Sunteți pe pagina 1din 24

RECAPITULARE

ACTIV
1. Active imobilizate (utilizate pe termen mai mare de un an)
1.1 Imobilizari necorporale (drepturi pe termen lung): cheltuieli de constituire; cheltuieli de dezvoltare; licente, brevete,
concesiuni, drepturi de autor; fond comercial; alte imobilizari
(programele informatice), imobilizari in curs.
1.2 Imobilizari corporale: terenuri si amenajari de terenuri
mijloace fixe ( bunuri ec. care stau >1 an, au o valoare de >2.500 lei, participa la mai multe
cicluri de productie, se consuma treptat si expresia consumului este data de amortizare):
cladiri, utilaje, echipamente, mobila, autoturisme, calculatoare, imobilizari in curs etc.
1.3 Imobilizari financiare (investitii financiare pe termen lung): titluri de participare (actiuni ale altor societati)
creante imobilizate (imprumuturi intre societati)
alte imobilizari financiare

2. Active circulante (pe termen mai mic de un an)


2.1 Stocuri: materii prime, materiale consumabile (cumparate pentru consum)
semifabricate, prod. finite, rebuturi, produse reziduale (obtinute pentru vanzare)
marfuri, ambalaje (cumparate pentru vanzare)
2.2 Creante (drepturi):
- comerciale: clienti, efecte de comert de primit, debitori diversi
- salariale (avansuri acordate salariatilor)
- sociale (CAS, CASS platite in plus)
- fiscale (impozite platite in plus )
- alte creante (fata de asociati)
2.3 Investitii pe termen scurt (Titluri de plasament): actiuni, titluri de valoare cumparate in scop speculativ
2.4 Casa si conturi la banci

3. Cheltuieli in avans (sume platite in prezent aferente unor perioade viitoare: chirii, abonamante)
CAPITAL PROPRIU SI DATORII
1.Capital propriu (surse proprii)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Capital social (Nr de actiuni * Valoare nominala)


Prime de capital: - din aport, emisiune, fuziune
Rezerve din reevaluare
Rezervele (capitalizarea/reinvestirea profitului): legale, statutare, alte rezerve
Rezultatul reportat (profitul nedistribuit/pierderea neacoperita din anii precedenti)
Rezultatul curent al exercitiului

2. Provizioane (pentru litigii cu clientii, pentru garantii acordate)


3. Datorii (obligatii)
Pe termen lung - financiare: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni si credite bancare pe termen lung
Pe termen scurt - comerciale: furnizori si efecte de comert de plata, creditori diversi;
- salariale (salarii);
- sociale (CASS, CAS etc.)
- fiscale (impozitul pe salarii, pe profit, TVA)
- alte datorii (fata de asociati).
4. Venituri in avans (sume primite in prezent aferente unor perioade viitoare: subventii pentru investitii, chirii,
abonamante)

I. CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE


A. MODALITATI DE INTRARE
B. AMORTIZAREA SI AJUSTARILE
C. MODALITATI DE IESIRE DIN PATRIMONIU

A. MODALITATI DE INTRARE
1.Prin achizitie
a. Din import
Se achizitioneaza din import un mijloc de transport, pretul din factura furnizorului 10.000 $, cursul valutar 3 lei/$, taxa
vamala 10%, TVA 24%. Sa se inregistreze achizitia mijlocului de transport si plata obligatiei catre stat.
Cost de achizitie = pret de cumparare
+ taxe nerecuperabile
+ cheltuieli accesorii (transport, montaj, punere in functiune, instalare, asigurare)
+ costuri estimate legate de refacerea amplasamentului si de demontare la iesirea din activ a imobilizarii
PC = 10.000$ * 3 lei/$ = 30.000 lei
TV = 10%*30.000 lei = 3.000 lei
Cost de achizitie
33.000 lei
TVA 24%
7.920 lei

Inregistrarea achizitiei mijlocului de transport


2133 = %
33.000 lei
404
30.000 lei
446
3.000 lei
Plata obligatiilor in vama
% = 5121
10.920 lei
446
3.000 lei
4426
7.920 lei

b.De la furnizori interni (avans acordat)


Se cumpara un echipament la preul din factur de 20.000 lei, TVA 24%. Anterior s-a acordat un avans de 3.000 lei.
1) n cazul n care se pltete un avans trebuie emis factur n termenul prevzut de lege, caz n care nregistrarea corect
este urmtoarea:
3.000 lei
720 lei

%
4093
Avansuri acordate pentru imobilizri
corporale
4426
TVA deductibil

Plata efectiv a avansului


3.720 lei
404
Furnizori de imobilizri
3) La data la care se face recepia echipamentului
%
20.000 lei
2131
Echipamente tehnologice
4426
4.800 lei
TVA deductibil

404
Furnizori de imobilizri

3.720 lei

5121
Conturi la bnci n lei

3.720 lei

404
Furnizori de imobilizri

24.800 lei

4) Stornarea avansului
%
4093
Avansuri acordate pentru imobilizri
corporale
(720 lei)
4426
TVA deductibil

404
Furnizori de imobilizri

(3.000 lei)

(3.720 lei)

2. Obtinerea imobilizarilor corporale din productie proprie


Se construieste in regie proprie un depozit, pentru care se efectueaza urmatoarele cheltuieli:
in martie: cu materiile prime
30.000 lei
cu materiile consumabile
15.000 lei
cu energia si apa
5.000 lei (TVA 24%)
cu salariile
22.000 lei
in aprilie: cu materiile auxiliare
25.000 lei
cu salariile
8.000 lei
cu serviciile prestate de terti 12.000 lei (TVA 24%)
La data de 30.04.2014 se receptioneaza depozitul. Sa se inregistreze chetuielile efectuate pe parcursul celor 2 luni, precum si
receptia constructiei.

