Sunteți pe pagina 1din 1

Prezent n majoritatea schemelor de alimentare a aparaturii electronice de tip stationar, transformatorul de

reea monofazic, de mic putere, are rolul de a modifica valoarea tensiunii i curentului, de la nivelul oferit de
reea circuitului primar, la nivelul sau nivelurile necesare n circuitul sau circuitele secundare.
Seen in most of stationary electronics supply schemes, the low power, single phase power transformer, is in
charge of changing the voltage and current value, from the level given by the primary circuit, to the
level/levels in the secondary circuit/circuits.
Transformatorul ofer n plus i izolarea galvanic fa de reeaua de curent alternativ, a asiului aparatului
electronic n care este ncorporat. Din punct de vedere constructiv, un transformator de reea de mic putere,
prezint urmatoarele pri componente principale: carcas electroizolant , bobinaj , miez feromagnetic, din
tole de tabl siliciosa , din benzi , sistem de strangere a miezului magnetic i de fixare a transformatorului de
asiul aparatului electronic.
The transformer provides additional galvanic isolation to the AC grid, the electronic devices chassis in which
it is incorporated. From a constructive point of view, a low power mains transformer has the following main
components: electro housing, reeling, electromagnetic core, made from siliceous tin tole, bands,
tightning/coupling system for the magnetic core and mounting the transformer with the electronic devices
chassis.
Realizarea unui transformator de reea monofazic, de mic putere, n producia de serie, implic urmatoarele
etape tehnologice: obinerea tolelor, din tabl de ferosiliciu , prin tanare n matri; tratamentul termic al
tolelor tanate ; realizarea carcasei, prin injecie de material plastic n matri sau prin montaj din elemente
constituente specifice; bobinarea nfurrilor, pe carcasa obinut anterior, cu ajutorul unor maini de
bobinat semiautomate sau automante, utilizand conductori din cupru izolai cu email ;
The making of a low power, single phase power transformer, for mass production involves the following
technological steps: obtaining the toles, from a ferrosilicon foil, through the forming die; the thermic
treatment of the embossed sheets; making the framing/ framework, by injecting plastic material into the mold
or by assembling the specific parts; winding windings,onto the framework done previously, with the help of
semi-automatic of fully automatic winding machines, by using copper enamel isolated conductors.

introducerea tolelor n carcas ; strngerea miezului magnetic cu o manta sau cu scoabe, prezoane i piulie
; impregnarea transformatorului prin imersie n parafin topit sau n lac poliuretanic ; controlul tehnic de
calitate n cadrul cruia se verific parametrii electrici i mecanici ai produsului.
Turning the sheets in the framing; tightning the magnetic core with a mantle or with stapling, studs or nuts;
saturating the transformer, by dipping it in a melted parrafin dip or in polyurethane varnish; the technical
quality control in which the electrical and mechanical parametres of the product are checked.

S-ar putea să vă placă și