Sunteți pe pagina 1din 8

18/01/2017

ChestionarelemultifazicedepersonalitateCattell16PFsiMelnikovsiIampolskiCP14Freferat
Referatelenoastresursatadeinspiratie!Referateoferitegratuit,
lucrarisiproiectecuimaginisigrafice.Fiecarereferat,proiectsau
comentariuilpotidownloadarapidsiilpotifolosipentrutemeletalede
acasa.

Asistenta

Administratie

Alimentatie

Artacultura

Biologie

Chimie

Comunicare

Constructii

Cosmetica

Desen

Diverse

Drept

Economie

Engleza

Filozofie

Fizica

Franceza

Geografie

Germana

Informatica

Istorie

Latina

Management

Marketing

Matematica

Mecanica

Medicina

Pedagogie

Psihologie

Transporturi

Turism

Romana

Stiinte
politice

sociala

Astronomie

Estiaici:QreferatReferatepsihologie

ChestionarelemultifazicedepersonalitateCattell16PFsiMelnikovsiIampolskiCP14F

Chestionarele multifazice de personalitate Cattell 16 PF si Melnikov si


IampolskiCP14F
1.Chestionarul16PF:
1.1prezentaregenerala

1. Pentru Cattell trasaturile de personalitate sunt acei factori rezultati din


aplicareametodeianalizeifactorialepemareamasademasuratoriasupraanumeroase
esantioanedesubiecti in baza unor constructe ipotetice (simboluri) privind atributele
personalitatiiumane
2. Reducerea treptata prin analiza a numarului de simboluri privind
personalitateasicomportamentulumandela4500(AllportsiOdbertpt.lb.engleza),
la171prinoperatiiledesinonimare(Cattell),panala53clusterinuclearirezultatiprin
intercorelatiile statistice, apoi in final la 12 trasaturi ca surse primare (bazale) ale
personalitatii(Cattell)
Chestionarulcelor16factoriaipersonalitatii16PFestepublicatdeCattellin
anul1950
Contine 12 scale ( trasaturi sursa) de ordinul I si 4 scale (trasaturi de
suprafata,insaintegratoare)deordinulalIIlea
Initial chestionarul 16 PF avea 2 forme paralele A si B, a cate 187 itemi
fiecare,aplicate de regula,impreuna, pentru validarea reciproca aprofilului de
personalitateobtinut
Itemii chestionarului sunt alcatuiti sub forma de afirmatii la persoana Ia,
urmatide3variantederaspuns,laalegere,sianume,a),b),sic)
Raspunsurilesemnificativelaitemiiaferentipentrufiecarescala,suntasauc,
care primesc cate 2 puncte,raspunsul b, la itemii semnificativi ai fiecarei scale,sunt
cotaticuunpunctfacexceptieraspunsurilelaitemiisemnificativipentruscalaB,care
sunt cotati cu cate un punct,indiferent de alegerile, a, b sau c,efectuate de
subiect(v.tabelelecugriladecotare).
Verificareaempiricaafiecaruifactorafostfacutaprinapreciereinterpersonala
( in grupuri in care membrii componenti se cunosteau de multa vreme, numite si
grupuriautoanaliticecomponente)incarefiecaresubiectafostevaluatpeoscalade3
valori:deasupramediei(2puncte),mediu(1punct)sisubmediu(0puncte)
Cercetarileaudemonstratomarefidelitateaacestor2formeAsiBpentrutoatecele16scalealechestionarului(dela50la
88),coeficientuldeomogenitate(dela22la74)sidevaliditate(dela32la86),ceeaceindreptatesteoechivalareascorulilor
pentruformaAsiB.
Cei16factorisuntconstructebipolare:ceidoipolidevinmanifestiinmodsemnificativmaialeslaextremitatilescalei,nuin
zonademijlocsauzonadesemnificatiemedie
SistemuldenormarepecarelautilizatCattellafostcelin11clasenormalizate,astfelincatzonadesemnificatiemedieera
formatadinclasele4,5si6,clasele10si0indicandunmaximumdeactivismalfiecareitrasaturiinpaternuldepersonalitate,carese
exprimaincaracteristicilespecificepoluluirespectiv
http://www.qreferat.com/referate/psihologie/Chestionarelemultifazicedep227.php

1/8

18/01/2017

ChestionarelemultifazicedepersonalitateCattell16PFsiMelnikovsiIampolskiCP14Freferat