Inregistrari in martie

Inregistrarea cheltuielilor cu materiile prime


601 = 301
30.000 lei
Inregistrarea cheltuielilor cu materiile consumabile
6028 = 3028
15.000 lei
Inregistrarea cheltuielilor cu energia si apa
% = 401
6.200 lei
605
5.000 lei
4426
1.200 lei
Inregistrarea cheltuielilor cu salariile
641 = 421
22.000 lei
31.03 2014 Inregistrarea imobilizarii in curs
231 = 722
72.000 lei

Inregistrari in aprilie
Inregistrarea cheltuielilor cu materiile auxiliare
6021 = 3021
25.000 lei
Inregistrarea cheltuielilor cu salariile
641 = 421
8.000 lei
Inregistrarea cheltuielilor cu serviciile prestate de terti
% = 401
14.000 lei
628
12.000 lei
4426
2.880 lei
30.04.2014
Inregistrarea imobilizarii in curs
231 = 722
45.000 lei
Receptia cladirii
212 = 231
117.000 lei

3. Imobilizari corporale primite prin donatie, subventie sau cu titlu gratuit


O societate comerciala obtine o finantare nereambursabila in baza unui contract de 30.000 lei. Suma primita este folosita
integral pentru achizitia unui echipament industrial in anul curent in valoare de 50.000 lei, TVA 24%. Sa se inregistreze
3

primirea subventiei, achizitia utilajului si amortizarea lui in primul an de functionare, stiind ca durata de functionare este de
10 ani, amortizabil liniar.

Inregistrarea subventiei de primit


445 = 475
Primirea subventiei
5121 = 445
Achizitia utilajului
% = 404
2131
4426
Inregistrarea amortizarii anuale
6811 = 2813
Reluarea subventiei la venituri
475 = 7584

30.000 lei
30.000 lei
62.000 lei
50.000 lei
12.000 lei
5.000 lei (50.000 / 10 ani)
3.000 lei (30.000 /10 ani

De rezolvat:
Pe data de 30.12.2015 s-a achiziionat un utilaj n valoare de 10.000 lei, TVA 24%. Pentru achiziia acestui utilaj s-a primit o
subvenie de 7.500 lei. Utilajul se amortizeaz ncepnd cu 1.01.2016 prin metoda degresiv pe o perioad de 5 ani.

4. Imobilizari aduse ca aport la capital (Vezi seminar Capitaluri)


5. Reevaluarea imobilizarilor corporale
O cladire este achizitionata in decembrie 2012 la valoarea de 800.000 lei, durata normala de functionare 40 ani, amortizabila
liniar. La sfarsitul anului 2015, valoarea justa (VJ) a cladirii este estimata la 888.000 lei. Sa se inregistreze reevaluarea
utilajului si amortizarea sa in anul 2016.
Metoda valorii nete contabile (VNC)

Metoda valorii brute contabile (VBC)


(se reevalueaza atat valoarea bruta, cat si amortizarea
calculata pana in prezent)

Valoarea neta = Valoare bruta Amortizarea cumulata =


800.000 60.000 = 740.000 lei
Anularea amortizarii cumulate
2812 = 212
60.000 lei

Coeficientul de reevaluare este 1,2 (888.000 / 740.000)

Reevaluarea cladirii
212 = 105
Inregistrarea amortizarii
6811 = 2182

148.000 lei
24.000 lei

Amortizare anuala = 800.000/40 = 20.000 lei


Amortizare cumulata = 3*20.000 = 60.000 lei
VNC = 740.000 lei
VJ = 888.000 lei
Rezerva din reevaluare = 148.000 lei
Amortizare aferenta valorii reevaluate = 888.000 / 37
=24.000 lei

V.B.C.= 800.000
Val.reevaluata = 1,2* 800.000 =960.000
Rezerva din reevaluare = 160.000
Amortizarea cumulata = 20.000 * 3 = 60.000
Amortizarea reevaluata = 1.2 * 60.000 = 72.000
Diferenta din reevaluare =12.000

Inregistrarea diferentei din reevaluarea valorii brute


si a amortizarii cumulate
212 = 105
160.000
105
= 2812
12.000

Inregistrarea amortizarii pentru N+2


6811 =
2812
3.000
Amortizare aferenta valorii reevaluate = 960.000 / 40
=24.000

De rezolvat:

Un apartament achiziionat in iunie 2012 este reevaluat la sfarsitul anului 2015 la valoarea justa de 6.000 lei. Costul de
achiziie este de 10.000 lei, amortizarea cumulat este de 5.000 lei, iar durata normal de funcionare este de 5 ani. S se
nregistreze n continuare reevaluarea imobilizrii.

B. AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR
Se achizitioneaza la in decembrie 2015 un utilaj la un cost de achizitie de 11.200 lei, durata normala de functionare 5 ani si
metoda de amortizare utilizata este:
a) liniara;
b) degresiva;
c) accelerata.
Sa se inregistreze amortizarea in primul an de functionare.
a) Amortizarea liniara
Cota de amortizare liniara: CAL= 100 / n = 100 / 5 = 20%
n - durata normala de functionare

Inregistrarea amortizarii anuale


6811 = 2813
2.240 lei = 11.200 * 20%

b) Amortizarea degresiva
Cota de amortizare degresiva: CAD = CAL* 1,5 daca 1< n <=5
2 daca 5< n <=10
2,5 daca n >10
Se aplica cota degresiva la valoarea ramasa pana in anul in care valoarea obtinuta prin aplicarea acesteia este mai mica
decat cea rezultata din aplicarea amortizarii liniare la valoarea ramasa raportat la anii ramasi.
CAD = 20%*1.5 = 30%
An Am. liniara (20%)
1
2
3
4
5

2.240
2.240
2.240
2.240
2.240

Am. degresiva (30%)


3.360 =30% * 11.200
2.352*
1.829**
1.829 = 3.659/2
1.830

Val. ramasa de amortizat


11.200 3.360 = 7.840
7.840 - 2.352 = 5.488
3.659
1.830
0

* Se compara 7.840 * 30% = 2.352 cu 7.840 / 4 ani ramasi = 1.960 lei


Se retine valoarea cea mai mare - cea degresiva.
** Se compara 5.488*30% =1.646 cu 5.488/3 = 1.829 lei
Cum valoarea obtinuta prin aplicarea cotei liniare este mai mare, din acest an se renunta la amortizarea degresiva i
se aplica cea liniara.
c) Amortizarea accelerata - In primul an se amortizeaza 50%, urmand ca in continuare sa se utilizeze metoda liniara
pentru anii ramasi.
In primul an
11.200*50% = 5.600
In anii 2-5
5.600/ 4 = 1.400

