Sunteți pe pagina 1din 1

Axion, glas 1


tradus din greceşte de Nanu Virgil Ioan
după Grigorie Protopsaltul

C !S  
u vi ne se cu u u a de e e vă ă ra at să


te fe ri ci 
im 
Năs
că toa a
a re e
de Du 
u 
um ne e 
 e
zeu 


cea 
pu 
ru
rea fe ri ci i 
 i 
tă 
şi 
prea
ne 
vi no va aa


tă ă 
şi 
Mai 
ca Dum ne ze e
e e u u lui no
o0
os tru

u 
pe cea mai cin sti tă de  
câ ât  He e e
ru !
u S
vi mii 

  
şi mai prea slă vi i 
i i
tă   
făr’
de-a 
se mă na re de câ


â â ât Se e
ra fi 
i i0
i mi ii   
ca re fă 
ră
stri


că ciu u 
 uu 
ne e
e pre Dum ne ze 
eu!
Cu vâ â
â ân 

!
tul a 
a ai nă ă ăs 
cuu
   
ut pe ti i
neA
cea a 
cu 


uu a 
de 
vă 
 ă
rat  
Nă 
ăs
că
ă toa aa 
re de
Dum
ne e


ze e e
e e
 te 
eu e mă
ă
 ă
ri i 
ii 
i ii !S
i im. 

Nanu Virgil Ioan


www.stavropoleos.ro