Pentruinterpretareaprofiluluidepersonalitate(inecuatiapropriesubiectului)seextragaceifactoriprimaricaresuntdeosebit
deactiviincepandcufactoriicareaunotestandard10si0,apoisecontinuacufactoriicareaunotele9si1dupaaceeaceicunotele8
si2siinfinalullisteifactoriicunotelestandard7si3
Secalculeaza(asevedeaoecuatiestabilitapentrucalcululfiecaruifactordeordinulalIIlea)siseinterpreteazasifactoriide
ordinulalIIlea,inaceleasinumerecasifactoriiprimari.
1.Chestionarul16PF:
1.1prezentareafactorilorprimari
Pentru rigoarea analizei Cattell introduce in denumirea factorilor simboluri : litere si numere, precum si un Index Universal
UI,caresadiferentiezeprincoduri,factoriidetipmintal,deceitemperamentalisideceidinamici.

Zonacuscoruristandardmici
0

Zonamedie
3

Schizotimic:

5
FactorulA

Orgolios,critic,recesiindiferent,suspicios,rigid.

Abilitaterezolutivageneralamica:

FactorulB

10

Ciclotimic:

Abilitaterezolutivageneralamare:
Inteligent,cultivat,cugandirelogicaabstracta,
curiossiperseverentinactivitatiintelectualesiin
rezolvareaproblemelor.

Instabilitate emotionala: eu slab, emotiv, imatur


afectiv, excitabil si hiperactiv, lipsit de responsabilitate, cu
tendinte nevrotice si spre tulburari psihosomatice, lipsit de
rezistentalastres,conflictual,tensionat,obosit,nervos.

FactorulC

Supunere:

FactorulE

Stabilitateemotionala:
Eu puternic, calm, stabil, constant in interese,
echilibrat emotional, uneori prea flegmatic sau
placid,realist,rezistentlastressineconflictual.

Bland, supus, dependent, conformist, binevoitor, naiv,


usordedominat,suficientsiesi,uneorinevrotic

Dominanta
Agresiv, combativ, incapatanat, sigur de sine,
sever, dur si ostil, auster, rebel, nonconformist,
dominator,uneorichiarantisocial

FactorulF

Prudent,moderat,taciturn,lent,necomunicativ,
interiorizat,legatdevaloripersonale,inclinatspre
deprimaresireverie,uneorianxios.
Supraeuslab:

Bun, amabil, prietenos, serviabil,interesat de


ceilalti,bland,increzator,adaptabilsicald.

Abilitate,mentalaredusa,lipsitdeinterespentruculturasi
activitatiintelectuale,gandirepreponderentconcreta,
practica.

Nonexpansivitate:

Zonacuscoruristandardmari

Expansivitate
Impulsiv,entuziast,vesel,direct,plindeviata,
spontan,optimist,dependentdegrup,expresiv

FactorulG

Intolerant, cu rezistenta redusa la frustrare, inconstant si


nesigur, influentabil,emotiv, neglijent cu obligatiile sale,
disimulant,nestapanit,uneorifuriossineglijentculegea

Supraeuputernic:
Respectuos, metodic, cu capacitate de
concentrare, autocontrolat, prefera compania
celor competenti, perseverent, inclinat spre
liderat,tenace,adeseaperformant

Threctia (sensibiliatea la timiditate si la amenintare):


prudent,rezervat,distant,rece,dezinteresatdesexulopus,
moderat si constiincios, lipsit de simt artistic sau afectiv,
uneoritimidcusimtulpericoluluidezvoltat

FactorulH

Parmia(lipsadesensibilitate,curaj):sociabil,cu
simt gregar, indraznet, activ, curajos, cu interes
pentru sexul opus, cu interes artistic, nelinistit,
impulsiv,uneorifrivol

Harria (spirit practic, realist dar si dur, matur, dar cinic):


instabil fasa de ceilalti, matur emotional, insa chiar cinic,
fara simt artistic,insensibil la frumos, nu ia in seama
incomoditatile fizice si nu asteapta lucruri extraordinare de
la ceilalti, duritatea , masculinitatea si spiritul practic,
realist,suntdominantecomportamentale

FactorulI

Premsia (sensibil la estetic), exigent, dar


nerabdator, relativ imatur emotional, prietenos,
cauta ajutorul si simpatia celorlalti, bland,
indulgent cu sine si cu ceilalti, dificil de
satisfacut in problemele de arta, imaginativ si
introspectiv, actioneaza prin intuitie, dornic sa
atraga atentia, manifesta uneori frivolitate, este

http://www.qreferat.com/referate/psihologie/Chestionarelemultifazicedep227.php

2/8

18/01/2017

ChestionarelemultifazicedepersonalitateCattell16PFsiMelnikovsiIampolskiCP14Freferat
nelinistit, chiar ipohondru (specialistii in
psihiatrie,artistiisifemeileaucotemaimari).
Alexia (incredere, adaptabilitate): increzator, adaptabil si
cooperant,lipsit de sentimentul geloziei sau invidiei,
spiritual, interesat de ceilalti, fara spiritul rivalitatii si al
competitiei.