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR CORPORALE


In exercitiul N se achizitioneaza un teren la cost de achizitie de 40.000 lei. La sfarsitul exercitiului N, datorita gradului de
poluare in zona in care este plasat terenul, valoarea de utilitate a acestuia este de 30.000 lei Ca urmare a unei politici de
combatere a poluarii la sfarsitul exercitiului N+1 expertii estimeaza ca valoarea de utilitate a terenului este de 38.000 lei. In
cursul exercitiului N+2 terenul este vandut la pretul de 43.000 lei.
anul N
Achizitia terenului
% = 404
49.600 lei
5

2111
40.000 lei
4426
9.600 lei
Inregistrarea ajustarii pentru deprecierea terenului
6813 = 291
10.000 lei

anul N+1
Reluarea ajustarea la venituri datorita ameliorarii situatiei
291 = 7813
8.000 lei
anul N+1
Vanzarea terenului
461 = %
53.320 lei
7583
43.000 lei
4427
10.320 lei
Scoterea din gestiune a terenului
6583 = 2111
40.000 lei
Anularea ajustarii aferenta terenului
291 = 7813
2.000 lei

De rezolvat:
O societate comercial achiziioneaz un echipament n urmtoarele condiii: valoarea avansului acordat 2.000 lei; pre de
cumprare al mijlocului fix 14.000 lei; cheltuieli de transport 1.000 lei, TVA 24%. Sa se inregistreze avansul acordat,
achizitia si plata furnizorului.

C. MODALITATI DE IESIRE DIN PATRIMONIU


1. Prin casare
La sfarsitul celui de-al 7-lea an de functionare un utilaj, cu valoare contabila de 20.000 lei, durata de viata utila 5 ani i
amortizare cumulata de 14.000 lei, este casat. Din casare rezulta materiale in valoare de 700 lei Cheltuielile ocazionate de
casare (materiale consumabile) sunt de 200 lei.
Inregistrarea cheltuielilor ocazionate de casare
6588 = 302 200 lei
Inregistrarea materialelor recuperate (piese de schimb)
3024 = 7588 700 lei
Inregistrarea plusului din casare
6811 = 2813 500 lei
Scoaterea din functiune a utilajului
% = 2133 20.000 lei
2813
14.500 lei
6583
5.500 lei
2. Prin vanzare
2.1 Catre clienti interni
In al 7-lea an de functionare se vinde un utilaj, cu valoare contabila de 20.000 lei i amortizare cumulata de 14.000 lei, la
pretul de 7.000 lei, TVA 24%. Sa se inregistreze vanzarea utilajului.

Vanzarea propriu zisa a utilajului


7583
4427
Descarcarea din gestiune
% = 2133
2813
6583

461 =

8.680 lei

7.000 lei
1.680 lei
20.000 lei
14.000 lei
6.000 lei

2.2 Catre clienti din UE livrare intracomunitara


461 = 7583 (daca sunt respectate conditiile)
6

2.3 Catre clienti externi (din afara UE) - export


461 = 7583

II. CONTABILITATEA STOCURILOR


1. METODE DE CONTABILITATE A STOCURILOR CUMPARATE
2. CONTABILITATEA STOCURILOR FABRICATE
3. METODE DE EVALUARE LA IESIRE A STOCURILOR
4. CONTABILITATEA MARFURILOR LA PRETUL DE VANZARE CU AMNUNTUL
5. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR

1. METODE DE CONTABILIZARE A STOCURILOR CUMPARATE


O societate are un stoc de materiale la inceputul anului de 1.000 lei. In cursul anului se achizitioneaza materiale in valoare de
3.000 lei, TVA 24%. In timpul anului se dau in consum materiale in valoare de 3.500 lei la cost de achizitie. Stocul faptic la
sfarsitul anului este da 400 lei.
Exista 2 metode de contabilizare: MIP) si MII.
Metoda inventarului permanent (MIP)
1) Achizitia materialelor
% = 401
3.720
302
3.000
4426
720
2) Darea in consum a materialelor
602 = 302
3.500

Metoda inventarului intermitent (MII)


1) Achizitia materialelor
% = 401
3.720
602
3.000
4426
720
2) Nu se inregistreaza consumul i scaderea din
gestiune in cursul anului.

SF faptic
= 400 lei
SF scriptic
= 500 lei (1.000 + 3.000 3.500)
Minus la inventar 100 lei

3) Anularea soldului initial al contului 302 (la


inceputul perioadei)
602 = 302
1.000

3) Inregistrarea minusului constatat la inventar (cheltuiala


suplimentara)
602 = 302
100
635 = 4426
24

4) Inregistrarea soldului final faptic (la sfasitul


perioadei)
302 = 602
400

Daca se cunoaste vinovatul se imputa minusul astfel:


Pret imputare 150 lei, TVA=24%
A) Daca vinovatul este salariatul:
4282 = 7588
150
635 = 4426
36
B) Daca vinovatul este o persoana din afara societatii:
461 = 7588
150
461 = 4426
36

2. CONTABILITATEA STOCURILOR FABRICATE (345 Produse finite)


O societate obtine un singur produs finit pentru care s-a stabilit un cost standard de 100 lei/buc.La inceputul exercitiului soldul
initial al contului de produse finite era de 80 buc.* 100 lei = 8.000 lei. Diferentele in contul 348 la inceputul perioadei sunt
favorabile de 100 lei. In cursul exercitiului au loc urmatoarele operatii:
a) Se obtin produse finite 20 buc.;
b) Se vand produse finite la pret de vanzare de 150 lei/buc., TVA 24%, numar bucati vandute 50.
La sfarsitul perioadei se calculeaza costul de productie al produsului finit de 101 lei/buc. (conform datelor obtinute din
contabilitatea de gestiune). Sa se inregistreze aceste operatii in contabilitate.
8

a)

Inreg. obtinerii de produse finite


345 = 711
2.000 lei (20 buc * 100 lei)
Inreg. diferentelor de pret aferente obtinerii de produse finite (la sfarsitul lunii)
348 = 711
20 lei (20 buc * 1 leu)

Cost standard(prestabilit) ~ la care se asteapta sa se obtina productia, se inregistreaza in contul 345.


