Sunteți pe pagina 1din 2

CASA NAIONAL DE ASIGURRI DE SNTATE

CABINET PREEDINTE

ORDIN nr. 904 din 31.10.2016


pentru aprobarea procedurii de transmitere n Platforma informatic din asigurrile de
sntate a serviciilor acordate off-line i a procedurii de validare a acestora n cazul
imposibilitii de a utiliza on-line sistemul naional al cardului de asigurri sociale de
sntate

Avnd n vedere:
Titlul VIII Asigurrile sociale de sntate din Legea nr.95/2006 privind reforma n
domeniul sntii, republicat cu modificrile i completrile ulterioare;
Statutul Casei Naionale de Asigurri de Sntate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare;
H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii i a Contractului-cadru care
reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale, a medicamentelor i a dispozitivelor
medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2016 2017, cu
modificrile i completrile ulterioare;
H.G. nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naionale de sntate pentru anii 2015 i
2016, cu modificrile i completrile ulterioare;
Referatul de aprobare al Direciei Generale Tehnologia Informaiei din cadrul CNAS nr.
DGTI/553/31.10.2016;
n temeiul dispoziiilor :
art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare
art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naionale de Asigurri de Sntate, aprobat prin H.G.
nr. 972/2006, cu modificrile i completrile ulterioare
preedintele Casei Naionale de Asigurri de Sntate emite urmtorul

ORDIN
Art. 1 n perioada 10 13 octombrie 2016 au fost constatate ntreruperi n funcionarea
Platforma informatic din asigurrile de sntate, denumit n continuare PIAS.
Art. 2 (1) Serviciile medicale, medicamentele i dispozitivele medicale acordate/eliberate offline n perioada 10 13 octombrie 2016, din cauza unor ntreruperi n funcionarea PIAS,
precum i serviciile medicale i dispozitivele medicale, care aveau termen de raportare n
perioada 10 13 octombrie 2016, respectiv cele acordate/eliberate off-line n perioada 5-7

octombrie 2016, n temeiul HG nr. 161/2016, cu modificrile i completrile ulterioare, vor fi


transmise n PIAS pn la termenul de raportare a activitii lunii octombrie 2016. Pentru
intervalul 5 13 octombrie 2016, CNAS dezactiveaz regula de validare serviciul medical nu
a fost raportat on-line n 3 zile lucrtoare.
(2) Serviciile medicale, medicamentele i materialele sanitare specifice aferente programelor
naionale de sntate curative acordate/eliberate off-line n perioada 10 13 octombrie 2016, din
cauza unor ntreruperi n funcionarea PIAS, precum i serviciile medicale care aveau termen de
raportare n perioada 10 13 octombrie 2016, respectiv cele acordate n perioada 5-7 octombrie
2016, n temeiul HG nr. 206/2015, cu modificrile i completrile ulterioare, vor fi transmise n
PIAS pn la termenul de raportare a activitii lunii octombrie 2016. Pentru intervalul 5 13
octombrie 2016, CNAS dezactiveaz regula de validare serviciul medical nu a fost raportat
on-line n 3 zile lucrtoare.
Art. 3 Pentru validarea serviciilor medicale, medicamentelor i dispozitivelor medicale, precum
i a serviciilor medicale, medicamentelor i materialelor sanitare specifice, menionate la art. 2
i acordate/eliberate off-line n perioada 10 13 octombrie 2016 din cauza imposibilitii de a
utiliza on-line sistemul naional al cardului de asigurri sociale de sntate, CNAS dezactiveaz
pentru intervalul 10 13 octombrie 2016, urmtoarele reguli de validare :
a) serviciul nu a fost semnat cu cardul pacientului i pacientul nu are adeverin nlocuitoare
card. Pacientul nu se ncadreaz n cazurile n care nu este necesar semnarea serviciilor cu
cardul ;
b) semntura asociat serviciului nu este valid.
Art. 4 Prezentul ordin se public pe pagina web a Casei Naionale de Asigurri de Sntate, la
adresa www.cnas.ro, seciunea informaii publice/comunicate de pres.
Art. 5 Direciile de specialitate din cadrul Casei Naionale de Asigurri de Sntate, precum i
casele de asigurri de sntate vor aduce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. PREEDINTE,
Gheorghe-Radu IBICHI
DIRECTOR GENERAL