Sunteți pe pagina 1din 1

1. Ce este informatizarea?

1R.Este activitatea de recoltare prelucrare, transmitere, valorificare a


informatiilor specifice.
2.Care sunt elementele constitutive de baza ale unui proces informational?
2R. Acestea sunt: indicatorii cantitativi si calitativi; planificarile si
nomenclaturile; importuri de infor. care sunt inregistrate informatile doc.
primare, formulare rapoarte; fluxul informationale prin care se asigura circulatia
sau vehicularea informationale.
3. Ce reprezinta sistemul informational?
3R. SI reprezinta un ansamblu organizat de metode procese echipamente de
calcul, programe si specialisti in care se asigura colectarea vehicularea si
prelucrarea informatiilor in raportul pregatirii si transmiterii deciziilor privind
desfasurarea activitatilor.
4. Ce cuprinde sistemul de prelucrare a datelor?
4R. Sistemul de prelucrare a datelor cuprinde totalitatea metodelor procedurilor
si tehnicilor impreuna cu echip. adecvat folosit pt a obt. info. dorite din datele
sau info. stocate.
5.Care sunt cele mai generale critetrii de clasificare ale sistemelor in EFS?
5 R. Acestea sunt sisteme naturale si sisteme create de om, sisteme conceptuale
si sisteme concrete, sisteme sociale, sisteme materiale mecanice.
6. Care sunt componeteleunitatii centrale?
6R. Ele sunt unitatea de comanda-control si unitatea aritmeticologica
7.Din ce e alcatuit sistemul electronic de calcul?
7R. Sisteme de echipamente hardwer si sisteme de programare de baza.
8. Din ce e alcatuit un sistem erarhizat?
8R.Alcautuit dintr-un subsistem propriu si elemente destinate drept componente.
9.Ce reprezinta modelul generalizat al EFS-ului?
9R. Modelele generaizate sunt folosite in ordonarea si prezentarea conceptuala a
fiecarui sport de performanta in parte ca un reper de referintastiintifica si de
obiectivizare a intregului proces de pregatire si de competitie din ramura
respectiva