Cost efectiv ~ cel realizat in urma procesului de productie se inregistreaza in 711
C.S.>C.E.~diferenta favorabila
C.S.<C.E.~diferenta nefavorabila
D

348 Diferente de pret la produse

Diferenta favorabila
(Stornare in rosu)

Diferenta favorabila
(Stornare in rosu)

Diferenta nefavorabila
(Stornare in negru)
PENTRU INTRARI

Diferenta nefavorabila
(Stornare in negru)
PENTRU IESIRI

Cost standard
= 100
Cost efectiv
= 101
Diferenta nefavorabila = 1
b) Vanzarea produselor finite
411 = %
9.300 lei
701
7.500 lei
4427
1.800 lei
Scaderea din gestiune a produselor la cost standard (la sfarsitul lunii)
711 = 345
5.000 lei (50 buc * 100 lei)
Inregistrarea diferentei de pret
Pentru calculul diferentei de pret aferente iesirilor se determina coeficientul de repartizare a diferentelor de pret:
K348 = (Si 348 + Rd 348)/(Si 345 + Rd 345) = (100 + 20)/(8.000 + 2.000) = 0,008
RC 348= K348 * RC 345 = 0,008 * 5.000 = 40
711 = 348

40 lei

3. METODE DE EVALUARE LA IESIRE A STOCURILOR


Situatia stocului de materii prime este urmatoarea:
I
01.01.N
150 buc.* 61 lei
Intrare 11.01.N
100 buc.* 65 lei
Intrare 25.01.N
200 buc.* 63 lei
In aceeasi luna au loc consumuri de materii prime la data de 12.01.N- 190 buc. si 30.01.N- 160 buc. Sa se calculeze valoarea
iesirilor si stocul final de materii prime, conform metodei:
a) FIFO
b) LIFO
c) CMP (costul mediu ponderat)
a)
SI
I
E

FIFO
01.01.N
150 buc.* 61 lei
11.01.N
100 buc.* 65 lei
12.01.N 190 buc: 150 buc.* 61 = 9.150 lei
40 buc.* 65 = 2.600 lei

b)
SI
I
E

LIFO
01.01.N
11.01.N
12.01.N

150 buc.* 61 lei


100 buc.* 65 lei
190 buc.: 100 buc.* 65 = 6.500 lei
90 buc.* 61 = 5.490 lei
9

11.750 lei
60 buc.* 65 lei
200 buc.* 63 lei
160 buc: 60 buc * 65 = 3.900 lei
100 buc * 63 = 6.300 lei
10.200 lei
Total iesiri: 21.950 lei = 11.750 + 10.200
Stoc final: 6.300 lei (100 buc * 63 lei)

I 11.01.N
I 25.01.N
E 30.01.N

c)

11.990 lei
SI 01.01.N
60 buc.* 61 lei
I 25.01.N
200 buc.* 63 lei
E 30.01.N
160 buc.* 63 = 10.080 lei
Total iesiri: 22.070 lei
Stoc final: 40 buc.* 63 = 2.520 lei
60 buc.* 61 = 3.660 lei
6.180 lei

CMP = Suma (Cantitate intrata *Pret) / Suma cantitate intrata

La sfarsitul lunii
CMP = (150*61 + 100*65 + 200*63) / (150+ 100+ 200) = 63 lei
Total iesiri = (190 + 160) * 63 = 22.050
Stoc final = 100 * 63 = 6.300 lei

4. CONTABILITATEA MARFURILOR LA PRETUL DE VANZARE CU AMANUNTUL


Se achizitioneaza un stoc de marfa la cost de achizitie (CA) de 10.000 lei, adaos comercial (AC) 20%, TVA 24%. Sold initial
al contului de marfuri este 2.000 lei i al celui de diferente de pret de 100 lei. Ulterior marfurile sunt vandute la pret de
vanzare cu amanuntul de 5.000 lei.
Sa se inregistreze achizitia si vanzarea marfurilor daca evaluarea acestora se face la pret de vanzare cu amanuntul (PVA).
PVA = CA + AC + TVA neexigibila = 10.000 + 2.000 + 2.880 = 14.880 lei
1. Achizitia marfurilor
%
=
371
4426

401

12.400 lei
10.000 lei
2.400 lei

2. Inregistrarea adaosului comercial i a TVA neexigibila


371
=
%
4.880 lei
378
2.000 lei
4428
2.880 lei
3. Vanzarea marfurilor
5311
=

%
707
4427

5.000 lei
4.032 lei
968 lei

4. Scaderea din gestiune


%
=
371
5.000 lei
607
3.427 lei
378
605 lei
4428
968 lei
K378 = (Si378 + Rc378) / [(Si371 + Rd371) - (Si4428 + Rc4428)] = (100 + 2.000 ) / [(2.000 + 14.880 2.880)] = 0,15
Cota de adaos comercial aferenta iesiri (K378 ) = 0,15* Rc707 = 0,15* 4.032 = 605 lei

5. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR:


n urma inventarierii efectuate la sfritul anului N s-a nregistrat urmtoarea situaie:
NC
Sortimentul
Valoarea contabil
Valoarea de inventar
1
A
400.000
375.000
2
B
1.000.000
1.400.000
3
C
600.000
275.000

Depreciere
25.000
_
325.000
10

TOTAL

2.000.000

2.050.000

350.000

Pe baza listei de inventariere se constituie ajustari pentru sortimentele la care s-au nregistrat deprecieri:
- A:
6814
=
391
25.000
Cheltuieli de exploatare privind ajustarile
Ajustari pentru deprecierea materialelor
pentru deprecierea activelor circulante
consumabile
- C:
6814
=
391
325.000
La sfritul anului N+1, situaiea celor trei categorii de stocuri se prezenta astfel:
NC
Sortiment
Valoarea istoric (contabil)
Valoarea de inventar
1
A
500.000
450.000
2
B
1.000.000
900.000
3
C
200.000
200.000
TOTAL
1.700.000
1.550.000
nregistrrile contabile de la sfritul anului sunt:
- A: Majorarea ajustarii
6814
=
- B: Constituirea ajustarii
6814
=
- C: Anularea ajustarii
391
=

391

Deprecierea
50.000
100.000
_
150.000

25.000

391

100.000

7814

325.000

De rezolvat:
Se obtin produse finite la un cost standard de 90.000 lei, costul efectiv 86.500 lei. Se vand produsele finite obtinute la pret de
vanzare de 120.000 lei, TVA 24%.
La o societate comercial en detail stocurile de mrfuri sunt evaluate la pre cu amnuntul. Societatea se aprovizioneaz n
cursul lunii cu 1.000 kg marf, sortimentul X, pre de achiziie 2.000 lei, TVA 24%, adaos comercial 25%. n cursul lunii se
vinde ntreaga cantitate de mrfuri achiziionat. S se efectueze nregistrrile contabile.
La nceputul lunii o societate prezint urmtoarele solduri: 371 Mrfuri 14.875 lei; 378 Diferene de pre la mrfuri 2.500
lei; 4428 Taxa pe valoare adugat neexigibil 2.375 lei. n cursul lunii se achiziioneaz mrfuri n valoare de 5.000 lei,
TVA 24%. ntreprinderea practic un adaos comercial de 25% i ine evidena mrfurilor la pre de vnzare cu amnuntul. n
cursul lunii se vnd mrfuri de 17.850 lei. S se efectueze nregistrrile contabile.