FactorulL

Protension (neincredere, gelozie, timiditate):


neincrezator, inclinat spre gelozie si suspiciune,
rigid,dursiindiferentfatadeceilalti,egocentric,
rigid in relatiile cu ceilalti interesat mai mult de
viatasainterioara,decatdeceilalti

Prexermia (practic, constiincios, formalist), capabil de


sangerece,lipsitdeimaginatie,spiritlogic,deschis.

FactorulM

Autia
(imaginativ,
boem,
neglijent):
nonconventional, excentric, imaginativ, mai
putin constiincios, calm, cu izbucniri rare, dar
isterice, independent, dezinteresat de valorile
materiale.

Naivitate(comportamentdirect,naiv,sentimental):
uneoristangaci,interesatdealtiisiusordesatisfacut.

FactorulN

Subtilitate(comportamentrafinat,perspicacesi
lucid):civilizatsisubtilingeneral,darrece,
indiferentfatadealtiisidificildesatisfacut.

Incredere(comportamentcalm,increzatorinsine)linistit,
rezistentlastres,eficient,viguros,uneoribrutal,farafobii.

FactorulO

Tendintaspreculpabilitate(lipsade
securitate,comportamentanxios,depresiv):
banuitor

Conservatorism:necriticinacceptareanormelor

FactorulQ1

Lipsaderespectfatadeconventii:deschis
sprenou,inovator,critic,analitic

Dependentadegrup:tipdependentdenormeside
grup,conformismalmodei

FactorulQ2

Independentapersonala:tiprational,
autonom,cuuneledificultatideintegrarein
grup

Sentimentdesineslab:lipsitdeautocontrol,emotiv,
instabilsilipsitdeorientare

FactorulQ3

Sentimentdesineputernic:disciplinat
exigentcuvointadezvoltata,bunorganizator,cu
tendintedeafirmaresiliderat,stabilsiorientat

Tensiuneergicaslaba:

FactorulQ4

Tensiuneergicaridicata:incordat,tensionat,
excitabil,iritabil,agitat.

Distins,calm,nonsalant,satisfacutdesine

1.Chestionarul16PF:1.2.prezentareafactorilordeordinulII
secalculeazacunotelestandarddinfactoriideordinulIprintrunsistemcaresuferadeimprecizie
Zonacuscoruristandardmici
0

Zonamedie
2

Adaptare:satisfacutdesinesideceilalti

Zonacuscoruristandardmari
5

Factorul1

10

Anxietate:staredeneadaptare,nesatisfacut de
modul cum raspunde la solicitarile vietii si cum
isi realizeaza dorintele: anxietatea puternica
perturba randamentul persoanei si atrage
tulburarisomatice

Introversie:tendintaspretimiditatesi inhibitie in relatiile FactorulII


cu ceilalti ( poate fi de bun prognostic pentru reusita
academica)

Extraversie: lipsa inhibitiei sociale plus o


satisfactiegeneralafatadepropriapersoana

Inhibitie:emotivdifuz,carepoatefidetipdepresivsi
frustrantpentrupersoana

FactorulIII

Dinamism: dinamic, intreprinzator si decis,


competent

Supunere:pasiv,dependentdeceilalti,necesitasprijin
dinparteacelorlalti

FactorulVI

Independenta : tendinta spre agresivitate,


indrazneala,initiativa,hotarare

( predictie buna pentru succesul in activitati


sociale)

1.Chestionarul16PFmodalitatedecalculafactorilorsecundari
Denumirefactor

Ecuatie

1.Adaptarevs.anxietate

2L(0,10)+3O(0,30)+4Q4(0,38)2C(0,18)2H(0,17)2Q3latotalulobtinutseaduna
constanta34(3,4)sitotulseimpartela10

