Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

FACULTATEA DE HIDROTEHNICA

3.3 REPREZENTARI MATEMATICE APLICATIVE PENTRU


PROCESELE DE TRANSPORT-TRANSFORMARE IN APELE
CURGATOARE
Pentru calculatoarele contemporale este un efort de calcul excesiv ce implica prea
multe date de intrare, aceste ecuatii cu derivate partiale si variabilele de stare a
calitatii apei. Pornind de la ecuatiile cu derivate partiale, neliniare, valabile in
miscarea tridimensionala, nepermanenta in regim turbulent, sa se gaseasca
reprezentari matematice mai simple.
Aceasta lucrare este dedicata modelarii transportului si transformarii poluantilor pe
albille raurilor.
Intr-o prima parte a lucrarii s-au tratat pe larg aceste aspecte privind modelarea
proceselor hidraulice in regim permanent si nepermanent pe alibi cu pat fix in
interactiune cu eroziunea, transportul si depunerea sedimentelor.
Set de ipoteze pentru constructia unei reprezentari matematice aplicative:
-

natura problemei de poluare analizate


scara partiala si reprezentarea geometrica a proceselor
rezolutia proceselor
scopul utilizarii modelului de calitate
date de intrare necesare si achizitionarea lor
calculul in corelatia rezultatelor furnizate si scopul modelului

Din punct de vedere ingineresc si ecologic se urmareste cel mai simplu model
matematic care poate reda evolutia spatio-temporala a proceselor.

3.3.1 Caracteristici ale campului de viteze


Miscarea apei pe alibi din punct de vedere hidrodinamic este schematizata ca un
proces unidimensional rezultand o viteza medie globala. In realitate distributia de
viteza este neuniforma in sectiunea transversala, cu valori mai reduse in vecinatatea
patului , iar spre centru si la suprafata valori mai mari.
Se genereaza curenti transversali din cauza existentei meandrelor si a sectiunii de
forma neregulata, actiunea vantului pe suprafata apei, vectorul vitezei avand
componente dupa toate cele 3 axe.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI


FACULTATEA DE HIDROTEHNICA

Din pricina curentului orice substanta din apa curgatoare se pune in miscare , acest
transport fiind numit advectie.
Difuzia moleculara si cea turbulenta genereaza un transport numit dispersie.
Procesul de dispersie este asociat cu variatiile spatiale ale valorilor parametrilor
medii din miscarea turbulenta si cu trasportul prin difuzie globala. Se realizeaza un
amestec cu poluantul descarcat si cu masa de apa pana se realizeaza o
concentratie relativ uniforma in sectiunea transversala .
In figura de mai jos de poate observa evolutia in lungul albiei a unui poluant,
deversat in rau printr-o conducta submersa.

In figura de mai jos se ilustreaza evolutia campului de viteze, a adancimilor si a


concetratiei de poluant, in aval de o sectiune de injectie pe firul apei, care precede o
portiune de albie meandrata.

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI


FACULTATEA DE HIDROTEHNICA

3.3.2. Scara de reprezentare geometrica si discretizarea temporarala


In ceea ce priveste reprezentarea geometrica, formularea matematica se va baza pe
o schematizare bi sau tridimensionala, extinsa pe un sector de albie de lungime
relative redusa in aval de sursa.
In figura alaturata este reprezentata o schematizare bidimensionala, constand dintr-o
segmentare longitudinala si respectiv o segmentare in benzi dupa vertical.
.

Problemele de poluare a raurilor de dimensiuni medii si mici se determina prin


efectul acesteia pe distante mari in aval de punctul de descarcare ale efluentilor.
Zona din vecinatatea surselor devine neglijabila, iar sectorul albiei se schematizeaza
printr-o succesiune de segmente dispuse consecutiv in lungul curgerii.

Referitor la rezolutia temporala si functie de problema de poluare analizata,


modelarea matematica poate sa vizeze fie o situatie de regim stationar, fie o situatie
evolutiva in timp.
Variabilele exogene vor admite valori invariabile in timp.In aceasta categorie intra
debitele din sistem, parametrii meteo-climatici si alte marimi care influenteaza
activitatea sistemului.
3

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI


FACULTATEA DE HIDROTEHNICA

Modelele matematice create pot furniza detalii in legatura cu distributia spatiala a


parametrilor de interes. Rezultatele pot fi utile, permitand formarea unei imagini
despre comportarea in medie a sistemului considerat.
La discretizarea scarii de timp a analizei trebuie sa se aiba in vedere gradientul
temporal al proceselor considerate. Se vor considera pasi de timp pentru procesele
dinamice de 1+6 ore, la care variatia diurna a unor parametrii hidrodinamici sau
meteoclimatici este importanta pentru corpuri de apa cu mari dimensiuni, pentru
stratificare pronuntata se pot admite pasi de 1+7 zile.
Cele doua etape: schematizarea spatiala si discretizarea temporala sunt cel mai
adesea in corelatie.

3.3.3 Medierea pe adancime a ecuatiei convectiei-difuziei


Forma diferentiala a ecuatiei de transport pentru un constituent conservativ, cu
flotabilitate neutrala in cazul regimului turbulent:

C- concentratia locala in functie de pozitia spatiala x,y,z si timpul t


U,V,W- componentele vitezei, dupa cele 3 axe de coordonate
Fx , Fy ,Fz fluxurile difuzive locale, in regim turbulent

3.3.4 Reprezentari aplicative in schematizarea unidimensionala


Modelarea unidimensionala a proceselor hidrodinamice a poluantilor constitue
varianta cea mai frecvent utilizata in aplicatiile practice.
Ordinea de prezentare a avut in vedere simplificarea matematica graduala a
modelului matematic:
-

model format din ecuatii cu derivate partiale, neliniare de tip hiperbolic si


parabolic;
model format din ecuatii derivate partiale, neliniare de tip parabolic si ecuatia
diferentiala pentru regimul hidraulic;
model format din ecuatia cu derivate partiale , liniara de tip parabolic pentru
constituent;

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI


FACULTATEA DE HIDROTEHNICA

model format din ecuatii diferentiale oridinare pentru regimul hidraulic si al


constituentilor.