11

III. CONTABILITATEA TERTILOR


1. ACHIZITIA/VANZAREA CU PRIMIRE/ACORDARE DE REDUCERI COMERCIALE SI FINANCIARE
2. STOCURI PRIMITE/VANDUTE FR FACTUR
3. CONTABILITATEA SALARIILOR
4. REGULARIZAREA T.V.A.

1. ACHIZITIA/VANZAREA CU PRIMIRE/ACORDARE DE REDUCERI COMERCIALE I


FINANCIARE
Reduceri: comerciale rabat, remiza, risturn. Se acorda pentru defecte de calitate, clienti fideli sau volum al vanzarilor ce
depaseste un anumit nivel.
financiare sconturi de decontare (discount). Se acorda pentru plata inainte de scadenta a facturii.
In cazul unei tranzactii de vanzare/cumparare avem urmatoarele date:
- pret de vanzare/cumparare al marfurilor (PV/CA) 12.000 lei,TVA 24%;
- valoarea contabila de intrare a marfurilor 10.000 lei.
Pe factura apare o remiza de 10% si un scont de decontare de 2%. Sa se inregistreze operatiile in contabilitatea furnizorului si
a clientului.
Calculul facturii:
Pret de vanzare/cumparare
Remiza (20%)
Neta comerciala
TVA (24%)
Neta de incasat
Scont ulterior ( 2% )
TVA (24%)

12.000 lei
(1.200 lei)
10.800 lei
2. 592 lei
13.392 lei
216 lei
52 lei

Valoarea neta de incasat/platit 13.124 lei


Furnizor
1. Vanzarea propriu-zisa
4111 =
%
707
4427
2. Scaderea din gestiune
607 = 371

13.392 lei
10.800 lei
2.592 lei
10.000 lei

3. Acordarea scontului
% =
4111
667
4427

268 lei
216 lei
52 lei

4. Incasarea clientului
5121 = 4111

13.124 lei

Client
1.Achizitia marfurilor
% =
401
13.392 lei
371
10.800 lei
4426
2.592 lei
2. Primirea scontului
401 =
%
767
4426

268 lei
216 lei
52 lei

3. Plata furnizorului
401 = 5121

13.124 lei

2. STOCURI PRIMITE/VANDUTE FR FACTUR


Se vinde/cumpr fr factur un stoc de mrfuri la pre de vnzare/cost de achiziie (PV/CA) de 12.000 lei, TVA = 24%.
FURNIZOR

CLIENT
12

1. nregistrarea vnzrii:
418
=
Clieni-facturi nesosite

1. nregistrarea achiziiei:
%
=
408
Furnizori facturi nesosite

14.880 lei

14.880 lei

707

12.000 lei

371

12.000 lei

4428

2.880 lei

4428

2.880 lei

2. Scderea din gestiune:


607

371

10.000 lei

Cazul I: Factura ntocmit ulterior nu prezint nici o modificare comparativ cu datele nregistrate n contabilitate.
3. ntocmirea facturii:
3a. Stornarea facturii n rou:
418
=
%
707
4428
sau
3b. Stornarea facturii n negru:
%
= 418
707
4428

14.880 lei
12.000 lei
2.880 lei

14.880 lei
12.000 lei
2.880 lei

4. Se nregistreaz dup stornare facturile noi n conturi:


411
=
%
14.880 lei
707
12.000 lei
4427
2.880 lei

%
371
4428

408

408

= %
371
4428

%
371
4426

14.880 lei
12.000 lei
2.880 lei

14.880 lei
12.000 lei
2.880 lei

401

14.880 lei
12.000 lei
2.880 lei

Cazul II: Factur ntocmit / primit este diferit de sumele nregistrate n contabilitate: PV(CA) = 15.000 lei.
Stornarea facturii n rou:
418
=

%
707
4428

14.880 lei
12.000 lei
2.880 lei

Se nregistreaz dup stornare facturile noi n conturi:


411
=
%
18.600 lei
707
15.000 lei
4427
3.600 lei

%
371
4428

%
371
4426

408

401

14.880 lei
12.000 lei
2.880 lei

18.600 lei
15.000 lei
3.600 lei

Cazul III: Factur ntocmit/primit este diferit de sumele nregistrate n contabilitate: PV(CA) = 10.000 lei.
Stornarea facturii n rou:
418
=

%
707
4428

14.880 lei
12.000 lei
2.880 lei

%
371
4428

408

14.880 lei
12.000 lei
2.880 lei

Se nregistreaz dup stornare facturile noi n conturi:


13

411

%
707
4427

12.400 lei
10.000 lei
2.400 lei

%
371
4426

401

12.400 lei
10.000 lei
2.400 lei

De rezolvat:
1. In luna X a exercitiului N, societatea A primeste materii prime de la un furnizor fara factura, evaluate la pretul de 1.000
lei, TVA 24%. In luna Y se primeste factura: pretul de cumparare 1.200 lei, TVA 24%. Care sunt inregistrarile contabile?
2. O societate achizitioneaza de la furmizori marfuri conform facturii: pret de cumparare 1.000 lei, rabat 2%, remiza 3%,
scont de decontare 1%, TVA 24%. Daca adaosul comercial practicat este de 20%, sa se determine pretul de vanzare i
formulele contabile de achizitie i vanzare a marfurilor.
I
3. Situaia creanelor clieni la sfritul anului N este: client B 5.000 lei exclusiv TVA 24%, probabilitate de nencasare 30%
i client C 5.950 lei inclusiv TVA 24%, probabilitatea de nencasare 70%. n anul N+l probabilitatea de ncasare pentru
clientul B este de 80%, iar clientul C d faliment, societatea avnd certitudinea c nu va recupera suma. Care sunt
nregistrrile anului N+l?