2.Inhibitievs.dinamism

2C(0,19)+2E(0,17)+2F(0,23)+2N(0,20)4A(0,42)6I(0,55)2M(0,1)totaluluiise
adaugaconstanta69(6,85),iarrezultatulseimpartela10

http://www.qreferat.com/referate/psihologie/Chestionarelemultifazicedep227.php

3/8

18/01/2017

ChestionarelemultifazicedepersonalitateCattell16PFsiMelnikovsiIampolskiCP14Freferat
3.Introversievs.extraversie

2A(0,17)+3E(0,33)+4F(0,41)+5N(0,48)2Q2(0,16)dintotalsescade11(1,15),iar
rezultatulseimpartela10

4.Supunerevs.independenta

4E(0,44)+3M(0,32)+4Q1(0,39)+4Q2(0,36)3A(0,27)2G(0,016)
Nuexistaconstanta(numaipt.formazecimala,0.40).
Rezultatulseimpartela10.

Griladecotare(cheia)chestionarului16PF
Factor

Scor
max.

20

3,52,101,126,176

26,27,51,76,151

13

152,177,178

28,53,54,103,128

77,102,127,153

26

4,30,55,104,105,130,179

5,29,79,80,129,154

26

7,56,131,155,156,180,181

6,31,32,57,81,106

26

33,58,83,132,133,182,183

8,82,107,108,157,158

20

109,134,160,184,185

9,34,59,84,159

26

10,36,110,111,135,136,186

35,60,61,85,86,161

20

12,37,112,138,163

11,62,87,137,162

20

38,88,113,114,164

13,63,64,89,139

26

39,40,65,91,115,116,140

14,15,90,141,165,166

20

17,42,117,142,167

16,41,66,67,92

26

18,43,69,94,118,119,143

19,44,68,93,144,168

Q1

20

20,46,70,145,169

21,45,95,120,170

Q2

20

47,71,72,146,171

22,96,97,121,122

Q3

20

48,73,98,148,173

23,24,123,147,172

Q4

26

49,50,74,99,124,149,174

25,75,100,125,150,175

Raspunsula

Raspunsulb

Raspunsulc

1.4.Exemplificareainterpretariiunuiprofil
Scale

A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3
Q4
6 9 4
4 8 4
5
5 3 5
7
6
7
3
6
5
I.5II.7III.6IV.5
comportamentulestedominatdeinteligenta,deluciditate(v.B9)retinereintotceeaceface(v.F8),semanifestaspontansi
expansiv (v.Q1 7,N 7),nu reuseste sasi controleze suficient emotiile (v.C 3), este legat de ceilalti (v.Q2 3), placut, vesel, relativ
cooperantsiadaptabillagrup(II,7)relativdinamicsioarecumindaratnic,rigid(L3).
Etalonorientativalchestionarului16PF
11clas.
Factor

Foarte
scazut
(FS)
0

Foarte
Scazut(S)

Mijlociu(M)

http://www.qreferat.com/referate/psihologie/Chestionarelemultifazicedep227.php

Ridicat(R)

ridicat
(FR)
9

10

4/8

18/01/2017

ChestionarelemultifazicedepersonalitateCattell16PFsiMelnikovsiIampolskiCP14Freferat
A

01 24

56

89

10

11

12

13 1520
14

03 45

10

11

12

05 67

89

617

18

19

20 2226
21

03 45

79

10

11

12

1314 1516 17 2026


19

02 34

78

11

13 1417 18 1926

06 79 1011 12 1314

15

16

17

04 56

11

1213

1415

02 34

10

1112

10 1213 1415
11

78 910

68

18

13

1920

1617 1821 22 2526


24
13

14

15 1820
17

1011 12

13 1520
14

StartDownload
GetyourFreeSoftware
Here
L

02 34

03 45

67

910

11

12

13

14

15 1726
16

05

10

11

12

13

14 1720
16

02 35

89 1012

12

Q1

02 34

78

10

11

Q2

06 79 1011 12 1314

15

16

12 1314 15 1620

Q3

04 56

79

10

1213

14

15

Q4

03 45

67

11

910 1112

1314 15

1314

12

16
21

226

13 1520
14

16

17 1820

1516 17

18 2226
21

EtalonorientativpentrufactoriideordinulalIIlea
FS

FR

AdaptareAnxietate

20(1,7)

1,6(2,4)

2,56,7

6,810,4

Peste10,4

DinamismInhibitie

5,1(0,7)

0,6(2,3)

2,45,8

5,98,3

Peste8,3

IntroversieExtraversie

3,1(7,8)

