microfilm si a HG. 1210/2004 privind organizarea i
hartiei in paralel cu DVD / alte forme de funcionarea Ageniei Naionale de
support digital.
Cadastru i Publicitate Imobiliar.
Concomitent
cu
evidentele
imobiliare, inca de la infiintare, institutia
pastreaza evidentele precise ale unor
bunuri mobiliare, de tipul navelor
(maritime) sau avioanelor.

Agentia
Naional
i
institutiile
subordonate dispune de un numr total
de 3004 posturi, din care sunt ocupate
2922, reprezentnd 97%. Din totalul
angajailor,
1612
sunt
cu
studii
superioare, reprezentnd 55%, 154 cu
Totul se face prin activitatea studii de scurt durat, reprezentnd 5%
notariala.
nregistrarea unui act i 1157 cu studii medii, reprezentnd
notarial de transfer este obligatorie pentru 40%.
a obine dreptul legal de proprietate.
Activitatea ANCPI este important n
Procedura este una simpla. Vnztorul primul rnd pentru ceteni, dar i pentru
angajeaza agent imobiliar s-i vnd autoritile centrale i locale, asociaiile
bunurilor sale. Cumparatorul ia legtura profesionale sau societile private care
cu vnztorul prin agentul. n cazul n ofer servicii pe baza informaiilor puse la
care vnztorul i cumprtorul sunt de dispoziie de Agenie.
acord, este semnat un contract de
vnzare. n cazul n care condiiile sunt Principalii colaboratori ai ANCPI, cu care
ndeplinite, cumprtorul i vnztorul au
fost
ncheiate
protocoale
de
sunt obligai s-si angajeze un notar.
colaborare sunt:
Notarul Public va investiga dac
Uniunea Naional a Notarilor Publici
vnztorul este competent pentru a face
din Romnia
transferul. El, de asemenea, verific
identitatea prilor n cauz i dac nu
Compania Naional Pota Romn
exista limitri/probleme ce se aplic
transferului. El se ocup de plata preului
Asociaia Romn a Bncilor
de achiziie. Implicarea obligatorie a
12

notarilor publici promoveaz nregistrare


electronic a transferurilor de imobile.

Uniunea Naional
Judectoreti

Executorilor

Toate informatiile necesare sunt


transmise cetatenilor prin intermediul
www.kadaster.nl, portal cu interfata
prietenoasa.

Avnd n vedere rolul important n


consolidarea procesului de nregistrare a
proprietii, ANCPI acord o atenie
special procesului de consolidare i
Astazi, Kadaster ofera asistenta diversificare
internationala,
indeosebi
in
zona a cooperrii cu autoritile locale. Astfel sCaraibelor, pentru acele unitati cu regim a concretizat colaborarea cu diferite
instituii publice de la nivel local, cum ar fi:
special din regat.
Peste 20 protocoale de colaborare
pentru realizarea lucrrilor de nregistrare
sistematic pe teritoriul unor uniti
administrativ teritoriale;
Participarea la realizarea lucrrilor
sistematice de cadastru n cadrul
unitilor
administrativ-teritoriale, prin Proiectul
privind completarea sprijinului
financiar
acordat
de
UE
pentru
restructurarea agriculturii CESAR;
Direcia General de Poliie a
Municipiului Bucureti.
ANCPI a promovat parteneriate i cu
ageni economici strategici din sectorul
privat,
cum ar fi protocolul de colaborare
ncheiat cu SC OMV PETROM SA, cu
scopul de a
se stabili proceduri de ntocmire i
recepie a documentaiilor cadastrale,
intabularea
dreptului de proprietate, administrare sau
folosin asupra imobilelor, respectiv
scoaterea din circuitul agricol a terenurilor
aflate n proprietatea, administrarea sau
folosina SC OMV PETROM SA.
13

Structura organizatiei pentru cadastru


Structura organizatoric a Kadaster
este n concordan cu cea a marilor
companii. Acest lucru se aplic n special
la Consiliul de conducere, Consiliul de
supraveghere i relaiile dintre aceste
organisme. n conformitate cu legea
olandez privind cartea funciara, fiecaruia
dintre aceste organism ii sunt alocate
propriile sale responsabiliti.

Agenia Naional de Cadastru i


Publicitate Imobiliar este o instituie
public, cu personalitate juridic, n
subordinea Guvernului i n coordonarea
primului-ministru,
printr-un consilier de stat, care i
desfoar activitatea la nivel naional.
ANCPI are o
structur organizatoric la nivel central,
cu rol de reprezentare, coordonare i
Organizarea include de asemenea un control i
Consiliu de utilizatori format din un Centru Naional de Cartografie (CNC),
reprezentanti ai grupurilor principalilor la nivel judeean 42 de oficii teritoriale
clienti.
(OCPI), iar la nivel local 132 de birouri de
cadastru i publicitate imobiliar (BCPI).
Inca din 1994 Kadaster este persoana
juridica de drept public care efectueaz
sarcinile statutare n mod independent i
este in subordinea Ministerului locuinelor,
planificrii spaiale i mediului [VROM].
Kadaster are 9 birouri si sediul in
orasul Apeldoorn.

Organigrama Kadaster Olanda

14

15

Organigrama ANCPI Romania

16

3. Concluzii
Avand in vedere datele prezentate anterior se pot observa foarte clar diferentele in
materie de management si eficienta pentru institutiile de cadastru ale celor doua state
europene. Cu toate ca notiunea de cadastru a aparut in cazul amandurora aproximativ
in aceeasi perioada, cele doua state au avut o evolutie total diferita.
In cazul Olandei se poate spune ca are nu doar avantajul unei suprafete a teritoriului
national net mai restransa dar si acela de a fi avut o continuitate a implementarii
managementului in cadastru. In cazul Romaniei, au existat perioade mari de intrerupere
a activitatilor de inregistrare cadastrala datorita, in special, regimului politic.
Mai mult decat atat, Romania mai are foarte mult de munca la culegerea si
centralizarea datelor pentru finalizarea unui registru cadastral complet, spre deosebire
de Olanda care doar gestioneaza si actualizeaza acest registru.
Una din problemele majore ale ANCPI o reprezinta incapacitatea acesteia sa atraga
fonduri interne sau externe de care depinde finalizarea inregistrarii tuturor datelor.
Cadrul legislative instabil reprezinta deasemenea o piedica in realizarea eficienta a
bazei de date.
n Olanda astzi exist un singur registru de cadastru al terenurilor. Acesta cuprinde
toate terenurile i toate apele teritoriale, inclusive informatii despre cine este
proprietarul. Toate aceste date sunt introduse si stocate online, iar o parte din ele sunt
publice.

17

18

4. Bibliografie
www.ancpi.ro
www.wikipedia.org
www.veritatopo.ro
Note de curs Cadastru Gheorghe Badea

19