14

3. CONTABILITATEA SALARIILOR
Total fond de salarii (salarii brute) aferent lunii noimbrie = 20.000 lei
Avans acordat pe 25 aprilie = 4.000 lei
Contribuii datorate de angajat:
- CAS (contributia la asigurrile sociale pensie) = 10,5% * 20.000 = 2.100 lei
- CASS (contributia la asigurrile sociale de sntate) = 5,5% * 20.000 = 1.100 lei
- FS (contributia la fondul de omaj) = 0,5% * 20.000 = 100 lei
- impozit pe salariu (16%) = 16% * (20.000 - 2.100 -1.100 100) = 2.672 lei
Contribuiile societii:
- CAS (contributia la asigurrile sociale) = 15,8% * 20.000 = 3.160 lei
- CCI (Contribuia de concedii si indemnizaii) = 0,85% * 20.000 = 170 lei
- FR (Contribuia la fondul de risc pentru accidente i boli profesionale) = 0,4% * 20.000 = 80 lei
(ntre 0,15 si 0,85% n funcie de activitate)
- CASS (contributia la asigurrile sociale de sntate) = 5,2% * 20.000 = 1.040 lei
- FS (contributia la fondul de omaj) = 0,5% * 20.000 = 100 lei
- Contribuia angajatorului la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale= 0,25% * 20.000 = 50 lei
1. Acordarea avansului
4.000 lei
425
Avansuri acordate personalului

5121

4.000 lei

2. nregistrarea salariilor datorate


20.000 lei
641
Cheltuieli cu salariile

421
Pesonal-salarii datorate

20.000 lei

4312
Contribuia personalului la asigurrile sociale
4314
Contribuia personalului la asigurrile sociale
4372
Contribuia personalului la fondul de omaj
444
Impozitul pe salarii

2.100 lei

4311.CAS

3.160 lei

4311.FR

80 lei

3. nregistrarea reinerilor din salariu


5.972 lei
421

4. nregistrarea contribuiilor societii


3.160 lei
6451
Contribuia unitii la asigurrile sociale
80 lei

6451

1.100 lei
100 lei
2.672 lei

1.040
lei

6453
Contribuia angajatorului pentru
asigurrile sociale de sntate

4313.CASS
Contribuia angajatorului pentru asigurrile
sociale de sntate

1.040
lei

170 lei

6451

4313.CCI

170 lei

100 lei

6452
Contribuia unitii pentru ajutorul de omaj

4371.FS
Contribuia unitii la fondul de omaj

100 lei

50 lei

6452

4371.FG

50 lei
15

Contribuia unitii pentru ajutorul de omaj

Contribuia la fondul de garantare

4. Plata contribuiilor sociale


2.100 lei
1.100 lei
100 lei
2.672 lei
3.160 lei
170 lei
80 lei
1.040
lei 100
lei 50 lei

%
4312
4314
4372
444
4311.CAS
4313.CCI
4311.FR
4313
4371.FS
4373.FG

5. Rreinerea avansului acordat


4.000 lei
421
6. Plata salariului net
10.028
lei

421

5121

425

5121

10.572
lei

4.000 lei

10.028
lei

16

4. REGULARIZAREA T.V.A.
Conturile de T.V.A. se nchid la sfritul fiecrei luni. Astfel, dac:
1. TVA deductibil > TVA colectat => TVA de recuperat (4424) = TVA deductibil TVA colectat
2. TVA deductibil < TVA colectat => TVA de plata (4423) = TVA colectat TVA deductibila
Exemple:
1. TVA deductibila aferenta lunii curente este de 7.600 lei, TVA colectata din luna curenta 5.700 lei i TVA de recuperat din
luna anterioara 500 lei. Sa se inregistreze operatiile de regularizare a TVA.
4426 >4427 => TVA de recuperat (4424).
Contul 4424 este un cont de activ (avem o crean fa de stat).
%
=
5.700 lei

4427

1.900 lei

4424

4426

7.600 lei

Ramane o TVA de recuperat de 2.400 lei.


2. TVA deductibila aferenta lunii curente este de 5.000 lei, TVA colectata din luna curenta 6.500 lei i TVA de recuperat din
luna anterioara 500 lei. Sa se inregistreze operatiile de regularizare a TVA.
4426 < 4427 => TVA de plat (4423).
Contul 4423 este un cont de pasiv (avem o datorie fa de stat).
6.500 lei
4427
=

%
4426

5.000 lei

4423

1.500 lei

Compensarea TVA de plata cu TVA de recuperat din luna anterioara


500 lei
4423
=

4424

500 lei

Plata TVA
1.000 lei

5121

1.000 lei

4423

17

IV. CONTABILITATEA CAPITALURILOR


1. CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL
1.1. CONSTITUIREA CAPITALULUI SOCIAL
1.2. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL
1.3. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

1.1. CONTABILITATEA CONSTITUIRII CAPITALULUI SOCIAL


Se constituie o S.C. cu un capital de 8.000 lei, divizat in 800 de actiuni cu valoare nominala de 10 lei, din care 300 sunt
pentru aport in natura si 500 pentru aport in numerar. Aportul in natura consta intr-un utilaj in valoare de 500 lei si un
autoturism de 2.500 lei. Aportul se varsa integral.

Subscrierea capitalului
456 = 1011
8.000 lei
Varsarea capitalului
% = 456
8.000 lei
2131
500 lei
2133
2.500 lei
5121
5.000 lei
Trecerea capitalului social subscris nevarsat in capital varsat
1011 = 1012
8.000 lei

1.2. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL


A. OPERATII EXTERNE (emitere de actiuni - in numerar, in natura)
B. PRIN OPERATII INTERNE (transformarea rezervelor, primelor de capital etc. in capital social)
C. CONVERSIA DATORIILOR IN ACTIUNI (Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni)
2
A. OPERATII EXTERNE (emitere de actiuni - in numerar, in natura)
1. Prin aport in numerar
O societate decide sa-si majoreze capitalul social cu 1.000 lei, prin emisiunea a 100 de actiuni cu valoare nominala de 10 lei,
pret de emisiune 11 lei Situatia initiala a capitalurilor proprii este:
Capital social
8.000
(800 act. * 10 lei)
Rezerve
2.000
Se cere inregistrarea operatiilor contabile.