7,913,00

13,116,3

16,419,9

Peste19,9

IndependentaSupunere

5(5,5)

5,68,00

8,110,00

10,113,5

Peste13,5

http://www.qreferat.com/referate/psihologie/Chestionarelemultifazicedep227.php

5/8

18/01/2017

ChestionarelemultifazicedepersonalitateCattell16PFsiMelnikovsiIampolskiCP14Freferat

2.ChestionaruldepersonalitateCP14FMelnikov,Iampolski):
A fost publicat in anul 1985, odata cu aparitia intro editura din Moscova a lucrarii Introducere in psihologia
experimentalaapersonalitatii
Autoriiacesteicarti sau manual pentru studentii Institutului de psihologie pedagogica sunt Melnikov si Iampolski, care au
creatodatacuacestinventardepersonalitateometodologienationala pentru traducerea si adaptarea chestionarelor de personalitate
aparuteinSUAsiincelelaltestateoccidentale.
Aceastametodologiesebazeazapeanalizalatentstructuralasipeanalizafactorialacuajutorulcaroradintromultimede
itemisi scale din diferite chestionare, deja validate instrainatate, se obtin instrumente noi, extrem de concentrate si cu proprietati
psihodiagnosticesiprognosticesporite.
2.ChestionaruldepersonalitateCP14Fprezentaregenerala
CP14Fafostobtinutprinanalizalatentstructuralasianalizafactorialaaitemilorcelordoua inventare de personalitate
extremdelaborioaseaparuteinSUAsianumeMMPIti16PF
Dinanalizacelordouainstrumentedediagnozaastructuriipersonalitatiiarezultatunchestionarnoucu14scaleconsistente
sivalide,totalizand,intrunmodfoarteconcentrat,unnumarde173deitemi.
Alcatuireascalelor(factorilor)chestionaruluimultifazicarelabazaunmodelstructuralierarhicalpersonalitatii,format
din 10 factori primari(N1 nevrotismul, P2psihotismul, D3 depresia, C4constiinciozitatea, Im5impulsivitatea , A6
activismul,Ti7timiditatea,S8sociabilitatea,Se9 ensibilitatea estetica, Fe10 feminitatea) si 4 factori superiori de ordinul 2
(Ip11instabilitateapsihica,AS12asocialitatea,I13introversiuneasiSz14senzitivitatea).
Autoriirusi au utilizat acelasi sistem normativ de etalonare ca si Cattell sistemul de 11 clase normalizate(de la 0 la 10)
existandsiscorulstandard0caredenotalipsaelementelordimensiuniipolarecareestevizatadescalarespectiva.
CP14Fgriladecotarept.scalelebazale
SCALA/tipulde
raspuns

Numarulitemilorsiponderealor

Scor
Maxim:
brut/valorificat

N1Nevrotism

2(4),3(1),4(4),31(1),32(3),33(3),34(2),
61(1),62(3),91(2),92(2),94(2),121(2),
122(2),123(2),124(2),151(2),152(2),

25

153(2),155(3)

P2

1(1),63(2),64(3),93(2),154(2)

56

5(1),6(3),7(1),8(2),36(2),37(1),38(2),65(1),
66(2),67(1),68(2),95(1),96(2),97(1),98(2),125(2),126(1),127(1),
128(2),129(2),156(2),157(2),159(2)

25

35(1),158(2)

41

Psihotism

CP14Fgriladecorectiept.scalelebazale
ScorMax.:

SCALA

Numarulitemilorsiponderealor

/tipulderaspuns

D3
Depresie

C4
Constiinciozitate

Im5
Impulsivitate

A6
Activism

Brut
/valorificat

A 9(1),10(4),12(1),39(3),40(1),41(3),42(1),69(3),70(1),71(3),72(2),99(3),100(2),
101(2),102(2),103(2),130(2),131(2),

25

132(2),133(2),160(2),162(2)163(2)
F 161(2)

54

A 13(3),14(1),15(2),43(4),44(2),45(3),73(3)74(2),75(2),104(2),105(2),134(2),135(2),164(2),165(3)

15

35

A 16(4),17(3),47(1),76(1),106(2),107(5),108(1),136(2),137(1),166(2),168(2)

15

F 46(1),77(2),138(2)167(2)

