Sunteți pe pagina 1din 3

SG3.

S se calculeze soldurile intermediare de gestiune n cazul societii ale crei


informaii financiare sunt prezentate mai jos. S se analizeze evoluia acestora.
Indicator
1. Venituri din vnzarea mrfurilor
2. Producia vndut
3. Producia imobilizat
4. Cheltuieli cu materii prime
5. Costul mrfurilor vndute
6. Cheltuieli salariale
7. Cheltuieli cu amortizarea
8. Cheltuieli cu chirii
9. Cheltuieli cu dobnzi
10. Impozit pe profit

31.12.N
0
20.000
0
3.000
0
7.000
300
1.500
1.400
1.090

31.12.N + 1
1.000
22.000
1.500
4.000
800
7.800
400
1.500
1.600
1.350

REZOLVARE:
1.Marja comerciala = Venituri din vanzarea marfurilor Costul marfurilor vandute
Mc 31.12.N = 0
Mc 31.12.N+1 = 1000-800= 200
Marja comerciala este unul dintre indicatorii folositi in analiza-diagnostic a rentabilitatii
intreprinderii, calculata ca diferenta intre veniturile obtinute din vanzarea marfurilor si
cheltuielile ocazionate de vanzarea marfurilor. Este principalul indicator de apreciere a
performantelor unei activitati comerciale.
2. Productia exercitiului = Productia vanduta Productia stocata + Productia imobilizata
Qex 31.12.N = 20.000
Qex 31.12.N+1 = 22.000+1.500 = 23.500
Productia exercitiului include valoarea bunurilor si serviciilor fabricate de intreprindere pentru a
fi vandute, stocate sau utilizate pentru nevoile proprii. Productia exercitiului este cel mai
cuprinzator indicator, reprezetand volumul total de activitate. Se calculeaza insumand productia
proprie, productia stocata si productia imobilizata.
3.Valoarea adaugata = (Productia exercitiului + Marja comerciala) Consumuri intermediare de
la terti
V ad 31.12.N = 20.000+0 3.000 (cheltuieli cu materiile prime) 1.500 (cheltuieli cu chirii) =
15.500 lei
V ad 31.12.N+1 = 23.500 + 200 4000 (Cheltuieli cu materiile prime) 1500 (Cheltuieli cu
chirii) = 18.200 lei
Valoarea adaugata exprima cresterea sau plusul de bogatie creat de intreprindere prin activitatea
tehnico-productiva, ca urmare a utilizarii propriilor factori de productie care reprezinta

potentialul productiv al intreprinderii, peste valoarea bunurilor si serviciilor provenite de la terti


in cadrul activitatii curente a intrepriderii.
4.Excedent brut din exploatare = Valoarea adaugata Cheltuieli salariale Cheltuieli cu
impozite si taxe
Sau
Excedent brut din exploatare = Venituri monetare (Vanzare de marfa, Productia vanduta)
Cheltuieli monetare (Consumuri de la terti, Cheltuieli cu impozite si taxe, Cheltuieli de personal)
EBE 31.12.N = 15.500 7000 = 8.500 lei
EBE 31.12.N+1 = 18.200 7.800 = 10.400 lei
Sau
EBE 31.12.N = 20.000 3.000 7.000 1500 = 8.500 lei
EBE 31.12.N+1 = 22.000 + 200 4000 7800 = 10.400 lei
Excedentul brut al exploatarii (EBE) sau, dupa caz, insuficienta bruta din exploatare (IBE).
Excedenul brut al expoatarii reprezinta fluxul potential de disponibilitati degajat de ciclul de
exploatare si se stabileste ca diferenta intre valoarea adaugata (inclusiv subventii de exploatare),
pe de o parte, si impozitele, taxele si cheltuielile de personal pe de alta parte, ori altfel spus, se
determina ca diferenta dintre veniturile monetare si cheltuielile monetare din exploatare.
Veniturile monetare in exploatare cuprind vanzarile de marfuri, productia vanduta si subventiile
acordate pentru ciclul de exploatare. Cheltuielile de exploatare cuprind consumurile de la terti,
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte si cheltuielile cu personalul. Excedentul/deficitul brut
al exploatarii este folosit in procesul de analiza la efectuarea unor comparatii privind rezultatele
obtinute de catre intreprindere cu rezultatele altor firme din acelasi domeniu de activitate.
5.Rezultatul din exploatare = EBE + Alte venituri din exploatare Alte cheltuieli exploatare
Cheltuieli cu amortizarea
RE 31.12.N = 8.500 300 = 8.200 lei
RE 31.12.N+1 = 10.400 400 = 10.000 lei
Rezultatul exploatrii (Re) evalueaz rentabilitatea economic a unei ntreprinderi i corespunde
activitii normale i curente a ntreprinderii, inclusiv operaiunile efectuate n exerciiile
anterioare dar aferente exerciiului curent. Nu este luat n calcul activitatea corespunztoare
operaiilor financiare i extraordinare.
6. Rezultatul curent = Rezultatul din exploatare + Venituri financiare Cheltuieli financiare
RC 3.12.N = 8.200 -1.400 = 6800
RC 31.12.N+1 = 10.000 1.400 = 8400
Rezultatul curent (Rc) reprezint rezultatul tuturor operaiilor curente, obinuite ale
ntreprinderii, fiind determinat att de rezultatul exploatrii curente, ct i de cel al activitii
financiare, permind i aprecierea impactul politii financiare a ntreprinderii asupra rentabilitii.
Deoarece nu este influenat de elemente extraordinare, acest sold permite analiza dinamicii
rezultatului curent al ntreprinderii pe mai multe exerciii financiare.

7. Rezultatul extraordinar = Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare


Rextraordinar 31.12.N = 0
Rextraordinar 31.12.N+1 = 0
8. Rezultatul brut = Rezultatul current + Rezultatul extraordinar
RB 31.12.N = 6.800 lei
RB 31.12.N+1 = 8.400 lei
9.Rezultatul net = Rezultatul current Impozit pe profit
RN 31.12.N = 6.800 1090 = 5.710 lei
RN 31.12.N+1 = 8.400 1.350 = 7.050 lei
Rezultatul net al exerciiului (Rn) exprim, n mrimi absolute, rentabilitatea net sau pierderile
aferente activitii ntreprinderii, dup deducerea din veniturile totale a cheltuielilor totale i a
impozitului pe profit
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Indicator
Marja comerciala
Productia exercitiului
Valoarea adaugata
Excedent brut din exploatare
Rezultat din exploatare
Rezultat current
Rezultat extraordinar
Rezultat brut
Rezultat net

31.12.N
0
20.000
15.500
8.500
8.200
6.800
0
6.800
5.710

31.12.N+1
200
23.500
18.200
10.400
10.000
8.400
0
8.400
7.050

Evolutia soldurilor intermediare de gestiune de la un exercitiu financiar la altul este favorabila.


Dupa deducerea tuturor cheltuielilor din veniturile totale, rezultatul net este pozitiv, evoluand
intr-o directie ascendenta, ceea ce indica o activitate rentabila.