Subscrierea capitalului
456 = %
1011
1041

1.100 lei
1.000 lei
100 lei

Varsarea aportului
5121 = 456
1.100 lei
Trecerea capitalului social subscris nevarsat in capital varsat
1011 = 1012
1.000 lei

2. Prin aport in natura


Se majoreaza capitalul social printr-un aport in natura, un mijloc de transport in valoare de 1.100 lei in schimbul la 100
actiuni *10 lei.
456 = %
1.100 lei
18

1012
1041
2133 = 456

1.000 lei
100 lei
1.100 lei

B. MAJORAREA CAPITALULUI PRIN OPERATIUNI INTERNE


O societate decide sa-si majoreze capitalul social cu 1.000 lei, din rezerve, prin emiterea si distribuirea gratuita, catre vechi
actionari, a 100 actiuni, a 10 lei valoare nominala. Situatia initiala a capitalurilor proprii este:
Capital social
8.000 (800 act *10 lei/act)
Rezerve
2.000
Majorarea capitalului social din rezerve:
106 = 1012 1.000 lei
C. PRIN CONVERSIA UNEI DATORII IN ACTIUNI
Se converteste o datorie fata de un furnizor de 28.000 lei in 280 actiuni cu valoare nominala de 100 lei/actiune.
Conversia imprumutului
401 = 1012 Capital 28.000 lei

1.3. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL


Tinand cont de datele de la exercitiul anterior, in exercitiul N + 1 au loc urmatoarele operatii:
a) Se decide reducerea numarului de actiuni cu 10%, prin rambursarea catre actionari 80 actiuni la 100 lei;
b) Se reduce valoarea nominala de la 100 lei la 90 lei, actionarii primind 10 lei pentru fiecare actiune.
c) Se rascumpara de la bursa 50 actiuni, pret de rascumparare 110 lei si se anuleaza;
d) Se acopera pierderea din exercitiul precedent in valoare de 4.000 lei.
a)

Reducerea capitalului prin rambursare


1012 = 456
8.000 lei
Rambursarea aportului
456 = 5121
8.000 lei

b)

Se inregistreaza ca la pc a)

c)

Cumpararea actiunilor
1091 = 5121
Anularea actiunilor
% = 1091
1012
149

d)

5.500 lei
5.500 lei
5.000 lei
500 lei

Acoperirea pierderii
1012 = 117

4.000

lei

De rezolvat:
Se constituie o societate comerciala in urmatoarele conditii: capital subscris 4.000 actiuni * 100 lei valoare nominala;
capitalul este varsat la constituire; aportul este constituit din numerar 200.000 lei, mijloace de transport 100.000 lei i materii
prime 100.000 lei. Cheltuielile ocazionate de constituire sunt de 1.000 lei, platibile printr-un cec bancar.

19

2. CONTABILITATEA DATORIILOR FINANCIARE


CONTABILITATEA IMPRUMUTURILOR PE TERMEN LUNG
Se primeste un credit bancar de 10.000 lei, rambursabil in 2 transe egale. Durata creditului este de 2 ani cu o rata a dobanzii
de 10%. Creditul este primit la 01.05.2015.
1.05.2015

primirea
creditului

31.12.2015

dobanda de plata
pe 8 luni

1.05.2016

dobanda de plata
pe 4 luni
plata dobanzii
rambursarea primei rate

1. Primirea creditului la 01.05.2015


5121 =
1621

10.000

2. Inregistrarea dobanzii de plata la 31.12.155


666
=
1682

667

3. Inregistrarea dobanzii la 01.05.2016


666 =
1682

31.12.2016

dobanda de plata pe
8 luni

1.05.2017

sfarsitul
exercitiului

333

4. Plata dobanzii la 01.05.2016


1682 =
5121

1.000

5. Rambursarea primei rate la 01.05.2016


1621 =
5121

5.000

Pentru anul al II lea al exercitiului se repeta operatiile (2,3,4,5)


De rezolvat:
In baza unui contract de creditare, o societate primeste un credit pe o durata de 2 ani, cu o dobanda anuala de 10%. Valoarea
creditului este de 240.000 lei si se ramburseaza in rate egale. Sa se inregistreze operatiile aferente primului an.

20

3. CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR
Inregistrari contabile:
Constituirea provizionului (prentru litigii cu clientii, garantii in perioada de service, reparatii capitale, dezafectare)
6812
=
151
Cheltuieli de exploatare privind
Provizioane
provizioanele
Anularea provizionului sau diminuarea lui (cand riscul s-a produs sau nu se mai produce)
151
=
7812
Provizioane
Venituri din exploatare privind
provizioanele
In luna octombrie N un client intenteaz un proces societii PROD S.A. pentru un stoc de mrfuri livrat de aceasta i care s-a
dovedit a fi de proast calitate, n contabilitate se estimeaz pierderea probabil a procesului i condamnarea societii la
plata unor despgubiri de 750 lei. Pn la 31.12.N+1 procesul nu a avut loc i riscul estimat este reevaluat la 625 lei. Pe data
de 3 l .07.N+2 societatea PROD S.A. este condamnat la plata sumei de 690 lei. Precizai care sunt nregistrrile contabile
corecte care se impun n contabilitatea societii PROD S.A. n exerciiul N+2:
Anul N: Constituirea provizionului
6812
=
1511
750 lei
Anul N+1:
Provizion existent
750 lei
Provizion necesar
625 lei
Deci provizionul va fi diminuat cu 750 625 = 125 lei
1511
=
7812
125 lei
Anul N+2:
Plata amenzii:
6581
=
5121
690 lei
Anularea provizionului:Odat cu plata amenzii, provizionul rmas de 750 - 125 = 625 lei se va anula prin reluare la venituri:
1511
=
7812
625 lei
De rezolvat
In cursul exerciiului N o ntreprindere a angajat un proces juridic mpotriva unui client n valoare de 10.234 lei, TVA 24%
inclus. Ea estimeaz c pentru a face fa acestui proces trebuie constituit un provizion, probabilitatea de pierdere a
procesului 75%. Care sunt nregistrarile n contabilitate?