31

A 18(3),19(3),48(2),50(2),78(3),79(1),80(4),108(3),109(1),110(4),139(1),169(3),

15

170(2)
F 49(2),140(3)

http://www.qreferat.com/referate/psihologie/Chestionarelemultifazicedep227.php

6/8

18/01/2017

ChestionarelemultifazicedepersonalitateCattell16PFsiMelnikovsiIampolskiCP14Freferat
Ti7
Timiditate

S8

A 20(2),21(2),22(2),51(1),52(3),81(1),112(1),141(3),142(1),143(2)

15

F 53(1),83(2),111(1),113(1)

25

A 23(1),24(3),25(4),53(4),54(1),84(4),85(3)114(3),145(1)

15

Sociabilitate

55(2),86(2),115(3),116(1),144(2),146(3)
F

36

Se9

A 28(4),57(1),87(2),88(2),89(1),117(2),148(2),149(1)

15

Sensibilitate
estetica

F 26(4),27(2),56(3),58(2),119(1),147(3)

31

Fe10

A 29(3),30(2),59(2),60(2),89(3),90(1),120(2),149(2),150(4)

10

F 119(2)

22

Feminitate

CP14Fgriladecorectiept.scaleledeordinulII
ScorMax.:

SCALA

Numarulitemilorsiponderealor

/tipulderaspuns

Ip11

/valorificat
A

2(2),4(2),10(2),11(3),32(2),39(2),41(1),69(2),71(1),99(1),101(2),121(1),124(2),
151(2),153(1),155(2),156(1),162(1)

20

154(1),161(1)

32

16(3),17(3),106(3),107(4),134(1),166(3)

15

13(1),43(4),44(2),45(1),73(3),77(3),138(3),165(1),167(3)

38

Instabilitatepsihica

As12
Asocialitate

I13
Introversie
Sz14
Senzitivitate

Mediciiromni:
"Respiraie
neplcut
disparpentru
totdeauna,dac
bei..."

Brut

21(3),22(3),51(1),52(4),81(3),82(2),112(2),115(1),141(4),142(1),143(3) 20

F
A
F

24(3),25(1),53(2),83(3),84(1),111(2),113(2),114(1),172(1)
28(3),29(1),88(2),89(1),117(2),118(2),120(1),150(1),171(1)
26(3),27(2),56(2),58(2),119(2),147(2)

Maibundecat
botoxul?Mama
de57,aratde
35,fr
operaie

Cauza
respiraiei
neplcute
paraziii!Luai
olingur...

Doctor:
Respiraia
neplcute
cauzatde
parazii

Agricultorula
devenit
milionar!
Ctig6500
RONpezi.

43
15
27

Doctor:
Respiraie
neplcut
cauzatde
parazii

Acestreferatnusepoatedescarca
Eposibilsateinteresezealtereferatedespre:
16pfchestionar,16pfromana,cotate16pf,16pfinterpretare,chestionarul16pfinterpretare,

Copyright2017ToatedrepturilerezervateQReferat.ro

Folositireferatele,proiectelesaulucrarileafisatecasursadeinspiratie.Varecomandamsanucopiatitextul,cisacompunetipropriulreferatpebaza
referatelordepesite.
{Home}{Contact}{Termenisiconditii}

http://www.qreferat.com/referate/psihologie/Chestionarelemultifazicedep227.php

7/8

18/01/2017

ChestionarelemultifazicedepersonalitateCattell16PFsiMelnikovsiIampolskiCP14Freferat

Referatesimilare:
Chestionarelemultifazicedepersonalitate
Cattell16PFsiMelnikovsiIampolskiCP
14F[psihologie]
Implicareaparintilorinterapie[psihologie]
Gandireasilimbajul[psihologie]
Prepozitii[psihologie]

Cursuri
AntropologieCurs14
DOCTRINEEconomicecursuri
Contabilitateaoperatiilorlucrare
ECONOMIEMONDIALACURSURI
Unitateacentraladeprelucrare
ContabilitateaclientilorLucrarede
diploma
Lucrareinstrumentedeplata

Proiecte
Proiectdedezvoltareeconomica
ProiectGeografieCracoviaorasul
regilor
ProiectulGenomuluiUman
Proiectcercetaremarketing
ProiectImprimanta
ProiectMANAGEMENTFINANCIAR
CONTABIL
ProiectMatematicaclasele15

Mediciiromni:
"Respiraie
neplcutdispar
pentrutotdeauna,
dacbei..."

Doctor:Respiraie
neplcutcauzat
deparazii

Cautareferat
Search

http://www.qreferat.com/referate/psihologie/Chestionarelemultifazicedep227.php

8/8