21

V. INCHIDEREA EXERCITIULUI
1. NCHIDEREA CONTURILOR DE VENITURI I CHELTUIELI
La sfritul anului se compar veniturile cu cheltuielile pentru a determina rezultatul exerciiului. Acest lucru se realizeaza
prin intermediul contului 121 Profit i pierdere. Pot aparea 2 situatii:
TSD 121 > TSC 121 (adic avem SFD) => pierdere
TSD 121 < TSC 121 (adic avem SFC) => profit.
Aplicaie:
Cheltuieli cu materii prime: 10.000 lei
(601)
Cheltuieli cu salariile:
5.000 lei
(631)
Cheltuieli cu amortizarea:
7.000 lei
(6811)
Venituri cu vnzarea produselor finite: 20.000 lei (701)
Venituri din dobnzi:
5.000 lei
(766)
1.

2.

nchiderea contului de cheltuieli:


121
=
%
601
641
6811

22.000 lei
10.000 lei (1)
S.F.C.
5.000 lei
7.000 lei

nchiderea contului de venituri:


%
=
121
701
766

25.000 lei
20.000 lei
5.000 lei

121
22.000
3.000

25.000

(2)

Avem SFC = 3.000 lei care reprezint profit.

2. DETERMINAREA IMPOZITULUI PE PROFIT


Rezultat fiscal = Rezultat contabil + Cheltuieli nedeductibile Venituri neimpozabile
Cheltuieli nedeductibile pot fi:
- amenzi;
- penaliti;
- depirea cheltuielilor de protocol, de sponsorizare, de publicitate peste limita legal;
- minusurile constatate n gestiunea stocurilor neimpozabile + TVA aferent etc.
Veniturile neimpozabile (deducerile) cuprind:
- dividende ncasate de la o alt societate;
- provizioane care au fost considerate n exerciiul precedent ca nedeductibile fiscal n exerciiul urmtor etc.
Aplicaie
Datele pe trimestrul IV ale anului 2015 sunt urmtoarele:
- cheltuieli totale nregistrate: 200.000 lei, din care amenzi i penaliti pentru neplata n termen a obligaiilor
fiscale: 5.000 lei;
- venituri totale nregistrate: 250.000 lei, din care dividende ncasate de la o alt societate: 10.000 lei.
Rezultatul contabil = Venituri totale Cheltuieli totale
RC = 250.000 200.000 = 50.000 lei
Pentru calculul rezultatului fiscal trebuie s se in cont de cheltuielile nedeductibile fiscal i de deducerile fiscale.
Cheltuielile nedeductibile fiscale sunt amenzile i penalitile de 5.000 lei
Rezultat fiscal = Rezultat contabil Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile

22

PF = 50.000 10.000 + 5.000 = 46.940 lei -> baza de impozitare.


Calculm impozitul pe profit: 45.000 *16% = 7.200 lei
-

nregistrarea impozitului pe profit datorat statului:


691
=
Cheltuieli cu impozitul pe profit

441
Impozitul pe profit

7.200 lei

nchiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit:


121
=
691
7.200 lei
Cls. 6
200.000

Cls. 7
250.000
200.000

250.000

691 de cheltuieli cu impozitul pe profit, contul 121 va avea


121sold final creditor = profitul net.
Dup nchiderea contului
7.200
200.000
250.000
7.200
7.200
Plata impozitului:
S.F.C.
42.800
441
=
5121
7.200 lei
Profitul net = Profitul brut Impozitul pe profit
Dup calcularea profitului net urmeaz distribuirea (repartizarea) profitului net:

3. REPARTIZAREA PROFITULUI
-

Ci de repartizare a profitului:
la rezerve (legale, statutare, alte rezerve);
pentru acoperirea unor pierderi reportate din exerciiul anterior;
pentru distribuia de dividende.

31.12.N
Sumele reprezentnd rezerve constituite din profitul exerciiului financiar curent, n baza unor prevederi legale (se poate face
doar la rezerve)
Ex. La rezerve legale (max. 5% din profitul brut i nu mai mult de 20% din capitalul social).
129
=
1061
Repartizarea profitului
Rezerve legale
01.01.N+1
Inchiderea contului de rezultat repartizat la sfarsitul anului anterior la rezerve
121
Profit si pierdere

129
Repartizarea profitului

Reportarea profitului pentru a fi repartizat la alte destinatii (hotrte de adunarea general a acionarilor sau asociailor)
121
=
117
Profit si pierdere
Rezultatul reportat
Evidenierea n contabilitate a destinaiilor profitului contabil (se efectueaz dup adunarea general a acionarilor sau
asociailor care a aprobat repartizarea profitului)

23

117
Rezultat reportat/profit

%
117
Rezultat reportat/pierdere
457
Dividende de plat
1063
Rezerve statutare
1068
Alte rezerve
149
Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu
titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
Dividendele acordate sunt impozitate, impozitul retinandu-se i fiind platit de catre societatea care le acorda. Cota de impozit
este de 16%. Inregistrarile sunt urmatoarele:
Inregistrarea impozitului pe dividende
457
=
Dividende de plat
Plata impozitului
446

446
Alte impozite, taxe i varsaminte asimilate

5121

Aplicaie:
Capitalul social este de 200.000 lei.
Rezultat brut (profit): 100.000 lei.
Cot impozit pe profit: 16%.
Rezultatul net (profitul) in suma de 84.000 lei se repartizeaz astfel:
- 5.000 lei la rezerve legale;
- 8.000 lei la rezerve statutare;
- 10.000 lei. la alte rezerve.
Restul se reporteaz n exerciiul urmtor, fiind utilizat pentru distribuirea dividendelor.
La 31.12.N: nregistrarea repartizrii profitului:
5.000 lei
129
Repartizarea profitului

1061
Rezerve legale

5.000 lei

La 01.01.N+1: nchiderea contului 121:


5.000 lei
121
Profit si pierderi

129
Repartizarea profitului

5.000 lei

nregistrarea reportrii profitului:


79.000 lei
121
Profit si pierderi

117
Rezultatul reportat

Rmas din profit: 84.000 5.000 = 79.000 lei

nregistrarea repartizarii profitului la alte rezerve si ca dividende:


79.000 lei
117
=
Rezultatul reportat

%
1063
Rezerve statutare sau contractuale
1068
Alte rezerve
457
Dividende de plat

79.000 lei

8.000 lei
10.000 lei
61.000 lei

24